Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αξιοποίησή τους για καλύτερη παρεχομένη εκπαίδευση

Οι έλληνες μαθητές καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και κοπιάζουν περισσότερο ίσως από τους υπόλοιπους συνομήλικους ευρωπαίους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δημοσίευση: 13/10/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νικόλαος Διαμαντής
Δρ. Φυσικής, Δρ. Παιδαγωγικών, Συντονιστής  Εκπαιδευτικού Έργου  ΠΕ04 του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας

Η  σχεδόν  αποκλειστική επικέντρωση των μαθητών στην επιτυχία  των εισαγωγικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, από την πρώτη ημέρα που ξεκινούν το λύκειο,   έχει οδηγήσει στην αποστασιοποίηση τους  από την εκπαιδευτική διαδικασία  του λυκείου ή στην στρεβλή παρακολούθηση και συμμετοχή τους τουλάχιστον  κατά τις δύο τελευταίες τάξεις. Οι όποιες προσπάθειες  διαχωρισμού των πανελλαδικών εξετάσεων από το λύκειο  δεν ευδοκίμησαν  και συνεπώς η χρησιμοποίηση αυτών των εξετάσεων   για την βελτίωση της ποιότητας και της ουσιαστικότερης συμβολής του λυκείου στην παρεχόμενη εκπαίδευση θεωρούμε ότι  είναι μια λύση προς τη σωστή κατεύθυνση.   Θα περιοριστούμε  στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία του  μαθήματος  της  φυσικής μιας και  παρόμοια είναι τα πράγματα τουλάχιστον σε όλα τα μαθήματα των θετικών επιστημών.

Θα αναφερθούμε σε ορισμένες  κοινές παραδοχές που συνίστανται στα εξής:

A.     Ένας από τους βασικούς  στόχους του λυκείου σήμερα είναι  η προετοιμασία των μαθητών για την τριτοβάθμια  εκπαίδευση.  

B.    Η επαφή των μαθητών  σε αυτή την ηλικία με ορισμένα θέματα  της φυσικής, είναι καταλύτης για την προσέγγιση της φυσικής  επιστήμης και των εφαρμογών της  μελλοντικών φοιτητών των σχολών των θετικών επιστημών.

C.    Η μορφή και το περιεχόμενο των  θεμάτων  των εισαγωγικών εξετάσεων  ενός μαθήματος, καθορίζουν τον τρόπο διδασκαλίας και προσέγγισης  του μαθήματος.  

Μέχρι σήμερα οι μαθητές του λυκείου κατά κανόνα ήδη από την Β΄ Λυκείου ενδιαφέρονται επιλεκτικά  για την ύλη η  οποία σχετίζεται  αποκλειστικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις αδιαφορώντας για σημαντικά τμήματα της διδακτέας ύλης.  Η ύλη δε των πανελλαδικών εξετάσεων είναι εξαιρετικά μικρή με τα εξής επακόλουθα:

a)    Η  διδασκαλία της φυσικής έχει πάρει τη μορφή μιας ακραίας δυσκολίας ασκησιολογία, αντιπαιδαγωγικής και ανώφελης δημιουργώντας μια παράλογη κατάσταση  όπου χιλιάδες ώρες εργασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών σπαταλούνται άσκοπα   από παιδαγωγική και επιστημονική άποψη. Για τα προηγούμενα ευθύνεται προφανώς  και  η μορφή  των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.

b)    Η ακρωτηριασμένη και σποραδική παρουσίαση της φυσικής έχει  αποδομήσει την επιστημονική της οντότητα και ολότητα.

c)    Η αποτυχία του Λυκείου στο στόχο της καλύτερης προετοιμασίας των μαθητών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την κατανόηση των φυσικών διεργασιών.

Οι έλληνες μαθητές   καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και κοπιάζουν περισσότερο ίσως από τους υπόλοιπους συνομήλικους ευρωπαίους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό να κατευθυνθούν έτσι ώστε  η  προσπάθεια αυτή να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο  παραγωγική, αποτελεσματική και ωφέλιμη. Για το μάθημα της φυσικής συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση θα είχε ο σωστός προσδιορισμός της διδαχθείσας ύλης καθώς και ο τρόπος διδασκαλίας αυτής.  

Συνεπώς προκύπτει ως  πρωταρχική ανάγκη, ο  καθορισμός  της ύλης ,  καθώς και ο τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας.  Οι κυριότεροι  παράμετροι καθορισμού της ύλης είναι:

i.    Βασικές γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν  και θα δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης και ομαλότερης προσέγγισης των  σχετικών μαθημάτων των πανεπιστημιακών σχολών,  από τον σημερινό μαθητή και αυριανό φοιτητή.

ii.    Μια κρίσιμη ποσότητα ύλης απαραίτητη για  να διατηρείται η επιστημονική οντότητα  του μαθήματος, η κατανόηση και ερμηνεία καθημερινών προβλημάτων.

iii.    Το μέρος του ωρολογίου προγράμματος  που μπορεί να παραχωρηθεί για το συγκεκριμένο  μάθημα,  μιας και  οι ώρες διδασκαλίας  δεν είναι απεριόριστες.

