Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η Ένωση Φυσικών για την τροπολογία σύστασης οργανικών κενών σε ΤΕ

Δημοσίευση: 18/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την τροπολογία του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου 3699/2008 που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διότι αδικεί κατάφωρα τους φυσικούς ειδικής αγωγής ΠΕ04.01 ΕΑΕ, ενώ παράλληλα στερεί από τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τη δυνατότητα ποιοτικής διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής από ειδήμονες επιστήμονες.

Συγκεκριμένα στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής: «Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04. Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05. Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισοδυναμεί με αριθμό οργανικών θέσεων.»

Η παραπάνω ρύθμιση ουσιαστικά αποκλείει τους εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών ειδικής αγωγής από τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων σε ΤΕ πλήττοντας, όσο ποτέ άλλοτε, κυρίως τους φυσικούς ειδικής αγωγής ΠΕ04.01 ΕΑΕ. Ο μαθητικός πληθυσμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αριθμεί κάτω των 300 μαθητών με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των φυσικών ΕΑΕ που θα διδάσκουν σε ΤΕ. Γεγονός που αναπόφευκτα θα επιφέρει σοβαρότατο παιδαγωγικό ζήτημα ως προς την ορθή εκπαίδευση των μαθητών ειδικής αγωγής στις θεματικές της φυσικής και των φυσικών επιστημών γενικότερα. Η τροπολογία επιβαρύνει περισσότερο τους μαθητές περιοχών της επαρχίας μειωμένου σε αριθμό δυναμικού. Σε περίπτωση εφαρμογής της τροπολογίας θα αποκλειστεί μεγάλος αριθμός μαθητών από την φοίτησή τους στα ΤΕ

Για τους παραπάνω λόγους η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ζητά την άμεση τροποποίηση της τροπολογίας για τη σύσταση οργανικών θέσεων σε ΤΕ ως προς τα παρακάτω:

Α) Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 να γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο.

Β) Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04

Γ) Να αυξηθεί η ποσόστωση για τους φυσικούς Ειδικής Αγωγής ΠΕ04.01 ΕΑΕ από 42% στο 50%.

Κυρία Υπουργέ,
είμαστε βέβαιοι για την κατανόηση της σοβαρότητας των αιτημάτων μας και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Σχόλια (13)

 
Αναπληρωτές Φυσικοί Ειδικής Αγωγής
19 Νοε 2019 18:22

Ευχαριστούμε πολύ την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για την υποστήριξή της! Είναι πραγματικά αδιανόητη η απόφαση της τροπολογίας καθώς «χτυπά» αλύπητα τους φυσικούς ειδικής αγωγής μειώνοντας συντριπτικά τον αριθμό διοριστέων φυσικών στα ΤΕ, ενώ παράλληλα μειώνει και τον αριθμό ποσόστωσής τους μεταξύ των εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών. Η τροπολογία ουσιαστικά «εξαφανίζει» τον κλάδο των ΠΕ04 από την ειδική αγωγή με τους ΠΕ04.01 να είναι οι πλέον χαμένοι. Πόσα είναι τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα που έχουν πάνω από 300 μαθητές με τουλάχιστον 15 γνωματεύσεις και σε αυτά λειτουργούν ΤΕ; Οι μαθητές ειδικής αγωγής έχουν και αυτοί δικαίωμα να διδαχθούν φυσικές επιστήμες.
Να επιμείνετε παρακαλώ ώστε να επανορθώσει η Υπουργός την κατάφωρη αυτή αδικία εις βάρος μας και εις βάρος των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Ειδική Αγωγή χρειάζεται απαραιτήτως και φυσικούς!
Αναπληρωτές Φυσικοί Ειδικής Αγωγής (ΠΕ04.01 ΕΑΕ)

