Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: Τα 40 θέματα που θα συζητηθούν στις τετραήμερες εργασιών των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, στην Αθήνα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας- Για την έρευνα ανακοινώσεις θα κάνει ο Θανάσης Κυριαζής
Δημοσίευση: 25/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σαράντα θέματα βρίσκονται στην “ατζέντα” της Συνόδου Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων , η οποία θα πραγματοποιηθεί το τετραήμερο, από 27 έως 30 Νοεμβρίου, στην Αθήνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν οι ανακοινώσεις που θα κάνουν η υπουργός Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός Β. Διγαλάκης, σχετικά με το νέο νόμο πλαίσιο που ετοιμάζεται, με στόχο να ψηφιστεί το 1ο τρίμηνο του 2020 , καθώς και τις ρυθμίσεις που θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο “σκούπα” που θα ψηφιστεί, στη Βουλή, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και θα περιέχει ρυθμίσεις και από τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει επίσης και η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης Θανάση Κυριαζή σχετικά με τη στήριξη της έρευνας, που ως γνωστόν η αρμοδιότητα πέρασε στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα  η “ατζέντα” της Συνόδου Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Διεθνοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

2. Διαχείριση Ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών

3. Διαφορετικό τρόπο οικονομικής διαχείρισης των Πανεπιστημίων

4. Στήριξη της Έρευνας

5. Φοιτητική μέριμνα: Προβλήματα, προτάσεις, προοπτικές

6. Ασφάλιση φοιτητών

7.  Μεγαλύτερη αυτοτέλεια στα Πανεπιστήμια

8. Συμμετοχή φοιτητών στη διασφάλιση ποιότητας

9. Εξέλιξη της Πιστοποίησης και βασικές αρχές της στρατηγικής της ΑΔΙΠ

10.Συμμετοχή φοιτητών στη διασφάλιση ποιότητας των Πανεπιστημίων

11. Η εικόνα των ελληνικών Πανεπιστημίων από τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του ΕΚΤ. Άξονες συνεργασίας για την ανάδειξη των ισχυρών τους σημείων στο δημόσιο διάλογο

12. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων

13. Προσδιορισμός υποχρεώσεων και ευθυνών Προϊσταμένου Μ.Ο.Δ.Υ.- Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Λ.Κ.Ε.

14. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων και Υ.ΠΑΙ.Θ.

15.Προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.- Απλοποίηση νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.

16.Χρηματοδότηση δανειοδότηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

17. Διαχειριστικά ζητήματα απόδοσης ποσοστού από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες

18. Φορολογική αντιμετώπιση της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης που καταβάλλεται σε μετακινούμενους στο πλαίσιο ερευνητικού έργου

19. Κράτηση γενικών εξόδων των Ε.Λ.Κ.Ε. από προγράμματα Erasmus+ -Στρατηγικές Συμπράξεις

20. Απασχόληση Προσωπικού - Εξαίρεση από ΠΥΣ 33/2006

21. Παράταση ημερομηνίας εφαρμογής Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης των Ε.Λ.Κ.Ε.

22. Διαχείριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

23. Υλοποίηση εργασιών έρευνας πεδίου στο πλαίσιο έργων Ε.Σ.Π.Α., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων

24. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

25. Η σημασία και η συμβολή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στη στήριξη της έρευνας

26. Δομή, προτεραιότητες και στόχοι του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου "Horizon Europe" και ο νέος ρόλος της Ελλάδας ως χώρα “Widening”

27. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα: Ενημέρωση για το δεύτερο στάδιο του Έργου, ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

28. Συντονισμός των Ελληνικών Πανεπιστημίων για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

29. Συμμετοχή της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

30. Εκπαιδευτικές άδειες μελών ΔΕΠ

31. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων των Πανεπιστημίων

32. Χρηματοδότηση Ελληνικών Πανεπιστημίων

33. Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίων

34. Υποστελέχωση υπηρεσιών Πανεπιστημίων

35. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων(EUA)

36.Ενημέρωση για την πρωτοβουλία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας Πανεπιστημίων της Ελλάδας και των ΗΠΑ

37. Ενημέρωση για τις εργασίες της Ομάδας Χάραξης Πολιτικής του ΥΠΑΙΘ για τη διαμόρφωση νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027

38. Ενημέρωση για την πορείας και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

39. Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

40. Διαχείριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχόλια (12)

 
Τους αποφοίτους των ΤΕΙ τους έχετε για πέταμα όμως
25 Νοε 2019 12:06

Τι θα κάνετε κύριοι για το φλέγον ζήτημα?

