Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Ενιαία Εξέταση Ν. Γλώσσας-Λογοτεχνίας στη Γ' Λυκείου και ΥΠΑΙΘ: Στου κασίδη το κεφάλι μπαρμπεριό μαθαίναμε...

Η προχειρότητα των αλλαγών που επιχειρούνται στη Γ' Λυκείου, δεν είναι καθόλου τυχαία.
Δημοσίευση: 25/09/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το κείμενο των φιλολόγων που ακολουθεί είναι κείμενο προβληματισμού για την προχειρότητα (;) στις επιχειρούμενες αλλαγές από το ΥΠΑΙΘ που αφορούν στην ενιαία εξέταση από φέτος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ' τάξη των ΓΕΛ.

Κατά τη γνώμη των συντακτών του ο σχεδιασμός του ΥΠΑΙΘ να καθιερώσει με τρόπο αιφνιδιαστικό φέτος την Ενιαία Εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και (όχι υποχρεωτικά Νεοελληνικής) Λογοτεχνίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ, χωρίς να έχει καν δοκιμαστεί έστω και μία φορά στις ενδοσχολικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, δε θα λύσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στην αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/-τριών, αντίθετα θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα.

Το κείμενο μοιράστηκε στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση των φιλολόγων Ν. Χανίων που έγινε την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου του 2019 και είναι ανοιχτό στις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Γ' τάξη των ΓΕΛ.

Ενιαία Εξέταση Ν. Γλώσσας-Λογοτεχνίας στη Γ' Λυκείου και ΥΠΑΙΘ: Στου κασίδη το κεφάλι μπαρμπεριό μαθαίναμε...

Η βαθμολόγηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως μαθήματος πανελλαδικώς εξεταζομένου στη Θεωρητική Κατεύθυνση ήταν ίσως η πιο αμφιλεγόμενη, αφού σ' αυτήν σημειώνονταν και οι περισσότερες αναβαθμολογήσεις. Αυτό δε σημαίνει ότι ευθύνονταν οι βαθμολογητές, γιατί οι σωστές απαντήσεις αφήναν συνήθως περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας. Αυτός ήταν κι ένας λόγος, άλλωστε, που καταργήθηκε το μάθημα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

Ο σχεδιασμός του ΥΠΑΙΘ να καθιερώσει με τρόπο αιφνιδιαστικό φέτος την Ενιαία Εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και (όχι υποχρεωτικά Νεοελληνικής) Λογοτεχνίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ, χωρίς να έχει καν δοκιμαστεί έστω και μία φορά στις ενδοσχολικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, δε θα λύσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στην αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/-τριών, αντίθετα θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα.

Πρώτα και κύρια δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα πώς θα γίνει όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική η βαθμολόγηση του μαθήματος της Λογοτεχνίας, όταν μάλιστα θα εμπεριέχεται σε Ενιαία Εξέταση -μέσα σ’ ένα τρίωρο- με την επίσης αμφιλεγόμενη ως προς τη βαθμολόγηση της Νεοελληνική Γλώσσα. Δεύτερον, η χρονιά ξεκίνησε χωρίς να έχει υπάρξει πλήρης ενημέρωση - επιμόρφωση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που πρώτ' απ' όλα επηρεάζει και τον τρόπο της διδασκαλίας των μαθημάτων.

Καταρχάς αξίζει να επισημανθεί πως η συνεξέταση Ν. Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Α' και Β' Λυκείου γίνεται σε εντελώς ξεχωριστά θέματα, ευδιάκριτα μεταξύ τους και οι απαντήσεις δίνονται σε ξεχωριστή κόλλα, γι’ αυτό και μπορούν να διδαχτούν από διαφορετικούς καθηγητές. Συχνά, ωστόσο, στις ενδοσχολικές εξετάσεις η πληθώρα των ερωτήσεων θέτει εύλογα το πρόβλημα διαχείρισης του χρόνου.

