Placeholder

Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Η νέα ρύθμιση και τι ίσχυε για τα πτυχία των Κολλεγίων

Δημοσίευση: 23/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η νέα ρύθμιση , με την οποία γίνονται δεκτά τα πτυχία Κολλεγίων για τον διορισμό εκπαιδευτικών στα δημόσια  σχολεία, που ψηφίστηκε, στην Ολομέλεια της Βουλής, στο νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 50
Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019

Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν ανα-γνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α ́80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α ́78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού,
β

) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.».

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Ο νόμος που ισχύσει σήμερα προβλέπει τα εξής

5. Για τη διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και, προκειμένου για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

γ) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όπου αναφέρεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. νοείται και ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας, διατάξεις.

Ετικέτες: 
Κολλέγια

Σχόλια (8)

 
bob mastoras
25 Ιαν 2020 10:35

Για μεταπτυχιακούς τίτλους το ΔΟΑΤΑΠ παγίως δεν αποδίδει ισοτιμία και αντιστοιχία αλλά μόνο ισοτιμία. Ο έλεγχος λοιπόν έχει έναν τυπικό χαρακτήρα και πάντως δεν επιβάλετε κάτι επιπλέον (πχ μαθήματα) Το ίδιο κάνει και το ΣΑΕΠ για τα μεταπτυχιακά. Η επί της ουσίας εξέταση δεν υπάρχει. Αλλωστε στα διδακτορικά δεν υπάρχουν ελληνικά στάνταρτ για να ανταποκριθεί το αλλοδαπό διδακτορικό.

 
bob mastoras
24 Ιαν 2020 19:03

Το ΠΔ38/2010 και ο πόλεμος των κολλεγίων είναι απότοκο μίας διαμάχης. Η διαμάχη είναι ανάμεσα στους υπερασπιστές του στάτους κβο σε ότι αφορά την αναγνώριση πτυχίων και όσους την αντιμάχονται. Ολοι έχουν συμφέροντα. Τα συμφέροντα δεν είναι μόνο οικονομικά. Αφορούν και την επιδαψίλευση μορφωτικού και συμβολικού κεφαλαίου. Αφορούν και την προσπάθεια κατοχύρωσης μίας επετηρίδας που δημιουργείται με τις πανελλήνιες εξετάσεις ή με την παράκαμψη της.

Οι δύο πλευρές έχουν λοιπόν νομικά επιχειρήματα. Το άρθρο 16 του Συντάγματος η μία πλευρά. Το ευρωπαϊκό δίκαιο η άλλη. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο τα θέματα εκπαίδευσης είναι εθνικά και η κοινότητα δεν μπορεί να παρέμβει. Η πλευρά του στάτους κβο (δημόσια πανεπιστήμια, ισχυροί επαγγελματικοί σύλλογοι –τέτοιοι που μπορούν να υπαγορεύσουν κλείσιμο σχολών -, επιμελητήρια, κ.α. ) έχει διαμορφώσει το νομικό καθεστώς της «ακαδημαϊκής» αναγνώρισης. Σε αυτήν σπουδές στην Ελλάδα θεωρούνται ως μη γενόμενες. Με επίκληση του16Σ έχει επιβληθεί νομική εθελοτυφλία. Δεν υπάρχει ούτε καν προσπάθεια ουσιαστικής αποτίμησης των σπουδών σε μη δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Λένε ότι περίπου θα καταλυθεί το πολίτευμα.
Όμως από τη άλλη υπάρχουν και οι διεθνείς συνθήκες και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό επιβάλλει την αναγνώριση τίτλων σπουδών γιατί οι τίτλοι έχουν επίπτωση στην δυνατότητα του πολίτη να εργασθεί.

Το ΠΔ38/2010 είναι ένας συμβιβασμός. Πράγματι οι διδακτορικές σπουδές συνήθως και κυρίως έχουν χρήση επαγγελματική εκεί που το ΠΔ38/2010 προβλέπει να μην έχουν. Αυτό δεν αποκλείει μερικές άλλες χρήσεις. Ας είναι και μόνο ένα επίδομα. Ας είναι και λίγα μόρια στο δημόσιο.

Στον κώδικα ΔΥ φερ΄ ειπείν προβλέπονται θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) . Για την τελευταία το διδακτορικό είναι προσόν που ξεκλειδώνει την πρόσβαση.

Στα κολέγια το υπουργείο έχει μητρώο διδασκόντων και ελέγχει και την κατοχή διδακτορικού. Εφ όσον τα κολέγια είναι εκτός ελληνικού συστήματος παιδείας γιατί όχι και επαγγελματικό διδακτορικό;

Η ίδια η ελληνική πολιτεία (οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που την καθοδηγούν δηλαδή) έχει απεκδυθεί το δικαίωμα για κατ ουσία κρίση όλων αυτών των τίτλων. Και τώρα μας φαίνεται περίεργο.

