ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μετεγγραφές: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων - Στις 27 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία

Η εγκύκλιος και οι αντιστοιχίες τμημάτων
Δημοσίευση: 16/10/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από σήμερα  Τετάρτη 16 Οκτωβρίου  έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

1. Πατήστε εδώ για να καταθέσετε την αίτηση

2. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

3. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων  

4. Επισήμανση! Διόρθωση σφαλμάτων για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως προς την έδρα του στην πόλη της ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

  •     από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή με μοριοδοτούμενους λόγους,
  •     από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
  •     από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.  

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018 (Α ́142), 4589/2018 (Α ́13) και 4610/2019 (Α ́70) εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των καταργηθέντων με τους ως άνω νόμους Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή των εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος των ως άνω νόμων, σε Τμήματα των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. φοιτητών, σε άλλα Τμήματα Τ.Ε.Ι. (η ακαδημαϊκή λειτουργία των οποίων συνεχίζεται μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων) αλλά ούτε και σε Τμήματα Πανεπιστημίων, δεδομένου ότι οι ως άνω φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, η ακαδημαϊκή λειτουργία του οποίου συνεχίζεται μεταβατικά.

β) Η μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πραγματοποιείται εφόσον υφίσταται αντιστοιχία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 104100/Ζ1/27-6-2019 ́ (Β ́2656) Υ.Α. και το Τμήμα υποδοχής λειτουργεί σε αντίστοιχο εξάμηνο.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο κατηγορία δικαιούχων.

Οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων για τους αδελφούς φοιτητές (περίπτωση Β της παρούσης), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής με μοριοδότηση (περίπτωση Α της παρούσης). Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο κατηγορία δικαιούχων και ως εκ τούτου, αν υποβάλουν οριστική αίτηση μετεγγραφής με μία κατηγορία δικαιούχων, δεν θα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν οριστική αίτηση μετεγγραφής με άλλη κατηγορία δικαιούχων. Επισημαίνεται ότι ο αποκλεισμός υποβολής οριστικής αίτησης με δεύτερη κατηγορία δικαιούχων πραγματοποιείται μόνο όταν ο αιτών προχωρήσει σε οριστική υποβολή της αίτησης με μία από τις κατηγορίες δικαιούχων. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ερευνήσει τις δυνατότητες που του παρέχονται, τόσο με την κατηγορία της μοριοδότησης, όσο και με την κατηγορία των αδελφών φοιτητών, μπορεί να το πράξει, καταχωρώντας τις αιτήσεις του με προσωρινή αποθήκευση. Όταν ο αιτών προχωρήσει σε οριστική υποβολή μίας εκ των αιτήσεων, δεν θα έχει πλέον δυνατότητα καμιάς πρόσβασης στις υπόλοιπες προσωρινές αιτήσεις που έχει αποθηκεύσει με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία δικαιούχων.

Για την εξαιρετική περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλει οριστική αίτηση με μία κατηγορία δικαιούχων και αναθεωρήσει την απόφασή του, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε άρση της οριστικοποιημένης αίτησής του για μία μόνο φορά ανά κατηγορία δικαιούχων και να υποβάλει νέα αίτηση με την ίδια ή άλλη κατηγορία δικαιούχων. Οι αποθηκευμένες αιτήσεις που θα μείνουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης θα απορριφθούν.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ:

α) Oι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4332/2015 (Α ́76) ή σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, εφόσον αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής.

Σημείωση: Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί με εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α ́ και Ομάδας Β ́ Μαΐου – Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή με το 10%) εκ νέου σε Σχολή ή Τμήμα διαφορετικό από αυτό, στο οποίο τους χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη μετεγγραφή, δύνανται να αιτηθούν μετεγγραφή.

β) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεταισε αποδεδειγμένουςλόγουςυγείαςήσελόγουςανωτέραςβίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. με τις κάτωθι κατηγορίες: (i) Tέκνα των Ελλήνων του Εξωτερικού.

(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.

(iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.

(ν) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι νοούνται ως:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων): Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2018, του ίδιου του φοιτητή και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος τη μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα – όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω – και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή αιτούντος μετεγγραφή, η επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνο αυτού.

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (μετεγγραφές αδελφών φοιτητών): Το ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2018, του ίδιου του φοιτητή, και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα –όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω– του γονέα στον οποίο υπάγεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Αν οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι και ο φοιτητής, λόγω ατομικού εισοδήματος, δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα του γονέα, στη δήλωση του οποίου αναγραφόταν ως εξαρτώμενο μέλος πριν την υποβολή ατομικής δήλωσης.

Μέλη της οικογένειας: Ο φοιτητής που αιτείται την μετεγγραφή του και όσα τέκνα εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση των γονέων του, ως εξαρτώμενα μέλη καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του ο/η σύζυγος καθώς και τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει.

Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (υπόχρεος και εξαρτώμενα μέλη) που εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση. Ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση του αιτούντος και των γονέων του/συζύγου.

Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν  πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό μάθημα/μαθήματα.

Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους

Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (Α ́ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη.

Τόπος σπουδών: Η Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει το Τμήμα ή η Σχολή φοίτησης.

Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων: Η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Ειδικά για την περιφέρεια της Αττικής όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν σε αυτήν νοούνται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤ ΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αίτηση για μετεγγραφή, σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που έχουν εγγραφεί σε Τμήματα/Σχολές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α, με τις ανωτέρω περιπτώσεις εισαγωγής. Το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ισούται με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων των ανωτέρω κατηγοριών κατά το έτος 2019-2020, ανά Σχολή ή Τμήμα, όπως αυτό ορίστηκε στις οικείες Σχολές ή Τμήματα, εκτός από την περίπτωση που οι Σχολές ή τα Τμήματα έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστού.

Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό θέσεων:

α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α ́ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, στην πλησιέστερη πόλη εντός της ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, και

β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές, που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη, που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, ή στην πλησιέστερη στην ανωτέρω πόλη εντός της ιδίας περιφέρειας, όπου λειτουργεί αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα εντός της ίδιας περιφέρειας, οι σχετικές αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται προς την Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών, η οποία εξετάζει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου β ́ του άρθρου 77 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α ́).

Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Οι φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο “ή συναφές” με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. το οποίο εδρεύει σε νομό όπου λειτουργεί Κατάστημα κράτησης.

