ΜΑΘΗΤΕΣ

Υπουργείο: Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες

Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 05/09/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεν αλλάζει κάτι  από αυτό που ίσχυε και πέρσι σχετικά με τη Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη για το νέο σχολικό έτος  2019-20, θα ισχύσουν τα εξής''

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.

Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών .

4. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,  στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστολόγια του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: http://internet-safety.sch.gr/).

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση – λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. Β ́/7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.

Σχόλια (21)

 
@Ιστορικός
07 Σεπ 2019 23:25

Και γιατί είναι υποχρεωμένο το κράτος να σε διορίσει επειδή τελείωσες μια σχολή;.Αυτό δεν γίνεται σε κανένα μέρος του κόσμου.Αν είναι έτσι να διορίσει όλους τους απόφοιτους ΑΕΙ και να δούμε ποιος θα τους πληρώνει

 
Ιστορικός
07 Σεπ 2019 21:26

Εμείς πότε θα διοριστουμε;

 
Πλατάρος Γιάννης
07 Σεπ 2019 20:07

Ενημέρωση γονέων για τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα.
(Ιδέες για κ.κ. Συναδέλφους Διευθυντές και Καθηγητές. Το κείμενο έχει χρησιμεύσει ως ενημέρωση έντυπη Γονέων και Κηδεμόνων . Επιτρέπεται η αντιγραφή, χωρίς αναφορά στον συντάκτη)

Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ενημερώσεων γι αυτό το θέμα, κρίνουμε ως απολύτως σκόπιμο να σας επισημάνουμε τα εξής που αναφέρονται στην χρήση και κατοχή κινητών στην οικογένεια είτε στο Σχολείο:
1. Τα κινητά απαγορεύονται στο Σχολείο, επισήμως, με απαγόρευση του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο, βασίστηκε γι αυτό στο ΠΔ 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μέχρι πέρυσι τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονταν ως προς την χρήση τους μόνο, τώρα και ως προς την απλή κατοχή τους. Με την ίδια απαγόρευση, απαγορεύεται και οποιαδήποτε άλλη συσκευή αποθήκευσης είτε αναπαραγωγής (επεξεργασίας) εικόνας είτε ήχου όπως και τα λεγόμενα «έξυπνα ρολόγια»
2. Τα έξυπνα κινητά είναι πραγματικά τεχνολογικά θαύματα και ταυτοχρόνως είναι εκπαιδευτικά εργαλεία απίστευτων δυνατοτήτων. Όμως το Υπουργείο τα καταργεί, αφού έχει μείζονες γνώσεις και πλήρη κεντρική Πανελλήνια εποπτεία για το «τι και πώς τελικά γίνεται ως προς την χρήση τους από τους μαθητές» και τα απαγορεύει εντελώς. Σταθμίζει τα απίστευτα θετικά οφέλη (ελάχιστο ποσοστό είναι ευρέως γνωστό) με τις αρνητικές επιπτώσεις (δεν είναι όλες απολύτως γνωστές) Αυτές είναι πολύ σοβαρότερες ενίοτε μη αναστρέψιμες, γέρνουν την ζυγαριά υπέρ των αρνητικών και αποφασίζει ολοσχερή, αυστηρή απαγόρευση για τα Σχολεία.
3. Το διαδίκτυο είναι ένα νέο τεχνολογικό φαινόμενο-επανάσταση-σταθμός ιστορικός. Κατά σοβαρές εκτιμήσεις είναι ασυγκρίτως σπουδαιότερο από την ανακάλυψη της τυπογραφίας. Στην Χώρα μας, ήλθε μαζικά περίπου το 1997 και ως νέα επινόηση μέσα σε μια εικοσαετία δεν έχει δείξει ακόμα όλες τις θετικές και αρνητικές συνέπειές του. Ξέρουμε πάρα πολλές και από τις δύο κατηγορίες συνεπειών, όμως καθώς υπάρχει τεχνολογικό χάσμα στις παρούσες γενεές (Παππούδες –Γονείς –Παιδιά) δεν γνωρίζουν όλοι τις καλύτερες λύσεις στα αναφυόμενα προβλήματα, αν υπάρχουν λύσεις, ακόμα και αν κάτι αποτελεί πρόβλημα ή όχι. Θέλουμε να πούμε, ότι ακόμα και οι ειδικοί σε αυτό το διαρκώς ραγδαία εξελισσόμενο φαινόμενο, δεν τα ξέρουν όλα. Γνωρίζουμε όμως απίστευτα πράγματα για την «Τεχνολογική μοναδικότητα» (Singularity) που θα αλλάξει την ζωή όλων των ανθρώπων του Πλανήτη στα προσεχή 10-20 χρόνια σε έναν κατακλυσμιαίο βαθμό, αδιανόητο, όπου και οι ποσοτικοί χαρακτηρισμοί χάνουν το νόημά τους. Είμαστε δηλαδή σε ένα μεταβατικό στάδιο της Ιστορίας που λίγοι το αναγνωρίζουν κι ακόμα πιο λίγοι το κατανοούν σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό. Η μέριμνα για ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι εν των ών ουκ άνευ φροντίδα. Η γνώση για την ασφάλεια και την φροντίδα είναι ελάχιστη και γίνονται σφάλματα μη αναστρέψιμα. Αυτά θέλουμε να προλάβουμε με αυτή την επιστολή, όσα ξέρουμε, για όσα έχουμε καλή γνώση , για όσα υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις. Αυτά σας προτείνουμε για την δική σας ασφάλεια και ιδίως για την ασφάλεια των παιδιών.
Επομένως, σας εξηγούμε και σας προτείνουμε:
• Πρέπει κατ΄ αρχήν, να έχετε οικιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά ελεγχόμενη, π.χ. με επιτραπέζιο υπολογιστή όπου η οθόνη του θα φαίνεται πάντα από όποιον μπαίνει στο δωμάτιο, το οποίο δωμάτιο πρέπει να είναι το πιο κεντρικό, δηλ. το χολ, είτε το σαλόνι. Όχι υπνοδωμάτια. Στον υπολογιστή τον επιτραπέζιο, επιβάλλεται εσείς και μόνον εσείς να έχετε δικαιώματα διαχειριστή σε ξεχωριστούς λογαριασμούς των παιδιών τους οποίους θα εποπτεύετε. Αν δεν διαθέτετε αυτή την δεξιότητα, φροντίστε να εκπαιδευτείτε. Είναι ανάγκη μη αναβλητέα. Άλλως, αναλαμβάνετε μεγάλη προσωπική ευθύνη.
• Στο υπνοδωμάτιο, δεν πηγαίνει με το κινητό το παιδί μας. Απαγορεύεται απολύτως.
• Για επικοινωνία με τους φίλους του, μπορεί να χρησιμοποιεί το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού είτε το messenger μέσω του επιτραπέζιου Η/Υ. Να μην έχει δηλ. καν κινητό.
