Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Βασικές επισημάνσεις στον επερχόμενο Νόμο για τις δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης

Απαιτείται ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και μια οργανωμένη βάση ανοικτής δημόσιας συζήτησης για συγκεκριμένα θέματα χωρίς αποκλεισμούς (προσώπων και φορέων)
Δημοσίευση: 15/11/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του  Γιάννη   Καραγιάννη   , Συντονιστή  Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03, 2ο ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ν. Αιγαίου

Η δημόσια δηλωμένη πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την ψήφιση  νέου Νόμου σχετικά με τις δομές υποστήριξης της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης οφείλει πρωτίστως  να λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους που διασφαλίζουν την "καλή" νομοθέτηση, την μη αναδρομική νομοθέτηση  καθώς και την μέγιστη δυνατή "συναινετική" νομοθέτηση, τόσο κοινοβουλευτικά όσο θεσμικά και κοινωνικά. Στο παραπάνω πλαίσιο επισημαίνω τα επόμενα:

(1) Τον ενιαίο, αναλογικό, ορθολογικό και αξιοκρατικό τρόπο επιλογής όλων των στελεχών της εκπαίδευσης (ενδεχομένως με την συμμετοχή του ΑΣΕΠ). Δηλαδή, τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να έχουν ξεκάθαρο πλαίσιο επιλογής (χρονικό ορίζοντα και κριτήρια επιλογής). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει κοινή αξιολογική περίοδος επιλογής στελεχών στην οποία οι κρίσεις θα γίνουν διαδοχικά και χωρίς αμοιβαίους αποκλεισμούς (Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων).

(2) Το πλαίσιο των καθηκόντων των στελεχών της εκπαίδευσης οφείλει να είναι σαφές και με μετρήσιμα χαρακτηριστικά για κάθε κατηγορία στελέχους.

(3) Δεν είναι ωφέλιμο για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας να υπάρξει Νόμος που καταργεί τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης και αυτές να συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, πέραν του απαιτούμενου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αντικατάστασής τους, για προφανείς λόγους (πρωτίστως γιατί τα στελέχη αισθάνονται ότι το έργο που επιτελούν ίσως να μην έχει συνέχεια και νιώθουν ανασφάλεια για το μέλλον). Αν, ωστόσο, υπάρχει πρόθεση να μην καταργηθούν οι υπάρχουσες δομές στον παρόντα χρόνο είναι καλύτερα η όποια νομοθετική αλλαγή  να υλοποιηθεί λίγο πριν τη λήξη της θητείας των υφιστάμενων στελεχών των δομών (δηλαδή πριν το καλοκαίρι του 2021). Αυτό βέβαια αυτόματα σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει  κοινή αξιολογική περίοδος επιλογής εκτός, αν η θητεία των Διευθυντών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης παραταθεί για ακόμα 1, 5 έτος, τη στιγμή που ακόμα και τώρα υπάρχει η εκκρεμότητα της συνέχισης των διαδικασιών επιλογής τους (και φυσικά 1 έτος παράταση και στους Διευθυντές Σχολικών μονάδων).

(4) Η πολιτική ηγεσία του Υ. ΠΑΙ. Θ. δεν δεσμεύεται συνταγματικά για την περάτωση του υπολοίπου της θητείας των στελεχών που σήμερα υπηρετούν στις διάφορες θέσεις των εκπαιδευτικών δομών (όπως π.χ. οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης κ.α.), εφόσον οι δομές αυτές καταργηθούν με Νόμο (π.χ.  ΠΕ. ΚΕ. Σ./Π. Δ. Ε.) ή/ και αντικατασταθούν από άλλες (π.χ. Σχολικοί Σύμβουλοι). Επομένως, τα υφιστάμενα στελέχη ασκούν τα καθήκοντά τους στις υφιστάμενες δομές μόνο και αυτονόητα, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των νέων στελεχών στις αντίστοιχες θέσεις (Στον δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες που καταργήθηκαν ή/και συγχωνεύτηκαν ή/και αντικαταστάθηκαν πρόσφατα με τον Νόμο 4622/2019-ΦΕΚ 133/Α΄/2019, τα στελέχη που υπηρετούσαν σε αυτές τερμάτισαν τη θητεία τους ταυτόχρονα με την κατάργηση ή/και συγχώνευση ή/και αντικατάσταση των αντίστοιχων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στον Νόμο).

