Placeholder

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

“Βόμβα” Κομισιόν προς ΔΟΑΤΑΠ: Συμμορφωθείτε με την Κοινοτική Οδηγία για τα Κολλέγια

Απάντηση “Κόλαφος” του ΔΟΑΤΑΠ:Δεν θα μπορούσε να αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως χρόνος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε Κολλέγιο διότι θα συνιστούσε καταστρατήγηση του άρθ. 16 του Συντάγματος
Δημοσίευση: 22/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σαν “βόμβα” έσκασε στα χέρια της διοίκησης του ΔΟΑΤΑΠ ή προειδοποιητική πολυσέλιδη επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα,για τα πτυχία των Κολλεγίων.

Οπως αποκαλύπτει το esos η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πολυσέλιδη επιστολή κάνει  συχνή αναφορά στον ΔΟΑΤΑΠ και καταλήγει ότι θεωρεί ότι  ο νόμος  3328/2005,που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού και την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής, δεν συνάδει με την κοινοτική οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να αλλάξει το νόμο 3328/2005 του ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου ο Οργανισμός να συμμορφωθεί με την κοινοτική οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Μάλιστα στις οι τρεις πρώτες σελίδες της πολυσέλιδης προειδοποιητικής επιστολής της Ευρωπαικής Επιτροπής γίνεται ειδική αναφορά στους διορισμούς των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία.

Πρόκειται για εξέλιξη την οποία αποκαλύπτει το esos , δεδομένου ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κρατά “επτασφράγιστο” μυστικό.

Η απάντηση “Κόλαφος” του ΔΟΑΤΑΠ

H διοίκηση του  ΔΟΑΤΑΠ απέστειλε προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαικής Επιτροπής, στην οποία υπογραμμίζει:  

Οι ρυθμίσεις του ν. 3328/2005 δεν υπεισέρχονται σε παράβαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι ρυθμίσεις του ν. 3328/2005, όπως ισχύει, και οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων προς τους απονεμόμενους από τα ΑΕΙ της ημεδαπής και επομένως ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, συνάδουν απολύτως με τα ως άνω και δεν υπεισέρχονται σε παράβαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχει κριθεί ότι οι σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Οδηγίες δεν αφορούν την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών [ΔΕΚ απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση C-274/2005, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, ιδίως, σκέψεις 36 και 37).

Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 165 ΣΛΕΕ οι δράσεις των οργάνων της ΕΕ δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τον συντονισμό των εθνικών νομοθεσιών στο πλαίσιο της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας καθώς αυτή εμπίπτει στην κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε παρέμβαση στο ν. 3328/2005 - ο οποίος σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος αποτελούν την ελληνική νομοθεσία η οποία διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας - προς τον σκοπό αντιμετώπισης ζητημάτων τα οποία αφορούν στην από επαγγελματικής άποψης εξέταση αλλοδαπών τίτλων και τα οποία ανέκαθεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες άλλων οργάνων της ελληνικής Πολιτείας, θα συνεπαγόταν ανεπίτρεπτη παραβίαση των παραπάνω διατάξεων του Συντάγματος.

Καταστρατήγηση των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος: Φορείς όπως τα Κολλέγια του ν. 3696/2008, όπως ισχύει, συνιστούν στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσε να αναγνωρισθεί από τον ελληνικό Οργανισμό αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας, ως χρόνος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, χρόνος σπουδών ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε τέτοιο φορέα διότι τούτο θα συνιστούσε καταστρατήγηση των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος, οι οποίες διέπουν την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας στην Ελλάδα [ΣτΕ 1469/2016 (Ολομ), 546/2016, 2615–2618/2015, 775/2015 (επταμ.), 775/2015 (επταμ), 2154/2014, 1698/2013, 691/2013 (Ολομ.), 3451/2011, 567/2010 (επταμ.) 1412/2011, 2550/2009, 1452/2008, 1680/1999, 3457/1998 (Ολομ.), 1890/1992, 2274/1990 (Ολομ.)].

