Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Νέο Θεσμικό: Πρόταση για επαναφορά της Ευέλικτης Ζώνης

Δημοσίευση: 02/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Εκπαίδευση για την Αειφορία)

Με αφορμή την προετοιμασία του νέου θεσμικού πλαισίου για τις σχολικές δραστηριότητες-καινοτόμες δράσεις, καταθέτουμε μια πρόταση που πιστεύουμε ότι είναι εφικτή και αποτελεσματική.

Η «θεματική εκπαίδευση» που κυριάρχησε στον κόσμο μετά τη δεκαετία του 1960 είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Όσοι ασχολούμαστε με αυτήν, λέμε, ισχυριζόμαστε ότι επέφερε πολύ θετικές αλλαγές στην εκπαίδευση γενικότερα. Εισήγαγε την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τη μέθοδο πρότζεκτ, την ολιστική προσέγγιση και άλλες καινοτομίες που όλοι πλέον γνωρίζουν και αναγνωρίζουν. Υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και της καθημερινής πράξης, ενώ υπηρετήθηκε από τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Όμως, ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί, εδώ και λίγα χρόνια διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ριζική αλλαγή στο σχολείο επί τα χείρω, σχεδόν σε όλες τις πλευρές της λειτουργίας του (συμπεριφορές, παρεμπόδιση διδασκαλίας, κακές σχέσεις, κακό κλίμα, βανδαλισμοί κα). Τόσο ριζική ώστε το σημερινό σχολείο να είναι εντελώς διαφορετικό από το σχολείο του 2010 (οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα). Η αλλαγή αυτή είναι, πιθανότατα, αποτέλεσμα της βαθύτερης οικονομικής-κοινωνικής κρίσης που γνώρισε η χώρα εδώ και ένα περίπου αιώνα. Η κρίση αυτή άλλαξε εντελώς την κοινωνία, άλλαξε πολύ τους ανθρώπους και φυσικά άλλαξε τους μαθητές. Αυτό που δεν άλλαξε (παρά ελάχιστα) είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, το περιεχόμενο της μάθησης και οι διαδικασίες-μεθοδολογίες διδασκαλίας και μάθησης. Όπως μου ομολογούν συνάδελφοί μου «περνάμε την περισσότερη ώρα προσπαθώντας να καταφέρουμε κάποια τάξη, ώστε να κάνουμε λίγο μάθημα» (οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν το κανόνα). Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατόν με παλιά εργαλεία να αντιμετωπιστούν νέα προβλήματα και μάλιστα πολύ πιο έντονα και ανησυχητικά. Η αναντιστοιχία μεταξύ νέων προβλημάτων και παλιών εργαλείων γεννά τεράστια προβλήματα στην παιδεία.

Σ΄ αυτό το νέο πλαίσιο, είναι φυσικό να επηρεαστούν και οι σχολικές δραστηριότητες (θεματικές εκπαιδεύσεις: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας και Πολιτιστικά Θέματα). Ένα, και μάλιστα το βασικό στοιχείο των εκπαιδεύσεων αυτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ήταν η εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών. Μαθητές και εκπαιδευτικοί, παρέμεναν μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου για να δουλέψουν πάνω στο θέμα που επέλεξαν για περίπου μιάμιση ώρα, μια φορά τη βδομάδα. Από την προσωπική μου πείρα και από όσα συζητώ με συναδέλφους μου, αυτό έχει καταρρεύσει. Τα παιδιά δεν μένουν πλέον μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου. Αποτέλεσμα αυτού του αναμφισβήτητου γεγονότος (οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα) είναι ότι ένας μηδαμινός-πλέον-αριθμός μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχει σε μαθησιακές δραστηριότητες σχετικές με την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον, την Τέχνη και τον Πολιτισμό ή για την Αγωγή Υγείας. 