(5) Ο νέος Νόμος οφείλει να είναι συνολικός και όχι αποσπασματικός. Επομένως,  δεν είναι ορθολογικό ούτε και πρακτικά ωφέλιμο να παραμείνουν ενεργές διατάξεις των προηγούμενων σχετικών Νόμων και να συμπληρωθούν αυτές με νέες διατάξεις ή άρθρα σε ένα νέο Νόμο,  αλλά απαιτείται να γραφτεί σε έναν και μοναδικό νέο Νόμο το σύνολο των προβλεπόμενων διατάξεων των σχετικών με την επιλογή, την τοποθέτηση και τα καθήκοντα των στελεχών ανά κατηγορία στελέχους,  καθώς και το σύνολο του οργανογράμματος των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

(6) Θεωρώ ότι καλό θα ήταν να επανεξεταστεί η λειτουργία των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, δηλαδή αν, και σε ποιο βαθμό, είναι λειτουργικά και διοικητικά δόκιμη η λειτουργία τους, ανατρέχοντας και μελετώντας επισταμένα την ιστορική τους διαδρομή αλλά και τον χρόνο στον οποίο τελικά διεκπεραιώνονται υποθέσεις σχετικά απλές, στις οποίες είναι αρμόδιες οι Π.Δ.Ε. και οι οποίες εκτιμώ ότι θα είχαν διεκπεραιωθεί άμεσα και ορθολογικά από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.

(7) Οι διαδοχικές, βιαστικές και, εν μέρει, πρόχειρες νομοθετήσεις είχαν αρνητικά αποτελέσματα για μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έτσι, απαιτείται ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και μια οργανωμένη βάση ανοικτής δημόσιας συζήτησης για συγκεκριμένα θέματα χωρίς αποκλεισμούς (προσώπων και φορέων), έτσι ώστε να συνταχθούν συνολικά όλα τα άρθρα τα σχετικά με τις δομές υποστήριξης της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης.

Σχόλια (30)

 
ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
18 Νοε 2019 18:50

Ο κ. Καραγιάννης είναι ένας άριστος επιστήμονας και βαθύς γνώστης των εκπαιδευτικών θεμάτων, Για το λόγο αυτό πρέπει να εισακούεται και να εξετάζουμε την άποψη του!

 
ΕΛΕΝΗ
18 Νοε 2019 18:48

Αν δεν τακτοποιηθούν όλα τώρα θα υπάρξει αναστάτωση των στελεχών όλων των βαθμίδων και όλα θα υποβόσκουν χωρίς να λύνονται προβλήματα.ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ότι έχετε πει!

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18 Νοε 2019 12:46

Οι Δ/ντές εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων πρέπει να επιλεγούν για την επόμενη σχολική χρονιά το Μάιο του 2020 με τις νόμιμες διαδικασίες. Καμιά παράταση θητείας δεν πρέπει να δοθεί και μέχρι τότε άμεση αντικατάσταση των Δ/ντών εκπαίδευσης και αναδιάρθρωση των δομών. Το νομοσχέδιο επιλογής στελεχών πρέπει να κατατεθεί άμεσα. Η προηγούμενη κυβέρνηση με μια μόνο υπογραφή έληγε θητείες και με ένα απλό "χαρτί" όριζε διαδικασίες!

 
ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
18 Νοε 2019 11:50

Βάλτε τέλος στον Νόμο Γαβρόγλου.Αποκαταστήστε την τάξη στην εκπαίδευση.Δώστε ρόλο στα πιο μορφωμένα στελέχη όπως ήταν οι Σχολικοί Σύμβουλοι (εποπτεία και αξιολόγηση).

 
ΑΜΕΣΑ
17 Νοε 2019 20:33

Το υπουργείο να φέρει άμεσα νόμο να ρυθμίσει όλες τις εκκρεμότητες. Κρίσεις των πάντων μέχρι το τέλος της χρονιάς. Καταργήστε τα ΠΕΚΕΣ. Οι σχολικοί σύμβουλοι να έχουν ρόλο αξιολογητικό, εποπτικό και ανεξάρτητο από τη διοίκηση καθώς και να υπάρχουν σε κάθε νομό όλες οι βασικές ειδικότητες.

