Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Υφ. Παιδείας: Στόχος μας η στήριξη και η προστασία των πολύτεκνων εκπαιδευτικών

Το υπ. Παιδείας μελετά οποιαδήποτε πρόταση που αφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Δημοσίευση: 11/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας   είναι η στήριξη και η προστασία των πολύτεκνων εκπαιδευτικών και γι’ αυτό λαμβάνει υπόψη και μελετά οποιαδήποτε σχετική πρόταση που αφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Αυτό τονίζει η υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, σε γραπτή απάντηση στη Βουλή, ύστερα από ερώτηση του Βουλευτή Κ. Βελόπουλου,σχετικά με τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς Α  πριν το ν.3848/2010 και την επαναφορά των ευεργετικών διατάξεων του ν.3255/2004, και σημειώνει τα εξής:
 

  • Σύμφωνα με τον πρόσφατο ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́) και ειδικότερα τα άρθρα 53 έως και 67 αυτού, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, με διαδικασία κατάταξης με μοριοδότηση. Σημειώνεται, δε, ότι αρμόδιος φορέας υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) έχει οριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, η οποία και εξέδωσε την υπ’ αριθ. 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 12/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019) για τους υποψήφιους εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης των κλάδων κατηγορίας ΠΕ, την υπ’ αριθ. 4ΕΑ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 18/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-05-2019) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΤΕ και την υπ’ αριθ. 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-05-2019) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΔΕ.
  • Τόσο στο νέο νόμο όσο και στις προκηρύξεις που ακολούθησαν κατά τα ανωτέρω, προβλέπονται κοινωνικά κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται, μεταξύ των οποίων και ο αριθμός των τέκνων, ως εξής (ν.4589/2019(ΦΕΚ 13 Α ́), άρθρο 57, παρ. γ) Κοινωνικά κριτήρια: «αα) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του». Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, τα ανωτέρω ισχύουν και για την Ειδική Αγωγή (άρ.58, παρ.1, περ. γ). και για το Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. (άρ.60, παρ.1, περ.γ).
  • Επιπλέον, στο άρθρο 67, παρ. γ), Καταργούμενες διατάξεις, του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ρητώς η κατάργηση του άρθρου 9 του Ν.3848/2010, όπως και κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του Ν.4589/2019.
  • Σημειώνεται ότι η ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της εκπαίδευσης για σύσταση των προβλεπόμενων θέσεων κατά το εδάφ. β ́, παρ. 3, άρθρ. 6 του Ν. 3255/2004, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι πολύτεκνοι αποτελούσαν τη μόνη κατηγορία εκπαιδευτικών που διορίζονταν αποκλειστικά με κοινωνικά κριτήρια, επέτρεψαν την απορρόφηση του συνόλου των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση μόνιμου διορισμού και κατατάσσονταν στους αντίστοιχους πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με τον αριθμό των διορισθέντων, μέχρι και το σχολικό έτος 2009-2010.
  • Διευκρινίζεται, ωστόσο, πως τόσο με το προ-ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 10 του ν.3848/2010), όσο και με το προγενέστερο αυτού (άρθρο 6 παρ. 3 του ν.3255/2004), ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής (ήτοι των γονέων «...περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν,...»), καθοριζόταν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σχόλια (26)

 
Πολυτεκνος
11 Δεκ 2019 13:02

Μετά το 2010 πολυτεκνοι οι οποίοι δεν είχαν προϋπηρεσία δεν μπόρεσαν να εργασθουν ούτε ως αναπληρωτές. Το σύστημα της μοριοδοτησης αφήνει απέξω τους πολύτεκνους. Οι πολυτεκνοι αξίζουν την ιδιαίτερη φροντίδα από το κράτος. Άλλωστε χωρίς παιδιά σε ποιον θα διδαξουμε όλοι μας;
Επίσης θέλω να αναφέρω ότι ως προσόν για μοριοδοτηση να προστεθεί η προϋπηρεσία σε φροντιστήρια. Καλά είναι τα αγγλικά και οι ξένες γλώσσες αλλά η εμπειρία σε φροντιστήριο είναι ανεκτίμητη.

