Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Υφ. Παιδείας: Το σχέδιο για να συμβάλλουν τα ΑΕΙ στην περιφερειακή και εθνική οικονομική ανάπτυξη

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα προβλέπει την ίδρυση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στα πανεπιστήμια, διαδικασίες αποτίμησης της διανοητικής ιδιοκτησίας, κίνητρα για την κατοχύρωση δικαιωμάτων (και την συμμετοχή σε spin off
Δημοσίευση: 20/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη χάραξη ενός συστηματικού και οργανωμένου σχεδίου  για το πώς η Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή και εθνική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Β. Διγαλάκης   «Η Εκπαίδευση ως Μοχλός Ανάπτυξης για την Κοινωνία και την Οικονομία στην Ελλάδα: Ξεκινώντας τη συζήτηση μεταξύ Ακαδημαϊκών & Επιχειρηματιών» που διοργανώθηκε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος υπό την αιγίδα του ΣΕΒ .

Ειδικότερα, το σχέδιο θα περιλαμβάνει:

Πρώτον: Τη δημιουργία εξειδικευμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Εξωστρεφείς κινήσεις που θα προσανατολίζονται προς την επιδίωξη διεθνών συμπράξεων και συνεργασιών με καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού αλλά και τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών για ξένους φοιτητές με αντικείμενο από την ιατρική και την τεχνολογία μέχρι τις κλασικές σπουδές.

Δεύτερον: Την έμπρακτη ενθάρρυνση της ερευνητικής δουλειάς που γίνεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και την άμβλυνση των ασφυκτικών πολλές φορές γραφειοκρατικών διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) οι οποίοι διαχειρίζονται τα ερευνητικά προγράμματα των ΑΕΙ.

Ήδη βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το αμέσως επόμενο διάστημα θα φέρουμε νομοθετικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τη γραφειοκρατία στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων.

Τρίτον: Τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο συχνά αντί να υποστηρίζει, παρεμποδίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα προβλέπει την ίδρυση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στα πανεπιστήμια, διαδικασίες αποτίμησης της διανοητικής ιδιοκτησίας, κίνητρα για τους καθηγητές και τους ερευνητές των πανεπιστημίων για την κατοχύρωση δικαιωμάτων (πατέντες) και την ίδρυση – συμμετοχή σε spin off.

Οπως τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας:

  • Το κρίσιμο βέβαια είναι η αναπτυξιακή αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και η διασύνδεσή της με τον παραγωγικό και επιχειρηματικό τομέα, εγχώριο ή εξωτερικό. Αυτή η αλληλεπίδραση της ανώτατης εκπαίδευσης με το παραγωγικό ιστό της χώρας δε θα της εξασφαλίσει μόνο εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, αλλά θα της προσδώσει κύρος και δυναμική προς όφελος και της εθνικής οικονομίας.
  • Για να επιτύχουμε να χτίσουμε αυτή τη γέφυρα μεταξύ της έρευνας και της παραγωγής, θα πρέπει να αφήσουμε οριστικά πίσω τη δυσπιστία μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. Να πάψουν οι ξεπερασμένες συντηρητικές αντιλήψεις και τα αναχρονιστικά κατάλοιπα για το ρόλο των Πανεπιστημίων.
  • Ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει από τη μεριά του να επενδύσει στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία και να τις αξιοποιήσει ως ανταγωνιστικά εργαλεία.
  • Αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης, με επίκεντρο την επιστήμη και την καινοτομία, θα ορίσει όχι μόνο την οικονομική πρόοδο της χώρας, αλλά και την προοπτική της να γίνει ένας τόπος εύφορος για να ευδοκιμήσουν τα όνειρα των ανθρώπων της και κυρίως των νέων της .

Στην ομιλία του ο Β. Διαγλάκης αναφέρθηκε σε τρεις παραδοχές:

Πρώτη παραδοχή: Η Ανώτατη Εκπαίδευση, στη σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης έχει τεθεί πλέον στο κέντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο για τα πνευματικά και πολιτιστικά αποτελέσματα που παράγει, αλλά και για τη συμβολή της στην οικονομική ευημερία. Η  γνώση αντιμετωπίζεται ως κεντρικός γενεσιουργός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης και της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης αξίας και ανταγωνιστικότητας. Ο στρατηγικός αυτός ρόλος των πανεπιστημίων στην οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγή της καινοτομίας αποτελεί ήδη για πολλά κράτη κεντρική πολιτική και αντικείμενο συστηματικού σχεδιασμού. Πράγματι, η θετική  επίδραση στις εθνικές οικονομίες αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στην αύξηση του ΑΕΠ και στη μείωση της ανεργίας, αλλά και σε μια σειρά άλλους ποιοτικούς δείκτες με οικονομικό αλλά και με κοινωνικό πρόσημο.

Επόμενη παραδοχή: Διαθέτουμε ένα υψηλού επιπέδου έμψυχο δυναμικό το οποίο εργάζεται στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας στην Ελλάδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ερευνητικές μας επιδόσεις δεν υστερούν, ούτε ποιοτικά, ούτε ποσοτικά, παρόλο που η χρηματοδότηση και η εν γένει στήριξη υπολείπονται κατά πολύ σε σχέση με άλλες χώρες. Στον ελληνικό χώρο λειτουργούν εκατοντάδες ερευνητικές ομάδες και τα οργανωμένα ερευνητικά εργαστήρια ξεπερνούν τα 150 σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους ενώ χαίρουν εκτίμησης διεθνώς. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος στους οποίους επικεντρωνόμαστε και το ερευνητικό έργο που παράγουμε συμπλέουν με τις διεθνείς τάσεις για τους ανερχόμενους σε ζήτηση τομείς της οικονομίας. Μπορούμε να διαθέσουμε δηλαδή τεχνογνωσία για τομείς όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός, η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η φαρμακοβιομηχανία, ο αγροτικός και διατροφικός τομέας, η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες, η Βιοτεχνολογία, η Νανοτεχνολογία.

Παραδοχή τρίτη: Αναμφίβολα ως λαός διαθέτουμε εμπορικό και επιχειρηματικό πνεύμα. Ο επιχειρηματικός μας κόσμος γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο ανταγωνιστικός είναι ο τομέας τους και πόσο απαραίτητο είναι να διατηρούν διαρκώς υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως, αν δεν ενσωματώνουν τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης και έρευνας. Αν η επιχειρηματική κοινότητα  επιθυμεί να σταθεί με αξιώσεις στον εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό, οφείλει να αξιοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις καινοτομίες, να επενδύσει σε καταρτισμένο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές. Μακροπρόθεσμα, η αλληλεπίδραση έρευνας και επιχειρηματικότητας μπορεί να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά, καθώς η παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει νέους κλάδους επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας. Ήδη υπάρχουν στην ελληνική πραγματικότητα πολλά παραδείγματα επιτυχούς συνεργασίας στον τομέα των τροφίμων, στην τσιμεντοβιομηχανία, τη μεταλλουργία και αλλού.

Σχόλια (2)

 
Πολυτεχνείο Κρήτης
20 Νοε 2019 23:12

Πότε θα ενωθεί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε ενιαίο ΑΕΙ; Ανάπτυξη δε γίνεται με τον ακαδημαϊκό χάρτη που έχει δημιουργηθεί.

 
Γιωργος
20 Νοε 2019 23:40

Όλα αυτά θα τα πετύχεις με αποφοίτους χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Καλή επιτυχία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