Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι πρώτες εγγραφές ξένων φοιτητών στο αγγλόφωνο προπτυχιακό τμήμα του ΕΚΠΑ με δίδακτρα 6.000 ευρώ ετησίως

Κυβερνητική "προίκα" 50.000 ευρώ, για να διαφημιστεί σε σε ξένα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης
Δημοσίευση: 05/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κυβερνητικό “στοίχημα αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο πανεπιστημιακό τμήμα, με δίδακτρα, για το εάν θα επιτύχει να προσελκύσει τον  επιθυμητό αριθμό εγγραφών ξένων φοιτητών , εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τμήματα , με βάσει των νέο νόμο που θα ψηφιστεί , στη Βουλή, στις 25 Ιανουρίου.

Μάλιστα η Κυβέρνηση , με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Νίκη Κεραμέως, επιχορήγησε το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό τμήμα της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ, με 50.000 ευρώ, για να διαφημιστεί σε σε ξένα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως της Αμερικής, Κίνας, Αυστραλίας, αραβικές χώρες κλπ.

Μέχρι πριν τις γιορτές (σ.σ. η πλατφόρμα εγγραφών άνοιξε στις 2 Δεκεμβρίου) το αγγλόφωνο προπτυχιακό τμήμα της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ, δέχθηκε τέσσερις εγγραφές, ενώ  βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων άλλοι δέκα ξένοι φοιτητές.

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει το Μάρτιο.
 
Το ξενόγλωσσο τμήμα στη Φιλοσοφική   θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 για εκτός ευρωπαϊκής ένωσης φοιτητές, με δίδακτρα 6.000 ευρώ ετησίως.

Ανάλογη πρωτοβουλία έχει αναλάβει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με “μπροστάρη” τα ΤΕΦΑΑ για ξενόγλωσσο τμήμα για τον αθλητισμό , ενώ ανάλογες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν και άλλα τμήματα του ίδιου Ιδρύματος καθώς και τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.

Στη Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ το προπτυχιακό πρόγραμμα θα λειτουργήσει   στην αγγλική γλώσσα  , με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece» , και θα αφορά:  

α. στην Αρχαιολογία,

β. στην Ιστορία και

γ. στη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας,

Το Πρόγραμμα Σπουδών θα αποβλέπει   στην αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως θεμέλιου λίθου του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού και του σχετικού διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές σπουδές.

Η θεματολογία των μαθημάτων του προγράμματος θα καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία των επιστημών της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας, τη συστηματική εξέταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και της ιστορίας της τέχνης, την ιστορική εξέλιξη κατά την Αρχαιότητα, την μελέτη των κειμένων των κύριων αρχαίων συγγραφέων, την εξέταση παπύρων.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε αίθουσα (διαλέξεις ή σεμινάρια) και επιτόπια μαθήματα, τα οποία διεξάγονται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία συνδυαζόμενα με ειδική διδασκαλία σε τάξη, ενώ προβλέπεται συμμετοχή των φοιτητών σε πανεπιστημιακές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Επιστημονική και διοικητική ευθύνη του προγράμματος

Την επιστημονική και διοικητική ευθύνη του Προγράμματος   έχει επταμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ήδη συγκροτήθηκε με πρόεδρο την Κοσμήτορα Ελένη Καραμαλέγκου .

Επιλογή φοιτητών

Στο Πρόγραμμα Σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πολίτες που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου άλλων χωρών (πλην της Ελλάδας) και διαθέτουν διεθνώς αποδεκτή πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής, επιπέδου (Β2).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη  της Κοσμήτορισσας της Σχολής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος.

Χρονική Διάρκεια/Αριθμός εισακτέων

Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει τετραετή διάρκεια.

Ο αριθμός εισακτέων κατ ́ έτος ορίζεται κατ ́ ανώτατο όριο σε εκατό (100) φοιτητές.

