Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Ενισχυτική Διδασκαλία: Στις 16 Δεκεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα στα Γυμνάσια

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου οι πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Δημοσίευση: 06/12/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η  Ενισχυτική Διδασκαλία των μαθητών στα Γυμνάσια, στα μαθήματα:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

3) Μαθηματικά,

4) Φυσική,

5) Χημεία,

6) Αγγλικά.

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στα παραπάνω 6 μαθήματα με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοση τους στα ανωτέρω μαθήματα.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία  θα λήξει λήξει με τη λήξη των μαθημάτων το 2020 και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας διεξάγονται κανονικά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίστηκε  ως εξής:

• Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου:

 •     τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 •     δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 •      τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
 •     μία (1) ώρα Φυσική και
 •     δύο (2) ώρες Αγγλικά.

    Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

• Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου:

 •     τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 •     δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 •     τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική,
 •     μία (1) ώρα Χημεία και
 •     δύο (2) ώρες Αγγλικά.

    Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

• Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου:

 •     τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 •      δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 •     τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
 •     μία (1) ώρα Φυσική,
 •     μία (1) ώρα Χημεία και
 •     δύο (2) ώρες Αγγλικά.

    Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.)

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019:

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας:

Η κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης εισέρχεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/ και εξάγει σε αρχείο/αρχεία τις αιτήσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εμφανίζονται στα αρχεία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. Οι Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων διδασκόντων των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης συντάσσονται σύμφωνα με τα αρχεία.

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ελέγχει την ορθότητα των αρχείων αντιπαραβάλλοντας τη σειρά που εμφανίζονται οι υποψήφιοι στα αρχεία με τη σειρά κατάταξής τους στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. Οι κυρωμένοι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/

Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους Πίνακες σύμφωνα με την παράγραφο 17 της με αρ. πρωτ. 144869/Δ2/18-09- 2019 Υ.Α. (Β ́ 3588) και με βάση τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα Σ.Κ.Α.Ε.-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης αφού έχουν γίνει οι ανωτέρω ενέργειες αναρτούν την Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, έως ώρα 14.00 στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης:

 • συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
 • τοποθετούν τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς ανά Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε., εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
 • μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για την έναρξη του προγράμματος από τις οικείες σχολικές μονάδες και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.
 • ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Σε όσες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν επαρκεί για τη λειτουργία των Σ.Κ.Α.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία της με αρ. πρωτ. 187984/Δ2/29-11-2019 (ΑΔΑ: Ω5Ο246ΜΤΛΗ-Π3Λ) Απόφασης (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον Πίνακα ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΧΙΟΥ), τότε με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, ο Δ/ντής της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις Β ́ και Γ ́ αναθέσεις σε ήδη επιλεγέντες διδάσκοντες, με την προϋπόθεση οι συνολικές ώρες των διδασκόντων να μην υπερβαίνουν το όριο που αντιστοιχεί στις ώρες διδασκαλίας των Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου, στο πλαίσιο της κατανομής πιστώσεων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2019-2020.

Σε περίπτωση πρόσληψης αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου με σκοπό να καλύψει το κενό που θα προκύψει από απουσία διδάσκοντα με δικαιολογημένη μακροχρόνια άδεια (κατ’ εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 144869/Δ2/18-09-2019 Υ.Α.), η ημερομηνία έναρξης καθώς και η ημερομηνία λήξης της σύμβασής του (δηλαδή η ημερομηνία επανόδου στα διδακτικά καθήκοντα του/της διδάσκοντα/ουσας που απουσίαζε) θα πρέπει να αναγράφονται στην Απόφαση Πρόσληψης της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και να ενημερώνεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).

Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία, ανά ειδικότητα και η τοποθέτηση τους ανά Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. θα καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 144869/Δ2/18-09-2019 Υ.Α. (Β ́ 3588). Δηλαδή, ο υποψήφιος διδάσκων ο οποίος είναι πρώτος στον Πίνακα κατάταξης επιλέγει πρώτος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Η μη παρουσίαση ενός επιλεγέντα υποψηφίου σε μία Δ.Δ.Ε. ή η παραίτησή του μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

Σχόλια (7)

 
Γ.Σ
08 Δεκ 2019 23:34

Ξεκινά η ενισχυτική...αλλά ειναι δυνατον να μην εχουν υπολογισθει κονδύλια για την απογευματινή καθαριότητα των σχολείων; Γιατί ετσι μου ειπαν στην Δ/νση Δευτροβαθμιας. Ξέρεις κάποιος κατι για το θέμα αυτό;

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΤΟΣ
07 Δεκ 2019 23:16

Ήμουν τα προηγούμενα 4 χρόνια και συνεχίζω φέτος για 5η χρονιά Υπεύθυνος του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο 2ο Γυμνάσιο Λάρισας, και έχω να καταθέσω τα παρακάτω:
1. Δεν είναι σωστό να γράφουμε απαξιωτικά για ένα πρόγραμμα που προσφέρει στους μαθητές, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης που δεν μπορούν όλοι οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους φροντιστήρια. Καλό είναι να περάσουμε το μήνυμα πως αξία δενα έχει μόνο όταν πληρώνουμε και εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα επιδοτούμενο ευρωπαικό χωρίς χρήματα για τους μαθητές, που βοηθιούνται με εμπειρία και οικονομικά αδιόριστοι συνάδελφοι και βλέπω δυστυχώς κάποιοι ανώνυμα να απαξιώνουν το πρόγραμμα.
2. Οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια έχουν βοηθηθεί γιατί τα τμήματα έχουν μικρότερο αριθμό μαθητών σε σχέση με τα πρωινά τμήματα, οι καθηγητές που έχουν δουλέψει είναι αξιόλογοι και ασχολούνται σοβαρά πάνω στις ελλείψεις των μαθητών στα αντίστοιχα μαθήματα που εμφανίζουν οι μαθητές στο πρωινό ωράριο λειτουργίας του σχολείου.
3. Αυτό που είναι ορθό να γίνεται με το πρόγραμμα (το έχω γράψει ως παρατήρηση στις τελικές εκθέσεις του προγράμματος) , θα πρέπει τα μαθήματα να ξεκινούν τουλάχιστον μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε σχολικής χρονιάς για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας περισσότερο.

 
Εκπαιδευτικός
07 Δεκ 2019 09:28

Τι?? Τόσο νωρίς?
Μα γιατί δεν ξεκινάνε τον Μάιο λίγο πριν τις εξετάσεις!
Μας δουλεύουν?
Έτσι θα χτυπήσουν τα φροντιστήρια?

 
Δημήτρης
07 Δεκ 2019 08:23

Μετά το 7ωρο άλλες 2-3 ώρες μάθημα ! Είναι δυνατόν ένας "αδύναμος" μαθητής να ανταποκριθεί ; Φυσικά, αν γίνει κανένας πραγματικός έλεγχος θα πρέπει σχεδόν όλα τα τμήματα ενισχυτικής να κλείσουν από έλλειψη μαθητών.

 
Γιώργος Κ.
07 Δεκ 2019 05:26

Η ενισχυτική είναι προαιρετική με αποτέλεσμα όσοι μαθητες έχουν πραγματική ανάγκη να μη συμμετέχουν.

Το προγραμμα ξεκινά αργά και τα παιδιά έχουν ξεκινήσει φροντιστήρια.
Η ενισχυτική στο Γυμνάσιο πρέπει να εντάσσεται στο υποχρεωτικό ωρολόγιο προγραμμα και να γίνεται στην Εελληνική γλώσσα και στα Μαθηματικά.

 
Poyet
06 Δεκ 2019 18:27

100 ξεκινούν και μετά 2-3 εβδομάδες μένουν 10

 
.......
06 Δεκ 2019 12:41

ενταξει μπορουν να βγουν τα αποτελεσματα δευτερα και να ξεκινησουμε και απριλιο αμα θελετε λογικο ειναι

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.