δ) Οι φοιτητές που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης σε ποσοστό θέσεων καθ ́ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην αριθ. Φ. 151/20049/Β6/2007 (Β ́272) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οποίους το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ανέρχεται στο 10% των εισακτέων της ανωτέρω κατηγορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής που εισήχθησαν στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β ́272) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οποίους το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ισούται με το 1% των εισαχθέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθ.104100/Ζ1/27-6-2019 (Β ́2656) Υ.Α. (Διόρθωση σφάλμ. ΦΕΚ 2859 Β ́). Δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων ή Σχολών που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, εφόσον πρόκειται για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που συγκεντρώνουν από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2018, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 6)

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2018, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, (3001 έως 6.000 Ευρώ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.(Μόρια4)

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2018, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6001-9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3).
Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρ. 60 του Ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση που να αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που δηλώθηκαν, ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω εισοδηματικού κριτηρίου.

Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α ́ έως και γ ́ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εφόσον υφίσταται και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του, όπως ορίζεται ανωτέρω, το οποίο προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2018. Η φορολογική δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3) ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)

στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)

ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)

η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)

θ) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) ΚΥΑ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (μόριο 1). Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν πληροί τουλάχιστον ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επαληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, μετεγγραφή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελήφθησαν από αιτούντες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους, από Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών (https://transfer.it.minedu.gov.gr). Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν. Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων, τον οποίο σε περίπτωση που δεν έχουν στη διάθεσή τους, δύνανται να αναζητήσουν στη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος στο οποίο φοιτούν, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο αιτών δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα κριτήρια στο Κεφάλαιο Α ́ της παρούσης, για τα οποία δύνανται να μοριοδοτηθεί, και τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών ΑΕΙ, όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί. Δηλώνει επιπλέον τον ατομικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον ατομικό του Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) - εφόσον διαθέτει καθώς και τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των γονέων/κηδεμόνων του ή του/της συζύγου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) των κατόχων των ανωτέρω ΑΦΜ, όπως αυτά αντλούνται από τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και εμφανίζονται κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκύψει ανακριβής καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα απορριφθεί.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται επίσης να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α ́75).

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής, ο αιτών απευθύνεται στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, που φοιτά προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που συγκέντρωσαν σύμφωνα με τα ανωτέρω μοριοδοτούμενα κριτήρια του Κεφαλαίου Α ́ της παρούσης. Οι αιτούντες μετεγγραφή ενημερώνονταιμέσωτηςηλεκτρονικήςεφαρμογήςγιατοαποτέλεσματηςαίτησήςστους.

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφασή του κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα Α.Ε.Ι. υποδοχής. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής, οι οποίες ανακοινώνουντις ημερομηνίεςεντόςτωνοποίωνυποβάλλονταιταδικαιολογητικάτουκεφαλαίουΕ ́της παρούσης.

Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής κατόπιν του ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών, ενημερώνουν τον υποψήφιο σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της μετεγγραφής του. Σε περίπτωση αποδοχής της μετεγγραφής του, ο αιτών αιτείται τη διαγραφή του από τη Σχολή / Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής.

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013(Α ́24)γιατηναναγνώρισημαθημάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων του κεφαλαίου Γ ́ της παρούσης εγκυκλίου, για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου).

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείταιωςορφανόςαπότονέναήκαιαπότουςδύογονείς.

5. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67τουΝ.4316/2014).

6. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω, γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεταιότιστιςπεριπτώσειςόπουέχειχορηγηθείπριντην1.9.2011επ’αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

7. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β ́) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

8. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας :
α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α ́120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας,

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

9. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας:

α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και άνω,

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή

β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στο φοιτητή ιατρική μέριμνα.

10.Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις αναφερόμενες, στο παράρτηματηςυπ’αριθμ.Φ.151/17897/Β6/2014(Β ́358)Κ.Υ.Απαθήσεις

α) Πιστοποιητικό της Επταμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή

β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα

11.Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών:

α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ),

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση - αίτηση θεραπείας.

Οι αιτήσεις θεραπείας εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη διαδικασία του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 Α ́).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αίτηση για μετεγγραφή δύνανται να υποβάλουν τα αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2018), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του.

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής με την κατηγορία των αδελφών φοιτητών:

α) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που αιτείται μετεγγραφής ο ένας μόνο φοιτητής, ο αδερφός του αιτούντος πρέπει να μην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης.

β) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
γ) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ

νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή.

δ) Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ε) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:

i) Tέκνα των Ελλήνων του Εξωτερικού.

(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.

(iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.

(v) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ́ (για φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 12.500 ευρώ)

α) Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφής φοιτητή, θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση για την παραμονή του, καθ ́ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή/Τμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση της δυνατότητας αιτήσεως μετεγγραφής.

β) Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του θα υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση για την παραμονή του, καθ ́ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή/Τμήμα φοίτησής του και για την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής.

γ) Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, ελλείψει αντιστοιχιών, τα αδέρφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέρφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα της τρίτης Περιφερειακής Ενότητας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β ́ (για φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα έως 5.000 ευρώ)

Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Το οικονομικό κριτήριο του κατά κεφαλήν εισοδήματος έως 5.000 ευρώ, καθορίστηκε με την υπ ́ αριθμ. 37818/Z1/05-03-2018 (ΦΕΚ Β ́ 862/12-3-2018) Υ.Α.

Ειδικότερα,

Εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέρφια φοιτητές:

α) μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
i. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα που διαμένουν οι γονείς τους μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

ii. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,

iii. Σε Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

β) εναλλακτικά μπορούν να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, που αφορά το εισόδημα έως 12.500 ευρώ κατά κεφαλήν. Ήτοι έχουν δύο δυνατότητες και μπορούν να επιλέξουν στο Πληροφοριακό Σύστημα των αιτήσεων είτε την Περίπτωση Α ́ είτε την Περίπτωση Β ́.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους, από Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών https://transfer3.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα) του Ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν. Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον οκταψήφιο αριθμό υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων, τον οποίο, σε περίπτωση που δεν έχουν στη διάθεσή τους, δύνανται να αναζητήσουν στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο φοιτούν, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο αιτών δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση τα προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και το αντίστοιχο Τμήμα, όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί. Επιπλέον, δηλώνει τον ατομικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον ατομικό του Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των γονέων/κηδεμόνων του ή του/της συζύγου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) των κατόχων των ανωτέρω ΑΦΜ, όπως αυτά αντλούνται από τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και εμφανίζονται κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί προκύψει ανακριβής καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων ή απόκρυψη αυτών, η αίτηση θα απορριφθεί.

Στη συνέχεια ο κάθε χρήστης επιλέγει την ενέργεια στην οποία θέλει να προβεί:

α) Αίτηση μετεγγραφής

Ο χρήστης για να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχο Τμήμα, συμπληρώνει τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, το Τμήμα φοίτησης και το εξάμηνο σπουδών του αδελφού φοιτητή του οποίου επικαλείται την ιδιότητα, ανάλογα με τα οριζόμενα στην Περίπτωση Α ́ και Β ́ του Κεφαλαίου Β ́ της παρούσας εγκυκλίου. Αν έχει περισσότερους αδελφούς/ες, επιλέγει έναν εξ αυτών. Την ίδια ακριβώς διαδικασία οφείλει να ακολουθήσει και ο αδελφός φοιτητής σε περίπτωση από κοινού μετεγγραφής.

