7 στους 20 μαθητές φοιτούν σε σχολεία της Αττικής

Μειώθηκε η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές στα Γυμνάσια

01/11/2019

Ενημερώθηκε: 01/11/2019, 08:17

Άκουσε το άρθρο

Το 35% των μαθητών είναι εγγεγραμμένοι στα σχολεία της Αττικής, σύμφωνα με  στοιχεία των ερευνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,  που αφορούν στα Γυμνάσια και στα Λύκεια.

Ειδικότερα:

α) Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, στα Γυμνάσια παρέμειναν 1.823 ενώ στα Λύκεια μειώθηκαν από 1.348 σε 1.345 (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).

β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, αυξήθηκε από 38.411 σε 38.706 άτομα στα Γυμνάσια και από 23.822 σε 23.970 άτομα στα Λύκεια (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση από 313.130 σε 312.604 στα Γυμνάσια και αύξηση από 244.386 σε 245.811 στα Λύκεια (πίνακες 3 και 5 αντίστοιχα).

δ) Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση από 100.980 σε 99.997 στα Γυμνάσια και αύξηση από 76.900 σε 79.887 στα Λύκεια (πίνακες 3 και 5 αντίστοιχα).

ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017/2018 είναι 1 εκπαιδευτικός προς 8,1 μαθητές έναντι 1 εκπαιδευτικού προς 8,2 μαθητές στο σχολικό έτος 2016/2017, ενώ παρέμεινε αμετάβλητη για τα Λύκεια τα σχολικά έτη 2016/2017 και 2017/2018 (1 εκπαιδευτικός για 10,3 μαθητές) (πίνακες 2, 3, 4 και 5).

στ) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,4% του σχολικού πληθυσμού των Γυμνασίων και το 35,9% του σχολικού πληθυσμού των Λυκείων της Ελλάδας (γραφήματα 2 και 3 αντίστοιχα).

Α. ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Στους πίνακες 2 και 3 παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των Γυμνασίων, του διδακτικού προσωπικού, των εγγεγραμμένων μαθητών και των αποφοίτων (εκτός των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας).

Β. ΛΥΚΕΙΑ

Στους πίνακες 4 και 5 παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των Λυκείων, του διδακτικού προσωπικού, των εγγεγραμμένων μαθητών και των αποφοίτων (εκτός των εκκλησιαστικών λυκείων).

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ)

Tα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια αποτελούν κλάδο της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα στοιχεία του εν λόγω κλάδου:

α) Οι σχολικές μονάδες στην Εκκλησιαστική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέμειναν αμετάβλητες μεταξύ των σχολικών ετών 2017/2018 και 2016/2017 (πίνακες 6 και 7).

β) Το διδακτικό προσωπικό στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια, μειώθηκε από 188 σε 178 άτομα (κατά 5,3%) μεταξύ των σχολικών ετών 2016/2017 και 2017/2018 (πίνακας 8).

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση κατά 9,6% στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και αύξηση κατά 0,4% στα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (πίνακες 6 και 7 αντίστοιχα).

δ) Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση κατά 14,6% στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και κατά 4,6% στα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (πίνακες 6 και 7 αντίστοιχα).

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ)

Tα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια αποτελούν κλάδο της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα στοιχεία του εν λόγω κλάδου:

α) Οι σχολικές μονάδες στην Εκκλησιαστική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέμειναν αμετάβλητες μεταξύ των σχολικών ετών 2017/2018 και 2016/2017 (πίνακες 6 και 7).

β) Το διδακτικό προσωπικό στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια, μειώθηκε από 188 σε 178 άτομα (κατά 5,3%) μεταξύ των σχολικών ετών 2016/2017 και 2017/2018 (πίνακας 8).

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση κατά 9,6% στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και αύξηση κατά 0,4% στα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (πίνακες 6 και 7 αντίστοιχα).

δ) Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση κατά 14,6% στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και κατά 4,6% στα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (πίνακες 6 και 7 αντίστοιχα).

Σχόλια (9)

Παναγιώτης Β
|

Ακόμα και 8:1 (8 διδάσκοντες προς 1 διδασκόμενο) αν φτάσει η αναλογία, θα εξακολουθούμε να ...αρμενίζουμε στραβά.
Όσο για τις ηλικίες των διδασκόντων, όσο και να τίς σαλαμοποιήσουμε, φρονώ πως δεν θα δώσουν εξήγηση στην τόσο τραγική πια ενεστώσα κατάσταση. Απεναντίας, όσο πιο μεγάλος ηλικιακά είναι ο εκπαιδευτικός τόσο πιο σοφός, πιο έμπειρος. Δεν διδάσκονται μόνον Τεχνολογία και Πληροφορική στα σχολεία...
"Μορφωμένος δεν είναι αυτός που ξέρει πολλά, αλλά ο σοφός που μπορεί να βλέπει την αλήθεια και να διαχειρίζεται τη γνώση."