 
Πονηριές του ΣΥΡΙΖΑ για Διευθυντές Εκπαίδευσης
17 Νοε 2019 17:25

Για 10ετίες σε όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης ίσχυαν οι πίνακες έστω και για διετία.Αν κάποιος συνταξιοδοτούνταν κλπ αντικαθιστούνταν από τον επόμενο του πίνακα.Μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε ο αντικαταστάτης του ΔΕ να μην είναι ο επόμενος του πίνακα αλλά ο Προιστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων που πέρασε από ένα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με τα ελάχιστα των προσόντων και είναι της απολύτου επιλογής του ΔΕ.Δηλ.φεύγοντας ο ΔΕ αφήνει τον διάδοχο της αποκλειστικής του επιλογής.Αυτά μόνο σε φεουδαρχικά συστήματα γίνονται και πολύ σωστά τα λέει ο @ΠΕ.Ο4.01Δηλ.βάζουμε τους δικούς μας και αν φύγουν θα μπούν οι δικοί των δικών μας δηλ πάλι οι δικοί μας.Για αυτό ΤΩΡΑ να αλλάξουν με οποιοδήποτε τρόπο τους ΔΕ.Για την 16μηνη παράταση και για τους αντικαταστάτες τους.

 
Ντίνος
17 Νοε 2019 17:02

@Στράτος.Η ΝΔ δεν πρόκειται να κάνει τίποτε γρήγορα.Αν και φημολογείται ότι σε 15 μέρες θα βγάλουν ένα νομοσχέδιο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης επειδή δέχονται τεράστιες πιέσεις από τους συνδικαλιστές πάλι θα αργήσουν.Πλάκα θα έχει να τους προλάβουν εκλογές και να ολοκληρώσουν μέχρι τότε τις αργοπορημένες νέες επιλογές.Δεν φημίζονται,όπως γράφεις,για τις αργοπορημένες επιλογές.Φημίζονται για τα φοβικά σύνδρομα της αριστεράς που τους κατείχαν ανέκαθεν και τον φόβο μήπως τους κατηγορήσουν οι αριστεροί για οτιδήποτε.Θα αργήσουν οι επιλογές,πλην ΔΕ με επιφύλαξη,και θα ολοκληρωθούν σε αφάνταστα αργούς ρυθμούς.Όποιοι έλεγαν αυτά που γράφεις πριν τις εκλογές ήταν εκτός πραγματικότητας και αγνοούσαν την νοοτροπία της ΝΔ εκφράζοντας τις προσωπικές τους επιθυμίες και μόνο.Ειδικά οι Σχολικοί Σύμβουλοι που πίστεψαν τα απίστευτα.

 
Μιχάλης
17 Νοε 2019 16:23

Γιατί προτείνετε να καταργηθούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης; Μήπως μόνο και μόνο για να δοθούν οι 13 θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών σε ημέτερους;

Αξίζει να τονιστεί ότι οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης έχουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και αξιολογήθηκαν για πρώτη φορά από Συμβούλιο Επιλογής ΑΣΕΠ. Προσωπικά βλέπω να επιτελούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα και αντικειμενικά.

Η αποκαθήλωση των ΠΔΕ συνιστά παραβίαση της δημοκρατικής συνέχειας στη διοίκηση και θα ζημιώσει τη ΝΔ που υποσχέθηκε αμεροληψία στην κατάληψη των θέσεων ευθύνης. Δεν πρέπει να επαναληφθούν οι άδικες πρακτικές του παρελθόντος.

Το ξήλωμα των 13 ΠΔΕ με αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. Δεν νομίζουμε ότι αποτελεί έγνοια της κυβέρνησης ο έλεγχος της διοίκησης και η άλωση του κράτους. Βασικό μέλημα πρέπει να είναι ο σεβασμός στις θεσμικές διαδικασίες, η εφαρμογή της νομιμότητας, η διαφάνεια και η αξιοκρατική επιλογή των στελεχών. Ένα βήμα για την αποκομματικοποίηση του κράτους αποτελεί η διατήρηση των άξιων ΠΔΕ στις θέσεις που κατέλαβαν αξιοκρατικά. Πριν λήξει η θητεία τους να ξαναστηθεί νέο Συμβούλιο Επιλογής ΑΣΕΠ;

Όσοι προτείνετε την κατάργηση των περιφερειακών δομών εκπαίδευσης δεν εκθέσατε πειστικά επιχειρήματα. Ακόμα και αν η κυβέρνηση θελήσει να θεσμοθετήσει την αντικατάσταση τους με άλλη δομή, αυτή η αλλαγή θα πρέπει να ξεκινήσει μετά τη λήξη της θητείας των ΠΔΕ. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμός των κανόνων της δημοκρατίας.

 
Στράτος
17 Νοε 2019 14:46

Και για να θυμηθώ λίγο το παρελθόν. Όταν οι εθνικές εκλογές πλησίαζαν αλλά και πολύ πριν από αυτές, κάποιοι σχολιαστές εδώ στο esos μας διαβεβαίωναν, γνωρίζοντας δήθεν από το εσωτερικό της Ν.Δ., ότι μετά τις εκλογές η Ν.Δ. θα προχωρούσε σε άμεση αντικατάσταση των στελεχών εκπαίδευσης από προσωρινούς αναπληρωτές τους και σε ταχύτατη επιλογή νέων στελεχών. Επίσης έκαναν λόγο για άμεση επαναφορά των Σχολικών Συμβούλων και κατάργηση των Δομών Εκπαίδευσης. Έγραφα τότε, δεχόμενος πολλά πυρά και αντιρρήσεις, ότι γενικώς η Ν.Δ. αργοπορεί στις επιλογές στελεχών και εάν συνέβαιναν τα παραπάνω θα αποτελούσαν εξαίρεση στον κανόνα.
Σήμερα, 4 μήνες μετά τις εκλογές, το μόνο που υπάρχει είναι μία εξαγγελία για προώθηση αλλαγών στον τρόπο επιλογής στελεχών. Δεν γνωρίζουμε καν εάν πρόκειται για συνολικό σχέδιο νόμου/πλαισίου επιλογής όλων των στελεχών ή εάν θα γίνουν τώρα απλές διορθωτικές κινήσεις στις Δομές Εκπ. και θα ακολουθήσει, τον Ιανουάριο (;) το νέο συνολικό πλαίσιο. Οπότε, σε πόσους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η επιλογή στελεχών εκπαίδευσης όλων των θέσεων;

 
ΠΕ04.1
17 Νοε 2019 14:43

Αυτό με τις παρατάσεις έχει γίνει ανέκδοτο. Όλες οι θητείες 4 χρόνια. Καμία παράταση. Μόνιμος νόμος επιλογής στελεχών. Από το 15 μέχρι σήμερα οι ΣΣ είχαν πάρει παράταση 3 χρόνια, οι Διευθυντές εκπαίδευσης 2 οι προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων άλλα μετά την εφαρμογή του Ν. 4547 σε θέσεις Δ/ντών εκπαίδευσης προάγονται ως αναπληρωτές (2 χρόνια όσα η αρχική τους θητεία) οι πρ. εκπ. Θεμ. οι οποίοι είχαν εκλεγεί χωρίς την χρήση αντικειμενικών μορίων ούτε καν συνέντευξης απλά με γνωμοδότηση ΠΥΣΕ/ΠΥΣΠΕ !!! Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν ως μόνο προσόν το απλό πτυχίο τους !!!! Π.Ο. ΚΠΕ υπ/νοι Σχ. δραστηριωτήτων και λοιπά δεν έχουν αλλάξει από το 2011
Νόμο ΤΩΡΑ !!!!
Αλλά για να μην γκρινιάζουμε από το 15 μέχρι τώρα οι Δ/ντες σχολείων έχουν αλλάξει 2 φορές !!!!!!

 
Στρατής Στ.
17 Νοε 2019 13:42

Αν φύγουν οι ΠΔΕ που απλά προσθέτουν ένα γραφειοκρατικό γρανάζι στα πολλά που υπάρχουν και αναβαθμιστούν οι ΔΔΕ/ΔΠΕ και παράλληλα αναβαθμιστούν και οι διευθυντές σχολείων θα λυθούν πολλά προβλήματα και θα εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί.

