Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κριτήρια στο 100% της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων

Έκτακτη Σύνοδο ετοιμάζουν οι Πρυτάνεις
Δημοσίευση: 05/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα “πάνω- κάτω φέρνει το νέο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας ως προς την κατανομή του συνόλου της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, καθώς μπαίνουν συγκεκριμένα κριτήρια (σ.σ. μέχρι σήμερα τα Πανεπιστήμια χρηματοδοτούνταν περίπου με το ίδιο ποσό κάθε χρόνο).

Οι Πρυτάνεις ετοιμάζονται για έκτακτη Σύνοδο, μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16 ή 17 Δεκεμβρίου (σ.σ. η διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου λήγει στις 18 Δεκεμβρίου), προκειμένου να διατυπώσουν τη θέση τους στο σύνολο του Σχεδίου Νόμου για τη νέα ΑΔΙΠ και τους ΕΛΚΕ.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών.

Α.Το 80% της τακτικής χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα με τα κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια:

α) το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών,

β) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών,

γ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών,

δ) το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος.

Β. Το 20% της τακτικής χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατανέμεται με βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, στους οποίους επιλέγει να αξιολογηθεί κάθε Α.Ε.Ι.

Οι δείκτες αυτοί είναι, ιδίως, οι εξής:

αα) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως ενδεικτικά

 • η αριθμητική σχέση αποφοίτων προς εισερχόμενους φοιτητές,
 •  η αξιολόγηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους φοιτητές και
 • η πορεία επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων,

ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά

 • ο αριθμός μελών του επιστημονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας,
 • ο αριθμός Κέντρων Αριστείας στην έρευνα και
 • ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών,
 •  ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγητή,
 • ο αριθμός ετεροαναφορών ανά καθηγητή,
 • ο αριθμός ανά καθηγητή απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και
 • ο αριθμός ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

γγ) Η διεθνοποίηση, όπως ενδεικτικά

 • ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία με το συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών,
 • των φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
 • των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και
 • ο αριθμός συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Για τη χρηματοδότηση του 20% σε περίπτωση που ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί  τότε η χρηματοδότηση που δεν θα λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεμηθεί στην χρηματοδότηση των λοιπών Α.Ε.Ι.

Η τακτική χρηματόδοτηση κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι τον Ιανουάριο εκάστου έτους.

 

Σχόλια (12)

 
@Ο δίκαιος
07 Δεκ 2019 15:02

Πολύ σωστά. Μόνο έτσι θα λυθούν αυτόματα πολλά προβλήματα.

 
Νίκος
06 Δεκ 2019 21:59

Στη θεωρία καλά φαίνονται, είναι ένα σωστό βήμα.
Θα συμφωνήσουν με τα κριτήρια αυτά τα πανεπιστήμια;
Στην πράξη θα δοκιμαστούν αν θα λειτουργήσουν σωστά.
Πιθανό πρόβλημα η αξιοπιστία των δεδομένων από πιθανό "μαγείρεμα".
Ο έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή τους;

 
Αποστολή τμημάτων
06 Δεκ 2019 17:07

Είναι η διδασκαλία και η έρευνα, άρα σωστό να κριθούν για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τους και στα δύο σκέλη.

Ακόμα και να θέλουν να "μοιράσουν" πτυχία πολλά τμήματα δεν έχουν διαθέσιμους φοιτητές, είτε γιατί οι νεοεισερχόμενοι έχουν λάβει μετεγγραφή είτε επειδή οι εγγεγραμμένοι έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές και δεν εμφανίζονται καν στις εξεταστικές περιόδους.

Επίσης, χωρίς καθηγητικό προσωπικό, αφού όλοι επιλέγουν να μετακινηθούν σε κεντρικά ΑΕΙ μόλις μονιμοποιηθούν, πώς ακριβώς διασφαλίζεται η έρευνα στα περιφερειακά τμήματα;

Με το να συντηρούμε αυτές τις ανισορροπίες στη δομή των ΑΕΙ χάνουμε κάθε ελπίδα βελτίωσής τους.

Κριτηριο για γελια
06 Δεκ 2019 09:09

"η αριθμητική σχέση αποφοίτων προς εισερχόμενους φοιτητές,"
Το μήνυμα ξεκάθαρο. Μοιράστε πτυχία για να πάρετε λεφτά!!! Αυτή είναι η αριστεία της Κεραμέως!!!

 
Πανεπιστήμια Ελλάδας
06 Δεκ 2019 17:02

Πόσα ΑΕΙ πρέπει να λειτουργούν στην Ελλάδα; Έχει νόημα να χρηματοδοτούνται ιδρύματα που μονίμως θα είναι τελευταία επιλογή για ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, τελευταία επιλογή για σπουδές;

Όπως και να το εξετάσουμε το θέμα κακώς ιδρύθηκαν και γιγαντώθηκαν οι σχολές ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, όλα τα προηγούμενα χρόνια, και με το αλλάζουν απλώς την ταμπέλα του κάθε ιδρύματος δε λύνονται τα χρόνια προβλήματα.