Πλατάρος Γιάννης
|

Πολλά νούμερα, βομβαρδισμός, δεν είναι αυτό στατιστική. Σύγκριση χρειάζεται. Διαχρονική. Ας είναι...
Ενα στοιχείο με εντυπωσίασε, το οποίο στο παρελθόν έχει συζητηθεί πλειστακις, εξουθενωτικα, επίμονα επί μακρόν: Η περίφημη αναλογία διδασκόντων προς διδάσκουμενους.
Ο καυγάς αρχές δεκαετίας του 90 ήταν γιατί είναι τόσο χαμηλός στην Ελλάδα 1:14 έως 1:15 ενώ στην ΕΟΚ τότε ήταν 1:20+ Τ Α επιχειρήματα κοινότοπα. Νησιωτική δομή της χώρας, πολλά μικρά νησιά, μικραιναν την αναλογία. Μελέτες επί μελετών το κεμετε, η ΟΛΜΕ, διάλογος, αρθρογραφία.
Τώρα γήρανση προσωπικού. Ο μέσος όρος του προσωπικού μεγαλώνει 1 έτος ανά έτος. Κανείς δεν διορίζεται κάνεις δεν φεύγει... 1:8 η αναλογία. Τώρα τι γίνεται;;;
Μειώθηκαν θεαματικά οι μαθητές, πιο πολύ από τους καθηγητές και έπαθε καθίζηση η αναλογία. Αν δεις το νούμερο 1:8 απομονωμένο, λες "δεν χρειάζονται διορισμοί!" Αυτό με καταπλησσει, αν και έχω μελετήσει το δημογραφικο. Για τα επόμενα 6 χρόνια δεν θα φύγει κανένας Εκπαιδευτικός όρθιος από την εκπαίδευση. Η αναλογία θα πάει στο 1:5. Πιο πολλά σχολεία θα κλείνουν από έλλειψη μαθητών και θα περισσεύει κόσμος που θα υπέρ αναπληρώνει τους λίγους ελάχιστους που θα φεύγουν.
Άρα για ποιους διορισμούς μιλάμε;;;
10.000 σε 6 χρόνια, που θα μας διώξουν όλους τους 60+
Αν βεβαίως το όριο εξακολουθεί στο 67, διότι μπορεί να είναι 72, συμφωνα με την σύνδεση με το προσδόκιμο ζωής, που είναι ήδη νόμος του κράτους από το 2013... Ή 2015, δεν θυμάμαι.
Το 1:8 λέει " δεν γίνονται διορισμοί" ή γίνονται για μέρος των ήδη αναπληρωτών.
Οι μισοί, ήδη υπηρετούντες αναπληρωτές, δεν θα γίνουν ποτέ μόνιμοι λέει το πόρισμα που συναγεται κι αν κάνω λάθος, που το εύχομαι, ακούω ευχαρίστως τον αντίλογο...

Ευρωπαϊκά ποσοστά
|

Ποσοστό διδασκόντων με ηλικία 50-60 στην Ελλάδα: περίπου 47% (στοιχεία 2017, Εurostat)

Ουσιαστικά όποιος εκπαιδευτικός βασικής εκπαίδευσης (δάσκαλος ή νηπιαγωγός) πήρε πτυχίο μετά το 2010 στην Ελλάδα είναι καταδικασμένος στην ημιαπασχόληση. Το ίδιο και οι καθηγητές ειδικότητας μέσης εκπαίδευσης.

Η Ελλάδα, μαζί με Βουλγαρία (48%) και την Ιταλία (52%), έχει τα υψηλότερα ποσοστά. Στην Ελλάδα περίπου 30% είναι στην κατηγορία 50-55, ενώ πχ. στη Δανία και την Ολλανδία και τη Φινλανδία. Στην Ισπανία και στη Γαλλία και στη Γερμανία λιγότεροι από 15% των καθηγητών είναι έως 50 ετών, εκπροσωπούνται όλες οι ηλικιακές κατηγορίες αρμονικά.

Φανταστείτε να διδάσκουν στα παιδιά 10-15 ετών άνθρωποι σε τέτοια ποσοστά που πήραν πτυχίο από είκοσι χρόνια, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με την τεχνολογική υστέρηση των δεκαετιών 1970-2000.

