Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Σ. Γκλαβάς προς Ν. Κεραμέως: Ξεκινήστε την «επανάσταση του αυτονόητου»

“Οσο μειώνουμε τα εξεταζόμενα μαθήματα μεγαλώνουμε το πρόβλημα, διότι περιορίζονται οι μαθητές να διαβάζουν παλαιότερα τα έξι και τώρα τα τέσσερα ή πέντε μαθήματα που εξετάζονται πανελληνίως σε θέματα εντελώς λεπτομερειακού τύπου”
Δημοσίευση: 23/10/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στην ελληνική εκπαίδευση και στην κοινωνία γενικότερα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κατεστημένη νοοτροπία, τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΙΕΠ Σ. Γκλαβάς, στην εκδήλωση-συζήτηση για τις   σύγχρονες απαιτήσεις της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που  διοργάνωσε η  Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία.

Παράλληλα ο Σ. Γκλαβάς απευθυνόμενος στην υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως που ήταν παρούσα, την προέτρεψε   να ξεκινήσει το ταχύτερο την «επανάσταση του αυτονόητου», επειδή , όπως είπε “πρέπει να αντιμετωπίσουμε την "αδράνεια που είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο", όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει ο Γεώργιος Σουφλιάς, όταν ως υπουργός Παιδείας, εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, που, εάν συνεχιζόταν, θα ήταν διαφορετική η εικόνα της εκπαίδευσης σήμερα”.

Ο πρώην πρόεδρος του ΙΕΠ σημείωσε πως κατά καιρούς επεκράτησε η άποψη ότι πρέπει να μειωθούν τα εξεταζόμενα μαθήματα για να μειωθεί  το άγχος των μαθητών και τις φροντιστηριακές δαπάνες της οικογένειας.

Ωστόσο , πρόσθεσε ο Σ. Γκλαβάς, τα μειώνουμε και όσο τα μειώνουμε, μεγαλώνουμε το πρόβλημα, διότι περιορίζονται οι μαθητές να διαβάζουν παλαιότερα τα έξι και τώρα τα τέσσερα ή πέντε μαθήματα που εξετάζονται πανελληνίως  σε θέματα εντελώς λεπτομερειακού τύπου.

Επομένως, τόνισε,  ούτε η μετατροπή της Γ΄ τάξης Λυκείου σε φροντιστηριακή (τάξη προετοιμασίας το λέμε) φαίνεται ότι θα λύσει το πρόβλημα.

Φέτος, που για πρώτη φορά δοκιμάζεται αυτή η αλλαγή, σημείωσε ο πρώην πρόεδρος του ΙΕΠ,  υποστηρίζεται βάσιμα ότι η εξωσχολική παιδεία αυξήθηκε και το άγχος των μαθητών επιτάθηκε.  

Ο Σωτήρης Γκλαβάς  στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει ,  απάντησε:
 

 • Επαναπροσδιορισμός του χαρακτήρα του λυκείου ως αυτοτελούς σχολικής μονάδας η οποία πρέπει να αποδίδει πραγματικά μορφωμένους αποφοίτους, αλλά και να αποτελεί σταθερό θεμέλιο υπόστρωμα και να προετοιμάζει τους μαθητές για την επόμενη βαθμίδα.
 • Αναβάθμιση του λυκείου (γιατί όχι και του Γυμνασίου) που περνάει υποχρεωτικά από την επαναλειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων για όλα τα μαθήματα η οποία δημιουργεί τέσσερες βασικές υποχρεώσεις:
 • εξορθολογισμό της ύλης, δηλαδή ύλη που να καλύπτεται στον ετήσιο χρόνο που πραγματικά είναι διδακτικός,

•    εκπαιδευτικούς έγκαιρα στη θέση τους και όχι μετά από έναν - δύο μήνες, αφού ξεκινήσουν τα μαθήματα,
•    εκπαιδευτικό που είναι υποχρεωμένος να καλύψει αυτή την ύλη μέσα στον χρόνο που είναι προγραμματισμένος και τέλος
•    μαθητή υποχρεωμένο να ανταποκριθεί στην ανάγκη εμπέδωσης αυτής της αναγκαίας ύλης.