Στο Δημοτικό, είναι κάπως καλύτερα, εφόσον κάθε «πρόγραμμα» γίνεται εντός του ωρολογίου προγράμματος, ουσιαστικά με τη μέθοδο της «διάχυσης» στο αναλυτικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης η Ευέλικτη Ζώνη μέχρι την Δ’ τάξη. Κι εδώ όμως όλα επαφίενται στην καλή θέληση του εκπαιδευτικού, στη δική του ευαισθησία, στις γνώσεις και εμπειρίες που  έχει ο ίδιος κα. Άρα, και στο Δημοτικό, δεν είναι καθόλου βέβαιο πως οι μαθητές στην εξάχρονη φοίτησή τους θα αποκτήσουν τα εφόδια του ενεργού και ευαίσθητου πολίτη, ο οποίος ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, για τον πολιτισμό και για την υγεία. Κάθε τι που είναι εθελοντικό και προαιρετικό βρίσκει μικρό ποσοστό ανθρώπων να το υπηρετήσουν.

Το βασικό μειονέκτημα όλων των θεματικών εκπαιδεύσεων (ΠΕ/ΑΥ/ΠΥΘ), είναι ο προαιρετικός χαρακτήρας τους και (για τη Δευτεροβάθμια) η λειτουργία τους πέραν και εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Αυτό, αρχικά, στη δεκαετία του 90, είχε αντιμετωπιστεί με παροχή υπερωριών, αργότερα με δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου και μετά…τίποτε. Υπάρχει, λοιπόν, κίνητρο για τον εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μένει στο σχολείο για να προσφέρει στα παιδιά (που δεν θέλουν πια να μείνουν στο σχολείο πέραν του ωραρίου) περιβαλλοντική ή πολιτισμική μόρφωση; Νομίζω πως σήμερα μόνο αντικίνητρα υπάρχουν.

Στο δημοτικό σχολείο υπήρχε η Ευέλικτη Ζώνη (ένα δίωρο τη βδομάδα), στη διάρκεια της οποίας όλα τα παιδιά είχαν την δυνατότητα και την ευκαιρία να ασχοληθούν με ένα θέμα της αρεσκείας τους, σε συνεργασία με τη δασκάλα ή το δάσκαλό τους. Όμως η τεράστια αστοχία του ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσει την Ευέλικτη Ζώνη από τις Ε και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού, έχει προκαλέσει πολύ σοβαρό πλήγμα στην προσπάθεια δημιουργίας ευαίσθητων και ενεργών πολιτών, διότι κόβοντας την Ευέλικτη Ζώνη ουσιαστικά απέκοψε τα παιδιά του Δημοτικού (Ε’ και ΣΤ’  τάξεις) από τις σχολικές δραστηριότητες.

Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας τους παράγοντες:

Κατάργηση της Ε.Ζ. στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού

Ουσιαστική αποχή των μαθητών της Δευτεροβάθμιας από τα προαιρετικά προγράμματα (εκτός σχολικού ωραρίου)

Έλλειψη κινήτρων προς τους εκπαιδευτικούς για ανάληψη εθελοντικών προγραμμάτων στο σχολείο (εκτός σχολικού ωραρίου),

μπορούμε σε σημαντικό βαθμό να ερμηνεύσουμε την (ουσιαστική) κατάρρευση των θεματικών εκπαιδεύσεων-σχολικών δραστηριοτήτων. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο, καθώς απέχουν οι μαθητές, δεν υπάρχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Ακόμη και αν οι εκπαιδευτικοί ήταν όλοι πρόθυμοι, απουσιάζουν τα παιδιά (μιλάμε πάντα για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

Τι πρέπει να γίνει;

Η γνώμη μου είναι απλή και ξεκάθαρη. Θα πρέπει άμεσα να γενικευτεί η Ευέλικτη Ζώνη στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο. Αυτό περιμένω να κάνει η νέα κυβέρνηση, να διορθώσει την αστοχία του ΣΥΡΙΖΑ: να επανεισαγάγει την Ευέλικτη Ζώνη στην Ε’ και στην ΣΤ’ τάξη του δημοτικού και να την επεκτείνει στις τρεις τάξεις του γυμνασίου.