• Καλό είναι να έχει λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (mail) και συνιστούμε gmail.com είτε του Σχολικού δικτύου sch.gr Όμως με βάση την νομοθεσία κάθε Κράτους υπάρχει όριο ηλικίας. Στην Ελλάδα είναι 16+ , άρα δεν αφορά εκ πρώτης όψεως το Γυμνάσιο. Για κάτω από 16+ υπάρχει λ.χ. στην Google η εφαρμογή Family Link μέσω της οποίας εποπτεύετε εσείς οι ίδιοι τον λογαριασμού του παιδιού σας, με ευθύνη σας. Π.χ. Να αλλάζετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις του Λογαριασμού Google του παιδιού σας, να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές του παιδιού σας σε εποπτευόμενες συσκευές, να διαχειρίζεστε τον χρόνο χρήσης του παιδιού σας σε εποπτευόμενες συσκευές: Όρια για ύπνο ή ημερήσια όρια χρήσης είτε να δείτε πόσο χρόνο ξοδεύει το παιδί σας σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Να ελέγχετε την τοποθεσία όπου βρίσκεται η συσκευή Android του παιδιού. Να περιορίζετε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενηλίκους στο Google Play. Αν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα παραπάνω τότε η ιδέα να έχει έξυπνο κινητό το παιδί, δεν είναι καθόλου καλή. Και το ισχυριζόμαστε, με την γνώση ότι πολλοί γονείς, για αντικειμενικούς λόγους, δεν μπορούν να επιτύχουν έως τέλους την άρνηση αγοράς κινητού, υποκύπτοντας στις πιέσεις του παιδιού και του κοινωνικού περίγυρου, καθώς θεωρείται πρέπον να έχει κινητό κάθε ανήλικος. Ας αγοράσουν κινητό με πλήκτρα, αξίας μόνο 6€, χωρίς κάμερα κτλ (υπάρχει τέτοιο προϊόν) Αν αγοράσουν κάποιο προϊόν πάνω από 15€ τότε έχουμε παραπάνω, μη επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά για χρήση ανηλίκων. Και με όλα αυτά αναφερόμαστε σε χρήση εκτός Σχολείου, διότι στο Σχολείο απαγορεύεται.
• Λογαριασμός Instagram , σημαίνει ότι το παιδί σας έχει δηλώσει ψεύτικη ηλικία ηλεκτρονικά και άρα έχει βγάλει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ακολούθως, έχει κατασκευάσει και λογαριασμό σε Instagram, είτε Facebook , twitter κ.ο.κ. Τυχαία, το Σχολείο μας έμαθε λ.χ. ότι η πλειονότητα των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου διαθέτει λογαριασμό Instagram. Πιθανώς, αυτό να το αγνοούν οι περισσότεροι κηδεμόνες.
• Λογαριασμός σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημαίνει ότι το παιδί σας διακινεί είτε παρακολουθεί φωτογραφίες είτε βίντεο δικά του ή άλλων. Ο κίνδυνος έγκειται στην δική του προσωπική ασφάλεια (λ.χ. παιδόφιλοι που υποδύονται ανηλίκους ) είτε στο να διαπράξει ποινικά αδικήματα «χάριν παιδιάς» μη έχοντας επίγνωση ότι η δημοσίευση συνομιλίας, βίντεο ή φωτογραφίας χωρίς συναίνεση του εμφανιζομένου είναι –νομικώς- κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη. Επειδή το παιδί είναι ανήλικο, η ευθύνες μετακυλίονται στον κηδεμόνα (βλέπε Ποινικός Κώδικας:«Παραμέληση επιτροπείας ανηλίκου») Το τελευταίο, είναι αδιανόητα σοβαρό δεδομένης της ευκολίας καταγραφής «για πλάκα» και του γεγονότος ότι αν μια συνομιλία αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ακόμα κι αν διαγραφεί, υπάρχει στο διηνεκές και υπό προϋποθέσεις είναι ανακτήσιμη. Δεν χάνεται, δεν απαλείφεται ποτέ.
• Η κατασκευή ψεύτικου προφίλ «χάριν παιδιάς», πάλι μπορεί να εμπλέξει ανηλίκους σε κυβερνο-εκφοβισμό (ποινικό αδίκημα κι αυτό πλέον) πέραν των συνήθων αδικημάτων (επίσης ποινικών ) της πλαστοπροσωπίας κ.τ.λ. όπου την μοναδική ευθύνη έχει ο κηδεμόνας.
Η παρούσα επιστολή έχει τον χαρακτήρα της επισήμανσης των ευθυνών των κηδεμόνων, δεδομένης μιας γενικότερης χαλάρωσης της Κοινωνίας έναντι στην κατοχή κινητών από ανηλίκους. Όμως, σύγχρονα προηγμένα δημοκρατικά κράτη (λ.χ. Γαλλία) ή πόλεις (λ.χ. Νέα Υόρκη) έχουν απαγορεύσει πλήρως τα κινητά σε ανηλίκους.
Έχουμε πλήρη επίγνωση, ότι οι γονείς δέχονται πιέσεις του τύπου «αφού όλα τα παιδιά έχουν κινητό γιατί να μην έχω και γω….» είτε του τύπου «γελάνε όλοι με το δικό μου κινητό, να μου πάρεις καλύτερο» Αυτή την πίεση καλείται να διαχειριστεί ο κηδεμόνας. Επίσης καλείται να διαχειριστεί τα οφέλη που προσφέρει σε αυτόν και στο παιδί η κατοχή κινητού. Η λήψη ακίνητης εικόνας (φωτογραφίας) είτε κινούμενης (βίντεο) είναι ευκολότερη από ποτέ άλλοτε ενώ η αποθήκευσή της είτε η προβολή της σε ταυτοχρονική (ζωντανή) μετάδοση επίσης ευκολότερη από ποτέ. Ταυτοχρόνως, η τεράστια ανάγκη προστασίας της νεολαίας και του προσώπου από μη αναστρέψιμες βλάβες, έχουν υπερακοντίσει το αδίκημα της ακούσιας καταγραφής σε κακούργημα(*) και τις εκ τούτου παρεπόμενες ποινές σε καθείρξεις (όχι «απλές» φυλακίσεις) έως και 10 χρόνια. Το σχολείο, τίθεται ως ανάχωμα, προληπτικά είτε κατασταλτικά, έως ορισμένου σημείου πριν μια υπόθεση φθάσει στην Δικαιοσύνη (ποινικά και αστικά δικαστήρια) όπου εκεί δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιοδοσία παρέμβασης.

