Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι 22 αλλαγές στα ΑΕΙ που ετοιμάζει η Ν. Κεραμεως και ζητά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου τις προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας

"Πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης"
Δημοσίευση: 06/09/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επιστολή προς την ακαδημαική κοινότητα (τα προεδρεία της Συνόδου Πρυτάνεων, ΠΟΣΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) απέστειλαν η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και ο υφυπουργός, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Β Διγαλάκης, με την οποία θέτουν 22 θέματα και ζητούν τις προτάσεις τους.

“Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως εάν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου λαμβάναμε τις προτάσεις σας για τα επιμέρους θέματα που αναφέρονται κατωτέρω, αλλά και για τυχόν παρεμφερή ζητήματα που μπορεί να θεωρείτε σκόπιμα, χρήσιμα ή/και αναγκαία” αναφέρει η πολιτική ηγεσία στην  επιστολή προς τα μέλη της ακαδημαϊκή κοινότητας, σημειώνοντας παράλληλα ότι: Πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης”.

Τα θέματα για τα οποία η πολιτική ηγεσία ζητά από τους πανεπιστημιακούς να τοποθετηθούν είναι τα εξής:

Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης

1.    Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (εύρος και εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων).

2.    Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου, απαραίτητα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου: Συμβούλιο Ιδρύματος (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

3.    Γενικός Γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

Κρατική Χρηματοδότηση

4. Θέσπιση νέων κανόνων (αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών) για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα. Σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

5.    Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας με τα Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός.

Πρόσθετοι Πόροι

6.    Ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας Πανεπιστημίων.

7.    Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off): Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινήτρων για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων (ενδεικτικά, μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, της υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.αλ.).

8.    Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων.

9.    Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

10.    Αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

11.    Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων εν γένει, καθώς και για τη διαμόρφωση εφεξής του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις Ιδρυμάτων, δημιουργία νέων τμημάτων), ιδίως με τη θέσπιση αντικειμενικών διαδικασιών και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούμενης σχετικής τεκμηρίωσης.

12.    Ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

Προγράμματα Σπουδών

13.    Διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

14.    Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

15.    Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών προγραμμάτων.

16.    Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.

17.    Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

18.    Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

19.    Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

Λοιπά Θέματα

20.    Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και ο ρόλος των Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων.

21.    Ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (διοικητικής φύσης ή άλλης) που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

22.    Θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών.

ΕΛΚΕ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου κάνει γνωστό ότι ήδη προχωρά “σε απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ για την ουσιαστική επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών ενεργειών (τροποποίηση ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, διαδικασιών κ.αλ. για μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας), με τις κατάλληλες θεσμικές εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Οι σχετικές διατάξεις θα σας αποσταλούν για το σχολιασμό σας”.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 Μαρούσι, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Αξιότιμα Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, 

Επιδίωξή μας από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να οικοδομήσουμε σχέση αγαστής συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις πρόσφατες συναντήσεις μας με το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων, την ΠΟΣΔΕΠ και επί μέρους Πρυτανικές Αρχές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για την επερχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που αφορά στη θέσπιση ενός νέου νόμου-πλαισίου για τα Ανώτατα Ιδρύματα.

Η κεντρική κατεύθυνση και στόχευση της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας, όπως άλλωστε αυτή σκιαγραφήθηκε και στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, είναι σαφής: ενίσχυση της αυτονομίας και αυτοδιοίκησης των Ιδρυμάτων, καθώς και δημιουργία των κατάλληλων εκείνων θεσμών, μηχανισμών και κινήτρων που θα εμπεδώσουν Ακαδημαϊκά Ιδρύματα πιο σύγχρονα και εξωστρεφή, αξιολογούμενα, πιο ανταγωνιστικά και σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας. Απώτερος σκοπός είναι να αναβαθμίσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, απελευθερώνοντας τις δημιουργικές του δυνάμεις και αναδεικνύοντάς το σε εκπαιδευτικό κόμβο σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε αρωγούς. Διότι η σχετική γνώση και εμπειρία σας είναι πολυσχιδής και εξαιρετικά πολύτιμη. Αλλά και διότι το νέο σχέδιο νόμου είναι μια ευκαιρία να προωθηθούν εφαρμόσιμες και πρακτικές λύσεις που θα διευκολύνουν το έργο σας.

Ως εκ τούτου, θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως εάν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου λαμβάναμε τις προτάσεις σας για τα επιμέρους θέματα που αναφέρονται κατωτέρω, αλλά και για τυχόν παρεμφερή ζητήματα που μπορεί να θεωρείτε σκόπιμα, χρήσιμα ή/και αναγκαία. Ειδικότερα, θα θέλαμε τις απόψεις σας ιδίως αναφορικά με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης 

Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (εύρος και εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων).

Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου, απαραίτητα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου: Συμβούλιο Ιδρύματος (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

Γενικός Γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

2. Οικονομική Διαχείριση & Προσέλκυση Επιπλέον Πόρων

2.1 Κρατική Χρηματοδότηση

Θέσπιση νέων κανόνων (αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών) για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα. Σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας με τα Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός.