Η Ενιαία Εξέταση, όμως, της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ' Λυκείου αποτελεί ένα νέο βήμα. Οι μαθητές/-τριες θα αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου. Σ' αυτήν έχουν ν' αντιμετωπίσουν δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο, δημοσιογραφικό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, δοκίμιο, επιστημονικό κείμενο, αφίσα με λεζάντα, πληροφοριακό κείμενο με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.), διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η αναγνωστική τους ικανότητα σε ποικιλία κειμενικών ειδών. Τα κείμενα αυτά μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.

Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι/-ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα θέματα αυτά προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσεων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο των μη λογοτεχνικών κειμένων πρέπει να είναι συναφές με κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την Υ.Α:124892/Δ2/ΦΕΚ 3164, τ. Β΄/ 12-8-19 τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα:

Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση από τους μαθητές και τις μαθήτριες μέρους ενός κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα.

Τα ερωτήματα σχετίζονται με:

α) την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,

β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του συντάκτη / συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,

γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους αξίας,

δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη κατασκευή -δηλαδή, οι μαθητές/τριες να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους στο κείμενο,

ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε ένα κείμενο, αφού λάβουν οι μαθητές και οι μαθήτριες υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,

στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του νοήματος κ.α.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητα τους (15+15+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις.

Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των μαθητριών και των μαθητών.

Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέμα-τος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό είδος) και ζητεί από τους μαθητές/τριες την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς.

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.»

Όσον αφορά στον νέο τρόπο εξέτασης προκύπτουν, ωστόσο, για τη Γ΄ Λυκείου πολύ περισσότερα προβλήματα απ' όσα ήδη υπήρχαν:

1) Παρότι η ΥΑ 124892/Δ2/12-8-19-ΦΕΚ. τ.Β/3164 τροποποιεί τον τρόπο εξέτασης της Ν. Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ΄ Λυκείου και έχουν αποσταλεί οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (143300/Δ2/16-9-2019), δεν υπάρχει ακόμη τροποποιητική Υ.Α. για τον καθορισμό της ύλης του μαθήματος στις Πανελλήνιες του 2020, ενώ για τα άλλα φιλολογικά έχει εκδοθεί (ΦΕΚ 3226 / 22-8-2019).

2) Στην Υ.Α. του Ιουλίου η ενιαία εξέταση σήμαινε πράγματι μη ευδιάκριτα θέματα μεταξύ των δυο μαθημάτων και μάλιστα τα ποσοστά δεν έδιναν ακριβώς 50% στο κάθε μάθημα. Στη νέα ΥΑ του Αυγούστου τα θέματα είναι ευδιάκριτα μεν (τα Α', Β' και Δ' Θέματα αναφέρονται στα μη λογοτεχνικά κείμενα με συνολικό βαθμό 85% και το Γ΄ θέμα στο λογοτεχνικό κείμενο με βαθμό 15%), αλλά πολύ περισσότερο απαιτητικά[1]. Φυσικά παρατηρείται το τραγελαφικό φαινόμενο μια κυβέρνηση να διαφωνεί με το πρόγραμμα σπουδών της προηγούμενης, αλλά να το «υιοθετεί» με επεμβάσεις ποσοτικές.

3) Τα λεγόμενα (στις 0δηγίες) περί μη εξέτασης των όρων που υπάρχουν στο Γλωσσάρι είναι παραπλανητικά, γιατί αν οι μαθητές/-τριες δεν τους γνωρίζουν και δεν τους έχουν κατανοήσει σε βάθος, δεν θα μπορούν να αναγνωρίσουν καν τα ζητούμενα των θεμάτων.

4) Στην εξεταστέα ύλη δίνονται όλα τα παλιά σχολικά εγχειρίδια, αλλά προτάσσεται το νέο πρόγραμμα σπουδών και οι φάκελοι υλικού, δηλαδή άλλη στοχοθεσία, άλλες (επιπλέον) θεματικές ενότητες, άλλη μεθοδολογία. Πώς θα συνδυαστούν όλα τα εγχειρίδια;

5) Ο φάκελος εκπαιδευτικού για τη Νεοελληνική Γλώσσα περιέχει 17 διδακτικές προτάσεις, οι περισσότερες βασισμένες σε διαφορετικά κείμενα από τα υπάρχοντα στον φάκελο υλικού (για τους μαθητές), σαν να ήταν λίγα αυτά που έχουμε να διδάξουμε και να μάθουμε πρώτα…

