Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σύγκλητος Παν. Κρήτης: 21 θέσεις επί των προτάσεων του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Οι θέσεις για: τη βάση του "10", τον αριθμό εισακτέων, το Ανώτατο όριο φοίτησης στα Πανεπιστήμια
Δημοσίευση: 27/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Είκοσι μία Θέσεις   επί των   προτάσεων του υπουργείου Παιδείας ενόψει της νέου νόμου πλαισίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας, διατύπωσε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταξύ των οποίων:

Βάση του “10”: Τα Τμήματα πρέπει να έχουν λόγο στον αριθμό των εισακτέων σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους διδασκαλίας, καθώς και στη βάση εισαγωγής είτε συνολικά είτε σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Αριθμός εισακτέων: Τα Τμήματα πρέπει να έχουν λόγο στον αριθμό των εισακτέων σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους διδασκαλίας, καθώς και στη βάση εισαγωγής είτε συνολικά είτε σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Ανώτατο όριο φοίτησης στα Πανεπιστήμια: Είναι κατ’ αρχήν θετική η θέσπιση χρονικού ορίου φοίτησης. Προτείνουμε χρονικό όριο ν+ν, και εφαρμογή του για τους φοιτητές που θα εισαχθούν στο πανεπιστήμιο μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Προτείνουμε επίσης την διεύρυνση των δυνατοτήτων μερικής φοίτησης.

Ακαδημαικό άσυλο: Το Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι χώρος ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Κάθε είδους βία φυσική ή λεκτική από ομάδες ή άτομα, καθώς και η αναίτια χρήση βίας από τις αρχές, ακυρώνει την ουσία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αντιστρατεύεται την αποστολή του Πανεπιστημίου. Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει την ευθύνη για την διαφύλαξη και προάσπιση του Πανεπιστημιακού ασύλου.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης επιβεβαιώνει τη δέσμευση της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος στην αποστολή του Δημόσιου Πανεπιστημίου και υποστηρίζει τη διαφύλαξη και την αναβάθμιση του πανεπιστημίου της γνώσης, προσανατολισμένου στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εμμένει στις αρχές οι οποίες, από την ίδρυσή του, διέπουν την λειτουργία του, δηλαδή: στην δημοκρατική διακυβέρνηση, στην έρευνα σε τομείς αιχμής, στην σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης, στον διεθνή προσανατολισμό και την ανάπτυξη συνεργασιών με κορυφαία ιδρύματα στον κόσμο, στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού με ανοικτές διαδικασίες και στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του φοιτητών μέσω σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών. Θεωρούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει να διευκολύνει και όχι να δυσχεραίνει την λειτουργία των ελληνικών ΑΕΙ με βάση τις αρχές αυτές. Ειδικότερα κρίνουμε ότι:

1.    Είναι απαραίτητη η άμεση αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ στο επίπεδο του 2012.

2.    Τα ελληνικά πανεπιστήμια χρειάζονται άμεση ενίσχυση σε μέλη ΔΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους και γενικότερα σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού.

3.    Η υφιστάμενη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων του Πανεπιστημίου είναι σε γενικές γραμμές λειτουργική και σύμφωνη με τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων του Πανεπιστημίου δεν κρίνεται σκόπιμη.

4.    Το Τμήμα θα πρέπει να παραμείνει η βασική ακαδημαϊκή μονάδα. Υπάρχει ανάγκη θέσπισης θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη διατμηματικών και διασχολικών προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών.

5.    Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου. Η ενίσχυση αυτή δεν προϋποθέτει αναγκαστικά τη δημιουργία ‘θεσμικών αντιβάρων’.[1]

6.    Η σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας στα Πανεπιστήμια παραμένει ζητούμενο.

7.    Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξέλεξε πρόσφατα Γενικό Διευθυντή που καλύπτει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου (προϊστάμενος των υπηρεσιών και υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου που αφορούν στις διοικητικές υπηρεσίες). Σε κάθε περίπτωση, ο ανώτερος υπάλληλος που θα προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος θα πρέπει να εκλέγεται από την Σύγκλητο και να λογοδοτεί στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο).

8.    Τα Τμήματα πρέπει να έχουν λόγο στον αριθμό των εισακτέων σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους διδασκαλίας, καθώς και στη βάση εισαγωγής είτε συνολικά είτε σε συγκεκριμένα μαθήματα.

9.    Είναι θετική η χρήση ΣΔΙΤ για μεγάλης κλίμακας υποδομές που δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης από άλλες πηγές (Πολιτεία, δωρεές) και υπό την προϋπόθεση συμφωνίας της Συγκλήτου .

10.    Είναι θετική η αναβάθμιση των διαδικασιών αξιολόγησης με υιοθέτηση διεθνώς αποδεκτών ακαδημαϊκών κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο. Η ΑΔΙΠ πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης με ρόλο γνωμοδοτικό και επιβάλλεται να παρέχει πληροφορία για την διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προς την πολιτεία και τους πολίτες.

