ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

“Καμπάνια” Ν. Κεραμέως στην Αμερική για τα νέα προπτυχιακά αγγλόφωνα προγράμματα των ελληνικών Πανεπιστημίων για ξένους με δίδακτρα

Η υπουργός θα παρουσιάσει και τις επικείμενες αλλαγές στα ΑΕΙ
Δημοσίευση: 20/09/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως , κατά την επίσκεψή της στην Αμερική (σ.σ. αναχωρεί σήμερα για Ν. Υόρκη),η οποία με κυβερνητικό κλιμάκιο θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη , για τη συμμετοχή  του στις εργασίες του ΟΗΕ.

Η υπουργός Παιδείας απηύθυνε πρόσκληση προς τους Ελληνες και ξένους δημοσιογράφους  (Έλληνες ανταποκριτές στον ΟΗΕ  από Ν. Υόρκη και Ουάσιγκτον , μέλη της δημοσιογραφικής αποστολής από Ελλάδα που θα βρίσκονται ήδη στη Νέα Υόρκη, καθώς και ελληνοαμερικανικά ΜΜΕ Ν. Υόρκης  Ομογενειακά- έντυπα και ηλεκτρονικά). , στο κτίριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στον ΟΗΕ, προκειμένου να τους παρουσιάσει το κυβερνητικό σχέδιο, προκειμένου η Ελλάδα να μετατραπεί σε Κέντρο Εκπαίδευσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης .

Ηδη η πρώτη πρόσκληση προς ξένους φοιτητές θα εκδοθεί μέχρι τα Χριστούγεννα από το νέο αγγλόφωνο τμήμα της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ.

Παράλληλα η υπουργός  θα ανακοινώσει τη μεταρρύθμιση που ετοιμάζει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία η Νίκη Κεραμέως, θα επιδιώξει να κάνει “καμπάνια” των νέων προπτυχιακών ξενόγλωσσων προγραμμάτων που αναμένεται να “δρομολογήσουν” τα περισσότερα ελληνικά Πανεπιστήμια, με στόχο να προσελκύσουν χιλιάδες ξένους φοιτητές (σ.σ. εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), κυρίως  από:

  • Αμερική
  • Αυσταρία
  • Κίνα
  • Ινδία
  • Αραβικές χώρες

Στο πλάνο της “καμπάνιας” θα μπουν και   τα θερινά/χειμερινά σχολεία σε τομείς που η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. πολιτισμός, ναυτιλία, τουρισμός, διατροφή, πρωτογενής παραγωγή).

Ηδη η Νίκη Κεραμέως ενημερώθηκε από την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ Ελένη Καραμαλέγκου για το ξενόγλωσσο τμήμα που θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 για εκτός ευρωπαϊκής ένωσης φοιτητές, με δίδακτρα 6.000 ευρώ ετησίως.

Ανάλογη πρωτοβουλία έχει αναλάβει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με “μπροστάρη” τα ΤΕΦΑΑ για ξενόγλωσσο τμήμα για τον αθλητισμό , ενώ ανάλογες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν και άλλα τμήματα του ίδιου Ιδρύματος.

Στη Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ το προπτυχιακό πρόγραμμα θα λειτουργήσει   στην αγγλική γλώσσα  , με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece» , και θα αφορά:  

α. στην Αρχαιολογία,

β. στην Ιστορία και

γ. στη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας,

Το Πρόγραμμα Σπουδών θα αποβλέπει   στην αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως θεμέλιου λίθου του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού και του σχετικού διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές σπουδές.

Η θεματολογία των μαθημάτων του προγράμματος θα καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία των επιστημών της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας, τη συστηματική εξέταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και της ιστορίας της τέχνης, την ιστορική εξέλιξη κατά την Αρχαιότητα, την μελέτη των κειμένων των κύριων αρχαίων συγγραφέων, την εξέταση παπύρων.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε αίθουσα (διαλέξεις ή σεμινάρια) και επιτόπια μαθήματα, τα οποία διεξάγονται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία συνδυαζόμενα με ειδική διδασκαλία σε τάξη, ενώ προβλέπεται συμμετοχή των φοιτητών σε πανεπιστημιακές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Επιστημονική και διοικητική ευθύνη του προγράμματος

Την επιστημονική και διοικητική ευθύνη του Προγράμματος   έχει επταμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ήδη συγκροτήθηκε με πρόεδρο την Κοσμήτορα Ελένη Καραμαλέγκου .