6) Ο φάκελος εκπαιδευτικού για τη Λογοτεχνία είναι πράγματι πολύ βοηθητικός, στηρίζεται στα κείμενα του φακέλου υλικού του μαθητή και παραπέμπει σε πραγματικές καταστάσεις διδασκαλίας μέσα στην τάξη. Τα λογοτεχνικά κείμενα ως ζωντανοί οργανισμοί αλληλεπιδρούν με τον αναγνώστη επιτρέποντας -τουλάχιστον θεωρητικά την ευρύτερη κατανόηση τόσο των ατομικών, όσο και των πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων. Αυτό δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διδασκαλία. Θα μπορούσαν ν' αναπτυχθούν διαφορετικές δεξιότητες στους μαθητές/-τριες που θα τους επέτρεπαν να ξεδιπλώσουν τη φαντασία και την ευαισθησία τους. Μόνο που μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί πολύ περισσότερες από δύο διδακτικές ώρες για ένα στόχο τόσο απαιτητικό, όταν μάλιστα ο φιλόλογος που αγαπά τη Λογοτεχνία καλείται ν' αντιμετωπίσει την προκρούστεια κλίνη της βαθμολόγησης μόνο με 15 μονάδες της ερώτησης στις πανελλήνιες εξετάσεις.

7) Οι 6 ώρες (στα εσπερινά δεν προβλέπεται καν 7η ώρα) δεν είναι αρκετές για μια τέτοιας έκτασης και βάθους αλλαγή προς τον κριτικό γραμματισμό και τη δημιουργία επαρκών αναγνωστών…

Συμπερασματικά, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και οι φάκελοι υλικού και στα δύο μαθήματα έχουν ενδιαφέρον, αν εφαρμόζονταν σταδιακά, με κλιμακούμενη δυσκολία και ως παράλληλα (αποθετήριο – δίκτυο) προς το βασικό σχολικό εγχειρίδιο από την Α' Λυκείου. Γιατί στη Γ' Τάξη θα πρέπει ο φιλόλογος να επανέλθει –έστω και με επικαιροποιημένα, αν και όχι πάντοτε προσεγμένα κείμενα- σε θέματα Γλώσσας – επικοινωνίας, στερεοτύπων, έμφυλων ταυτοτήτων, εργασίας –ανεργίας, ΜΜΕ, τέχνης, όταν αυτά ως θεματικές ενότητες έχουν διδαχθεί ήδη στις Α' και Β' τάξεις; Δεν είναι αρκετός ο φόρτος εργασίας για όλους μας και πολύ περισσότερο για τους μαθητές/-τριες;

Τέλος, η προχειρότητα των αλλαγών που επιχειρούνται στη Γ' Λυκείου, δεν είναι καθόλου τυχαία. Η έλλειψη συνέχειας στη μεθοδολογία - διδασκαλία των μαθημάτων από την Α' έως τη Γ' Λυκείου και η σύγχυση που επικρατεί όσον αφορά στο υλικό διδασκαλίας[2] σε συνδυασμό με τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού ρίχνουν τους μαθητές στην αγκαλιά της παραπαιδείας που αναλαμβάνει το ρόλο του "μαθητευόμενου μάγου" καλύπτοντας (;) τις αδυναμίες της κατ' όνομα "δημόσιας και δωρεάν παιδείας" σ' ένα σκληρό εξετασιοκεντρικό σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Και ο νοών νοείτω...

Κατερίνα-Μαρία Αποστολάκη

Κατερίνα Βλοντάκη

Δημήτρης Δαμασκηνός,

Χανιά 24 Σεπτεμβρίου 2019

Σχόλια (19)

 
Πάνος
13 Οκτ 2019 10:53

Στου κουφού την πόρτα...

 
Αριστούχοι Έκθεσης
30 Σεπ 2019 16:48

Λογικό να μην μπορείς να αξιολογηθείς με άριστα σε μια Έκθεση ΙΔΕΩΝ, γιατί πάντα υπάρχει και θέμα τύχης (επιλογή θέματος, επιλογή κειμένου, χρονική πίεση).

Σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία υπάρχουν (4) Δομημένα Θέματα. Στην Έκθεση 25% των μονάδων έχει η Περίληψη και 50% των μονάδων η ανάπτυξη Κειμένου (3-4 σελίδες). Το βαθμολογικό "άριστα" δεν επηρεάζει τόσο το τελικό αποτέλεσμα στον διαγωνισμό, διότι ένας καλός μαθητής που θα γράψει πάνω από 16 ή 17 σε Έκθεση σίγουρα θα εισαχθεί σε πανεπιστημιακή σχολή εάν έχει πολύ καλές βαθμολογίες στα υπόλοιπα μαθήματα

Όταν όμως μετά από 12 χρόνια σχολείο πολλά παιδιά αξιολογούνται με κάτω από το 10 στα 20 στη ΓΛΩΣΣΑ (Έκθεση Ιδεών, Περίληψη και κατανόηση Κειμένου, Λεξιλογικές ασκήσεις) σημαίνει ότι δεν έχουν καλλιεργήσει οργανική επαφή με τη ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.

Ελένη Α.
30 Σεπ 2019 10:14

 
Ελένη Α.
30 Σεπ 2019 10:14

Αν δούμε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, η Γλώσσα έχει με διαφορά το μικρότερο ποσοστό αριστούχων:
0,08% στη Γλώσσα με βαθμό 19-20
1,38% στη Χημεία που έκοψε κεφάλια φέτος
2,90% στα στριφνά Μαθηματικά
6,29% στη δύσκολη Φυσική (έγινε λέει σφαγή)
16,68% στη Βιολογία

1,26% στη Γλώσσα με βαθμό 18-19
2,65% στα στριφνά Μαθηματικά
2,99% στη Χημεία που έκοψε κεφάλια φέτος
6,44% στη δύσκολη Φυσική (έγινε λέει σφαγή)
11,46% στη Βιολογία

και με διαφορά το μεγαλύτερο ποσοστό αναβαθμολογήσεων:
11% η Γλώσσα
0,5% τα υπόλοιπα μαθήματα

Το μάθημα έχει μεγάλη δυσκολία να διορθωθεί και δεν μπορεί να διακρίνει ευσταθώς τους άριστους. Με τη Λογοτεχνία τι ακριβώς είπαμε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε στο πιο δύσκολο μάθημα των πανελλαδικών;

 
Επιτροπή Εξετάσεων
29 Σεπ 2019 22:46

Αυτά θα είχαν λυθεί εάν οι επιτροπές εξετάσεων ήταν πιο προσεκτικές στη διατύπωση των ερωτήσεων, να αποφεύγονται οι ασάφειες.

Επίσης, να δίνονται σωστές οδηγίες, να μην αποφασίζουν οι διορθωτές μόνοι τους - είναι και θέμα του επόπτη, να αξιολογούνται στην ουσία τα γραπτά.

Φυσικά, με 30% τελειόφοιτων Λυκείου "άσχημα" κάτω βάση (5, 6 ή 7) στην Έκθεση δεν είναι το πρόβλημα η μία ερώτηση σε λογοτεχνικό κείμενο.

Αν δούμε αναλυτικά στατιστικά, πολλά από αυτά τα παιδιά θα έχουν και χαμηλή βαθμολογία στα υπόλοιπα μαθήματα, δεν είναι δηλαδή μια ατυχία εκείνης της ημέρας (κάτι του συνέβη, μπερδεύτηκε ή αγχώθηκε, και έχασε τον έλεγχο στο γραπτό και βγήκε εκτός θέματος)