Διδασκαλία-Εκπαιδευτικό προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Σχολής, καθώς και από μέλη Δ.Ε.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Διδακτικό έργο μπορεί να ανατεθεί και σε διακεκριμένους Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων.

Οι ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α ́218).

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει ανά μήνα το σαράντα τοις εκατό (40%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α ́74).

Οικονομική συμμετοχή- Δικαιώματα-υποχρεώσεις φοιτητών

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά με το ποσόν των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατ ́ έτος.

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Ε.Κ.Π.Α. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου, κατά τους ορισμούς των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών.

Πόροι και οικονομική διαχείριση του προγράμματος

Oι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τα δίδακτρα των φοιτητών.

Η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος θα γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α..

Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία του προγράμματος στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

 

Σχόλια (21)

 
Τμήματα και Σχολές ΑΕΙ
08 Ιαν 2020 23:10

Ας σταματήσουν τη λειτουργία των αποκομμένων τμημάτων και ας περιοριστεί ο αριθμός των σχολών και ιδρυμάτων. Σε ποια πανεπιστήμια θα σπουδάσουν όλοι αυτοί οι ξένοι φοιτητές, σε ιδρύματα που μετα βίας καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών που εισάγονται με πανελλαδικές;

Αρκεί ένα πανεπιστήμιο στη Θράκη, ένα στη Θεσσαλία, ένα στην Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά, ένα στην Πελοπόννησο και ένα πανεπιστήμιο Κρήτης και Αιγαίου. Στην Αττική θα λειτουργούν ΕΚΠΑ, ΕΜΠ+ΓΠΑ και ένα ενιαίο Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών και θα απορροφήσουν τις σχολές των πρώην ΤΕΙ - το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πρέπει να παραμείνει μόνο το Αριστοτέλειο.

Έτσι θα αυξηθεί το ποσοστό των αποφοίτων, παράλληλα θα μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα και θα μπορέσουν τα ΑΕΙ να επενδύσουν σε νέου τύπου προγράμματα (πχ. διεθνή μεταπτυχιακά)

 
Πέτρος
07 Ιαν 2020 15:38

Τι να πω. Θεωρούν μεγάλο κατόρθωμα ότι ανοίξανε σχολή με δίδακτρα για φοιτητές απο χώρες εκτός ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χιλιάδες Έλληνες φοιτητές ξενιτεύονται στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Ο παραλογισμός στο αποκορύφωμα, ενώ κάποιοι χαίρονται για τα ψίχουλα που τάχα θα έρθουν στη χώρα μας απο τα δίδακτρα, δεν σκέφτονται οτι εκατομμύρια φεύγουν στο εξωτερικό.

 
Thomas Paschalis
07 Ιαν 2020 14:46

Προσωπικά δε μου φαίνεται δίκαιο ο φοιτητής της συγκεκριμένης σχολής που υπολείπεται κατά πολύ σε αριθμό μαθημάτων να παίρνει ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο με τον Έλληνα φοιτητή. Πόσο μάλιστα όταν πρόκειται για σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο και στην ίδια σχολή. Και Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια οργανώνουν αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως υπάρχουν φοιτητές που αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

 
Ρωτάω, δεν ξέρω
07 Ιαν 2020 11:19

Μήπως η τάση για περισσότερα και πολύ μικρότερα μαθήματα οφείλεται στην επιδίωξη πρόσληψης περισσότερων μελών ΔΕΠ?

 
Φτάνει η σπεκουλα, δεν υπάρχουν ΤΕΙ
07 Ιαν 2020 09:05

@Μαθήματα ΤΕΙ, είναι κουραστικό τόσα χρόνια κάποιοι να προσπαθούν, με ανακρίβειες στην καλύτερη περίπτωση, να "υποβαθμίσουν" τα ΤΕΙ και το ακαδημαϊκό τους status.
Τελείωσα το 1994 το τμήμα Μηχανικών Η/Υ στο ΤΕΙ Πειραια και στο πρόγραμμα μαθημάτων είχαμε Μαθηματικά Ι, ΙΙ, εφαρμοσμένα μαθηματικά (ΙΙΙ), φυσική Ι, ΙΙ, πυρηνική φυσική (επιλογής) και κάποιο ακόμα που μου διαφεύγει. Επίσης, τα περισσότερα από αυτά ήταν σε "αλυσίδα" . Δηλαδή αν δεν περνούσες Μαθηματικά Ι, δεν μπορούσες το επόμενο εξάμηνο να πάρεις Μαθηματικά ΙΙ. Το ίδιο ίσχυε για τα περισσότερα μαθήματα ειδικότητας.

