Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων το Σάββατο 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μοναδικό θέμα συζήτησης οι επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της υπουργού Ν. Κεραμέως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δημοσίευση: 14/09/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Έκτακτη Σύνοδο έχουν προγραμματίσει οι Πρυτάνεις για το  Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, με μοναδικό θέμα:

Α.Η διατύπωση προτάσεων επί των 22 αλλαγών που ετοιμάζει η υπουργός Ν. Κεραμέως για τα ΑΕΙ και ζήτησε από την ακαδημαϊκή κοινότητα τις προτάσεις.

Β.Η διατύπωση και άλλων ζητημάτων που απασχολούν τα Πανεπιστήμια αλλά δεν περιλαμβάνονται στις 22 αλλαγές της υπουργού Παιδείας.

Μέχρι τα Χριστούγεννα ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ

Στη συνάντηση του προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων με την υπουργό Παιδείας που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου, έγινε γνωστή  η   πρόθεση  της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει εντός του έτους σε ευρεία νομοθετική πρωτοβουλία για τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η νομοθετική πρωτοβουλία, όπως τόνισε η κ. υπουργός στους Πρυτάνεις,  θα κάνει πράξη το όραμα της Κυβέρνησης για Ανώτατα Ιδρύματα αυτοδιοίκητα, ευέλικτα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας.

Η προεδρεύουσα της Συνόδου, Πρύτανις του Χαροκόπειου Μαρία Νικολαίδη, δήλωσε στο esos ότι στη συνάντηση: “Διαπιστώσαμε την πρόθεση της υπουργού Παιδείας να αναζητήσει λύσεις.  Ηδη φαίνεται να γίνεται προσπάθεια  για τη ρύθμιση σειράς ζητημάτων που απασχολούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση”.

Οι 22 αλλαγές στα ΑΕΙ που ετοιμάζει η Ν. Κεραμεως

Υπενθυμίζεται ότι  η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και ο υφυπουργός, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Β Διγαλάκης, απέστειλαν  επιστολή προς την ακαδημαική κοινότητα (τα προεδρεία της Συνόδου Πρυτάνεων, ΠΟΣΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) , με την οποία θέτουν 22 θέματα και ζητούν τις προτάσεις τους.

“Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως εάν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου λαμβάναμε τις προτάσεις σας για τα επιμέρους θέματα που αναφέρονται κατωτέρω, αλλά και για τυχόν παρεμφερή ζητήματα που μπορεί να θεωρείτε σκόπιμα, χρήσιμα ή/και αναγκαία” αναφέρει η πολιτική ηγεσία στην  επιστολή προς τα μέλη της ακαδημαϊκή κοινότητας, σημειώνοντας παράλληλα ότι: “Πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης”.

Τα θέματα για τα οποία η πολιτική ηγεσία ζητά από τους πανεπιστημιακούς να τοποθετηθούν είναι τα εξής:

Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης

1.    Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (εύρος και εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων).

2.    Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου, απαραίτητα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου: Συμβούλιο Ιδρύματος (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

3.    Γενικός Γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

Κρατική Χρηματοδότηση

4. Θέσπιση νέων κανόνων (αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών) για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα. Σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

5.    Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας με τα Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός.

Πρόσθετοι Πόροι

6.    Ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας Πανεπιστημίων.

7.    Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off): Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινήτρων για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων (ενδεικτικά, μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, της υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.αλ.).

8.    Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων.

9.    Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

10.    Αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

11.    Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων εν γένει, καθώς και για τη διαμόρφωση εφεξής του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις Ιδρυμάτων, δημιουργία νέων τμημάτων), ιδίως με τη θέσπιση αντικειμενικών διαδικασιών και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούμενης σχετικής τεκμηρίωσης.

12.    Ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

Προγράμματα Σπουδών

13.    Διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

14.    Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

15.    Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών προγραμμάτων.

16.    Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.

17.    Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

18.    Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

19.    Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

Λοιπά Θέματα

20.    Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και ο ρόλος των Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων.

21.    Ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (διοικητικής φύσης ή άλλης) που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

22.    Θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών.

ΕΛΚΕ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου κάνει γνωστό ότι ήδη προχωρά “σε απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ για την ουσιαστική επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών ενεργειών (τροποποίηση ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, διαδικασιών κ.αλ. για μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας), με τις κατάλληλες θεσμικές εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Οι σχετικές διατάξεις θα σας αποσταλούν για το σχολιασμό σας”.

