Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Νέα (επιθετική) “καμπάνια” της υπ. Παιδείας στην Αμερική για τα αγγλόφωνα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα

Η Ν. Κεραμέως θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό στην Αμερική
Δημοσίευση: 03/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα (επιθετική) “καμπάνια”  των   αγγλόφωνων ελληνικών πανεπιστημιακών τμημάτων  ετοιμάζει η   υπ. Παιδείας Ν. Κεραμέως, η οποία θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη κατά την τετραήμερη επίσκεψη   στην Ουάσιγκτον  (από 5 έως 8 Ιανουαρίου).

Η υπουργός Παιδείας έχει προγραμματίσει συναντήσεις με διοικήσεις αμερικάνικων Πανεπιστημίων με στόχο την προσέλκυση ξένων φοιτητών στα αγγλόφωνα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα.

Η Ν. Κεραμέως ήδη, έχει απευθύνει πρόσκληση προς τις διοικήσεις αμερικάνικων Πανεπιστημίων να επισκεφθούν την Ελλάδα το Μάρτιο, προκειμένου να έχουν άμεση επαφή με τα ενδιαφερόμενα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Ηδη στις αρχές του περασμένου μήνα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρώτο αγγλόφωνο τμήμα στη Φιλοσοφική Αθηνών.

Μέχρι πριν τις γιορτές, η Φιλοσοφική δέχθηκε τέσσερις εγγραφές ξένων φοιτητών και βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων άλλοι δέκα ξένοι φοιτητές.

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει το Μάρτιο.

Το ξενόγλωσσο τμήμα στη Φιλοσοφική   θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 για εκτός ευρωπαϊκής ένωσης φοιτητές, με δίδακτρα 6.000 ευρώ ετησίως.

Ανάλογη πρωτοβουλία έχει αναλάβει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με “μπροστάρη” τα ΤΕΦΑΑ για ξενόγλωσσο τμήμα για τον αθλητισμό , ενώ ανάλογες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν και άλλα τμήματα του ίδιου Ιδρύματος καθώς και τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.

Στη Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ το προπτυχιακό πρόγραμμα θα λειτουργήσει   στην αγγλική γλώσσα  , με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece» , και θα αφορά:  

α. στην Αρχαιολογία,

β. στην Ιστορία και

γ. στη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας,

Το Πρόγραμμα Σπουδών θα αποβλέπει   στην αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως θεμέλιου λίθου του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού και του σχετικού διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές σπουδές.

Η θεματολογία των μαθημάτων του προγράμματος θα καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία των επιστημών της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας, τη συστηματική εξέταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και της ιστορίας της τέχνης, την ιστορική εξέλιξη κατά την Αρχαιότητα, την μελέτη των κειμένων των κύριων αρχαίων συγγραφέων, την εξέταση παπύρων.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε αίθουσα (διαλέξεις ή σεμινάρια) και επιτόπια μαθήματα, τα οποία διεξάγονται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία συνδυαζόμενα με ειδική διδασκαλία σε τάξη, ενώ προβλέπεται συμμετοχή των φοιτητών σε πανεπιστημιακές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Επιστημονική και διοικητική ευθύνη του προγράμματος

Την επιστημονική και διοικητική ευθύνη του Προγράμματος   έχει επταμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ήδη συγκροτήθηκε με πρόεδρο την Κοσμήτορα Ελένη Καραμαλέγκου .

Επιλογή φοιτητών

Στο Πρόγραμμα Σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πολίτες που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου άλλων χωρών (πλην της Ελλάδας) και διαθέτουν διεθνώς αποδεκτή πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής, επιπέδου (Β2).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη  της Κοσμήτορισσας της Σχολής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος.

Χρονική Διάρκεια/Αριθμός εισακτέων

Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει τετραετή διάρκεια.

Ο αριθμός εισακτέων κατ ́ έτος ορίζεται κατ ́ ανώτατο όριο σε εκατό (100) φοιτητές.

Διδασκαλία-Εκπαιδευτικό προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Σχολής, καθώς και από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Διδακτικό έργο μπορεί να ανατεθεί και σε διακεκριμένους Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων.

Οι ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α ́218).

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει ανά μήνα το σαράντα τοις εκατό (40%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α ́74).

Οικονομική συμμετοχή- Δικαιώματα-υποχρεώσεις φοιτητών

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά με το ποσόν των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατ ́ έτος.

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Ε.Κ.Π.Α. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου, κατά τους ορισμούς των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών.

Πόροι και οικονομική διαχείριση του προγράμματος

Oι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τα δίδακτρα των φοιτητών.

Η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος θα γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α..

Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία του προγράμματος στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

Σχόλια (10)

 
Nick Theofanoudis
05 Ιαν 2020 22:46

Προς @Nick Theofanoudis

Επειδή νομίζω οτι δεν κατάλαβες το νόημα του σχολίου που έκανα, θεωρώ λανθασμένη επιλογή να αναφέρεται το δημοσίευμα σε "τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης" ενώ απο τον Μαιο αυτά τα τμήματα ανήκουν στο ΔΙΠΑΕ. Ευτυχώς έγινε η διόρθωση.

