Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Κ. Μάρκου: Είναι πλαστό το βιογραφικό του νέου προέδρου του ΙΕΠ

Δημοσίευση: 12/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για πλαστότητα του βιογραφικού του νέου προέδρου του ΙΕΠ Γ. Αντωνίου έκανε λόγο στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Μάρκου , ενώ ο Χριστόοφόρος Βερναρδάκης ρώτησε  εάν ο κ. Αντωνίου δούλευε σε ιδιωτικό σχολείο:

Γ. Αντωνίου:  Το δεύτερο είναι η σχέση εργασίας, το στάτους μάλλον με το οποίο δίδαξα στο Πολυτεχνείο. Κοιτάξτε, οι έχοντες σχέση με πανεπιστημιακά ιδρύματα το ξέρουν αυτό. Δεν είχα 407, ούτε είχα θέση στο ΕΜΠ και στο κοινό διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής, ο επιβλέπων Καθηγητής μου έδινε ανάθεση μαθημάτων και έκανα αυτά τα μαθήματα. Είναι μια συνήθης πρακτική.

Κ. Μάρκου: Αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή είναι παραπλάνηση στο βιογραφικό σας. Ο υποψήφιος Διδάκτορας δεν είναι συνεργάτης καμιάς σχολής. Εξαπατάτε κύριε!

Γ. Ανδριανός (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ! Δεν έχετε το λόγο!

Κ. Μάρκου: (ομιλεί εκτός μικροφώνου): Είναι πλαστό το βιογραφικό σας!

Γ. Αντωνίου:  Μα, είναι δυνατόν να το λέτε αυτό;

Κ. Μάρκου: Είναι πλαστό το βιογραφικό σας! Κανείς υποψήφιος διδάκτορας δεν είναι συνεργάτης!

Γ. Αντωνίου:  Ωραία! Θέλετε να το διορθώσετε εκεί; Αμφισβητείτε ότι με την ιδιότητα του υποψήφιου Διδάκτορα δίδαξα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο;

Κ. Μάρκου: (ομιλεί εκτός μικροφώνου): Είστε εκπαιδευόμενος σαν Διδάκτωρ, δεν είστε διδάσκων.

Γ. Αντωνίου:  Δεύτερον, όταν πήρα το διδακτορικό μου, επειδή ενεπλάκην σε ένα μεταδιδακτορικό πρόγραμμα και στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτού του προγράμματος συνέχισα να διδάσκω άλλα 2 χρόνια έναν αριθμό μαθημάτων και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ένα μεταπτυχιακό μάθημα στο ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, οι κραυγές περί του ότι εξαπάτησα… Τέλος πάντων.

Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη

Χριστόφορος Βερναρδάκης: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντωνίου, επειδή δεν έχω το πλήρες βιογραφικό σας, έχω καταλάβει από διάφορα δημοσιεύματα ότι είχατε κάποια σχέση με τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη.

Γιάννης Αντωνίου:  Ναι, εργάστηκα δύο χρόνια στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, μετά την αποχώρησή μου από τη δημόσια εκπαίδευση.

Χριστόφορος Βερναρδάκης: Αυτό ποια περίοδο ήταν.

Γιάννης Αντωνίου:  Από το 2015 έως το 2017.

Χριστόφορος Βερναρδάκης: Σας ευχαριστώ.

Σχόλια (21)

 
Καλή τύχη
15 Νοε 2019 22:21

Εξαρτημένοι από ιδεολογικές αντιπαραθέσεις του 1984 έως 2014... Σε ποια χώρα με τόσα προβλήματα εμφανίζονται στελέχη τόσο αδιάφορα να αναμετρηθούν με την πραγματική διάσταση των προβλημάτων;

 
Γ.Π.
15 Νοε 2019 14:16

Ο νέος πρόεδρος φάνηκε πως δεν είχε αρκετή εμπειρία στις των αρμάτω ταραχές, στις όχθρητες και τα βάρη και ειδικά στα κονταροχτυπήματα. Νομίζω πως πρέπει να αρχίσει να προπονείται και μια καλή εισαγωγή στο κλίμα είναι να ξαναδεί τη «γιόστρα» στον Ερωτόκριτο.
Αφιερώνω το παρακάτω μικρό απόσπασμα στον νέο Πρόεδρο.