Σχόλια (36)

 
Δρ ΕΔΙΠ
14 Σεπ 2019 09:21

Το θέμα της εξέλιξης των Δρ ΕΔΙΠ και ΕΕΠ είναι ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα και θα πρέπει να εξεταστεί

 
Dimitris
14 Σεπ 2019 10:09

Καμία "εξέλιξη" δε νοείται χωρις ανοιχτή διαδικασία, όπου επιλέγεται ο καλύτερος. Εξ άλλου, καθαρός ουρανός (δρ ΕΔΙΠ) αστραπές (δρ από τα καλύτερα παν/μια του εξωτερικού) δε φοβάται...

 
Καθένας με την Ινδία του
14 Σεπ 2019 11:15

Αν γίνουν όλοι οι ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ καθηγητές ποιοι θα μείνουν για εργαστηριακό προσωπικό;

 
@Diimitris
14 Σεπ 2019 12:03

Φυσικά και με ανοικτές από τις βαθμίδες οι οποίες προκηρύσσονται δηλαδή του Επίκουρου και άνω... Κανείς δεν είπε να γίνουν Επίκουροι χωρίς ανοικτή διαδικασία... Ούτε οι ίδιοι το λένε... Από την άλλη δεν μπορούν να μην είναι λέκτορες ενώ τα καθήκοντά τους είναι αυτά των λεκτόρων και επιπλέον έχουν γίνει λέκτορες εφαρμογών οι καθηγητές εφαρμογών των ΤΕΙ χωρίς διδακτορικό... Συνεπώς, η λύση είναι απλή: να κριθούν για λέκτορες όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα έστω και Επίκουρου και αφού γίνουν μόνιμοι λέκτορες όσοι το αξίζουν (γιατί αυτό κάνουν ήδη) όποιοι και αν το επιθυμούν να προκηρύσσονται τη θέση τους για Επίκουροι... όπου θα μπορούν να πάρουν μέρος και οι "αστραπές"...

 
ΕΕΠ & ΕΔΙΠ
14 Σεπ 2019 12:18

Η Υπουργός δήλωσε πως στην ατζέντα της βρίσκεται και το χρόνιο αίτημα των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ για δυνατότητα εξέλιξης. Η ΠΟΣΔΕΠ επίσης έχουν ξεκάθαρα τοποθετηθεί θετικά σε μία τέτοια εξέλιξη και μάλιστα έχουν διατυπώσει ξεκάθαρη πρόταση στο πως θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι ώρα και οι Πρυτάνεις να δείξουν τις προθέσεις τους για το πως αντιλαμβάνονται τον ρόλο και το μέλλον των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ με προσόντα. Ας ελπίσουμε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων..

 
@ Dimitris
14 Σεπ 2019 13:09

Στο εξωτερικό δεν είναι πάντα ανοιχτές οι εξελίξεις.

 
@ Dimitris
14 Σεπ 2019 13:13

@ Dimitris. Ε τότε κ. Dr από τα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού, δεν έχεις παρά να καταθέσεις τα χαρτιά σου σε μία εξέλιξη ενός μέλους ΔΕΠ και χαλαρά να πάρεις τη θέση! Τι? Δεν γίνεται έτσι? Μα γιατί, είναι "ανοιχτή" διαδιακασία αφού!!!

 
ΕΕΠ
14 Σεπ 2019 15:53

Τα μέλη ΕΕΠ δεν είναι προσκεκλημένα;

 
Andreas
14 Σεπ 2019 16:32

Να ληφθεί πρόνοια για την ισοτιμία παλιών πτυχίων ΤΕΙ με τα νεα και έκδοση αντίστοιχων επαγ. δικαιωματων

