Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Ερώτηση στη Βουλή για την «ομηρεία» χιλιάδων πτυχιούχων Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

Δημοσίευση: 18/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Χιλιάδες αιτήσεις για την αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο τμήμα του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), κρατώντας ουσιαστικά σε ομηρεία χιλιάδες πολιτών που περιμένουν έως και τρία χρόνια για να λάβουν την αναγνώριση των Επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Αρκετοί μάλιστα από αυτούς δεν μπορούν να εργαστούν αφού απαιτείται ο τίτλος αναγνώρισης. Στο ΣΑΕΠ σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, υπάρχουν 3.000 περίπου αιτήσεις που εκκρεμούν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή εξετάζονται αιτήσεις που έχουν κατατεθεί τον Ιούνιο του 2017!!!

Το ΣΑΕΠ καταργήθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση με τον Ν. 4610/07.05.2019, διατηρήθηκε όμως μεταβατικά σε λειτουργία με το άρθρο 99 του ίδιου Νόμου, μέχρι την οριστική του παύση (κατάργηση) με τον Νόμο 4235/30.10.2019. Οι αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών και οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων του ΣΑΕΠ που έχουν ήδη υποβληθεί για εξέταση στο Συμβούλιο, θα εξετάζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 (Α΄78) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4235/2019.

Στο ίδιο άρθρο του παραπάνω Νόμου αναφέρεται ότι οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που έχουν ήδη σταλεί στο ΣΑΕΠ μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4235/2019  επιστρέφονται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) στους αιτούντες και υποβάλλονται με μέριμνα των αιτούντων στις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις. Δηλαδή με απλά λόγια μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα και η ευθύνη στους πολίτες, τους οποίους μετατρέπει το Υπουργείο σε κλητήρες του!

Τονίζεται δε ότι η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων αφορά στην ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης (που λόγω και της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης, πάνω από 2ετία) που διεκπεραιώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς και οι ενδιαφερόμενοι που έλαβαν τίτλο σπουδών π.χ. προ τριετίας, μένουν χωρίς δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης όλο αυτό το διάστημα!

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:

1.    Έχει στελεχωθεί με το αναγκαίο προσωπικό το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στον μεγάλο φόρτο εργασίας που έχει συσσωρευτεί και να διεκπεραιώσει σε εύλογο χρόνο τόσο τις 3.000 αιτήσεις που εκκρεμούσαν στο ΣΑΕΠ από το 2017, όσο και τις νέες αιτήσεις που κατατίθενται σήμερα;

2.    Οι ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 169 του Ν. 4235/2019, που αναφέρεται στην επιστροφή των δικαιολογητικών στους αιτούντες για να τις υποβάλλουν στη συνέχεια οι ίδιοι στις οικείες Επαγγελματικές Ενώσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων, θα διεκπεραιωθούν άμεσα; Θα ληφθούν υπ’ όψιν τα παράβολα αξίας 100 ευρώ που έχουν ήδη εδώ και χρόνια καταβάλει οι παλαιοί αιτούντες;

3.    Το Υπουργείο μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στις οικείες Επαγγελματικές Ενώσεις, πως θα διασφαλίσει την αντικειμενική, ισότιμη και δίκαιη διαδικασία; Σε ποιον θα πρέπει να προσφεύγει ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση που θίγονται τα δικαιώματά του;

4.     Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η επιτάχυνση επιτέλους των διαδικασιών και η εντός συντόμου χρονικού διαστήματος αναγνώριση από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. των εκκρεμών αιτήσεων και των νέων που κατατίθενται σήμερα;

Η Ερωτώσα Βουλευτής     

Χαρά Κεφαλίδου

Σχόλια (3)

 
Γιωργος
18 Δεκ 2019 14:38

κ.κεφαλιδου ως μέλος του ΤΕΕ δεν σε βλέπω να κοπτεσαι για τους αποφοίτους των πρώην ΤΕΙ και των νέων πανεπιστημίων.

 
dim0s
23 Δεκ 2019 02:11

Και το δούλεμα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για πολλά χρόνια.
Άμεση λύση στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων με φεκ που θα παρακάμπτει συλλόγους και επιμελητήρια δίνοντας άδεια ασκήσεως στους απόφοιτους των κολεγίων σε περίπτωση μη συμμόρφωση τους με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι άλλες λύσεις είναι ημίμετρα τα οποία ψηφίζονται από κάθε κυβέρνηση για πολλά χρονιά τώρα με σκοπό να τα έχουν καλά με όλους. Ψηφοφόροι βλέπετε.
Βρείτε τις διαφορές, έτσι για την ιστορία

Στα παραπάνω δύο ερωτήματα καλείται να απαντήσει ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, στη Βουλή , ύστερα από ερώτηση που κατέθεσε η Τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας Νίκη Κεραμέως .

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Αθήνα, 17 Μαΐου 2019

Θέμα: «Ομηρεία στην ανεργία, εξ αιτίας της ολιγωρίας στην αναγνώριση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 11 Κεφ. Δ’ του ιδρυτικού νόμου 3328/2005 του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής -«ισοτιμία και αντιστοιχία»- πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες ελέγχου τους.

Στην ίδια κατεύθυνση, η παρ. 2 του άρ. 51 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, προβλέπει ότι «Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αδείας για την άσκηση νομοθετικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και να πιστοποιείται από δεόντως αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, και πάντως εντός τριών μηνών από την κατάθεση του πλήρους φακέλου του αιτούντος», ενώ η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα.

Η, δε, διαδικασία χορήγησης επαγγελματικής ισοδυναμίας στους πτυχιούχους κολεγίων και ξένων πανεπιστημίων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), σύμφωνα με παλαιότερες εξαγγελίες σας και δυνάμει του άρ. 80 του Ν 4485/2017, θα έπρεπε να επισπευσθεί, ώστε να ολοκληρώνεται εντός 40 ημερών.

Αντίθετα στο ενωσιακό δίκαιο, τη διεθνή πρακτική, τη στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία αλλά και την κοινή λογική, διαπιστώνονται πολυετείς, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αναγνώριση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, με αποτέλεσμα χιλιάδες απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων και κολεγίων να βρίσκονται σε διαρκή αναμονή και συνακόλουθο αποκλεισμό από διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Το αδιέξοδό τους επιτείνει η προϋπόθεση κατάθεσης της αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, ως απαραίτητου προσόντος συμμετοχής σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, όπως οι 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019, χωρίς να αρκεί η προσκόμιση της υποβληθείσας αίτησης αναγνώρισης προς το ΔΟΑΤΑΠ εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Σε συνέχεια αυτών, ερωτάσθε:

1. Σκοπεύετε να δρομολογήσετε άμεσα λύσεις στο μείζον πρόβλημα της εργασιακής ομηρείας νέων, εξ αιτίας της αδιανόητης καθυστέρησης στην αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων τους από ΔΟΑΤΑΠ και ΣΑΕΠ αντίστοιχα;

2. Ποιους μηχανισμούς έχετε προβλέψει για την τήρηση της προθεσμίας 30 ημερών που ορίζει το άρ. 98 του Ν 4610/2019 για την έκδοση απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), που θα αντικαταστήσει το ΣΑΕΠ;

 
giorgos
25 Δεκ 2019 09:21

Υπάρχει περίπτωση ο ΔΟΑΤΑΠ να επισπεύσει διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων εξωτερικού με στόχο την ένταξη στους πίνακες διορισμού του Ιανουαρίου Φεβρουάριου.?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.