Ήστεκεν ο Χαρίδημος σαν άντρας κι ανιμένει
κι εγύρευγε να βρει καιρόν η χέρα η τιμημένη.
Δε θέλει δίχως διάφορον οι κοπανιές να πηαίνου,
ωσάν επηαίναν του θεριού τ' άγριου του θυμωμένου,
που πότε εβάρειε το σπαθί, πότες εις το σκουτάρι,
μ' αυτήνες οι λαβωματιές δεν έχουνε τη χάρη.
Μα τούτος έχει απομονή και πολεμά με γνώση
κι εγύρευγε τονε ανοικτό, για να τόνε λαβώσει,
και πάντα ομπρός στα μάτια του με το σπαθί ξαμώνει,
για να τόνε κρατεί μακρά, να μην πολυσιμώνει.
Με τον καιρό ο Χαρίδημος τη χέρα χαμηλώνει
κι ηύρε του το μερί ανοικτό, δαμάκι το λαβώνει.
Σ' κείνο τον τόπο του 'βγαλε τότες το πρώτον αίμα
κι αρχίσασι κι εχαίρουντα κείνοι οι πολλοί οπού τρέμα·
λιγάκι τον ελάβωσε, πούρι το αίμα εβγήκε
και το σπαθί του εις το μερί λαβωματιά τού αφήκε
κι ωσάν τεχνίτης στ' άρματα πάντα καιρό γυρεύγει
με γνώση και με μαστοριά να κρούγει και να φεύγει.
Τη δεύτερη λαβωματιά στο στήθος του την κάνει
κι ήτον ετούτη ακρόκαλη, αίμα πολύ του βγάνει.
Γυρεύγει τόπο και καιρόν εκείνη την ημέρα
να κάμει μια μαλιά καλήν η τιμημένη χέρα.
Ως είδεν ο Σπιθόλιοντας τα αίματα κι ετρέχα
στο στήθος του και στο μερί και το κορμί του εβρέχα,
εμούγκρισε, εταράχτηκε κι ωσά λιοντάρι αγριεύγει
και να βαρεί του Κρητικού τόπο να βρει γυρεύγει
μηδέ ποτέ το πέλαγος έτοιας λογής μανίζει
σ' τσ' ανεμικές του Γεναριού, όντε βρονά κι αφρίζει,
σ' καιρό που ανακατώνεται με ταραχή μεγάλη,
κι όντε σκορπά τα κύματα όξω στο περιγιάλι,
σαν ήκαμε ο Σπιθόλιοντας στα αίματα οπού εθώρει
κι έτρεχαν και να γδικιωθεί ακόμη δεν εμπόρει.
Εδάγκανε τα χείλη του, μέσα η καρδιά του βράζει,
δράκοντας κι όχι ανθρωπινό το πρόσωπο του μοιάζει
κι ήσυρε μουγκαλισματιάν έτσι πολλά μεγάλη,
που το πατάρι εσείστηκε από μια μεράν ως άλλη,
κι εφάνη, κι ήτονε βροντή, οπού απ' τα ύψη αρχίζει
και κάνει ταραχή πολλή, τα νέφαλα ξεσκίζει
και με πολύ συχαλασμό στα βάθη κατεβαίνει·
εδέτσι κι απ' το στόμα του ο μουγκρισμός εβγαίνει.
Μανίζει με τα χέρια του και το σπαθί του ψέγει
κι εις κείνες τες λαβωματιές να γδικιωθεί γυρεύγει.
Εμάζωξε σαν το θεριό όλη τη δύναμη του
κι όσο μπορεί ψηλά ψηλά σηκώνει το σπαθί του
κι απόκει τρέχει απάνω του με το αγριωμένο χέρι
κι εξάμωσε να του βαρεί στης κεφαλής τα μέρη·
κι ο Κρητικός ογλήγορος σηκώνει το σκουτάρι,
βάνει το προς την κεφαλή, την κοπανιά να πάρει·
κι εβλέπησε την κεφαλή, γιατί απ' ομπρός το βάνει·
και δίδει του μια κοπανιά και μέσα εις δυο το κάνει
και πέφτει κάτω το μισό, τ' άλλο μισό απομένει
κι ευρέθηκε κι η χέρα του λιγάκι λαβωμένη.
Τότε, σαν είδε ο Κρητικός και το σκουτάρι εχάσε,
εις άλλο μόδο πολεμά κι άλλη βουλήν επιάσε·
πλια δυνατός εγίνηκε και πλια άφοβα μαλώνει·
ζάλο δεν κάνει οπίσω πλιο, μα όσο μπορεί σιμώνει·
και δεν του εφαίνετο καιρός, να στέκει ν' ανιμένει·
πόδας τον πόδαν ήμπωθε, και πάντα μέσα μπαίνει·
στρέφεται χάμαι και θωρεί και το κορμί μουλώνει
και με μεγάλη μαστοριά στα πόδια του ξαμώνει·
εθάρρεψε ο Σπιθόλιοντας κι εκεί θε να του δώσει
και χαμηλώνει τ' άρματα να μην τόνε λαβώσει.
Ετότες ο Χαρίδημος του φάνη να 'ναι η ώρα
να δώσει τέλος τση μαλιάς, να κατατάξει η χώρα,
κι εσήκωσεν ως αστραπή το γρήγορό του χέρι,
ωσάν τον είδεν ανοικτό στης κεφαλής τα μέρη,
και μπήχνει του όλο το σπαθί εις το λαιμό αποκάτω·
ύπνο τον αποκοίμισε· παντοτινά εκοιμάτο.
Ήπεσε κάτω το θεριό, τα μάτια του γρυλώνει,
φαρμάκι φτει με τους αφρούς, κλάημ' αναδακρυώνει
κι εμουγκαλίστη τρεις φορές το φοβερό του στόμα
κι εβρόντηξεν ο ουρανός κι εσείστηκε το χώμα
και με μεγάλη ταραχή και μουγκρισμόν ομάδι
επήγε η άγρια του ψυχή στο μαυρισμένον Άδη.

