Οδηγίες στα σχολεία για τη γρίπη

Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι των σχολείων που παρουσιάζουν γριπώδη συνδρομή, πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο

23/01/2020

Ενημερώθηκε: 23/01/2020, 23:10

Άκουσε το άρθρο

Α. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι των σχολείων που παρουσιάζουν γριπώδη συνδρομή, πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών.

Β. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμβουλεύουν τους γονείς και τα άτομα που ασχολούνται με τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι να ελέγχουν καθημερινά τα παιδιά για την εμφάνιση συμπτωμάτων γρίπης,   πριν τα στείλουν στο σχολείο και εάν εμφανίζουν συμπτώματα να μην τα στέλνουν.

Τις παραπάνω οδηγίες δίνει το υπουργείο Υγείας , με εγκύκλιο προς όλα τα σχολεία της χώρας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Κλινική συμπτωματολογία της γρίπης

Η κλινική συμπτωματολογία της γρίπης περιλαμβάνει:

 • Πυρετό (μεγαλύτερο ή ίσο με 38ο C) και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα:  Βήχα
 • Πονόλαιμο
 • Μυαλγίες
 • Συνάχι
 • Πονοκέφαλο
 • Ρίγος
 • Αίσθημα κόπωσης
 • Διάρροια και εμέτους

Περιγραφή προληπτικών δράσεων

1. Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα τυχόν βλάβες.

2. Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες και στο προαύλιο να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να
απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες.

3. Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.

4. Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ. μπάλες, σκυτάλες, πληκτρολόγιο και ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.).

5. Ειδικά για τις εκπαιδευτικές μονάδες που χρησιμοποιούν λεωφορεία μεταφοράς, πρέπει να υπάρχει μέριμνα τόσο για τον επαρκή αερισμό όσο και για την
καθαριότητα των οχημάτων πριν και μετά την επιβίβαση των παιδιών.

Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων γρίπης από παιδί ή εργαζόμενο στην εκπαιδευτική μονάδα:

1. Παιδιά που εμφανίζουν τα προαναφερόμενα συμπτώματα γρίπης αναμένουν σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ασθενών παιδιών θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως, με σκοπό την απομάκρυνση αυτών από το σχολείο. Ο χώρος όπου παρέμεινε το παιδί πρέπει να καθαρίζεται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό καθαριότητας που θα χρησιμοποιεί γάντια και στολή εργασίας. Κοινά καθαριστικά, δηλ. υγρό σαπούνι και νερό αρκούν για τον καθαρισμό, ενώ εάν υπάρξουν εμέσματα, ούρα ή άλλες εκκρίσεις θα πρέπει τον καθαρισμό να ακολουθήσει απολύμανση για την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διάλυμα χλωρίνης 10% (1 μέρος χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερού) ή αλκοολούχο αντισηπτικό.

Προσοχή, ποτέ δεν αναμειγνύονται δύο διαφορετικά απολυμαντικά ή καθαριστικά.

2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα χρειαστεί χορήγηση αντιπυρετικού, δίδεται μόνο παρακεταμόλη σε δοσολογία σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.

Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της γρίπης στις Εκπαιδευτικές Μονάδες

Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της γρίπης περιλαμβάνουν αφενός οδηγίες ατομικής υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και από τα παιδιά. Οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες). Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο.

Οδηγίες ατομικής υγιεινής:

 • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.
 • Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
 • Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση τόσο από τα παιδιά όσο και από το προσωπικό μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
 • Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
 • Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Η διαδικασία πλυσίματος των χεριών περιγράφεται εικονογραφημένη στο Παράρτημα Γ.
 • Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική μονάδα μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Το μπουκάλι με το αλκοολούχο διάλυμα (με αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει να βρίσκεται σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, κοντά στην έξοδο και να χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης.
 • Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής.

Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από το προσωπικό των κυλικείων.

Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:

 • Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων κυρίως στα διαλείμματα.
 • Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα γρίπης.
 • Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό όταν καθαρίζει θα πρέπει να φοράει γάντια και στολή εργασίας. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους.
 • Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.

Σχόλια (11)

Παναγιώτης Βδουκ.
|

Θέλει προσοχή

τρίτεκνη
|

Νομίζεται πως αρέσει στους γονείς να δίνουν 800 ευρώ το μήνα στα φροντιστήρια και να στερούνται το ντύσιμο και το φαγητό και να τρέχουν να ψωνίζουν τις προσφορές στα σούπερ, αλλά τα κάνουν όλα για να δώσουν τα εφόδια στα παιδιά τους για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, που και αυτά το εκτιμούν και με την σειρά τους όλη μέρα διαβάζουν, το σχολείο το μόνο που τους προσφέρει είναι χάσιμο χρόνου και άγχος, είναι μονόδρομος και το ξέρετε όλοι..............