 
Σωτήρης ΠΕ04.01 ΕΑΕ
19 Νοε 2019 21:06

Κεραυνός ει αιθρία η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παραμονές της ανακοίνωσης των προσωρινών πινάκων για μόνιμους διορισμούς στην ειδική! Οι καθηγητές Φυσικών Επιστημών αποτελούν πλέον «είδος προς εξαφάνιση» στην ειδική αγωγή. Τόσα χρόνια στα ΤΕ της δευτεροβάθμιας δούλευαν ή μαθηματικοί ή φυσικοί. Γιατί ξαφνικά αποφασίστηκε από το Υπουργείο οι ΠΕ04 να διδάσκουν μόνο σε σχολεία άνω των 300 παιδιών; Πόσα είναι αυτά τα σχολεία; Μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού! Γιατί να διδάσκουν οι μαθηματικοί φυσική στην ειδική αγωγή και όχι οι φυσικοί; Παράκληση προς το ΔΣ της Ένωσης να ζητήσει το συντομότερο δυνατό συνάντηση με την Υπουργό ώστε να εξηγήσει το μέγεθος της τεράστιας αυτής αδικίας και να πιέσει για την άμεση άρση αυτής.

 
Γ.Π.
19 Νοε 2019 21:46

- Γιατί παιδί μου πήγες σε καθηγητική σχολή; Γιατί δεν άκουγες τους γονείς σου όταν σου έλεγαν: «Μην τη δηλώσεις, γιατί...». Γιατί δεν πρόσεχες στο μάθημα του «επαγγελ-ματικού προσανατολισμού»; Γιατί παρασύρθηκες από τις «Σειρήνες»;
- Είχαν τη μορφή του «Οδυσσέα», δάσκαλε και παρασύρθηκα. Κι εσύ, πού ήσουν, δάσκαλε υποκριτή, να με συμβουλέψεις τις μέρες που ετοίμαζα το μηχανογραφικό;

 
Νίκος Α.
20 Νοε 2019 10:39

Είναι εντελώς παράλογη η τροπολογία! Είναι εμφανές ότι συντάχθηκε από άτομα που δεν γνωρίζουν καθόλου πώς λειτουργεί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο γυμνάσιο δεν διδάσκονται μόνο γλώσσα και μαθηματικά. Η φυσική δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθητές και έχει αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των αναπληρωτών φυσικών που διορίζονται στα τμήματα ένταξης. Οι οργανικές θέσεις θα έπρεπε να βγουν με βάση τους πίνακες αναπληρωτών των τελευταίων ετών. Γονείς και μαθητές ζητούν τμήματα ένταξης όχι μόνο για τα μαθηματικά αλλά και για τη φυσική. Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζουν αυτό οι σύμβουλοι της υπουργού και να την εκθέτουν με τέτοιο τρόπο; Γιατί οι μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν πρέπει να διδάσκονται φυσική ή να διδάσκονται φυσική από μαθηματικούς και όχι από φυσικούς; Γιατί το Υπουργείο αποφάσισε να "εξοντώσει" τους ΠΕ04; Παράκληση προς το ΔΣ της ΕΕΦ να πιέσει όσο μπορεί ώστε να υπάρξει τροπολογία της τροπολογίας.

 
Μαρία Κ.
20 Νοε 2019 11:36

Πραγματικά απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει στην ειδική αγωγή! Γιατί αυτή η επίθεση προς τον κλάδο ΠΕ04.01 ΕΑΕ; Είναι δυνατόν το Υπουργείο να "εξοντώνει" όλο τον κλάδο των ΠΕ04 ΕΑΕ; Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι παιδιά "κατώτερου θεού". Δικαιούνται και αυτά να διδαχθούν Φυσική. Τι να πω..."Η Επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά!"

 
Όλγα Μαλεζά
20 Νοε 2019 23:33

Πραγματικά δεν έχω λόγια...Οι φυσικοί ΕΑΕ είναι μονίμως αδικημένοι..
.τόσα χρόνια αποκλεισμένοι από τα πρώην ΚΕΔΔΥ...
Πρώτη φορά είμαστε σε ΚΕΣΥ τυπικά τουλάχιστον...γιατί ουσιαστικά....αναρωτιέμαι πήραν έναν τουλάχιστο φυσικό στις δομές αυτές?
Και τώρα η τροπολογία....ελπίζω κι εύχομαι να αρθεί...κι έγινε τόσο αιφνίδια...