Οι οδηγίες δεν αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών: Οι σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Οδηγίες δεν αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών. Η παγίως και διεθνώς αποδεκτή διάκριση μεταξύ της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή πρόσβασης σε επάγγελμα τα οποία πιστοποιούνται από τίτλους σπουδών της αλλοδαπής καθώς επίσης και το ότι ο καθορισμός των προσόντων που απαιτούνται για την άσκηση επαγγέλματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εθνικού νομοθέτη έχει διατυπωθεί σε σχετική νομολογία του ΣτΕ. Άλλωστε η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων εντάσσεται στην αρμοδιότητα άλλων Συμβουλίων.

Πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση: Ζητήματα, τέλος, τα οποία σχετίζονται με το είδος της αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων την οποία κρίνει αναγκαία ο Έλληνας νομοθέτης για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, είναι εξεταστέα υπό το πρίσμα της απαίτησης από αυτόν αυξημένων ακαδημαϊκού χαρακτήρα ιδιοτήτων ή προσόντων τόσο από τους κατόχους ημεδαπών όσο και από τους κατόχους αλλοδαπών τίτλων, ζήτημα το οποίο επίσης ανάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητά του.

 ΔΟΑΤΑΠ: Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), που είναι ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει την αρμοδιότητα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής ως «ισότιμους» ή ως «ισότιμους και αντίστοιχους» προς τους απονεμόμενους τίτλους των ΑΕΙ της ημεδαπής. Ο ΔΟΑΤΑΠ αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου NARIC (National Academic Recognition and Information Centers) το οποίο απαρτίζεται από τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς των άλλων κρατών, περιλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ, φέροντας στο πλαίσιο αυτό την διεθνή επωνυμία Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC). Οι αρμοδιότητες του ΔΟΑΤΑΠ καθορίζονται στο ν. 3328/2005, όπως ισχύει, όπως δε σαφώς προκύπτει από τα άρθρα:

Άρθρο 1
Ίδρυση- Νομική Μορφή -Έδρα

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία
«ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία: «Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)».

1. Σκοπός του Οργανισμού είναι:

α) Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής και

β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

2. Ο Οργανισμός για την επίτευξη του σκοπού του:

α) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως σχετικά με την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και λειτουργεί ως Κέντρο ενημέρωσης για θέματα πανεπιστημιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης.

β) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν
την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις
εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στο χώρο αυτόν, ενημερώνει το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα πανεπιστήμια και τεχνολογικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα (T.E.I.) για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια Κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την Οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Συμβουλεύει, επίσης, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάγκη δημιουργίας στην ημεδαπή νέων τμημάτων, που λειτουργούν ήδη στην αλλοδαπή.

γ) Συμμετέχει σε συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από
διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκτυο των αντίστοιχων
κέντρων ακαδημαϊκών αναγνωρίσεων και πληροφόρησης (NARIC), του οποίου είναι μέλος.

δ) Συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Κατά την έννοια του νόμου αυτού:

α) (...)
στ) «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» είναι η βεβαίωση και η διαπίστωση από τον
Οργανισμό της «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου. Η αναγνώριση αφορά πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα. (...)
αλλά και από το σύνολο των διατάξεών του, οι αρμοδιότητες του ΔΟΑΤΑΠ αφορούν αποκλειστικά στην από ακαδημαϊκής άποψης σύγκριση του περιεχομένου των σπουδών οι οποίες οδήγησαν στην απονομή τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και του περιεχομένου των σπουδών τίτλων οι οποίοι απονέμονται από τα ΑΕΙ της ημεδαπής. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο ΔΟΑΤΑΠ προβαίνει και σε αναγνώριση βαθμολογικής αντιστοιχίας κατά το άρθρο 8 περιπτ. δ) του ν. 3328/2005: «Άρθρο 8
(...)
δ) Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των
αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (...)»

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο ΔΟΑΤΑΠ διερευνά ζητήματα που αφορούν στην ακαδημαϊκή υπόσταση των τίτλων της αλλοδαπής συνεργαζόμενος με τους αντίστοιχους φορείς της αλλοδαπής.

Όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση, για τίτλους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένων

α) του άρθρου 165 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3671/2008 (Α’129):
«Άρθρο 165 (πρώην άρθρο 149)
1. Η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία. (...)
2. Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο:
- (...)
- να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της
ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπουδών, - (...)

4. Προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου:
- το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζουν δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρμονίζουν τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών,
(...)».
με την παράγραφο 1 του οποίου η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι στην πλήρη αρμοδιότητα των κρατών μελών.
και, σε συμφωνία με την ανωτέρω αρμοδιότητα των κρατών μελών, β) του άρθρου 16 του Συντάγματος της Ελλάδος

«Άρθρο 16
(...) 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους (...)

5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. (... )

8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ` αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΟΑΤΑΠ

Σχόλια (20)

 
Τελικά υπάρχει δικαιοσύνη και Ευρώπη!!!
22 Ιαν 2020 20:02

Τελικά, το ένα χαστουκι μετά το άλλο για τον εγχώριο πνευματικό μεσαίωνα: όχι μόνο δικαίωμα για διορισμο στην εκπαίδευση κ σε όλο το δημοσιο, όχι μόνο πλήρης επαγγελματικη ισοδυναμία αλλά ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ για τα ευρωπαϊκά πτυχία των κολλεγιων!!! Δηλαδή, μεταξύ άλλων θα μπορουν οι κάτοχοι τους να κάνουν καριέρα κ στα ελληνικά "δημόσια" ΑΕΙ ως ΔΕΠ!!!

ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ (ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΑ ΜΕΡΕΣ) ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΟΒΙΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ !!!!

 
ert
22 Ιαν 2020 20:47

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες δεν υπερέχουν του Συντάγματος;

 
Χαρης
22 Ιαν 2020 21:29

Επιτέλους δικαιοσύνη

 
Κωνσταντίνος
22 Ιαν 2020 21:36

Η Κυβέρνηση πρέπει να σκεφτεί σοβαρά την κατάργηση του ΔΟΑΤΑΠ. Κανείς δεν αναφέρει πόσες φορές έχει καταδικαστεί η χώρα μας και στο τι αναφέρονται στις αποφάσεις:
Υπόθεση C-274/05 Απόφαση 23/10/2008
Υπόθεση C-340/89 Απόφαση 7/5/1991
Η Ευρώπη έχει έτοιμη αιτιολογημένη γνώμη αν το Κράτος δεν αλλάξει.
Επίσης δεν έχει προβλεφθεί από που θα εκδίδεται η βεβαίωση αντιστοίχησης βαθμολογίας. Έχουμε ακόμη δρόμο....

 
Κεραμίδα
22 Ιαν 2020 22:52

 @Τελικά υπάρχει δικαιοσύνη και Ευρώπη!!!
Αν δεν τρολάρετε, στείλτε μια ευχαριστήρια επιστολή και στον Πλανητάρχη. Ο Σημίτης παλιά το έκανε και δια τηλεφώνου.
Εσείς δηλαδή αλήθεια βλέπετε "Δικαιοσύνη και Ευρώπη"? Σε τί? Στο χρέος της χώρας? Στα σπίτια που παίρνουν οι τράπεζες? Στο μεταναστευτικό-προσφυγικό? Στους πολέμους, στις ανισότητες, στη φτώχια, στην ανεργία, στην ισότητα, στο ρατσισμό, στην ακροδεξιά?
Κι όλα αυτά τα παραβλέπετε, επειδή η Κομισιόν αναγνωρίζει τα κολλέγια? Ποιά "καριέρα στα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ" θα κάνουν οι κάτοχοι τίτλων κολλεγίων??? Ονειρεύεστε? Εδώ Νανόπουλος και Δασκαλάκης δεν έκαναν καριέρα σε Ελληνικά ΑΕΙ! ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΘΑ ΣΑΣ-ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ???

 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
23 Ιαν 2020 08:13

Ο ΔΟΑΤΑΠ καλά είναι να κάνει τις αναγνωρίσεις που έχει σχεδόν σταματήσει καταστρέφοντας τις ζωές νέων που ψάχνουν για δουλειά και μετά ας ασχοληθεί και με τα άλλα ....