Επιλογή φοιτητών

Στο Πρόγραμμα Σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πολίτες που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου άλλων χωρών (πλην της Ελλάδας) και διαθέτουν διεθνώς αποδεκτή πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής, επιπέδου (Β2).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη  της Κοσμήτορισσας της Σχολής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος.

Χρονική Διάρκεια/Αριθμός εισακτέων

Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει τετραετή διάρκεια.

Ο αριθμός εισακτέων κατ ́ έτος ορίζεται κατ ́ ανώτατο όριο σε εκατό (100) φοιτητές.

Διδασκαλία-Εκπαιδευτικό προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Σχολής, καθώς και από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Διδακτικό έργο μπορεί να ανατεθεί και σε διακεκριμένους Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων.

Οι ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α ́218).

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει ανά μήνα το σαράντα τοις εκατό (40%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α ́74).

Οικονομική συμμετοχή- Δικαιώματα-υποχρεώσεις φοιτητών

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά με το ποσόν των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατ ́ έτος.

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Ε.Κ.Π.Α. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου, κατά τους ορισμούς των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών.

Πόροι και οικονομική διαχείριση του προγράμματος

Oι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τα δίδακτρα των φοιτητών.

Η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος θα γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α..

Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία του προγράμματος στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

Σχόλια (19)

 
Citroen made in Greece?
23 Σεπ 2019 13:43

@Αρθούρος+Συνάδελφό του με ταυτόσημη άποψη...
Να περιμένω και την απάντηση του Αρθούρος τώρα και μετά να πω τη γνώμη μου? Αφού αναφερθήκατε με λεπτομέρειες στην περίπτωση της Nissan, ας περιοριστώ κι εγώ, γιατί αν πιάσουμε και τα ψυγεία και τις ασπιρίνες δεν θα τελειώσουμε φέτος.
Μόνον εύσημα μπορούμε να δώσουμε στην οικογένεια Θεοχάρη για την προσπάθειά της. Όμως το να αναφέρουμε μισές αλήθειες για να πείσουμε με τα επιχειρήματά μας, δεν είναι ορθό. Ούτε και το να ρίχνουμε την ευθύνη σε 1-2 πρόσωπα. Ποιοι κυβερνούσαν 10ετίες ολόκληρες, στην εποχή που αναφέρεστε? Ο τότε Δήμαρχος Βόλου ήταν το πρόβλημα? ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν κυβερνούσαν?
Πολλά είναι λοιπόν αυτά που… ξεχάσατε να μας πείτε. Από το 1980 έως το 1995 που λειτούργησε η ΤΕΟΚΑΡ, συναρμολογήθηκαν και όχι κατασκευάστηκαν 170.000 αυτοκίνητα σε 15 χρόνια, όταν για να είναι βιώσιμη η παραγωγή απαιτούταν 200.000/ΕΤΟΣ! Την «απόσυρση» των παλιών αυτοκινήτων του Κ. Μητσοτάκη το 1991-92, καθώς και την ξαφνική και χωρίς προειδοποίηση παύση της, την ξεχάσατε? Το υψηλό κόστος παραγωγής στη Ελλάδα? Το ότι απευθυνόταν στην περιορισμένων δυνατοτήτων Ελληνική αγορά? Το ότι σε 15 χρόνια δεν έλαβε ΚΑΜΙΑ κρατική παραγγελία, παρά το 1983 για 70 οχήματα (ΔΕΗ και Ελληνική Αστυνομία)? Ποιες εξαγωγές? Τα 600 αυτοκίνητα στην Ιρλανδία το 1985? Το δε 1985, που το γιεν σχεδόν διπλασιάστηκε και τα Ιαπωνικά έγιναν το ίδιο ακριβά με τα Γερμανικά και άρα μη ανταγωνιστικά και αυτό το ξεχνάμε?
Πολλοί είναι λοιπόν οι παράγοντες (και όχι λίγοι και επιλεκτικοί), που η αξιέπαινη αυτή προσπάθεια δεν ευδοκίμησε. Καλό είναι να μας γίνουν οδηγός αποφυγής για το μέλλον. Τα υπόλοιπα σας τα γράφουν και ΟΛΟΙ οι προλαλήσαντες ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ...