2.2 Πρόσθετοι Πόροι

Ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας Πανεπιστημίων.

Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off): Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινήτρων για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων (ενδεικτικά, μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, της υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.αλ.).

Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων.

Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές.

Σημειωτέον ότι προχωρούμε ήδη σε απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ για την ουσιαστική επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών ενεργειών (τροποποίηση ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, διαδικασιών κ.αλ. για μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας), με τις κατάλληλες θεσμικές εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Οι σχετικές διατάξεις θα σας αποσταλούν για το σχολιασμό σας.

3. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

Αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων εν γένει, καθώς και για τη διαμόρφωση εφεξής του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις Ιδρυμάτων, δημιουργία νέων τμημάτων), ιδίως με τη θέσπιση αντικειμενικών διαδικασιών και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούμενης σχετικής τεκμηρίωσης.

Ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

4. Προγράμματα Σπουδών

Διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών προγραμμάτων.

Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus. 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

5. Λοιπά Θέματα

Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και ο ρόλος των Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων.

Ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (διοικητικής φύσης ή άλλης) που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών.

Πέραν των ως άνω θεματικών, παρακαλούμε να θέσετε υπόψη μας και τυχόν επιπλέον προτάσεις που εκτιμάτε ότι θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ιδρυμάτων και την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής αποστολής τους.

Μετά τιμής,

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλης Διγαλάκης

Σχόλια (62)

 
22 ΑΕΙ
10 Σεπ 2019 09:22

Είναι ευθύνη των ακαδημαϊκών να συνεργαστούν με το υπουργείο και να βρουν λύση για τα κοινά μαθήματα που απαιτούνται. Θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε 2 μαθήματα για τα κοινά τμήματα του ίδιου Επιστημονικού Πεδίου (Θετικές Σπουδές: Μαθηματικά και Φυσική, Θεωρητικές Σπουδές: Αρχαία και Ιστορία) και κατόπιν να δημιουργηθούν ομάδες τμημάτων που να απαιτούν άλλα δύο μαθήματα ειδίκευσης - πχ. Χημεία και Βιολογία για τα τμήματα Ιατρικών Σπουδών, Βιολογίας, Γεωπονίας, Διατροφής ή Κοινωνιολογία και Οικονομικά για τα τμήματα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η ελάχιστη βαθμολογία επίσης εξαρτάται από τη δυσκολία των θεμάτων: σε εύκολα θέματα οι αριστούχοι αυξάνονται και σε δύσκολα θέματα έχουμε 40% κάτω από τη βάση.

Θύμιος 09 Σεπ 2019 23:29

Τις προηγούμενες δεκαετίες η εξάπλωση των ΑΕΙ βασίστηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις, και στα αιτήματα των συνεδριάσεων των Συγκλήτων προς το Υπουργείο για ίδρυση νέων Τμημάτων και Σχολών.

Ας μην ωραιοποιούμε μια κατάσταση για την οποία όλες οι πλευρές έχουν ευθύνη: ποιοι διδάσκοντες δέχονται να διδάσκουν επί χρόνια σε υποβαθμισμένα τμήματα; Θα είναι τα τμήματα αντικειμενικά στην αξιολόγηση των υποψηφίων του Λυκείου; Θα συνεργαστούν μεταξύ τους οι διοικήσεις των ιδρυμάτων;

 
Θύμιος
09 Σεπ 2019 23:29

Δεν είπα να μην είναι κεντρικές εξετάσεις. Είπα ότι κάθε τμήμα θα καθορίζει σε ποια μαθήματα θέλουν να έχουν εξεταστεί οι φοιτητές τους και τι ελάχιστο βαθμό πρέπει να έχουν.

 
EΔΙΠ με διδακτορικό
09 Σεπ 2019 14:10

Πόσοι ΕΤΕΠ ή ΕΔΙΠ ή διοικητικοί υπάλληλοι έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίλτο από κορυφαίο πανεπιστήμιο χωρών της Ευρώπης;

Ας μας εξηγήσουν οι σοβαροί αναλυτές του esos πώς φαντάζονται την επόμενη δεκαετία την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 2020-2030, χωρίς νέους ανθρώπους στο δυναμικό των ΑΕΙ...Μάλλον στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενα χρόνια.

 
400 Τμήματα Πανεπιστημίων
09 Σεπ 2019 11:54

Το μόνο που κρατάει τόσα χρόνια το σύστημα ενός κεντρικού Πανελλαδικό Διαγωνισμού για εισαγωγή σε ΑΕΙ είναι η ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ. Με 400 Τμήματα και Σχολές θα χαθούν και η μπάλα και το τέρμα, και τα αποδυτήρια και τα παιδιά, και η χώρα ολάκερη κύριε Θύμιο.