 
Κατατμήσεις και αλληλεπικαλύψεις
07 Ιαν 2020 06:48

Τα πολλά μικρά μαθηματα(κια) δεν συνιστούν πρόοδο

 
Υπερβολές
07 Ιαν 2020 00:32

Υπερβολικά μεγάλος αριθμός μαθημάτων για πρώτο πτυχίο, και δυσανάλογο κόστος για μεταπτυχιακές σπουδές είναι δύο προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο. Όλα ξεκινούν από την προσφορά καλού επιπέδου σπουδών για 40.000 τελειόφοιτους Λυκείου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (περίπου 30.000 κάθε χρόνο οι απόφοιτοι πανεπιστημίων το 2018).

Οι αριθμοί εισακτέων στα ΑΕΙ κάθε χρόνο πρέπει να περιοριστούν σε 100 ή 120 ή το πολύ 150, ανάλογα με τη σχολή για να έρθει μια ισορροπία. Πολλές θέσεις εισακτέων είναι πλασματικές καθώς αποφοιτούν λιγότεροι από τους μισούς σπουδαστές μετά από ν+2 χρόνια.

 
ΤΕΙ και Πανεπιστήμια
07 Ιαν 2020 00:26

Στην Ελλάδα αντί να ενωθούν το 1993 τα ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια φτάσαμε στο 2020 και δεν έχουμε καμία ουσιαστική απόφαση για τα ΑΕΙ, απλώς αλλαγές ονομασίας και διεθνοποίηση στα χαρτιά.

Το επίπεδο των μαθημάτων στα τμήματα των ΤΕΙ παλιά δεν ήταν το ίδιο με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν μετράει λοιπόν μόνο ο αριθμός των μαθημάτων 32 ή 40 αλλά και το επίπεδο.

 
Μηχανικός ΤΕΙ
06 Ιαν 2020 21:57

Εγώ τελείωσα το ΤΕΙ Πειραιά το τμήμα πολιτικών το 1998 και είχα Μαθηματικά 1& 2 και Εφαρμοσμενα Μαθηματικά , Φυσική 1 & 2 . Ο συνολικός Αριθμός μαθημάτων ήταν 47 μαζί με τα 4 μαθήματα Γλωσσών

 
Θύμιος
06 Ιαν 2020 19:00

Και άμα έρθουν και πέσουν σε καμιά κατάληψη, δουν αφίσες στους τοίχους και ντουντούκες στους διαδρόμους, θα πληρώσουν τα 6000 ευρώ;

 
Μείωση ετών σπουδών και μαθημάτων
06 Ιαν 2020 19:00

Στην Ελλάδα πρέπει να μειωθούν τα έτη σπουδών και φυσικά ο αριθμός των μαθημάτων, δηλαδή σε 4-5 μαθήματα το εξάμηνο.

Το λογικό είναι να γίνούν τριετείς οι περισσότερες σχολές, με τη εξαίρεση των ιατρικών/φαρμακευτικών, των γεωπονικών και των πολυτεχνικών, που θα είναι τετραετείς.

Έτσι και οι φοιτητές θα επωφεληθούν από στοχευμένη διδασκαλία βασικών μαθημάτων και τα ΑΕΙ θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις - ειδικά την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των διδασκόντων σε πολλά τμήματα έχει παραμείνει στάσιμος ή έχει μειωθεί.