 
@@ΣΕΕ
14 Νοε 2019 22:25

Όσα πρόλαβαν όμως, γιατί μια παρένθεση ήταν. Άλλωστε, ήταν τόσα πολλά τα σωστά ως το 2015, που πώς να προλάβαιναν να τα γκρεμίσουν όλα?

 
Συμβολή Υπ. Διδακτόρων στο διδακτικό έργο
14 Νοε 2019 19:08

Δεν καταλαβαίνω γιατί στο βιογραφικό του αυτοπαγιδεύτηκε σε διασταλτικές ερμηνείες του όρου "επιστημονικός συνεργάτης" χωρίς να έχει να κερδίσει ουσιαστικά τίποτε. Θα μπορούσε να γράψει ότι κατά την εκπόνηση της διατριβής του συνέβαλε στο διδακτικό έργο

 
@ΣΕΕ
14 Νοε 2019 16:47

όχι δεν βγήκαν στα κάγκελα, τα γκρέμισαν έτσι κι αλλιως όμως. Εκτός από την Κοινωνιολογία βέβαια.

 
Ατυχής επιλογή
14 Νοε 2019 16:35

Έπρεπε να προταθεί νέο και άφθαρτο στέλεχος, από το εξωτερικό. Αποδεικνύεται η ελάχιστη έως ανύπαρκτη ικανότητα ανανέωσης του συστήματος.

 
Συνταξιούχοι
14 Νοε 2019 16:34

Καλό να γνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να έρχεται η ώρα της αποχώρησης αλλιώς θα μείνουμε στάσιμοι ως κοινωνία. Όταν κάποιος ξεκίνησε να διδάσκει τη δεκαετία του '70 έχουν περάσει πέντε δεκαετίες εξέλιξης σε θέματα παιδαγωγικής και τεχνολογίας και αναμφίβολα υπάρχουν νεότεροι συνάδελφοι εξίσου ικανοί να αναλάβουν.