Πουθενά στον κόσμο δεν έχει καταργηθεί ο θεσμός των κεντρικών εξετάσεων, και φυσικά υπάρχουν ανισότητες στην προετοιμασία, απλώς έχουν καλύτερη δομή και οργάνωση και ισχυρότερη οικονομία που δίνει εργασιακές διεξόδους.

 
Θύμιος
09 Σεπ 2019 11:33

Για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα σύστημα στο οποίο τα Πανεπιστήμια να διαλέγουν τους φοιτητές τους. Δηλαδή:
- Ο απόφοιτος λυκείου (ναι, οι εξετάσεις να γίνονται ΜΕΤΑ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ την αποφοίτηση από το λύκειο) δίνει εξετάσεις σε όποια και όσα μαθήματα επιθυμεί.
- Το κάθε τμήμα ορίζει πόσους φοιτητές θα πάρει, σε ποια μαθήματα θέλει να έχουν εξεταστεί οι υποψήφιοι και ποια θα είναι η ελάχιστη βαθμολογία που θα πρέπει να έχουν σε κάθε μάθημα.
- Από αυτούς που συμπληρώνουν αυτές τις προϋποθέσεις, παίρνουν όσους έχουν καλύτερη βαθμολογία.
- Όσοι επιτύχουν σε περισσότερα από ένα τμήματα, διαλέγουν ποιο προτιμούν.

 
Αρθούρος
09 Σεπ 2019 11:00

Προς Αποστόλης:Αυτά τα ωραία και τετράγωνα που αναφέρεις με λεπτομέρεια, ταιριάζουν σε χώρες που διέπονται από κανονικότητα,σε ευπροσάρμοστες οικονομίες,όπως ήταν η δική μας πριν από τη δεκαετία του 1980,όταν στην Αττική υπήρχε και Πολυτεχνείο και Γεωπονική και ΑΣΟΕΕ κλπ.Αυτές δέχονται τις προκλήσεις,χωρίς ενδοιασμούς και φόβο και ιδρύουν τεχνολογικά,ιδιωτικά, παραρτήματα και ό,τι θέλεις.Πάρτε παράδειγμα την οικονομία της Κύπρου,η οποία από την εσωστρέφεια που τη διέκρινε μέχρι πριν από τριάντα έτη,όταν δεν είχε ούτε ένα κρατικό πανεπιστήμιο ,σήμερα,έχει κάμποσα και δημόσια και ιδιωτικά.
Η δική μας όμως οικονομία και κοινωνία,είναι εσωστρεφής,εδώ και πολλά χρόνια,μετά δε την κρίση του 2009,δεν έχει πόρους να στηρίξει όλο αυτό το εποικοδόμημα των πολλών θεματικών Πανεπιστημίων που μας άφησαν οι παππούδες μας:Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο,Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας,Πάντειο Πανεπιστήμιο,Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κλπ.
Συνεπώς,και η ανάλυση που κάνεις,αφορούν άλλη-ες χώρες και άλλες εποχές. Όχι πάντως τη δική μας εποχή.

 
Σοβαρευτείτε....
09 Σεπ 2019 09:56

@ Διδακτορικά και μεταπτυχιακά
Όλοι έχουν δικαίωμα στην εξέλιξη και όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν φιλοδοξίες. Τα Πανεπιστήμια είναι από τη φύση τους οργανισμοί που ευνοούν την πρόοδο και μακάρι όλοι όσοι δουλεύουν σ αυτά να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξή τους. Αλίμονο αν είχαμε Πανεπιστήμια με στελέχη που θα έμενα στις γνώσεις που αποκτήθηκαν τη δεκαετία του 80 και του 90. Από κει και πέρα με ποιο δικαίωμα θέλετε να τους αποκλείσετε από τη διεκδίκηση μιας αναβαθμισμένης θέσης; Κύριε εμμένετε στις εξωφρενικές και ακραίες θέσεις σας. Είναι λυπηρό που δημοσιοποιούνται το ξαναλέω.

 
Στέργιος
09 Σεπ 2019 09:40

@Αποστόλης

Αυτά που αναφέρεις είναι ότι πιο λεπτομερές και πιο ενημερωτικό που έχει γραφεί απέναντι στην παραπληροφόρηση, σχετικά με τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια. Σου αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, για την ανάλυση που κάνεις, θρυμματίζοντας όλων των ειδών των σκόπιμων ή μη ανακριβειών, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς.

 
Διδακτορικά και μεταπτυχιακά
09 Σεπ 2019 09:13

Κανείς δεν κατακρίνει τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, αρκεί να μη γίνονται με μοναδική επιδίωξη την κατάκτηση μόνιμης θέσης στο ίδιο πανεπιστήμιο όπου εκπονήθηκαν.

Οι συμβασιούχοι είναι συμβασιούχοι, όσα χρόνια κι αν έχουν -κακώς- παραμείνει σε αυτές τις θέσεις.