Η  Ευέλικτη Ζώνη είναι η ανάσα του σχολείου αφού δίνει τη δυνατότητα να γίνονται πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα μέσα στο σχολείο. Με την κατάλληλη αξιοποίησή της, μπορεί να βελτιώσει πολλά στο σχολείο (το σχολικό κλίμα, τις σχέσεις παιδιών από διαφορετικές τάξεις-ηλικίες, το πνεύμα συνεργασίας παιδιών –εκπαιδευτικών κα). Είναι ο μοναδικός τρόπος για να γίνει η στροφή που θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, προς την Εκπαίδευση για την Αειφορία όπως επιβάλλουν ο ΟΗΕ και η ΟΥΝΕΣΚΟ. Είναι ο μοναδικός τρόπος να πάρουν Εκπαίδευση για την Αειφορία ΟΛΟΙ οι μαθητές για περίπου δέκα χρόνια, χρόνος αρκετός για τη δημιουργία του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη, σπάζοντας την περιθωριακότητα των «θεματικών» εκπαιδεύσεων, σπάζοντας τα στεγανά που συχνά χωρίζουν τις «θεματικές εκπαιδεύσεις». Είναι ο μοναδικός τρόπος να αρθεί η επίπτωση της έλλειψης κινήτρων για εθελοντική εργασία των εκπαιδευτικών, αφού η Ε.Ζ. υλοποιείται μέσα στο σχολικό ωράριο.

Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης τα παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαθεματικά, ολιστικά, διεπιστημονικά προγράμματα της επιλογής τους, αφού όλο το σχολείο μπορεί να γίνει μια μεγάλη ομάδα από την οποία θα προκύπτουν οι υποομάδες ενδιαφερόντων, ανεξάρτητα από την τάξη φοίτησης. Στο ίδιο πλαίσιο  δίνεται η δυνατότητα και στους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται για την εκπόνηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφορία, πάνω σε μεγάλο αριθμό επίκαιρων ή κλασικών θεμάτων.

Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό; Ας θυμηθούμε πως το ωράριο του γυμνασίου με το ΦΕΚ 1640/9-6-2016 είναι σήμερα μόνο 32 ώρες (έγινε περικοπή ωρών διδασκαλίας). Είναι λοιπόν, απλό: η μείωση των ωρών διδασκαλίας που έγινε στο γυμνάσιο και η οποία μείωση αρχικά είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε κατά το δίωρο της μείωσης να συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων ή να συνεδριάζουν οι ομάδες καινοτόμων δράσεων, παρέμεινε απλώς μια «μείωση του σχολικού ωραρίου», δηλαδή μείωση του ωφέλιμου χρόνου διδασκαλίας.

Η κυβέρνηση μπορεί να επαναφέρει το κανονικό ωράριο του γυμνασίου ώστε να φτάσει τις 34 ώρες. Οι δύο ώρες που θα επανακάμψουν θα είναι αφιερωμένες στην Ευέλικτη Ζώνη  και θα αναγράφονται κανονικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Σχόλια (16)

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
02 Νοε 2019 13:07

Πολυ ωραία η πρόταση! Τα παιδάκια θα γίνουν ρομποτάκια ώστε να παραμένουν 7 ωρες καθε μέρα στο σχολείο και ο υπογράφων το άρθρο θα κάθεται στο γραφείο του να φιλοσοφεί!

