Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Το τρίπτυχο του νέου προέδρου του ΙΕΠ: Τράπεζα θεμάτων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

"Αντιλαμβάνομαι την αξιολόγηση ως μια διαδικασία άμεσα συναρτημένη με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως ένα εργαλείο ατομικής και συστημικής αυτογνωσίας και αναστοχασμού, που έχει ως στόχο, τη διαρκή βελτίωση ανθρώπων, λειτουργιών και αποτελεσμάτων"
Δημοσίευση: 13/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το τρίπτυχο Τράπεζα θεμάτων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ    θα είναι στις προτεραιότητες μελέτης και προτάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  τόνισε ο νέος πρόεδρός του  Γ. Αντωνίου , στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ειδικότερα ο Γιάννης Αντωνίου, απευθυνόμενος στους Βουλευτές, ανέπτυξε τις προτεραιότητές τους , ως εξής:

Λύκειο: θεωρώ αναγκαία την επαναθέσπιση της τράπεζας θεμάτων, η οποία, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και τα νέα προγράμματα σπουδών, ανοίγει το δρόμο για τη θέσπιση ενός πιστοποιημένου εθνικού απολυτηρίου, συμβάλλοντας έτσι και στην αλλαγή του τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και προτάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ολοήμερο Σχολείο: Ουσιαστική ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου και τον εμπλουτισμό του προγράμματος δραστηριοτήτων και μελέτης των μαθητών, που ασκείται εκεί.

Ξένες Γλώσσες: Ενίσχυση της εκμάθησης των ξένων γλωσσών εντός σχολείου και την καθιέρωση κρατικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, που να αντιστοιχούν στα επίπεδα γνώσης που θα έχουν κατακτήσει τα παιδιά.

Ιnclusive education: Το ΙΕΠ  ενισχύσει το στόχο «Εκπαίδευση για Όλους» χωρίς κανένα αποκλεισμό, συμβάλλοντας με μελέτες ανάπτυξης της λεγόμενης ενταξιακής εκπαίδευσης, της inclusive education και για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τα παιδιά των προσφύγων -αυτό το έχουμε ήδη μπροστά μας –, για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής και με στόχο την ενσωμάτωση αυτών των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης: Θεωρώ, επίσης, ότι το Ι.Ε.Π. πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε από λύση ανάγκης, για λίγους και «φτωχούς συγγενείς» της γενικής εκπαίδευσης, να αποτελέσει συνειδητή επιλογή και όχημα για την εξασφάλιση εργασίας για τους πολλούς.

Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει, δυστυχώς, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητικού πληθυσμού στην επαγγελματική εκπαίδευση. Είμαστε περίπου στο 30%,  έναν από τους χαμηλότερους δείκτες στην Ε.Ε.. Ένα 30% των μαθητών του λυκείου την επιλέγουν και αυτό είναι οπωσδήποτε ανάγκη να αλλάξει.

Δεν θα πρωτοτυπήσω ισχυριζόμενος ότι η επένδυση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί βασικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης,  συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση του ποσοστού ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ι.Ε.Π. πρέπει να συμβάλει με συγκεκριμένες μελέτες και προτάσεις στην ίδρυση Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων, που είναι ένας από τους στόχους του προγράμματος της Κυβέρνησης, στην Παιδεία.

Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια: Μάλιστα, αυτά τα λύκεια προτείνεται να ιδρυθούν σε αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας, τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, σε συνεργασία με επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Τα σχολεία αυτά θα αποτελέσουν πιλότο, από την άποψη της λειτουργίας, των προγραμμάτων σπουδών, της εργαστηριακής εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκησης των μαθητών τους σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Το μοντέλο αυτό, σταδιακά, θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

Νέο σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης: Τέλος και αυτό το λέω με την έννοια last but not least –ελληνιστί, δηλαδή-, το Ι.Ε.Π. πρέπει να μελετήσει και εισηγηθεί στην Ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ένα νέο σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, στη βάση αδιαμφισβήτητων αρχών αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Σχολικοί Σύμβουλοι: Και στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαία η επαναθέσπιση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, με αυξημένη εποπτική αρμοδιότητα.

