Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι 22 αλλαγές στα ΑΕΙ που ετοιμάζει η Ν. Κεραμεως και ζητά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου τις προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας

"Πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης"
Δημοσίευση: 06/09/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επιστολή προς την ακαδημαική κοινότητα (τα προεδρεία της Συνόδου Πρυτάνεων, ΠΟΣΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) απέστειλαν η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και ο υφυπουργός, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Β Διγαλάκης, με την οποία θέτουν 22 θέματα και ζητούν τις προτάσεις τους.

“Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως εάν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου λαμβάναμε τις προτάσεις σας για τα επιμέρους θέματα που αναφέρονται κατωτέρω, αλλά και για τυχόν παρεμφερή ζητήματα που μπορεί να θεωρείτε σκόπιμα, χρήσιμα ή/και αναγκαία” αναφέρει η πολιτική ηγεσία στην  επιστολή προς τα μέλη της ακαδημαϊκή κοινότητας, σημειώνοντας παράλληλα ότι: Πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης”.

Τα θέματα για τα οποία η πολιτική ηγεσία ζητά από τους πανεπιστημιακούς να τοποθετηθούν είναι τα εξής:

Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης

1.    Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (εύρος και εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων).

2.    Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου, απαραίτητα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου: Συμβούλιο Ιδρύματος (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

3.    Γενικός Γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

Κρατική Χρηματοδότηση

4. Θέσπιση νέων κανόνων (αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών) για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα. Σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

5.    Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας με τα Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός.

Πρόσθετοι Πόροι

6.    Ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας Πανεπιστημίων.

7.    Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off): Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινήτρων για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων (ενδεικτικά, μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, της υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.αλ.).

8.    Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων.

9.    Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

10.    Αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

11.    Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων εν γένει, καθώς και για τη διαμόρφωση εφεξής του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις Ιδρυμάτων, δημιουργία νέων τμημάτων), ιδίως με τη θέσπιση αντικειμενικών διαδικασιών και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούμενης σχετικής τεκμηρίωσης.

12.    Ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

Προγράμματα Σπουδών

13.    Διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

14.    Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

15.    Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών προγραμμάτων.

16.    Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.

17.    Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

18.    Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

19.    Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

Λοιπά Θέματα

20.    Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και ο ρόλος των Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων.

21.    Ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (διοικητικής φύσης ή άλλης) που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

22.    Θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών.

ΕΛΚΕ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου κάνει γνωστό ότι ήδη προχωρά “σε απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ για την ουσιαστική επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών ενεργειών (τροποποίηση ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, διαδικασιών κ.αλ. για μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας), με τις κατάλληλες θεσμικές εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Οι σχετικές διατάξεις θα σας αποσταλούν για το σχολιασμό σας”.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 Μαρούσι, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Αξιότιμα Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, 

Επιδίωξή μας από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να οικοδομήσουμε σχέση αγαστής συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις πρόσφατες συναντήσεις μας με το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων, την ΠΟΣΔΕΠ και επί μέρους Πρυτανικές Αρχές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για την επερχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που αφορά στη θέσπιση ενός νέου νόμου-πλαισίου για τα Ανώτατα Ιδρύματα.

Η κεντρική κατεύθυνση και στόχευση της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας, όπως άλλωστε αυτή σκιαγραφήθηκε και στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, είναι σαφής: ενίσχυση της αυτονομίας και αυτοδιοίκησης των Ιδρυμάτων, καθώς και δημιουργία των κατάλληλων εκείνων θεσμών, μηχανισμών και κινήτρων που θα εμπεδώσουν Ακαδημαϊκά Ιδρύματα πιο σύγχρονα και εξωστρεφή, αξιολογούμενα, πιο ανταγωνιστικά και σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας. Απώτερος σκοπός είναι να αναβαθμίσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, απελευθερώνοντας τις δημιουργικές του δυνάμεις και αναδεικνύοντάς το σε εκπαιδευτικό κόμβο σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε αρωγούς. Διότι η σχετική γνώση και εμπειρία σας είναι πολυσχιδής και εξαιρετικά πολύτιμη. Αλλά και διότι το νέο σχέδιο νόμου είναι μια ευκαιρία να προωθηθούν εφαρμόσιμες και πρακτικές λύσεις που θα διευκολύνουν το έργο σας.

Ως εκ τούτου, θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως εάν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου λαμβάναμε τις προτάσεις σας για τα επιμέρους θέματα που αναφέρονται κατωτέρω, αλλά και για τυχόν παρεμφερή ζητήματα που μπορεί να θεωρείτε σκόπιμα, χρήσιμα ή/και αναγκαία. Ειδικότερα, θα θέλαμε τις απόψεις σας ιδίως αναφορικά με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης 

Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (εύρος και εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων).

Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου, απαραίτητα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου: Συμβούλιο Ιδρύματος (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

Γενικός Γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

2. Οικονομική Διαχείριση & Προσέλκυση Επιπλέον Πόρων

2.1 Κρατική Χρηματοδότηση

Θέσπιση νέων κανόνων (αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών) για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα. Σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας με τα Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός.

2.2 Πρόσθετοι Πόροι

Ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας Πανεπιστημίων.

Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off): Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινήτρων για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων (ενδεικτικά, μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, της υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.αλ.).

Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων.

Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές.

Σημειωτέον ότι προχωρούμε ήδη σε απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ για την ουσιαστική επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών ενεργειών (τροποποίηση ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, διαδικασιών κ.αλ. για μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας), με τις κατάλληλες θεσμικές εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Οι σχετικές διατάξεις θα σας αποσταλούν για το σχολιασμό σας.

3. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

Αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων εν γένει, καθώς και για τη διαμόρφωση εφεξής του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις Ιδρυμάτων, δημιουργία νέων τμημάτων), ιδίως με τη θέσπιση αντικειμενικών διαδικασιών και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούμενης σχετικής τεκμηρίωσης.

Ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

4. Προγράμματα Σπουδών

Διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών προγραμμάτων.

Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus. 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

5. Λοιπά Θέματα

Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και ο ρόλος των Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων.

Ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (διοικητικής φύσης ή άλλης) που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών.

Πέραν των ως άνω θεματικών, παρακαλούμε να θέσετε υπόψη μας και τυχόν επιπλέον προτάσεις που εκτιμάτε ότι θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ιδρυμάτων και την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής αποστολής τους.

Μετά τιμής,

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλης Διγαλάκης

Σχόλια (62)

 
Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών?
06 Σεπ 2019 13:56

Μα γιατί δεν αναφέρει πουθενά την ίδρυση ή τη μετατροπή σε πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών;; Αφού ηταν σίγουρη!

 
Άρης
06 Σεπ 2019 13:57

Αυτοδιοίκητο Ε.Α.Π.!!! Επιβάλεται!

 
Καιτη
06 Σεπ 2019 15:04

Να ασχοληθεί και με την Ασπαιτε που την έχει πετάξει στο πουθενά.. Μια, σχολή με μια πολύ μεγάλη ιστορία πίσω της......... Ντροπή τους να την έχουν απαξιώσει.... Ντροπηηηηη

 
Αλλεργικός στο ΣΑΝΟ
06 Σεπ 2019 15:09

Η εμβληματική διακήρυξη του πρωθυπουργού για Πρότυπο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστήμων (Π.ΠΑ.Ε.Ε.) που πήγε; Περιμένουμε με αγωνία νέα τοποθέτηση της σχολιάστριας-υπουργού.