 
κκ
02 Νοε 2019 14:55

έχω διαφωνήσει με θέσεις σας, σας συγχαίρω εδώ που επισημαίνετε πολύ σωστά και προτείνετε πολύ σωστά : 1. ότι το σχολείο έχει σοβαρό πρόβλημα [ "όμως, ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί, εδώ και λίγα χρόνια διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ριζική αλλαγή στο σχολείο επί τα χείρω, σχεδόν σε όλες τις πλευρές της λειτουργίας του (συμπεριφορές, παρεμπόδιση διδασκαλίας, κακές σχέσεις, κακό κλίμα, βανδαλισμοί κα). Όπως μου ομολογούν συνάδελφοί μου «περνάμε την περισσότερη ώρα προσπαθώντας να καταφέρουμε κάποια τάξη, ώστε να κάνουμε λίγο μάθημα» (οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν το κανόνα).] Εσείς ο ίδιος δεν το έχετε δει; Μπορεί τα σχολεία σας να είχαν συνθήκες πολύ καλύτερες, αλλά όλοι έχουμε εικόνα τι συμβαίνει (και σε καλές περιπτώσεις). Δε φταίει τόσο η αλλαγή (πόσο άλλαξε ο άνθρωπος και οι κοινωνικές συνθήκες; εξάλλου δεν έχουμε τον παλιό αυταρχισμό . και ναι, υπάρχουν προβλήματα αλλά και κατανόηση. μήπως έχουμε ξεχειλώσει σε πειθαρχία; αυτό είναι το πρόβλημα : χαλαρότητα. αν έφευγε με το τρίτο κρούσμα από το σχολείο ο μαθητής , θα σας έλεγα αν μετά από 7-8 περιπτώσεις πανελληνίως θα είχαμε πρόβλημα. βεβαια να αλλάξει και το βαρετό και ανούσιο πρόγραμμα των σχολείων. 7ωρα 15-16-17 ετώ παιδιά; δεν χρειάζεται τόση παιδοφύλαξη ! και 2. η πρόταση για ευέλικτη ζώνη (και στο λύκειο , αντί για ερευνητικές κλπ) είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ, με επιλογή από τα παιδιά ή και το σχολείο (πχ στην α' τάξη όλοι περιβαλλοντική, στη β πολιτιστικά ή δεν ξέρω πώς...)

 
Κώστας
02 Νοε 2019 16:02

Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό πριν κάνα 10χρόνια υπήρχε στο πρόγραμμα μας ευέλικτη ζώνη ή ελεύθερη ζώνη όπου σχεδόν πάντα κάναμε μάθημα και μόνο 1-2 φορές κάναμε κάτι που θέλαμε τα παιδιά η συζητούσαμε κάποια θέματα. ΕΠΙΣΗς και άλλα παιδιά από άλλα σχολεία κάνανε ακριβώς τα ίδια δηλαδή επιπλέον μάθημα και όχι κάποια ελεύθερη και δημιουργική ώρα

 
Ευέλικτη Ζώνη
02 Νοε 2019 17:58

Το Γυμνάσιο θα πρέπει να επεκταθεί με την ενσωμάτωση της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, καθώς και της Α' Λυκείου.

Να μιλάμε για ένα δίωρο ελεύθερης απασχόλησης κάθε εβδομάδα είναι περιττό, προέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο οποίο τα μαθήματα πρέπει να διδάσκονται από καθηγητές ειδίκευσης.

Όταν βλέπουμε φροντιστήρια και ιδιαίτερα που απευθύνονται σε παιδιά Δημοτικού, ενώ το Γυμνάσιο και το Λύκειο έχουν ξεχαρβαλωθεί, η εκπαίδευση στην Αειφορία είναι πολυτέλεια.

 
Panagiotis
02 Νοε 2019 18:06

Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Απορώ με κάποιους που δεν το αντιλαμβάνονται.
Με την επαναφορά των βιωματικών δράσεων ή τηε ευέλικτης ζώνης στο Γυμνάσιο μπορούν να γίνουν πλήθος δράσεων από τους εκπαιδευτικούς εντός του σχολικού ωραρίου.
Βέβαια θα χρειάζονται περισσότεροι εκπαιδευτικοί, διορισμοί δεν γίνονται και εκεί κολλάει η υπόθεση.

 
!!!
02 Νοε 2019 22:22

Ναι,η Ευέλικτη Ζώνη,θα καταφέρει από μόνη της να επιλύσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία!Είναι πανάκεια!!!

 
Αειφορικός
03 Νοε 2019 00:11

Μια και το άρθρο αναφέρεται και στο θεσμό των Συντονιστών Εκπαίδευσης για την Αειφορία, μήπως θα πρεπε να επισημανθεί και αυτό ως μια από τις αστοχίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Συντονιστές άνευ αντικειμένου (καθώς θα συντόνιζαν τα ΚΕΑ που ουδέποτε έγιναν) και μάλιστα μετ επιδόματος.