Επίσης οι ΔΠΕ/ΔΔΕ θα πρέπει να οργανωθούν σωστά με διοικητικούς υπαλλήλους – εκπαιδευτικούς που θέλουν να βγουν από την τάξη ή είναι πολλά χρόνια εκτός τάξης και αυτό να γίνει υποχρεωτικά.

 
ΤΑΚΗΣ Ο Επιφυλακτικός
16 Νοε 2019 22:18

Είναι σωστή η τοποθέτηση του αρθρογράφου.Να έχουμε σχολικοούς συμβούλους με αρμοδιότητές και κύρος.Να σταματήσουν τα ΠΕΚΕΣ και οι περιφερειακές Διευθύνσεις.Τζάμπα έξοδα.

 
@@@
16 Νοε 2019 21:13

Ο καθένας εκφράζει τον καημό του, ανάλογα με το ατομικό του συμφέρον!
Όπως πάντα!

 
Ως πότε οι διαρκείς παρατάσεις στελεχών;
16 Νοε 2019 00:30

@Καραγιάννης .Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι 16 μήνες σε παράταση και αν κάποιος συνταξιοδοτηθεί αντικαθίσταται από τον Προιστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων που και αυτοί είναι σε σιωπηρή παράταση θητείας.Δηλ.οι έχοντες νομικό πρόβλημα ΔΕ ,όπως είπε η Κεραμέως,αντικαθίστανται από τους σε παράταση ΠΕΘ που επιλέχτηκαν από συμβούλιο επιλογής που προέδρευαν οι έχοντες νομικό πρόβλημα ΔΕ.Αυτά σε σοβαρές χώρες δεν γίνονται.Και μετά αναρωτιούνται γιατί κανείς δεν σέβεται κανέναν σε αυτήν την χώρα.Επίσης σε παράταση είναι και οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων και δεν ξέρω ποιοι άλλοι.Το πρόβλημα ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ που η παράταση θητείας των ΣΣ άγγιξε χρονικά την ίδια την θητεία.Αυτοί σαν ΣΥΡΙΖΑ με γραβάτα απλά ακολουθούν.

 
Μαρία
15 Νοε 2019 23:12

Οι ΠΔΕ λύνουν και δεν δημιουργούν προβλήματα. Άλλο να έχει να κάνει το ΥΠΑΙΘ με 13 ΠΔΕ και άλλο με δεκάδες ΔΠΕ - ΔΔΕ, πως θα συντονιστούν; Δεν αρέσει ο έλεγχος μάλλον γιαυτό τόσο μένος.

 
ΝΙΚΟΣ
15 Νοε 2019 21:57

όχι πάλι με τους Σχολικούς Συμβούλους! Έλεος.

 
Μαρία Λελε
15 Νοε 2019 20:21

Είχα πολλά χρόνια να διαβάσω τετοια διεξοδική ανάλυση και να συμφωνήσω σε όλα!

 
George
15 Νοε 2019 18:51

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έρθει άμεσα ο νόμος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, να επιλεγούν νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης (ήδη είναι εξοργιστικό ότι διανύουν τον 18ο μήνα παράτασης θητείας), να καταργηθούν οι Συντονιστές και οι Περιφερειακοί Διευθυντές και να υπάρξει ενιαία δομή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Επίσης άμεση αντικατάσταση των διορισμένων από το Σύριζα μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 
Στελέχη σε παράταση θητείας
15 Νοε 2019 18:05

16ος μήνας παράτασης θητείας Διευθυντών Εκπαίδευσης
Σε παράταση και οι Προιστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Σε παράταση και των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,Περιβαλλοντολογικής ,Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων κλπ
Ποιούς βολεύουν αυτές οι αιώνιες παρατάσεις πλην των ίδιων και του Δρ.Καραγιάννη;Κανέναν

 
ΠΕ04
15 Νοε 2019 17:49

Όχι στο διαχωρισμό της προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτική και διδακτική. Ήταν μια πατέντα της Ν.Δ. το 2005 για να μπορέσει να τοποθετήσει τα δικά της παιδιά σε θέσεις ευθύνης που κατείχαν οι Πασοκοί, αφού το κόμμα τους κυβερνούσε 11 χρόνια. Τώρα δεν υπαρχει κανείς λόγος για αυτό το διαχωρισμό και εφαρμογή του νόμου για την προϋπηρεσία του 1985. Αναγνώριση όλων των προϋπηρεσία που παρέχονται σε εκπαιδευτικές μονάδες. ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΔΙΕΚ...κλπ.
Η συνέντευξη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της όλης μοριοδοτηση.