 
Παπαδόπουλος Κων/νος
14 Σεπ 2019 22:00

Μια καλή πρόταση για την επίλυση με δίκαιο τρόπο του προβλήματος ΕΔΙΠ/ΕΕΠ – Λεκτόρων:
Θέσεις ΔΕΠ να είναι μόνο:
Καθηγητή, Αναπληρωτή και Επίκουρου ( μόνιμου και επί θητεία)
Όλοι οι υπόλοιποι (λέκτορες, ΕΔΙΠ,ΕΕΠ, ΕΤΕΠ) εντάσσονται στην κατηγορία Λεκτόρων (tutors, lectures κλπ) που ΔΕΝ είναι ΔΕΠ.
Το προσωπικό είναι μόνιμο και εντάσσεται σε βαθμίδες ανάλογα τα προσόντα του. Οι βαθμίδες- βαθμοί μπορεί να είναι μέχρι και 6. Η ένταξη στο βαθμό θα γίνεται αναλόγως τα προσόντα του διδάσκοντα. Οι νέες θέσεις που προκηρύσσονται δεν θα φτάνουν τις ανώτερες βαθμίδες στις οποίες θα προάγεται ο διδάσκοντας μετά από κρίση και υποχρεωτική παραμονή στη βαθμίδα 3 χρόνια εκτός της εισαγωγικής που θα είναι για 1 μόνο χρόνο. Τα καθήκοντα θα είναι καθαρά διδακτικά με καθορισμένο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ωράριο ενώ δεν θα είναι απαραίτητο το ερευνητικό έργο για την εξέλιξή του χωρίς φυσικά να απαγορεύεται. Για παράδειγμα:
Το υπάρχον προσωπικό θα μπορούσε να καταταγεί ως εξής
Α’ Βαθμίδα(11 ώρες Υ.Ω) Λέκτορες Παν/μιων ή ΕΕΠ με 18ετή ακαδημαϊκή υπηρεσία μετά διδακτορικό.
Β’ Βαθμίδα (13 ώρες Υ.Ω) Λέκτορες ΤΕΙ με διδακτορικό, ΕΔΙΠ /ΕΕΠ με διδακτορικό και 13 χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας (όχι απαραίτητα ακαδημαϊκή).
Γ’ Βαθμίδα (15 Ώρες Υ.Ω) Λέκτορες Εφαρμογών χωρίς διδακτορικό ή ΕΔΙΠ/ΕΕΠ με διδακτορικό ή με μεταπτυχιακό και 10 χρόνια τουλάχιστον υπηρεσία ή ΕΤΕΠ με διδακτορικό και 3 χρόνια υπηρεσίας.
Δ’ Βαθμίδα (18 Υ.Ω) ΕΔΙΠ/ΕΕΠ με Μεταπτυχιακό και 5 χρόνια υπηρεσία ή ΕΤΕΠ με μεταπτυχιακό και 8 χρόνια υπηρεσίας ή ΕΔΙΠ/ΕΕΠ(ΕΤΕΠ) με πτυχίο και 10(13) χρόνια υπηρεσίας (εισαγωγικός βαθμός για Διδάκτορες)
Ε’ Βαθμίδα (21 ώρες Υ.Ω) ΕΔΙΠ/ΕΕΠ(ΕΤΕΠ) με απλό πτυχίο και 5 (7) χρόνια υπηρεσίας η ΕΤΕΠ με μεταπτυχιακό και 2 χρόνια υπηρεσίας( εισαγωγικός βαθμός για κατόχους Μεταπτυχιακού)
Στ. Βαθμίδα (23 ώρες Υ.Ω) Εισαγωγικός βαθμός απλών πτυχιούχων ΕΤΕΠ.
ΕΤΕΠ που θα χαρακτηρίζονται τεχνικό προσωπικό δεν θα είναι στην κατηγορία αυτή.
Η μισθοδοσία της Α βαθμίδας θα είναι στα επίπεδα του μισθού του επίκουρου καθηγητή. Του εισαγωγικού βαθμού ο βασικός του ΠΕ στο ενιαίο μισθολόγιο, ενώ για τους επόμενους στα επίπεδα του ενιαίου για κατόχους Μεταπτυχιακού(Ε) ή διδακτορικού(Γ), ενώ τα χρόνια υπηρεσίας θα λογαριάζονται από την λήψη του βασικού πτυχίου και όχι μετά διδακτορικού.
Για να υπάρξει δε ισότητα στη μισθοδοσία ανάμεσα σε καθηγητές Παν/μιων και προερχόμενους από καθηγητές εφαρμογών ΤΕΙ το ΜΚ θα προσδιορίζεται στα μέλη ΔΕΠ από την κτήση του Διδακτορικού και μετά.
Κατά την δημιουργία αυτού του κλάδου να δίνεται η δυνατότητα 1 φορά ο μόνιμος Λέκτορας με ανοικτές διαδικασίες να διεκδικήσει θέση επίκουρου σε περίπτωση όμως αποτυχίας να χάνει εντελώς τη θέση του.
Έτσι λύνεται το πρόβλημα εντελώς δίκαια με αύξηση μισθού σχεδόν σε όλους πλήρη καθορισμό της θέσης τους

 
Νο1 σε Ευρώπη?
14 Σεπ 2019 22:22

@Καθένας με την Ινδία του.