 
Αργοπορημένη αντίσταση
21 Νοε 2019 02:39

Δυστυχώς η Ένωση Ελλήνων φυσικών άργησε χαρακτηριστικά να αντιδράσει. Έπρεπε να είχε αντίδραση από τη στιγμή κατάθεσης του άρθρου στη Βουλή, πριν ψηφιστεί ο νόμος.
Τώρα πια είναι πολύ αργά. Προφανώς η αντίστοιχη Ένωση των μαθηματικών έδρασε πολύ πριν την κατάθεση της τροπολογίας και πέτυχε το καλύτερο για τα μέλη της.

 
Όλγα Μαλεζά
21 Νοε 2019 11:37

Ευχαριστώ προσωπικά την ΕΕΦ για την ανακοίνωση αυτή.Τα γεγονότα τρέχουν τόσο γρήγορα και αιφνίδια και παρασκηνιακά που δεν τους προλαβαινουμε...
Ακόμα κι η ΟΛΜΕ φαίνεται να δηλώνει άγνοια.
Πόσοι από μας τρέχουν κι ενημερώνουν ΟΛΜΕ και ΕΕΦ για τα προβλήματά μας; προσωπικά είδα απογοητευτικό αριθμό συναδελφων στις διαμαρτυρίες της ΟΛΜΕ.
Έχουμε κι εμείς ευθύνη λοιπόν.Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον τωρα.Ας κάνει ο καθένας μας την αυτοκριτικη του. Ας δράσει όσο μπορεί ακόμα και με ενημέρωση συναδέλφων.Το εύκολο είναι να κατηγορούμε...το δυσκολο να δρασουμε...εδω να μας εδώ.Και δε βγάζω τον εαυτό μου εξω απο αυτη την προτροπη...

 
Ελένη Κ.
21 Νοε 2019 11:49

Σύμφωνα με την τροπολογία θα προκύψουν πάνω από 600 οργανικές θέσεις στα ΤΕ για τους μαθηματικούς. Δηλαδή θα διοριστούν ως μόνιμοι, μαθηματικοί με μηδενική προϋπηρεσία και θα μείνουν άνεργοι φυσικοί που έχουν χρόνια προϋπηρεσίας και πολύ σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Με ό,τι αυτό ασφαλώς αυτό σημαίνει και για την ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Αυτό δεν είναι απλώς κατάφωρη αδικία, είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟ!!!

 
Μαρινα χ
21 Νοε 2019 19:23

Τρομερη αδικια που αγγιζει τα ορια της ανθρωποφαγιας! Ντροπη!

 
Έφη Σ.
21 Νοε 2019 19:35

Πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα για την κατάργηση της άδικης τροπολογίας, ώστε να προστατευθεί το δικαίωμά μας στην εργασία! Προτείνω να κινηθούμε νομικά και να ζητήσουμε γνωμάτευση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα μας.

 
Χαρά.Λ
21 Νοε 2019 20:27

Δεν είναι τίποτα τυχαίο για τους συναδέλφους μαθηματικούς που σίγουρα ενήργησαν άμεσα.τουλαχιστον η ΕΕΦ να πάρει θέση στην κατανομή των θεσεων

 
Βάσω Φυσικός Ειδικής Αγωγής
23 Νοε 2019 09:05

Δεν υπάρχουν πλέον θέσεις για φυσικούς ώστε να πάρει θέση η ΕΕΦ. Μόνο σε ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια θα μπορούμε πλέον να διδάσκουμε τα οποία είναι πολύ λίγα σε αριθμό. Πόσα σχολεία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα που να έχουν ΤΕ, 15 γνωματεύσεις και πάνω από 300 μαθητές; Έχουμε όμως κι εμείς ευθύνη. Πόσοι από εμάς είμαστε μέλη της ΕΕΦ; Πόσοι από εμάς επικοινωνήσαμε εγκαίρως με την Ένωση όσο ήταν ακόμη καιρός; Ας επικοινωνήσει ο καθένας απο εμάς τουλάχιστον τώρα με το Υπουργείο τηλεφωνικά και μέσω emails ώστε να καταλάβουν ότι η τροπολογία μας καταστρέφει. Η Υπουργός πρέπει να διορθώσει το λάθος για να αποδείξει ότι όλο αυτό δεν έγινε σκόπιμα και συντεχνιακά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