 
Νίκος
29 Σεπ 2019 13:14

Σωστές οι παρατηρήσεις σας αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εξέταση της γλώσσας παραμένει η χαοτική διαφορά απόψεων μεταξύ των δυο βαθμολογητών. Κάθε χρόνο το ποσοστό των γραπτών που αναβαθμολογούνται υπερβαίνει το 10% όταν στα θετικά μαθήματα είναι κάτω από 0,6%. Αυτό σημαίνει ότι ένα τεράστιο ποσοστό των γραπτών έχουν οι διαφορές μεταξύ οκτώ έως 12 μορίων στα 100 το οποίο καθορίζει την εισαγωγή στη σχολή. Αν δεν βρεθεί ένας κώδικα συνεννόησης μεταξύ των βαθμολογητών ώστε να μειωθούν αυτές οι αποκλίσεις, το μάθημα της γλώσσας θα βρίσκεται με την πλάτη απέναντι στον τοίχο στην συνείδηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ή ἀλλιῶς...τρικυμία ἐν νῷ
28 Σεπ 2019 16:41

@Γ.Π.
- ... μεσοπέλαγα αρμενίζω ....
[(άντε τώρα να μιλήσεις για συνίζηση και για το ὑφέν στο -γα αρμ-)]
- εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς...πού ο παπάς
[όπου "παπάς" διάβαζε "ἀφηγητής", μέσα ο αφηγητής, έξω ο αφηγητής, πέρα ο αφηγητής, δώθε Παναγιά...]
- ΘΕΜΑ Δ. Θέμα έκθεσης "Ελεύθερο Θέμα"
[ό,τι θες γράφεις...πες το με δικά σου λόγια...μην κουραστείς να μάθεις δυο τρεις γλωσσικές εκφράσεις, ΟΧΙ, είναι παπαγαλία, κάνει κακό στην κρίση σου, ρίξε ένα ζακετάκι πάνω σου...]
-και άλλα συμπαρομαρτούντα...
- μπΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ στο μυαλό του ποιητή.
Γι' αυτό σου λέω...τρικυμία ἐν νῷ.
Α, ρε Αγάθωνα και Kosa Mostra, μποφόρια μας τραβάνε στ' ανοιχτά,
κι η πλώρη μας τραβάει για Γρεβενά...

 
πρόταση κρητικών
28 Σεπ 2019 15:50

ας σταλεί κείμενο με βάση αυτό των κρητικών (και τα εύστοχα σχόλια εδώ και αλλού) ΣΕ ΟΛΑ τα λύκεια (και ΠΕΦ, γυμνάσια , επαλ : φιλολόγους) και σε μία μέρα προσυπογράφουμε ΟΛΟΙ με άμεση απαίτηση την κατάργηση της λογοτεχνίας και άλλα δευτερεύοντα αλλά καίρια μέτρα κατά των βασικών στρεβλώσεων και μεθαύριο είναι στο γραφείο της υπουργού ! δεν μπορεί να μην αντιληφθεί την υγιή αγωνία μαχίμων μετά λόγου γνώσεως και από όσα τεκταίνονται στα σχολεία εδώ και λίγες μέρες και από τη γενικότερη εμπειρία

 
Γ.Π.
28 Σεπ 2019 11:35

@ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ή ἀλλιῶς... τρικυμία ἐν νῷ
Αγαπητέ συνάδελφε, Σας στέλνω την τελευταία πρόβλεψη που εκδόθηκε πριν από λίγο.
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πέλαγος
Θάλασσα ταραγμένη έως κυματώδης, άνεμοι απ' όλες τις διευθύνσεις, μεταβαλλόμενοι διαρκώς, εντάσεως, κατά περιόδους, 7-9 μποφόρ και κατά τόπους 10. Αδύνατη η πρό-βλεψη της διάρκειας των φαινομένων. Συνιστάται ο απόπλους των «τρελοβάπορων» με έμπειρους κυβερνήτες και πλήρωμα κατάλληλα εκπαιδευμένο. Πολύ πιθανή η εύρεση ναυαγών! Ο Άγιος Νικόλαος, βοήθειά σας!

 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
28 Σεπ 2019 09:44

φέτος αυτοσχεδιάζουμε, πολλά προβλήματα, ασάφειες, γκρίνια, ... δύσκολη χρονιά
χαμός γίνεται, ειδικά με μαθητές που αποσκοπούν σε ανταγωνιστικές σχολές υπάρχει θέμα. άριστος μαθητής στο ένα κριτήριο παίρνει 15 και στο άλλο 18.
τσίτα τα νεύρα, στα πατώματα η ψυχολογία, ...
δε γίνεται δουλειά έτσι.

 
Σχολικά και εξωσχολικά βιβλία
27 Σεπ 2019 23:14

Κάτι πρέπει να γίνει ώστε να ενισχυθεί η επαφή με την Νεοελληνική Γλώσσα και τη διεθνή Λογοτεχνία.

Συνεχώς σχολιάζουμε ότι επείγει η ανανέωση στα ΣΧΟΛΙΚΑ βιβλία και η δημιουργία επιμορφωτικού υλικού, διαθέσιμου ηλεκτρονικά στους μαθητές. Να ανοίξουν reading lists από την Α' Γυμνασίου, με κείμενα κατάλληλα επιμελημένα από φιλολογους και ιστορικούς.

Τι αδιαφορία είναι αυτή;

Θα μπορέσουμε ποτέ να τα δούμε αυτά να κατατίθονται ως προτάσεις προς -και γιατί όχι, και ΑΠΟ - το Υπουργείο Παιδείας;

 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ή ἀλλιῶς... τρικυμία ἐν νῷ
27 Σεπ 2019 21:30

Σήμερα αισίως τελειώσαμε την 2η εβδομάδα μαθημάτων.
Τα παιδιά είναι πελαγωμένα.
Οι καθηγητές ψάχνονται
Όσοι προτείνουν Κριτήρια Νέων Ελληνικών ή εμμέσως προωθούν βιβλία ή blogs ή ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ή και τα τρία. (π.χ. παίρνουν από το ΦΕΚ τούς προτεινόμενους στόχους εξέτασης και "κόπτουν και ράβουν" Ερωτήσεις Υποδειγματικές για Α. Θέμα, για το Β α, β, γ, δ, ε, στ κλπ κλπ μην τυχόν και ξεφύγουν από τον τύπο του νόμου.
Όσο για το Γ θέμα... ρωτήστε τα παιδιά αν μπορούν να κατανοήσουν ένα ποίημα σύγχρονου συγγραφέα....ρωτήστε αν οι απαντήσεις είναι ίδιες μέσα στην τάξη....απαντήστε πώς θα αξιολογηθούν αυτές....

Όσο για την θεματολογία, οι του ΙΕΠ είναι πολύ " large" . "Ολα μέσα".
Και τα παλιά βιβλία και τα καινούργια, και οι ερωτήσεις του παλιού βιβλίου και οι των καινούργιων.
-"Θα ορίσουμε Θεματικούς Κύκλους;;;" - "Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό"
Λίγο μόνο ίσα ίσα να έχει το ΙΕΠ, το υπουργείο, η ΚΕΓΕ, ένα άλλοθι ότι το θέμα είναι διδαγμένο γιατί θίγεται στην σελίδα χ, στην υποπαράγραφο ψ. του κλμνξ βιβλίου. Και αυτό το λίγο, η μικρή θεματολογία τελικά είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ.
- "Θα διδάξουμε Ορολογία για Γλώσσα κ Λογοτεχνία;;;;;" - "Οχι, Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Θα τα θίγεται όταν τα συναντάτε μέσα στα κείμενα"
Μα δεν πρέπει να προηγηθεί η διδασκαλία των όρων ώστε να έχουμε μια κοινή γλώσσα αναφοράς ;;;;;;
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟ ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΕΣΩΣ
2. ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, και ναι, μην πιστεύετε ότι έτσι γίνεται σήμερα η διδασκαλία της Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Α και Β΄ Λυκείου.
3. Γράψτε καλύτερα σχολικά βιβλία. (όποιος διαβάσει τις προτεινόμενες απαντήσεις στα Υποδειγματικά Κριτήρια των Φακέλων, θα καταλάβει πόσο δεν γνωρίζουν οι γράψαντες και νομοθετήσαντες την σχολική τάξη, και μάλιστα όχι την σχολική τάξη των ιδιωτικών ή των πειραματικών σχολείων της πρωτεύουσας, αλλά την τάξη της δυσπρόσιτης Ελλαδίτσας.)
4. Ξεκινήστε επιμόρφωση. Όχι δείγματα επιμόρφωσης όπου ο κάθε επιμορφωτής ουσιαστικά εφαρμόζει το "διδακτορικό του".