 
Καμπάνια για ΑΕΙ
05 Ιαν 2020 19:55

Με τα σημερινά δεδομένα πάλι θα δημιουργηθεί πρόβλημα σε μια δεκαετία, γιατί τα πανεπιστήμια δε θα μπορούν να προσφέρουν ποιοτική διδασκαλία στους φοιτητές

 
@Nick Theofanoudis
05 Ιαν 2020 14:01

Μα δεν είναι ούτε Παράρτημα. Είναι τμήματα με έδρα την Καβάλα, με έδρα τις Σέρρες, το Κιλκίς, το Διδυμότειχο, την Κατερίνη, κλπ.

 
Nick Theofanoudis
04 Ιαν 2020 20:10

Προς @Nick Theofanoudis

Ξέχασα να βάλω παράρτημα δίπλα στο Καβάλας. Λυπάμαι αν κατάλαβες κάτι άλλο.

 
Κατάργηση τμημάτων
04 Ιαν 2020 17:42

Πρώτα ας γίνει η αναγκαία συγχώνευση τμημάτων και μετά ας ακολουθήσει η διαφήμιση στην εξωτερική αγορά. Η αγορά εργασίας και η εκπαίδευση στην Ελλάδα δυστυχώς έχουν βαλτώσει εδώ και πολλά χρόνια

 
too little too late
04 Ιαν 2020 11:05

όπως λένε και στο χωριό μου...σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχεδόν όλες οι χώρες άνοιξαν προγράμματα σπουδών στα αγγλικά, για κάθε ενδιαφερόμενο, οπότε είμαστε και εμείς σε αυτό το πλαίσιο. Καμία καινοτομία, απλά ακολουθούμε το κοπάδι.

Αυτό που δεν έχουμε εμείς σε σχέση με άλλες χώρες είναι, ένα στέρεο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες για τα 'δικά μας παιδιά' (κυριολεκτικά) που θα τα βγάλει στην 'αγορά εργασίας' ή στην 'διεθνή κοινωνία' με άρτια επιστημονική ή τεχνική κατάρτηση, ανταγωνιστικά, δυνατά ώστε να αναπτύξουν ανταγωνιστικές παραγωγικές μονάδες και υπηρεσίες.

Δύσκολο να το καταλάβουν, διαχρονικά υπουργοί παιδείας και πρωθυπουργοί. Δύσκολο να το ζητήσουμε και σαν πολίτες, με σαφήνεια!!

 
Ξένοι Φοιτητές
04 Ιαν 2020 01:58

Μέχρι πριν τις γιορτές, η Φιλοσοφική δέχθηκε 4 εγγραφές ξένων φοιτητών και βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων άλλοι 10 ξένοι φοιτητές. Η προθεσμία αιτήσεων λήγει το Μάρτιο.

...Αυτό θεωρείται επιτυχία; Να εγγραφούν συνολικά πχ. 300-400 ξένοι φοιτητές σε προγράμματα για αθλητισμό ή φιλοσοφία ή αρχαιολογία;

Αν αλλάξουν τη δομή στα ελληνικά ΑΕΙ, θα γίνουν ελκυστικά τόσο για ξένους όσο και για Έλληνες, και δε θα είναι ακόμα ένα "πυροτέχνημα" ή "εξαίρεση" η εξωστρέφεια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αλλά πρέπει να γίνουν τομές, όχι μόνο διεθνείς σχέσεις και "καμπάνιες"

 
Αγγλόφωνα προγράμματα
04 Ιαν 2020 01:53

Ας φτιάξουμε πρώτα τις σχολές των ΑΕΙ και μετά ας τις διεθνοποιήσουμε.

Με προγράμματα σπουδών εκ των πραγμάτων περιορισμένα σε αντικείμενο και διεθνή απήχηση (πχ. Αρχαιολογία), δεν είναι κατανοητή αυτή η εμμονή για μερικές δεκάδες φοιτητές.

Την ίδια στιγμή, δεν λαμβάνονται αντίστοιχες "επιθετικές" πρωτοβουλίες για την αναδιοργάνωση του ακαδημαϊκού χάρτη των ΑΕΙ, κάτι που θα ωφελούσε χιλιάδες Έλληνες φοιτητές στα ελληνόφωνα προγράμματα και θα ήταν θετικό μέτρο για την όποια απόπειρα διεθνοποίησης των ΑΕΙ στο μέλλον, στην έρευνα και τη διδασκαλία.

 
@Nick Theofanoudis
04 Ιαν 2020 00:19

Με βάση το ΦΕΚ το πρόγραμμα θα προσφέρεται από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Σπουδών του ΔΙΠΑΕ. Το πανεπιστήμιο είναι ένα, το ΔΙΠΑΕ. Ούτε ΔΙΠΑΕ Καβάλας, ούτε Σερρών. Εκτός και αν λέμε και Δημοκρίτειο Κομοτηνής ή Δημοκρίτειο Ξάνθης!

 
Nick Theofanoudis
03 Ιαν 2020 21:48

Για ποιο λόγο γίνεται αναφορά στα "τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης" και όχι στα τμήματα του ΔΙΠΑΕ Καβάλας;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