 
@τους αποφοίτους των ΤΕΙ τους έχετε για πέταμα όμως
25 Νοε 2019 16:18

2ο Ετής Φοιτητής ΠΑΔΑ.

Τίποτα φίλτατε, συγνώμη αλλά αυτή είναι η αλήθεια, χωνέψτε το.

 
Επαγγελματικά δικ. ΤΕ
25 Νοε 2019 16:34

Και με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών ΤΕ τι θα γίνει; Ποια η άποψη της Συνόδου;;;;
Άκρα του τάφου σιωπή!

 
Νέος χάρτης ΑΕΙ
25 Νοε 2019 18:47

Ο ακαδημαϊκός χάρτης έπρεπε να είναι το πρώτο και κύριο θέμα, όχι τα μεταπτυχιακά, η διεθνοποίηση και τα δίδακτρα. Πώς θα γίνει σωστή διδασκαλία και έρευνα χωρίς ορθολογική δομή των ΑΕΙ;

Πρέπει πρώτα να συνενωθούν τμήματα και σχολές και στη συνέχεια να εξεταστούν τα προγράμματα σπουδών αλλιώς σε πέντε χρόνια πάλι σε αδιέξοδο θα βρισκόμαστε.

 
τα λίγα και τα πολλά
25 Νοε 2019 19:25

εύκολο να συζητήσεις τα πολλά θέματα...
...δύσκολο να έχεις ένα θέμα προς συζήτηση...και αν δεν λυθεί τότε τι???

απλά πράγματα, Πολύ Δουλειά

 
Γιωργος
25 Νοε 2019 22:18

Κύριοι το πρώτο θέμα σας είναι ότι τον Ιούνιο του 2020 βγαίνουν οι πρώτοι αποφοιτοι χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα από τα νέα πανεπιστήμια. Ζήτω το έθνος των ελληνικών πανεπιστημίων.

 
Εδιπ
25 Νοε 2019 22:31

Για τους ΕΔΙΠ δεν έχει κάτι. Περιμενουμε, σε λίγο πλησιάζει και η σύνταξη εξάλλου....

 
ΕΔΙΠ M.Sc, PhD
25 Νοε 2019 23:54

Για τους ΕΔΙΠ πάλι, καμία κουβέντα; Εκτελούμε και μας ανατίθενται καθήκοντα μελών ΔΕΠ, όμως για την δυνατότητα εξέλιξης μας, κανείς δεν μιλάει πλέον;;;

 
ΕΔΙΠ αδικημένος επί ΣΥΡΙΖΑ
26 Νοε 2019 10:11

Τώρα που μαυρίσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ θα έλθει η κανονικότητα με τη ΝΔ!

 
ΕΔΙΠ
26 Νοε 2019 10:17

Για τους ΕΔΙΠ, δεν βλέπω κάτι... Τί λέει η ΠΟΣΕΕΔΙΠ γι΄αυτό; Παρακαλούμε να μας ενημερώσει όποιος ξέρει κάτι σχετικά!

 
Επαγγελματικά δικ.
27 Νοε 2019 12:34

Οι πρώτοι απόφοιτοι των νέων πανεπιστημίων έχουν ήδη βγει στην αγορά εργασίας χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα !Αδιανόητο κι όμως αληθινό! Αυτά θα έπρεπε να είχαν ήδη ορισθεί αν όχι πριν, τουλάχιστον παράλληλα με τις αλλαγές στην τριτοβάθμια.ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ .Το θέμα απαιτεί άμεση επίλυση και όχι σιγή ιχθύος.

 
αγανακτισμένος
28 Νοε 2019 23:47

Για την ασπαιτε τίποτα έτσι????δε φταίτε εσεις οι φοιτητές που δεν ξεσηκώνονται μετα απο τόση αδιαφορία φταίνε. ... μονιμοι κάτοικοι στο Υπουργείο έπρεπε να είναι....το γιατί δεν είναι πραγματικά δεν καταλαβαίνω.. .μακάρι να εξηγούσε κάποιος! !!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean