Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τα νέα κριτήρια επιλογής των μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ

Eισήχθησαν ρυθμίσεις που αναγνωρίζουν τις αυτονόητες ιδιαιτερότητες των ακαδημαϊκών μονάδων του Ε.Α.Π. ενώ σύμφωνα με την απόφαση για λόγους ακαδημαϊκούς τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ θα μπορούν να δηλώνουν έως και δύο θεματικές ενότητες
Δημοσίευση: 19/12/2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Υιοθετήθηκε, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,η  εισήγηση της επιτροπής που συστήθηκε για τον καθορισμό των κριτηρίων για την πρόσληψη των μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητής Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας, με επιστολή του ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής η οποία αποτελείτο από τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών   Αλέξιο Λυκουργιώτη (πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και πρώτο Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.), τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή   Παναγιώτη Καλδή, τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή  Ιωάννη Καρακάση και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος, τονίζοντας ότι η εισήγηση αποτελεί πρότυπο ακαδημαϊκής και επιστημονικής τεκμηρίωσης, καθορισμού κριτηρίων για την πρόσληψη ακαδημαϊκού προσωπικού.

Η  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία θα αποτελέσει τη βάση των προκηρύξεων για την πρόσληψη των μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στην ηλεκτρονική σελίδα του Ιδρύματος για να γίνει γνωστή έγκαιρα σε κάθε υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. .

Σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής οι άξονες επιλογής που αποτυπώνονται στους συνημμένους σε αυτήν πίνακες  αναφέρονται:

α) στη συνάφεια - συγγένεια των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της θεματικής ενότητας,

β) στο ερευνητικό τους  έργο - και ιδιαιτέρως στο ερευνητικό έργο της τελευταίας πενταετίας  

γ) στο συνολικό συγγραφικό και διδακτικό τους έργο,

δ) στην εμπειρία τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

ε) στη μέριμνα του ΕΑΠ για την υποστήριξη νέων επιστημόνων και

στ) κατά περίπτωση  στο επαγγελματικό έργο (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ), Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) ), στο μελετητικό/καλλιτεχνικό έργο (Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών) και στην εργαστηριακή εμπειρία (Ε.Θ.Ε.) της Σ.Θ.Ε.Τ. Με την ενοποίηση δε των αξόνων επιλογής (βασικών κριτηρίων), με τις  ελάχιστες απολύτως απαραίτητες διαφοροποιήσεις, επιδιώκεται η αντικειμενικότητα των κρίσεων.
    
Παράλληλα, με τον καθορισμό των κριτηρίων επιχειρείται ευρεία και σχεδόν ενιαία  «αριθμοποίηση» των βασικών  κριτηρίων με την απόδοση μορίων σε κάθε ένα από αυτά,  με στόχο η κρίση να είναι όσο γίνεται περισσότερο αντικειμενική, ενώ σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, (για την Σ.Θ.Ε.Τ και τις Ε.Θ.Ε  της Σ.Θ.Ε.Τ.) τέθηκαν επιμέρους υπό- κριτήρια.

Σύμφωνα με την εισήγηση, το κριτήριο που αφορά την έρευνα θεωρήθηκε εξαιρετικά κρίσιμο γιατί εξασφαλίζει τη συμμετοχή στη διδακτική προσφορά του ΕΑΠ πολύ σημαντικών επιστημόνων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απέσπασε, ίσως για πρώτη φορά σε τόση έκταση, σημαντικό μέρος της βαθμολογίας. Το κριτήριο αυτό καλύπτει τόσο το συνολικό ερευνητικό  έργο όσο και το ερευνητικό έργο της τελευταίας πενταετίας, ξεχωριστά, με στόχο να αξιολογηθεί πρωτίστως η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα. Μάλιστα επιδιώχθηκε η εισαγωγή  υπό-κριτηρίων/υποδείξεων  που αποτιμούν  όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά το ερευνητικό και κατά περίπτωση το μελετητικό/καλλιτεχνικό έργο των υποψηφίων (π.χ. αριθμός ετεροαναφορών, βραβείων, αριθμός συγγραφέων στις εργασίες κ.α. ).     

Τέλος, στο πλαίσιο της ενότητας των κριτηρίων που ευρέως επιδιώχθηκε εισήχθησαν και  ρυθμίσεις που αναγνωρίζουν, ίσως για πρώτη φορά με τρόπο σαφή, τις αυτονόητες  ιδιαιτερότητες  των ακαδημαϊκών μονάδων του Ε.Α.Π. ενώ σύμφωνα με την απόφαση για λόγους ακαδημαϊκούς τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ θα μπορούν  να δηλώνουν έως και δύο θεματικές ενότητες.

Σχόλια (11)

 
ΕΑΠ
19 Δεκ 2019 18:06

Ακόμη ένα παράδειγμα κακής διαχείρισης: πότε θα δοθούν μόνιμες θέσεις για μέλη ΔΕΠ; Στην Ελλάδα με τα χιλιάδες μεταπτυχιακούς τίτλους και τα σεμινάρια έχει θέση ένα ανοικτό πανεπιστήμιο που δεν έχει ούτε εκλεγμένη διοίκηση και η επιλογή γίνεται με κλήρωση;

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΕΠ
19 Δεκ 2019 18:47

Πιστεύω πως βαδίζουμε σε αξιοκρατική πλατφόρμα. Ελπίζω να μην αδικούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που απέκλειε επιλεκτικά η πρώην ΔΕ.

 
Νικος
19 Δεκ 2019 21:45

Μπράβο στο ΕΑΠ. Μετά από είκοσι χρόνια θυμήθηκε επιτελους να θέσει μετρήσιμα μόρια για την επιλογή ΣΕΠ. Είμαι περίεργος γιατί αυτό το ζήτημα δεν άγγιζε τις προηγούμενες διοικήσεις;

 
ΣΕΠ
20 Δεκ 2019 03:24

Προτεραιότητα να δοθεί σε νέους κατόχους διδακτορικών, μέχρι 40 ετών και να υπάρχει ανώτατο όριο στη συμμετοχή μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε άλλα ΑΕΙ. Επίσης, να υπάρχουν εναλλαγές στους συντονιστές κάθε θεματικής ενότητας.

Είναι δίκαιο να αμείβονται από το ΕΑΠ καθηγητές που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά και άλλων ΑΕΙ; Επί σειρά ετών έχει δημιουργηθεί μια επετηρίδα.

Τέλος, δεν είναι κατανοητό γιατί η έρευνα παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που κατα κανόνα απευθύνεται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους. Το ΕΑΠ δεν είναι ερευνητικό κέντρο.

 
@ΣΕΠ
20 Δεκ 2019 10:37

Το ΕΑΠ είναι Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, με την διδασκαλία και την έρευνα να είναι εξίσου σημαντικά, όπως σε κάθε ΑΕΙ αυτής της χώρας. Σε κανένα από τα, ας τα πούμε, <<συμβατικά>> ΑΕΙ (μη εξ αποστάσεως δηλαδή) δεν έχω δει κριτήρια όπως αυτά που περιγράφετε. Τα κριτήρια είναι αμιγώς ακαδημαϊκά και λαμβάνουν υπόψη την πρότερη διδακτική εμπειρία και, φυσικά (και έτσι πρέπει) την ποιότητα του ερευνητικού έργου του κρινόμενου επιστήμονα. Οι φοιτητές καταβάλλουν σημαντικά ποσά για τις σπουδές τους στο ΕΑΠ και απαιτούν (ή πρέπει το ΕΑΠ να απαιτεί γι' αυτούς) τους καλύτερους, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά κριτήρια. Επίσης, αν μπούμε στη λογική ορίου ηλικιών ή μη ακαδημαϊκών κριτηρίων αποκλεισμού υποψηφίων τότε η όλη διαδικασία είναι πολύ πιθανόν να καταπέσει αν κάποιοι θιγόμενοι προσφύγουν στα δικαστήρια. Ισονομία και ισοτιμία, πια, παντού. Όλα τα άλλα είναι είτε λόγω άγνοιας είτε εκ του πονηρού.