 
@Δάσκαλος 14:33
15 Νοε 2019 17:38

Και των Προισταμενων Εκπαιδευτικων Θεματων η θητεια εχει ληξει.Πως θα αντικαταστησουν τους Διευθυντες Εκπαιδευσης;Οτι θελεις να μη λες.Μαθε πρωτα.

 
Στράτος
15 Νοε 2019 16:52

Συμφωνώ στα περισσότερα με τον κ. Καραγιάννη. Διαφωνώ ότι υπάρχει περιθώριο νέων παρατάσεων των τωρινών στελεχών. Εάν φτάσει η κυβέρνηση για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης έως το 2021 είναι πιθανόν να επιλέξει νέα στελέχη παραμονές εκλογών...

Απαιτούνται άμεσες ενέργειες:
1. Κατάθεση σχεδίου νόμου για όλα τα στελέχη εκπαίδευσης προς διαβούλευση εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (20 περίπου ημερών).
2. Ψήφιση του νέου πλαισίου επιλογής στελεχών.
3. Μετά την ψήφιση του νέου νόμου, άμεση έκδοση εφαρμοστικών εγκυκλίων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιλογή διαδοχικά όλων των στελεχών.
4. Επιλογή από άνω προς τα κάτω όλων των στελεχών εκπαίδευσης έως το καλοκαίρι (Ιούλιο - Αύγουστο 2020) ώστε το νέο σχολικό έτος (2020-2021) να ξεκινήσει με νέα στελέχη.

Για να συμβούν όλα τα παραπάνω απαιτείται πολιτική βούληση, συντονισμός ενεργειών, καθορισμός εξαρχής των σχετικών προθεσμιών.

Εάν δεν συμβούν όλα αυτά θα επαληθευτούν δυστυχώς για μια ακόμη φορά όσοι πιστεύουν ότι η Ν.Δ. είναι ιστορικά πολύ αργή στις διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει μία τέτοια καθυστέρηση στην προσπάθεια εφαρμογής στην πράξη των πολιτικών σχεδιασμών της για την εκπαίδευση.

 
Νικος
15 Νοε 2019 16:42

ΠΡΟΣ ΑΠΙΣΤΟΛΟ
ΜΑ ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

 
Απόστολος
15 Νοε 2019 15:17

Πολύ καλά κάνει το Υπουργείο και δε δεσμεύεται κύριε Καραγιάννη για τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικές με τις Δομές Υποστήριξης, μια και η προηγούμενη κυβέρνηση τις νομοθέτησε, χωρίς να έχει τη συναίνεση των άλλων κομμάτων και χωρίς να λάβει υπόψη της τη διαβούλευση, ακολουθώντας μόνο τις αγκυλώσεις μιας ομάδας οπαδών της.
Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν συνέβη κάτι παρόμοιο.
Συμφωνώ με τη Μελίνα, η Κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και να αποκαταστήσει τις αδικίες.

 
Τυθ
15 Νοε 2019 15:11

Οι περιφερειακές διευθύνσεις πρέπει να φύγουν απλο την μέση.Δυσκολεύουν τους πάντες.

 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
15 Νοε 2019 14:33

Οι νυν διευθυντές εκπαίδευσης θα έπρεπε να παυθούν, αφού η επιλογή τους έχει κριθεί με αντισυνταγματικές διατάξεις!