Προγράμματα ΕΣΠΑ: Μέσα στους στόχους είναι και αποτελεί απολύτως κρίσιμο στόχο από οικονομική και εκπαιδευτική άποψη, η ένταξη όλων αυτών των έργων που περιέγραψα παραπάνω, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκά, εξασφαλίζοντας έτσι την αναγκαία χρηματοδότηση για την υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων.

Αξιολόγηση: Πιστεύω στην περιοδική αξιολόγηση δομών, λειτουργιών, προγραμμάτων και ανθρώπινου δυναμικού. Αντιλαμβάνομαι την αξιολόγηση ως μια διαδικασία άμεσα συναρτημένη με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως ένα εργαλείο ατομικής και συστημικής αυτογνωσίας και αναστοχασμού, που έχει ως στόχο, τη διαρκή βελτίωση ανθρώπων, λειτουργιών και αποτελεσμάτων.

Προγράμματα Σπουδών: Στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης του Ι.Ε.Π., θεωρώ, ότι πρέπει να συμπεριληφθούν τα νέα προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η έκδοση νέων βιβλίων, ένας στόχος ο οποίος είναι εξαιρετικά και επείγον και επίκαιρος.

Τα περισσότερα βιβλία, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κλείνουν περίπου εικοσαετία.

Η επέκταση, όταν ο μέσος όρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπερβαίνει τα 7 με 8 χρόνια, είναι μια προτεραιότητα, η επέκταση της εφαρμογής των νέων δημιουργικών μεθόδων διδασκαλίας είναι επίσης μια προτεραιότητα, η εκπόνηση προγραμμάτων ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού, που πρέπει να ενσωματωθεί με ολοκληρωμένο, με οργανικό τρόπο, μέσα στη σχολική λειτουργία, η καθιέρωση του ψηφιακού σχολείου, η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων με τη θέσπιση κρατικού πιστοποιητικού και βεβαίως, η ανασυγκρότηση των προτύπων και πειραματικών σχολείων και η επέκτασή του σε όλη τη χώρα.

Πρότυπα Σχολεία: Εδώ, σταματάω λίγο, για να διευκρινίσω κάτι, ιδιαίτερα για τα πρότυπα σχολεία. Κοιτάξτε, τα σχολεία αυτά και έτσι όπως λειτούργησαν στην προηγούμενη φάση, αλλά και έτσι όπως σκέφτομαι ότι πρέπει να λειτουργήσουν, δεν είναι σχολεία τα οποία απευθύνονται μόνο στο ιδιαίτερο κοινό τους, δηλαδή, τους προσοντούχους εκπαιδευτικούς και τα έξυπνα παιδιά, με τις ιδιαίτερες ικανότητες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που θα συγκεντρώσουν ως μαθητικό ακροατήριο, στη πραγματικότητα, ο σχεδιασμός, εκτός αυτού του ακροατηρίου, στοχεύει σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Εγώ, είχα φανταστεί και προσπαθήσαμε να το εφαρμόσουμε, στην προηγούμενη φάση, αυτό το δίκτυο των προτύπων πειραματικών σχολείων, σαν μια ατμομηχανή, που θα έστελνε μπροστά ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα, που θα ήταν οργανικά συνδεδεμένο με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα, σε ζητήματα έρευνας, σε ζητήματα καινοτομίας, σε ζητήματα επιμόρφωσης, σε ζητήματα διόρθωσης προβλημάτων, λαθών κ.λπ.. Έτσι φαντάζομαι την επανίδρυση, την επανασύσταση, την ανασυγκρότηση, του δικτύου των προτύπων και πειραματικών σχολείων, με τις διαφορές που θα υπάρχουν στα πρότυπα και στα πειραματικά.