(*) Φέτος έχει αναθεωρηθεί η βαρύτητα του αδικήματος)

 
Εκπαιδευτικός1
07 Σεπ 2019 13:47

Ήρθε ο καιρός της επανάληψης της τεχνοφοβικής απαγόρευσης για τα κινητά και κάθε άλλης συσκευής μπλά μπλά …. Για μια ακόμη φορά το υπουργείο αντιμετωπίζει, αντί της εκμάθησης της σωστής χρήσης, το έτερο εγώ των μαθητών και όλων σχεδόν των πολιτών, το ένα μέρος του υβριδίου – σύγχρονος άνθρωπος δηλαδή το κινητό υπολογιστής – τηλέφωνο, με απαγόρευση κατοχής στο χώρο του σχολείου.
Πετάει λοιπόν το μπαλάκι στους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε κάθε φαινόμενο κακής χρήσης του κινητού, αντί να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο και να διορθώνεται με τη διδασκαλία και τη μάθηση, να χρεώνεται ως παράπτωμα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν απέτρεψαν την κατοχή επειδή απλά (!!!)αν δεν υπήρχε κατοχή δεν θα γίνονταν.

 
ΠΕ86
07 Σεπ 2019 13:17

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω...

Όσο η μαθητική κοινότητα δε γνωρίζει επαρκώς, οι γονείς δεν μπορούν να ελέγξουν και το σχολείο δεν ενημερώνει-τεκμηριώνει επαρκώς αλλά καλείται απλά να απαγορεύσει και να τιμωρήσει το "στοίχημα" έχει χαθεί...

Η απαγόρευση από το νόμο, είτε καλή είτε κακή, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη αν δεν υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία με τους γονείς. Οι περισσότεροι γονείς, που οι ίδιοι προμηθεύουν τα παιδιά τους με κινητά, δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και αδυνατούν να ασκήσουν τον απαραίτητο έλεγχο. Αυτό το θλιβερό γεγονός καταγράφεται σε όλες τις σχετικές έρυνες στη χώρα μας. Οι μαθητές έρχονται "φορτωμένοι" με πανάκριβα κινητά και σε πολλές περιπτώσεις έχουν "προπληρωμένα" πακέτα δεδομένων ώστε να μπορούν να ανεβάσουν ώρες βίντεο ο καθένας. Έχοντας την πεποίθηση ότι δεν κάνουν και τίποτα κακό και ότι έχουν τον ελέγχο, παρερμηνεύοντας ταυτόχρονα την "αδυναμία ελέγχου" από τους γονείς τους ως "άδεια εν λευκώ", έρχονται σε ένα σχολείο που "απαγορεύει και τιμωρεί". Οι εκπ/κοί, με τη σειρά μας, δε γνωρίζουμε όλοι τους κινδύνους επαρκώς και, μη έχοντας ικανά επιχειρήματα, δε μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε σε μία συζήτηση με τους μαθητές οι οποίοι συχνά αποδεικνύονται καλύτεροι γνώστες της τεχνολογίας από το μέσο εκπαιδευτικό. Έτσι, με απαγορεύσεις και χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο καταντάμε "οι γραφικοί" της υπόθεσης.