β) Αποποίηση μετεγγραφής από τον φοιτητή, προκειμένου να μετεγγραφεί ο αδελφός του

Στην περίπτωση της αποποίησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα, κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α ́75), ότι δεν θα αιτηθεί μετεγγραφή από το τρέχον Τμήμα φοίτησης με την παρούσα διαδικασία ή με οποιαδήποτε άλλη, καθ ́ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, προκειμένου ο άλλος χρήστης/αδελφός του να διεκδικήσει τη μετεγγραφή του σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας σπουδών του ιδίου ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Επισημαίνεται ότι η δήλωση αποποίησης του αδελφού φοιτητή είναι απαραίτητη. Οριστικοποιημένη αίτηση μετεγγραφής αιτούντα για την οποία δεν εντοπίζεται αντίστοιχη δήλωση αποποίησης του αδελφού θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να υποβληθεί δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος η αποποίηση γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα υποδοχής.

Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί που περιγράφονται στις περιπτ. γ ́ και ε ́ του Κεφαλαίου Β ́ (Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής) της παρούσης, αφορούν μόνο τους φοιτητές αδελφούς που υποβάλλουν αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα και όχι τους αδελφούς αυτών που υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη επιθυμίας μετεγγραφής σε άλλο Τμήμα αντίστοιχο του Τμήματος φοίτησής τους.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α ́75).

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής, ο αιτών απευθύνεται στη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος , που φοιτά προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες.

Στις περιπτώσεις σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), η δήλωση αποποίησης μετεγγραφής κατατίθεται, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων μετεγγραφής, στο Τμήμα υποδοχής επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αντιπαραβάλλονται οι αιτήσεις/ αρνητικές δηλώσεις των αδελφών, ως προς την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας εγκυκλίου.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής.

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν από τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Οι μετεγγραφέντες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλουν.

Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, δεν αποδειχθούν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής.

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α ́ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές/Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για συμμετοχή στη διαδικασία:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

2. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του αδελφού του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Εάν η δήλωση αποποίησης δεν έχει υποβληθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

3. Στην περίπτωση αδελφών που αιτούνται μετεγγραφής για κοινή Περιφερειακή Ενότητα, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση μετεγγραφής του αδελφού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου).

6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

7. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του τέκνου στον ένα γονέα, ακόμη και αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013, στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων. Διαζευκτήριο και στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ο ίδιος διαζευγμένος.

8. Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή, όταν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

9. Βεβαίωση Σχολής/Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης, και β) υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Το ίδιο ισχύει και τους σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.).

10. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.

11. Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2018), καθώς και λογαριασμό ΔΕΚΟ, προκειμένου για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας των γονέων.

12. Αντίγραφο του Ε9 των γονέων για βεβαίωση της κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας.

Γ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Οι φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007(Β ́272) Y.A., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δικαιούνται μετεγγραφής εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ημεδαπό Α.Ε.Ι.,

β) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

Το ποσοστό των μετεγγραφομένων είναι ίσο με το 1% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, στις ειδικές κατηγορίες, με τις οποίες εισάγονται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου

των μορίων, που ο δικαιούχος σωρεύει σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 52596/Ζ1/27-03-2017 (ΦΕΚ 1241 Β ́) Υ.Α.. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση μετεγγραφή χορηγείται στον αιτούντα, που συγκεντρώνει υψηλότερη μοριοδότηση από τα κοινωνικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής φοιτητές στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. κυπριακής καταγωγής, καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα, για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων των στοιχείων δ), ε), στ), η) και θ) της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α ́76) και του άρθρου 2 της με αρ.52596/Ζ1/27-3-2017Υ.Α.(ΦΕΚ 1241 Β ́), για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1.Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2.Έγγραφο των αρμοδίων διοικητικών αρχών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου μετεγγραφή φοιτητή κυπριακής καταγωγής.

3. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

4.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου), εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως πολύτεκνος ή τρίτεκνος ή μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας.

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

6. Πιστοποιητικό από ιατρικό συμβούλιο της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου ή των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων.

7. Πιστοποιητικό από Δημόσιο Ιατρικό Λειτουργό της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι πάσχει ο ίδιος ή έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β ́358) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στο εν λόγω πιστοποιητικό δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

8. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, φοιτητής του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε ημεδαπό Α.Ε.Ι..

9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

Δ.. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Οι φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης της χώρας έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε Τμήμα/Σχολή αντίστοιχο ή συναφές με το τμήμα εισαγωγής τους το οποίο εδρεύει σε νομό, όπου λειτουργεί το κατάστημα κράτησής τους. Οι φοιτητές της ανωτέρω κατηγορίας, που επιθυμούν να μετεγγραφούν αποστέλλουν έντυπη αίτηση με συστημένη επιστολή από την Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019 έως και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, στην οποία δηλώνουν ένα (1) Τμήμα/Σχολή ή Πρόγραμμα Σπουδών, αντίστοιχο με το Τμήμα/Σχολή ή Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α., όπου εισήχθησαν, το οποίο εδρεύει στον νομό όπου εδρεύει και το κατάστημα κράτησης, στο οποίο κρατούνται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα/Σχολή/Πρόγραμμα Σπουδών στον νομό, στον οποίο κρατούνται, οι αιτούντες δηλώνουν έως (2) δύο Τμήματα/Σχολές/Προγράμματα Σπουδών, τα οποία είναι συναφή με το Τμήμα/Σχολή/Πρόγραμμα Σπουδών εισαγωγής τους.

Οι μετεγγραφές των αιτούντων σε αντίστοιχα Τμήματα/Σχολές/Προγράμματα Σπουδών πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφής σε συναφή Τμήματα/Σχολές/Προγράμματα Σπουδών, η υπουργική απόφαση μετεγγραφής εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.Δ.Ι.Π., η οποία και γνωμοδοτεί ως προς τη συνάφεια.

Ε. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση κατ ́ εξαίρεση μετεγγραφής θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής.

Σχόλια (49)

 
#
19 Οκτ 2019 22:07

@Βασιλη
Με την κατηγορια αδερφων φοιτητων κανε να την εχεις σιγουρη την μετεγγραφη

 
Βασίλης
19 Οκτ 2019 17:46

Βασίλης
Δεν έχω καταλάβει γιατί έχουν χωρίσει σε δύο κατηγορίες τις μεταγραφές,μια με μόρια και μια με αδερφο/η,εγώ που ανήκω κ στις δύο δηλ. έχω αλλά τέσσερα αδέρφια,κατακεφαλην εισόδημα 3-6 χιλιάδες,κ από την άλλη αδερφή που σπουδάζει τι κάνω σε ποια κατηγορία θα πρέπει να δηλώσω? Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον ή ποιους βόλεψε και το κάνανε με αυτόν τον τρόπο το νομοσχέδιο......αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει.....

 
Παιδια?
18 Οκτ 2019 11:16

Εχουμε κανενα νεωτερο?Θα αλλαξει κατι?Η θα εγκλωβιστουμε για την επομενη τετραετια?

 
@E????
16 Οκτ 2019 21:05

Προφανώς δεν μπορείτε να πάρετε μεταγραφή, επειδή οι σχολές σας δεν έχουν αντιστοιχίες με άλλες. Πιθανόν και να ετοιμάζονται λουκέτα.

 
Στατιστικά στοιχεία
16 Οκτ 2019 19:09

Να δώσει το υπουργείο τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για κάθε σχολή και τμήμα ΑΕΙ: πόσοι κάνουν αίτηση για μετεγγραφή και πόσοι τελικά γίνονται δεκτοί.

Να μελετηθούν οι εισροές και εκροές φοιτητών, γιατί με 12.000 φοιτητές που κάνουν αιτήσεις μεταβάλλεται η σύνθεση των τμημάτων.

 
E????
16 Οκτ 2019 17:31

Άνοιξε το σύστημα και όλοι οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής!!!! ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΑ ΑΔΈΛΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΈΣ!!!!
Ένα έχω μόνο να πω... Να τους χαιρόμαστε!!!

 
Πρωην ΤΕΙ
16 Οκτ 2019 16:37

ενα λεπτο16 Οκτ 2019 10:35

Το Ελληνικο Μεσογειακο πανεπιστημιο σε πιο ακριβως σημειο του νομου επιτρεπει τις μετεγγραφες το 2018-2019?Γτ εγω δεν το βλεπω καπου?Αλλα ουτως η αλλως δημιουργηθηκε το Μαιο του 2019?πως θα μιλαει για μετεγγραφες του προηγουμενου ετους της ιδρυσης του?

Εισαι ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΟς
Eγραψε λοιπον ο Διγαλακης ?? 'η δεν ξερω ποιος , την μεγαλυτερη νομικα κοτσανα, << αλλά ούτε και σε Τμήματα Πανεπιστημίων>>
Η πραξη αυτη ελεγχετε νομικα

 
ενα λεπτο
16 Οκτ 2019 10:35

Το Ελληνικο Μεσογειακο πανεπιστημιο σε πιο ακριβως σημειο του νομου επιτρεπει τις μετεγγραφες το 2018-2019?Γτ εγω δεν το βλεπω καπου?Αλλα ουτως η αλλως δημιουργηθηκε το Μαιο του 2019?πως θα μιλαει για μετεγγραφες του προηγουμενου ετους της ιδρυσης του?

 
Αντιστοιχίες μετεγγραφών
15 Οκτ 2019 20:31

Βλέπουμε κάθε χρόνο να δηλώνουν οι υποψήφιοι 30 σχολές ενώ στην πραγματικότητα ενδιαφέρονται για τις μισές, αυτό πρέπει να σταματήσει.

Οι φετινές μετεγγραφές έχουν την ιδιομορφία ότι όλα τα ΑΕΙ έγιναν ξαφνικά πανεπιστήμια, αλλά και παλιότερα, ήταν τεράστιο το πρόβλημα: πχ. κάποιος με 11 εισάγεται σε περιφερειακό τμήμα Μαθηματικών και κατόπιν μετακινείται στα ομοειδή τμήματα σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, τα οποία γεμίζουν με 350 πρωτοετείς φοιτητές κάθε χρόνο.

Τι νόημα είχαν όλα τα νέα ιδρύματα; Ας επανεξεταστούν οι σχολές από μηδενική βαση γιατί εδώ και χρόνια υπολειτουργούν και το πρόβλημα δεν ξεκίνησε το 2015 ή το 2005...

 
ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ
15 Οκτ 2019 19:53

@Προς πρωην τει15 Οκτ 2019 17:49
Λεει στους νομους που καταργουνται τα τει οτι οι μετεγγραφες ισχυουν μονο για το 2018-2019?Ετσι λενε ολοι..γι αυτο μας απογορευουν τωρα τις αιτησεις

Παρ.9 αρθ.55 ν 4610/2019
<<9. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.>>
Επαναλαμβανεται οτι σημερα δεν υπαρχουν ΤΕΙ ουτε τμηματα ΤΕΙ.

Η φραση της αποφασης <<Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή των εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος των ως άνω νόμων, σε Τμήματα των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. φοιτητών, σε άλλα Τμήματα Τ.Ε.Ι.>> δεν εχει κανενα νοημα αφου σημερα δεν υπαρχουν αλλα τμηματα ΤΕΙ.
Πως ειναι δυνατον να γινει μεταγραφη απο ανυπαρκτα τμηματα σε ανυπαρκτα τμηματα.
Αυτο το οποιο ισχυει , ειναι η φραση << αλλά ούτε και σε Τμήματα Πανεπιστημίων>>
Στην παρανομη αυτη φραση στηριζονται στο να κοψουν τις μεταγραφες των φοιτητων των καταργηθεντων ΤΕΙ. Ολοι οι φοιτητες των καταργηθεντωνΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΦΟΙΤΗΤΕς ΤΩΝ ΠΑΝΑΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ.
Μιλαμε για μεταγραφες μεταξυ Πανεπηστημιακων τμηματων πλεον με οδηγο σπουδων ΤΕ.
Αυτο προσπαθει να κοψει το υπουργειο. Και μαλιστα εβαλε στην υπουργικη διαταγη το ακρως παρανομο ,αυθαιρετο και περιεργο <<και το Τμήμα υποδοχής λειτουργεί σε αντίστοιχο εξάμηνο.>> προσπαθωντας να μειωσει τις αντιστοιχεισεις τμηματων της υπουργικης αποφασης Γαβρογλου.

Παντως ακουγετε οτι εχουν κινητοποιηθει στο Υπουργειο στο θεμα αυτο.

 
@Προς πρωην τει
15 Οκτ 2019 17:49

Λεει στους νομους που καταργουνται τα τει οτι οι μετεγγραφες ισχυουν μονο για το 2018-2019?Ετσι λενε ολοι..γι αυτο μας απογορευουν τωρα τις αιτησεις

 
@Προς πρωην τει
15 Οκτ 2019 17:46

Και ποιος θα μας δωσει δικιο?Αυριο ξεκινανε οι αιτησεις.....Δεν το γραφουν πουθενα,ουτε 1 σαιτ δεν εχει ασχοληθει.. Δεν θα βρουμε το δικιο μας πουθενα.