 
Πίτσος Μπος
23 Σεπ 2019 12:29

Για την ιστορία η Πίτσος ιδρύθηκε το 1865. Από το 1977 η Pitsos περιήλθε κατά 60% σε γερμανικές βιομηχανίες και πλέον, ελέγχεται πλήρως από τον όμιλο Robert Bosch: «Pitsos», «Bosch», «Siemens», «Gaggenau» και «Neff» είναι όλα ίδιου κατασκευαστή.

Αυτά επειδή ξέφυγε πάλι η συζήτηση για τα περασμένα μεγαλεία, τότε που είχε "τρομάξει" η AEG και η Bosch με τον "σκληρό" ανταγωνισμό που τους έκαναν τα πλυντήρια Eskimο...

Μια μικρή βαλκανική χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, με αδύναμη αγορά και οικονομία σε δεκαετή ύφεση προφανώς δεν είναι ελκυστική για πανεπιστημιακές σπουδές υψηλού επιπέδου σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες ή μεγάλες αγορές - βλ. Τουρκία, 80 εκατομμύρια κάτοικοι, τεράστιες συγκριτικά δυνατότητες ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων με Ευρώπη και χώρες της Εγγύς Ανατολής.

 
Φόρος Παιδείας
23 Σεπ 2019 12:16

Με προσκλητήρια ξένων φοιτητών δεν σώζεται η παρτίδα: τι νόημα έχει να πληρώνουμε φόρους για να σπουδάζουν σε Ελληνικά ΑΕΙ οι ξένοι και μετά να πηγαίνουν στην πατρίδα τους ή όπου αλλού στην Ευρώπη;

Το θέμα είναι πώς θα φέρουμε κόσμο στην Ελλάδα να εργαστεί, να δημιουργήσει επιχειρήσεις και οικογένειες. Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι μεταβλητή της εξίσωσης αλλά με χαμηλό συντελεστή - εξάλλου, έχουμε τόσο εσωτερικά προβλήματα που μάλλον ούτε μια δεκαετής θητεία μιας πολιτικού στο υπουργείο Παιδείας δεν αρκεί για να επιλυθούν, ανεξαρτήτως κυβερνητικού συνασπισμού.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Εκεί χτίζεται το μέλλον της χώρας. Τα ΑΕΙ ας συμμαζευτούν μόνα τους, με ευθύνη των Συγκλήτων και των Πρυτανικών Αρχών.

 
Ελληνική Βιομηχανία 20ος αιώνας
23 Σεπ 2019 12:11

Ακόμα και χωρίς την εμπλοκή ευρωπαίων ή ελλήνων πολιτικών η Ελλάδα αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί μακροπρόθεσμα την βαριά βιομηχανική παράδοση μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία (ενδεικτικές αυτοκινητοβιομηχανίες: Renault, Fiat, Seat) - μόνο η Ισπανία έχει περίπου τετραπλάσιο πληθυσμό σε σχέση με την Ελλάδα, άρα πολύ πιο ανταγωνιστική εσωτερική αγορά.

Η Ολλανδία έχει διπλάσιο περίπου πληθυσμό και σε ιδανική τοποθεσία για το εμπόριο, ανάμεσα στις μεγάλες χώρες της ΒΔ Ευρώπης. Ούτε αυτή αποτελεί κατάλληλο μέτρο σύγκρισης.

Εμείς μοιάζουμε περισσότερο με μια βαλκανική Πορτογαλία.

Εκεί βέβαια έχουν την παράδοση εξαγωγής φελλού (cork forests, στα ελληνικά δρυς η φελλοφόρος) και συνεργαζόμενοι με ευρωπαϊκές κατασκευαστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ένδυσης για υποδήματα, μονωτικά υλικά και άλλα προϊόντα έχουν φτάσει στο 45% της παγκόσμιας παραγωγής.

Εμείς ούτε αγροτικά προϊόντα μπορούμε πλέον να εξάγουμε: δείτε στην παραγωγή ελαιολαδου, πόσο μπροστά είναι στα μεγέθη και την τεχνολογία η Ισπανία και η Ιταλία, που μάλιστα εισάγουν και ελληνικές ελιές, δηλαδή, αγοράζοντας φθηνή πρώτη ύλη πωλούν επεξεργασμένο προϊόν σε όλο τον κόσμο, με τεράστιο περιθώριο κέρδους.

Μόνο στις υπηρεσίες νέας τεχνολογίας θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αλλά πάλι, από το 1980 μέχρι το 2010, χάθηκε και αυτό το τραίνο: γεμίσαμε τμήματα Πληροφορικής και Μηχανικών για να παίρνουν τα νέα παιδιά πτυχίο και να εργάζονται στη Δανία και την Σουηδία.

 
@Σιτροέν στην Ελλάδα+Αρθούρος
22 Σεπ 2019 23:56

Όταν ο Θεοχαράκης ήθελε επέκταση του εργοατασίου στον Βόλο με αύξηση της παραγωγής να καλύπτει την Ευρώπη ήρθε εδω ο Ιάπωνας ιδιοκτήτης.Ήταν η εποχή της λατρείας του κρατισμού και της απέχθειας στην ελληνική παραγωγή.Η τότε υπουργός Βάσω Παπανδρέου ΑΡΝΗΘΗΚΕ να τον συναντήσει.Το αυτό και ο δήμαρχος Βόλου.Την επομένη όμως τον κάλεσε η Θάτσερ και έκανε το εργοστάσιο εκεί.Ο Θεοχαράκης και η εδω παραγωγη νισσάν άρχισαν να καταρρέουν και έκλεισαν.Να σου πω δεκάδες τέτοια παραδείγματα;Οι πολιτικοί ηθελημένα προφανώς κατάστρεψαν την ελληνική εξαγωγικη βιομηχανία μαζι με τους ξένους για να εξαρτώμαστε από αυτούς.Την ώρα που εξάγαμε στην Γερμανία Ιζόλα και Εσκιμώ ηλεκτρικές συσκευές ( τις έβλεπα με τα μάτια μου στα γερμανικά υπερκαταστήματα )τις έκλεισαν με τα πανοτόκια και εισάγαμε πια από την Γερμανία.Εξάγαμε την Αλγκόν ασπιρίνη κσιαναλγητικά και χρώματα και την έκλεισαν και εισάγαμε ασπιρίνες της Μπάγερν.Κλείνοντας οι τεράστιες εξαγωγικές βιομηχανίες ήταν η εσκεμένη αρχή για να φτάσουμε στην σημερινή αιωνια χρεωκοπία και την υποθήκευση της χώρας για 99 χρόνια στο ΤΑΙΠΕΔ που διοικούν ξένοι από το Λουξεμβούργο.Η ΧΡΩΠΗ κατασκεύασε FN με ελληνικά υλικά το 1975 εφάμιλλα των βελγικών FN αξίας 400 δραχμών και την έκλεισαν με τα πανωτόκια και τα αγόρασαν από το Βέλγιο με 10.000 δραχμές το ένα.Κατάλαβες γιατί μας φτώχευσαν το ελληνικο πολιτικό σύστημα με τους ξένους;Να σου γράψω και άλλα;Για την Αιγαίον,την Πειραική Πατραική,την Πιρέλι;Όταν οι ξένες Τράπεζες δάνειζαν στην βιομηχνία τους με 1,5% επιτόκιο εδώ με τον νομο Εβερτ περί πανωτοκίων(παγκοσμια ληστρική πατέντα) δάνειζαν με 17%.Μπορούσε η εξαγωγικήβιομηχανία να αντέξει;

 
Citroen made in Greece?
22 Σεπ 2019 22:24

@Αρθούρος
Μισό λεπτό να μαζέψω την μπάλα από την κερκίδα αγαπητέ μου. Ελάτε ελάτε....γιατί δεν απάντησε τότε, αυτός στον οποίο αφορούσε το σχόλιο μου (αφού είναι άλλος) αλλά απαντάτε εσείς? "Νομικό" μήπως χρειάζετε? Αγαπητέ Αρθούρε, δεν καταλαβαίνετε ότι τα σχόλια-θέσεις σας, ξεχωρίζουν από km μακριά, ότι ψευδώνυμο κι αν βάλετε?
Περί citroen ή πόνυ ή ταμπακιέρας, ούτε λόγος. Τα ίδια και τα ίδια περί προγόνων, παππούδων, οράματος, Κύπρου, ξενόγλωσσων τμημάτων, καταραμένης διχόνοιας κτλ...
Τέλος, σταματήστε επιτέλους με το αρθρογράφος, αρθρογραφώ, το άθρο μου κτλ. Είναι μέγα φάουλ. Άρθρα είπαμε είναι αυτά που δημοσιεύει το esos. Εμείς όλοι οι από κάτω, σχόλια κάνουμε επί των άρθρων. Ή σχόλια επί των σχόλιων των άλλων.

 
Ιζολατιον
22 Σεπ 2019 21:40

Τα 400 τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε κάθε σπιθαμή, κάθε χωριό ή νησί, πώς να ανταγωνιστούν τα ξένα πανεπιστήμια; Με Θρησκεία; Ή Παράδοση; Σιγά μην έρθουν παραρτήματα από καθολικά κολλέγια στην Ελλάδα! Μόνο κρασί, θάλασσα και αρχαία φέρνουμε στο προσκήνιο πια σε κάθε ευκαιρία, λες και είμαστε χώρα-μουσείο...

Οι εύποροι Άραβες, Ινδοί, Ασιάτες και Αφρικανοί θέλουν το διεθνές κύρος και τις διασυνδέσεις που εξασφαλίζει η φοίτηση στα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Β. Αμερικής που λειτουργούν 300 χρόνια. Βέβαια έχουν και τα δικά τους ΑΕΙ, στην Κίνα και την Ινδία χτίζουν την νέα Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του επόμενου αιώνα.

 
Αρθούρος
22 Σεπ 2019 14:48

Προς Σιτροέν στην Ελλάδα;Καταρχήν ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο που έγραψε την άποψή του που είναι ταυτόσημη με τη δική μου,αλλά δεν είναι ο Αρθούρος που τα έγραψε αυτά.
Ο Αρθούρος θα τα πεί τώρα.Και βέβαια ήταν πολύ που έφτιαξαν τόσα βιομηχανικά προϊόντα οι παππούδες μας.Πρώτα πρώτα,ήταν πολύ το ό,τι τα οραματίστηκαν,τα σχεδίασαν κι ακόμα πιό πολύ,τα υλοποίησαν,σε δύσκολες συνθήκες,αφού είχε συμβεί η πρώτη πετρελαϊκή κρίση.Σήμερα,όλα αυτά τα βιομηχανικά είδη που υποτιμητικά αναφέρετε ότι έκαναν οι πρόγονοί μας,θα τα εκθέσουμε σε μουσεία,με μεγάλη μας θλίψη,όπως τα αντίστοιχα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων,γιατί ούτε αυτά,είμαστε σε θέση να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε.Γιατί,πρώτ' απ' όλα δε φταίνε οι ξένοι, αλλά η καταραμένη διχόνοια,που είναι το θανάσιμο κληρονομικό νόσημα που μας κληρονόμησαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
Επειδή το ίδιο βλέπω και με τους υπόλοιπους αρθρογράφους,αφήστε τη γενιά μου και την προηγούμενη να πορευτούν ήσυχα προς τη σύνταξη και ακούστε τους νέους.Αφήστε τους να ξεδιπλώσουν τις τολμηρές τους ιδέες και αφήστε επιτέλους τον προστατευτισμό.Παραδειγματιστείτε με θετικά παραδείγματα στον τομέα της παροχής ξενόγλωσσων προγραμμάτων,όπως είναι αυτό της Κύπρου με τις 700000 κατοίκους,χωρίς καθόλου βιομηχανία και άμυνα. Ο λαός χρειάζεται αυτοπεποίθηση κι όχι δειλίες και ειρωνική διάθεση.Μόνο με θετικό πνεύμα μπορούμε ν'ανταποκριθούμε σε μία εύκολη πρόκληση όπως είναι αυτή της παροχής ξενόγλωσσων προγραμμάτων καταρχήν σε όλο το φάσμα των ανθρωπιστικών και στη συνέχεια σε όλες τις νομικές,κοινωνικές και θεολογικές επιστήμες,χρησιμοποιώντας και την ορθόδοξη παράδοσή μας,το βαλκανικό περίγυρο,αλλά και το μεσογειακό χαρακτήρα της χώρας μας.Χρειάζεται βέβαια,αλλαγή νοοτροπίας.

 
Μακάρι να μην καταλάβαμε καλά
22 Σεπ 2019 13:05

Πολλά ερωτήματα: Θα έρθει εδώ Αμερικανός ή Κινέζος για να φάει 4-5 χρόνια μίνιμουμ και ένα κάρο λεφτά για να του δώσουν ένα χαρτί όπου όπως εντέχνως αναφέρεται θα σπουδάζει, όπως προαναφέρθηκε, "εισαγωγικά στοιχεία" φιλολογίας κλπ? Ή θα δίνονται πτυχία με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, ώστε ο υποψήφιος φοιτητής να τα χρησιμοποιήσει στη χώρα του ή μια τρύπα στο νερό...Ερώτηση: ποιος θα παρουσιαστεί για σπουδές "εισαγωγικών στοιχείων" στις επιστήμες....

