Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απερχόμενη Ε.Ε.Π.Π.Σ.: Ρυθμίσεις υπονομεύουν τους Συλλόγους Διδασκόντων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Γιατί παραιτηθήκαμε
Δημοσίευση: 28/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Για ρυθμίσεις που υπονομεύουν  τους  Συλλόγους Διδασκόντων  κάνει λόγο σε ανακοινωθέν η απερχόμενη Επιστημονική  Επιτροπή για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, ενώ κάνει αναφορά στους λόγους που οδήγησαν τα μέλη σε παράιτηση προς την υπουργό Ν. Κεραμέως.

Ειδικότερα η Ε.Ε.Π.Π.Σ., στο ανακοινωθέν τονίζει:

Υπονόμευση Συλλόγων Διδασκόντων: Στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις υπάρχει μείωση της εκπροσώπησης του Συλλόγου Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας στο ΕΠ.Ε.Σ. από δύο σε έναν μόνο εκπαιδευτικό.

Η επιλογή αυτή υπονομεύει, κατά τη γνώμη μας, τη διευρυμένη εκπροσώπηση του Συλλόγου Διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν στα Π.&Π.Σ..

Επιπρόσθετα, ο ζυγός αριθμός των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. στα περισσότερα σχολεία, σύμφωνα με την παραπάνω ρύθμιση, δυσχεραίνει τη λήψη απόφασης.

Υπάρχει, τέλος, ασάφεια σε ό,τι αφορά στην επιλογή του εκπαιδευτικού που θα εκπροσωπήσει το σχολείο στο ΕΠ.Ε.Σ.

Θεωρούμε ότι η ασάφεια αυτή θα αποτελέσει τροχοπέδη στην  όποια μελλοντική λειτουργία της Ε.Ε.Π.Π.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ.

Γιατί παραιτηθήκαμε:  Στις 30/08/2019 η Ε.Ε.Π.Π.Σ επιδίωξε, με δική της πρωτοβουλία, συνάντηση με την αρμόδια, για θέματα των Π. & Π.Σ., Υφυπουργό Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις, προκειμένου να αντιμετωπισθούν εκκρεμότητες που αφορούσαν στην ομαλή λειτουργία των Π. & Π.Σ., ενόψει του Σχολικού έτους 2019-2020.

Επίσης, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των υπαρχουσών εκκρεμοτήτων, παρότι δεν είχε θεσμική ευθύνη, προώθησε σχετική εισήγηση με συγκεκριμένες προτάσεις για θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία των Π. & Π.Σ.

Οι προτάσεις αυτές περιελάμβαναν τα παρακάτω:

- επέκταση συμπλήρωσης του ωραρίου μέχρι 2 ώρες, εκτός των Ομίλων, και σε δράσεις που προωθούν το εκπαιδευτικό έργο υψηλών απαιτήσεων των Π. & Π.Σ.

-μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το ΕΠ.Ε.Σ στον Σύλλογο Διδασκόντων για το σχολικό έτος 2019-2020 (εισήγηση νέων Ομίλων, τροποποιήσεων του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος κ.ά.).

- επέκταση της τροποποίησης του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το εγκριθέν από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πρόγραμμα 2018-2019.

Από τις τρεις παραπάνω προτάσεις, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αξιοποίησε μόνο την πρώτη, με αποτέλεσμα να μη δοθούν λύσεις σε τρέχοντα ζητήματα και αιτήματα των Π. & Π.Σ.

Αμέσως μετά τη συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας, ετοίμασε τις προκηρύξεις για τη συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ), ώστε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν συγκροτηθεί τα ΕΠ.Ε.Σ. σε όλα τα Π.&Π.Σ.

Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία αιφνιδίως ανέστειλε την προκήρυξη, με αιτιολογία τις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Π. & Π.Σ. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό της απέστειλε επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου  Παιδείας στις 16.09.2019.

Οι επιφυλάξεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ επιβεβαιώθηκαν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή, οι οποίες κατέδειξαν ότι η αναβολή της προκήρυξης συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Σ. ήταν αναίτια.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση

Απολογισμός της απερχόμενης Επιστημονικής Επιτροπής

για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Μετά την αποδοχή από την Υπουργό Παιδείας της παραίτησης που υποβάλαμε στις 13.10.2019 και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ στις 18.11.2019, θεωρούμε σκόπιμο να καταθέσουμε έναν σύντομο απολογισμό της δράσης μας ως Επιστημονικής Επιτροπής για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), καθώς και να κοινοποιήσουμε το σκεπτικό της παραίτησής μας.

Στόχος όλων των δράσεων της Ε.Ε.Π.Π.Σ. ήταν η υποστήριξη της λειτουργίας των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, η επίλυση ζητημάτων και η διάχυση του εκπαιδευτικού έργου τους.

Επιγραμματικά η Ε.Ε.Π.Π.Σ.:

Ορίστηκε στις 4/04/2019 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Προχώρησε στην προκήρυξη για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020.

Υποστήριξε τη διαδικασία θεματοδοσίας, εξέτασης και βαθμολόγησης των γραπτών εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία με έγκαιρες και κατάλληλες ενέργειες (συνεργασία με το ΙΕΠ, ορισμός βαθμολογικού κέντρου, ορισμός άμισθης κεντρικής επιτροπής εξετάσεων, πρόσκληση βαθμολογητών και εποπτών, ενημέρωση βαθμολογητών, έκδοση αποτελεσμάτων, ενημέρωση και επίδειξη γραπτών σε ενδιαφερόμενους γονείς).

Εισηγήθηκε σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε.Π.Π.Σ, τη διαδικασία συγκρότησης και τον τρόπο λειτουργίας του ΕΠ.Ε.Σ,  όπως επίσης και για τη  λειτουργία των Ομίλων για το σχολικό έτος 2019-2020, ελλείψει των ΕΠ.Ε.Σ.

Κατά τη διάρκεια άσκησης του έργου της, η Ε.Ε.Π.Π.Σ. ενημέρωνε τα Π. & Π.Σ. μέσω επιστολών και απαντούσε άμεσα σε ερωτήματα και αιτήματα των σχολείων με διευκρινίσεις και οδηγίες σε άριστη συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Eκτός από τα παραπάνω, προχώρησε σε πρόσκληση προς τα Π. & Π.Σ. για την καταγραφή σε ειδική φόρμα των δράσεών τους, με στόχο τη διάχυση του έργου τους στην εκπαιδευτική κοινότητα της ελληνικής επικράτειας. Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν εντυπωσιακή και τους ευχαριστούμε θερμά. Ενδεικτικές δράσεις σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων αναρτήθηκαν στο μενού της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Π.Π.Σ. με την προσθήκη σχετικής ενότητας (Δράσεις Π.& Π.Σ. http://depps.minedu.gov.gr/?page_id=9414). Η ανάρτηση των δράσεων των Π. & Π.Σ. γίνεται για πρώτη φορά και ευχόμαστε να συνεχιστεί από τη νέα Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Στις 30/08/2019 η Ε.Ε.Π.Π.Σ επιδίωξε, με δική της πρωτοβουλία, συνάντηση με την αρμόδια, για θέματα των Π. & Π.Σ., Υφυπουργό Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις, προκειμένου να αντιμετωπισθούν εκκρεμότητες που αφορούσαν στην ομαλή λειτουργία των Π. & Π.Σ., ενόψει του Σχολικού έτους 2019-2020. Επίσης, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των υπαρχουσών εκκρεμοτήτων, παρότι δεν είχε θεσμική ευθύνη, προώθησε σχετική εισήγηση με συγκεκριμένες προτάσεις για θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία των Π. & Π.Σ.

Οι προτάσεις αυτές περιελάμβαναν τα παρακάτω:

- επέκταση συμπλήρωσης του ωραρίου μέχρι 2 ώρες, εκτός των Ομίλων, και σε δράσεις που προωθούν το εκπαιδευτικό έργο υψηλών απαιτήσεων των Π. & Π.Σ.

-μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το ΕΠ.Ε.Σ στον Σύλλογο Διδασκόντων για το σχολικό έτος 2019-2020 (εισήγηση νέων Ομίλων, τροποποιήσεων του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος κ.ά.).

- επέκταση της τροποποίησης του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το εγκριθέν από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πρόγραμμα 2018-2019.

Από τις τρεις παραπάνω προτάσεις, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αξιοποίησε μόνο την πρώτη, με αποτέλεσμα να μη δοθούν λύσεις σε τρέχοντα ζητήματα και αιτήματα των Π. & Π.Σ.

Αμέσως μετά τη συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας, ετοίμασε τις προκηρύξεις για τη συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ), ώστε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν συγκροτηθεί τα ΕΠ.Ε.Σ. σε όλα τα Π.&Π.Σ. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία αιφνιδίως ανέστειλε την προκήρυξη, με αιτιολογία τις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Π. & Π.Σ. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό της απέστειλε επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου  Παιδείας στις 16.09.2019. Οι επιφυλάξεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ επιβεβαιώθηκαν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή, οι οποίες κατέδειξαν ότι η αναβολή της προκήρυξης συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Σ. ήταν αναίτια.

Στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις υπάρχει μείωση της εκπροσώπησης του Συλλόγου Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας στο ΕΠ.Ε.Σ. από δύο σε έναν μόνο εκπαιδευτικό. Η επιλογή αυτή υπονομεύει, κατά τη γνώμη μας, τη διευρυμένη εκπροσώπηση του Συλλόγου Διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν στα Π.&Π.Σ.. Επιπρόσθετα, ο ζυγός αριθμός των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. στα περισσότερα σχολεία, σύμφωνα με την παραπάνω ρύθμιση, δυσχεραίνει τη λήψη απόφασης. Υπάρχει, τέλος, ασάφεια σε ό,τι αφορά στην επιλογή του εκπαιδευτικού που θα εκπροσωπήσει το σχολείο στο ΕΠ.Ε.Σ. Θεωρούμε ότι η ασάφεια αυτή θα αποτελέσει τροχοπέδη στην  όποια μελλοντική λειτουργία της Ε.Ε.Π.Π.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ.

Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής μας ως Ε.Ε.Π.Π.Σ., συνεργαστήκαμε στενά για τη βελτίωση και διευκόλυνση του έργου των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, στόχο που υπηρετήσαμε πιστά. Ωστόσο, όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επέλεξε να μην αξιοποιήσει την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, την εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία μας στα  Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, γεγονός που μας οδήγησε σε παραίτηση.

Ευχόμαστε στα Π. & Π.Σ. επιτυχία στην εκπλήρωση της αποστολής τους και καλή δύναμη στα νέα μέλη της Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Σοφία Αυγητίδου, τ.Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Π.Σ., Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ελένη Τσίκιζα, τ.Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Π.Π.Σ., Διευθύντρια 2ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών

Φανή Τσιαμπάση, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Α/θμιας Εκπαίδευσης

Σεβαστή Λάζαρη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Ρουσσάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Νίκος Ανδριώτης, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασίλης Πανόπουλος, Δ/ντής του 1ου 12/θ, 3/θ και 1/θ Πειραματικού Δ.Σ. Πειραιά (Ράλλεια)

Σχόλια (6)

 
Χ.Ψ.
30 Νοε 2019 11:01

απάντηση στον @ασάφειες:
Αγαπητέ κύριε/κυρία, η μείωση ωραρίου στους εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ., οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί και έχουν υψηλά προσόντα, δεν δίνεται απλώς για να κάνουν ομίλους και προγράμματα.
Δίνεται διότι, ενώ στο ΦΕΚ αναγράφεται ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να παίρνουν επιμίσθιο για τις θέσεις επί θητεία, δεν πληρώνονται ούτε μισό ευρώ επιπλέον για τα αυξημένα προσόντα τους, την αξιολόγησή τους και την απώλεια της οργανικής τους θέσης.
Είναι ένα αντιστάθμισμα. Δεχτείτε το έτσι.
Αν ζηλεύετε, υποβάλετε κι εσείς αίτηση για Π.Π.Σ.
Οι διαδικασίες είναι ανοικτές μετά από προκήρυξη και με ξεκάθαρη περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων και της μοριοδότησής τους.

 
ασάφειες
29 Νοε 2019 14:49

απαράδεκτη η μείωση ωραρίου ουσιαστικά που εκβιάζουν πολλοί σύλλογοι πειραματικών. εξηγούμαι :
1. αν έκαναν κάποια επιπλέον δουλειά, εντάξει. όμως : φύλλα εργασίας, επιπλέον υλικό wikis κα πολλά κάνουν και πολλοί εκτός πειραματικών που ΘΕΛΟΥΝ να δουλέψουν πέρα από το επαρκές.
2. παλιότερα και τα ΣΔΕ (με περισσότερες απαιτήσεις από όσους θέλουν να δουλέψουν και να παράγουν και πρωτότυπο υλικό- άσχετα αν λίγοι το κάνουν) είχαν μείωση . εκεί είχε νόημα
3. όμιλοι και προγράμματα θα πρέπει να υπολογίζονται στο διδακτικό ωράριο ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς (βέβαια το να λέιπουν ανά σχολείο 4-6 ώρες δυσχεραίνει τα ωρολόγια προγράμματα και εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν κενά αλλά...)

 
Χ.Ψ.
29 Νοε 2019 09:44

@Πειραματικά Σχολεία Ελλάδας:
Να σας πληροφορήσω ότι βασική προϋπόθεση για να εργαστεί ένας εκπαιδευτικός σε Π.Π.Σ. είναι να έχει τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία στην δημόσια εκπαίδευση. Επιπλέον εμπειρία μοριοδοτείται.
Όπως μοριοδοτούνται και άλλα προσόντα: σπουδές, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξένες γλώσσες, επιμορφώσεις, εμπειρία στον συντονισμό και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων, συμμετοχή σε σύνταξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, συγγραφή αξιολογημένου εκπαιδευτικού υλικού, κλπ. κλπ.
Όπως αντιλαμβάνεσθε, τέτοια προσόντα έχουν όσοι σπούδασαν πριν το 2000, κυρίως, χωρίς να αποκλείονται νεότεροι οι οποίοι, όμως, διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα.

 
Πειραματικά Σχολεία Ελλάδας
28 Νοε 2019 17:56

Με ποια προγράμματα και ποιο προσωπικό λειτουργούν αυτά τα σχολεία; Όταν ο τελευταίος διαγωνισμός ΑΣΕΠ έγινε το 2009 μιλάμε για σπουδές πριν το 2000-2005.

 
Στρατής Τ.
28 Νοε 2019 15:53

Είναι τραγικό να παραπονιούνται αυτοί που διέλυσαν τα Πειραματικά με την αδράνεια τους....

 
ΠΟΛΙΤΗΣ
28 Νοε 2019 15:14

Πάντως η παρουσία δυο εκπαιδευτικών στο ΕΠΕΣ είναι μια κάποια πρόοδος σε σχέση με το ΚΑΝΕΝΑΣ εκπαιδευτικός στο ΕΠΕΣ, έστι όπως ίσχυσε τους τελευταίους 11 μήνες, αφού η απελθούσα ηγεσία του Υπουργείου με τη συνδρομή της απελθούσης ΕΕΠΠΣ, κατόρθωσε να μην υπάρχουν ΕΠΕΣ. Οι δε ασάφειες επί του τρόπου επιλογής του ενός εκπαιδευτικού από τον Σύλλογο Διδασκόντων (πρώτη φορά στα χρονικά που εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διαδικασία) ήταν τέτοιες, που σε πολλά σχολεία η σχετική συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε χρόνο μικρότερο της μιας ώρας. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε λοιπόν ...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.