 
Πρωην ΤΕΙ
15 Οκτ 2019 15:11

Αγαπητε
ΤΕΙ 14 Οκτ 2019 22:20
Αν εχεις καταλαβει απο τα μεχρι στιγμης γραφομενα ,το σοβαρο προβλημα που εχει προκυψει και συζηταμε αυτη την στιγμη , δεν ειναι η στρεβλωση που αναφερεις ,η οποια πραγματι υφιστατε,αλλα η Υπουργικη αποφαση 159709/ΖΙ 11-10-2019 ,οπου οΥπογραφων υφυπουργος Βασιλειος Διγαλακης παραβιασε,παρεκαμψε ,παρερμηνευσε,αγνοησε ,εθεσε ορους και διαταξεις χωρις να εχει το εκ του νομου δικαιωμα και εν τελει παρανομησε απο θεση ισχυος ,εις βαρος του συνολου των προπτυχιακων φοιτητων ΑΕΙ (προπτυχιακων φοιτητων καταργηθεντων ΤΕΙ.
Και το θεμα δεν ειναι ,αν μας αρεσουν ή οχι τα γραφομενα στην παραπανω υπουργικη αποφαση και συγκεκριμενα στην παραγραφο <<Διευκρινίζονται τα ακόλουθα>> ,αλλα το οτι ειναι ΕΝΤΕΛΩς ΠΑΡΑΝΟΜΑ ,παραβλεποντας και παραβιαζοντας το συνολο σχεδον της εμπλεκομενης νομοθεσιας.
Γνωριζουμε οτι ολοι οι νομοι ειναι υποχρεωτικως εφαρμοστεοι τοσο απο την δικοικηση οσο καο αποτους διοικουμενους, ανεξαρτητα αν μας αρεσει ή οχι ο νομος ,εξυπηρετειή οχι τα συμφεροντα μας κλπ
Συγκεκριμενα
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018 (Α΄142), 4589/2018 (Α΄13) και 4610/2019 (Α΄70) εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των καταργηθέντων με τους ως άνω νόμους Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
<<Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή των εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος των ως άνω νόμων, σε Τμήματα των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. φοιτητών, σε άλλα Τμήματα Τ.Ε.Ι. (η ακαδημαϊκή λειτουργία των οποίων συνεχίζεται μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων)
Στο σημειο αυτο να σημειωσουμε οτι τα ΤΕΙ ως αυτοτελη νομικα προσωπα καταργηθηκαν απο 07-05-2019 κατα ρητη διατυπωση του Ν 4610/2019 και εντασονται σε Πανεπιστημιακα ιδρυματα οπως προβλεπει ο εν λογω νομος.Επισης ο ιδιος νομος προβλεπει τις σχολες και τα τμηματα που ιδρυονται ή μετονομαζονται, στα παναπιστημιακα ιδρυματα που ενταχθηκαν τα ΤΕΙ. Επισης με σαφηνεια αναφερει τα τμηματα που εντασονται οι φοιτητες των καταργημενων ΤΕΙ .
Δεν υπαρχουν, ουτε και ποτε ιδρυθηκαν <αλλα τμηματα ΤΕΙ> ,οπως περιεργως ,λιαν επειεικως, αναφερει η υπουργικη αποφαση.
Τωρα ως ακαδημαικη λειτουργεια νοειτε ο οδηγος σπουδων ενος τμηματος (διδασκαλια εργαστηρια εξετασεις κλπ)
Ειναι δυνατον να υφιστατε οδηγος σπουδων ή ακαδημαικη λειτουργεια ,σε ανυπαρκτο τμημα? εν προκειμενω τμηματα με τον τιτλο <αλλα τμηματα ΤΕΙ>??

Ο νομος Ν 4610/2019 αναφερει ρητα οτι: τα Πανεπηστημιακα τμηματα (υφισταμενα ή νεα) που εγραφονται αυτοδικαια οι φοιτητες των καταργημενων ΤΕΙ περαν του οδηγου ΠΕ που ακολουθουν υποχρεουνται να παρεχουν και οδηγο σπουδων ΤΕ για τους φοιτητες των καταργημενων ΤΕΙ. Ο οδηγος σπουδων δεν αποτελει τμημα. (Ν 4485/2017 Αρθ 8,9)

Επωμενως Δεν ευσταθει η ενοια της μεταγραφης σε ανυπαρκτο τμημα και απορουμε για ποιο λογω εχει γραφει η φραση της υπουργικης αποφασης.
αφου πλεον ομιλουμε για μεταγραφες απο πανεπηστημιακο ιδρυμα σε παναπεστημικο ιδρυμα. Ειπαμε τα ΤΕΙ καταργηθηκαν και οι φοιτητες τους ενταχθηκαν στα αντιστοιχα πανεπηστημιακα ιδρυματα.

<<Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή των εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος των ως άνω νόμων, σε Τμήματα των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. φοιτητών, σε άλλα Τμήματα Τ.Ε.Ι.>>

<< αλλά ούτε και σε Τμήματα Πανεπιστημίων, δεδομένου ότι οι ως άνω φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής
τους, η ακαδημαϊκή λειτουργία του οποίου συνεχίζεται μεταβατικά.>>

Αυθαιρετα παρανομα και προκλητικα αφαιρει το δικαιωμα μεταγραφης σε προπτυχιακους φοιτητες ΑΕΙ αφου και στα Πανεπηστημικα τμηματα ενταξης παρεχετε απο τον νομο η συνεχιση της ακαδημαϊκή λειτουργίας μεταβατικά δηλαδη η συνεχιση μεταβατικα του οδηγου σπουδων ΤΕ
καθως και η 104100/Ζ1/27-6-2019΄ (Β΄2656) Υ.Α δεν απαγορευει την μεταγραφη ,λογω μη υπαρξης αντιστοιχησης

Β) Η μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πραγματοποιείται εφόσον υφίσταται αντιστοιχία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 104100/Ζ1/27-6-2019΄ (Β΄2656) Υ.Α. και το Τμήμα υποδοχής λειτουργεί σε αντίστοιχο εξάμηνο.
<<Και το Τμήμα υποδοχής λειτουργεί σε αντίστοιχο εξάμηνο.>>
Αυτο και αν ειναι
Θα πρεπει ο συνταξας την υπουργικη αποφαση να μας πει ποιος νομος το υπαγορευει.
Αναφερετε ως προυποθεση απο τον ν 4332/2015 αρθρ 21? Προφανως οχι
Αναφερετε στην 104100/Ζ1/27-6-2019΄ (Β΄2656) Υ.Α?? Προφανως οχι
Θα πρεπει να γνωριζειοσυνταξας οτι ο μετεγραφομενος φοιτητης αρχικα εγγραφετε στο 1ο εξαμηνο του τμηματος υποδοχης.
Κατοπιν με αιτηση για αναγνωριση μαθηματων απο το τμημα προελευσης ,μπορει να ενταχθει σε αλλο εξαμηνο,εφοσον του αναγνωρισθουν μαθηματα
Ν 4113/2015 αρθ 35
Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης τους.
2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

 
ΤΕΙ
14 Οκτ 2019 22:20

Αυτό είναι αποτέλεσμα της στρεβλής "ανώτερης/ανώτατης" τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που μέχρι το 2010 κανείς δεν έβλεπε τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν με 14 Α-ΤΕΙ χωρίς ουσιαστική ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ συνάφεια με τα πανεπιστήμια.

Πάλι τα προβλήματα των Σχολών ΤΕΙ πληρώνει η νεολαία συλλογικά.

 
Ανεστης
14 Οκτ 2019 20:22

Ρε παιδια ενα λεπτο γτ θα τρελαθουμε τελειως,την πρωτη χρονια δεν μπορουσαμε νσ βαλουμε την Αθηνα,το παδα δλδ γτ ειμασταν τει.Τωρα δεν μπορουμε για πουθενα επειδη εγιναν ολα πανεπιστημια κ μεις ειμαστε απο τα πρωην τει??στεκει τωρα αυτο?

 
Εγκλωβισμένη
14 Οκτ 2019 17:24

Το μόνο που μας μένει είναι μαζικές προσφυγές κατά του εκτρώματος που μας πασάρουν. Κινητοποιήσεις μέσω internet, social και ΜΜΕ για να καταλάβει ο κόσμος με ποιους έχουμε να κάνουμε.

 
Αγανακτηση
14 Οκτ 2019 17:15

Μας θυμιζει κατι, το απο 16-9-2019, παρακατω δημοσιευμα ?????

Από το «κόσκινο» του Β. Διγαλάκη οι εκκρεμότητες και δυσλειτουργίες των συγχωνεύσεων των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια
Ο υφ. Παιδείας ζητά επίσης τη λειτουργική κατάσταση των μητρώων των φοιτητών και αποφοίτων μετά τις εντάξεις/συγχωνεύσεις και αντιστοιχίσεις παλαιών και νέων τμημάτων
Δημοσίευση: 16/09/2019

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Έγγραφο προς τις Πρυτανικές Αρχές των 10 Πανεπιστημίων (Γεωπονικό , Διεθνές , ΕΚΠΑ, Ιόνιο , ΠΑΔΑ, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Πατρών, Πελοποννήσου) που απορρόφησαν τα ΤΕΙ , απέστειλε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, με το οποίο ζητά, μετά την ένταξη των ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια, να τον ενημερώσουν:
Α. Για τυχόν εκκρεμότητες, δυσλειτουργίες ή προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει από τη διαδικασία ένταξης και βρίσκονται σε εξέλιξη.
Β. Σε ποιες ενέργειες αντιμετώπισής τους έχουν προβεί ή σκοπεύουν να προβούν.
Γ. Ειδικότερα και όχι αποκλειστικά, τη συνδρομή των Πρυτανικών Αρχών στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τα κρίσιμα (και οικονομικής φύσεως) ζητήματα
α) για τη σίτιση των φοιτητών συμπεριλαμβανομένων και πιθανών προβλημάτων (και διοικητικής φύσεως) σε σχέση με τους αναδόχους-παρόχους σίτισης,
β) για τη στέγαση των φοιτητών, και
γ) για τη μετακίνησή τους.
Δ. Επίσης, σχετική ενημέρωση ως προς τη διαχείριση και πιθανά κωλύματα/προβλήματα κατά τη διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών οι οποίοι προέρχονται από τα ενταγμένα Τ.Ε.Ι.

 
Μετεγγραφές ΤΕΙ σε πανεπιστήμια
14 Οκτ 2019 16:59

Δεν μπορούν τα κεντρικά ΑΕΙ να στηρίζουν την οικονομική πολιτική "μέριμνας" του υπουργείου, με τη μεταφορά φοιτητών από επαρχία: το κάθε πανεπιστήμιο δεν πρέπει να χάνει πάνω από 10% των εισακτέων του, αλλιώς διαταράσσεται η ισορροπία σε όλο το σύστημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Είναι λογικό κάθε χρόνο να μετακινούνται 10.000 φοιτητές από την επαρχία σε 4-5 μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με ένα αντιακαδημαϊκό νομοθέτημα;

Τι δικαίωμα έχουν οι δευτεροετείς (Γ' Εξάμηνο πλέον) των ΤΕΙ να απαιτούν μετεγγραφή σε πανεπιστημιακή σχολή;

Ήξεραν ήδη από το 2018 αν και πώς θα μετονομαστούν σε πανεπιστημιακά τα διαφορα τμήματα των ΤΕΙ και αυτό καθόρισε τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου; Προφανώς και όχι, απλώς οι υποψήφιοι δήλωσαν σχολές σύμφωνα με τη βαθμολογία τους, τα ενδιαφέροντά τους, την οικονομική τους κατάσταση.

Το αν έπρεπε να καταργηθούν ΟΛΑ τα ΤΕΙ, και να μην έχουμε το παράδοξο μερικά να γίνουν πανεπιστήμια, ενώ άλλα απλώς να ενταχθούν σε πανεπιστημιακές σχολές, είναι όντως ανοικτή συζήτηση.

Το επίπεδο σπουδών όμως δεν αλλάζει. Ούτε μπορεί να βασίζονται οι ελπίδες κάποιων σε πιθανότητα μετεγγραφής.

 
@
14 Οκτ 2019 14:50

Παιδια μολις μιλησα με το υπουργειο για επιβεβαιωση.αυτο ειναι,οι δευτεροετεις των πρωην τει δεν δικαιουνται μετεγγραφη λεει..απιστευτο αυτο που εκαναν...

 
προταση
14 Οκτ 2019 11:21

Γιατι δεν βγαινει ο κ.Γαβρογλου να πει τι εχει υπογραψει και τι εννοουσε με τις αντιστοιχισεις πριν τρελαθουμε τελειως πια....

 
Αγανακτηση
14 Οκτ 2019 09:51

Υφ. Παιδείας: Ο Κ. Γαβρόγλου εγκλώβισε φοιτητές και τις οικογένειές τους
Ο σκοπός ήταν να ασκήσουν μικροπολιτική και να προσπαθήσουν να εγκλωβίσουν τη σημερινή Κυβέρνηση
Δημοσίευση: 07/10/2019

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ήμασταν πλήρως αντίθετοι με τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση και ο προηγούμενος υπουργός Παιδείας άλλαξαν τον ακαδημαϊκό χάρτη της ανωτάτης εκπαίδευσης” είπε ο υφ. Παιδείας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ν. Καραθανασόπουλου, σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και συνέχισε:
Ο Β. Διγαλάκης τόνισε επίσης:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μετεγγραφές: Όσον αφορά τις μετεγγραφές, θα ήθελα να πω δυο πράγματα. Τόσο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όσο και σε όλα τα πανεπιστήμια, στα οποία εντάχθηκαν σχολές των πρώην ΤΕΙ, σύμφωνα με τους νόμους και την αντιμεταρρύθμιση του κ. Γαβρόγλου, δεν επιτρέπονται μετεγγραφές όσων είναι πέρα από το δεύτερο έτος. Για τους πρωτοετείς, και συγκεκριμένα στις σχολές μηχανικών, θα γνωρίζετε ότι μέσα σε όλες τις προχειρότητες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας αποφασίστηκε τα τρία τμήματα της σχολής να μην έχουν καμία αντιστοίχιση. Άρα δεν γίνεται να γίνουν μετεγγραφές σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα.

Αρα , Εφοσον το ρεπορταζ του ΕΣΟΣ ειναι ακριβες,
δεν επιτρέπονται μετεγγραφές όσων είναι πέρα από το δεύτερο έτος, δηλ. δεν επιτρεπονται μεταγραφες στους τριτοετεις,τεταρτοετεις κλπ Επιτρεπονται λοιπον μεταγραφες και στους δευτεροετης (εφοσον πληρουν τις προυποθεσεις του νομου)
ΑΝΤΙΘΕΤΑ η αποφαση 159709/ΖΙ /11-10-2019, η οποια σημειωτεον ειναι εντελως παρανομη ως προς την παρακατω παραγραφο οπως εχουν τονισει πολυ συνομηλητες , γραφει:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018 (Α΄142), 4589/2018 (Α΄13) και 4610/2019 (Α΄70) εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των καταργηθέντων με τους ως άνω νόμους Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
<<Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή των εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος των ως άνω νόμων, σε Τμήματα τωνκαταργηθέντων Τ.Ε.Ι. φοιτητών, σε άλλα Τμήματα Τ.Ε.Ι. (η ακαδημαϊκή λειτουργία των οποίων συνεχίζεταιμέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων) αλλά ούτε και σε Τμήματα Πανεπιστημίων, δεδομένου ότι
οι ως άνω φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, η ακαδημαϊκή λειτουργία του οποίου συνεχίζεται μεταβατικά.>>
Εδω λοιπον ουσιαστικα γραφει οτι δεν επιτρέπονται μετεγγραφές συληβδην ολων των φοιτητων των καταργηθεντων ΤΕΙ .
Αλλα λεμε στην βουλη και αλλα γραφουμε στις υπουργικες αποφασεις ?

 
ΑΠΟΡΙΕς
14 Οκτ 2019 07:26

αλλα......12 Οκτ 2019 11:28
Κατα τα αλλα θα τηρησουμε αυστηρα τον νομο!η εγκυκλιος θα παραμεινει ιδια!δεν θα αιφνιδιασουμε κανεναν!!!
(Αυτα ειχε δηλωσει η Κεραμεως για τις μεταγραφες)

απλα η μιση Ελλαδα δεν θα εχει δικαιωμα να κανει αιτηση!!!!!!!!!!!
Και συμπληρωνω με βαση το ακριβες νομικο σχολιο του <σχολιαστη>

Απλα η μιση Ελλαδα δεν θα εχει δικαιωμα να κανει αιτηση,ΑΦΑΙΡΩΝΤΑς ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΕΝΤΕΛΩς ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΡΟΠΟ

Τις αντοιστοιχες διαταγες μεταγραφων για τα ακαδημαικα ετη 2017-2018,2018-2019 τις υπεγραφε ο υπουργος. Τωρα την υπογραφει ο υφυπουργος (που σαφως εχει δικαιωμα) ,η υπουργος Κεραμεως μηπως κραταει αποστασεις απο την εν λογω αποφαση και δεν την υπογραψε¨?

Κε Μητσοτακη και κυριοι της κυβερνησης αυτη η ειναι η επαναφορα της κανονικοτητας που μας υποσχεθηκατε ¨?
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑς με υπογραφη ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙς ΜΕΤΑΓΡΑΦΕς (159709ΖΙ/11-10-2019) ,ΑΦΑΙΡΩΝΤΑς ΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΤΣΙΘΕΛΙΚΟΤΡΟΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗς ΑΠΟ ΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ(φοιτητων πρωη ΤΕΙ)
Θα αποκαταστησετε αμμεσα την ταξη και την νομιμοτητα καταργωντας την παρανομη παραγραφο της παραπανω διαταγης?
Και δεν ζηταμε αυτο χαριστικα αλλα την εφαρμογη του νομου.

Πιστεψαμε οτι η <<τακτικες >>της προηγουμενης υγεσιας του Υ.Π. περασαν ανεπιστρεπτι.
Περασαν ή συνεχιζονται τελικα?
Εφαρμοζετε τον νομο ?

Ειμαστε βεβαιοι οτι ,ως κυβερνηση,θα αποκαταστησετε την νομιμοτητα,αμμεσα δεδομενου οτι δεν εχουμε και πολλα χρονικα περιθωρια μεχρι την ληξη των μεταγραφων,αποσυροντας τις πραξεις του Διγαλακη Βασιλειου

 
Όρια μετεγγραφών προέλευσης
13 Οκτ 2019 18:20

Ανώτατο όριο 15% στα τμήματα προέλευσης ώστε να μην επιτρέπεται να μετακινούνται από τα τμήματα πάνω από 15% των εισακτέων πρωτοετών.

Είναι η μόνιμη λύση που θα σταματήσει αυτή την ροή κάθε Οκτώβριο προς τα κεντρικά τμήματα: ας είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι μαθητές δηλώνουν περιφερειακές σχολές έχοντας σαν δεύτερη σκέψη τη μετακίνηση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, ίσως Πάτρα και Κρήτη, αν είναι ο τόπος καταγωγής τους ή φοιτούν αδέλφια.

Σπανίως έως ποτέ δεν μετακινείται φοιτητής από Αθήνα προς επαρχιακό τμήμα, άρα δεν είναι ακαδημαϊκό μέτρο.