@ Συμβασιούχοι ΑΕΙ 08 Σεπ 2019 14:02
@ Σοβαρευτείτε.... 08 Σεπ 2019 11:57

Πόσο δίκαιο είναι μια κατηγορία εργαζομένων, που έχουν περάσει όλη την επαγγελματική και ακαδημαϊκή ζωή τους εντός Ελλάδας και τώρα είναι 40-50 ετών ουσιαστικά να αποκλείουν από τη διαδικασία νέους ανθρώπους, με τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια αναγνωρισμένης αξίας του εξωτερικού;

Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει ένας νέος κύκλος, με νέους ανθρώπους, και να δοθούν ίσες ευκαιρίες.

Είναι εξωφρενικό να ακούμε διαρκώς για εξωστρέφεια και αριστεία όταν το προσωπικό και οι καθηγητές ανακυκλώνονται από βαθμίδα σε βαθμίδα, και από προτζεκτ σε αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων ή διαλέξεων.

 
ΜΙΤ στο Αιγάλεω
09 Σεπ 2019 09:06

Χωρίς σωστά πτυχία (με έμφαση σε βασικές γνώσεις) και σωστά διδακτορικά προγράμματα (με αυτονομία στην παραγωγή έρευνας) δεν υφίσταται σύγχρονο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.

Δεν διακρίνεται η εφαρμογή της Επιστήμης από την παραγωγή και την επέκτασή της.

Αυτό που γράφεις στο τέλος φίλε @Αποστόλη 08 Σεπ 2019 18:55

θα είναι η *ταφόπλακα* για τις σπουδές και την έρευνα

στις σχολές στο δήθεν "πρότυπο" Πανεπιστήμιο, αν ποτέ ιδρυθεί:

Το μόνο που διαφέρουν τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών από τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια είναι ότι δεν κάνουν Διδακτορικά απο μόνα τους, αλλά σε συνεργασία με τα Κλασσικά Πανεπιστήμια.

 
Αποστόλης
08 Σεπ 2019 18:55

@"Πανεπιστημίο ΤΕΙ Αττικής και Πειραιά 08 Σεπ 2019 11:49"

Όταν λέμε Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο φίλε μου, δεν είναι μόνο Μηχανικοί, είναι όσοι κάνουν και την εφαρμογή της Επιστήμης τους, Τεχνολογία δεν σημαίνει Τεχνικός ή Μηχανικός μόνο, αλλά η Τεχνολογία σημαίνει η εφαρμογή της Επιστήμης.

Οπότε, όλα τα τμήματα που αναφέρεις μπορεί να υπάρχουν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο.

Για να το καταλάβεις καλύτερα και να μην νομίζεις ότι είναι μόνο οι Μηχανικοί, έχουμε διάφορα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, που είναι το ίδιο, δηλαδή εφαρμόζουν και την Επιστήμη.

Το Πολυτεχνείο είναι μόνο για μηχανικούς.

Ένα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο όπως αυτά που σου παρέθεσα υπηρετεί τις Επιστήμες και την Τεχνολογία.

Π.χ.:
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.).
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Eindhoven της Γερμανίας.
To Munich University of Applied Sciences (MUAS) της Γερμανίας.
To University of Applied Sciences Europe της Γερμανίας.
To MIT - Massachusetts Institute of Technology.
To Technological Educational Institute of Athens στην Ελλάδα.
To Technological Educational Institute of Piraeus στην Ελλάδα.

Τα Πτυχία όλων αυτών που ανέφερα πιο πάνω είναι Πανεπιστημικά Πτυχία εξομοιωμένα μεταξύ τους.

Το μόνο που διαφέρουν τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών από τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια είναι ότι δεν κάνουν Διδακτορικά απο μόνα τους, αλλά σε συνεργασία με τα Κλασσικά Πανεπιστήμια.

 
Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας
08 Σεπ 2019 18:06

Ας μην παραπληροφορούν κάποιοι τους συναδέλφους - αποφοίτους ... Το ότι δεν υπάρχει καμία πολυτεχνική σχολή στο ΠΑΔΑ, μπορεί κανείς να το διαπιστώσει κάνοντας μία απλή αίτηση στο ΠΑΔΑ. Δεν πρέπει να δείχνουν την αγωνία τους, όσοι δεν επιθυμούν τη μετατροπή του ΠΑΔΑ, σε ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Αυτό θα γίνει πράξη. Αν θέλει κάποιος να το δισπιστώσει, μπορεί να θέσει ένα ερώτημσ στο Υπουργείο Παιδείας. Η κανονικότητα επέστρεψε για τα καλά στη ζωή μας.

 
Συμβασιούχοι ΑΕΙ
08 Σεπ 2019 14:02

@αξιοκρατία στην Ελλάδα 202008 Σεπ 2019
Αγαπητέ/η κυριε/α, επιμένω ότι με αυτά που λέτε δε έχετε ιδέα πως λειτουργεί ένα ΑΕΙ. Η λειτουργία ενός μεγάλου πανεπιστημίου δεν έχει να κάνει με 1-2 ατομα που δίνουν βεβαιώσεις σπουδών σε γραμματεία. Έχει να κάνει με δεκάδες υπηρεσίες που λειτουργούν από συμβασιούχους με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία, οι οποίοι, μεταξύ άλλων φέρνουν σημαντικα εσοδα στα ΑΕΙ με παροχή υπηρεσίας και ερευνα. Αυτό είναι Δημόσιο συμφέρον.
Τέτοια θέματα δε λύνονται με μετακινήσεις εργαζομένων λόγω α) δεν υπάρχουν, σε πολλές περιπτώσεις, αρκετοί ήδη εργαζόμενοι σε ΑΕΙ με σχετική τεχνογνωσία. Οι συμβασιούχοι στους οποίους αναφέρομαι είναι άνθρωποι με ειδικές ικανότητες και γνώσεις, και όχι κάποιοι για να γεμίζουν καρέκλες β) δεν υπάρχει βούληση πολλές φορές για μετακίνηση γ) Η κινητικότητα στο Δημόσιο ήδη λειτουργεί και δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα.
Τέλος, οι άνθρωποι αυτοί επελέγησαν με κριτήρια που θέτει το Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου. Το ίδιο κάνει και με την επιλογή των μελών ΔΕΠ.
Όσον αφορά το ΑΣΕΠ, αυτό δεν έχει βγάλει σχετική προκήρυξη για τα ΑΕΙ τα τελευταία 10-15 χρόνια. Οι ανάγκες αυξάνονται, η ευρωπαϊκή πραγματικότητα και η επιστήμη αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς, επιμενως τα ελληνικά ΑΕΙ, αν θέλουν να σταθούν με αξιωσεις, θα πρέπει να βρουν τρόπους απασχόλησης προσωπικού και επιστημόνων με ανθρώπινες συνθήκες. Διαφορετικά, εκπαιδεύουμε ανθρώπους, για να δουλεύουν και να προσφέρουν στο εξωτερικό. (Brain drain)
Από τα παραπάνω, κατά τη γνώμη μου, κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων των συμβασιούχων στα ΑΕΙ με σκοπό να συνεχίσουν να προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες, απαραίτητες για τα ελληνικά ΑΕΙ το 2020.

 
Σοβαρευτείτε....
08 Σεπ 2019 11:57

@Αξιοκρατία 08 Σεπ 2019 11:24
Δηλαδή θεωρείτε επιλήψιμο ότι κάποιοι στα Πανεπιστήμια έχουν φιλοδοξία και ερευνητικά ενδιαφέροντα και εκπονούν διδακτορικές διατριβές; Δηλαδή έπρεπε να μένουν στο πτυχίο τους μέχρι να πάρουν σύνταξη; Να μην έχουν καμία επαφή με τις εξελίξεις στον χώρο τους και στα αντικείμενα που διδάσκουν; Απορώ πραγματικά πως δημοσιοποιούνται τέτοιες προκλητικές και ακραίες θέσεις. Απορώ πραγματικά!!!!

 
Πανεπιστημίο ΤΕΙ Αττικής και Πειραιά
08 Σεπ 2019 11:49

Από τα τμήματα του νέου ΠΑΔΑ πόσα είναι Τμήματα Μηχανικών; Μόνο 8 από τα 26.

Ενδεικτικά, οι υπόλοιπες Σχολές του ΠΑΔΑ: 6 Τμήματα έχει η Σχολη Διοίκησης και 6 τμήματα η Σχολή Υγείας, 4 Τμήματα η Σχολή Τεχνών και τέλος 2 Τμήματα η Σχολή Επιστημών Τροφίμων.

Από πού προκύπτει λοιπόν ότι αποτελεί ένα αμιγώς Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο υψηλού κύρους, ισάξιο των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, τα οποία λειτουργούν δεκαετίες και έχουν εκπαιδεύσει εκατοντάδες μηχανικούς και δεκάδες ερευνητές και ακαδημαϊκούς;

 
Aξιοκρατία στην Ελλάδα 2020
08 Σεπ 2019 11:24

1) Με ποια κριτήρια έγινε η πρόσληψη αυτών των συμβασιούχων; Αν χρειάζεται μόνιμο προσωπικό ένα ΑΕΙ ας γίνει με διαφανείς διαδικασίες η πρόσληψή του, ακόμα και μέσω ΑΣΕΠ.

2) Γιατί θα είναι προς όφελος η μονιμοποίηση τόσων εργαζομένων από τη στιγμή που δεν χρειαζόμαστε τόσα τμήματα ΑΕΙ, είτε πανεπιστημίων είτε (πρώην) ΤΕΙ; Να γίνουν μετακινήσεις προσωπικού και κατόπιν να επανεξεταστούν πόσοι πραγματικά χρειάζονται - πχ. ας απορροφήσει το ΕΚΠΑ την Χαροκόπειο μαζί με το προσωπικό της.

