Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Τρεις αιτίες “εκτόξευσαν” τις δαπάνες στην “σκιώδη” εκπαίδευση (υπηρεσίες φροντιστηρίων, ιδιαίτερα μαθήματα, εκμάθηση ξένων γλωσσών εκτός σχολείου, καθώς και υπηρεσίες παιδαγωγών, παιδοκόμων και μπέιμπι σίτερς)

Αποτελέσματα έρευνας που παρουσιάστηκαν από ΔΟΕ και ΟΛΜΕ
Δημοσίευση: 28/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εκτοξεύτηκαν” οι δαπάνες για τη “σκιώδη” εκπαίδευση, όπως υπηρεσίες φροντιστηρίων, ιδιαίτερα μαθήματα, εκμάθηση ξένων γλωσσών εκτός σχολείου, καθώς και υπηρεσίες παιδαγωγών, παιδοκόμων και μπέιμπι σίτερς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας, παρουσιάστηκε σήμερα από τα δύο κορυφαία συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ, παρουσία του πρώην υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, της υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη και της τομεάρχου παιδείας του ΚΙΝΑΛ Χ. Κεφαλίδου.

Οι  αιτίες του φαινομένου αυτού, σύμφωνα με την έρευνα, είναι  τρεις:

  1. η έλλειψη προσωπικού στη δημόσια εκπαίδευση,
  2. οι βασικές και πολλαπλές υποδομές, και,
  3. η γενικότερη στοχοποίηση των λειτουργών της δημόσιας εκπαίδευσης από συστημικούς και μη φορείς και κέντρα πληροφόρησης.

Με βάση τα ευρήματά της έρευνας, οι δύο Ομοσπονδίες προτείνουν μέτρα και πρωτοβουλίες ουσιαστικής στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως:

1. Αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης

2. Εστίαση στα περιβάλλοντα που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση

3. Ενίσχυση των μισθών των εκπαιδευτικών

4. Επιστημονική και παιδαγωγική ενίσχυση των εκπαιδευτικών

5. Εστίαση στην αντιμετώπιση κάθε εγχειρήματος στοχοποίησης και απαξίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης, από ΜΜΕ, κυβερνήσεις, ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς που αποβλέπουν στην ενίσχυση της δυσπιστί- ας των γονέων και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση.

6. Ιδιαίτερη μέριμνα και πολυτροπική στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων σε όλο το εύρος του εκπαι- δευτικού μας συστήματος

7. Πολιτικά και θεσμικά μέτρα αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων

8. Πολιτικά, οικονομικά και θεσμικά μέτρα για την ενίσχυση όλων των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων (π.χ. δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, ολοήμερο δημοτικό σχολείο και νηπιαγω- γείο, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενισχυτική διδασκαλία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.α.)

Συμπερασματικά, η προσέγγιση αυτή προσφέρει ένα νέο ενδιαφέρον ερμηνευτικό πλαίσιο αιτιών, εννοιών, θεωρήσεων και πρακτικών εντός και εκτός της σύγχρονης ελληνικής πραγ- ματικότητας.

Τέλος, είναι δεδομένο ότι χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας στην εκπαίδευση και διασύνδεση της εκπαιδευτικής έρευ- νας με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ειδικότερα  σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν σε μεγάλο βαθμό για το «αποικιοποίηση» της δημόσιας εκπαίδευσης από κοινωνικές πρακτικές που εδραιώνουν διαρκώς μια τάση προς την ιδιωτικοποίηση.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για την εκπαίδευση είναι σχετικά υψηλές, μιας και η οικονομική κρίση συνεχίζει να ασκεί σημαντική πίεση στους γονείς. Σχεδόν το 50% συμφωνεί ότι η σκιώδης εκπαίδευση υπονομεύει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της δημόσιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, ένας ακόμα λόγος για την αυξανόμενη τάση της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα οφείλεται στην αδυναμία του κράτους να προστατεύει τον ρόλο και την αποστολή της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν ότι τα έξοδα για την εκπαίδευση είναι πολύ υψηλά για την ελληνική οικογένεια.

