Placeholder

Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Υπουργείο: Διευκρινίσεις για την πρόσληψη αποφοίτων Κολλεγίων στη δημόσια Εκπαίδευση

Το υπουργείο υποβάλλει το σχέδιο νόμου για να αποτραπεί το ενδεχόμενο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δημοσίευση: 14/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η είσοδος στον εκπαιδευτικό κλάδο, μετά και τη νέα διάταξη για τα πτυχία των “Κολλεγίων” που κατατέθηκε, προς ψήφιση,  στη Βουλή , το υπουργείο Παιδείας με ανακοινωθέν,διευκρινίζει ότι θα προβλέπεται για:

1. Αποφοίτους ΑΕΙ της ημεδαπής

2. Αποφοίτους εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

4. Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Η χώρα μας , τονίζει το υπουργείο Παιδείας, οφείλει να σέβεται και σέβεται ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. το Ενωσιακό Δίκαιο και την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή ορίζεται στην σχετική Οδηγία που διασφαλίζει για όλους ευκαιρίες για εργασία χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα το υπουργείο  εξηγεί ότι:

Σεβασμό της χώρας μας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η νομοθετική ρύθμιση αποδεικνύει το σεβασμό της χώρας στο δίκαιο της Ε.Ε. ως προς την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας του προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παραπομπή  της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Το υπουργείο υποβάλλει το σχέδιο νόμου για να αποτραπεί το ενδεχόμενο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4589/2019 είχε προχωρήσει στην κατάργηση της δυνατότητας συμμετοχής υποψηφίων, κατόχων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) και της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών (Τροποποίηση ΠΔ), πλαισίου που ίσχυε έως και το 2019, για τον διορισμό ή πρόσληψη ως εκπαιδευτικών μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Τα ως άνω προκάλεσαν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και επικαλείται τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε. και είχαν ως αποτέλεσμα την διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ανεξάρτητα από τον τόπο φοίτησης: Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής, για πρόσληψη ή διορισμό ως εκπαιδευτικοί, έχουν κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού ανεξάρτητα από τον τόπο φοίτησης.

Διάταξη: Δεκτά τα πτυχία Κολλεγίων για τον διορισμό εκπαιδευτικών στο δημόσιο (σ.σ. εκτός μελών ΔΕΠ)

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»:

Α. Τα πτυχία που χορηγούνται από ΑΕΙ της αλλοδαπής  γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ για τον διορισμό των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία εφόσον έχουν αναγνώριση  επαγγελματικών προσόντων.   Βάσει του ΠΔ 38/2010 ή απόφαση αναγνώρισης  επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου  σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Β. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά   εφόσον έχουν αναγνώριση  επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου  με εκπαιδευτικό κλάδο.

Η συζήτηση του Σχεδίου Νόμου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα ξεκινήσει την Τρίτη 14 Ιανουαρίου .

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Ο νόμος που ισχύσει σήμερα προβλέπει τα εξής

5. Για τη διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και, προκειμένου για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

γ) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όπου αναφέρεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. νοείται και ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας, διατάξεις.

Σχόλια (21)

 
Νίκη
14 Ιαν 2020 15:34

Αν θέλετε να γίνουμε Ευρώπη, τότε καταργήσετε εδώ και τώρα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν. Άρα στην Ελλάδα δεν είναι το ίδιο όταν λέτε :διασφαλίζει για όλους ευκαιρίες για εργασία χωρίς αποκλεισμούς. Πολλά φτωχά παιδιά απόκλείστηκαν από τα κολέγια, διότι δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τους σπουδαστές των κολεγίων που είχαν αυτή τη δυνατότητα.

 
ΠΕ70
14 Ιαν 2020 15:50

Επιτέλους!
Κανονικοτητα!
Το αυτονόητο (ισοτιμία πτυχίων κολλεγιων με τα εγχώρια ΑΕΙ) γίνεται πράξη!
Συγχαρητήρια ΥΠΑΙΘ!!
Εκείνο που πρέπει ακόμη να πράξεις κυρία Υπουργέ είναι διορισμός μονο μέσω εξετάσεων!
Εκεί θα φανουν οι "φωστήρες' των εγχώριων ΑΕΙ που απαξιώνουν τα Βρεταννικα Πανεπιστήμια....
Εκεί θα δουμε πόσοι θα είναι οι επιτυχώντες από τα ευρωπαϊκά πανεπιστημια (κολλέγια) κ πόσοι από τα εγχωρια πανεπ

 
Δάσκαλος
14 Ιαν 2020 17:45

@ΠΕ70
Σε πέντε γραμμές έκανες τουλάχιστον τρία ορθογραφικά λάθη (αφήνω απ' έξω τους τόνους). Μήπως είσαι από τους δασκάλους που πήραν πτυχίο δι' αλληλογραφίας ;
Το σχόλιό μου δεν είναι προσβλητικό. Αλλά στον ίδιο τόνο της συλλήβδην απαξίωσης των πτυχιούχων των κρατικών πανεπιστημίων μας που πέρασαν επιτυχώς την αντικειμενική πανελλαδική εξέταση (μάλιστα οι πτυχιούχοι ΠΤΔΕ ήταν υψηλών βάσεων εισαγωγής). Όχι κι έτσι! (Με αυτά δεν θέλω να πω οτι όσοι δεν πέρασαν στο πανεπιστήμιο και πήγαν στο κολέγιο δεν έχουν αξία, βέβαια).

 
Πετρος
14 Ιαν 2020 20:00

Μακαρι να ακολουθησουν και για αλλα επαγγελματα τετοιες διαταξεις

 
ΠΕ61
14 Ιαν 2020 22:17

Συγχαρητήρια στην Υπουργό!
Παραμέρισε τις σκοταδιστικές φωνές για διατηρηση του μονοπωλϊου της μόρφωσης κ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δοκιμαστούν με τους όρους της αγοράς!, τους μοναδικούς συγχρονους και ρεαλιστικούς όρους!

Αν είναι δυνατόν, το τελευταίο ΤΕΙ της χώρας να συγκρίνεται με διάσημα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που αντιπρισωπευονται από τα κολλέγια!!!

Το γεγονός κ μόνο που οι οπαδοί του Στάλιν (Δάσκαλος) σκούζουν από το κακό τους κ βρίζουν τις αντίθετες φωνές, (ΠΕ70), μαρτυρά ότι πρόκειται για θετικότατο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης...
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ Κα Υπουργέ!!!!

 
Μαρια
14 Ιαν 2020 23:07

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα (αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας των αποφοίτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων), επιτεύχθη, όπως αρμόζει σε κάθε ευνομούμενη δημοκρατία.

Μια σημείωση εδώ για τους οπαδούς ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ κ λοιπόν "δημοκρατικών" δυνάμεων: Στη Β. Κορέα κ τη Βενεζουέλα εδώ κ χρονια λειτουργούν ιδιωτικά Πανεπιστήμια....
Επόμενο μεγάλο στοίχημα για το ΥΠΑΙΘ πρέπει να είναι η ΑΥΣΤΗΡΗ αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (δεν μιλάμε φυσικά για τη γελοιότητα της "αυτοαξιολόγησης", όπου με άριστα το 10 , ο καθένας θα βαθμολογεί τον εαυτό του με...11).

Τέλος,, μεσοπροθεσμα (μια κ οι συριζαϊοι δεν ξαναβλέπουν την καρέκλα της εξουσίας) ,
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 με την ίδρυση ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.

Με τα παραπάνω μέτρα, η εκπαίδευση έχει ελπίδες να πάει μπροστά...

 
Πετρος
14 Ιαν 2020 23:21

η Οδηγία 2005/36 αναφέρει νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και προσόντα! Ισοδυναμία δεν υπάρχει πουθενά στην Οδηγία! είναι ελληνική επινόηση. Μόνο με ΒΑ δε διδάσκεις στην Αγγλία. Χρειάζεται ΒΑ+Diploma in Education+QTS

 
Επαγγελματική αναγνώριση Διδακτορικών!
15 Ιαν 2020 07:11

«Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου»
Δηλαδή πλέον το ΣΑΕΠ θα αναγνωρίζει Διδακτορικούς τίτλους σπουδών;
Θα τρελαθούμε τελείως σε αυτή την χώρα; Ένα συμβούλιο που τα μέλη του δεν έχουν καν διδακτορικό καθώς έχει ως σκοπό την επαγγελματική αναγνώριση και οχι την ακαδημαϊκή (βλ. ΔΟΑΤΑΠ) θα αναγνωρίζει «επαγγελματικά» Διδακτορικούς τίτλους σπουδών (καθαρά ακαδημαϊκό προσόν); Με τι κριτήρια θα δίνεται η αναγνώριση (πχ απαραιτητες Δημοσιεύσεις!) με τα χρόνια προϋπηρεσίας στο διδακτορικό;
Οι πανεπιστημιακοί κοιμόνται ή συμφωνούν με αυτή την διάταξη; Που είναι η ΠΟΣΔΕΠ τώρα; Μόνο για την ενσωμάτωση των ΤΕΙ ασχολήθηκε;