 
Νίκος
23 Ιαν 2020 08:27

Μόνο εγώ κατάλαβα διαφορετικά από την απάντηση του ΔΟΑΤΑΠ προς στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Δε φαίνεται από την απάντηση ότι δεν μπορεί να συμβεί ότι απαιτεί η ΕΕ ή κάνω λάθος;

 
Μάκης
23 Ιαν 2020 08:55

Κι έτσι αρχίζουν τα όργανα... επιτέλους, να τελειώσει ο Μεσαίωνας. Σπουδασα στο δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά αυτή η τρέλα θα τελειώσει και ευτυχώς υπάρχει η Ευρώπη να μας αναγκάσει (τελικά, έστω και σε βάθος χρόνου). Δηλαδή πας σε όποιο ιδιωτικό ΑΕΙ το οποίο μπορει να αναγνωρίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης και σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων, και για να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε ανώτερο επίπεδο, αλλά όχι το γαλατικό χωριό της Ελλάδας.

 
οι σοφοι σε αυτην την χωρα 2 (οικονομου)
23 Ιαν 2020 09:19

Νίκος@ καλά κατάλαβες, μόνο εσυ και ο ΔΟΑΤΑΠ τα καταλαβαίνετε έτσι..ουδείς άλλος

 
Αναγνώστης
23 Ιαν 2020 09:48

Αρκετοί καθηγητές και πολιτικοί συμπεριφέρονται λες και εχουμε τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, επομένως οτιδήποτε ξένο είναι χαμηλότερου επιπέδου. Να θυμίσω ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων είμαστε σε κάποια ΑΕΙ στη θέση 500-600. Σε κάποια άλλα στη θέση 1000+. Για να μην αναφέρω τα ΤΕΙ που γίναν ΑΕΙ.

Ομοίως, θεωρούν κάποιοι ότι το Ελληνικό δημόσιο είναι ένα από τα καλύτερα συστήματα δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης στον κόσμο, επομένως σε αυτά επιτρέπεται να εργάζονται μόνο οι "άριστοι" των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, δηλαδή των ελληνικών.

Το επόμενο βήμα είναι να κλείσουμε και τα σύνορα, ώστε να αισθανόμαστε περισσοτερο σπουδαίοι στην μικροκομματικη και συντεχνιαζουσα αυταπάτη μας.

 
ντροπή (οικονομου)
23 Ιαν 2020 10:37

Απαράδεκτοι σ κυβερνητικοί και της αντιπολίτευσης που επειδή σας τραβάει το αυτί η κομισιον πάτε να νομοθετήσετε το ορθό και δίκαιο, αφήστε να νέα παιδιά να δουλέψουν..επιτέλους λίγο τσίπα δεν υπαρχει?

 
ΠΕ20
23 Ιαν 2020 11:49

@ Αναγνώστης

Πολύ σωστά τα λες. Αλλά δεν το κάνουν επειδή τάχα νομίζουν ότι έχουμε τα καλύτερα Πανεπιστήμια αλλά γιατί δεν θέλουν να έχουν ανταγωνισμό για τις δημόσιες θέσεις. Στην προκειμένη περίπτωση των καθηγητών.

Άσε που όλοι παίζουν θέατρο αφού το ΦΕΚ για την προσλήψεις καθηγητών έχει ήδη δημοσιευτεί και δεν δέχεται επαγγελματική ισοδυναμία.

 
Έλλη
23 Ιαν 2020 15:32

Χαλάσαμε τα νιάτα μας στο εξωτερικό για να μας πει ο δοαταπ ότι δεν αναγνωρίζεται το πτυχίο μας στην τριτοκοσμικη Ελλάδα! Αίσχος και ντροπή! Ενα καλοστημένο σύστημα είναι ο δοαταπ για να οδηγεί τους νέους και την κοινωνία στην ανεργία!

 
@Αναγνωστης
23 Ιαν 2020 19:20

Βλεποντας την ιδια καταταξη που αναφερεις, τα ΑΕΙ μπορει να ειναι στην 500-600 θεση αλλα τα κολλεγια ειναι στη θεση 10000 και κατω...Φοιτητες που επιλεγονται χωρις εξετασεις,σπουδες χωρις αξιολογηση..Υπαρχει καποια ανοιχτη προκηρυξη για τους καθηγητες των κολλεγιων οπως αυτες που γινονται για ολα τα δημοσια ιδρυματα;;Δεν υπαρχει καμια συγκριση αναμεσα στα ιδρυματα και αυτο το ξερουν ολοι..

 
Μήπως
24 Ιαν 2020 10:19

Σε καμμιά χώρα δεν υπάρχει ΔΟΑΤΑΠ, είναι για εσωτερική κατανάλωση

 
Διπλωματούχος ΙΕΚ
24 Ιαν 2020 12:32

Αναφέρεται στο δημοσίευμα το: «φορείς όπως τα Κολλέγια του ν. 3696/2008, όπως ισχύει, συνιστούν στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης".

Ως γνωστόν τα ΙΕΚ αποτελούν φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, επίσης! Κατά τη σύγκριση της ειδικότητας του ΙΕΚ που έχω τελειώσει (τεχνολόγος τροφίμων) έχει και περισσότερα μαθήματα (31 στο σύνολο) και περισσότερο χρόνο φοίτησης (>3 έτη) από ένα κολλέγιο με την ίδια ειδικότητα στη βόρεια Ελλάδα.

Αφού τα κολλέγια έγιναν ισοδύναμα/ισότιμα (ή ό,τι άλλο) με τα πανεπιστήμια, δεν είναι πλέον δίκαιο να γίνουμε και εμείς το ίδιο; Το ενωσιακό δίκαιο τι λέει για αυτό; Παρακαλώ όποιος γνωρίζει...

 
Μπορεί
24 Ιαν 2020 16:21

@Μήπως
ΔΟΑΤΑΠ υπάρχει και σε άλλες χώρες. Σε καμιά χώρα, δεν υπάρχει σίγουρα ο αριθμός των πτυχιούχων, που υπάρχει στην Ελλάδα. Εάν πάλι τώρα δεν υπήρχε και ο ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα, ίσως και να είχαμε καμιά 10ρια εκατομμύρια αυτόματα αναγνωρισμένα διδακτορικά αυτή τη στιγμή, από κάθε χώρα και κολλέγιο του πλανήτη γη.

 
@Μπορει
26 Ιαν 2020 00:40

Πλέον τα διδακτορικα αναγνωρίζονται με επαγγελματικά κριτήρια και οχι μόνο από το ΔΟΑΤΑΠ αλλά και από το ΣΑΕΠ το οποίο έχει μέλη χωρις διδακτορικό!

 
Ναι μεν αλλά...
26 Ιαν 2020 23:38

@Έλλη
"Χαλάσαμε τα νιάτα μας στο εξωτερικό για να μας πει ο δοαταπ ότι δεν αναγνωρίζεται το πτυχίο μας...".
Δηλαδή εσείς πριν φύγετε στο εξωτερικό, δεν ρωτήσατε εάν το πτυχίο που θα πάρετε αναγνωρίζεται στην Ελλάδα? Το καταλαβαίνω για τα νιάτα σας. Και όσοι σπούδασαν στην Ελλάδα όμως, έχασαν τα νιάτα(και την ομορφιά τους) για ένα πτυχίο, αναγνωρισμένο μεν αλλά που πάλι δεν τους δίνει εργασία. Εσείς τουλάχιστον εάν είναι "δυνατό" το πτυχίο σας, θα μπορείτε να βρείτε δουλειά στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εκείνοι-νες? Εκτός κι αν σας ενδιαφέρει μόνον το Ελληνικό Δημόσιο.

 
Κωνσταντίνος
26 Μαρ 2020 21:12

Θα ήθελα να ρωτήσω την ομάδα του esos , υπήρξε κάποια εξέλιξη σχετικά με το θέμα αυτό? ο ΔΟΑΤΑΠ δεν έχει συμμορφωθεί, μέχρι σήμερα. Η Υπουργός δεν έχει κάνει τίποτα, τα επιμελητήρια συνεχίζουν να μην δέχονται τις αποφάσεις ισοδυναμίας ΑΤΕΕΝ και οι πτυχιούχοι δεν μπορούν να πάρουν άδεια ασκήσεως. Η υπουργός έχει ενημερωθεί πάρα πολλές φορές μέχρι και σήμερα αλλά εξακολουθεί να κλείνει το μάτι στις συντεχνίες .

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.