3) Τέλος, πώς βρέθηκαν "ξαφνικά", μέσα στην τελευταία δεκαετία, τόσα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ με διδακτορικούς τίτλους σπουδών, οι περισσότεροι εκπονημένοι στην ίδια σχολή στη οποία υπηρετούν; Είναι αυτός ο σκοπός αυτής της βαθμίδας εργαστηριακού και τεχνικού προσωπικού, να αποτελεί το σκαλοπάτι για την εξέλιξη σε άλλες θέσεις;

4) Είναι δυνατόν να είναι δείγμα εξωστρέφειας ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού ιδρύματος, με στόχο την Έρευνα και την Εκπαίδευση, η αναβάθμιση σε θέσεις μελών ΔΕΠ αυτών των εργαζομένων;

@ Συμβασιούχοι ΑΕΙ
08 Σεπ 2019 09:13

Προφανώς έχετε προσωπικό συμφέρον. Αυτό καλό θα είναι να συμβαδίζει με το δημόσιο στην περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε μια άποψη στον δημόσιο διάλογο.

Έχουμε 500+ τμήματα ΑΕΙ: δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ικανότητα στη λογιστική ότι όλοι οι υπάλληλοι σε αυτά δεν έχουν κατανεμηθεί με βέλτιστο για την ακαδημαϊκή λειτουργία τρόπο.

Έλεος πια.

 
@ @ @Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών07 Σ
08 Σεπ 2019 10:52

...Το ΠΑ.Δ.Α. τελικά με την ονομασία Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών κλπ..... Με τον καημό θα μείνεις, το ΠΑΔΑ έχει ήδη πολυτεχνική σχολή μηχανικών με αντίστοιχο κύκλο 5ετη σπουδών. Διάβασε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για να μην έχεις ακόμη απωθημένα!!

 
Συμβασιούχοι ΑΕΙ
08 Σεπ 2019 09:13

@Συμβασιούχοι 07 Σεπ 2019 10:04

Καλό είναι όταν γράφουμε κάτι στο δημόσιο διάλογο, να το ψάχνουμε λίγο. Προφανώς δε γνωρίζεις το θέμα.
Τα μεγαλύτερα ΑΕΙ (π.χ ΕΚΠΑ, ΑΠΘ κα) στηρίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην εργασία συμβασιουχων (διοίκηση, παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευση). Οι άνθρωποι αυτοί προσλήφθηκαν πριν πολλά χρόνια για να καλύψουν κενά τα οποία δεν μπορούσε η πολιτεία να καλύψει με άλλο τροπο. Σημαντικά κενά. Χαρακτηριστικό είναι ότι αν αυτοί οι άνθρωποι αύριο σταματήσουν να δουλεύουν, τα ιδρύματα απλά θα κλείσουν. Η πολιτεία θα πρέπει να βρει τρόπους να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, να αποκαταστήσει τις εργασιακες τους σχέσεις ώστε να μη βιώνουν αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα των συμβάσεων που επικρατεί σήμερα. Θα είναι προς όφελος των ιδρυμάτων και της κοινωνίας γενικότερα

 
Χάρτης ΑΕΙ 2024
08 Σεπ 2019 02:39

Ποια εργαστήρια και ποια ινστιτούτα. ποια καινοτομία;; Τα περισσότερα περιφερειακά τμήματα ούτε αμφιθέατρα ούτε βιβλιοθήκες ούτε αναλώσιμα δεν έχουν!

Ακόμα κι αν συνενωθούν τμήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη πάλι παραμένει προβληματικός ο χάρτης:

1) Παν. Δυτικής Μακεδονίας (τμήματα σε Κοζάνη, Φλώρινα, Γρεβενά, Καστοριά,

2) Ιόνιο Πανεπιστήμιο (τμήματα σε Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα),

3) Παν. Αιγαίου (τμήματα σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο, Ρόδο),

4) Παν. Θεσσαλίας (τμήματα σε Λαμία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλο),

5) Παν. Πελοποννήσου (τμήματα σε Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Σπάρτη)

6) το Δημοκρίτειο, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ που επίσης έχουν αποκτήσει τμήματα (Άμφισσα, Καρπενήσι, Σέρρες, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Ψαχνά Ευβοίας κ.α.)

7) Τρία ΑΕΙ στην Κρήτη, Πανεπιστήμιο-Πολυτεχνείο-ΤΕΙ, με δύο τμήματα στην ίδια πόλη (Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μαθηματικών στο Ηράκλειο, Μηχανικών ΗΜΜΥ και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά) και άλλα πολλά

8) ΟΠΑ-ΠΑΠΕΙ-Χαροκόπειος-Πάντειος, ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ, νέο ΠΑΔΑ από δύο πρώην ΤΕΙ... Πόσες σχολές Πληροφορικής και Οικονομικών; Πόσα τμήματα Μηχανικών; Πόσα τμήμα Μαθηματικών και Φυσικής και Ιατρικής και-και-και

συν τα πολυάριθμα τμήματα των πρώην ΤΕΙ, τα οποία παραμένουν ως έχουν κάτω από την "ομπρέλα" των Πανεπιστημίων, σε μερικές από τις παραπάνω πόλεις.