 • Να λαμβάνεται σε κάποιο βαθμό υπόψη για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συνολική επίδοση του μαθητή στο λύκειο, γιατί όχι και στο γυμνάσιο. Υπάρχουν, ασφαλείς τρόποι που μπορεί να επιτευχθεί η αντικειμενικοποίηση του αποτελέσματος της συνολικής επίδοσης,  για παράδειγμα, με βάση τον μέσο όρο της επίδοσης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Διαφορετικά, θα υπάρξει, τουλάχιστον στην πρώτη εφαρμογή «υπερπαραγωγή αριστούχων» και με διάχυτη την εύκολη «εντύπωση» ότι  κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να ευνοήσουν κάποιους μαθητές.
 •  Μόνο, έτσι, σταδιακά θα οδηγηθούμε σε ένα αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο, θα καταργήσουμε τις ειδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα αυξήσουμε το κύρος του ελληνικού δημόσιου σχολείου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΙΕΠ, σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών υπογράμμισε τα εξής:

 • Η αξιολόγηση των μαθητών, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί διαδικασία ελεγκτικού χαρακτήρα. Πρέπει να ανατροφοδοτεί την εκπαιδευτική πράξη επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του σχολείου και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών μέσων και παραγόντων. Φυσικά και δεν πρέπει η αξιολόγηση να αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά να είναι βασικός μοχλός κινητοποίησης του σχολείου και του εκπαιδευτικού για την πρόταση εκείνων των παιδαγωγικών και διδακτικών μέτρων που αναβαθμίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση.
 • Διεθνή προγράμματα και ερευνητικές πρωτοβουλίες, όπως το Program for International Student Assessment (PISA), (ΤIMSS) Trends in International Mathematics and Science Study  & (TALIS) Teaching and Learning International Survey, που έχουν στόχο να καθορίσουν ένα αντικειμενικό πλαίσιο αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, οδήγησαν αρκετά ευρωπαϊκά κράτη να αναπτύξουν πιο συστηματικά μοντέλα μέτρησης της επίδοσης των μαθητών.
 • Τι χρειάζεται:
 • Επανεξέταση του συστήματος αξιολόγησης σε συνάρτηση με αντισταθμιστικά  μέτρα, αλλά και του τρόπου προαγωγής και απόλυσης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
 • Επίσης, πολλοί ισχυρίζονται ότι πρέπει να επανέλθει η «αυτοτέλεια» του Λυκείου και να καθορίσουμε το πρότυπο του πολίτη που επιδιώκουμε μέσα από το σύστημα εκπαίδευσης. Εάν θέλουμε, δηλαδή, ένα άνθρωπο καθολικά μορφωμένο με στέρεη γνώση, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των καιρών, να ειδικεύεται και να εξειδικεύεται, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες με τις εξελίξεις της τεχνολογίας ή θέλουμε πρόωρη εξειδίκευση.
 • Ως γνωστόν οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ αλλοιώνουν ή ακυρώνουν στην πράξη τον οποιονδήποτε χαρακτήρα του λυκείου ως σχολείου γενικής μόρφωσης και επηρεάζουν αρνητικά ακόμη και το Γυμνάσιο. Υπάρχουν, όμως και άλλες συνέπειες: Από την πρώτη Λυκείου «προσαρμόζονται» οι μαθητές στη λογική: με ενδιαφέρουν μόνο τα μαθήματα που θα εξεταστώ πανελληνίως, γεγονός που λειτουργεί διαλυτικά στο γενικό μαθησιακό σύστημα. Γιατί στην ίδια τάξη υπάρχουν  ενδιαφερόμενοι και μη για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο μαθητές. Μάλιστα, για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όλοι οι μαθητές αδιαφορούν, ώστε να μετατρέπεται πολλές φορές η μαθησιακή διαδικασία σε «ώρα του παιδιού».
