Placeholder

ΙΕΚ

Προτείνουν να γίνονται διοικητικοί υπάλληλοι Διευθυντές των ΙΕΚ

Δημοσίευση: 12/12/2019
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόταση να δοθεί η δυνατότητα στους διοικητικούς υπαλλήλους να διεκδικούν θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών , εισηγήθηκε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η πρόταση για τη δομή και λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. Ανήκουν στη μη τυπική εκπαίδευση (μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση). Στα Δ.Ι.Ε.Κ. υπηρετούν και διοικητικοί υπάλληλοι με μεγάλη διοικητική προϋπηρεσία-εμπειρία, οι οποίοι  έχουν γνώση και διαχρονική άποψη των προβλημάτων λειτουργίας τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ 1: Οργανισμός - Διάρθρωση υπηρεσιακών μονάδων Δ.Ι.Ε.Κ.

Τα δημόσια Ι.Ε.Κ., όπως και κάθε άλλος φορέας της Δημόσιας Διοίκησης, για να επιτελέσουν ικανοποιητικά το έργο τους είναι αναγκαίο να έχουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανισμό ο οποίος θα καθορίζει επακριβώς τον αριθμό και τις αρμοδιότητες των εργαζομένων, ώστε να εκτελείται αποτελεσματικά το διοικητικό και εκπαιδευτικό έργο, να προάγεται η κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και να επιτελείται ο κοινωνικός έλεγχος που θα οδηγήσει στην αναπροσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και τη διαρκή αναβάθμισή τους. Ο νέος οργανισμός πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα που καθένα θα έχει τις αναγραφόμενες σε αυτό αρμοδιότητες:

1.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:

1.1) ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Τήρηση πρωτοκόλλου, διακίνηση εγγράφων, σύνταξη και προώθηση σχεδίων διοικητικών πράξεων, θέματα διαχείρισης της υλικοτεχνικής υποδομής, συγκέντρωση και έλεγχος δικαιολογητικών, άδειες, θέματα προσωπικού κλπ) σε

1.2) ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Συγκέντρωση δικαιολογητικών για εξόφληση τίτλων πληρωμής δημοσίων δαπανών και μισθοδοσίας ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού, συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραιτήτων στοιχείων για την σύνταξη του προϋπολογισμού κλπ).
Στο τμήμα αυτό να προΐσταται διοικητικός υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ

2.  ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θέματα σπουδαστικής κατάστασης καταρτιζομένων (Εγγραφές, Επανεγγραφές, Κατατάξεις σε τμήματα, Μετεγγραφές, Απουσίες,  Πιστοποίηση Καταρτιζομένων, Έκδοση βεβαιώσεων σπουδών, αναβολής στράτευσης κλπ.

Στο τμήμα αυτό να προΐσταται διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ΠΕ ή ΤΕ

3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

3.1 Εποπτεία, συντονισμός, διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης – μαθητείας (συγκέντρωση δικαιολογητικών για πρακτική άσκηση, παρακολούθηση πρακτικής και τήρηση αρχείου, έκδοση αποφάσεων πρακτικής άσκησης κλπ)

3.2  Έκδοση βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης

3.3 Παροχή πληροφόρησης σχετικά με νέες θέσεις εργασίας, τάσεις, απαιτήσεις και προοπτικές στην αγορά εργασίας.

3.4 Αλληλεπίδραση μεταξύ σπουδαστών και εργοδοτών μέσω της διεύρυνσης των επαγγελματικών επαφών (networking), της πρακτικής άσκησης και της πρόσβασης σε νέες θέσεις εργασίας.

3.5  Ενίσχυση δυνατοτήτων απασχόλησης σπουδαστών και αποφοίτων.

Στο τμήμα αυτό να προΐσταται διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ΠΕ ή ΤΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2: Συμμετοχή διοικητικών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης (Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΙΕΚ)

Δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνουν κυρίως διοικητικές εργασίες και καθόλου διδακτικές προτείνουμε στον υπό  ίδρυση νέο οργανισμό οι θέσεις να καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και επικουρικά από εκπαιδευτικούς.

1.    Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών ΔΙΕΚ να αναφέρεται:

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να είναι εν ενεργεία Διοικητικοί Υπάλληλοι ή Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και  δεκατρία (13) τουλάχιστον χρόνια επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ αναφέρεται:

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να είναι εν ενεργεία Διοικητικοί Υπάλληλοι ή Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και  οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής εμπειρίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 3: Η Αναπλήρωση του  Διευθυντή και Υποδιευθυντή ΔΙΕΚ να γίνεται  με βάση τις διατάξεις του άρθρου 87 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος τωνβαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

2. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΥΥΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΚΑΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ

Ετικέτες: 
ΙΕΚΣΥΠΥΥΠ

Σχόλια (13)

 
ΣΠΥΡΟΣ
12 Δεκ 2019 10:31

1.ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.
2. ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΕΚ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΕΚΠΑΙΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
14 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΕΚ.