 
Το θέμα των Δρ ΕΔΙΠ και ΕΕΠ
06 Σεπ 2019 15:40

Κυρία Υπουργε το θέμα της εξέλιξης των Δρ ΕΔΙΠ και ΕΕΠ είναι χρόνιο αίτημα και πρέπει να εξεταστεί στο νομοσχέδιο αυτό

 
Προς υπεύθυνους και φοιτητές ΑΣΠΑΙΤΕ
06 Σεπ 2019 15:57

Κουνηθειτε μην κοιμηθείτε!!!!!!!!!έλεος! !!!!

 
Διάλογος ή ανακοινωση
06 Σεπ 2019 16:50

Οι χρόνοι που ακούω για την κατάθεση του νομοσχεδίου θεωρώ ότι δηλώνουν ότι όλα είναι έτοιμα.
Θα ακούσουμε και κάποιες ιδέες εδώ και εκεί, άντε να βάλουμε και καμία ρύθμιση και πάμε για το νέο Πανεπιστημιο, ίδιο και απαράλλαχτο με το σημερινό. Αααα, σημειώστε ότι θα είναι στα αγγλικα πλέον με δίδακτρα στο βάθος και μειωμένη χρηματοδότηση από το κρατος, Θα γίνονται όλα με ΣΔΙΤ

 
Βασίλης
06 Σεπ 2019 17:17

Έξω οι κομματικές οργανώσεις από τα Πανεπιστήμια. Δώστε χρήματα στα νέα τμήματα και στηρίξτε τα αφού συντηρούν πολύ περισσότερα προγράμματα σπουδών.

 
Άκης
06 Σεπ 2019 18:25

Και τώρα περιμένουμε να απαντήσει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του.

 
Νίκος
06 Σεπ 2019 18:37

Τεχνολογικά Πανεπιστήμια ή σχολές Τεχνολογικών Εγαρμογών στα υφιστάμενα Πανεπιστήμια, είναι η λύση και πτυχία ΤΕ στους απόφοιτους τους με ισοτίμηση των αποφοίτων πρώην ΤΕΙ.

 
Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών
06 Σεπ 2019 18:47

Αν ιδρυθούν "Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών" να ενταχθούν εκεί και οι ιατρικές σχολές, καθώς η Ιατρική αποτελεί εφαρμογή των θετικών επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική).

 
Τζέρυ Κόνγουεη
06 Σεπ 2019 18:49

Έτσι, εν μέσω εξεταστικής και μέσα σε 20 μέρες, μην τύχει και προλάβει κανένας να καταθέσει καμία τεκμηριωμένη πολυσέλιδη άποψη... Μπράβο μπράβο, έτσι θα πάμε μπροστά!!!

 
V
06 Σεπ 2019 22:24

Όλα στο βωμό των ιδιωτικών πανεπιστημίων... Καληνύχτα.

 
@Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών
06 Σεπ 2019 22:51

Δεν τίθεται θέμα ίδρυσης Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένψν Επιστημών, το έχουμε γράψει πάμπολες φορές σε αυτό το το site. Τι δεν καταλαβένετε κάποιοι;

 
@Νικος
07 Σεπ 2019 00:33

Περίμενε και θα γίνει πράξη.. αύριο κι όλας!
Να είσαι καλά γιατί μας έκανες και γελάσαμε..

 
@Αλλεργικος στο σανο
07 Σεπ 2019 00:35

Πήγε εκεί που πήγαν και όλα τα αλλά πυροτεχνήματα πριν τις εκλογές που ειπώθηκαν μια φορά για ψηφοθηρία και μετά εξαφανίστηκαν..(ασχέτως αν κάποιοι που τους άρεσαν τόσο πολύ τα ονειρεύονται κάθε βράδυ..)

 
ΕΔΙΠ ΕΕΠ με Διδακτορικό και Ερευνητικό Έργο
07 Σεπ 2019 01:02

Το θέμα της δυνατότητας εξέλιξης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ με αυξημένα προσόντα σε θεσεις καθηγητών θα πρέπει να ληφθεί υποψη στο νομοσχέδιο και να δωθεί επιτελους μια δίκαιη λύση. Δυστυχως ομως δεν υπάρχει κάποιο νέο και μαλλον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την κυρία Υπουργό.