Παναγιώτης Β
01 Νοε 2019 12:52

@Στατιστικά στοιχεία
Ποσοστό διδασκόντων με ηλικία >50 στην ΕΕ: 35.7%
Ποσοστό διδασκόντων με ηλικία >50 στην Ελλάδα: 39.1%
Δεν θα τό αξιολογούσα ως σοβαρή αιτία για το προαναφερόμενο παράδοξο!

Παναγιώτης Β
|

@Γ.Π.
Συμφωνώ απόλυτα με όσα πολύ στοχαστικά αναφέρετε.
Παρακολούθησα την εισήγηση του κ. Δασκαλάκη και πιστεύω ακράδαντα ότι, χρειαζόμαστε την γνώμη του. Θα ήταν όμως θλιβερό για τον ίδιο να καταταχθεί σε οποιονδήποτε ελληνικό οργανισμό!
Ας μην μάς διαφεύγει το πάθημα του Σταμάτη Κιρμιζή πριν λίγο καιρό.
Ας μην ξεχνάμε τον Καραθεοδωρή, τον Μαθηματικό που τόσο εγκωμιάστηκε από τον Αϊνστάιν και τόσο χλευάστηκε από τους Έλληνες συναδέλφους του (ναι! του Καποδιστριακού) επειδή ...είχε προφορά στα Ελληνικά του!
Αν ήμουν Δασκαλάκης, ...μακριά κι αγαπημένοι!

Γ.Π.
|

Στραβά αρμενίζουμεʿ το γνωρίζουμε όλοι αλλά οι περισσότεροι έχουμε αποδεχθεί τη στραβή πορεία κι έχουμε παραιτηθεί ακόμη και από την ιδέα της αλλαγής. Έχει χαθεί το συναίσθημα της αγάπηςʿ το περιγράφει υπέροχα ο Χρίστος Τσολάκης στην τελευ-ταία του συνέντευξη αλλά και ο Αλέξανδρος Δελμούζος παλαιότερα. Χωρίς αυτό η πορεία δεν αλλάζει. Σιωπούν και οι σπουδαίοι Έλληνες των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημώνʿ είναι όμως παρήγορο ότι μιλούν οι σπουδαίοι της Διασποράς - σήμερα τιμά έναν κορυφαίο παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Αλλά και ένας νέος Έλληνας, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, διατύπωσε σχετικά πρόσφατα τη γνώμη του για τα προβλήματα της ελληνικής Παιδείας.
Εκτός από την ψήφο τους, μήπως χρειαζόμαστε και τη γνώμη τους;

Στα εκκλησιαστικά σχολεία
|

Γιατί η αναλογία είναι 1/4 στα εκκλησιαστικά; Πόσοι μαθητές είναι σε κάθε τμήμα;

Παναγιώτης Β
|

@Στατιστικά στοιχεία
Ποσοστό διδασκόντων με ηλικία >50 στην ΕΕ: 35.7%
Ποσοστό διδασκόντων με ηλικία >50 στην Ελλάδα: 39.1%
Δεν θα τό αξιολογούσα ως σοβαρή αιτία για το προαναφερόμενο παράδοξο!

Στατιστικά στοιχεία
|

Τα σχολεία στο εξωτερικό έχουν άλλη δομή, και απασχολούν επιπλέον υποστηρικτικό προσωπικό (για τη διοίκηση, τα εργαστήρια κτλ.)

Με τις αποχωρήσεις και τη γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού - είμαστε η χώρα όπου ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς είναι άνω των 50 - αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα: πώς θα εφαρμοστούν νέα προγράμματα διδασκαλίας; πώς θα προσφέρεται σύγχρονη παιδαγωγική προς μια γενιά που γεννήθηκε μετά το 2005, άρα μεγαλώνει μέσα στη νέα οικονομική πραγματικότητα;

Παναγιώτης Β
|

Στουρνάρια είναι τα παιδιά μας;
Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές στα Γυμνάσια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάνω από 12. Δηλαδή, εν συγκρίσει με την Ευρώπη των 28 στην Ελλάδα έχουμε κατά 50% περισσότερους διδάσκοντες.
Ταυτόχρονα έχουμε κορυφαίες επιδόσεις στην "παραπαιδεία!"
Επίσης, κάθε Έλληνας Υπουργός Παιδείας έχει προβεί σε επαναστατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση!!
Ή στραβός είν' ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε...
Αν δεν είναι στουρνάρια τα Ελληνόπουλα, τότε υπάρχει άλλη εξήγηση;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