Τι να πω... παραλήρημα από αγανάκτηση...είμαι κοντά στην συνταξιοδότηση, έχω δώσει την ψυχή μου στην τάξη, έχω ακούσει συνέχεια για "νέο σχολείο" κι ακόμα τα παιδιά μας βγαίνουν αγράμματα.
Δεν αναμορφώνουμε το Λύκειο ξεκινώντας από τις Πανελλήνιες της Γ Λυκείου...

 
Πηνελόπη Βαζούρα
27 Σεπ 2019 11:43

Θα ήθελα να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους από τα Χανιά για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους. Δυστυχώς με την αλλαγή της κυβέρνησης περιμέναμε αποφασιστικότητα και ρεαλιστικούς στόχους αλλά συνεχίστηκαν οι στρεβλώσεις με τη δικαιολογία ότι οι μαθητές δεν είναι πειραματόζωα! Αφού δεν είναι, γιατί εξετάζονται φέτος σε κάτι καινούργιο χωρίς υποδομές; Έτσι, δεν είναι πειραματόζωα;

 
O tempora o mores...
26 Σεπ 2019 21:14

Οι αλλαγές έπρεπε αρχικά να δοκιμαστούν για κάποιο διάστημα. Γι'αυτόν τον λόγο δεν υπάρχουν τα Πειραματικά; Από τις πρώτες μέρες διδασκαλίας με τα νέα δεδομένα προκύπτουν τα εξής: 1. Το παλαιό βιβλίο γλώσσας περιλαμβάνει θεωρία, άρα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Μετά τις πρώτες ενότητες του 1ου κεφαλαίου μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τον Φάκελο Υλικού. 2. Οι μαθητές είναι πελαγωμένοι σχετικά με τη Λογοτεχνία. Δεν γίνεται ως διά μαγείας οι μαθητές να αλλάξουν νοοτροπία για ένα μάθημα που κατάντησε μονόωρο για αρκετά χρόνια και συχνά η ώρα αυτή αξιοποιούνταν για Έκθεση. Όταν το μάθημα αντιμετωπιζόταν για χρόνια σαν πάρεργο από το ίδιο το σύστημα και τους εκάστοτε υπουργούς, δεν μπορείς να περιμένεις ότι ξαφνικά θα αναβαθμιστεί στις συνειδήσεις των μαθητών και μάλιστα σε βαθμό τέτοιο ώστε να παίζουν στα δάχτυλα σε χρόνο μηδέν ακόμη και ζητήματα της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Η αλλαγή είναι ποιοτική και αναβαθμίζει τα δύο μαθήματα. Ωστόσο έγινε πολύ βιαστικά, χωρίς οργάνωση, χωρίς προεργασία, ενώ θα έπρεπε να προηγηθεί σταδιακή εφαρμογή των αλλαγών.

 
Γ.Π.
26 Σεπ 2019 19:00

Προφανής η έλλειψη επιμόρφωσης που αναφέρετε.

 
ΗΡΕΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
26 Σεπ 2019 17:48

Κύριε γονεύ, Ναι εξετάστηκαν με αυτό το σύστημα οι μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ αλλά χωρίς ασκήσεις στη δημιουργική γραφή, που βασικά είναι το πρόβλημα τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην έλλειψη επιμόρφωσης από τους φιλολόγους. Το σύστημα αυτό είναι ανούσια αντιγραφή ξένου μοντέλου με άλλη παράδοση στη Λογοτεχνία. Επισπεύστηκε η παρουσία του στο ΠΡόγραμμα για να λειτουργήσει μάλλον ως γέφυρα κάποιου ΕΣΠΑ...