Συνεργασία με πανεπιστήμιο συνήθως θεωρείται ως η αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού (ΠΔ. 407/80) και όχι η επικουρική συνδιδασκαλία επιμέρους κομματιών.

 
@Δρ.Στέλιος Καραγιάννης,ΣΕΕ ΠΕ 83.
14 Νοε 2019 12:33

"όταν ανέλαβαν τη προεδρία του ΙΕΠ ο καθηγητής κ.Κουζέλης και την αντιπροεδρία ο εκλεκτός συνάδελφός μας κ.Παύλος Χαραμής...", ΔΕΝ βγήκαν στα κάγκελα πριν καν να αναλάβουν, να γκρεμίζουν τα πάντα, να μηδενίζουν τους προηγούμενους και να λένε ότι θα πάμε μπροστά... γυρνώντας το ρολόι 5 χρόνια πίσω στο 2014. Ας έρθει τότε και ο Γ.Α.Π., να μας πει να πάμε μπροστά, γυρνώντας στο Καστελόριζο....

 
Μανος
14 Νοε 2019 08:09

Ακούμε τόσα απερίγραπτα από το Μάρκου τελευταία. Θα μείνουν στην ιστορία!!!!!

 
Alex
13 Νοε 2019 21:45

Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον... Και τι άλλο έχουμε να δούμε....

 
Υποψήφιος Διδάκτωρ
13 Νοε 2019 20:50

Σαν ΥΔ δεν επιλέγεται από το τμήμα, απλώς τον τοποθετεί ο καθηγητής του, δεν περνάει από αξιολόγηση την ευθύνη του μαθήματος την έχει πάντα ο καθηγητής

 
Αδιανόητο
13 Νοε 2019 16:57

Άνθρωποι να ασχολούνται με το βιογραφικό κάποιου που θα έπρεπε να έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και χρόνια

 
Δρ.Στέλιος Καραγιάννης,ΣΕΕ ΠΕ 83@Διάλογος της ντροπής στη ΜΕ
13 Νοε 2019 15:14

Όλος αυτός ο διάλογος που διάβασα είναι της ντροπής για τους βουλευτές μας και για τους πνευματικούς ανθρώπους κυρίως.Όσοι διδάξαμε κατά καιρούς στα ΑΕΙ, με τον άλφα ή βήτα τρόπο, προσφέραμε διδακτικό έργο άλλοι επ΄αμοιβή και με συμβάσεις και άλλοι εθελουσίως και κατόπιν επιλογής, συνεπικουρώντας το έργο των καθηγητών μας ως υποψήφιοι διδάκτορες ή "συνεργάτες" τους,κανονικοί ή άτυποι.Ο κ.Αντωνίου πράγματι δίδαξε έτσι και το ξέρουμε όλοι.Σαν άκομψες όμως μου φαίνονται αυτές οι ερωτήσεις που διάβασα παραπάνω προς έναν άνθρωπο που έχει την εικόνα του μαχητή της εκπαίδευσης,ανεξαρτήτως του τί πιστεύει πολιτικά...Δηλαδή είναι μίασμα να προσφέρεις ως συνταξιούχος εκπαιδευτικό έργο με το 30% της αμοιβής του μη συνταξιούχου συμβασιούχου στην ιδιωτική εκπαίδευση?Και το ερώτημα παρακαλώ από ποιον?Από τον κατά τα άλλα σοβαρό πολιτικό κ.Βερναδάκη..!Αλλά για να δείξω πόσο ανώριμοι είμαστε ακόμα πολιτικά , θα πω ότι δεν θυμάμαι την ΝΔ να ωρρύεται πολιτικά όταν ανέλαβαν τη προεδρία του ΙΕΠ ο καθηγητής κ.Κουζέλης και την αντιπροεδρία ο εκλεκτός συνάδελφός μας κ.Παύλος Χαραμής...