 
Σ
03 Νοε 2019 10:14

Στο Δημοτικό δεν υπάρχει κανένα πειθαρχικό πλαίσιο και πολλά παιδιά έρχονται από το σπίτι χωρίς στοιχειώδη αίσθηση ορίων. Πολλοί εκπαιδευτικοι έχουν καταντήσει θηριοδαμαστες και χρησιμοποιούν αναχρονιστικες δάσκαλο κεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, φοβούμενοι ότι με οποια καινοτομία και χαλάρωση του αυταρχικου πλαισιου θα διαταραχτεί η πειθαρχία και δεν θα μπορέσει να γίνει μάθημα. Οι εκπαιδευτικοι δεν έχουν μέσα να αντιμετωπίσουν ακραία παραβατικες συμπεριφορές, φοβούνται οι ίδιοι μην χάσουν την ψυχραιμία τους και οδηγηθούν σε καταγγελίες από γονείς. Αν δεν διασφαλισουμε τα αυτονόητα πρώτα, αρμονικό κλίμα συνεργασίας στην τάξη, ενδυνάμωση του ρόλου και μείωση του αισθηματος ανασφάλειας των εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη μείωση της ευθυνοφοβιας, τίποτα δεν μπορεί να προχωρησει. Επίσης θεσπιση ενος σαφους πειθαρχικου πλαισίου που να γίνεται από όλους σεβαστό....

 
Μάκης
03 Νοε 2019 13:28

Οι επισημάνσεις και οι προτάσεις του κ. Καλαϊτζίδη και των σχολιαστών αναδεικνύουν δυσκολίες και προβλήματα του σημερινού σχολείου, που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν, μέσα σε δύσκολες συνθήκες.
Η παιδαγωγική φιλοσοφία της Ευέλικτης Ζώνης, προσαρμοσμένη δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών κάθε ηλικίας, δεν επιλύει αυτομάτως όλα τα προβλήματα, αλλά δημιουργεί τις παιδαγωγικές συνθήκες για την αποτελεσματικότερη προσέγγισή τους.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΦΑΝΗΣ
03 Νοε 2019 17:48

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΙΣ ΑΤΥΠΕΣ [;] ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΧΕΔΟΝ ΓΚΡΙΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΖΕΙ: ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΥΧΝΑ Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΝ ΤΟ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ.

 
Βάκης
03 Νοε 2019 20:03

Υπάρχει ένα οξύμωρο σχήμα στη δομή της εκπαίδευσης. Υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων (?) ΣΕΕ Αειφορίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, ΚΠΕ, λόγος για ΚΕΑ...Όλες αυτές οι δομές και θέσεις θα μπορούσαν να ενσωματωθούν μέσα στο σχολείο και να γίνονται όλα τα προγράμματα εκεί. Αποσπασματικές θέσεις με μη μετρήσιμο αποτέλεσμα, απλά υπάρχουν για να υπάρχουν κάποιες και ο μαθητής επαφίεται σε κάποιο εμπνευσμένο καθηγητή για ομίλους και συμμετοχές. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε αλλιώς τα πράγματα. Ό,τι απομακρύνεται από το σχολείο αποδυναμώνεται. Ναι στην ευέλικτη με αύξηση ωραρίου.

 
ΝικΔΓκ
03 Νοε 2019 23:58

@Αειφορικός
Βγάζεις τα αρνητικά σου συναισθήματα απέναντι στους ΣΕΕ.
Κάτι σε ενοχλεί πολύ, ε;
Αλήθεια, πού είδες στο άρθρο αναφορά στους ΣΕΕ Αειφορίας;

 
Ο πειρα-μα-τικός
04 Νοε 2019 03:59

Εξαιρετική τοποθέτηση και με επιχειρηματολογία βασισμένη στο ρεαλισμό της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην εκπαίδευση, από τις κοινωνικοπολιτικές διεργασίες της τελευταίας δεκαετίας. Μια πιο προσεκτική ματιά στο διακύβευμα ίσως να προσφέρει , περισσότερο έδαφος προς υλοποίηση. Ας μην ξεχναμε και τις τις επτά αρχές της εκπαίδευσης που εκφράστηκαν στο τέλος του 20ου αιώνα:

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να ανανεώνονται περιοδικά, ώστε να περιλαμβάνουν γνώσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες από την κοινωνία σε παρόντα χρόνο. Κάθε προσθήκη θα πρέπει να αντισταθμίζεται από κάποιες απαλείψεις.
Η εκπαίδευση πρέπει να ευνοήσει όλες τις διδασκαλίες που είναι κατάλληλες να προσφέρουν έγκυρους τρόπους σκέψης και τη δυνατότητα εφαρμογής μαθήσεων, κατάλληλων να τις εγκολπωθούν οι μαθητές.
Ευέλικτα προγράμματα τα οποία θα προσαρμόζονται στις ανάγκες τόσο της εποχής, όσο και των μαθητών. Ανοικτά σε επεξεργασία και προσαρμογές σε συνεργασία με τους καθηγητές με μία κάθετη διασύνδεση και όχι επιβαλλόμενα από πάνω προς τα κάτω. Αυτό αφορά τόσο τις ειδικότητες, όσο και το ευρύτερο σύνολο των διδασκόμενων γνώσεων.
Η κριτική εξέταση των περιεχομένων οφείλει πάντοτε να συνδυάζει δύο μεταβλητές: Πόσο το γνωστικό αντικείμενο είναι απαραίτητο, και πόσο είναι μεταβιβάσιμο. Εξαιτίας της πεπερασμένης δυνατότητας τόσο της αφομοίωσης των γνώσεων όσο και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών η επιλογή των γνώσεων θα πρέπει να είναι προσεκτική, ώστε να είναι αποτελεσματική.
Ο όγκος της γνώσης θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με εκείνον τον όγκο που μπορούν να αφομοιώσουν οι μαθητές. Σαφής διάκριση των προαιρετικών μαθημάτων από τα μαθήματα επιλογής, περισσότερες εναλλακτικές μαθημάτων ώστε να προσεγγίζουν τις τάσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Παράλληλα με την κύρια μορφή διδασκαλίας, εναλλακτικές μορφές θα πρέπει να υιοθετηθούν. Συνδιδασκαλίες, πρακτικές εφαρμογές, ερευνητικά projects, οι οποίες θα αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τόσο των μαθητών, όσο και των καθηγητών που θα πρέπει να προσαρμόζονται, να συνεργάζονται μεταξύ τους και να διερευνούν συνεχώς τόσο τις γνώσεις τους, όσο και την αγορά.
Συλλογική παράδοση μαθημάτων από καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων. Μία αναθεώρηση της παραδοσιακής διδασκαλίας. Οι καθηγητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, οργανώνοντας, για παράδειγμα, συνεδριάσεις εργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας.
Η συνοχή της διδασκαλίας θα πρέπει να συνδυάζεται με την προσπάθεια για την ισορροπία και την ενσωμάτωση των διαφορετικών ειδικοτήτων και επομένως των διαφόρων μορφών ποιότητας. Η πρόσβαση στην επιστημονική μέθοδο θα πρέπει να περνά μέσα από την εκμάθηση της στοιχειώδους λογικής και την κατάκτηση των τρόπων σκέψης, της τεχνικής και των γνωστικών εργαλείων, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη, την λογική και τον αναστοχασμό.

 
Τσάντα στο σχολείο το ΣΚ.
04 Νοε 2019 07:27

ΝικΔΓκ
Κάποιοι άρχισαν να το εφαρμόζουν κι εδώ φαίνεται και έρχονται αδιάβαστοι τη Δευτέρα. Κάντε μια 2η πιο προσεκτική ανάγνωση και του άρθρου και του σχόλιου αγαπητέ. Γιατί και στα δύο σκέλη του σχόλιου σας, κάνετε φάουλ και άδικα βγάλατε κάρτα στον @Αειφορικό. Από που συνάγετε ότι βγάζει τα αρνητικά του συναισθήματα απέναντι στους ΣΕΕ??? Αυτό που έγραψε είναι και ορθό και γνωστό τοις πάσι.

 
φερτε πισω τους πραγματικους κουμουν.. οχι τους φεικ
04 Νοε 2019 09:47

Τσάντα στο σχολείο το ΣΚ.@ Η εφυγε ο Γάβρογλου ή δεν έφυγε....συριζαική πολιτικη η Κα...

 
Δάσκαλοι
04 Νοε 2019 17:50

Κατανοούν όλοι ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν διοριστεί, οι νεότεροι, πριν 15 χρόνια περίπου;

Τι είδους επιμόρφωση έχουν;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.