11.    Η Πολιτεία έχει συνταγματική υποχρέωση να εξασφαλίζει τους πόρους και τις υποδομές για την ομαλή, εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία (σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα) όλων των ΑΕΙ της χώρας. Αφού εξασφαλισθούν αυτές οι προϋποθέσεις, επιπλέον χρηματοδότηση θα πρέπει να παρέχεται σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου ως κίνητρο συνεχούς βελτίωσης.

12.    Είναι κατ’ αρχήν θετική η θέσπιση χρονικού ορίου φοίτησης. Προτείνουμε χρονικό όριο ν+ν, και εφαρμογή του για τους φοιτητές που θα εισαχθούν στο πανεπιστήμιο μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου. Προτείνουμε επίσης την διεύρυνση των δυνατοτήτων μερικής φοίτησης.

13.    Θα αποβεί προς το συμφέρον του πανεπιστημίου η αύξηση των ξενόγλωσσων μαθημάτων/σεμιναρίων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η εισαγωγή ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων προϋποθέτει την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων και υποδομών ώστε να μην αποβεί σε βάρος των βασικών προγραμμάτων σπουδών.

14.    Οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν ανάγκη ρυθμιστικού πλαισίου και απλοποίησης της διαδικασίας (μείωση του διοικητικού βάρους) [2].  Η Πολιτεία θα πρέπει να συνδράμει επαρκώς τα ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα, ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις εύρυθμης και ποιοτικής λειτουργίας τους.

15.    Συμφωνούμε κατ’ αρχήν με την δυνατότητα θέσπισης εξ αποστάσεως προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και Διά Βίου Μάθησης. Σε κάθε περίπτωση τα εξ αποστάσεως προγράμματα θα πρέπει να υπόκεινται στην ίδια διαδικασία αξιολόγησης με τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών.

16.    Προτείνουμε την ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης.

17.    Θεωρούμε πως απαιτείται αύξηση της χρηματοδότησης για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών. Το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει χρήζει βελτίωσης.

18.    Πιστεύουμε πως υπάρχει αδήριτη ανάγκη άμεσης και σημαντικής απλοποίησης των διαδικασιών του ΕΛΚΕ και εξαίρεσης από τις διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού.

19.    Προτείνουμε τη διατήρηση του γενικού πλαισίου συμμετοχής των φοιτητών σε συλλογικά όργανα, με δυνατότητα των Πανεπιστημίων να εξειδικεύουν την διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων ώστε να ενθαρρυνθεί η φοιτητική συμμετοχή.

20.    Δεν συμφωνούμε με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ιδιωτικών κολλεγίων, εφόσον δεν πληρούν τις ακαδημαϊκές και άλλες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.

21.    Το Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι χώρος ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Κάθε είδους βία φυσική ή λεκτική από ομάδες ή άτομα, καθώς και η αναίτια χρήση βίας από τις αρχές, ακυρώνει την ουσία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αντιστρατεύεται την αποστολή του Πανεπιστημίου. Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει την ευθύνη για την διαφύλαξη και προάσπιση του Πανεπιστημιακού ασύλου.

Σχόλια (5)

 
Γιωργος
27 Νοε 2019 23:22

Συμφωνώ με το 20. Αρκεί κύριοι να θυμηθείτε να δώσετε πρώτα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των ελληνικών ιδρυμάτων που δεν έχουν εδώ και τριάντα χρόνια και ύστερα και στους αποφοίτους των κολεγίων.

 
Πλατάρος Γιάννης
27 Νοε 2019 21:38

@Πανεπιστημιο και Πολυτεχνείο Κρήτης.
Αν είχα εξουσία, από το 1975, θα χρηματοδοτουσα μόνο 5 Πανεπιστήμια, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Θράκη Κρήτη. Μετα θα έφτιαχνα άριστες φοιτητικές εστίες για όλους τους φοιτητές, φτωχούς και πλούσιους και όσοι φοιτουσαν θα είχαν περάσει από κανονικές Πανελλήνιες. Με όλο αυτό το ΈΡΓΟ, οι δαπάνες θα ήταν ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΌ ΤΏΡΑ.
Αλλά δεν με ρώτησαν...

 
γιαννης
27 Νοε 2019 16:08

Ναι ειναι μια ''νουνεχής'' τοποθέτηση για την βάση του 10.
<<Βάση του “10”: Τα Τμήματα πρέπει να έχουν λόγο στον αριθμό των εισακτέων σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους διδασκαλίας, καθώς και στη βάση εισαγωγής είτε συνολικά είτε σε συγκεκριμένα μαθήματα.>>
Σε απλά ελληνικά να βάλουμε μια βάση για την ιατρική το 16 ..ε.. να μη βάλουμε?
Τώρα για την επιστήμη των υλικών και τα εφηρμοσμένα μαθηματικά ένα 6 καλό ειναι . ε... να μην κλείσουμε και τα τμήματα του χρόνου? Άσχετα αν οι 2 δυο αυτές επιστήμες ειναι δυσκολότερες από την ιατρική.
Να ορίζουμε εμείς τον αριθμό εισακτέων!! Γιατί σας ψήφισε κανείς να ορίζετε την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας? Η δική σας αποστολή ειναι να μορφώνετε τα παιδιά που σας αντιστοιχούν και ζητάτε από την κυρία τα χρειαζούμενα για αυτό.

 
Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης
27 Νοε 2019 15:21

Προτείνεται η συνένωση των 3 ΑΕΙ της Κρήτης (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και πρώην ΤΕΙ) σε ένα ενιαίο ίδρυμα.

Οι πολίτες ως κύριο πρόβλημα αντιλαμβάνονται τον κατακερματισμό των σχολών και τη διασπορά 400 τμημάτων.

Η Σύγκλητος του κάθε ΑΕΙ θα λάβει θέση ή απλώς ζητούν χρηματοδότηση για επιπλέον προσωπικό σε παρεμφερή τμήματα στις ίδιες περιοχές, ακόμα και κωμοπόλεις ή νησιά;

@ Πλατάρος Γιάννης
27 Νοε 2019 11:26

Ποια η θέση σας για την πολιτική σχεδιασμού και λειτουργίας των ΑΕΙ όταν η ανεργία και η μετανάστευση των νέων κάτω των 30 ετών είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη;

Όλες αυτές οι αποφάσεις μετά το 1975 ποια ακαδημαϊκά κριτήρια εξυπηρετούν;

Δεν μπορούμε μονίμως να ασχολούμαστε με το άσυλο και να ξεχνάμε τα σοβαρότερα προβλήματα!

 
Πλατάρος Γιάννης
27 Νοε 2019 11:26

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαφωνήσει κάποιος με τις προτάσεις, ωστόσο στο τέλος στο σημείο 21, για το άσυλο, δεν προσδιορίζεται σαφώς η ευθύνη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για την παραβίαση του ασύλου.
Γίνομαι σαφής:
«Πλακώνονται» σε μια Γ.Σ. . Ποιός θα παρέμβει; Λέτε «η Πανεπιστημιακή Κοινότητα» Ποιά είναι αυτή η «Κοινότητα;» Πώς θα ενεργήσει; Με ποίο ακριβώς τρόπο; Ποιός θα πει το «καθίστε καλά μην τηλεφωνήσω στην Αστυνομία;» Αν αργήσει να τηλεφωνήσει (ποιός;) στην Αστυνομία και έχουμε σοβαρές σωματικές βλάβες ποίος θα έχει την ευθύνη; Ο Επιστάτης; Ο Φύλακας; Ο Καθηγητής που θα έχει ...«εφημερία» την ώρα της Συνέλευσης;
Γενικά:
Όταν ένας φοιτητής ή οποιοδήποτε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, εργαζόμενος, Γραμματέας, Φύλακας, καθηγητής δει να διαπράττεται κατά την δική του αντίληψη ένα αδίκημα , όχι πταίσμα, όχι πλημμέλημα (αν και η κλοπή πλέον με τους προηγούμενους είναι πλημμέλημα , αλλά έγκλημα, δνε θα μπορεί να καλέσει την Αστυνομία; Θα πρέπει να πάρει την έγκριση της Συγκλήτου για να πάρει τηλέφωνο; Η Αστυνομία θα μπορεί να πει, «Δεν ξέρω τίποτα γι αυτά που καταγγέλλετε, αν δεν μας τηλεφωνήσει ο Πρύτανης δεν κουνιέται η Αστυνομία;»
Μπορεί κάποιος να διευκρινίσει τον μηχανισμό λειτουργίας της Δημοκρατίας και του κυρίαρχου Κράτους σε έναν ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ, που έχει ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ;
Ως πολίτης βάζω αυτό το ερώτημα και παρακαλώ απάντηση, διότι από πολιτικούς έχουμε συνηθίσει το δούλεμα, όχι όμως από Πανεπιστημιακούς. Και το έθεσα το πρόβλημα ολιστικά: Θα υπάρχει συνεχής και ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ επιτήρηση των χώρων του Πανεπιστημίου από υπαλληλικό προσωπικό ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; Εάν υπάρξει αυτή η συνθήκη, μπορώ να φανταστώ ένα πρωτόκολλο ασφαλείας , όπου ο υπάλληλος θα τηλεφωνεί στην Πρυτανεία και θα λέει «τώρα τα σπάνε, καλέστε την Αστυνομία» Αν γίνει η καταστροφή της Δημόσιας περιουσίας, έχουμε ποινές μέχρι 3 χρόνια ή εναλλακτικούς τρόπους, όπως αποκατάσταση της ζημίας από τους δράστες για να μειωθεί ή και να αρθεί το αξιόποινο των πράξεών τους. Αν τηλεφωνήσει το Επιστάτης -Φύλακας και η Πρυτανεία δεν καλέσει την Αστυνομία, θα εγκαλείται για παράβαση καθήκοντος;
Νομίζω ότι έχω θέσει το ερώτημα σε όλες του τις διαστάσεις για να απαντηθεί.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