Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Υφ. Παιδείας: Αναθεώρηση του νόμου πλαισίου αποσπάσεων και μεταθέσεων

Δημοσίευση: 09/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στις προθέσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. βρίσκεται η άμεση σύσταση επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών προκειμένου να υιοθετηθεί ένα πιο απλό, δίκαιο και σύγχρονο σύστημα.

Αυτό τονίζει η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε γραπτή απάντηση προς τη Βουλή, απαντώντας σε επιστολές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Επαρχίας Ελασσόνας και του Αιρετού Κ.Υ.Σ.Π.Ε. τις οποίες κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής  Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Σχετικά με την αναγκαιότητα πραγματοποίησης β ́ φάσης  αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η υφυπουργός Παιδείας αναφέρει στην απάντησή της τα εξής:

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020, πραγματοποιήθηκαν βάσει των οριζομένων στις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ), 116124/Ε2/18-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) και 142644/Ε2/13-9-2019 (ΑΔΑ: 6Ι7Ο4653ΠΣ-809) εγκυκλίους.

Σημειώνεται ότι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ βασίζονται στο ίδιο νομικό πλαίσιο με αυτό των μεταθέσεων (Π.Δ 50/96, Π.Δ 100/97 και Ν.3848/10), με διαφοροποίηση ως προς την μοριοδότηση, και πραγματοποιούνται σε λειτουργικά κενά βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως είναι η συνολική υπηρεσία, η οικογενειακή κατάσταση, η εντοπιότητα, η συνυπηρέτηση, οι μεταπτυχιακές σπουδές και οι σοβαροί λόγοι υγείας των ιδίων, συζύγων, παιδιών ή γονέων των εκπαιδευτικών. Βασικό γνώμονα αποτελεί -αφενός- η διασφάλιση της αντικειμενικότητας και η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών εκείνων οι οποίοι για σοβαρούς λόγους επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, και -αφετέρου- η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απόσπαση κατά προτεραιότητα λαμβάνουν οι: αιρετοί ΟΤΑ (εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων), σύζυγοι μελών Δ.Ε.Π., σύζυγοι θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερείς), σύζυγοι Δικαστικών Λειτουργών ή σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ, σύζυγοι ενστόλων και οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία (ΠΔ 50/1996, άρθρο 13).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16Γ ́του Ν. 1566/1985, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 και των παρ. 1 των άρθρων 16, 17 και 18 του Ν. 1264/1982 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 3528/2007, δίνεται η δυνατότητα στα συνδικαλιστικά όργανα των ΕΛΜΕ να αποσπαστούν στην περιοχή που εκλέχθηκαν. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου.

Εν προκειμένω, τα αντίστοιχα υπηρεσιακά συμβούλια αποφάνθηκαν διαφορετικά, εξ ου και η λογική των αποσπάσεων για τις οποίες ερωτάτε.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τη σύνταξη των πινάκων λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης η αρμόδια υπηρεσία απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την υπ’ αριθ. 119348/Ε2/24-7-2019 εγκύκλιο καθώς και προς τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την υπ’ αριθ. 118843/Ε2/23-7-2019 εγκύκλιο, με απώτερο στόχο την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού και την αποφυγή πλεονασμάτων στις εν λόγω Βαθμίδες Εκπαίδευσης.

Αναφορικά με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών να αποσπαστούν κατά προτεραιότητα λόγω της εκλογής τους ως μέλη Δ.Σ. Συλλόγων Εκπαιδευτικών δεν γνωμοδότησε θετικά το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ).

Ειδικότερα, όσον αφορά στην Α/θμια Εκπ/ση, με την υπ’ αριθ. 142644/Ε2/13-09- 2019/Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: 6Ι7Ο4653ΠΣ-809) πρόσκληση, κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης και της με αριθ. 15/17-9-2019 Πράξης του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 146334/Ε2/20-9-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019- 2020».

Επιπρόσθετα, με την υπ’ αρ. 17/26-9-2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. εξετάστηκαν οι αιτήσεις ανάκλησης αποσπάσεων, οι αιτήσεις επανεξέτασης αποσπάσεων και οι συμπληρωματικές αιτήσεις αποσπάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 142644/Ε2/13-09-2019/ εγκύκλιο/πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και εγκρίθηκαν σαράντα επτά (47) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2019-2020. Ακολούθως εκδόθηκε η υπ’ αριθ.156235/Ε2/7-10-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, διορθώσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020».

Σχόλια (8)

 
Εκπαιδευτικός
09 Δεκ 2019 15:31

Το πλαίσιο σας φταίει; όχι ότι δεν γίνονται μεταθεσεις και αρκετές αποσπάσεις; Αλλα,βεβαια,να πειτε οτι κάτι κάνατε κι εσείς.Προσοχη όμως να μην παίξετε απερίσκεπτα με τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων l!!!