 
Νίκος
07 Σεπ 2019 08:12

Κα Υπουργέ, δεν είναι μόνο τα μέλη ΔΕΠ στο ΑΕΙ. Ζητηστε προτάσεις και από τους χρόνια συμβασιούχους στα ιδρύματα που χωρίς αυτούς τα ιδρύματα απλά θα κλείνανε.

 
Για τους απόφοιτους των πρώην ΤΕΙ Κ. Κεραμέως τι θα γίνει;
07 Σεπ 2019 09:28

Αναμένουμε πρόταση.

 
Ελληνικό ERASMUS
07 Σεπ 2019 09:35

Μια παράλειψη: Αναδιάρθρωση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΧΑΡΤΗ.

Δεν υπάρχει ρητή αναφορά για την ανάγκη ΜΕΙΩΣΗΣ του αριθμού των ΑΕΙ στην Ελλάδα, με τις αναγκαίες συνενώσεις Σχολών και απορροφήσεις Τμημάτων, και μετακίνηση προσωπικού ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμα campus με τουλάχιστον 2 ή 3 Σχολές (πχ. 8 Τμήματα, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε σχολής) σε κάθε περιοχή.

Στη συνέχεια, επιγραμματικά σχόλια:

1) Άνευ νοήματος πρόταση για "ενδο-οικογενειακό" ERASMUS:

Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.

Τι θα κερδίσει ένας φοιτητής εάν μετακινηθεί από το ΔΠΘ στο Παν. Κρήτης, στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών του;

Στόχος του ΕRASMUS είναι και μια πρώτη γνωριμία με την κουλτούρα μιας άλλης χώρας - επομένως η εσωτερική *εντός της ίδιας χώρας* μετακίνηση για μαθήματα ΠΠΣ είναι χωρίς νόημα και σπατάλη ακαδημαϊκού δυναμικού (χρόνου).

2) Η διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων χωρίς

α) Ποσόστωση για αλλοδαπούς ΜΟΝΙΜΟΥΣ καθηγητές σε εκλεκτορικά μελών ΔΕΠ

β) Οργανωμένο σχέδιο για προσέλκυση φοιτητών από τις υπόλοιπες χώρες της ΝΑ Μεσογείου

είναι κενό γράμμα. Τι νόημα έχει αν τελικά έλληνες -κατά 95%- καθηγητές διδάσκουν σε ελληνόφωνους φοιτητές στα Αγγλικά;

Επίσης, χαμένη υπόθεση τα θερινά σχολεία και η πρακτική άσκηση σε περίπτωση που το "Χειμερινό" Πανεπιστήμιο υπολειτουργεί...

Οι φοιτητές πηγαίνουν στις σχολές για να ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ όχι για να "επιμορφωθούν" (σεμιναριακή εκπαίδευση) ή να βρούν δίκτυο επαφών (networking) για την μετέπειτα σταδιοδρομία τους - ας ξεκαθαρίσουν τα μέλη ΔΕΠ και το Υπουργείο επιτέλους τις προτεραιότητές τους για την Γ'βθμια Ανώτατη Εκπαίδευση.

3) Συμβούλια Διοίκησης / Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες με τα Α.Ε.Ι. / ΣΔΙΤ : Τα έχουμε ξαναδιαβάσει, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ σύμφωνα με τις εξαγγελίες και, σε πολλές περιπτώσεις, είναι ξένα προς την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Δεν είναι το Board of Trustees που θα καθορίσει την ποιότητα σπουδών και έρευνας σε ένα πανεπιστήμιο!

4) Τεχνολογικός Τομέας Α.Ε.Ι. : Μέγα λάθος, που δεν πρέπει να επαναληφθεί σε καμία περίπτωση. Έχει εξαντληθεί η συζήτηση για αυτό το θέμα.

5) Ανώτατο όριο ολοκλήρωσης σπουδών και Φοιτητική Μέριμνα: Συνδέονται άρρηκτα. Σε περίπτωση επιβολής του πρώτου (ορίου) χωρίς ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ βελτίωση των υπηρεσιών στη δεύτερη (μέριμνα) θα δημιουργηθεί ΜΕΓΑΛΗ αναστάτωση στους φοιτητές και τις οικογένειές τους σε μια χώρα με υπερδεκαετή κρίση.

Ας μην αναλωθεί άλλη μια θητεία, ακόμη μιας υπουργού Παιδείας σε "αψιμαχίες", με τους φοιτητές στον "δρόμο" να διεκδικούν σίτιση και στέγαση.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
07 Σεπ 2019 09:59

O φόβος και η αγωνία κάποιων, από την επικείμενη μετατροπή του ΠΑ.Δ.Α. σε Πρότυπο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών δεν μπορεί να χαλιναγωγηθεί ... Θα βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με αυτό, το οποίο πρεσβεύει, σαν ένα Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που προήλθε, όπως είπε και η κυρία Κεραμέως από την επίσκεψή της, σ΄αυτό την προηγούμενη Παρασκευή, από τη συγχώνευση δύο ακριβώς όμοιων Ιδρυμάτων, των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Είναι δίκαιο, θα γίνει και πράξη, όπως έχουμε αναφέρει πάμπολλες φορές ...

 
Συμβασιούχοι
07 Σεπ 2019 10:04

Έτσι ξεκινούν όλοι, με συμβάσεις, και μετά καταλήγουν μονιμοποιημένοι.

Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η ιστορία: Ας προηγηθεί ο εξορθολογισμός των τμημάτων και μετά να δούμε πόσους πραγματικά από τους επιπλέον χρειαζόμαστε.

Όταν όμως έχουν ιδρυθεί τμήματα σε κάθε χωριό και νησί, λογικό να μην μας φτάνουν μετά τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό!

Νίκος
07 Σεπ 2019 08:12

Κα Υπουργέ, δεν είναι μόνο τα μέλη ΔΕΠ στο ΑΕΙ. Ζητηστε προτάσεις και από τους χρόνια συμβασιούχους στα ιδρύματα που χωρίς αυτούς τα ιδρύματα απλά θα κλείνανε.

 
Ελένη
07 Σεπ 2019 10:57

Συμφωνώ με τον κύριο Νίκο, πρέπει να επανέλθουν τα ΤΕΙ (τεχνολογική εκπαίδευση) γιατί έτσι και αλλιώς τα νέα δήθεν Πανεπιστημιακά τμήματα τα απαξίωσε η κοινωνία, και εξάλλου δεν έχουν σαφή επαγγελματικά δικαιώματα.
Δεν μπορεί να εξαφανιστεί η Τεχνολογική Εκπαίδευση έχουμε τόσους χιλιάδες απόφοιτους ΤΕΙ.
Τα Πανεπιστήμια που προυπήρχαν ήταν ήδη πολλά.
Η απαξίωση των νέων τμημάτων ήταν τέτοια που για παράδειγμα αναφέρω ότι όλα τα τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά Ευβοίας (πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας) είχαν βαθμό εισαγωγής κάτω του 10.

 
Αρθούρος
07 Σεπ 2019 11:08

Χρειάζεται τόλμη γιά να γίνουν τομές,όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα,γιατί οι περισσότεροι οχυρώνονται πίσω από την έλλειψή τους.Έχω αναλύσει σε παλιότερα άρθρα ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών και προπτυχιακών προγραμμάτων σε όλα τα 500 πανεπιστημιακά τμήματα,παλιά και νέα σε ξένους φοιτητές θα βγάλει από το τέλμα το χώρο των πανεπιστημίων. Εκείνοι που βιάζονται να ξεμπερδέψουν με ανεπιθύμητα, όπως λένε,τμήματα,στην άκρη της χώρας,ας σκεφτούν λίγο,πόσα ευρώ μπορούν να φέρουν αυτά στη χώρα σε μία πενταετία,στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού φοιτητικού τουρισμού.Μπορεί δηλαδή αυτά να μας περισσεύουν, γιατί είμαστε μικρή οικονομία,γιά τους ξένους όμως φοιτητές,είναι πολύ λίγα.Πάρτε παράδειγμα το μικρό νησί της Κύπρου,όπου πριν από μία 30ετία δε λειτουργούσε ούτε κρατικό πανεπιστήμιο και σήμερα,αναντίστοιχα με τον πληθυσμό της,λειτουργούν σ'αυτήν πολλά πανεπιστήμια.Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα,σε μία χώρα που οι ιθαγενείς κάτοικοί της τα θέλουν όλα έτοιμα και όλα κρατικά,χωρίς να αναλαμβάνουν ρίσκο γιά τίποτα.Δε βλέπουν ότι είμαστε πρωταθλητές στην ευρωπαϊκή ανεργία των πτυχιούχων πανεπιστημίου;Απλά ζητούν να πάρει το παιδί το χαρτί του.Η παλιά καλή λαϊκούρα. Η μάχη δίνεται ήδη στο χώρο ΤΩΝ μεταπτυχιακών και όχι του ενός,αλλά και του διδακτορικού.
Και όσο αφορά την τόλμη που έλεγα πιό πάνω,πρέπει επιτέλους να προχωρήσει και η πιό σκληρή συγχώνευση ιδρυμάτων,γιατί και πάλι τα 25 ανώτατα ιδρύματα είναι πάρα πολλά γιά τη χώρα μας.Σ'αυτή θα συμμετέχουν με σειρά ευκολίας και προτεραιότητας:η ΑΣΠΑΙΤΕ,η ΑΣΚΤ,το Χαροκόπειο,το Πολυτεχνείο Κρήτης,το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο,το Οικονομικό Πανεπιστήμιο,το Πανεπιστήμιο Πειραιά,το ΕΛΜΕΠΑ,το ΕΜΠΑ. Ο στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ισχυρού πανεπιστημίου στο νησί της Κρήτης,δύο ισχυρών Πανεπιστημίων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας και τριών ισχυρών, μεγάλων πανεπιστημίων στο χώρο της Αττικής.Αυτά πρέπει να είναι τα μακροπρόθεσμα σχέδια που θα φέρουν αποτελέσματα κι όχι η κατάργηση κάποιων τμημάτων εδώ κι εκεί,στην επαρχία,τα σύνορα κλπ.που δε θα πιάνουν τις προδιαγραφές της ΑΔΙΠ. Γιατί,τα πανεπιστημιακά τμήματα,έστω και τα νεοϊδρυμένα,είναι οι μοναδικές κυψέλες παραγωγής νέας γνώσης στη χώρα,μέσα από τα δεκάδες ερευνητικά ινστιτούτα,κέντρα και εργαστήρια που διαθέτουν.Τα θεματικά αυτά πανεπιστήμια,αν καταργηθούν,θα λείψει μόνο ένα όνομα που μετά από τόσα χρόνια,δεν είναι παρά ένας κούφιος τίτλος,ένα αδειανό πουκάμισο γιά τον ανταγωνισμό των ομοειδών ιδρυμάτων στο εξωτερικό.Αν λείψουν όμως τα πανεπιστημιακά τμήματα,μαζί μ'αυτά θα λείψουν και πολύτιμα εργαστήρια,που η χώρα λόγω της μεγάλης αποβιομηχάνισής της εδώ και τριάντα χρόνια,δε διαθέτει.

 
Καινούρια Τμήματα
07 Σεπ 2019 12:10

Εξετάστε τα καινούρια τμήματα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

 
Αλλεργικός στο ΣΑΝΟ
07 Σεπ 2019 13:17

Στα καινούργια τμήματα έχουν ήδη πάρει σειρά βο(υ)λευτές και κομματάρχες για να προωθήσουν τα δικά τους παιδιά. Καλά που ζείτε;

 
Socrates
07 Σεπ 2019 13:55

Δεν μπορώ συνάδελφοι να καταλάβω, σίγουρα έχω μπερδευτεί, εάν τα 5-ετή Τμήματα του ΠΑ.Δ.Α. όπως είναι τώρα αν έχουν ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ότι είναι Integrated Master (7ου Επιπέδου ΕΠΠ) ή παραμένουν ακόμη Βασικό Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (5-ετές Bachelor - 6ου Επιπέδου ΕΠΠ)???.

Εάν είναι έτσι, τότε ποια είναι η Διαφορά μεταξύ 4-ετούς Bachelor και 5-ετούς Bachelor;;;.

Εάν δεν υπάρχει διαφορά στα δικαιώματα γενικά, γιατί να φορτωθούν με 1 επιλέον χρόνο σπουδών οι φοιτητές???.

Σύμφωνα με τα εξής:

1. (Υπουργική Απόφαση 93899/Ζ1 ΦΕΚ Β’/2323/13-06-2019) για το ΠΑ.Δ.Α. για όλες τις ειδικότητες Μηχανικών, που από 8 σε 10 εξάμηνα, νομίζω ότι δεν έχουν ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ότι είναι Integrated Master.

Ενώ αυτά τα πιο κάτω και πολλά άλλα έχουν ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ:

2. (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18) για το Πολυτεχνείο Κρήτης

3. (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18) για το Πολυτεχνείο Κρήτης

4. (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18) για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5. (ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)) για AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

και άλλα....

 
@Ελένη07 Σεπ 2019 10:57
07 Σεπ 2019 14:08

.....Δεν μπορεί να εξαφανιστεί η Τεχνολογική Εκπαίδευση έχουμε τόσους χιλιάδες απόφοιτους ΤΕΙ.
-Δεν θέλω να σε τρομάξω αλλά έχουν ήδη εξαφανιστεί

 
Apostolos
07 Σεπ 2019 14:26

Μεγάλη ανάσα για τα Πανεπιστήμια της περιφέρειας είναι η ανάπτυξη εξ αποστάσεως προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών με δίδακτρα, ώστε να καταστούν βιώσιμα και να μην έχει ανάγκη ο φοιτητής να μετακομίσει. Εξού και οι χαμηλές βάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενος κατά τα άλλα περίφημου Πανεπιστημίου.
Επιτέλους πρέπει να ξεπεράσουμε τα ταμπού μας και όσοι θέλουν και μπορούν να σπουδάζουν με δίδακτρα χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις όπως γίνεται στο ΕΑΠ, 20 χρόνια τώρα.

 
@Ελένη
07 Σεπ 2019 14:29

Αγαπητή Ελένη, που συμφωνείς με το Νίκο να επανέλθουν τα τμήματα ΤΕΙ γιατί τα απαξίωσε η κοινωνία, καλό θα ήταν να είσαι καλύτερα διαβασμένη. Αν δεις προσεκτικά τις βάσεις των σχολών θα διαπιστώσεις ότι πολλά τμήματα πανεπιστημίων και πολυτεχνείων είχαν βάση κάτω από 10.000 μόρια. Άρα απαξίωσε και αυτά η κοινωνία; Δεν είναι λοιπόν θέμα απαξίωσης αλλά συγκυριών. Επίσης να σε πληροφορήσω ότι υπάρχουν πολλά τμήματα πανεπιστημίων τα οποία δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα εδώ και πολλά χρόνια. Και προφανώς μιλάω για τμήματα που δεν προέκυψαν από κάποια συγχώνευση ΤΕΙ-Πανεπιστημίου. Για αυτό πρώτα πρέπει να ενημερώνεσαι σωστά και μετά να διατυπώνεις την άποψη σου, διότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