 
KIN
11 Δεκ 2019 13:41

Στήριξη και των υπολοίπων ευπαθών κοινωνικών ομάδων Κα Κεραμεως. Εξάλλου η χώρα επιστρέφει στην κανονικοτητα όπως λέτε όλες οι κοινοβουλευτικες δυνάμεις. Η κανονικοτητα λοιπόν να γίνει πράξη προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας αλλά κυρίως για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

 
ΑΣΕΠΙΤΗΣ
11 Δεκ 2019 14:11

οι παλιοί γνωρίζουμε το μακρινό 2002-2003 ποιος έφερε -και πως- τις ρυθμίσεις γα τους πολύτεκνους (Υφυπουργός από την Βόρεια Ελλάδα) το αποτέλεσμα είναι ότι ΔΕΝ ξαναεκλέχθηκε....τυχαίο;;;; αχαριστία;; ή δικαιοσύνη;
Ο χρόνος θα επιβεβαιώσει τις όποιες υποψίες μας σε όποιον τολμήσει.
Καλές γιορτές να έχουμε

 
Εργαζόμενος
11 Δεκ 2019 14:37

Σέβομαι την επιλογή κάποιου να κάνει πολλά παιδιά και πρέπει να βοηθηθεί από ένα σωστό κράτος πρόνοιας. Επίσης σέβομαι την επιλογή, του να έχεις κανένα , 1 ή 2 ή 3 παιδιά. Όλοι εκπαιδευτικοί έχουν κουραστεί για να σπουδάσουν. Πολλοί από αυτούς οργώνουν την επαρχία για δεκαετίες για να διοριστούν ή να πάρουν μετάθεση. Προτείνω γενναία επιδόματα για τους πολύτεκνους, όχι όμως θέσεις εργασίας. Οι διορισμοί κατά προτεραιότητα (που ίσχυαν) πιστεύω δεν ήταν δίκαιο μέτρο και ήταν πηγή διχόνοιας.

 
Παναγιώτης
11 Δεκ 2019 16:03

Η συγκεκριμένη υφυπουργός φαίνεται αποφασισμένη να εφαρμόσει τον νόμο Γαβρόγλου και στους διορισμούς, ύστερα από το φαιδρό μέτρο της τσάντας στο σχολείο ή της ύλης και των βιβλίων στα θρησκευτικά. Αυτός ο νόμος αδικεί σκόπιμα τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς! Αν θέλει να τους στηρίξει στ αλήθεια, πρέπει να προχωρήσει σε γενναία μοριοδότησή τους κι όχι σε αυτήν την κοροϊδία, που την εμπνεύστηκαν άνθρωποι που δεν νοιάζονται, αν δεν εχθρεύονται ανοικτά, τους πολύτεκνους γενικά και ειδικά τους εκπαιδευτικούς.

 
ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ
11 Δεκ 2019 17:29

Μήπως να σκεφτόσασταν και τους πρωην αποσπασμένους στο εξωτερικό πολυτέκνους (παντρεμένους με κοινούς θνητούς κι όχι στρατιωτικούς διπλωμάτες ή καθηγητές των ευρωπαϊκών σχολείων) ή απλά οικογενειάρχες που ο Νόμος του 16 τους οδηγεί σε απόλυση ή ''Αθελούσια'' παραίτηση;

 
@Πολυτεκνος
11 Δεκ 2019 17:50

Ο καθένας ζητάει ο, τι τον συμφέρει. Παίρνετε μόρια και είναι μια χαρά. Να προσπαθήσετε και να ταλαιπωρήθηκε όπως και οι υπόλοιποι και να μην τα περιμένετε όλα έτοιμα . Κι εμείς παιδιά έχουμε και έχουμε χάσει το διορισμό λόγω τριτεκνων και πολυτέκνων. Και δουλεύουμε μακριά από τα παιδιά μας για να είναι κοντά στα δικά της η κάθε πολύτεκνηη. Τέρμα τα δίφραγκα! Να εφαρμοστεί ως έχει ο νόμος Γαβρογλου και για τη γενική παιδεία χωρίς ποσοστωσεις και αλλαγές σε υπολογισμό μορίων για ειδικές κατηγορίες!

 
Μαρία Κ
12 Δεκ 2019 00:09

Η πολυτεκνη οικογένεια απαξιώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Γαβρογλου .Χωρίς παιδιά με ποιον θα κάνουν μάθημα οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί με τα μεταπτυχιακά...Κάθε υγιές κράτος θα έπρεπε να δείχνει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες και όχι να τις περιθωριοποιει .Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στο στόχαστρο την πολύτεκνη οικογένεια .Περιμένουμε τις θέσεις της νέας κυβέρνησης.Ειμαστε πολλοί και θέλετε την στήριξη μας όχι εμείς την δική σας.Αναμενουμε τις εξελίξεις.Να καταργηθεί ο νόμος Γαβρογλου ...χτες

 
Σμαραγδα
12 Δεκ 2019 00:12

Στήριξη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών..η Ελλάδα μας γερνάει ..κι εμείς αντί να προστατέψουμε τις Ελληνικές πολύτεκνες οικογένειες τις θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση για τον αν θα πρέπει να έχουν εργασιακά δικαιώματα η' όχι.Ντροπη για το Ελληνικό κράτος η μη προστασία της πολύτεκνης μητερας

 
Δημητρης
12 Δεκ 2019 00:18

Καταργήστε τα προνόμια των πολυτέκνων για να δείτε ξανά την πρωθυπουργια με το καλαμάκι.Οι πολύτεκνοι ανεβάζουν και ρίχνουν κυβερνήσεις
Ας το θυμουντε καλά αυτό εκεί μέσα στο υπουργεία

 
Ελληνας
12 Δεκ 2019 00:23

Ο πρώην υπουργός Παιδείας προφανώς δεν γνώριζε πως το να τα βάλει με την πολύτεκνη οικογένεια έκανε κακό στην ίδια του την παράταξη .Απ' την νέα κυβέρνηση περιμένουμε να διορθωθεί η αδικία προς τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς μιας και αυτοί στηρίζουν την πατρίδα μας .Προστασία της πολύτεκνης οικογένειας ,δώστε κίνητρα στους Έλληνες να κάνουν παιδιά.Χανεται το έθνος μας

 
Γιωτα
12 Δεκ 2019 00:25

Πώς θα λυθεί το δημογραφικό μας πρόβλημα αν δεν στηριχθει η πολυτεκνη οικογένεια.Διορισμος όλων των πολυτέκνων τωρα

 
Κ.
12 Δεκ 2019 01:04

5 πολύτεκνες οικογένειες φτιάχνουν μια τάξη μαθητών, αλλιώς χρειάζονται 25 οικογένειες με ένα παιδί για να φτιάξουν μια τάξη.
Φανταστείτε λοιπόν σε πόσους δασκάλους και καθηγητές Δευτεροβάθμιας δίνουν δουλειά οι πολύτεκνες οικογένειες.
Με την υπογεννητικότητα που μαστίζει την Χώρα μας κάθε χρόνο κλείνουν νηπιαγωγεία και θα οδεύσουν για κλείσιμο και Δημοτικά Σχολεία, που σημαίνει ότι θα χαθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών.
Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι θέσεις για πολύτεκνους ήταν διαφορετικές από τις λοιπές και ότι οι πολύτεκνοι δεν έτρωγαν θέσεις άλλων εκπαιδευτικών. Κι έπειτα οι πολύτεκνοι, γεννώντας παιδιά, φτιάχνουν παραπάνω από μία θέση εργασίας για να καλύψουν, εκτός από τον εαυτό τους και άλλους εκπαιδευτικούς.Τέλος, δεν διορίζονται όλοι οι πολύτεκνοι ως εκπαιδευτικοί. Πολλοί δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα ή ως ιατροί, νοσηλευτές σε νοσοκομεία κλπ.

 
ΜΑΡΙΑ
12 Δεκ 2019 01:20

Διορισμός πολυτέκνων εκπαιδευτικών σημαίνει σημαντικό κίνητρο απόκτησης παιδιών. Άρα αύξηση αριθμού Ελλήνων μαθητών. Άρα περισσότερες και καλύτερες θέσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΩΡΑ.

 
ΜΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
12 Δεκ 2019 07:22

Απλώς να εφαρμοστεί το ΣΥΝΤΑΓΜΑ!!!!
(Απογραφή 2050--->Πληθυσμός Ελληνικής Επικράτειας:8.300.000)

 
Δικαιοσύνη
12 Δεκ 2019 11:10

Διορισμός όλων των πολύτεκνων εκπαιδευτικών χθές.
Ειδική κατηγορία με δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Σύνταγμα της χώρας.
Ειδικά τώρα με τεράστια δημογραφικά και οικονομικά προβλήματα.
Δεν είναι δα και πολλοί..
Ο Σύριζα τα είχε βάλει μαζί τους για ιδεοληπτικούς λόγους .

 
Πλατάρος Γιάννης
12 Δεκ 2019 16:25

Περί ποσόστωσης:
Σύμφωνα με την Ανώτατη Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, το ποσοστό πολυτέκνων οικογενειών, είναι 2%-3%.
Υπάρχει η αρχή που λέει , ότι «επειδή οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί έχουν οχλήσεις και υποχρεώσεις επηυξημένες,οι τελικώς εισαγόμενοι με κάποια διαδικασία διαγωνισμού ΑΣΕΠ, να μην είναι μικρότερη του 3% επί του ποσοστού των θέσεων. Βεβαίως υπάρχει ποσοστό πολυτέκων, πολύ λιγότερο στους εκπαιδευτικούς, αφού ανεβάζεται εικονικά από τον γενικό πληθυσμό (Ρομά, Μουσουλμάνοι) που δεν έχουν υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Το 3% είνια μια δίκαιη λύση προς την ενίσχυση της Πολύτεκνης οικογένειας. Φυσικά για όσους πιάσουν βάση.
Υπάρχει άλλη δίκαιη θεώρηση; Με την προτεινόμενη αρχή, δεν έχουμε ρίξιμο της πολύτεκνης οικογένειας και εξασφαλίζεται η Συνταγματική αρχή της ισότητας των πολιτών.
Οτιδήποτε παραπάνω από το προτεινόμενο, δημιουργεί συνθήκες αδικίας για τις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού.
Αν κάνω κάποιο επιστημονικό λάθος με τις δύο αρχές που επικαλέστηκα (Σύνταγμα +εξισορρόπηση κοινωνική για τα βάρη της πολύτεκνης οικογένειας) να επιχειρηματολογήσει παρακαλώ.

 
@Δικαιοσυνη
12 Δεκ 2019 16:52

Άμεσος διορισμός όλων των πολυτέκνων και τρίτεκνων εκπαιδευτικών με συνταξιοδοτηση στα πέντε χρόνια υπηρεσίας!
Η απαιτούμενη προϋπηρεσία θα μειώνεται κατά ένα έτος για κάθε παιδί, δηλαδή 4 έτη για τέσσερα παιδιά, 3 έτη για πέντε παιδιά κτλ!
Δεν μπορεί κυριοι να σηκώνουμε μόνοι μας το δημογραφικό βάρος της χώρας και οι άλλοι με ένα δυο παιδιά να είναι χαλαροί! Ελεος!

 
Αξιοκρατία στους διορισμούς!
12 Δεκ 2019 17:44

Η αξιοκρατία δεν έχει καμία σχέση με την πολυτεκνια. Αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε! Όλοι θέλουν να ζήσουν και να κάνουν παιδιά. Διορισμό με βάση τα παιδιά σας δεν θα ξαναδείτε ποτέ! Μη λέτε ότι δεν είστε πολλοί διότι είστε αρκετοί για να αφήσετε κόσμο εξω που εχει του κόσμου τα μόρια και τα προσόντα. Ούτε είστε τόσο ισχυροί για να ανεβοκατεβαζετε κυβερνήσεις. Ισχύει ο νόμος Γαβρογλου και θα εφαρμοστεί ως έχει!

 
ΧΗΜΙΚΟΣ
12 Δεκ 2019 21:59

Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας θα λυθεί εάν όλοι οι νέοι παντρευτούν και κάνουν 1-2 παιδιά και όχι με το να κάνουν πολλά παιδιά λίγοι Έλληνες και να περιμένουν να τους τα μεγαλώσει το κράτος.
Για να παντρευτούν όμως και να κάνουν οι νέοι 1-2 παιδιά θα πρέπει να έχουν εργασία με καλό μισθό στον ιδιωτικό τομέα.
Εκεί θα πρέπει να εστιάσει το κράτος,η Ελλάδα χρεοκόπησε και ακόμη διορισμό στο δημόσιο ονειρεύονται ορισμένοι.