Ο νόμος είναι σε ισχύ εδώ και κάποια χρόνια... δείτε τα αποτελέσματα!!!

 
απορημένος
06 Σεπ 2019 19:06

Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν είναι κατανοητό στους συνάδελφους που σχολιάζετε.
Τα κινητά είναι επιτρεπτά στην εκπαιδευτική πράξη. Δεν επιτρέπετε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να διακόπτουν το μάθημα κτλ για να μιλήσουν στο τηλέφωνο ή να στείλουν μηνύματα κτλ.
Δεν επιτρέπετε να πλέον, και λόγω του GDPR, να βγάζουμε φωτογραφίες χωρίς μέτρο και να τις δημοσιεύουμε οπουδήποτε και πολύ περισσότερο στους προσωπικούς μας ιστότοπους ή στους προσωπικούς μας λογαριασμού στα social.

 
Γφ
06 Σεπ 2019 17:37

Δεν επιτρέπεται .. .σημαίνει ποινή αν παραβεις το νομο.....αλλά εδώ δώσανε 114 απουσίες για κοπάνες, χαϊδεύουμε αυτιά στις καταλήψεις χωρίς λόγο....ο καθηγητής εμπιστοσύνης και λοιπές .......μας έλειπαν....

 
Εποχή των media
06 Σεπ 2019 03:45

Ποιος θα πει στον 16χρονο τι να κάνει, όταν πολλοί ενήλικες εμφανίζουν συμπτώματα εθισμού. Αυτές οι απαγορεύσεις είναι μη ρεαλιστικές.

 
Κινητό
06 Σεπ 2019 03:44

Να ενημερωθούν οι γονείς ώστε να μην αγοράζουν κινητά σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Πώς ζούσαμε τόσα χρόνια χωρίς αυτά; Πρέπει να σταματήσει το άγχος του να έχουμε το κινητό σαν προέκταση του εαυτού μας.

Μετά από τα 14-15 λογικό είναι κάθε παιδί να έχει επαφή με την τεχνολογία, να θέλει να ξέρει να χειριστεί και προσωπικό υπολογιστή και κινητό και ταμπλέτα. Αν όμως έχει μάθει από μικρή ηλικία να θέτει όρια δε θα παρατηρούνται αυτές τις καταχρήσεις.

Το μάθημα είναι μάθημα. Αν κάποιος έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει το κινητό ας το κάνει μόνο στα διαλείμματα, όπως ακριβώς και με τα discman παλιότερα, και με σεβασμό για τους άλλους.

 
@ takis
06 Σεπ 2019 03:39

Σε Γαλλία και ΗΠΑ πάντως δε φορούν στολή οι μαθητές. Δεν είναι αρκετά σοβαρά αυτά τα κράτη;

 
Γλυκερία
06 Σεπ 2019 01:26

Το κινητό απαγορεύεται γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν οτι δεν επιτρέπεται να φωτογραφίζουν και να βιντεοσκοπουν συμμαθητές και καθηγητές. Πρόκειται περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 
@ Δήμος
05 Σεπ 2019 21:01

Αγαπητέ όταν κάτι απαγορεύεται αρχικά κάνεις παρατήρηση, μετά επιπλήττεις, αποβάλεις και πάει λέγοντας, ανάλογα με το παράπτωμα και τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου που σε συνεργασία με τα 15μελή θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο.

 
Εκπαιδευτικός
05 Σεπ 2019 20:40

Το κινητό αποσπά την προσοχή των παιδιών και ρισκάρουν οποιαδήποτε τιμωρία προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν.
Θα πρέπει σε κάθε σχολείο να υπάρχει ένα κουτί για κάθε τμήμα όπου προσερχόμενα τα παιδιά θα αφήνουν το κινητό τους.
Αν δεν το αφήσουν και συλληφθούν να το έχουν πάνω τους (κλειστό ή ανοικτό) η τιμωρία θα πρέπει να είναι σοβαρή. Αλλιώς δεν έχει καμιά ελπίδα επιτυχίας

 
Panos
05 Σεπ 2019 17:31

Το πρόβλημα με τα κινητά και τη χρήση τους είναι αρκετά σύνθετο και δεν έχει απλές λύσεις. Οι συσκευές jamming εκπέμπουν ακτινοβολία μεγάλης ισχύος, και μπλοκάρουν ώρα κινητά σε μικρούς σχετικά χώρους. Οι ποινές δεν λύνουν το πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα με τα κινητά είναι η καταγραφή ήχου και εικόνας.Αυτό, αν δεν καταλάβουν οι ίδιοι οι μαθητές τους κινδύνους που υπάρχουν, πολύ δύσκολα θα αντιμετωπιστεί.

 
Ανθή
05 Σεπ 2019 15:26

Πάλι φέτος το ίδιο ανέκδοτο. Κάθε χρόνο η ίδια οδηγία, αλλά στην πράξη όλοι οι μαθητές (τουλάχιστον της Β/θμιας) φέρνουν τα κινητά στο σχολείο. Στα διαλείμματα κάνουν φανερή χρήση, ενώ όποτε πιαστεί μαθητής στην τάξη με ανοιχτό κινητό, ο διευθυντής σπάνια καταφεύγει στην τιμωρία και αρκείται σε μια απλή παρατήρηση ή σύσταση.

 
Πληροφορική
05 Σεπ 2019 15:00

Υπάρχουν μαθήματα Πληροφορικής (π.χ. ΕΠΑΛ) στα πλαίσια των οποίων αναπτύσσεται λογισμικό για κινητά τηλέφωνα. Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη λογισμικού απαιτεί συνεχείς δοκιμές. Τα παιδιά θα στήνουν την εφαρμογή στο σχολείο και θα τη δοκιμάζουν στο σπίτι για να ξέρουν τί πρέπει να διορθώσουν;

 
Δήμος
05 Σεπ 2019 14:27

Δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς τους υποτίθεται μορφωμένους νομικούς που γράφουν αυτές τις εγκυκλίους. Απο τη στιγμή που λένε ότι απαγορεύονται τα κινητά στο σχολείο, δεν πρέπει να προτείνουν και τον τρόπο και τις ποινές των μαθητών; Νομίζω οι εγκύκλιοι αυτοί είναι άνευ αξίας και περιεχομένου, όπως και αυτή που απαγορεύει το κάπνισμα του τσιγάρου που εκεί τουλάχιστον προβλέπονται κάποια πρόστιμα.

 
Τολμήστε να κάνετε τα αυτονόητα
05 Σεπ 2019 14:09

To πρόβλημα λύνεται πάρα πολύ απλά με ηλεκτρονικό jamming για τα κινητά τηλέφωνα, όλα τα υπόλοιπα είναι για τα μάτια του κόσμου οτι κάτι προσπαθεί να γίνει. Η αυστηρή επιτήρηση και αστυνόμευση με αποβολές δεν λύνει το πρόβλημα. Αν κάθε σχολείο προμηθευτεί ενα ηλεκτρονικό κόφτη- παρεμβολέα τότε ποιός μαθητής θα πάρει στο σχολείο κάτι που του είναι άχρηστο. Απλα δεν εφαρμόζεται αυτή η απλή λύση (όχι για οικονομικούς λόγους) αλλά γιατι θα στεναχωρεθούν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που θα χάσουν έσοδα για το χρονικό διάστημα μισής ημέρας (8:00 - 14:00).

 
takis
05 Σεπ 2019 13:53

ας εφαρμόσει και η Ελλάς, επιτέλους, την ομοιόμορφη ένδυση στα δημόσια σχολεία όπως σε όλα τα σοβαρά κράτη(τελευταίο παράδειγμα η Κύπρος) ή μήπως αυτό αποτελεί μέτρο "αναχρονιστικό και μη προοδευτικό";

 
Ζώτος Γαβριήλ
05 Σεπ 2019 13:06

Μεγάλο το πρόβλημα με πολλές προεκτάσεις. Το θέμα είναι πως το λύνεις ( οχι το κρυβεις ) στην πράξη.

 
Άυξηση μισθού
05 Σεπ 2019 13:05

Αν επαναφέρετε και τις ποδιές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