Νέες θεματικές: Επίσης, θεωρώ αναγκαία την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών θεματικών. Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, υπάρχει ταύτιση απόψεων με την κυρία υπουργό. Το μείζον ζήτημα με αυτές τις νέες θεματικές, που πρέπει να το προωθήσει το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είναι τα προγράμματα σπουδών σχετικά με αυτές τις νέες θεματικές και δεν είναι κάτι απλό, βεβαίως, θα το προσπαθήσουμε. Ακόμη, θεωρώ, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, των λεγομένων soft skills, όπως η καλλιέργεια δημιουργικότητας, η επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία κ.λπ..

 

Σχόλια (11)

 
ΠΕ86
13 Νοε 2019 21:22

Αξιολόγηση + Πελατειακό Κράτος...

Σαν ανέκδοτο ακούγεται αλλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!

 
Ηλίας
13 Νοε 2019 21:21

Όπως τα είπε ο darkstar πιο πάνω.

@Νίκος

Όταν ο αξιολογητής, που φέρει (όπως τα περισσότερα στελέχη του δημοσίου) μία κομματική ταυτότητα και χρωστάει τη θέση του "στο κόμμα", έρθει να αξιολογήσει έναν τυχαίο και έναν προσκείμενο στο κόμμα του αξιολογητή; Ειδικά όταν τα κριτήρια είναι αρκετά "θολά" (βλ. ρούμπρικες), είναι πολύ εύκολο να σε βγάζει κάποιος πάντα "off side"... Αυτά γίνονται κάθε μέρα για πολύ ευτελέστερους λόγους! Πόσο μάλλον αν από αυτό εξαρτάται το "προφίλ" ως καλού ή κακού υπαλλήλου!

Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι οι περισσότεροι δημ. υπάλληλοι δε φοβούνται την ίδια την αξιολόγηση αλλά τους αξιολογητές και τα "κρυφά" κίνητρά τους! Στην Ελλάδα ζούμε! Καλωσήρθες Νίκο!

 
Σχολεία
13 Νοε 2019 19:40

Ενιαία Υποχρεωτική Εκπαίδευση 12 ετών και υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή.Αυτός πρέπει να ειναι ο στόχος για την Ελλάδα του 2030.

Συζητήσεις για τεχνική εκπαίδευση πριν τα 18 έτη είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας - τι μπορεί να κάνει ο απόφοιτος ΕΠΑΛ που δεν μπορεί να κάνει ένας απόφοιτος Γενικού Λυκείου με διετή φοίτηση σε ένα Δημόσιο ΙΕΚ;

 
Βιομηχανία Ελλάδας
13 Νοε 2019 16:52

Επίσης η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό νεανικής ανεργίας. Με ποια λογική θα ενισχυθεί η τεχνική / επαγγελματική εκπαίδευση σε μια χώρα όπου ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας φθίνουν;

 
Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια
13 Νοε 2019 16:51

Η λυκειακή εκπαίδευση πρέπει να είναι υποχρεωτική και ενιαία στον 21ο αιώνα.

Μεγάλο λάθος να προωθούνται σχέδια που δεν έχουν επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα: το σχέδιο για «πρότυπα» ΕΠΑΛ σηματοδοτεί προσκόληση σε μια κοινωνία που αδυνατεί να προσφέρει αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά και στη συνέχεια τα εγκαταλείπει, με ελάχιστες δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.

Είναι οξύμωρο πολιτικοί και στελέχη να μιλούν διαρκώς για ενίσχυση ενός τύπου εκπαίδευσης (λυκειακής τεχνικής εκπαίδευσης) που οι ίδιοι ποτέ δε θα ήθελαν τα παιδιά τους να επιλέξουν.