 • Παράλληλα, δημιουργείται ένας «μύθος» στους μαθητές και γονείς ότι  δήθεν «κατεδαφίζονται» τα εμπόδια στη μάθηση του λαού καταργώντας τις επαναληπτικές εξετάσεις οι οποίες ταλανίζουν τους μαθητές, πολλοί από τους οποίους αναγκάζονται να καταφεύγουν σε εξωσχολική βοήθεια. Όλοι θα μπορούν  πλέον να τελειώσουν ακώλυτα και άκοπα όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε περίπτωση μάλιστα που εισαχθούν και σε σχολές ελεύθερης πρόσβασης ή σε σχολές με βαθμούς πολύ κάτω της  βάσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Φρούδες ελπίδες για ένα απολυτήριο και πολύ περισσότερο για ένα πτυχίο που απλώς μπορεί να κοσμεί ένα σαλόνι χωρίς κανένα αντίκρυσμα στην περίφημη αγορά και το χειρότερο χωρίς κανένα ουσιαστικό εφόδιο για την επαγγελματική ανέλιξη του κατόχου του, όταν μάλιστα έχει σχεδόν κλείσει «ο παράδεισος του δημοσίου» και ο πτυχιούχος παραμένει, δυστυχώς, επιστημονικά αναλφάβητος. Ο παραπάνω μύθος αυτόματα θα διαλυόταν, εάν η πολιτεία έμπαινε στον κόπο να μετρήσει πόσοι φοιτητές από αυτούς που εισήχθησαν σε σχολές με βαθμούς κάτω από τη βάση περάτωσαν τις σπουδές τους και πόσοι πτυχιούχοι αυτής της κατηγορίας βρήκαν αντίστοιχη δουλειά.  
 • Κατά μέσον όρο κάθε τέσσερα χρόνια μια νέα αλλαγή ανατρέπει το πρόγραμμα των ελληνικών οικογενειών και αποπροσανατολίζει δεκάδες χιλιάδες νέα παιδιά. Σχεδόν υπουργός και εξεταστικό σύστημα. «Οι πανελλήνιες εξετάσεις πέτυχαν σε ό,τι αφορά το αίσθημα εμπιστοσύνης στο αδιάβλητο του συστήματος. Αλλά παρουσιάζουν δύο ειδών μειονεκτήματα: τόσο σε σχέση με την εξακρίβωση των ουσιαστικών δυνατοτήτων των υποψηφίων πέρα από την αποστήθιση και τη συσσώρευση γνώσεων όσο και σε σχέση με το πάντρεμα των ενδιαφερόντων-επιλογών τους και των τμημάτων στα οποία τελικά καταλήγουν». Το σύστημα, φυσικά, πρέπει να είναι αδιάβλητο, αλλά να είναι και δίκαιο. Ξέρουμε ότι αδιάβλητο είναι, αλλά δίκαιο δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
 • Έντεκα φορές έχει αλλάξει με νόμο ολικά ή μερικά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1964. Πολύ περισσότερες μικρότερες αλλαγές έχουν γίνει με δεκάδες προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις. Στις άλλες χώρες ακόμη και μικρές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα δοκιμάζονται πιλοτικά επί χρόνια προκειμένου να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό τους σύστημα που παραμένει σταθερό για δεκαετίες. Μάλιστα, πολλές φορές γίνονται σπασμωδικές παρεμβάσεις στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άκριτα υιοθετούνται πρότυπα του εξωτερικού, μολονότι η κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί για τις ανώτατες σπουδές σε χώρες του εξωτερικού διαφέρει σημαντικά από αυτή της χώρας μας.
 • Εφαρμόστηκαν διάφορα συστήματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δοκιμάστηκαν και συστήματα που επέβαλαν να εξετάζονται πανελληνίως όλα τα μαθήματα, σε όλες ή στις περισσότερες τάξεις, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο, χωρίς να βελτιώνεται αντίστοιχα και η ποιότητα. Αντίθετα αυξάνονταν τα φροντιστήρια και το άγχος των μαθητών και των οικογενειών τους, παρά τα περί αντιθέτου διαλαμβανόμενα στις εισηγητικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών νόμων.

