ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Η νέα ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό

Δημοσίευση: 23/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η νέα ρύθμιση  για τους εκπαιδευτικούς  στο εξωτερικό που ψηφίστηκε, στην Ολομέλεια της Βουλής, στο νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 39
Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016 (Α ́ 159)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α ́ και β ́ του άρθρου 3, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν:

α) πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους,

γ) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες.»

3. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4415/ 2016, προστίθεται νέα παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης δ ́ του άρθρου 3 για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν:

α) αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά επιστημονικά προσόντα και τουλάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιμο τίτλο του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής,

β) πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

γ) άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία λειτουργούν οι εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης δ ́ του άρθρου 3 ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλι-κή, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.»

4. Η περίπτωση δ ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1Α. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.»

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκ- παίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν δεν καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών, που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, σε σχολικές μονάδες των περιπτώσεων α ́ και β ́ του άρθρου 3, μπορούν να συμπληρώνουν ωράριο και σε εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης δ ́ του ίδιου άρθρου. Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.»

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.