 
Σπύρος
15 Ιαν 2020 09:40

Καλημέρα σε όλους, καλή & Ευλογημένη Χρονιά. Εγώ δεν είμαι εκπαιδευτικός, είμαι κάτοχος τριών πτυχίων (Bachelor, MA,MBA)αναγνωρισμένων όλων από το ΣΑΕΠ, έχω και επαγγελματικά δικαιώματα στη Μεγάλη Βρετανία. Επειδή ασχολούμαι χρόνια με την υπόθεση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας γνωρίζω τα εξής: Τα πτυχία χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, το πρόγραμμα σπουδών (ίδιο με του Πανεπιστημίου) και οι εξετάσεις είναι ακριβώς ίδιες. Τα κολλέγια ελέγχονται δύο φορές το χρόνο από το Πανεπιστήμιο και από τους φορείς πιστοποίησης της χώρας του Μητρικού Πανεπιστημίου. Πάμε στη νομολογία, υπάρχουν δύο τρόποι επαγγελματικής αναγνώρισης, ο 1ος αφορά τα επεγγελματικά δικαιώματα και βασίζεται στις οδηγίες (48/89, 36/2005)_δευτερογενές δίκαιο & ο 2ος με επαγγελματική ισοδυναμία που αφορά το πρωτογενές δίκαιο! Η επαγγελματική ισοδυναμία είναι κεκτημένο δικαίωμα. Δεν μπορεί τίτλος σπουδών ο οποίος δεν διαφέρει ουσιαστικά από τον αντίστοιχο Ελληνικό να μην αναγνωρίζεται (οι σπουδές οι δικές μου σε προπτυχιακό επίπεδο ήταν τετραετής και αναγνωρίστηκε απ΄ ευθείας χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα). Μάλιστα αυτοί οι τίτλοι σπουδών πρέπει να αναγνωρίζονται και ακαδημαϊκά με αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις όπως τονίζει στην ετήσια έκθεση του και ο Συνήγορος του Πολίτη. Όταν οι τίτλοι σπουδών οι δικοί μου είναι από το Βρετανικό πανεπιστήμιο που είναι στη λίστα των ομοταγών ιδρυμάτων του ΔΟΑΤΑΠ, είναι αναγνωρισμένα από το UK NARIC (Βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ) ,έχουν την αναγνώριση QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) και από το σύλλογο ΜΒΑ της Μεγάλης Βρετανίας γιατί να μην αναγνωριστούν ακαδημαϊκά;Δηλαδή τι άλλη αναγνώριση πρέπει να έχουν; Τα Ελληνικά Τμήματα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχουν πιο πολλές πιστοποιήσεις ή τα Ρουμάνικα, Βουλγάρικα, Σέρβικα πανεπιστήμια που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ έχουν; Αυτή είναι η πραγματικότητα, από έναν άνθρωπο που άσπρισαν τα μαλλιά του μ΄ αυτήν την υπόθεση, με επιχειρήματα και όχι με θεωρίες!

 
THOMAS
15 Ιαν 2020 09:49

Τόσα χρόνια τρώει η Ελλάδα Πρόστιμα τώρα τους ενοχλεί η Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.................Μήπως θέλουν να αναγνωρίσουν κανένα δικό τους Πτυχίο ???

 
THOMAS
15 Ιαν 2020 11:40

Για το Πρόστιμο που έφαγε προχθές το Υπουργείο Παιδείας ( Επαγγελματικά Δικαιώματα ΤΕΙ ) δεν λέτε τίποτα ..........αυτό δεν σας ενδιαφέρει ...................

 
@Σπυρος
15 Ιαν 2020 11:47

Δηλαδή συμφωνείτε ένα συμβούλιο που απαρτίζεται από μέλη χωρις Διδακτορικό να δίνει αναγνώριση / ισοτιμία σε Διδακτορικους τίτλους σπουδών; Με ποια κριτήρια ακριβως; Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα το βρουν μπροστά τους τα σοβαρά κολεγια αυτό...