Μηδενικό όφελος για την έρευνα και την εκπαίδευση και η ευθύνη στους φοιτητές και τους γονείς να μην επιλέξουν "τμήματα-φαντάσματα", μήπως και έτσι καταλάβουν οι αρμόδιοι τα τεράστια λάθη τους, εδώ και 40 χρόνια.

Ευτυχώς όμως παραμένουν 3 οι Νομικές Σχολές!

 
@ @Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών07 Σεπ
08 Σεπ 2019 00:19

Το ΠΑ.Δ.Α. τελικά με την ονομασία Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, θα αποτελέσει τον πυλώνα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Μετά τα πειράματα του Γαβρόγλου, η κανονικότητα επανέρχεται και στην Παιδεία. Το Ανώτατο αυτό Εκπαιδευτικό ίδρυμα, αποκτά τον χαρακτήρα που του ταιριάζει. Ευτυχώς για μας, τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, μέσα στη λαίλαπα που προηγήθηκε, με τις άκριτες και χωρίς κανένα σχέδιο και λογική συγχωνεύσεις, θα συνεχίσουν να διατηρούν ανέπαφο και άθικτο τον Τεχνολογικό χαρακτήρα τους, για τον οποίο άλλωστε και δημιουργήθηκαν, κάτω όμως από την πανεπιστημιακή "ομπρέλλα".

 
Απόφοιτος Τει
08 Σεπ 2019 00:04

Θεωρώ ακραία άδικο να ισοβαθμίσουν τα πτυχία αποφοίτων ΤΕΙ με αυτών των νέων ΑΕΙ. Στο ΤΕΙ πχ της Πάτρας προσέθεσαν 16 μαθήματα στο νέο τμήμα και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα πλέον θα διδάσκονται σε νέα πλαίσια. Όσοι θέλετε να σας αναβαθμίσουν σκεφτείτε τις ελλείψεις μηχανικών σε καθαρά τεχνικούς τομείς που θα υπάρχουν σε βάθος χρόνου !

 
οι Απόφοιτοι ΤΕΙ (ΑΕΙ)
07 Σεπ 2019 23:29

Σας παρακαλούμε πολύ όπως, υπάρξει πρόνοια έτσι ώστε να αντιστοιχηθούν αυτόματα τα Πτυχία των ΤΕΙ (ΑΕΙ) με τα Νέα 4ετή Πανεπιστημιακά Πτυχία (Υπάρχουν ακόμη και 4-ετή Πτυχία σε ενεργεία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), εφόσον και τα Πτυχία των ΤΕΙ (ΑΕΙ) μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων/Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και του Νόμου 4485/17 και του άρθρου 16 παρ.5 του Ελληνικού Συντάγματος, αναγνωρίζεται και η Ισοδυναμία τους, δηλαδή η "Ισοτιμία και Αντιστοιχία" μεταξύ πτυχίων του 6ου Επιπέδου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων/Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της Διαδικασίας της Μπολόνιας.

Επίσης, τα ΤΕΙ(ΑΕΙ) αναγνωρίζονται στην Ευρώπη όλη, ως Τεχνολογικά Πανεπιστήμια και το Πτυχίο τους ως Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο επιπέδου Bachelor, απλά, για να αρθούν οι αδικίες που γίνονται εδώ στην Ελλάδα αρκετά χρόνια τώρα στην Ελλάδα, πρέπει να γίνει και η κατάργηση του ΠΕ-ΤΕ.

Να υπάρξει υγιής ανάπτυξη σε αυτόν το τόπο που λέγεται Ελλάδα.

Νέοι άνθρωποι είμαστε.

Ευχόμαστε και το πιστεύουμε ότι θέλετε να το πραγματοποιήσετε.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.

Ειλικρινά,
οι Απόφοιτοι ΤΕΙ (ΑΕΙ).

 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΕΑΠ
07 Σεπ 2019 21:08

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας εξαπλωθεί με τμήματα σε 6 νησιά, σαφέσταστα δεν είναι βιώσιμο ως μοντέλο σύγχρονης εκπαιδευτικής οργάνωσης - πόσες βιβλιοθήκες λειτουργούν; πόσα εργαστήρια H/Y;

Στο εκπαιδευτικό κομμάτι, πώς θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές μαθήματα σε μια άλλη σχολή; Πώς θα γίνει συνεργασία στην έρευνα;

Δεν υπάρχει ποιοτικός χρόνος εξ αποστάσεως, γίνεται διαρκώς συμβιβασμός στην ποιότητα και εξαντλούνται οι πόροι.

Από την άλλη, τώρα που τα πανεπιστήμια στη Γερμανία έχουν καταργήσει τα δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα, τα ΑΕΙ στην Ελλάδα θα τα επιβάλλουν; Ή μήπως οι μεταπτυχιακοί θα υποχρεωθούν να καλύψουν τα "σπασμένα" της διόγκωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

Όλα τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και η λύση ΔΕΝ είναι δίδακτρα στα προπτυχιακά - χωρίς εξετάσεις, άρα με συνακόλουθη πτώση ποιότητας.