 
Μαθήματα ΤΕΙ
06 Ιαν 2020 18:56

Τα ΤΕΙ παλαιότερα δεν είχαν μαθήματα υποβαθρου (πχ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία) και γενικά δεν έδιναν έμφαση στη θεωρία, αυτό ήταν το ακαδημαϊκό πρόβλημα, όχι ο αριθμός μαθημάτων.

Υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα με 35 μαθήματα που ποτέ δε θεωρήθηκαν χαμηλότερου επιπέδου.

 
Kostas
06 Ιαν 2020 12:32

Όλα καλά θα πάνε θα γίνουν πολλές εγγραφες

 
Thomas Paschalis
06 Ιαν 2020 11:40

Δε διαφωνώ για τα 32 μαθήματα αλλά το αναφέρω γιατί κάποιοι θεωρούν τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΙ ως "κατώτερα" διότι ενδεχομένως να υπολείπονται σε αριθμό μαθημάτων λόγω της πρακτικής άσκησης. Φυσικά κανένα ΤΕΙ δεν είχε πρόγραμμα σπουδών με μόλις 32 μαθήματα.

 
Τι θα πει εισαγωγικά στοιχεία σε ένα 4ετές πρόγραμμα;
06 Ιαν 2020 01:06

"Η θεματολογία των μαθημάτων του προγράμματος θα καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία των επιστημών της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας" Πάλι καλά που με τέτοια περιγραφή έκαναν και τόσοι αίτηση.

 
@Thomas Paschalis
06 Ιαν 2020 00:56

Ετσι είναι στην πλειοψηφία των Bachelor στις ΗΠΑ. 4 μαθήματα/εξάμηνο, 8 εξάμηνα. Αυτη η παράνοια που για να πάρεις πτυχίο 4ετές έχεις 40, 50 μέχρι και 70 μαθήματα έχω δει, είναι Ελληνική "πατέντα" που έχει να κάνει με βιβλία και άλλες παθογένειες.

 
Αριθμός μαθημάτων
06 Ιαν 2020 00:29

Ο αριθμός μαθημάτων δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Συνήθως όπου παρατηρούμε λίγα μαθήματα αυτά είναι κανονικά μαθήματα με ό,τι κι αν περιλαμβάνει αυτό, ενω όπου ο αριθμός έχει "διογκωθεί", αυτό έχει γίνει τεχνητά με κατάτμηση μαθημάτων σε υποενότητες που βαφτίζονται μαθήματα.

 
Μειωμένα μαθήματα
05 Ιαν 2020 19:38

Λογικό να είναι 32 τα μαθήματα, στην Ελλάδα πρέπει να αναμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις στην ύλη για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου.

Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία μεταπτυχιακών τίτλων που πρέπει να αξιολογηθεί και να ρυθμιστεί, ώστε να μην απαιτούνται υπέρογκα δίδακτρα - πολύ υψηλότερα σε σχέση με αντίστοιχα σε ξένα ΑΕΙ.

Πάντως, ας μη περιμένουμε να σωθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια από τους διεθνείς φοιτητές εάν δε γίνουν σοβαρές αλλαγές

 
Thomas Paschalis
05 Ιαν 2020 16:58

Αν μπει κανείς στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος θα διαπιστώσει πως το σύνολο των μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου είναι μόλις 32 (4 ανά εξάμηνο)

 
Αυτό το τσιγάρο που καίει...
05 Ιαν 2020 16:20

".... ενώ  βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων άλλοι δέκα ξένοι φοιτητές".

https://www.esos.gr/arthra/63528/prothypoyrgos-ta-panepistimia-tha-katho...

"Θα φέρουμε στην Ελλάδα 10.000 ξένους φοιτητές με δίδακτρα στα υπό ίδρυση πανεπιστημιακά αγγλόφωνα τμήματα", μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στις 20/7/2019.
Το 10 το βρήκατε πάντως. Τα 3 μηδενικά μόνο λείπουν.... Ένα τσιγάρο δρόμος δηλαδή.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