Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τι είπε η υπ. Παιδείας στους Πρυτάνεις- Σε 15νθήμερη διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ΑΔΙΠ τους ΕΛΚΕ και άλλες διατάξεις

Οι Πρυτάνεις χαιρετίζουν τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας
Δημοσίευση: 30/11/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη σημερινή συνεδρίαση της Συνόδου Πρυτάνεων, παρουσία του υφυπουργού Β. Διγαλάκη:

Α. Ανακοίνωσε τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου για την νέα ΑΔΙΠ, την  Εθνική Αρχή  Ανώτατης  Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τους ΕΛΚΕ

Β. Είπε πως των Σχέδιο Νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση 15 ημερών, ξεκινώντας από την ερχόμενη Τρίτη

Γ. Επιβεβαίωσε ότι οι ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων δεν “βγαίνουν” από το δημόσιο λογιστικό, αλλά απλοποιείται η λειτουργία τους.

Δ. Δεσμεύτηκε ότι οι διατάξεις για τους ΕΛΚΕ θα εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου του 2020

Ε. Ρώτησε τους Πρυτάνεις εάν συμφωνούν να θεσμοθετηθεί η Σύνοδος Πρυτάνεων ως επίσημο Συμβουλευτικό Όργανο του υπουργείου Παιδείας

Ζ. Τόνισε πως το Σχέδιο Νόμου εκτός από την ΑΔΙΠ και ΕΛΚΕ θα περιέχει και άλλες διατάξεις.

Ζ. Σημείωσε ότι το Σχέδιο Νόμου θα προβλέπει τη σύνδεση της αξιολόγησης με το 20% της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, δηλαδή η χορήγηση αυτού του ποσοστού της χρηματοδότησης θα εξαρτάται από την αξιολόγηση

Η. Υπογράμμισε την περαιτέρω προώθηση πρωτοβουλιών για την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων

Θ. Προανήγγειλε  πρόσθετη χρηματοδότηση με 7 εκατομμύρια ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2019, με δυνατότητα μεταφοράς στο επόμενο οικονομικό έτος

H. Ανακοίνωσε το σύνολο της τακτικής χρηματοδότησης για το 2020 θα καταβληθεί στην αρχή της χρονιάς.

Ειδικότερα , για τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τα εξής:

Εθνική Αρχή  Ανώτατης  Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Η ΑΔΙΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει σήμερα , και από τον Γενάρη που θα ψηφιστεί το Σχέδιο Νόμου θα αντικατασταθεί από την  Εθνική Αρχή  Ανώτατης  Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), που λειτουργήσει με διαφορετική σύνθεση,   θα αποτελείται από δύο Συμβούλια και με ενισχυμένες αρμοδιότητες.

Η Εθνική Αρχή  Ανώτατης  Εκπαίδευση   ενισχύεται ως προς τις αρμοδιότητες  πιστοποίησης:

 • θα πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.
 • Θα  εξετάζει αν τα ΑΕΙ πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ ́ κύκλου.

Η υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι η ΑΔΙΠ δεν θα αξιολογεί τους διδάσκοντες των ΑΕΙ.

 Το Σχέδιο Νόμου θα προβλέπει επέκταση της αξιολόγησης σε ζητήματα:

 •                 εξωστρέφειας των Πανεπιστημίων,
 •                 επιδόσεων των φοιτητών, και
 •                 σύνδεσης με την αγορά εργασίας

Η  κρατική χρηματοδότηση προς τα Πανεπιστήμια θα γίνεται βάσει:

 •                 αντικειμενικών κριτηρίων  και δεικτών (κόστος σπουδών ανά φοιτητή, διάρκεια  των Προγραμμάτων Σπουδών ,
 •                 γνωστικό αντικείμενο των σπουδών,
 •                 μέγεθος και γεωγραφική διασπορά του κάθε Πανεπιστημίου,

Οι ΕΛΚΕ

Για τους ΕΛΚΕ η Νίκη Κεραμέως είπε πως :

 • Παραμένουν στο δημόσιο λογιστικό , αλλά  γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση  της γραφειοκρατίας .
 • Διευκολύνεται    το έργο των Επιστημονικών Υπευθύνων, τηρώντας  “δικλείδες” διαφάνειας.
 • Διευκολύνεται η μετακίνηση των πανεπιστημιακών στο εξωτερικό καθώς και των προσκεκλημένων από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
 • Γίνονται πιο απλές οι διαδικασίες εξορθολογισμού της κατάθεσης προϋπολογισμού των ερευνητικών έργων  και του συνολικού προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ

Οι Πρυτάνεις χαιρετίζουν  τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας

Η Σύνοδος, με ανακοινωθέν,  χαιρετίζει τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία και ειδικότερα:

(1) τη συστηματική προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη καθοριστικής σημασίας απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ που αναμένεται να αφαιρέσει σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια,

(2) την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής που θα λειτουργήσει με συγκεκριμένα κριτήρια προς έναν στρατηγικό σχεδιασμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας και θα διασφαλίζει προϋποθέσεις μεγαλύτερης διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα η Σύνοδος θεωρεί θετική την πρόθεση θεσμοθέτησης του ρόλου της Συνόδου, ενώ δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της διαβούλευσης επί του επικείμενου Ν/Σ.

Επίσης η Σύνοδος:

Κρίνει   ως ιδιαίτερα θετική η ανακοίνωση της υπουργού ότι το σύνολο της τακτικής χρηματοδότησης για το 2020 θα καταβληθεί στην αρχή της χρονιάς.

Επισημαίνει  ότι για την ουσιαστική συζήτηση γενικότερων θεσμικών θεμάτων που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι σημαντικό να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος διαβούλευσης στα Πανεπιστήμια.

Η Σύνοδος ολοκληρώνοντας τις εργασίες της κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων, στη διασφάλιση του επιπέδου σπουδών και στην βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους φοιτητές/τριες και τις φοιτήτριές τους.

Πλαίσιο Λειτουργίας - Χρηματοδότηση

-  Σε ότι αφορά στο πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων επισημαίνεται η ανάγκη για ενίσχυση της διοικητικής ανεξαρτησίας τους και περιορισμό της γραφειοκρατίας σε όλες τις ακαδημαϊκές και διοικητικές διαδικασίες και λειτουργίες. Η σύναψη πολυετών προγραμματικών συμφωνιών με το Κράτος, όπου περιγράφονται στρατηγικές δράσεις ανάπτυξης και οι απαιτούμενοι πόροι για τη λειτουργία τους, συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

-  Η άμεση αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων από τον κρατικό προϋπολογισμό καθίσταται επιτακτική. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι η χρηματοδότηση των ΑΕΙ από τον τακτικό προϋπολογισμό το 2019, ακόμα και μετά την πρόσθετη επιχορήγηση, παραμένει μειωμένη κατά 45% σε σχέση με το 2012. Για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες η τακτική χρηματοδότηση για το 2020 πρέπει να είναι αυξημένη τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με το 2019.

-  Η πιο ευέλικτη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι επίσης απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της χρηματοδότησης αυτής. Τα Πανεπιστήμια επίσης αξιολογούν θετική τη διεύρυνση της χρηματοδότησης υποδομών, τόσο κτιριακών αλλά και εργαστηριακών, από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

- Η ενίσχυση των Πανεπιστημίων με πρόσθετο προσωπικό όλων των κατηγοριών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Η απόδοση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτική βάση, ενώ η ανανέωση του διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων με νέες προσλήψεις είναι επιτακτική.

- Η ολοκλήρωση έγκρισης Οργανισμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της κινητικότητας. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και για τη διευκόλυνση των Ιδρυμάτων, προτείνεται στο πλαίσιο της κινητικότητας να δοθεί η δυνατότητα μέρος των κενών οργανικών θέσεων των Ιδρυμάτων, να μετατραπεί σε κλάδους, υφιστάμενους  ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, κατόπιν έκδοσης σχετικής ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών.

Προγράμματα Σπουδών – Διεθνοποίηση

-  Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών αποτελεί έναν πετυχημένο θεσμό που αποδεδειγμένα συμβάλλει στη διασύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας. Απαιτείται η διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου για την υποστήριξη του από εναλλακτικούς φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ και η ενίσχυση του με πρόσθετη χρηματοδότηση. Είναι επίσης σημαντική η άμεση αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε σχέση με πρόγραμμα Εργάνη και την ασφάλιση των ασκούμενων.

-  Η πρακτική του αυθαίρετου και ατεκμηρίωτου καθορισμού του αριθμού των εισακτέων και το πλαίσιο διαχείρισης των μετεγγραφών επισωρεύει τεράστιες δυσκολίες στα Ιδρύματα, γι' αυτό προτείνεται ο αριθμός των εισακτέων να καθορίζεται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και να βασίζεται σε σαφή και τεκμηριωμένα κριτήρια. Κρίνεται επίσης απαραίτητη η αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης των μετεγγραφών.

-  Η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών αποτελεί διαδικασία που πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των πτυχίων. Προτείνεται να διερευνηθεί η πιλοτική εφαρμογή επιμέρους δράσεων, όπως ο θεσμός της κινητικότητας ή η απόδοση πρωτεύοντος/δευτερεύοντος πτυχίου (major/minor) που ενισχύουν τη συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικά Τμήματα και να διευκολυνθεί θεσμικά η υλοποίηση τους.

-  Για την ουσιαστική στήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης είναι απαραίτητη η πρόσθετη στοχευμένη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων για την ενίσχυση του προσωπικού των ΜΟΔΙΠ με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. πόροι ΕΣΠΑ), όπως και η ανάπτυξη διαδικασιών επιμόρφωσης του προσωπικού των ΜΟΔΙΠ και επί του αιτήματος αυτού υπήρξε ήδη θετική ανταπόκριση της Υπουργού.

-  Σε ότι αφορά στις εκπαιδευτικές άδειες προτείνεται: α) η απόφαση για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας να λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και β) η άδεια να χορηγείται εντός του χρονικού πλαισίου των ακαδημαϊκών εξαμήνων.

-  Τα Πανεπιστήμια θεωρούν ότι η ενίσχυση της διεθνοποίησής τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία και διάκρισή τους στο νέο παγκόσμιο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την επιτυχή αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την παροχή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα επίπεδα. Τα Τμήματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης και έγκριση της Συγκλήτου, χωρίς την υποχρεωτική εμπλοκή τρίτων.

-  Η Σύνοδος των Πρυτάνεων χαιρετίζει την επέκταση του προγράμματος ERASMUS+ και της δράσης των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», θεωρώντας ότι συμβάλλει θετικά στη διεθνοποίηση των ελληνικών Πανεπιστημίων.

-  Η Σύνοδος χαιρετίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών των Πανεπιστημίων, αρχής γενομένης με την προώθηση δράσεων συνεργασίας με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Κίνας και συμβάλλει ενεργά στην άμεση υλοποίηση της.

-  Σημαντική για το εγχείρημα της διεθνοποίησης είναι η άρση των εμποδίων για τη συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών/τριών σε προγράμματα σπουδών με την επιτάχυνση της διαδικασίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής μέσω του ΔΟΑΤΑΠ και της διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε.

- Για τη διευκόλυνση των ανωτέρω δράσεων προτείνεται η θεσμοθέτηση της δυνατότητας διδασκαλίας μαθημάτων σε ξένη γλώσσα, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης των Πανεπιστημίων με πρόσθετους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, όπως και η ανάγκη υποστήριξης δράσεων προβολής που συμβάλουν στη διεθνοποίηση τους.

Υποδομές – Φοιτητική Μέριμνα

-  Για την παροχή σίτισης και στέγασης στους φοιτητές/τριες, διατυπώνεται η πάγια θέση ότι η Ελληνική Πολιτεία είναι υπεύθυνη για την κάλυψη αυτών των αναγκών φοιτητικής μέριμνας για όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Όπως έχει επανειλημμένα διατυπώσει η Σύνοδος στις αποφάσεις της, χρειάζεται αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να αυξηθεί το ποσοστό των εξυπηρετούμενων φοιτητών/τριών, με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

-  H λειτουργία των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Πανεπιστημίων (ΕΔΙΑΠΠ) στις τρέχουσες θεσμικές και οικονομικές συνθήκες διέπεται από νομοθετικά κενά. Η Σύνοδος ζητά νομοθετική ρύθμιση στα πλαίσια του σχεδιαζόμενου νόμου για τη λειτουργία των ΑΕΙ σε τέσσερις άξονες: α) την απλοποίηση των διαδικασιών της ίδρυσης ΕΔΙΑΠΠ, επέκτασης των σκοπών τους σε νέες δραστηριότητες και τροποποίηση των καταστατικών τους, β) τον καθορισμό των διαδικασιών με τις οποίες η Σύγκλητος κάθε Ιδρύματος καθορίζει τους πόρους των ΕΔΙΑΠΠ και πρόβλεψης διάθεσης των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, γ) τον καθορισμό των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού και δ) την απλοποίηση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης.

-  Είναι σημαντική η ενίσχυση κεντρικών δράσεων για τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών που αφορούν τα Πανεπιστήμια και προάγουν το ψηφιακό μετασχηματισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα πρώτο άμεσο βήμα αποτελεί η επίσπευση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου για την αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχει προταθεί για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”.

Έρευνα

-  Η διαρκής και συνεπής χρηματοδότηση της έρευνας θεωρείται καθοριστικής σημασία για τα Πανεπιστήμια και την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Είναι σημαντική η χρηματοδότηση της έρευνας με σταθερούς πόρους σε εθνικό επίπεδο, με έμφαση στη βασική έρευνα σε όλες τις επιστημονικές περιοχές και στην υποστήριξη νέων ερευνητών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η ενίσχυση του θεσμού του ΕΛΙΔΕΚ. Καθιερωμένες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αποτελούν μέρος της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα. Η υποστήριξη δομών στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργιών για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας με αποτελεσματικό τρόπο είναι εξίσου καθοριστική για την ανάπτυξη των Πανεπιστημίων και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα.