 
Πε19
13 Νοε 2019 13:42

Αν ο υπ. Διδάκτωρ παίρνει υποτροφία και στις υποχρεώσεις του είναι να παρέχει επικουρικό διδακτικό έργο τότε ναι διδάσκει σε ΑΕΙ αλλά προσοχή άλλο παρέχει επικουρικό και άλλο αυτόνομο διδακτικό έργο. Τώρα αν ο Χ-καθηγητής στέλνει τον μεταπτυχιακό του να κάνει τα μαθήματα (σε αυτή μάλλον την περίπτωση εμπίπτει) αυτό δεν τον κάνει διδάσκοντα. Απλά εκεί στην κυβέρνηση δεν είχαν άλλο να βάλουν ? ? ?

 
Κριτης
13 Νοε 2019 12:39

Βρήκαμε θέμα τώρα. Ωραία αντιπολίτευση !!!

 
Διδάκτορας
13 Νοε 2019 09:51

Ως υπ. διδακτ. κλήθηκα να συνεπικουρώ εξετάσεις, να κάνω παρουσιάσεις στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και κάποιες ώρες μαθήματος που αφορούσαν ως περιεχόμενο το υπό εκπόνηση έργο. Αυτό προβλεπόταν άλλωστε από τον κανονισμό σπουδών. Προφανώς η πορεία εκπόνησης του διδακτορικού ελεγχόταν από την τριμελή και υπέβαλα τις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ενώ σε όποιες δημοσιεύσεις έγιναν υπήρχε (προφανέστατα) το όνομά μου. Αυτά όμως επ ουδενί με χρήζουν συνεργάτη ή διδάσκοντα στο πανεπιστήμιο. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε για τον κ. Αντωνίου...

 
αιρετικός
13 Νοε 2019 08:51

Ο Υπ. Διδάκτορας δεν παρέχει αυτοδύναμο εκπαιδευτικό έργο. Η παροχή αυτοδύναμου έργου δεν προβλέπεται από καμία διάταξη και άρα η μόνο δυνατότητα που υπάρχει είναι υποστηρικτικό έργο δηλ. στα εργαστήρια. Με αυτή τη έννοια έχει δίκιο η κ. Μάρκου. Το εκπαιδευτικό έργο στα Πανεπιστήμια το εκτελούν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και κανένας άλλος. Η συνήθης πρακτική στα αμφιθέατρα να εμφανίζονται μεταπτυχιακοί, υπ. διδάκτορες είναι αντιθεσμική και αντιακαδημαική και δεν τιμά το Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

 
IEΠ
13 Νοε 2019 08:47

Είναι η πρώτη φορά που Προεδρος του ΙΕΠ είναι ιδιώτης....Συγχαρητήρια στους Νομικούς του ΙΕΠ που ανοιξαν αυτο το δρόμο.....θα κριθούν

 
Ψαλτης
13 Νοε 2019 08:31

Ο Μάρκου δεν είναι αυτός που φώναζε στην Κεραμεως «καλά έκαναν» όταν ειπε στη Βουλή ότι έκοψαν κάποιοι την αλυσίδα του λουκέτου του ΟΠΑ ; Χωρίς μικρόφωνο πάντα και χωρίς να του δοθεί ο λόγος. Καταλαβαίνετε.....

 
@Υπ. Διδ.
13 Νοε 2019 07:53

Ξέρουμε καλά τι είναι ο υποψήφιος διδάκτορας. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι διδάσκων (διαβάστε τον νόμο με τα προσόντα)....

Ο εν λόγω κύριος απλώς φούσκωσε το βιογραφικό του και θέλετε να το αποκρύψετε.

 
Υπ. Διδ.
13 Νοε 2019 07:05

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο υπ. Διδάκτορας βεβαίως και είναι επίσημα συνεργάτης του Τμήματος ΑΕΙ: η πορεία του παρακολουθείται επίσημα από την Γραμματεία, κάθε χρόνο κάνει έκθεση προόδου που εγκρίνεται από την τριμελή επιτροπή και το Τμήμα και κυρίως, το όνομά του ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΑΕΙ εμφανίζεται σε όλες τις ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά με κριτές ή παρουσιάζονται σε τοπικά, ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Επίσης, στην περίπτωση που αμοίβεται, αμοίβεται από ερευνητικά προγράμματα του ΑΕΙ ή άλλους πόρους του Τμήματος. Τι άλλες αποδείξεις χρειάζονται για να πεισθείτε;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