 
Γλώσσα και εξετάσεις
26 Σεπ 2019 16:58

Η γλώσσα υπάρχει εκτός Λογοτεχνίας; Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν, παπαγαλίζοντας το βιβλίο της Νεοελληνικής Γραμματικής και Συντακτικού;

Αντί να δημιουργούμε μαθήματα-φόβητρα για τα παιδιά, ας αναλάβουν ευθύνες όσοι επιθυμούν να μπαίνουν στα πανεπιστήμια παντελώς ακαλλιέργητοι οι απόφοιτοι Λυκείου, με μυαλό θολωμένο από ώρες φροντιστηριακών ασκήσεων - μια νοοτροπία που δεν υπάρχει πουθενά στα πανεπιστημιακά μαθήματα.

Φυσικά να ανανεωθεί το μάθημα, να αλλάξει η ύλη και οι εξετάσεις αλλά εδώ φτάσαμε στο σημείο οι νέοι να φοβούνται να γράψουν τη δική τους άποψη για ένα λογοτεχνικό κείμενο στην μητρική τους γλώσσα!

@ Ευθύνες 25 Σεπ 2019 19:04

 
ενας γονεας
26 Σεπ 2019 15:46

Φέτος στις πανελλήνιες των ΕΠΑΛ δεν εξετάστηκαν οι μαθητές με αυτό το σύστημα??? Δε διάβασα όμως πουθενά κάποιον προβληματισμό των φιλολόγων και για αυτούς τους μαθητές.

 
Andrew
26 Σεπ 2019 15:09

Οι παρατηρήσεις είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ, σε άμεση συνάφεια με την εκπαιδευτική διαδικασία και τις πρακτικές των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλη αυτή η ύλη ΟΥΤΕ διδάσκεται ΟΥΤΕ βαθμολογείται πανελλαδικά.
Πράγματι απαιτείται τώρα, μέσα στο Σεπτέμβριο, να καταργηθεί εντελώς η πανελλαδική εξέταση της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. Εξάλλου η πανελλαδική εξέταση της Λογοτεχνίας ΔΕΝ έχει γίνει ακόμα Υπουργική Απόφαση.

 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ!!!
25 Σεπ 2019 19:04

Παρά το γεγονός ότι η νέα ηγεσία προχώρησε σε εξορθολογισμό του νέου εξεταστικού (κατάργηση πράσινων και κόκκινων, μείωση του συντελεστή της λογοτεχνίας ώστε να καταλαμβάνει το 15% του βαθμού, μείωση της ύλης) έχει εν μέρει κάποια ευθύνη (που δεν συγκρίνεται βέβαια με την ευθύνη της προηγούμενης ηγεσίας η οποία ήταν επιεικώς απαράδεκτη). Ειδικότερα η ευθύνη της συνίσταται στα εξής σημεία: 1) στη μη επαναφορά συντελεστών βαρύτητας με αποτέλεσμα η γλώσσα-λογοτεχνία να προσμετράται εξίσου με τα υπόλοιπα μαθήματα με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, 2) στην επιμονή της να συνεξεταστεί η γλώσσα με τη λογοτεχνία, 3) στη διατήρηση του φακέλου υλικού στο μάθημα των αρχαίων, 4)η προσθήκη της βιολογίας γενικής παιδείας στην βιολογία προσανατολισμού ενώ το βιβλίο γενικής παιδείας έχει εντελώς διαφορετικό ύφος και εξυπηρετεί άλλον σκοπό από το βιβλίο της κατεύθυνσης και επομένως ο συνδυασμός αυτών είναι κάπως παράταιρος, 5) στη διατήρηση του νέου τρόπου εξέτασης των αρχαίων ελληνικών παρά τις ενστάσεις της πεφ, 6)στην ασάφεια διεξαγωγής των απολυτηρίων, μιας και οι ενδοπεριφερειακού τύπου εξετάσεις του Γαβρόγλου είναι αρκετά απροσδιόριστες.
Επίσης, τι θα γίνει με τους μαθητές της β λυκείου; Η κυρία Κεραμέως δήλωσε το καλοκαίρι στην τηλεόραση (αν θυμάμαι σε μια εκπομπή του open) ότι εξετάζονται αλλαγές για τους μαθητές που αυτό τον Σεπτέμβρη θα φοιτήσουν στη β λυκείου, που δεν είναι ακόμα γνωστές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.