-  Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά την ενεργή και θεσμική συμμετοχή των Πανεπιστημίων σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία σε θέματα που τα αφορούν και σχετίζονται με την Παιδεία και την Έρευνα, τόσο στη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων, όσο και στο σχεδιασμό των επιμέρους προσκλήσεων της τρέχουσας και της επερχόμενης προγραμματικής περιόδου του πλαισίου ανάπτυξης ΕΣΠΑ, όπως έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται.

-  Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας προτείνεται υποστήριξη δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας σε όλα τα Ιδρύματα και η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ τους. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των δομών αυτών.

- Σχετικά με την ΚΥΑ 81347/Β9/Φ11/43/22.5.2019 για την χρηματοδότηση - δανειοδότηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, προτείνεται η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 21 του ν.3467/2016) και η υλοποίηση της προβλεπόμενης μετατροπής της χρηματοδότησης/δανειοδότησης προς τα ΑΕΙ, σε προκαταβολή για την εκτέλεση από αυτά έργων που εντάσσονται στο ΠΔΕ, με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τη διενέργεια του συμψηφισμού.

Η Σύνοδος με ανακοινωθέν ευψχαρίστησε   για τη συμμετοχή τους τους προσκεκλημένους ομιλητές σε όλες τις συνεδριάσεις των Αντιπρυτάνεων που κατέληξαν σε επιμέρους πορίσματα.

Στην 23η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων συμμετείχαν με εισηγήσεις: ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας κ. Παντελής Κυπριανός και η Δρ. Χριστίνα Μπέστα, Γεν. Διευθύντρια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Δέρβος, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) κ. Ιωάννης Δελακουρίδης και ο Διευθυντής Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης, η Συντονίστρια του Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΙΚΥ κ. Βάσω Γιαννούλη, η Υπεύθυνη για τη δράση Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια του ΙΚΥ Δρ. Φανή Στυλιανίδου, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ Καθηγητής Νικόλαος Μήτρου, η κ. Βέρα Δηλάρη από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Διευθύντρια του ΕΚΤ και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Ι.Ε. Δρ. Εύα Σαχίνη, ο Πρόεδρος του Study in Greece, Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης.

Στην 12η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συμμετείχαν με εισηγήσεις: ο Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. κ. Στέφανος Κόλλιας, ο Πρόεδρος του GUNET κ Λάζαρος Μεράκος, ο Τμηματάρχης ΕΠΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χαράλαμπος Συρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Εμμανουήλ Αντωνόπουλος και ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Μπαρμπαρέσος.

Στην 77η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ συμμετείχαν με εισηγήσεις: ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Δρ. Νεκτάριος Νασίκας, η Πρόεδρος του UniFund Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη και η εκπρόσωπος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ κ. Βασιλική Καλοδήμου.

Σχόλια (2)

 
άνθρακες ο θησαυρος
30 Νοε 2019 18:03

δεν βλέπω στρατηγικό σχέδιο σε επίπεδο ολοκληρωμένης προσέγγισης για την τριτοβάθμια.
Μια από τα ίδια με την γκρίνια των ΕΛΚΕ για ειδική μεταχείριση
Μια από τα ίδια για μια ΑΔΙΠ προβληματική όταν σε πολλές χώρες τρέχουν για πολλά χρόνια παρόμοιες αρχές
Μια από τα ίδια για επιπλέον διατάξεις που δεν είναι παρά μικρό-ρυθμισεις υπαλληλικού χαρακτήρα

Δεν βλέπω βέβαια και προτάσεις από τους Πρυτάνεις...

 
Σχέδια επι χάρτου
30 Νοε 2019 20:24

Με τη νέα ΑΔΙΠ θα καθυστερήσουν κι άλλο οι αξιολογήσεις των τμημάτων, όταν οι τελευταίες έγινα πριν από 7 χρόνια.

Είναι κοροϊδία να συνεχίζουν να εισάγονται φοιτητές σε σχολές που δεν πληρούν τα στοιχειώδη κριτήρια για να θεωρούνται πανεπιστημιακές. Όταν γιγαντώθηκε ο χώρος των ΑΕΙ δε βασίστηκαν σε καμία μελέτη, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν να ενώσουν όλα τα τμήματα που δεν προσφέρουν ποιοτική διδασκαλία και οι φοιτητές τα επιλέγουν μόνο για τη δυνατότητα μετεγγραφής.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.