Πολύ εύστοχο αγαπητέ μου. Με καμιά 500αριά Πανεπιστημικά Τμήματα (ΑΕΙ+ΤΕΙ), με τα μέλη ΔΕΠ τους, συν όσους θα γίνουν ΔΕΠ αργά ή γρήγορα (ΕΔΙΠ+ΕΕΠ+ποιός ξέρει και ποιοί άλλοι στο μέλλον), νομίζω πως άνετα θα ήμαστε η Νο1 χώρα στην Ευρώπη σε αριθμό Πανεπιστημικών Καθηγητών. Και όλα αυτά στην ίδια χώρα, των και εγώ δεν ξέρω πόσων % λειτουργικά αναλφάβητων (σύμφωνα με την ΑΔΙΠΠΔΕ) μαθητών γυμνασίου λυκείου και αυριανών ενήλικων πολιτών.....Μόνο ο Ινδία θα μας περνάει δηλαδή και εκτός Ευρώπης. Στην υγειά μας ρε παιδιά....

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 Σεπ 2019 22:46

21. Ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (διοικητικής φύσης ή άλλης) που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Θέλουμε επιτέλους αυτό που ζητάμε σε κάθε αλλαγή κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια!
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ!
Δεν ζητήσαμε ποτέ ανωτατοποίηση ή ότι άλλο παρά μόνο αυτό
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ!

 
@Andreas
14 Σεπ 2019 22:53

Καθένας με τον πόνο του. Το ολο θεμα λύνεται με κατατακτήριες και 12 επιπλέον μαθήματα και έτοιμη η αντιστοίχιση και τα επαγγελματικά δικαιώματα για πτυχίο ΠΕ, γτ αυτό που ζητάτε ειναι αντισυνταγματικό και άνετα οι νέοι φοιτητές καταφεύγουν στο ΣΤΕ

 
Ανοικτά εκλεκτορικά
15 Σεπ 2019 00:05

Πρώτα πρέπει να ενωθούν τμήματα και μετά να προκηρυχθούν νέες θέσεις, αλλιώς πάλι θα βρεθούν τα ΑΕΙ με πλεονάσματα και ελλείμματα -ταυτοχρόνως- στο προσωπικό τους.

Άλλωστε, ακόμα και με ανοικτές διαδικασίες, τα εκλεκτορικά δεν είναι πάντοτε "εξωστρεφή".

 
Eσωτερικά εκλεκτορικά
15 Σεπ 2019 09:32

Η εξωστρέφεια είναι θέμα κουλτούρας, αν ήθελαν να φέρουν νέους ανθρώπους θα το είχαν ήδη κάνει τόσα χρόνια. Το ίδιο θα είναι και τώρα, ανοικτές ή κλειστές, οι διαδικασίες με τη συμμετοχή καθηγητών εκτός τμήματος
είναι προσχηματικές "ποιους θέλετε;" "αυτούς" "μάλιστα"

 
@Andreas
15 Σεπ 2019 10:27

Αυτό που οι παλιοί απόφοιτοι θέλουν ακόμα εξίσωση των πτυχίων ενώ οι νέοι φοιτητές θα κάνουν τουλάχιστον 5-10 μαθήματα παραπάνω και σε όλα τα παλιά έχει διπλασιαστεί σχεδόν η ύλη, με ξεπερνάει.
Θα πρέπει να δωθεί η δυνατότητα εξίσωσης πτυχίων αλλά με εξετάσεις και παρακολουθήσεις μαθημάτων.

 
@DIMITRIS
15 Σεπ 2019 12:51

Απαντήστε μου παρακαλώ Dimitris, gιατί οι "δρ από τα καλύτερα παν/μια του εξωτερικού", όπως γράφετε, δεν ανταγωνίζονται ήδη θέσεις μελών ΔΕΠ;;; Γιατί σας ενοχλούν τόσο πολύ οι ΕΔΙΠ;

 
@Νο1 σε Ευρώπη?
15 Σεπ 2019 17:05

Φαίνεται πως δεν έχετε ιδέα σε σχέση με την κατάσταση στα ελληνικά ΑΕΙ και την υποστελέχωσή του... Ακόμα και όλοι οι ΕΕΠ και ΕΔΙΠ με διδακτορικό να γίνουν μέλη ΔΕΠ αν π.χ. δεν χρειαζόταν κρίση ακόμα και θα καλύπτονταν μόνο ένα 5%-10% των κενών θέσεων... αλλά φαίνεται πως νομίζετε πως γνωρίζετε τα πράγματα καλύτερα ακόμα και από την ΠΟΣΔΕΠ...

 
Προκόπης
15 Σεπ 2019 17:15

Προσωπικά θα όριζα πρώτα τα κριτήρια για κάθε βαθμίδα για όλους π.χ. Επίκουρος 10 εργασίες σε περιοδικά και μετά θα έκανα τις σχετικές προκηρύξεις.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 Σεπ 2019 17:58

@Andreas μάλλον δεν κατάλαβες τι ζητάω.ΖΗΤΆΩ το αυτονόητο εδώ και τόσα χρόνια που λειτουργούν τα ΤΕΙ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
Απλά και κατανοητά . Τπτ περισσότερα τπτ λιγότερα. Να δουλέψω με τις δυνάμεις μου και όχι να ψάχνω τεχνάσματα για να κάνω αυτό που σπούδασα.
Αν γινόταν αυτό εξαρχής μετά μιλούσαμε για όλα τα άλλα.

 
@Προκόπης
15 Σεπ 2019 19:03

Μάλλον δεν γνωρίζετε τη σχετική νομοθεσία γιατί κριτήρια υπάρχουν εκτός και αν εννοείται να επανεξεταστούν... Αλλά και εκεί... Πως κρίνεται αν μια εργασία είναι εντός η εκτός του επιστημονικού αντικειμένου της προκήρυξης, πως λαμβάνεται υπ΄ όψιν η ουσιαστική συμβολή του συγγραφέα (π.χ. λαμβάνεται υπ' όψιν ο αριθμός των άλλων συγγραφέων, λαμβάνεται υπ' όψιν η σημείωση σχετικά με τη συμβολή), πως αξιολογούνται τα περιοδικά (υπάρχουν πλέον περιοδικά που είναι πιο εύκολη η δημοσίευση και από εθνικό συνέδριο), κτλ. κτλ. κτλ. όλα αυτά είναι παράγοντες που πλέον έχουν ευτελίσει τις ανοικτές διαδικασίες και πάνω κάτω όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει...

 
ΠΟΣΔΕΠ
15 Σεπ 2019 20:00

Τόσα χρόνια συνδικαλισμός δίχως ουσία. Πότε κατέθεσαν ρεαλιστικό πλάνο για συνενώσεις ΑΕΙ οι παρατάξεις εκεί;

 
Γιαννης Μ.
15 Σεπ 2019 21:50

@ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15 Σεπ 2019 17:58
Επαγγελματικό δικαίωμα είναι το να φτιάχνεις ισόγειο κτίριο, επαγγελματικό δικαίωμα είναι και το να φτιάχνεις πολυώροφο κτίριο. Το ζήτημα είναι τα Ε.Δ. να είναι αντίστοιχα του πτυχίου και των γνώσεων που απέκτησες για να το πάρεις και όχι κάτι λιγότερο, για να λένε, "σας δόθηκαν, αλλά με τίποτα δεν ικανοποιείστε και μόνο απαιτείτε". Κατά συνέπεια αν δεν στηρίξουμε και δεν διεκδικήσουμε την αξία των πτυχίων μας, αλλά επιτρέπουμε να μας τα υποβαθμίζουν με διάφορους τρόπους, μην περιμένουμε αντιστοίχως και αξιόλογα Ε.Δ.