Ας αναλάβει το υπουργείο και οι ακαδημαϊκοί την μετακίνηση προσωπικού και φοιτητών από τα τμήματα που είναι στο περιθώριο ώστε να μην πληρώσουν τα λάθη οι επόμενες γενιές: χρειάζεται κεντρικός σχεδιασμός και αξιολόγηση από "πάνω προς τα κάτω", αλλιώς με 400+ τμήματα δε θα βρεθεί λύση.

 
Μετεγγραφές
06 Δεκ 2019 16:45

Αφού όλοι θέλουν να σπουδάζουν και να εργάζονται στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Ιωάννινα κ.α.) ποιος ο λόγος να χρηματοδοτούμε ΑΕΙ που παρακμάζουν στην επαρχία; Πάνω από δέκα χιλιάδες αιτήσεις κάθε χρόνο για μετεγγραφές, άγνωστος αριθμός φοιτητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους...

Επί τέσσερις δεκαετίες δεν αναπτύχθηκε η επαρχία αλλά ο φοιτητικός πληθυσμός μετακινείται σε διάφορα τμήματα που ιδρύθηκαν με "τοπικιστικά και μικροκομματικά κριτήρια", όπως παραδέχτηκαν στην ηγεσία του υπουργείου σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις

 
Κριτηριο για γελια
06 Δεκ 2019 09:09

"η αριθμητική σχέση αποφοίτων προς εισερχόμενους φοιτητές,"
Το μήνυμα ξεκάθαρο. Μοιράστε πτυχία για να πάρετε λεφτά!!! Αυτή είναι η αριστεία της Κεραμέως!!!!

 
Ο δίκαιος
06 Δεκ 2019 09:07

Είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να είναι δίκαιη έναντι των πολιτών της. Συνεπώς για όλα τα δημόσια ΑΕΙ, θα πρέπει η δημόσια δαπάνη για κάθε φοιτητή να είναι η ίδια. Άρα ο λόγος αριθμός φοιτητών του ΑΕΙ / (δημόσια χρηματοδότηση + δημόσια δαπάνη για τη μισθοδοσία κάθε είδους προσωπικού του ΑΕΙ) να είναι ο ίδιος για όλα τα ΑΕΙ. Είναι προφανές ότι μ' αυτόν τον τρόπο ο προσδιορισμός των εισακτέων στα διάφορα Τμήματα θα γίνεται καταπληκτικά δίκαια από τα ίδια τα Τμήματα ( Ουσιαστικά θα έχει δημιουργηθεί ένα κλειστό σύστημα με ανάδραση).

 
Αιρετικός
06 Δεκ 2019 07:45

Η χρηματοδότηση του 20% θα πρέπει να βοηθά τα ιδρύματα να γίνουν καλύτερα και όχι να επιβραβεύει αυτά που συγκυριακά βρέθηκαν να έχουν αυξημένες δυνατότητες.

 
Πολλές θα κλάψουνε
06 Δεκ 2019 07:23

"Του Κίτσου η μά- μωρέ η μάνα κάθουνταν στην άκρη στο ποτάμι, με το ποτά- μωρέ ποτάμι μάλωνε...".

 
quiz
06 Δεκ 2019 06:35

Σχολή ΗΜΜΥ ,
ΕΜΠ 110 καθηγητές
ΠΑΔΑ 85-90 καθηγητές
ΑΠΘ 70-75 καθηγητές
Όλες οι άλλες απο 40 περίπου
Η Κοζάνη 30 μείον.
Ποιος λέτε να πάρει τα φράγκα?

 
γιαννης
06 Δεκ 2019 06:15

Αν κάποιος σουτάρει την μπάλα από την σέντρα και ο άλλος από το πέναλτι ,ποιος λέτε να βάλει το γκολ?

 
Κατανομή χρηματοδότησης
06 Δεκ 2019 03:34

Στην κατανομή χρηματοδότησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η δημόσια δαπάνη για τη μισθοδοσία του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. Αυτό προκύπτει από την υποχρέωση της πολιτείας για ισότιμη κατανομή της δημόσιας δαπάνης για κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε δημόσιο ΑΕΙ. Για παράδειγμα, είναι προφανές, ότι άλλη είναι η δημόσια δαπάνη σε μισθούς για φοιτητές που σπουδάζουν σε ένα τμήμα με 50 μέλη ΔΕΠ και αντίστοιχο διοικητικό προσωπικό και άλλη η δαπάνη σε μισθούς για φοιτητές που σπουδάζουν σε ένα τμήμα με 12 μέλη ΔΕΠ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