Το  εύρος της ύλης πρέπει είναι  σημαντικά μεγαλύτερο από την υπάρχουσα ύλη και τίθεται το  ερώτημα αν το μεγάλο  μέγεθος της ύλης θα  είναι πρόβλημα για τους εξεταζόμενους. Σίγουρα η μεγάλη ύλη δεν αποτελεί πρόβλημα αν σκεφτεί κάποιος ότι την περίοδο των δεσμών η ύλη ήταν περίπου διπλάσια από αυτή για το σχολικό 2019-2020 και οι ώρες διδασκαλίας ήταν τότε  πέντε έναντι επτά που είναι τώρα.  Αρκετοί συνάδελφοι ενδεχομένως  ισχυρισθούν ότι δεν μπορούν να διδάξουν ολοκληρωμένα την  ύλη και δεν έχουν άδικο αν έχουν κατά νου τους την μορφή των θεμάτων των εξετάσεων των τελευταίων ετών τα οποία απαιτούν μια ατέρμονη  ανούσια  ασκησιολογία.  Αν κάποιος έχει στο μυαλό του μια τέτοια καταστροφική  μορφή θεμάτων, δικαίως θα  ισχυριστεί  ότι δεν «βγαίνει» η ύλη. Επομένως είναι ζωτικής σημασίας και  η μορφή των θεμάτων των εξετάσεων.

Για την αξιοποίηση των πανελλαδικών εξετάσεων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της εκπαίδευσης έχω τις παρακάτω προτάσεις:

1.    Ο προσδιορισμός της διδακτέας και εξεταστέας ύλης καθώς και ο τρόπος διδασκαλίας να γίνεται  σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η ύλη θα πρέπει να καλύπτει ευρύ φάσμα της φυσικής, να δίνεται λιγότερη έμφαση στην ασκησιολογία και περισσότερη στην  κατανόηση των φυσικών εννοιών και  πώς αυτές  εμφανίζονται στα επιμέρους τμήματα της φυσικής  κατανοώντας την ενιαία  δομή  μιας  επιστημονικής οντότητας, καθώς  επίσης και την σύνδεση των συμπερασμάτων της φυσικής επιστήμης   με τις  τεχνολογικές εφαρμογές  τους.

2.    Να κατανεμηθεί  η ενιαία εξεταστέα ύλη ως διδακτέα ύλη στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη του Λυκείου.  Δηλαδή στις πανελλαδικές εξετάσεις των αποφοίτων να συμπεριλαμβάνεται η διδαχθείσα ύλη των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου.  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της Β΄ τάξης του λυκείου η οποία τα τελευταία χρόνια είναι μια τάξη όπου η πλειονότητα των μαθητών αδιαφορεί και κατά γενική ομολογία των εκπαιδευτικών έχει καταλήξει  να είναι μια «χαμένη» χρονιά.  

3.    Να επανακαθορισθεί η ύλη της πρώτης Λυκείου.

4.    Να δημιουργηθεί μια  μόνιμη επιτροπή  η οποία θα καθορίζει τη  μορφή και το περιεχόμενο των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και η οποία επίσης  θα συντονίζει  την δημιουργία μιας τράπεζας θεμάτων  στη μορφή και στο πνεύμα των εξετάσεων. Η συγκεκριμένη τράπεζα θα «καθοδηγήσει» στον  επιθυμητό και παραγωγικό τρόπο  διδασκαλίας τους διδάσκοντες του μαθήματος.

Σχόλια (4)

 
Λύκειο και Πανεπιστήμιο
14 Οκτ 2019 19:47

Το Πανεπιστήμιο αποτελεί συνέχεια του Λυκείου και είναι αδύνατο να αποσυνδεθεί η φοίτηση στο δεύτερο από τη διαδικασία εισαγωγής στο πρώτο: δηλαδή, οι 17χρονοι πάντοτε θα σκέφτονται τις σπουδές μπροστά τους και όχι μόνο τα 7-8 μαθήματα της τελευταίας σχολικής τάξης.

Μια μικρή βαθμολογική συνεισφορά του βαθμού των δύο τελευταίων τάξεων στο Λύκειο, ίσως στο 10%, θα έδινε ένα τυπικό κίνητρο για την ενασχόληση για δύο χρόνια με την ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ύλη για τις πανεπιστημιακές σπουδές.

Η διαδικασία της μάθησης έχει συνέχεια, μεταφέρονται οι γνώσεις στην επόμενη βαθμίδα, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ό,τι διδάχθηκε τα προηγούμενα χρόνια και να ξεκινάμε από την αρχή. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να διαχειριστεί ψυχολογικά ένας μαθητής.

Συμφωνούμε όλοι ότι η ουσιαστική μόρφωση ξεκινάει από Γυμνάσιο και Δημοτικό, και ότι με φροντιστήρια πριν τις πανελλαδικές δεν καλύπτονται κενά ετών:

Το υπουργείο πρέπει πρωτίστως να μεριμνήσει για νέα σχολικά βιβλία (μαζί με συνοδευτικά βιβλία για εργασίες και ασκήσεις) και τη στελέχωση των σχολείων με μόνιμους νέους καθηγητές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα, η δομή της ύλης και το διδακτικό προσωπικό.

 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ!!!
14 Οκτ 2019 16:43

Γιατί δεν μετατοπίζονται οι πανελλήνιες ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή των υποψηφίων από το λύκειο; Λόγου χάρη κάποιος που θα αποφοιτήσει το 2021 θα μπορέσει να διαγωνιστεί από το 2022 και μετά. Μόνο έτσι το λύκειο θα ανακτήσει αυτόνομο μορφωτικό ρόλο.

Το λύκειο των δύο τάξεων δεν είναι κακή ιδέα που ανέφερε κάποιος σχολιαστής. Όμως η προσμέτρηση του βαθμού του λυκείου θα δημιουργήσει φοβερό άγχος στους υποψηφίους και για αυτό άλλωστε αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις ξηλώθηκαν (1989, 2006, 2015) . Και βέβαια είναι ένας βαθμός που δεν βελτιώνεται αν ο υποψήφιος αποφασίσει να ξαναδώσει. Κατά τη γνώμη μου για να τονωθεί το λύκειο θα πρέπει να αυστηροποιηθει ο τρόπος προαγωγής χωρίς όμως να προβλεπεται προσμέτρηση του βαθμού.

 
συντονιστής?
14 Οκτ 2019 00:00

Ένα άρθρο που γράφτηκε για να γραφεί. Καθόλου πρωτότυπο. Δεν διαφέρει από τις κοινοτοπίες από τις οποίες βρίθει το διαδίκτυο. Προτάσεις ευχολόγια χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Με μεγάλη άνεση μπορεί να θεωρηθεί ότι η αντίθεση άποψη στέκει εξίσου για την αναβάθμιση και την διδασκαλία στα Λύκεια.

 
Λύκειο Δύο Τάξεων
13 Οκτ 2019 18:16

Επαναφορά των εξετάσεων της Β' Λυκείου στα μαθήματα Κατεύθυνσης, με ένα μικρό ποσοστό συμμετοχής στην τελική βαθμολογία στον διαγωνισμό για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια ανάμεσα στους τελειόφοιτους Λυκείου - ένα ποσοστό περίπου 20% είναι αρκετό.

Στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών σε περιβάλλον πανελλαδικών διαγωνισμών σε κοινά θέματα, σε 3 μαθήματα Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) και Έκθεσης Ιδεών.

Τα βιβλία Φυσικής, Μαθηματικών, Αρχαίων, Ιστορίας, Λογοτεχνίας θα πρέπει να γραφούν σε ΔΙΕΤΕΙΣ μαθησιακούς ΚΥΚΛΟΥΣ, προφανώς οι γνώσεις της Β' Λυκείου αποτελούν προαπαιτούμενο για την ακαδημαϊκή φοίτηση ακόμα κι αν δεν εξετάζονται εξαντλητικά στο διαγώνισμα της Γ' Λυκείου.

Η Α' Λυκείου πρέπει να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΑΞΗ και να συνδεθεί με την Γ' Γυμνασίου, και συνεχίζοντας την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, να ενσωματωθούν η σημερινή Ε' Δημοτικού και ΣΤ' Δημοτικού ως προπαρασκευαστικές τάξεις στο Νέο Εξατάξιο Γυμνάσιο.

Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται λίγα βασικά μαθήματα, σε εύρος και βάθος, από ειδικευμένους καθηγητές. Να έχουν επίσης ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ για αθλήματα, ξένες γλώσσες, τέχνες και άλλες ασχολίες, όπως παιχνίδια.

Δεν είναι ακατόρθωτο να χωρέσουν όλα σ' ένα στέρεο σχολικό πρόγραμμα 5 ημερών, με απογευματινό ωράριο για ενισχυτική διδασκαλία και δραστηριότητες, χωρίς μεγάλες αλλαγές και χωρίς υπέρογκο κόστος, απλώς λίγη λογική και σοβαρότητα χρειάζεται.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