 
@bob mastoras
24 Ιαν 2020 16:13

Η επαγγελματική αναγνώριση διδακτορικών σε τι ακριβώς προσβλέπει; Υπάρχουν διδακτορικα που δεν είναι ακαδημαϊκό προσόν; Θα έχει καποιος πρόσβαση στο επάγγελμα με το διδακτορικό ή απλά μόλις άνοιξε η «αγορά» για εύκολα - χωρις καμία ουσιαστικη αξία διδακτορικα παρά μόνο για μόρια στο Δημόσιο;;
Απλή ερώτηση κάνω (που κανένας δεν θέλει να δει προφανως για κάποιο «σύνθετο» λόγο..)

 
Leo
24 Ιαν 2020 13:19

Αν επιτρέπετε κύριε Δημήτρη την βάση του 10 που την βρήκατε και την αναφέρετε και το κολέγιο αν θέλει την λαμβάνει υπόψη; Επίσης αναφέρεστε στις διαφορές μεταξύ επαγγελματικής ισοδυναμίας και ακαδημαϊκής ισοτιμία. Φυσικά και υπάρχουν διαφορές.

 
Πέφτει το αφήγημα της κεραμεως
24 Ιαν 2020 11:41

Θα γίνονται εξετάσεις στα κολέγια, θα υπάρχει βάση του 10;;; στα δημόσια θα υπάρχει αλλά στα ιδιωτικά;;; με λίγα λόγια (όχι ότι δε το χα με δει από καιρό) το αφήγημα ΝΔ, κεραμεως, Μητσοτάκη για "αριστεια" έγινε χίλια θριψαλα.

 
bob mastoras
24 Ιαν 2020 11:07

@Δημήτρης
Δεν χρειάζεται να ψάξετε πολύ. Στο ίδιο τον ιστότοπο του υπουργείου παιδείας αναφέρεται: «Αποτελέσματα της αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας:
Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, … παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.»»
Επαναλαμβάνω: εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
Ακόμα αφού δεν θεωρείται ότι υπάρχει ακαδημαϊκή αναγνώριση ο κάτοχος αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας δεν μπορεί να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή κατατακτήριες αν το πτυχίο που αναγνώρισε είναι το βασικό του, ή να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα αν το πτυχίο που αναγνώρισε είναι επιπέδου μάστερ.

Να σημειώσουμε και τις εξής διαφορές. Α) Μέχρι τώρα στην αναγνώριση ΣΑΕΠ δεν αναφέρεται βαθμός πτυχίου. Στην αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ δύναται να αναφέρεται. Β) Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να είναι είτε ως ισοτιμία είτε ως ισοτιμία και αντιστοιχία. Για την αντιστοιχία ισχύει : ««Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.» Στην αναγνώριση ΣΑΕΠ πρέπει απαιτεί από τον αιτούντα την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας « εάν:
α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση στην Ελλάδα,
β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών.»
Στον ΔΟΑΤΑΠ υπάρχει λοιπόν μερική αναγνώριση στο ΣΑΕΠ όχι. Βλέπε και την παραβίαση νούμερο 7 https://www.esos.gr/arthra/65891/komision-pros-ellada-gia-ta-kollegia-oi...

Για να μην αναφέρουμε την διαφορά στην χρονική διάρκεια που απαιτείται μέχρι να βγάλουν απόφαση που έχουν οι δύο υπηρεσίες. Στο ΣΑΕΠ αναφέρονται τρία χρόνια στο ΔΟΑΤΑΠ 1 έτος. Το ότι ο ΣΑΕΠ χρεώνει παραπάνω μαθήματα δεν μπορώ να το αποδείξω με παραπομπές αλλά ισχύει και αυτό.

 
Διδακτορικα με επαγγελματική αναγνώριση!
23 Ιαν 2020 22:30

Τι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε όλοι πλέον το πως έχει καταλήξει η χώρα μας..; Γελάνε κι οι πέτρες με τις πατέντες σας!

 
Δημήτρης
23 Ιαν 2020 21:07

Σύμφωνα με το άρθρο 50 που ψηφίστηκε, ισχύουν για τα:

ΠΤΥΧΊΑ
αναγνώριση:
Ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή
Επαγγελματικών προσόντων ή
Επαγγελματικής ισοδυναμίας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΆ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΆ
αναγνώριση:
Ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή
Επαγγελματικής ισοδυναμίας

Ποια είναι η διαφορά επί της ουσίας, μεταξύ των παραπάνω μεθόδων αφού στο τέλος με κάποιον τρόπο όλα αναγνωρίζονται;
Μήπως παίζουμε με τις λέξεις;

Και κάτι ακόμη, τι νόημα έχει η συζήτηση για τη βάση του 10 όταν το κάθε κολέγιο δεν είναι υποχρεωμένο να τη λάβει υπόψη;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.