 
@ΣΕΠ
20 Δεκ 2019 11:21

Είναι δυνατόν να θεωρεί κάποιος ότι δεν είναι απαραίτητη η έρευνα για το Διδακτικό προσωπικό του ΕΑΠ ή οποιουδήποτε πανεπιστημίου;
Ίσα-ίσα που θα έπρεπε να έχει βαρύνουσα σημασία, με αυστηρότερα κριτήρια (μόνο δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές σε περιοδικά σε αναγνωρισμένες βάσεις τύπου web of science core collection), γιατί είναι και το μόνο που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με αντικειμενικά κριτήρια. Η διδακτική εμπειρία προφανώς και είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπρεί να αποτελεί το μόνο κριτήριο.

 
@ΣΕΠ
20 Δεκ 2019 14:04

Δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει με το άτοπο αυτό σχόλιο. Ελπίζω απλά να είχατε σκοπό να ελαφρύνετε την ατμόσφαιρα με το αστείο αυτό σχόλιο.

 
Δρ. ΕΔΙΠ
20 Δεκ 2019 17:26

Ελπίζω να μην γίνει ότι έγινε στην προηγούμενη προ τριετίας διαδικασία κατά την οποία οι ΕΔΙΠ θεωρήθηκαν δημόσιοι υπάλληλοι 40ώρου και άρα στο κριτήριο της διαθεσιμότητας δεν έπιαναν καμμία μονάδα και πρακτικά αποκλείστηκαν από μέλη ΣΕΠ, ενώ εκ της νομοθεσίας ρητά προκύπτει ότι έχουν 6 ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας και συνολικά 22 ώρες φυσικής παρουσίας. Αυτό ήταν απαράδεκτο και αισχρό!

 
Επιστημονική αξιολόγηση
23 Δεκ 2019 18:30

Στο σημερινό πλαίσιο δύσκολη έως αδύνατη. Το ΕΑΠ ιδρύθηκε καταρχάς ως εκπαιδευτικό πανεπιστήμιο, και μάλλον έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Πέρασε η εποχή που ήταν δύσκολη η εισαγωγή σε μια σχολή και η απόκτηση ενός πρώτου πτυχίου.

Ποιος ο λόγος να συνεχίζουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν δεν έχουμε θέσεις εργασίας για τους 30.000 νέους αποφοίτους κάθε έτος; Επίσης, κάθε χρόνο 10.000 νέοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, μια τεράστια παραγωγή για τις δυνατότητες της Ελλάδας.

 
Μέλη ΔΕΠ
23 Δεκ 2019 23:31

Χωρίς μόνιμα μέλη ΔΕΠ σε κανένα ΑΕΙ δεν υπάρχει ούτε ποιοτική διδασκαλία ούτε θεμελιωμένη έρευνα. Με εκατοντάδες συμβασιούχους διδάσκοντες απλώς δίνονται πάρα πολλά πτυχία και μεταπτυχιακά, και φυσικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν είναι ιδανική.

Πάλι βλέπουμε να αδικούνται οι νεότερες γενιές ηλικίας 25 έως 40 ετών, που δεν έχουν ευκαιρίες εργασίας σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως τίτλων σπουδών.

Πόσα διδακτορικά εκπονούνται στο ΕΑΠ; Με ποιους επιβλέποντες; Αντίστοιχα, πόσα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα τρέχουν την τελευταία δεκαετία χωρίς να έχουν αξιολογηθεί από εκλεγμένα όργανα;

 
2000 ΣΕΠ
24 Δεκ 2019 17:58

Και όλα αυτά δεν ανησυχούν κανένα, απλώς να συνεχίσουν να δίνονται οι συμβάσεις και εκατοντάδες μεταπτυχιακά κάθε χρόνο

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