Ο Γ. Αντωνίου

 Ο Γιάννης Αντωνίου, πρώην Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής  Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, αναφερόμενος στα Πρότυπα και πειραματικά Σχολέια, μεταξύ άλλων, είπε τα εξής:

 • Η εκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, στη διάρκεια των τελευταίων 4,5 χρόνων χαρακτηρίστηκε από το ξήλωμα του συνόλου των μεταρρυθμίσεων της περιόδου 2010-14, από το δίκτυο των Προτύπων Πειραματικών σχολείων, έως την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την τράπεζα θεμάτων. Με πιο χαρακτηριστικές αλλαγές για το Γυμνάσιο, τη μείωση των ωρών διδασκαλίας, τον περιορισμό των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων σε 4, και με βαθμολογικό όριο προαγωγής το 8. Για το Λύκειο, θεσπίστηκαν οι δύο ταχύτητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, με το βαθμό απολυτηρίου, στα λεγόμενα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης και με εισαγωγικές εξετάσεις στα υπόλοιπα, ενώ η Γ' τάξη καθιερώθηκε ως τάξη φροντιστηριακής προετοιμασίας. Εάν αναζητήσουμε ένα πεδίο που ο ΣΥΡΙΖΑ τήρησε εν πολλοίς τις προεκλογικές εξαγγελίες του με συνέπεια, η εκπαίδευση διεκδικεί τα πρωτεία. Εάν ο εκπαιδευτικός λαϊκισμός των προηγουμένων κυβερνήσεων και η συνδιοίκηση της εκπαίδευσης με τους συνδικαλιστές ήταν διακριτές πληγές στο σώμα της εκπαίδευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ το τερμάτισε. Από το εμβληματικό σύνθημα "η αριστεία είναι ρετσινιά" του Α. Μπαλτά, έως τα κόκκινα και πράσινα τμήματα του Κ. Γαβρόγου, η θεσμοθέτηση της ήσσονος προσπάθειας, η νομιμοποίηση της κουλτούρας της ραστώνης, ο εξισωτισμός προς τα κάτω, η γενίκευση της συνδιοίκησης με τους συνδικαλιστές, η καθιέρωση ενός σχολείου χωρίς προϋποθέσεις, το απροϋπόθετο σχολείο απέκτησαν χαρακτηριστικά ενός επίσημου εκπαιδευτικού καθεστώτος.
 • Είναι προφανές ότι το καθεστώς αυτό πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν. Στην κατεύθυνση αυτή είναι απολύτως επείγουσα η θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση εντός του 2019 και ενδεχομένως ενός μέρους αυτού τους πρώτους μήνες του 2020. Τυχόν καθυστέρηση αυτών ρυθμίσεων πέραν αυτών των χρονικών ορίων θα σημάνει ουσιαστικά την παράταση του καθεστώτος ΣΥΡΙΖΑ στην εκπαίδευση και το επόμενο έτος (2020-21), με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.
 • Όσο κι αν ακούγεται αναχρονισμός, το ρολόι σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γυρίσει πίσω στο 2014, με την προσθήκη βεβαίως των αναγκαίων διορθώσεων και συμπληρώσεων που ο αναστοχασμός και η συγκυρία δημιουργούν. Με άλλα λόγια πρέπει να ξαναχτιστεί αυτό που γκρεμίστηκε στην τετραετία 2015-2019, βελτιωμένο και ενισχυμένο για να πάμε παρακάτω.

Συγκεκριμένα:

•    Θεσμοθέτηση του νέου Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του επίσημου συμβούλου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής.

•    Επανίδρυση και λειτουργία του δικτύου των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων και επέκταση του θεσμού σε όλη την επικράτεια.

•    Νέος νόμος για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης με κατοχυρωμένη αξιοκρατία και διαφάνεια και αποκλεισμό των συνδικαλιστών από τη διαδικασία επιλογής.

•    Επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, με αυξημένη εποπτική και αξιολογική δικαιοδοσία.

•    Θέσπιση της περιοδικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

•    Θέσπιση της αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

•    Θέσπιση εκ νέου της περιοδικής αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.

•    Εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο με τις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

•    Θέσπιση της τράπεζας θεμάτων στο Λύκειο, ως εργαλείο για τη διασφάλιση της αντικειμενικής αξιολόγησης των μαθητών και ως μηχανισμός εποπτείας και αξιολόγησης της προσφερόμενης γνώσης σ’ όλα τα λύκεια της επικράτειας.

•    Η εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων, σε συνδυσμό με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και τα νέα προγράμματα σπουδών, ανοίγει το δρόμο για τη θέσπιση ενός πιστοποιημένου εθνικού απολυτηρίου, συμβάλλοντας στις αναγκαίες αλλαγές για την αλλαγή του τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

•    Ενίσχυση των προϋποθέσεων προαγωγής και απόλυσης των μαθητών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, με την καθιέρωση της βάσης του δέκα.

 • Το μεταρρυθμιστικό momentum της κυβέρνησης είναι ισχυρό και αποδεκτό από την κοινωνία. Αυτό αποτελεί εξαιρετικά ευνοϊκή συνθήκη για την προώθηση δραστικών μεταρρυμίσεων στην εκπαίδευση. Ωστόσο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό το ευνοϊκό κλίμα θα συνεχίσει να υπάρχει στον ίδιο βαθμό σε ένα ή ακόμη χειρότερα σε δύο χρόνια, πολλώ δε μάλλον, εάν σε αυτό το διάστημα δεν έχει παραχθεί έργο που να αλλάζει την κακή εικόνα της εκπαίδευσης. Οι δυνάμεις της αντιμεταρρύθμισης καιροφυλακτούν και ανασυντάσσονται. Για του λόγου το αληθές διαβάστε την ομιλία του προέδρου της ΟΛΜΕ στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής υπέρ της κατάργησης των Προτύπων σχολείων.

Σχόλια (8)

 
ολοταχώς πισω
24 Οκτ 2019 23:01

Όσο κι αν ακούγεται αναχρονισμός, το ρολόι σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γυρίσει πίσω στο 2014.....ε ναι, που αλλού;;; μήπως έχουμε μέλλον κε Αντωνιου;

 
Γενικά Λύκεια
24 Οκτ 2019 17:38

Ακόμη κι αν αποσυνδεθεί το Λύκειο από τις εξετάσεις αλλά τα παιδιά 16 και 17 ετών πάντα θα σκέπτονται το μέλλον τους: Είναι η πραγματικότητα, ότι σε μια χώρα χωρίς δευτερογενή ή πρωτογενή τομέα, μόνον οι σπουδές αποτελούν διέξοδο για νέους ανθρώπους πέρα από εποχική απασχόληση στον τουρισμό.

Τα ΕΠΑΛ δεν είναι η απάντηση, τα περισσότερα παιδιά καταλήγουν δεν επιλέγουν τα ΕΠΑΛ : Είναι η "απάντηση" του ελληνικού συστήματος στην αποτυχία να προσφέρει μια βασική γενική παιδεία σε όλους τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Σε προηγούμενες δεκαετίες αυτά τα παιδιά έπαιρναν μόνο απολυτήριο Δημοτικού και απλως έβρισκαν δουλειές με "μεροκάματο".

1) με προγράμματα εξ αποστάσεως με δίδακτρα από τα ίδια τα Πεναπιστήμια με εισαγωγή χωρίς εξετάσεις

Πόσων ταχυτήτων εισακτέοι; Κάποιοι με φυσική παρουσία, κάποιοι εξ αποστάσεως; Κάποιοι με δίδακτρα, κάποιοι δωρεάν;

2) στροφή στα ΕΠΑΛ τα οποία θα οδηγούν κατά 25% στα ΑΕΙ και 75% στα διετή τεχνολογικά προγράμματα

Πραγματικά, πόσοι μπορούν να απορροφηθού σε διετή τεχνικά επαγγέλματα; Υπάρχουν εργοστασιακές μονάδες σαν εκείνες της Ασίας στην περιοχή των Βαλκανίων;

Δείτε την Ευρώπη, οι μικρές χώρες δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις μεγάλες σε βιομηχανική παραγωγή και αναγκαστικά στρέφονται στην εκπαίδευση και την υψηλή εξειδίκευση.

Εάν μείνουμε πίσω στην εκπαίδευση, θα παραμείνουμε για άλλα δέκα-εικοσι χρόνια στο περιθώριο.

 
Apostolos
24 Οκτ 2019 09:58

Αν δεν καταργηθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Οι μαθητές Λυκείου δεν θα δίνουν σημασία στα μαθήματα που δεν σχετίζονται με τις Πανελλήνιες και το λύκειο θα συνεχίσει να έχει το ρόλο του του προθαλάμου-φροντιστηρίου για το Πανεπιστήμιο.
Ο μεγάλος ανταγωνισμός για τα <<καλά>> τμήματα, η μανία της Ελληνικής οικογένειας να βλέπει επαγγελματικό διέξοδο μόνο μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τα μεγάλα κέρδη και η προστασία που απολαμβάνουν από την Νομοθεσία ορισμένα <<καλά>> επαγγέλματα, θα πιέζουν συνεχώς τα νέα παιδιά να <<προετοιμάζονται>> καθ' όλη την διάρκεια του Λυκείου για τις Πανελλήνιες εξετάσεις με αποτέλεσμα το Λύκειο να χάνει τον χαρακτήρα του.
Η λύση είναι να δοθούν εναλλακτικές προτάσεις για σπουδές μετά το λύκειο εκτός των Δημοσίων Πανεπιστημίων. Αυτό μπορεί να γίνει:
1) με προγράμματα εξ αποστάσεως με δίδακτρα από τα ίδια τα Πεναπιστήμια με εισαγωγή χωρίς εξετάσεις
2) ανάπτυξη διετών μεταλυκειακών τεχνολογικών προγραμμάτων τα οποία όμως θα δίνουν την δυνατότητα στον απόφοιτο αν θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του σε Πανεπιστήμιο κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων στο 2ο έτος
3) στροφή στα ΕΠΑΛ τα οποία θα οδηγούν κατά 25% στα ΑΕΙ και 75% στα διετή τεχνολογικά προγράμματα

 
Το αυτονόητο
24 Οκτ 2019 08:40

θα ήταν να υπάρξει ανανέωση προσώπων και όχι ανακύκλωση

 
χαζομάρες !
24 Οκτ 2019 01:03

και καταλαβαίνουμε γιατί φτάσαμε εδώ και πού έχουμε ακόμα να πάμε... φέρτε πίσω τις δέσμες ΧΤΕΣ, αφού δεν μπορείτε κάτι άλλο! διαλύσατε σχολεία και προγράμματα με την εμμονή στα 7ωρα μαθήματα και στον παράλογο ακόμα "εξορθολογισμό" της ύλης !

 
Αρθούρος
24 Οκτ 2019 01:00

Οι απόψεις του κυρίου Γκλαβά,επιβεβαιώνουν δική μου παλιότερη ανάλυση γιά ένα νέο σύστημα δεσμών ή κύκλων με 6 εξεταζόμενα μαθήματα.Σ'αυτό,οι κύκλοι δε θα είναι 4,όπως είναι σήμερα γιά οικονομία,αλλά 5.Στον 5ο,θα περιλαμβάνονται τα Παιδαγωγικά,τα ΤΕΦΑΑ,τα Τμήματα Ψυχολογίας κι όλων των Κοινωνικών Επιστημών,οι Σχολές της ΕΛΑΣ,και του Λιμενικού Σώματος.Το σχέδιο,λαμβάνει υπόψη του ότι η Γ'Λυκείου,μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει πραγματικά ως προπαρασκευαστικό έτος πριν από τα ακαδημαϊκά αντίστοιχα. Άρα,τα μαθήματα που θα ενταχτούν στους κύκλους, πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα σ'αυτή την προετοιμασία κι όχι στο "περίπου" που είναι σήμερα και ταυτόχρονα δε θα γελοιοποιείται η τελευταία τάξη, περιορίζοντας το διάβασμα σε 4 μαθήματα που είναι σήμερα.Έτσι λοιπόν προτείνονται τα εξής:
1ος κύκλος Ανθρωπιστικών,Νομικών,Θεολογικών Σχολών,Σχολών Ξένων Γλωσσών,Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,Παιδαγωγικών Νηπιαγωγών, Μουσειολογίας,Πολιτικών Επιστημών,Σχολών Αστυνομίας και Λιμενικού με εξεταζόμενα μαθήματα:1.Νέα Ελληνικά. 2.Αρχαία Ελληνικά. 3.Ιστορία, 4.Λατινικά,5.Κοινωνιολογία.και 6.Δίκαιο ή Ξένη Γλώσσα ή Θρησκευτικά, ή Πολιτική Επιστήμη,ανάλογα με την ομάδα σχολών που θα επιλεγούν.
2ος κύκλος Θετικών,Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών,Σχολών Ευελπίδων,Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων με εξεταζόμενα μαθήματα:1.Νέα Ελληνικά.2.Μαθηματικά Ι. 3.Φυσική. 4.Χημεία .5.Πληροφορική.6.Γεωλογία ή Βιολογία ή Πολιτική Οικονομία ή Σχέδιο, ανάλογα με την ομάδα σχολών που θα επιλεγούν.
3ος κύκλος Σχολών Επιστημών Υγείας,Βιολογίας,Γεωπονικών Σχολών, Μηχανικών Βιοϊατρικής,Σχολών Υγείας και Αποκατάστασης,ΣΣΑΣ και ΣΑΝ με εξεταζόμενα μαθήματα:1.Νέα Ελληνικά.2.Μαθηματικά ΙΙ. 3.Φυσική. 4.Χημεία. 5.Βιολογία-Ανθρωπολογία και 6.Ψυχολογία.
4ος κύκλος Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης,ΜΟΝΟ Πληροφορικής, Τουρισμού,Σχολών Πυροσβεστικής,Λιμενικού και Αστυνομίας,Αγροτικής Οικονομίας με εξεταζόμενα μαθήματα:1.Νέα Ελληνικά.2.Μαθηματικά ΙΙ. 3.Πολιτική Οικονομία.4.Λογιστική.5.Πληροφορική.6.Δίκαιο ή Κοινωνιολογία ή Ξένη Γλώσσα,ανάλογα με την ομάδα που θα επιλέξει ο υποψήφιος
5ος κύκλος Παιδαγωγικών Σχολών,Ψυχολογίας,Λογοθεραπείας,Κοινωνικών Επιστημών,Πολιτικών Επιστημών,Οικιακής Οικονομίας,ΤΕΦΑΑ,Σχολών Αστυνομίας,Λιμενικού και Πυροσβεστικής με εξεταζόμενα μαθήματα:1.Νέα Ελληνικά.2.Μαθηματικά ΙΙ. 3.Ιστορία.4.Κοινωνιολογία.5.Ψυχολογία.6.Δίκαιο ή Πολιτική Επιστήμη ή Βιολογία ή Γυμναστική,ανάλογα με την ομάδα που θα επιλέξει ο κάθε υποψήφιος.

 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΥΛλΑ ΣΤΗ ΧΑΡΥΒΔΗ!!!
23 Οκτ 2019 23:50

Από τη μία η ισοπεδωτική λογική του Σύριζα με κατάργηση εξετάσεων και είσοδο στα πανεπιστήμια με βαθμούς κάτω από δέκα και από την άλλη οι ακρότητες της ΝΔ. Πάντως η πρόταση για προσμέτρηση του βαθμού, εκτός του λυκείου, και του γυμνασίου νομίζω ότι μαρτυρεί αυτή την ακρότητα.

 
Δημήτρης Κ.
23 Οκτ 2019 20:53

Άρα, κ. Γκλαβά;
Να αυξυθούν τα εξεταζόμενα μαθήματα στα 12-13 όπου στις αρχές του 2000;
Αυτά είναι τα ωραία!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