 
Jenny
13 Νοε 2019 16:08

Συγγνώμη αλλά γιατί ολοι τοσο ενδιαφερον για την αξιολογηση των εκπαιδευτικων; ποιοι αλλοι δημοσιοι υπάλληλοι αξιολογουνται και εαν δεν κριθουν επαρκείς επιμορφωνονται; εαν τους ενδιαφερει τοσο ας επιμορφωσουν όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικους και οχι μονο τους "κακους". Απαράδεκτο στυλ και ύφος από ανθρωπους που δεν εχουν μπει ουτε μια ωρα στην τάξη. Ας ερθουν να κανουν καμμία ωριτσα σε σχολεία και βλέπουμε. Χορτάσαμε θεωρεία...

 
Giannis
13 Νοε 2019 14:20

Πρόεδρε, αξιολόγηση προσωπικού ΧΤΕΣ!
Προχώρα στην υλοποίηση του σχεδιασμού σου όπως τον παρουσίασες!
Καλορίζικος!

 
darkstar
13 Νοε 2019 14:00

@Nικος δεν μας τα λες καλά ή έτσι θέλετε να παραμείνουν. Κανονικά από τον Γενικό Γραμματέα μέχρι τον εκπαιδευτικό έπρεπε να διορίζονται με προκήρυξη χωρίς κομματικά κριτήρια και βεβαίως μετά να αξιολογούνται. Στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής παράδοξο, οι ειδικοί και γενικοί γραμματείς διορίζονται από τον Υπουργό , ο περιφερειακός διορίζεται από την Υπουργό, οι ΣΕΕ γίνονται μεγάλες προσπάθειες να επιλέγονται κομματικά. Και όλοι αυτοί τώρα φωνάζουν μαζί με τον Υπουργό γιατί δεν υπάρχει αξιολόγηση! Και θέλουν να αξιολογήσουν τον άχρηστο εκπαιδευτικό ,που είναι ο μόνος μάχιμος, που φταίει διότι δεν θέλει την καλή αξιολόγηση από τους "αξιολογημενους" . Θα μας τρελάνετε τελείως εσείς οι "άξιοι" "αξιολογημενοι"

 
Το παρελθόν πώς μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον?
13 Νοε 2019 13:20

Πάλι τα ίδια σκουριασμένα μυαλά κι απόψεις! Θέλουν να πισωγυρίσουν τη χώρα έναν αιώνα πίσω ξεφτιλίζοντας τη δημόσια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς.

Σαν να είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η αυταρχικότητα της εξουσίας απέναντί τους το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εκπαίδευση.
Δε βλέπετε χώρες προχωρημένες που δεν έχουν αξιολόγηση αλλά έχουν κανονική χρηματοδότηση??

Τι θετική αλλαγή να κάνετε??

3 μήνες μετά τον Αγιασμό και χιλιάδες εκπαιδευτικοί ακόμη λείπουν από τα σχολειά.. Είπατε κάτι γι αυτό κύριε ΙΕΠ ???

 
Νίκος
13 Νοε 2019 10:54

Αν δεν ξεπεράσει την αδράνεια του καθηγητικού και συνδικαλιστικού κατεστημένου δεν θα πετύχει. τα ίδια επιχειρήματα η ίδια άρνηση στα πάντα . Ποιος θα μας αξιολογήσει,γιατί θα μας αξιολογήσει,αυτός ποιος τον αξιολόγησε,αν είναι κομματικός θα μας αδικήσει,αν είναι γνωστός κάποιου θα...και πάει λέγοντας.Όλα οδηγούν στο μη μας πειράζετε αφήστε μας ήσυχους!!!

 
Τους επιμορφωτές ποιός θα τους αξιολογήσει;;
13 Νοε 2019 09:13

Γιατί υπάρχει το θλιβερό φαινόμενο να σέρνονται οι εκπαιδευτικοί σε ανούσιες επιμορφώσεις, οι οποίες απορροφούν κονδύλια.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