Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

π. Γ.Γ. υπ. Παιδείας: Τι κατάλαβα από τη χθεσινή συνέντευξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας

Δημοσίευση: 04/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γιώργος Αγγελόπουλος
πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας

(α) Υπάρχει έλλειμα τεχνογνωσίας και σε απλά και σε σύνθετα ζητήματα λειτουργίας των πανεπιστημίων. Ας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα απλού ζητήματος: εξαγγέλθηκε ότι θα γίνονται δαπάνες σε έργα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), στο βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμα στον προϋπολογισμό των έργων, χωρίς πρότερη έγκριση. Ας πούμε ότι για ένα έργο αγοράζονται 4 ηλεκτρονικά όργανα αξίας 40.000 Ευρώ και μετά διαπιστώνεται ότι χρειάζεται ένα επιπλέον ίδιο όργανο. Αν πάμε να το αγοράσουμε, οδηγούμαστε στον εισαγγελέα με την κατηγορία της κατάτμησης. Δεδομένου ότι η κ. Κεραμέως και ο κ. Δημητρόπουλος δεν είναι πανεπιστημιακοί, λογικό είναι να μην γνωρίζουν επαρκώς αυτά τα θέματα. Ας εμπιστεύονταν τον κ. Διγαλάκη, τις διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ και τις απόψεις της Συνόδου των Πρυτάνεων. Θα απέφευγαν λάθη που τους εκθέτουν.

(β) Υπάρχει προχειρότητα στα προτεινόμενα μέτρα. Η απεμπλοκή των ΕΛΚΕ από τις δεσμεύσεις του δημόσιου λογιστικού, διαδικασία που είχε ξεκινήσει και επί ΣΥΡΙΖΑ χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις, γίνεται χωρίς ουσιαστικό βάθος. Θυμίζουμε ότι η υπαγωγή των ΕΛΚΕ στο δημόσιο λογιστικό έγινε κατόπιν επιμονής των δανειστών της χώρας μας. Μέχρι τον Αύγουστο του 2018 δεν είχαμε τη δυνατότητα απεμπλοκής από αυτές τις λογικές… Στις εξαγγελίες του ΥΠΑΙΘ υπάρχουν ορισμένα θετικά μέτρα προς την κατεύθυνση απεμπλοκής. Φοβάμαι ότι είναι ελάχιστης πρακτικής σημασίας (π.χ. κατάργηση των ετήσιων προϋπολογισμών). Υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν περαιτέρω στην απεμπλοκή αν η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ άκουγε πιο προσεκτικά τις απόψεις της Συνόδου των Πρυτάνεων στο εν λόγω ζήτημα. Η δική μας εμπειρία είναι ότι οι απόψεις της Συνόδου, στο βαθμό που συνιστούν το αποτέλεσμα αποφάσεων στα όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων, φέρουν το βάρος μιας συλλογικής και πολύμορφης χρήσιμης εμπειρίας.

(γ) Υπάρχει άγνοια κινδύνου. Οι ρυθμίσεις για τη νέα αρχή διασφάλισης ποιότητας (π.χ. διορισμός προέδρου από την κυβέρνηση) έρχονται σε αντίθεση με τις προϋποθέσεις που θέτει η ENQA (Ευρωπαϊκή Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας) για να αποδέχεται τις εθνικές αρχές ως πλήρη μέλη της. Να το πω απλά: αν αυτό υλοποιηθεί, τα πανεπιστήμια μας θα τεθούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας. Αυτό έχει συνέπειες στην αναγνώριση των πτυχίων μας στο εξωτερικό.

(δ) Υπάρχει τεράστιο άγχος να ικανοποιηθεί το φιλοθέαμον νεο-φιλελεύθερο κοινό της συντηρητικής παράταξης. Δεν μέτρησα πόσες φορές χρησιμοποιήθηκαν, στις αναφορές περί έρευνας στα πανεπιστήμια, οι λέξεις «ποιότητα», «ανταγωνιστικότητα», «διαφάνεια», «αξιοκρατία», «επιβράβευση» και άλλες buzz έννοιες. Φιλότιμη η προσπάθεια αλλά πολιτική που ασκείται με επικοινωνιακή στόχευση έχει σύντομη διάρκεια ζωής. Η όποια προσπάθεια αναβάθμισης της έρευνας στην Ελλάδα, προϋποθέτει την στενότατη σύνδεση των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και του Υπουργείου Παιδείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε σημαντικά βήματα σε αυτήν την σύνδεση, έμεναν πολλά ακόμα να γίνουν. Η κυβέρνηση της ΝΔ κατεδάφισε τον βασικό πυλώνα αυτής της σύνδεσης μεταφέροντας την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

(ε) Υπάρχει αδιαφορία για τα αποτελέσματα που επέφεραν οι πολιτικές σύνδεσης της χρηματοδότησης με την αξιολόγηση σε άλλες χώρες που ήδη εφαρμόστηκε. Τα πιο ξεκάθαρο αποτέλεσμα είναι ότι τα μεγάλα πανεπιστήμια απορρόφησαν το μεγαλύτερο τμήμα της χρηματοδότησης ενώ τα μεσαίου και μικρού μεγέθους πανεπιστήμια έχασαν χρηματοδότηση (το 20% στο πλαίσιο που προτάθηκε). Το επιχείρημα ότι τα πανεπιστήμια θα αποφασίσουν τα κριτήρια, «τους στόχους» όπως ανέφερε η ΥΠΑΙΘ, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν είναι ρητορικό. Αφενός γιατί τα κριτήρια δεν είναι άπειρα και αφετέρου διότι ένα πανεπιστήμιο σε φάση ανάπτυξης παρουσιάζει δομικές αδυναμίες που είναι εμφανείς όποιον δείκτη και αν επιλέξει. Με λίγα λόγια, η σύνδεση αξιολόγησης και χρηματοδότησης επιφέρει προβλέψιμα αποτελέσματα: είναι ένας άνισος ανταγωνισμός μεταξύ άνισων μερών.

(στ) Σε συνέχεια της παραπάνω παραγράφου, ενδέχεται να μην υπάρχει αδιαφορία αλλά συγκεκριμένη πολιτική στόχευση να ενισχυθούν μόνο τα παλαιότερα και μεγαλύτερα πανεπιστήμια και να απαξιωθούν τα νεότερα και μικρότερα που υπάρχουν στην περιφέρεια. Μια τέτοια πολιτική θα σημάνει κλείσιμο Τμημάτων στα περιφερειακά πανεπιστήμια, (πέραν των 37 που είναι σε «αναστολή έναρξης λειτουργίας») υδροκεφαλισμό συγκέντρωσης φοιτητών στα μεγάλα πανεπιστήμια και υπονόμευση των αναπτυξιακών προοπτικών της επαρχίας.

(ζ) Τελευταίο και πιο βασικό: παρά τα όσα εύηχα λέχθηκαν περί του αντιθέτου, το όλο πλαίσιο που χθες παρουσιάστηκε δηλώνει πρόθεση περιορισμού της διοικητικής και δημοσιονομικής αυτοτέλειας των πανεπιστημίων. Δεν θέτω αυτήν τη διαπίστωση σε ένα καθαρά νομικό πλαίσιο, αυτό ας το κρίνουν όσοι θεραπεύουν την επιστήμη του Δικαίου. Η διαπίστωση μου είναι πολιτική.

(η) Τα επίδικα για τα πανεπιστήμια επιμελώς δεν αναφέρθηκαν στη συνέντευξη παρόλο που τέθηκαν από ορισμένους δημοσιογράφους. Τα ερωτήματα είναι απλά: θα κυμανθεί η αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων στο ίδιο ποσοστό με αυτό που υπήρξε μεταξύ 2018 και 2019; Θα δοθούν νέες θέσεις μελών ΔΕΠ όπως έγινε τα 3 προηγούμενα χρόνια; Θα εφαρμοστεί ο κανόνας «1 προκήρυξη θέσης ΔΕΠ για κάθε 1 συνταξιοδότηση»; Ή θα υπονομευτεί τεχνηέντως μέσω της αύξησης του ορίου της ηλικίας συνταξιοδότησης των μελών ΔΕΠ; Θα δοθούν νέες θέσεις διοικητικού προσωπικού στα πανεπιστήμια; Θα ενισχυθεί η πορεία των ελληνικών πανεπιστημίων στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο συμπράξεων των ΑΕΙ; Ας μείνουμε σε αυτά…

Τα παραπάνω δημοσιεύθηκαν στον προσωπικό ιστότοπο του π. Γενικού Γραμματέα του υπ. Παιδείας

Σχόλια (10)

 
Περιφέρεια Αττικής
05 Δεκ 2019 16:09

η πλειονότητα του συνολικού προσωπικού και των ερευνητών απασχολείται στην Περιφέρεια Αττικής

Η πλειονότητα των συμμετοχών στην ερευνητική χρηματοδότηση αφορούσε φορείς της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έλαβε και το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης (591,51 εκατ. ευρώ), ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (139,57 εκατ. ευρώ), ακολουθούμενη με μικρή διαφορά από την Περιφέρεια Κρήτης (124,25 εκατ. ευρώ)

ο τομέας των επιχειρήσεων πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της Ε&Α μόνο στην Περιφέρεια Αττικής

Αρθούρος
05 Δεκ 2019 10:16

 
Έρευνα στα περιφερειακά ΑΕΙ
05 Δεκ 2019 16:05

η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους πτυχιούχους ΑΕΙ (19,9%) μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωση και τους λιγότερους διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ηλικία κάτω των 35 ετών

Χωρίς μόνιμο προσωπικό, χωρίς εργαστήρια και υποδομές τι είδους έρευνα συντηρείται; Όλα για μια θέση

 
@ Αρθούρος
05 Δεκ 2019 16:01

Αντίδραση είναι ο συνεχής σχολιασμός χωρίς στοιχεία, μιας και όλοι γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εισερχόμενοι φοιτητές ούτε είμαστε σε θέση ως χώρα να συντηρούμε 20 Πανεπιστήμια. Ακόμα και χωρίς την οικονομική κρίση τα ελληνικά ΑΕΙ είναι προβληματικά, κεντρικά και περιφερειακά και απλώς περιμένουμε την κατάρρευση.

 
Στοιχεία για ΑΕΙ
05 Δεκ 2019 15:56

Για άλλη μια φορά γράφονται σχόλια χωρίς στοιχεία: Το 90% της έρευνας συγκεντρώνεται στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη.

Πανεπιστήμια απλωμένα σε νησιά, ή άλλα που έχουν τμήματα σε πολλές πόλεις έχουν δομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να αναπτύξουν ακαδημαϊκές συνεργασίες. Επίσης, οι απόφοιτοι καταλήγουν να ζουν και να εργάζονται στα αστικά κέντρα και έτσι δεν αναπτύσσεται η περιφέρεια παρά μόνο μια οικονομία "γκαρσονιέρας και καφέδων".

Η Ελλάδα δεν έχει αλλοδαπούς φοιτητές, ούτε είναι ανταγωνιστική σαν χώρα για τριτοβάθμια εκπαίδευση ακριβώς επειδή η οικονομία είναι μικρή, δεν μπορεί να συγκριθεί με τις δυνατότητες χωρών όπως η Δανία ή η Ολλανδία.

Όταν οι θέσεις για τους εισακτέους στα ΑΕΙ είναι 70.000 και κάθε χρόνο οι 15.000 κάνουν αίτηση μετεγγραφής υπάρχει καταγεγραμμένο πρόβλημα.

Οπισθοδρόμηση είναι να μην αναγνωρίζεις τα υπαρκτά προβλήματα και να εμμένεις σε ιδεοληψίες του παρελθόντος που έχουν καταστρέψει την χώρα: κάθε χωριο, και πόλη και νησί με σχολή ΑΕΙ είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.

Αρθούρος
05 Δεκ 2019 10:16

Εξάλλου και η έρευνα στη χώρα,συντηρείται μόνο από τα πανεπιστήμια και μάλιστα τα περιφερειακά.

 
Αρθούρος
05 Δεκ 2019 10:16

Πάλι ο Αρθούρος θα δηλώσει την αντίθεσή του με όσα λένε οι προλαλήσαντες. Φυσικά,δε συμφωνώ με κάποια από τα υπόλοιπα που λέει ο παλιός συμφοιτητής μου και νυν καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,κύριος Αγγελόπουλος.
Αν αγαπητοί,δεν υπήρχαν νόμοι γιά μετεγγραφές,ποσοστώσεις γιά πάσης φύσεως αναξιοπαθούντες,ακόμα και τα πιό απομακρυσμένα και κομματιασμένα ΑΕΙ,όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,δε θα είχαν αυτή την τύχη που λέτε εσείς. Όμως,χωρίς προοπτική αιθουσών,επαρκών εστιών, προσωπικού γραμματειών και το κυριότερο,χωρίς επαρκή οδοποιία και συγκοινωνία μεταξύ των διαφόρων πόλεων των ιδρυμάτων που είναι κατατμημένα,τις οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες,τις φορτώνονται πάντα οι φοιτητές που και γι'αυτό είναι μόνιμα διαμαρτυρόμενοι και θέλουν να φύγουν οπωσδήποτε από τα επαρχιακά τμήματα που έχουν εισαχθεί.
Αυτή την πραγματικότητα,την ενσωματώσαμε,γιατί οι διαδοχικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.,δεν είχαν τους πόρους γιά να δημιουργήσουν πραγματικά πανεπιστήμια στην περιφέρεια,όπως λειτουργούν στην Ευρώπη,εδώ και 800 χρόνια και έβγαλαν αυτή την τσιγκουνιά στις πλάτες του φορολογούμενου λαού.
Αυτές οι χώρες φυσικά κι έχουν ιστορία παροχής υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακόμα και σε πόλεις τότε μικρές όπως η Οξφόρδη,το Κέμπριτζ,το Άαχεν και η αντίστοιχη της Μαδρίτης που δε θυμούμαι το όνομά της.Και δεν τα κλείνουν γιά να ικανοποιήσουν αντιδραστικές φωνές,όπως καλή ώρα οι δικές σας.Επίσης, το Ε.Βασίλειο,τώρα που φεύγει,γιά το πρώτο που νοιάστηκε και πήρε μέτρα,ήταν να μην της φύγουν οι αλλοδαποί φοιτητές που κατακλύζουν τη χώρα κι αφήνουν τεράστια ποσά στη βρετανική οικονομία.
Επειδή λοιπόν πονάει το δάχτυλο,δε θα κόψουμε το χέρι.Νοοτροπίες και συνήθειες δεκαετιών,όπως οι μετεγγραφές μπορούν να κοπούν μαχαίρι.Τα περιφερειακά πανεπιστήμια,όμως δε θα κλείσουν,ούτε τα τμήματά τους θα καταργηθούν.Εξάλλου και η έρευνα στη χώρα,συντηρείται μόνο από τα πανεπιστήμια και μάλιστα τα περιφερειακά.Σκεφτείτε λοιπόν,τί προτείνετε, φωνές οπισθοδρόμησης.

 
ΑΕΙ Κέντρου και Επαρχίας
05 Δεκ 2019 00:59

Πέρα από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, είναι συγκεκριμένες οι περιοχές που πρέπει να φιλοξενούν δημόσια Πανεπιστήμια: Πελοπόννησος (Πάτρα και άλλες δύο πόλεις), Ήπειρος (Ιωάννινα και άλλες δύο πόλεις), Θεσσαλία, Κρήτη και Θράκη.

Είναι παραλογισμός να επιλέγουμε να συντηρούμε τμήματα για να φεύγουν οι μισοί φοιτητές με μετεγγραφή ενώ οι υπόλοιποι να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ελλείψεις σε καθηγητές, προσωπικό, υποδομές, μέριμνα - τι ακριβώς συντηρούμε, κενές θέσεις στο μηχανογραφικό;

Τόσα χρόνια με την ίδρυση τμήματων ΤΕΙ και πανεπιστημίων σε κάθε νομό απλώς χτίστηκε μια πυραμίδα κατανάλωσης χωρίς να αναπτύσσεται η περιφέρεια, πάλι οι νέοι πτυχιούχοι καταλήγουν να εργάζονται στα 4-5 μεγάλα αστικά κέντρα.

 
Ανάπτυξη ΑΕΙ
04 Δεκ 2019 21:16

Με ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και καταστήματα εστίασης δεν είναι σοβαρή πολιτική. Η επαρχία δεν αναπτύσσεται με θέσεις εισακτέων σε τμήματα-φαντάσματα αλλά με επενδύσεις στους τομείς παραγωγής, ώστε οι άνθρωποι 35 έως 55 ετών να μένουν μόνιμα εκεί.

Τι νόημα έχει να στέλνεις 18χρονους για τέσσερα χρόνια σε χωριά και νησιά;

 
asepitissa
04 Δεκ 2019 17:38

Στο σχόλιό σας πάντως ταιριάζει το "αυτή η νύχτα μένει αιώνες παγωμένη", """συνάδελφε"""...

 
Υδροκεφαλισμός
04 Δεκ 2019 16:13

Στέκομαι σε αυτό "Μια τέτοια πολιτική θα σημάνει κλείσιμο Τμημάτων στα περιφερειακά πανεπιστήμια,... υδροκεφαλισμό συγκέντρωσης φοιτητών στα μεγάλα πανεπιστήμια και υπονόμευση των αναπτυξιακών προοπτικών της επαρχίας"
Υποθέτω ότι εννοείτε πως πιο σωστό είναι το ξεσπίτωμα των φοιτητών από τις "υδροκέφαλες" πόλεις τους και η μεταφορά τους στην επαρχία, για να γεμίσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια, από τα οποία στη συνέχεια θα προσπαθούν να φύγουν με κάθε τρόπο. Μέχρι να το καταφέρουν θα νοικιάζουν εκεί και θα τρώνε στα τοπικά μαγαζιά. Αυτό το ονομάζετε αναπτυξιακή προοπτική της επαρχίας

 
ΑΣΕΠΙΤΗΣ
04 Δεκ 2019 10:36

το άλλο με το video και τον Ηλία ήταν καλύτερο.....αλλά κι εδώ ταιριάζει:
Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