Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΙ

Πρόεδρος ΑΔΙΠ: Για την τιμή των όπλων- Ένας απολογισμός

"Το ΥΠΑΙΘ καταργεί την Αρχή χωρίς διάλογο, χωρίς ενημέρωση και μάλιστα ενεργώντας ώστε να φανεί ότι δεν κάνει τίποτε"
Δημοσίευση: 13/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ανορθόδοξος τρόπος κοινοποίησης πεπραγμένων Ανεξάρτητης Αρχής, της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΥΠΑΙΘ καταργεί την Αρχή χωρίς διάλογο, χωρίς ενημέρωση και μάλιστα ενεργώντας ώστε να φανεί ότι δεν κάνει τίποτε. Δεν στέλνει φακέλους, δεν διορίζει Μέλος του Συμβουλίου, δεν σου επιτρέπει να συνεδριάσεις και σου μειώνει και τον προϋπολογισμό κατά 20%. Σου αλλάζει όνομα, καταργεί το Συμβούλιο και το βαφτίζει όλο αυτό Αναβάθμιση.

Πεπραγμένα της ΑΔΙΠ 15 Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 2019

Στο σύντομο διάστημα της παρουσίας μου ως Προέδρου, από τις 15 Φεβρουαρίου έως τα τέλη 2019 η ΑΔΙΠ έκανε τα εξής:

1. Με τα στελέχη της ΑΔΙΠ ενεργήσαμε ώστε να ενισχυθεί σε προσωπικό. Με παρεμβάσεις σε Υπουργεία φροντίσαμε για τις αποσπάσεις υπαλλήλων που επιλέχθηκαν από την προηγούμενη Διοίκηση.

Έτσι ήρθαν στην πέντε νέοι υπάλληλοι.

2. Έγινε νέα προκήρυξη απόσπασης Υπαλλήλων. Επιλέχθηκαν δώδεκα. Μέχρι σήμερα ήρθαν δύο νέοι υπάλληλοι.

3. Μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος προσελήφθησαν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2 νέοι συνεργάτες με σύμβαση έργου. Τρέχει πρόσκληση για την πρόσληψη δύο επιπλέον.

4. Σε συνεργασία με τον Διευθυντή Οικονομικών της ΑΔΙΠ ζητήσαμε το Μάρτιο του 2019 πρόσθετη οικονομική επιχορήγηση από το ΥΠΑΙΘ. Μας δόθηκαν επιπλέον 55.000 ευρώ ποσό που κατέστησε δυνατή τη λειτουργία της Αρχής.

5. Με συνεννόηση με τα Πανεπιστήμια κατατέθηκε το Μάιο 2019 πρόταση στο ΥΠΑΙΘ για πρόσθετη επιχορήγηση 1.200.000 ευρώ για την ενίσχυση των ΜΟΔΙΠ των 24 Πανεπιστημίων της χώρας. Η πρόταση περιλάμβανε την πρόσληψη ενός υπαλλήλου για δύο χρόνια και την εξαμηνιαία επιμόρφωση του από την ΑΔΙΠ. Η πρόταση δεν ολοκληρώθηκε μετά την κυβερνητική αλλαγή.

6. Δημιουργήθηκε νέα Ιστοσελίδα της Αρχής με νέο λογότυπο από αρμόδια εταιρεία μετά από διαγωνισμό. Όλες οι πληροφορίες είναι πλέον στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

7. Συναντήσεις με συναφείς οργανισμούς για να σχηματίσουμε καλύτερη εικόνα για την Εκπαίδευση. Έτσι οργανώθηκαν συναντήσεις με τις Διοικήσεις του ΔΟΑΤΑΠ, ΙΚΥ, ΕΚΤ, ΕΛΣΤΑΤ.

8. Άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο με τα ΑΕΙ της χώρας. Αυτό περιλαμβάνει πέντε πράγματα.

• Α. Από το Μάρτιο μέχρι πρόσφατα η ΑΔΙΠ συμμετείχε στις Συνόδους των Πρυτάνεων.

• Β. Συνεργασία με το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων.

• Γ. Πυκνότερες επαφές με τις διοικήσεις των ΑΕΙ.

• Δ. Επισκέψεις στα μισά κοντά Πανεπιστήμια της χώρας για ενημέρωση και απονομή της Πιστοποίησης.

• Συστηματική προσπάθεια εισαγωγής νέων θεσμών στα ΑΕΙ μετά από συζητήσεις (Κέντρα παιδαγωγικής κατάρτισης, δίκτυα φοιτητών Erasmus, Σύλλογοι αποφοίτων, πρακτική άσκηση κλπ).

9. Συναντήσεις με Φορείς και Επιμελητήρια (ΓΕΩΤΕΕ, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος…) ώστε να εμπλακούν ενεργότερα στη διαδικασία των Πιστοποιήσεων και να έχουμε αποδοτικότερα συνεργασία.

10. Πύκνωση της διαδικασίας της Πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων και των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν ενενήντα πιστοποιήσεις.

11. Περισσότερες διεθνείς επαφές.

• Δύο συναντήσεις με τον αντίστοιχο φορέα της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ).
• Συμμετοχή στο Διεθνές Φόρουμ των Βαλκανικών Πανεπιστημίων που οργανώθηκε από το ΑΠΘ.
• Συμμετοχή στα διεθνή φόρα με τελευταία το Νοέμβριο στο Ερεβάν της Αρμενίας.
• Επέκειτο ένταξη σε νέα φόρα όπως αυτό της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης στο οποίο συμμετέχουν 22 χώρες και ενεργή παρουσία στη συγκρότηση δύο νέων περιφερειακών ενώσεων μία της Νότιας Ευρώπης και μία δεύτερη στα Βαλκάνια.

12. Προσπάθεια για εμπλοκή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που θα επιτρέψουν την ενεργότερη εμπλοκή της ΑΔΙΠ στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Εκκρεμεί απάντησή για συμμετοχή σε πρόγραμμα για τις ερευνητικές υποδομές στο οποίο συμμετέχουν οι εθνικές αρχές από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Ολλανδία.

13. Ολοκληρώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Συμβουλίου της Αρχής, στις «θετικές επιστήμες και την πληροφορική». Εκκρεμεί ο διορισμός του από τις 21 Νοεμβρίου 2019 γεγονός που δεν επιτρέπει στο Συμβούλιο να συνεδριάσει.

14. Συντάχθηκε και παρουσιάστηκε, όπως κάθε χρόνο, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η Ετήσια Έκθεση της ΑΔΙΠ.

15. Βρίσκεται σε διαδικασία η Πιστοποίηση της ΑΔΙΠ από την ευρωπαϊκή Αρχή ENQA σύμφωνα με τα ευρωπαϊκές αρχές (ESG) του 2015. Ταυτόχρονα επιδιώκεται για πρώτη φορά η εγγραφή της ΑΔΙΠ στο ευρωπαϊκό μητρώο αρχών το EQAR.

• Για το σκοπό αυτό κατατέθηκε τέλη Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες Έκθεση Αυτο-αξιολόγησης (Self Assessment Report) της ΑΔΙΠ
• Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου ήμαστε σε συνεννόηση με την ευρωπαϊκή αρχή την ENQA για τυχόν διευκρινήσεις ή διορθώσεις.
• Στα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου επιτροπή ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων (ακαδημαϊκοί και φοιτητής) επρόκειτο να επισκεφτεί την ΑΔΙΠ για την εξωτερική αξιολόγηση
• Τέλος, αναμενόταν στα τέλη Μαΐου- αρχές Ιουνίου η ετυμηγορία της Επιτροπής.

16. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την πύκνωση των συνεδριάσεων και της θεματολογίας της. Πέρα από τα παραπάνω η ΑΔΙΠ γνωμοδότησε (μέχρι το καλοκαίρι. Μετά τα πάγωσαν όλα).

• Για τις προϋποθέσεις χορήγησης Integrated Master
• Για τα προγράμματα των τμημάτων που θέλουν να παρέχουν Integrated Master
• Για τις προτάσεις ίδρυσης νέων Τμημάτων.
• Για τις αντιστοιχήσεις ορισμένων Τμημάτων.

17. Η ΑΔΙΠ ενέταξε με αποφάσεις του Συμβουλίου νέα μέλη, ακαδημαϊκούς, στο Μητρώο της. Εκκρεμεί η ένταξη φοιτητών.

Εκκρεμούσαν

18. Η διοργάνωση ημερίδας επιμόρφωσης φοιτητών σε θέματα ποιότητας από την ΑΔΙΠ σε συνεργασία με την ESU (Ένωση Ευρωπαίων Φοιτητών). Ήταν για τα μέσα Μαρτίου.

19. Ανάληψη για το 2021 είτε ενός FORUM ποιότητας της ENQA είτε της Γενικής της Συνέλευσης στην Αθήνα.

20. Πανελλαδική Συνάντηση με τους Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών και στελέχη των ΜΟΔΙΠ για ενημέρωση και χάραξη ενός οδικού χάρτη σε θέματα ποιότητας.

Σχόλια (5)

 
Γιωργος
14 Ιαν 2020 22:42

Συμφωνώ απόλυτα με τον Μήτσο. Υπαρχει ανθρωπος που να βιωσε το διδυμο Γαβρόγλου - Κυπριανού και να αμφισβητεί οτι γραφει ο Μήτσος;

 
Μητσος
14 Ιαν 2020 09:29

Χωρις διάλογο σας παύουν αλλά και χωρίς διάλογο σας διόρισε κύριε Κυπριανέ ο κύριος Γαβρόγλου. Πιθανότατα για να σας ευχαριστήσει για το ρόλο σας στη σύνταξη και εφαρμογή του εκτρωματικού του νόμου λίγο πριν παραδώσει τα κλειδιά.

 
Αναγνώστης
13 Ιαν 2020 23:28

Αναμένουμε με την νέα αρχή, να ασχοληθείτε και με την ΑΣΠΑΙΤΕ!

 
ΠΕ04
13 Ιαν 2020 22:18

Δεξιά λογική (ιδεοληψίες...). Δεν σε θέλουν πρόεδρε και επειδή είσαι με θητεία, αλλάζουν όνομα στην ΑΔΙΠ.

 
παράξενη χώρα
13 Ιαν 2020 22:00

Ζητήθηκαν χρήματα, έγιναν περισσότερες διεθνείς επαφές (να υποθέσουμε και περισσότερα ταξίδια) και συντάχθηκε η ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ.
Δεν πήγαν και άσχημα......

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