 
σωστή κατεύθυνση
15 Νοε 2019 14:02

πράγματι :
1.απαραίτητο να ΜΗΝ υπάρχουν αποκλεισμοί (για καμμία θέση στελέχους ή απόσπαση). τι τα έχουμε τα συστήματα; για τον ελλαδικό πληθυσμό ένα αλλά σοβαρό σύστημα με όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές , θέσεις και μόρια αρκεί (τώρα υπάρχουν 2-3 κι μη συνδεδεμένα). να υπάρχουν λίστες με σειρά μοριοδότησης και όλα καλά. άμεσα να περνάμε στον επόμενο (ειτε παίρνει άλλη θέση ή και αλλάζει γνώμη τελικά). χωρίς ρήτρες. ούτε στους αναπληρωτές δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
2. οι ΠΔΕ είναι περιττές : ίσως ενιαίες δομές για ΠΕ-ΔΕ ή και όχι αλλά με καλύτερη συνεργασία πχ ΔΕ-ΠΕ αλλά και όμορων (πολλές φορές συμφέρει και τους εκπαιδευτικούς). ευελιξία μεγαλύτερη. για διαφάνεια ελπίζω... αν και δεν περιμένω
3.ΕΝΑΣ ΝΌΜΟΣ για κάθε βαθμίδα και θέμα (πχ ΙΕΚ)-κατάρτιση) που να τα λύνει όλα και να καταργεί τα προηγούμενα , όχι στην πολυνομία.
4. αργήσατε / αργείτε πολύ , δεν ήσασταν έτοιμοι , κρίμα
5. όλοι οι μάχιμοι να μπορούν σε δημόσια διαβούλευση να τοποθετηθούν . για ορισμένα θέματα On line ψηφοφορία σε όλα τα σχολεία συγκεκριμένη ώρα, σαν δημοψήφισμα που αφορά τον κλάδο, ξέρουμε καλύτερα και από το πολιτικό προσωπικό και από τους ex cathedra που δεν έχουν πατήσει σε σύγχρονη τάξη και είναι βαρετοί και που μιλάνε για τα εκπαιδευτικά. για να μην έχετε πολιτική ευθύνηνα το πάρουμε πάνω μας (πχ για κυρώσεις και πειθαρχικά μέτρα πιο αποτελεσματικά ώστε το μπαλάκι να πέφτει στους γονείς να ψηφίσουμε οι εκπαιδευτικοί τι θέλουμε ! και να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλουμε).

 
Περιφερειακές Διευθύνσεις
15 Νοε 2019 13:18

Ποιος ο σκοπός της ύπαρξης μια επιπλέον συντονιστικής δομής; Να δούμε τα πραγματικά προβλήματα των σχολείων, βιβλία και εκπαιδευτικό προσωπικό, αντί να δημιουργούμε σεμινάρια και επιμορφώσεις.

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
15 Νοε 2019 12:57

ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΩΣ ΤΟ 21 ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2) ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΣΥ, ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΑ ΜΙΑ ΠΑΡΩΔΙΑ. ΟΦΕΙΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ.

 
Μελίνα
15 Νοε 2019 12:32

Σωστή και εμπεριστατωμένη τοποθέτηση και ανάλυση, από αυτές που μας έχει συνηθίσει εδώ στο esos ο κ. Καραγιάννης. Το θέμα είναι οι ιθύνοντες του Υπουργείου να κάνουν πράξη τις εξαγγελίες τους και να αποκαταστήσουν τις αμέτρητες αδικίες που προκάλεσε ο ισχύων νόμος επιλογής στελεχών. Το συντομότερο δυνατόν, με ορίζοντα την ερχόμενη σχολική χρονιά, όχι τη λήξη θητείας των νυν στελεχών. Εξάλλου, όπως σωστά αναφέρει το άρθρο, οι κρίσεις πρέπει να γίνουν σε συλλογικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο, για όλη την "πυραμίδα" των στελεχών, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επιλογές και εναλλακτικές. Πώς θα γίνει αυτό αν καθυστερήσουν για ενάμιση χρόνο; Οι διευθυντές εκπαίδευσης θα παραμείνουν σε παράταση όλο αυτό το διάστημα; Όχι βέβαια ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πρωτοφανές, αλλά από τα λίγα δείγματα γραφής που έχουμε από αυτή την κυβέρνηση (τουλάχιστον σε άλλους τομείς, εκτός παιδείας), φαίνονται αποφασισμένοι να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους εδώ και τώρα. Οψόμεθα λοιπόν!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.