 
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
12 Δεκ 2019 11:53

Πολύ σωστή η πρόταση. Πρέπει κάποια στιγμή, αν θέλουμε να λειτουργούν οι δομές όπως πρέπει, να γίνει ξεκάθαρος ο καταμερισμός των καθηκόντων και των ευθυνών στον κανονισμό λειτουργίας των ΔΙΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μόνιμο προσωπικό που θα έχει γνώση κι εμπειρία των αντικειμένων. Κάθε λίγο οι πολύ λίγοι διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί που παίρνουν πολλά χρόνια απόσπαση στα ΔΙΕΚ (πολλοί από αυτούς μάλιστα περιμένουν χρόνια να απαντηθεί αίτημα μετάταξής τους ως διοικητικοί στα ΔΙΕΚ) αναγκάζονται να εκπαιδεύουν τους νέους διευθυντές και υποδιευθυντές ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Ειδικά οι διοικητικοί αναλαμβάνουν καθήκοντα που δεν αντιστοιχούν σε αυτά που πρέπει, σύμφωνα με τη θέση τους, γιατί έχουν τη γνώση και την εμπειρία και παρ' όλα αυτά δεν μπορούν γίνουν Διευθυντές και Υποδιευθυντές!!! Ακόμα πιο ειδικά οι λιγοστοί διοικητικοί των ΔΙΕΚ είναι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί κι έχουν πολλά χρόνια εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κι εμπειρίας. Είναι αναγκαίο για την ακόμα καλύτερη λειτουργία των ΔΙΕΚ να αναλαμβάνουν διοικητικοί υπάλληλοι με εμπειρία και με ένα μίνιμουμ φυσικά τυπικών προσόντων θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών.

 
ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ...
12 Δεκ 2019 14:42

Ότι νάναι ο καθένας !! ....... διαζύγιο με τη λογική ΄΄΄΄
Ελλάς .... το μεγαλείο σου !!
Ας προτείνετε και διευθυντές σχολικών μονάδων ... διοικητικούς !!!!

 
@ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
12 Δεκ 2019 16:17

Πολύ σωστά, και οι διοικητικοί των πανεπιστημίων να γίνουν πρυτάνεις.

 
takitsan
12 Δεκ 2019 18:17

Δύσμοιρη εκπαίδευση! Δώσατε δικαίωμα στους δασκάλους να γίνουν διευθυντές ΙΕΚ! Τώρα θέλουν και οι διοικητικοί; Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή . Ινστιτούτο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ λέγεται. Τι δουλειά έχει ο δάσκαλος , ο νηπιαγωγός και ο διοικητικός! Ότι δουλειά έχει και ο φιλόλογος και ο μαθηματικός θα μου πείτε, και δεν έρχεται άδικο! Δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον τόπο . Τέλος!!! Το λογικό είναι οι εκπαιδευτικοί τεχνικής ειδικότητας και μόνο χωρίς παρενθέσεις να γίνονται διευθυντές. Ουτοπία ε;;;;

 
MSc
12 Δεκ 2019 19:55

Τα ΙΕΚ δεν παύουν να είναι σχολεία, άρα θα διοικούνται από έμπειρους εκπαιδευτικούς. Στην γραμματειακή υποστήριξη όντως θα μπορούσαν να βρίσκονται και διοικητικοί υπάλληλοι αν και η εκπ/κή ιδιότητα βοηθά..

 
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
13 Δεκ 2019 09:59

Τι σχέση έχει ο έμπειρος εκπαιδευτικός με τη διοίκηση; Γίνονται διευθυντές και υποδιευθυντές εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και δεν ξέρουν τι είναι το πρωτόκολλο!!! Όσο για τις τεχνικές ειδικότητες ναι είναι πιο κοντά στην κατάρτιση αν υπηρετούν στα ΕΠΑΛ και τα ΕΚ αλλά κι αυτό ακόμα δεν αποτελεί απόλυτο κριτήριο όταν μιλάμε για διοίκηση μονάδας. Σίγουρα χρειάζεται για όλους ένα μίνιμουμ τυπικών προσόντων και διοικητικής εμπειρίας. Από εκεί και πέρα μετράει πάρα πολύ η προσωπικότητα για την επίλυση προβλημάτων και φυσικά για όσους δεν γνωρίζουν υπάρχει και στα ΔΙΕΚ ο σύλλογος των εκπαιδευτών που μπορεί να συνεδριάζει υπό τον συντονισμό του Διευθυντή και να παίρνει αποφάσεις για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν.