Οι μελλοντικοί δάσκαλοι εξέφρασαν έντονα επικριτικές απόψεις για τα δημόσια και ιδιωτικά χαρακτηριστικά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διαφαίνεται, όμως, μια σαφής προτίμηση προς τη δημόσια εκπαίδευση μεταξύ μελλοντικών εκπαιδευτικών για οικονομικούς ή/και ιδεολογικούς λόγους.

Αυτές οι εκφρασμένες προτιμήσεις δείχνουν μια θετική προδιάθεση προς την υιοθέτηση κοινωνικών πολιτικών στήριξης του δημοσίου σχολείου και του κοινωνικού κράτους.

Η ανάλυση του περιεχομένου των αποφάσεων και των κειμένων των αποφάσεων και των κειμένων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) που αφορούν στην ιδιωτικοποίηση της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης έχουν δείξει ότι οι δύο κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις στον τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν επισημάνει έγκαιρα την σημαντική εξασθένιση του κράτους πρόνοιας.

Η έρευνα αποτυπώνει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους παράγοντες που ευθύνονται για την άνοδο της ιδιωτικοποίησης στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι ένας από τους παράγοντες που ευθύνονται για την ιδιωτικοποίηση της εκ- παίδευσης είναι η έλλειψη προσωπικού στη δημόσια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα ευρήματα επίσης σημαντικοί παράγοντες είναι η έλλειψη υποδομών, η δυσπιστία των γονέων προς της δημόσια εκπαίδευση και η ελλιπής χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Επίσης εξίσου σημαντικός παράγοντας ανόδου της ιδιωτικοποίησης είναι το «προνομιακό» πλαίσιο κάτω από το οποίο επιτρέπεται να λειτουργεί η σκιώδης εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Πολλές κυβερνήσεις, κάτω από την πίεση ιδιωτικών συμφερόντων εμφανίζονται ανεκτικές ή παθητικές απέναντι στην εφαρμογή σχετικών πολιτικών και δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος με στόχο την επιδρομή των αγορών στη δημόσια εκπαίδευση.

Ετικέτες: 
ΟΛΜΕΔΟΕ

Σχόλια (4)

 
Αξιοπιστία έρευνας
28 Νοε 2019 15:51

ποιος έκανε την έρευνα; με ποιο δείγμα;
έλεος...

 
Η σκεπτόμενη
28 Νοε 2019 17:46

Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζονται παιδαγωγική στήριξη οι εκπαιδευτικοί; Παιδαγωγοί είναι ... αυτοί παρέχουν παιδαγωγική στήριξη. Η ιδιωτική εκπαίδευση για πολλούς λόγους θα συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα και δυναμικά για παααρα πολλούς λόγους: γιατί δεν κλείνουν με το παραμικρό τα σχολεία, όπως γίνεται με τα δημόσια, γιατί κρατάνε τα παιδιά μέχρι το απόγευμα προσφέροντας εναλλακτικές δραστηριότητες, αθλητισμό κλπ γιατί οι εκπαιδευτικοί παίρνουν σαφώς πιο σοβαρά το επάγγελμα τους σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου (ο φόβος της απόλυσης δυστυχώς λειτουργία θετικά)!!! Ας κάνουν καλά οι δημόσιοι λειτουργοί τη δουλειά τους, ας αποκτήσουν τον επαγγελματισμό που θα έπρεπε να έχουν ας δοθούν χρήματα στα σχολεία ώστε να αποκτήσουν τεχνολογικά μέσα και την υποδομή που διαθέτουν χροοοονια τώρα τα ιδιωτικά και δεν έχουν τίποτα και σε τίποτα να φοβηθούν την ύπαρξη των ιδιωτικών.

 
Συνένωση Λυκείων
28 Νοε 2019 17:55

Αδιανόητο να υπολειτουργούν σχολικές μονάδες (έλλειψη νέου καταρτισμένου προσωπικού) και να προφασιζόμαστε ότι τα παιδιά έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

Να προταθούν πειραματικά σχολεία, με προτεραιότητα στη φοίτηση των παιδιών οικογενειών που μένουν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.