 
ΝΕΦΕΛΗ
12 Δεκ 2019 23:21

Οι διορισμοί των εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνονται με βάση τις ικανότητες, να γίνονται με κριτήρια ποιότητας και όχι με κοινωνικά κριτήρια. Οι πολύτεκνοι να απολαμβάνουν μια μεγάλη παροχή και όχι να έχουν πλήθος προνομίων και να ευνοούνται σε πολλούς νόμους. Δεν χρειάζονται άλλη ιδιαίτερη προστασία και υποστήριξη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών όπως διατείνεται η κα Ζαχαράκη. Εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης πρέπει να γίνονται οι καλύτεροι μετά από αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής ΑΣΕΠ. Όταν διδάσκουν τα παιδιά μας οι ικανότεροι, τότε η χώρα μπορεί να προοδεύσει. Να διορίζονται λοιπόν ως δάσκαλοι και καθηγητές μόνο οι πολύτεκνοι που είναι ικανοί, καταρτισμένοι και εργατικοί. Όχι απλώς επειδή είναι πολύτεκνοι, ενώ μπορεί να είναι άσχετοι και αδιάφοροι. Δεν χρειάζεται άλλος λαϊκισμός ! Σταματήστε να πασχίζετε μόνο για την εικόνα ας, για να γίνετε αρεστή στις διάφορες ομάδες της κοινωνίας. Πότε θα σταματήσετε να ενδιαφέρεστε για τις εντυπώσεις και θα ασχοληθείτε με τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και των σχολείων;

 
Ερατώ
13 Δεκ 2019 00:01

Ακόμα σκεφτόμαστε αν θα δώσουμε θέσεις εκπαιδευτικών στους πολύτεκνους. Παιδιά χανόμαστε σαν έθνος. Σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειοψηφία στην Ελλάδα. Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν και μπορούν να κάνουν παιδιά. Ο διορισμός τους σαν εκπαιδευτικοί είναι το λιγότερο που μπορεί να προσφέρει η πολιτεία σε αυτούς.

 
Ερωτήσεις
13 Δεκ 2019 07:39

Κάποιος που κάνει 4+ παιδιά, το κάνει για να λύσει-βοηθήσει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας του έθνους ή γιατί του αρέσει η μεγάλη οικογένεια? Ή ακόμα και γιατί, έτσι το θέλει ο Θεός ?
Και οι Ινδοί είναι πολύτεκνοι και μετράνε κάτι δις! Ε και? Τα "μεγάλα" έθνη, τα κάνει ο αριθμητικός πληθυσμός τους?
Δική μου γνώμη? Τα παιδιά (πολλά ή λιγότερα) είναι ευτυχία. Η εργασία είναι δικαίωμα. Η στήριξη του κράτους στους πολύτεκνους είναι αυτονόητη υποχρέωση.

 
Φωτεινη
13 Δεκ 2019 19:57

Οι πολύτεκνοι πρέπει να στηριχθούν στον δύσκολο αγώνα τους ,δώστε ποσοστωση όπως σε όλους τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

 
Να σταματήσουν το λαϊκισμό!
13 Δεκ 2019 20:36

Αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τους Έλληνες πολύτεκνους να δώσουν γενναία επιδόματα και να δώσουν κίνητρα ώστε ο κάθε νέος να αποκτήσει 2 τουλάχιστον παιδιά. Τα επιχειρήματα των πολυτέκνων είναι φαιδρά. Μέχρι τώρα έχουν διοριστεί πάρα πολλοί στην εκπαίδευση εις βάρος άλλων. Οι θέσεις εργασίας σε τέτοιους ευαίσθητος τομείς δεν είναι στραγάλια να μοιράζονται στον καθένα. Υπάρχει και κάτι που λέγεται αξιοκρατία που δεν έχει σχέση με τον αριθμό των παιδιών. Μια χαρά είναι ο νόμος Γαβρογλου. Μην διανοηθουν στο υπουργείο να τον αλλάξουν!

 
ΠΑΝΟΣ
16 Δεκ 2019 10:28

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 15% ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2004-2010 ΟΤΑΝ Η κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΙΧΕ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ.ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.