Το ΕΑΠ επίσης δεν είναι πρότυπο οργανωμένης εκπαιδευτικής δομής, όπως τεκμηριώνεται και από τις πρόσφατες απογοητευτικές εξελίξεις: Ένα ΑΕΙ το οποίο σε 20 χρόνια λειτουργίας δεν κατόρθωσε να έχει ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ πρυτανική αρχή και επαρκές μόνιμο προσωπικό!

https://www.esos.gr/arthra/64044/me-e-mail-dektes-oi-paraitiseis-ton-mel...

 
Ανδρέας
07 Σεπ 2019 20:26

Να συμπεριληφθεί και η διευθέτηση του θέματος της ισοτιμίας των πτυχίων των παλιών αποφοίτων ΤΕΙ με τα νεα.

 
Δρ. ΕΕΠ με διδακτικη εμπειρια και Ερευνητικη δραστηριοτητα
07 Σεπ 2019 19:59

Το θέμα της δυνατότητας εξέλιξης των ΕΕΠ με αυξημένα προσόντα σε θεσεις ΔΕΠ αντιστοιχες με τα προσοντα τους θα πρέπει να ληφθεί υποψη στο νομοσχέδιο και να δωθεί επιτελους μια δίκαιη λύση. Οι ΕΕΠ ειχαν εδω και πολλα χρονια αυτονομο διδακτικο εργο και δεν ειναι πολλοι σε αριθμό.

 
Μάριος
07 Σεπ 2019 18:54

Κυρία υπουργέ ν+2 αλλά υπό προϋποθέσεις και να μην ισχύσει για τους φοιτητές που μπήκαν στα ΑΕΙ το 2017 όσο και για αυτούς που πήραν μεταγραφή το 2017 και τώρα βρίσκονται σε αναστολή σπουδών και να ισχύσει το μέτρο να μπορούν να τελειώσουν το 2024...... Οπότε και θα λήξει η θητεία της υπάρχουσας κυβέρνησης......

 
Ιωάννης
07 Σεπ 2019 18:40

@Αρθρούρος
Αγαπητέ φίλε θα σας παρακαλούσα να ενημερωθείτε για κάποια θέματα πριν γράψετε την άποψή σας γιατί εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Δεν είναι δυνατόν να λετε ότι κάποιοι "θα δεχτούν να δουλέψουν στα πέρατα της χώρας" λες και θα πάνε σε καταναγκαστικά έργα. Το ότι η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ "στα πέρατα της χώρας" δεν διαμένει μόνιμα στο νομό που εδρεύει το Τμήμα όπως ορίζει ο νόμος αλλά πηγαινοέρχεται 2-3 μέρες τη βδομάδα το γνωρίζετε; Μήπως ξέρετε πόσοι λαμπροί επιστήμονες με "διεθνείς περγαμηνές και επιστημονικές εργασίες" έχουν εκλεγεί σε αυτά τα περιφερειακά τμήματα και έχουν εξαφανιστεί την επόμενη μέρα βλέποντας την τραγική κατάσταση των ιδρυμάτων τους; Καλό θα ήταν να μιλάτε αγαπητέ αφού έχετε γνώση της κατάστασης και όχι με φαντασιώσεις που σας καλλιεργούν άγνωστο ποιοι.

 
Solwn
07 Σεπ 2019 15:02

Aγαπητέ Socrates, τα 5ετή τμήματα του ΠΑ.Δ.Α. όπως είναι τώρα δεν είναι Integrated Master, αλλά παραμένουν ακόμη Βασικό Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία διαφορά και έχουν φορτωθεί 1 χρόνο τουλάχιστον σπουδών και 10 και πλέον μαθήματα οι φοιτητές, χωρίς κανένα απολύτως όφελος !!! Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πολιτικών τύπου "Γαβρόγλου", που προσπάθησαν να δημιουργήσουν 5ετή τμήματα σε σχολές Μηχανικών, με άγαρμπο και άτσαλο τρόπο, χωρίς να έχουν φροντίσει να διασφαλίσουν την εξέλιξή τους. Έχει γίνει γνωστό ότι στο ΠΑ.Δ.Α. αποφεύγουν να δώσουν πιστοποιητικά αποφοίτησης στους 4ετείς, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 6 μήνες τώρα !!! Eίναι αυτό νόμιμο ;;;; Eμείς που έχουμε και έννομο συμφέρον, μήπως χρειάζεται να το ερευνήσουμε εκτενέστερα ;;;;

 
@Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών07 Σεπ 2
07 Σεπ 2019 15:01

Τι δεν είπε τίποτα για εφαρμοσμένων επιστημών? Μα αφού το είχε πει ο Μήτσος από το Παγκράτι και ο Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας εδώ και μήνες
γράφει ότι ο Κυριάκος...κλπ, ότι Είναι δίκαιο, θα γίνει και πράξη κλπ. Με τον καημό θα μείνεις

 
Τεχνολογική Εκπαίδευση= Πολυτεχνεία
07 Σεπ 2019 14:47

Μην συσχετίζετε την Τεχνολογική εκπαίδευση με τα ΠΡΏΗΝ τει

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