ΜΚ
|

Τα σχολεία έχουν εκδρομές προς το εξωτερικό τις προσεχείς ημέρες τι θα γίνει ? Μήπως θα πρέπει να αναβληθούν λόγω της νέας γρίπης ?/

Ηλίας
|

Όπως είπε ο "Γρίπη" πιο πάνω!

Ο νόμος προβλέπει ο Σύλλογος να μην προσμετρήσει, μετά από απόφαση, εφόσον οι γονείς το αιτηθούν και υπάρχει χαρτί από γιατρό που να αναφέρει ρητά το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας (οι οποίες φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μην είναι συνεχόμενες!!!)

Αν τώρα οι γονείς και ο γιατρός λένε ψέματα... να δω ποιος θα πάρει την ευθύνη να αποφασίσει να μετρήσει τις απουσίες και πως θα δικαιολογήσει/τεκμηριώσει την απόφασή του αυτή.

nahtah
|

Μήπως θα έπρεπε και όλα τα σχολεία να έχουν καθαρίστριες με μόνιμη σύμβαση ώστε να βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου στο σχολείο και να φροντίζουν για την καθαριότητα χώρων όπως οι τουαλέτες που τις επισκέπτονται πολλοί μαθητές με κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών; Ποιος πιστεύετε ότι αναλαμβάνει να σφουγγαρίσει όταν συμβεί κάποιο "ατύχημα";

Γρίπη
|

ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-05-2019
Άρθρο 24
4) Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε
(5) εργάσιμων ημερών σε περιόδους έξαρσης εποχικών επιδημιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επίσημου φορέα του Υπουργείου Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Jb
|

Μήπως θα πρέπει τα σχολεία να εφοδιαστουν με όσα αναφέρει η εγκύκλιος για να τηρηθουν οι κανόνες υγιεινής; Όλα τα σχολεία λοιπόν δεν έχουν ούτε αντισηπτικα ούτε χαρτιά να σκουπιζουν τα παιδιά τα χέρια τους ούτε καν καθαριστρια πλήρους ωραρίου Αντίθετα ξαναχρησιμοποιουνται οι ίδιες σακούλες απορριμμάτων, οι τάξεις καθορίζονται ποτε ποτε και πρέπει οι εκπαιδευτικοι να έχουν για να δίνουν στα παιδιά τα απαραίτητα καθαριστικα ιδίως στην πρωτοβαθμια εκπαίδευση.

Σαϊνης Χρήστος
|

Τα μαθήματα Δεκέμβρη και Γενάρη, έπρεπε να ξεκινάνε μετά τις 09:00.
Στα Ιωάννινα στις 08:00 που πάνε οι μαθητές στα σχολεία, η θερμοκρασία από αρχές Δεκέμβρη μέχρι σήμερα είναι σταθερά κάτω από -5 έως -10.
Στις 09:00 η θερμοκρασία πλησιάζει το 0. (-2,-1)
Ας δώσουν σημασία και σε αυτό.
Σκεφτείτε παιδιά του δημοτικού στις 08:00 το πρωί στους -10.
Εξασθενεί ο οργανισμός τους μέσα στον παγετό και μετά γίνεται ευκολότερο να κολλήσουν και να εκδηλώνουν ίωση.

Γρίπη στη Γ λυκείου
|

πέρσι όλοι αρρώστησαν και αναμένετε να συμβεί το ίδιο και φέτος.
το ανοσοποιητικό των παιδιών της Γ λυκείου είναι ευαίσθητο γι αυτο και σε κάποια σχολεία δε χαλάνε και πολύ μελάνι ..

Γιώργος Σ
|

Όπως αναφέρει προηγούμενος σχολιαστής, να διευκρινιστει τι θα γίνει με τις απουσίες των μαθητών, αλλά να ληφθούν μέτρα ώστε ε να μην επαναληφθούν τα περσινό φαινόμενο να "ασθενεί" από γρίπη το 80% των μαθητών της Γ Λυκείου για να είναι γεμάτα τα φροντιστήρια!

Παναγιώτης
|

Παρακαλώ τους αρμόδιους να διευκρινίσουν άμεσα τι θα συμβεί με τις απουσίες των ασθενών μαθητών, ειδικά των μαθητών της Γ' Λυκείου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