 
ΠΕ20
15 Ιαν 2020 12:11

Για να πούμε τα πράγματα ως έχουν: τα κολλέγια δεν δίνουν πτυχία, τα πτυχία τα δίνουν πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επομένως η επαγγελματική αναγνώριση δεν αφορά μόνο αυτούς που σπούδασαν στα κολλέγια αλλά ΚΑΙ αυτούς που σπούδασαν στο εξωτερικό. Αφορά ΟΛΑ τα πτυχία του εξωτερικού.
Μια κοινωνία, και ένα κόμμα, που έκανε τα ΤΕΙ Πανεπιστήμια σε μια νύχτα δεν θα πρεπε ούτε να αντιδρά ούτε να μιλά εναντίον των ξένων πτυχίων .

 
@ΠΕ20
15 Ιαν 2020 13:07

"ένα κόμμα, που έκανε τα ΤΕΙ Πανεπιστήμια σε μια νύχτα δεν θα πρεπε ούτε να αντιδρά ούτε να μιλά εναντίον των ξένων πτυχίων."

Για να καταλάβουμε δηλαδή.. εσύ θεωρείς ότι τα ΤΕΙ δεν ήταν ισάξια ούτε με τα κολέγια, σωστά?? πόσο μάλλον με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού (βλ. Αγγλία, Ρουμανία, Βουλγαρία κτλ..).
Επειδή έτυχε να έχω σπουδάσει και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και στην Ελλάδα, πριν ξεκινήσω να διδάσκω σε ΤΕΙ (το οποία για την ιστορία δεν έγιναν πανεπιστήμια σε μία νύκτα αλλά σε 20 χρόνια!), θα σου πρότεινα να κρατάς τις απόψεις σου για τον εαυτό σου καθώς προφανώς δεν έχεις ιδέα περί του θέματος... Κράτα γερά το "ξένο" πτυχίο σου και να ευχαριστείς για πάντα την Κεραμέως που σε απάλλαξε από τη δύσκολη αλλά σωστή οδό, δηλαδή το ΔΟΑΤΑΠ..
ΥΓ πάρε και ένα διδακτορικό από ένα κολέγιο - θα αναγνωρίζεται πλέον "επαγγελματικά" από το ΣΑΕΠ και θα γίνεις και Καθηγητής/τρια ή Δάσκαλος/α "ΔρΕΠ"!
Μην σε ενδιαφέρουν οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά κτλ, απλά να έχεις πολύ εμπειρία στην τάξη για να είναι ισχυρός ο φάκελός σου στο Συμβούλιο Επαγγελματικών Ισοτιμιών!

 
bob mastoras
15 Ιαν 2020 13:16

Πέτρο η οδηγία πράγματι αναφέρεται στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα . Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί η πρόσβαση στα μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα είναι ελεύθερη. Αλλιώς δεν είναι « νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα». Το αρχικό ΠΔ38/2010 είχε και αυτό μόνο διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η ισοδυναμία προστέθηκε μετά. Ο λόγος δεν είναι ότι είναι μία ελληνική επινόηση αλλά ότι οι εταίροι και δανειστές διαπίστωσαν συνέχιση των παρελκυστικών τακτικών του ελληνικού δημοσίου. Μέχρι τουλάχιστον το 2010 ακόμα και αν είχες ΒΑ+Diploma in Education+QTS δεν θα μπορούσες να αναγνωριστείς αφού το λειτούργημα των εκπαιδευτικών δεν ανήκει στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Δες το αρχικό ΠΔ38/2010 άρθρο 63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ. Σε αυτό αναφέρονται τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Οι κατηγορίες είναι : Α Επαγγέλματα υγείας Β Επαγγέλματα τεχνικά Γ. Επαγγέλματα Γεωτεχνικά. Παραδείγματα από την κατηγορία β) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Βλέπεις ότι αυτά δεν είναι διαφορετικά επαγγέλματα. Είναι οι τίτλοι των πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων. Προφανώς οι εκπαιδευτικοί δεν αναφέρονται. Όποιος είχε πρόσβαση στο υπουργείο της κ. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε. Οι άλλες χώρες έχουν άλλη προσέγγιση. Στην Γερμανία πχ αναφέρεται ως νομοθετικά ρυθμισμένο και το επάγγελμα των «κρατικώς αναγνωρισμένων θεραπευτών παιδαγωγών ["Staatlich anerkannte(r) Heilpadagoge(-in)"],»
Αλλά άλλα τα μάτια του λαγού …
Γιατί στην χώρα μας που δεν έχει απαιτηθεί διδακτική επάρκεια από τους αποφοίτους εγχώριων σχολών να κάνουμε διάκριση και να την απαιτούμε από τους «ξένους»; Σόλοικο.

 
...στο κύμα?
15 Ιαν 2020 14:58

Η αριστερή κυβέρνηση με γραβάτα και με μία Κα που δεν έχει αφήσει συνεστίαση για συνεστίαση (χτες πηγε σε χοροεσπεριδα συνταξιούχων εκπαιδευτικών) δεν θα αλλάξει τίποτα. Για τα μάτια του κόσμου σε κανα χρόνο θα φέρει ενα νομοσχέδιο που δεν θα το φέρει προς ψήφιση τελικά (λόγω αντιδράσεων), τα ΤΕΙ ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο, τα ΙΕΚ ακόμα προς την ανεργία λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων λυκείου, τα Διετη ξαφνικά εξαφανίστηκαν απο προσώπου γης...γενικά ένα χύμα..

 
Άκης
15 Ιαν 2020 16:50

@ΠΕ70
μια πρώτη ένδειξη για το ποιος είναι φωστήρας και ποιος όχι, δίνεται από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Κατά τα άλλα συμφωνώ για τους γραπτούς διαγωνισμούς.

 
Petros
15 Ιαν 2020 17:58

Bob το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ρυθμιζόμενο και στην Ελλάδα και στο Η.Β. και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. 3ετες ΒΑ δεν έχει πρόσβαση σε βρετανικό σχολείο. Ο τι είναι ρυθμιζόμενο πρέπει να ασκείται με άδεια

 
Έλεγχος
15 Ιαν 2020 20:33

Τι είδους έλεγχος είναι αυτός; Με ακαδημαϊκά κριτήρια ή εμπορικά: Τα κολλέγια ελέγχονται δύο φορές το χρόνο από το Πανεπιστήμιο και από τους φορείς πιστοποίησης της χώρας του Μητρικού Πανεπιστημίου.

Υπάρχουν σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια και υπάρχουν σπουδές σε παραρτήματα ξένων πανεπιστήμιων. Έχει διαφορά.

Το θέμα είναι πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει στοιχειώδης λογική: να αναγνωρίζονται αυτομάτως τα πτυχία από αναγνωρισμένα ξένα πανεπιστήμια και να ξεκαθαριστούν οι όροι λειτουργίας των ιδιωτικών κολλεγίων, τα οποία είναι περισσότερο επιχειρήσεις και λιγότερο ΑΕΙ.

 
Άκης
15 Ιαν 2020 22:49

@Νίκη
όταν λες πως κάποιοι αποκλείονται από τις σπουδές λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων εννοείς αυτούς που έγραψαν 4; ... επειδή με 5 πέρασαν ορισμένοι.

 
Δημόσια Πανεπιστήμια
16 Ιαν 2020 03:10

Άλλη μια φορά φαίνεται ότι προέχει ο εξορθολογισμός των Δημοσίων ΑΕΙ, ώστε να είναι βιώσιμα, άρα και ανταγωνιστικά. Να μην υπάρχουν σχολές με βάση εισαγωγής μικρότερη από 12/20, και να παρέχεται πραγματικά δημόσια και δωρεάν ΠΟΙΟΤΙΚΗ παιδεία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συγχωνεύσεις τμημάτων και ισχυροποίηση των Δημοσίων ΑΕΙ.

Το λογικό είναι και στα Ιδιωτικά Κολλέγια να υπάρχει κάθε έτος ένας κατώτατος βαθμός για την εισαγωγή, ώστε να μην γίνει εμπόριο η απόκτηση ενός πτυχίου. Προφανώς για κάποιες ειδικότητες είναι πιο εύκολο να οργανωθούν προγράμματα (πχ. Διοίκηση Επιχειρήσεων) αλλά αυτό δε σημαίνει πως δεν πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των τίτλων σπουδών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