 
@ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ
13 Οκτ 2019 16:37

Μακαρι να ναι οπως τα λες.Το μονο σιγουρο ειναι οτι αποκλειουν μ αυτο τον τροπο την μιση Ελλαδα!Κατι πρεπει να κανουμε!!!Την Τεταρτη αρχιζουν οι αιτησεις!Δεν θα σχολιασω τον τροπο με τον οποιο αποφασισαν να μας αποκλεισουν ετσι για τα επομενα 4 χρονια τουλαχιστον θα επρεπε να ντρεπονται!!Εγω εχω καρκινοπαθη πατερα,αλλοι θα πρεπει να συντηρησουν αλλα 2 σπιτια στην περπτωση των αδερφων φοιτητων!Τι πραγματα ειναι αυτα??τι σημασια εχει το προγραμμα σπουδων που λεει?Δεν θα παρουμε εμεις πτυχιο πανεπιστημιου?Εννοειται οτι θα παρουμε!Ο διαχωρισμος αυτος αγγιζει τα ορια του ρατσισμου.Αει ηταν και τα 2 ετσι κ αλλιως.

 
ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΏΝ
13 Οκτ 2019 12:42

Έπρεπε να λαμβάνει υπόψη τα καθαρά εισοδήματα. Τα εισοδήματα επί των οποίων επιβάλλεται η εισφορά είναι τα εισοδήματα προ αφαίρεσης των φόρων. Έτσι μπορεί κάποιος να δηλώνει μεγαλύτερο εισόδημα από αυτά που ορίζονται στην εγκύκλιο, αλλά τελικά (μετά την αφαίρεση των φόρων) να έχει καθαρό εισόδημα λιγότερο από το καθαρό εισόδημα που απομένει με βάση τα εισοδήματα που αναφέρονται στην εγκύκλιο.

 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ
13 Οκτ 2019 11:45

Παρ.9 αρθ.55 ν 4610/2019
<<9. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.>>
Η παραπανω παραγραφος , αναφερει για ταΤΕΙ (και οχι για τα πρωην ΤΕΙ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟς 2018-2019.ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟς ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ
ή ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
Τα τει καταργηθηκαν απο 7-5-2019 .και οι φοιτητες τους ενταχθηκαν σε Πανεπιστημιακα ιδρυματα ,οπως ορισε ο ν 4610/2019. Συνεπως σημερα δεν μπορουμε να μιλαμε ουτε για τει ,ουτε για πρων τει αφου ,
απο την ενταξη τους με βάση τον Ν4610/2019, ΝΟΜΙΚΑ οι φοιτητες των πρωην ΤΕΙ πλέον ειναι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημιακου ιδρύματος που εχουν ενταχθεί , ανεξάρτητα του οδηγού σπουδών που θα ακολουθηθεί (ΤΕ,ΠΕ) στην σχολή και το αντίστοιχο τμήμα που ορισε ο παραπάνω νόμος,με πληρη δικαιωματα και υποχρεωσεις που απορεουν απο την κατα νομο φοιτιτικη τους ιδιοτητα. Ενα απο τα δικαιωματα ειναι και η αιτηση τους για μεταγραφες,με βαση τον ν 4332αρθρ 21,αφου κανενας νομος δεν αφαιρει το εν λογω δικαιωματους.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ αποφαση 159709/ΖΙ
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018 (Α΄142), 4589/2018 (Α΄13) και 4610/2019 (Α΄70)
εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των καταργηθέντων με τους ως άνω νόμους Τ.Ε.Ι.
διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
<<Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η
μετεγγραφή των εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος των ως άνω νόμων, σε Τμήματα των
καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. φοιτητών, σε άλλα Τμήματα Τ.Ε.Ι. (η ακαδημαϊκή λειτουργία των οποίων συνεχίζεται
μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων) αλλά ούτε και σε Τμήματα Πανεπιστημίων, δεδομένου ότι
οι ως άνω φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής
τους, η ακαδημαϊκή λειτουργία του οποίου συνεχίζεται μεταβατικά.>>
ειναι προφανες οτι η παραπανω αποφαση , ως προς το κομματι αυτο,ειναι εντελως παρανομη,αφου ο υπογραφων αυτη ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟς ,αγνοωντας ή παρακαμτοντας την σχετικη νομοθεσια ,αφαιρει ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ το δικαιωμα στις μεταγραφες προπτυχιακων φοιτητων και ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ τροποποιει και ερμηνευει κατα το δοκουν τον νομο 4610/2019 αρθρ 55 παρ 9, -(πουθενα ο νομος δεν αναφερει αυτα που γραφει η αποφαση 159709/ΖΙ στο κεφαλαιο Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: α) .................ΧΩΡΙς ΚΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟς ΤΟΥΤΟ .(δεν εχει εξουσιοδοτηση απο σχετικο νομο)

Και επαναλαμβανω αυτο που εχει κατα κορον γραφτει:

Η εκδοθείσα υπουργική αποφαση ΦΕΚ 2656/1-7-2019 104100/ΖΙ περι αντιστοιχισεων σχολων και τμηματων ,αφου έλαβε υπ'οψιν της τα από τον νόμο προβλεπώμενα(σχολες ,τμηματα ,ονομασια σχολων-τμηματων ,οδηγους σπουδων κλπ) όρισε τις αντιστοιχείσεις σχολών και τμημάτων και σε καμμία περιπτωση δεν διαχώρησε τους ηδη εγγεγραμενους προπτυχιακους φοιτητές ή και αυτους που θα εισαχθουν , κατα το ακαδημαικο ετος 2019-2020 σε προερχομενους απο τα πρωην ΤΕΙ και σε λοιπους, το οποίον σημαίνει ότι η απόφαση περιλαμβάνει ολους τους εγγεγραμενους προπτυχιακούς φοιτητές χωρίς καμμια εξαίρεση.
Ειμαστε βεβαιοι οτι το Υπουργειο Παιδειας θα διορθωσει την παραπανω αποφαση 159709/ΖΙ αφαιρωντας τις ως ανω παρανομες διαταξεις,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.

 
Γιωργος
12 Οκτ 2019 23:19

Τα ατομα που περασαν σε σχολη το 2018-2019 δικαιούνται ομως μεταγραφη η οχι ;

 
Μαλιστα....
12 Οκτ 2019 11:52

Κοιτα τωρα να δεις ποιος δεν θα βγαλει 4τραετια μετα απ αυτο........,,,

 
Νικη
12 Οκτ 2019 11:32

@Προς κοψτε τους την διοδο
Χωρις να θελω να σε στενοχωρησω,αυτο που περιγραφεις συνεβη φετος για πρωτη φορα στα χρονικα,η εγκυκλιος ομως αποκλειει τα παιδια που εισηχθησαν ολες τις προηγουμενες χρονιες....εχουμε τον πονο μας,μην εχουμε και τετοιες χαριτωμενιες.......

 
αλλα......
12 Οκτ 2019 11:28

Κατα τα αλλα θα τηρησουμε αυστηρα τον νομο!η εγκυκλιος θα παραμεινει ιδια!δεν θα αιφνιδιασουμε κανεναν!!!απλα θα η μιση Ελλαδα δεν θα εχει δικαιωμα να κανει αιτηση!!!!!!!!!!!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