 
να δει
09 Δεκ 2019 16:24

αποσπάσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών (και πρώην πολιτικών) σε γραφεία , πολιτικά και άλλα.
γενικά :
1. διαφάνεια παντού και δικαιότερη μοριοδότηση
2. σύστημα αμοιβαίων μεταθέσεων και αποσπάσεων (για σχολικό έτος αυτές) έγκαιρα και σε πλατφόρμα ανοιχτή για όλους σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και σε συγκεκριμένα κενά
3. εκ των προτέρων γνωστές θέσεις αποσπάσεων σε φορείς (όχι στα τυφλά όπως τώρα και μαγειρέματα τρελά και από δαύτους)
4. μοριοδότηση και προσμέτρηση μερικών από τις μονάδες δυσμενών συνθηκών (κάποιοι δεν έχουν παιδιά από την ταλαιπώρια χρόνια- πρέπει να πάρουν ανάσα κάποια στιγμή)
5. τέλος στους κόφτες-περιορισμούς αιτήσεων απόσπασης (παραδόξως ΜΟΝΟ μερικές ιδιόρρυθμες υπηρεσίες του υπουργείου είναι εκτός τόπου και χρόνου) : αν γίνονται νωρίς και μέσω συστήματος ενιαίου ανά ΠΑΣΑ ώρα και στιγμή θα αντικαθίσταται από τον επόμενο η όποια θέση. είναι τρελά αυτά (και οι ανακλήσεις κλπ. κάθε νέα υπουργική απόφαση θα ανακαλεί προηγούμενη απόσπαση και ΤΕΛΟΣ. όλοι να έχουν δικαίωμα στο πλαίσιο του νόμου να διεκδικούν θέσεις)
6. ανακοίνωση αποδπάσεων σε πολιτικά γραφεία ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ τις άλλες αποσπάσεις.
7. αναμόρφωση προγραμμάτων , αναθέσεων (έχουν διαλυθεί τα σχολεία - και από τις αψυχολόγητες ανακατωσούρες των ΠΥΣΔΕ για βολέματα).

 
@Να δει
09 Δεκ 2019 18:31

Η παρ.6 που γράφετε είναι εκτός πραγματικότητας και δηλώνει πλήρη άγνοια από μερους σας.Το κάθε κόμμα και οι βουλευτές του θα αποσπάσουν ομοιδεάτες τους για λόγους εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.Με αυτό το εντελώς άστοχο που λέτε θα μπορούσε ένας πχ του ΚΚΕ να αποσπάται στην ΝΔ ή την Ελληνική Λύση ή το αντίστροφο.Ή αν δεν ήταν δικός τους να διαρρέει τα πάντα στον τύπο ή αλλού.Αν δεν γνωρίζετε ένα μην απασχολήστε και λέτε ασχετα πράγματα

 
@εκτός πραγματικότητας
09 Δεκ 2019 20:23

σε χαλάει πολύ να ανακοινώνονται τα ονόματα που αποσπώνται σε κομματικά-βουλευτικά γραφεία;;;; ανακοίνωση και διαφάνεια σε όλες τις αποσπάσεις ! προφανώς δεν εννοείται προκήρυξη θέσεων ! απλώς να τους ξέρουμε ! τι δεν κατάλαβες;

 
Δημήτρης
09 Δεκ 2019 20:42

Θα αλλαξει και το πλαισιο αποσπασεων εξωτερικου;

 
@ ξανά εκτός πραγματικότητας 20:23
10 Δεκ 2019 01:22

Οι αποσπάσεις σε κόμματα και βουλευτικά γραφεία γίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν εμπλέκεται το Υπουργείο Παιδείας,όπως και τα υπόλοιπα Υπουργεία από τα οποία αποσπώνται δημόσιοι υπάλληλοι.Πλέον αυτού οι αιτούντες τέτοιων αποσπάσεων πρόσκεινται στον ιδεολογικό χώρο που την αιτούνται και επομένως υπόκεινται στον νόμο περί προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα για τα πολιτικά φρονήματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα.Κανένας δεν επιθυμεί να διαβαστεί το όνομα του σε όλη την Ελλάδα σε ποιο κόμμα αποσπάσθηκε.Τί θέλεις;Δημόσιο και πανελλήνιο φακέλλωμα;Και γιατί να "τους ξέρετε", όπως γράφεις;Υποκρύπτει αυτό απειλή;Για ποιούς συγκεκριμένα;Τί δεν κατάλαβες;Ή μάλλον πριν γράψεις κάτι που δεν ξέρεις ρώτα.Δεν είναι ντροπή να ρωτάς.

 
Δεν πάμε καθόλου καλά
11 Δεκ 2019 00:10

Μπορεί κάποιος να εξηγήσει γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν αποσπώνται κατά προτεραιότητα λόγω συνυπηρέτησης. Τι παραπανω έχουν οι άλλες κατηγορίες; Θέλει πολύ μυαλό για να γίνει το αυτονόητο;

 
Μετατάξεις
11 Δεκ 2019 10:32

Μετατάξεις ειδικοτήτων από Αθμια σε Ββάθμια ούτε κουβέντα... ενώ έχετε κενά δεν τα καλύπτετε με μετάταξη αλλά αναπληρωτές και τώρα λέτε για διορισμούς στη Ββάθμια. Για να διδάσκουμε όμως καλύπτοντας κενά στη Ββάθμια είμαστε καλοί.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