 
ΓΣ
22 Σεπ 2019 09:51

Καλά, οι Αμερικάνοι θα έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα;.. Σε ποιό τομέα είναι καλύτερα - έστω καλά - τα Ελληνικά πανεπιστήμια; Ουτε καν στα Classics δεν είμαστε μπροστα... go figure...

 
αναγνώστης
21 Σεπ 2019 18:04

Θα φύγει ο άνθρωπος από τι ΗΠΑ με κλάσεις ανώτερα παν/μια να έρθει στην Ελλάδα να φοιτήσει??? κ. Κεραμεως άτομα στην Αμερική δεν τρώνε χόρτο , η προσπάθεια σας είναι μάταιη.

 
Σιτροέν στην Ελλάδα?
20 Σεπ 2019 22:44

Χαλάρωσε αγαπητέ Αρθούρε. Δεν βγάλαμε και την Ds της Citroen! Το Πόνυ βγάζαμε για μερικά χρόνια. Ε δεν το λες και αυτοκινητοβιομηχανία ή βαριά βιομηχανία το Πόνυ ε? Όσο για τη Nissan στο Βόλο, συναρμολόγηση για 1 μοντέλο της δεν γινόταν ή όχι?
Για τις ευθύνες, πολύ καλά το λες....οι πολιτικοί του χθες-τότε.

 
@Respert
20 Σεπ 2019 21:24

Γιατί το κοροιδεύεις;Παλιά βγάζαμε στον Βόλο τα Σιτροέν ελλην.πατέντας.Έβγαζε και ο Θεοχαράκης πάλι στον Βόλο τα Νισσάν.Πως έκλεισε η Νισσαν ξέρεις;Μπες και δέστο.Θα ντραπείς για το επίπεδο της πολιτικής ζωής.Βγάζαμε και τα φορτηγά και λεωφορεία Στάγιερ.Εξάγαμε τις οικιακές συσκευές ΙΖΟΛΑ και ΕΣΚΙΜΟ.Την ΑΛΚΟΝ-ΧΡΩΠΕΙ.Υπήρχαν δουλιές ,συνάλλαγμα,εξαγωγές.Δυστυχώς οι ξένοι και το πολιτικό σύστημα δεν ήθελαν βαριά βιομηχανία,εσκεμένα.Και φτάσαμε στο σήμερα.Σου αρέσει το σήμερα;

 
Respect....
20 Σεπ 2019 19:06

Και επειδή σκοπεύουμε να φτιάξουμε και ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία... αύριο κιόλας πάμε Γερμανία για να πάρουμε τις πρώτες παραγγελίες!!!

 
ερωτηση
20 Σεπ 2019 16:14

Δηλ. για 4 ολοκληρα χρονια θα διδασκονται οι φοιτητες '' εισαγωγικα στοιχεια'' της ιστοριας κ της αρχαιολογιας; Πως ειναι αυτο δυνατον; Μηπως θελουν να τους δινουν πτυχια ''ταπετσαριες''. Ελπιζουμε να μην ειναι ετσι τα πραγματα...

 
Με τι μούτρα
20 Σεπ 2019 15:42

Καλά το ότι τα βασικά πτυχία μηχανικών απο ΗΠΑ(Μ.Ι.Τ, κ,λ,π) δεν αναγνωρίζονται αυτόματα απ το ΔΟΑΤΑΠ και το ΤΕΕ, θα τους το αποκρύψετε;

 
Ιωάννης Κ.
20 Σεπ 2019 15:01

Εύχομαι οι ξένοι φοιτητές να μην φύγουν άρον άρον όταν δούνε την υλικοτεχνική υποδομή των πανεπιστήμιων μας, την τάξη και την ευπρέπεια που μας διακρίνει και προτιμήσουν αυτό της Ουαγκαντουγκου.

 
Με επαγγελματικά δικαιώματα ή για...τη γνώση;
20 Σεπ 2019 12:59

Αν δεν δώσουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα σ' αυτά τα προγράμματα ίσως να περιμένουν για πολύ καιρό...τους σπουδαστές. Οι ξένοι δεν είναι "κουτόφραγγοι"...

 
ΚΟΥΝΓΚΡΑΤΣΟΥΛΕΊΣΟΝ
20 Σεπ 2019 11:06

Αυτό μόνον. Και ένα παράδοξο επίσης. Η Ελληνίδα που σπούδασε στην Αμερική (και στο Παρίσι), λέει στους Αμερικάνους να σπουδάσουν στην Ελλάδα....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