 
οι εκπαιδευτικοί στη διοίκηση της εκπαίδευσης
13 Δεκ 2019 10:31

@takitsan
Επειδή απαξιώνεις δασκάλους και νηπιαγωγούς, να σε ενημερώσω ότι η επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με δεξιότητες αυτογνωσίας του μαθητή διδάσκονται μέσω όλων των μαθημάτων ήδη από το Νηπιαγωγείο.
Μην απαξιώνεις λοιπόν κανέναν εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας, επειδή εσύ έχεις το χρίσμα του επαγγελματία κατά τη γνώμη σου.
ΒΕΒΑΙΩΣ και συμφωνώ, άλλη η θέση και η επαγγελματική κουλτούρα των εκπαιδευτικών και άλλη αυτή των δοικητικών.
Επιπροσθέτως υπάρχει ευρεία άποψη μεγάλης μερίδας εκπαιδευτικών, ΟΛΕΣ οι δοικητικές θέσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας να καλύπτονται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς, που έχουν εικόνα της μάχιμης εκπαίδευσης.
Τι θα απαντήσει ένας διοικητικός σε έναν παραπονούμενο γονέα; θα βαράει κι αυτός κι όποιον πάρουν τα σκάγια.

 
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
13 Δεκ 2019 13:12

Θα είχε πολύ ενδιαφέρον η ανάλυση της διαφορετικότητας της θέσης και της επαγγελματικής κουλτούρας των διοικητικών και των εκπαιδευτικών όπως λέει ο φίλος παραπάνω αν και δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τι θα απαντούσε άραγε ένας εκπαιδευτικός σε έναν εκπαιδευτή που θυμωμένος βλέπει ότι δεν έχει πληρωθεί μετά από οχτώ μήνες; Τι θα απαντούσε ένας εκπαιδευτικός όταν μια μάνα ερχόταν και του έλεγε ότι της κόψανε το επίδομα που ζει από αυτό γιατί φαίνονται εισοδήματα στη δήλωση του παιδιού της από την κατάρτιση; Τα ερωτήματα θα μπορούσαν να είναι πολλά και αμείλικτα. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί σε διοικητικές θέσεις που έχουν πολλά χρόνια στις αίθουσες (όπως είμαι κι εγώ), στη διοίκηση και κάποιοι με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Αυτοί τώρα που είναι πλέον διοικητικοί είναι ακατάλληλοι για διευθυντές και υποδιευθυντές ΙΕΚ και είναι ικανός κάποιος που έχει απλά 8 και 4 χρόνια στην εκπαίδευση; Ένα παράδειγμα είναι το προηγούμενο έτσι για προβληματισμό.

 
takitsan
13 Δεκ 2019 15:24

@ οι εκπαιδευτικοί στη διοίκηση της εκπαίδευσης13 Δεκ 2019
Πρώτα απ' όλα δεν είπα ότι της Πρωτοβάθμιας είναι άχρηστοι! Συγνώμη αν κατάλαβες αυτό. Είπα ότι δεν πρέπει να γίνονται διευθυντές στα ΙΕΚ. Καλά για τους διοικητικούς δεν το συζητάω καν. Και το πανεπιστήμιο έχει περισσότερη διοικητικη δουλειά, τι πάει να πει ότι πρύτανης θα γίνει διοικητικός;;; Και επειδή λοιπόν λες ότι "η επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με δεξιότητες αυτογνωσίας του μαθητή διδάσκονται μέσω όλων των μαθημάτων ήδη από το Νηπιαγωγείο", τότε να γίνονται διευθυντές στην Πρωτοβάθμια και οι τεχνικές ειδικότητες!

 
takitsan
13 Δεκ 2019 15:40

@ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες. Δεν μπορείς να περπατάς ταυτόχρονα σε δυο δρόμους! Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από εκπαιδευτικός μπορείς να πας σε θεση διοικητικού ενώ απο διοικητικός δεν μπορείς να γίνεις εκπαιδευτικός ξανα. Και επειδή τα ΙΕΚ είναι σχολεία της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,μη τυπικής, γι'αυτό διευθυντές πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί και μάλιστα της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης. Ένας από την Πρωτοβάθμια ή Γενική Δευτεροβάθμια ή διοικητικός πως θα συνεργαστεί με τα ΕΚ που δεν ξέρει καν τι είναι και τι έχουν μέσα; Είναι και άλλα θέματα αλλά δεν επικρατεί πάντα η λογική.

 
IEKtzis
14 Δεκ 2019 07:42

Μα καλά πάνε με τα καλά τους; Διευθυντής και Υποδιευθυντής πρέπει να είναι εκπαιδευτικός και ειδικά της Τεχνικής εκπαίδευσης...

 
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
14 Δεκ 2019 11:10

Επίσης ένας διευθυντής και υποδιευθυντής ΙΕΚ δεν είναι απαραίτητο να ξέρει ακριβώς τι έχει μέσα ένα ΕΚ. Ένας διευθυντής συνεργάζεται με το διευθυντή του ΕΚ, αποφασίζει συντονίζει παίρνει πρωτοβουλίες και προσπαθεί να δημιουργήσει το καλύτερο περιβάλλον για κατάρτιση. Πολλές ειδικότητες να σας ενημερώσω ότι κάνουν εργαστήρια σε ενοικιαζόμενες αίθουσες εκτός ΙΕΚ, σε εργαστήρια νοσοκομείων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και αλλού που δεν έχουν καμία σχέση με τα ΕΚ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean