Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Νέα επιστολή με «ατζέντα» 22 θεμάτων-και όχι μόνο- της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ προς τους Τομεάρχες Παιδείας των κομμάτων

Η πολιτική ηγεσία δηλώνει τη διαθεσιμότητά της για συζήτηση, και για θέματα εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 18/10/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεύτερη επιστολή  με ενδεικτική «ατζέντα»  22 θεμάτων για τα Πανεπιστήμια , στο πλαίσιο της πρόσκλησης για διακομματικό διάλογο απέστειλε σήμερα η υπουργός Ν. Κεραμέως και ο υφυπουργός Β. Διγαλάκης προς τους τομεάρχες παιδείας των πολιτικών κομμάτων .

Μάλιστα  η πολιτική ηγεσία κάνει γνωστό ότι εφόσον οι τομέαρχες παιδείας των κομμάτων το κρίνουν σκόπιμο μπορεί να συζητηθούν και άλλα θέματα εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμη κυρία / κύριε Τομεάρχη,

Ευχαριστούμε θερμά όσους από εσάς ανταποκριθήκατε άμεσα στην πρόσκλησή μας στην έναρξη ενός διαρκούς διαλόγου για την Παιδεία, ορίζοντας τις διμερείς συναντήσεις εντός των επόμενων ημερών.

Προσκαλούμε εκ νέου και τους υπόλοιπους εκπροσώπους των τομέων Παιδείας των κομμάτων της Αντιπολίτευσης να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, καθώς η Παιδεία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πεδίο συνεννοήσεων και συναινέσεων. Ενός διαλόγου που προηγείται και συμπληρώνει τον διάλογο που θα διεξαχθεί στη Βουλή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη επιστολή μας, καθώς πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στόχος μας είναι αυτή να αποτελέσει κεντρικό πλαίσιο συζήτησης, κατά την εκκίνηση του μεταξύ μας διαλόγου. Συγκεκριμένα, στις προτάσεις μας συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

1. Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης

1.    Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου (εύρος και εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων).

2.    Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου, απαραίτητα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου.

3.    Γενικός Γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα (ρόλος, αρμοδιότητες, τρόπος επιλογής).

4. Οικονομική Διαχείριση & Προσέλκυση Επιπλέον Πόρων

2.1 Κρατική Χρηματοδότηση

4.    Θέσπιση νέων κανόνων (αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών) για τον προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα. Σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

5.-    Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας με τα Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός.

2.2 Πρόσθετοι Πόροι

6.    Ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας Πανεπιστημίων.

7.    Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off): Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών και κινήτρων για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων (ενδεικτικά, μέσω επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, της υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.αλ.).

8.    Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων.

9.    Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές.

3. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

10.    Αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

11.    Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων εν γένει, καθώς και για τη διαμόρφωση εφεξής του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, ιδίως με τη θέσπιση αντικειμενικών διαδικασιών και κριτηρίων και την πρόβλεψη προηγούμενης σχετικής τεκμηρίωσης.

12.    Ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

4. Προγράμματα Σπουδών

13.    Διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.

14.    Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

15.    Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών προγραμμάτων.

16.    Καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.

17.    Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

18.    Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

19.    Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών (πλην ορισμένων εξαιρέσεων).

5. Λοιπά Θέματα

20.    Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και ο ρόλος των Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων.

21.    Ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση προβλημάτων (διοικητικής φύσης ή άλλης) που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

22.    Θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών.

Ανταποκρινόμενοι και στις προτροπές κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και πέρα από το ανωτέρω πλαίσιο, ευρύτερα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Αναμένοντας τον εποικοδομητικό μας διάλογο.

Με εκτίμηση,

Η Υπουργός

Νίκη Κεραμέως

Ο Υφυπουργός

Β. Διγαλάκης

 

Σχόλια (9)

 
Ας κάνετε και 10 χρόνια
20 Οκτ 2019 14:16

μηχανικούς το ΠΑΔΑ δεν βγάζει

 
Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία
20 Οκτ 2019 13:40

Σταδιακά να ανοίξει η συζήτηση για τριετείς σπουδές (τετραετείς σπουδές Μηχανικών), καθώς οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και η επιπλέον εξειδίκευση μέχρι το 2030 θα γίνουν μονόδρομος για την εύρεση εργασίας.

Δεν έχουν νόημα τα 50 μαθήματα για πρώτο πτυχίο στα 5 χρόνιαστη σημερινή εποχή. Ας μειωθούν σε 35-40 τα απαιτούμενα, δηλαδή περίπου 10 μαθήματα ανά έτος μαζί με μια υποχρεωτική διπλωματική εργασία για το πτυχίο, αρκετά ώστε να αποκτήσουν όλοι οι σπουδαστές βασικές γνώσεις αλλά και να καταλήξει ο κάθε απόφοιτος χωριστά σε ποια κατεύθυνση επιθυμεί να ειδικευτεί.

Μετά, με ένα μεταπτυχιακό (8-10 μαθήματα συν διπλωματική) θα συμπληρώνουν την εκπαίδευσή τους.

 
@Φοιτητης ΑΠΘ
20 Οκτ 2019 08:20

Το ακριβώς αναμένετε από το Υπουργείο και την ΑΔΙΠ «ως προς τις προθεσεις και το ρόλο τους» εφόσον οι Φάκελοι των προπτυχιακών προγραμμάτων είναι ήδη για αξιολόγηση και πιστοποίηση στην ΑΔΙΠ;
Καλό θα ήταν (και είναι προς όφελος σας να το αναμένετε) να περάσουν όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα σπουδών (Μηχανικών και μη) όλων των ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας από την ΑΔΙΠ και οχι μόνο του ΠαΔΑ για πιστοποίηση.
Βέβαια εαν αναμένετε να μην αποδοθούν επαγγελματικά δικαιώματα χωρις καμία αιτιολόγηση απλά για τους παλαιους συντεχνιακούς λόγους μάλλον θα απογοητευτείτε.
Φιλικά,
Από ένα φοιτητή πενταετούς τμήματος Μηχανικών ΠαΔΑ

 
Φοιτητής ΠΑΔΑ
19 Οκτ 2019 23:20

Θα πρέπει άμεσα η κ.Κεραμέως να δώσει intergrated master στα 8 τμήματα της σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ,καθώς όλα τα τμήματα της σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ του ΠΑΔΑ διαθέτουν 5ετη προγράμματα σπουδών και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει μια δεύτερη Πολυτεχνική σχολή στην Αττική!

 
Σπινοφ Έρασμος
19 Οκτ 2019 22:48

Τι νόημα έχει η κινητικότητα μεταξύ ΑΕΙ στην *ίδια* χώρα; Μήπως απλώς κάποιοι δε θέλουν να παραδεχτούν ότι 20+ Πανεπιστήμια δεν είναι βιώσιμα για μια χώρα σαν την Ελλάδα;

 
Ακαδημαϊκός χάρτης
19 Οκτ 2019 22:20

Αυτό δεν υπάρχει στα σχέδια σας; Γιατί;

 
Φοιτητής ΑΠΘ
19 Οκτ 2019 16:44

Θεωρώ ότι το πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα καταλήξει το Πανεπιστήμιο δυτικής Αττικής ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 5ετων σχολών. Εκεί θα φανεί και ο ρόλος - πρόθεση της κ. Κεραμέως αλλά και της ΑΔΙΠ. Ως φοιτητές πολυτεχνείων αναμένουμε.

 
Γενικές Συνελεύσεις τμημάτων
19 Οκτ 2019 16:40

Γιατί τα ερωτήματα που κατά καιρούς τίθενται δεν φτάνουν στα τμήματα για να απαντήσουν μέσω των Γενικών τους συνελεύσεων;

 
Γ.Π.
19 Οκτ 2019 12:30

«Μάλιστα η πολιτική ηγεσία κάνει γνωστό ότι εφόσον οι τομέαρχες παιδείας των κομμάτων το κρίνουν σκόπιμο μπορεί να συζητηθούν και άλλα θέματα εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»
1974 - 2019. Ορατότης μηδέν! Έχουν κολλήσει τα ελατήρια! Δεν δουλεύει τίποτα!... Σαράντα πέντε χρόνια απορρίπτει ο ένας την πρόσκληση του άλλου!...
Όχι άλλο κάρβουνο στο καράβι της Παιδείας!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.