Όσον αφορά όσους μας λένε για κατατακτήριες και επιπλέον μαθήματα, θέλω να πιστεύω ότι είναι σύμφωνοι στο να δώσουν, 5-6 έτη αφού αποφοιτήσουν και έπειτα από κατατακτήριες φυσικά, συμπληρωματικά μαθήματα για επικαιροποίηση του πανεπιστημιακού πτυχίου τους, αφού τα προγράμματα σπουδών εξελίσσονται συνεχώς...

 
Νο1 σε Ευρώπη?
15 Σεπ 2019 22:48

@Νο1 σε Ευρώπη
Αντί απάντησης στο ύφος και στον τόνο της δικής σας, σας παραπέμπω στα σχόλια από το :
https://www.esos.gr/arthra/63333/panepistimiakoi-posdep-o-aperhomenos-yp...
Φυσικά και θα υπάρχουν κενά αφού κάναμε Τμήματα σε κάθε χωριό και κάθε ραχούλα....που τα πληρώνει ο φορολογούμενος....που δεν μπορεί να τα πληρώνει όμως πια. Αν κάνουμε Πανεπιστήμια για όποιον τελειώνει και το Δημοτικό.....θα είναι ακόμα περισσότερα τα κενά ε? Είδατε τους φετινούς βαθμούς εισαγωγής σε πολλά από αυτά τα Πανεπιστήμια και σίγουρα είδατε και τα αποτελέσματα της έρευνας της ΑΔΙΠΠΔΕ.
Φυσικά και δεν ξέρω όσα ξέρει η ΠΟΣΔΕΠ...αλλά κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, κάτι δεν μου φαίνεται να γίνεται και πολύ σωστά. Για εσάς να υποθέσω ότι όλα είναι αγγελικά πλασμένα, εκτός από τους κακούς Υπουργούς Παιδείας, που δεν δίνουν λεφτά για να προκηρυχθούν και άλλες, κι εγώ δεν ξέρω πόσες θέσεις καθηγητών πανεπιστημίου θα θέλατε? Αφήστε λοιπόν εμένα στην άγνοιά μου....

 
@ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 Σεπ 2019 06:34

Άλλο ΤΕΙ άλλο Πολυτεχνείο.

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ
16 Σεπ 2019 09:00

Η εξέλιξη σε οτιδήποτε είναι κάτι φυσιολογικό και αυτονόητο.
Διακρίνεται σε εξέλιξη των Ιδρυμάτων, εξέλιξη των εκπαιδευτικών των Ιδρυμάτων, εξέλιξη των φοιτητών των Ιδρυμάτων και σε εξέλιξη των αποφοίτων των Ιδρυμάτων.
Αυτό που είναι παράνομο και απαράδεκτο είναι να διατίθενται κονδύλια από το κράτος χωρίς να δίδεται λύση εδώ και 36 χρόνια στο πρόβλημα της έκδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα νομοθετική ρύθμιση για την εξέλιξη όποιων αποφοίτων επιθυμούν

 
@ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 Σεπ 2019 10:33

Δε γινεται ενα πτυχιο απο τει πριν κατι χρονια να εχει τα ιδια επαγγελματικα δικαιωματα με σημερινα πτυχια πχ. παπει,ασσοε ενω οι σημερινοι φοιτητες δινουν πιο πολλα μαθηματα.Μπορουν ομως να κανουν αυτο που προαναφερεται να δωσετε κατι μαθηματα και εξετασεις...τιποτα δεν ερχεται τσαμπα...ααα και πριν μου πεις αλλα αν τοσα χρονια ατομα σαν εσενα περιμενουν ποτε θα πεσει η μια κυβερνηση, με την ελπιδα να γινει η χαρη τοτε ειστε αξιοι της μοιρα σας.Πραγματικα μπορεις να κανεις αυτο που θελεις μεσα στο διαστημα που περιμενεις.

 
Χρηστος
16 Σεπ 2019 11:21

Τα τει ηταν ανωτατα ( ΑΕΙ) απο το 2001 . Να προσεχουμε τι λεμε

 
ΔΜ
16 Σεπ 2019 11:45

@Χρηστος, Τα ΤΕΙ ήταν ανέκαθεν ΑΕΙ για αυτό και το ΣΤΕ δεν κάνει διαχωρισμό πριν ή μετά το 2001.

 
Solwn
16 Σεπ 2019 13:09

@ΔΜ
Απόλυτα σωστό. Θωμά είσαι σπίτι ;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.