Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Α.Τ.Ε.Ε.Ν.: Αντιστοίχησε πτυχίο ιδιωτικού κολεγίου με διάρκεια φοίτησης 5 εξαμήνων με πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ με διάρκεια φοίτησης 5 ετών!

Δημοσίευση: 12/02/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Όπως είχαμε επισημάνει και μέσα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Νομοσχεδίου, με την ψήφιση του άρθρου 50 του Ν. 4653/2020, η Κυβέρνηση δρομολόγησε την υποβάθμιση των επιστημονικών προσόντων που θα πρέπει να κατέχουν οι μελλοντικοί Έλληνες εκπαιδευτικοί.

Πλέον στους επόμενους σχετικούς διαγωνισμούς θα είναι δυνατή η πρόσληψη πτυχιούχων αλλοδαπής που δεν διαθέτουν πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αλλά θα έχουν απλώς εξασφαλίσει την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών τους από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καθίσταται σαφές ότι, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση η Κυβέρνηση υλοποιεί στοχευμένα και ενισχύει θεσμικά μια διαδικασία που έχει «εφευρεθεί» με αποκλειστικό σκοπό την αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν τα ελληνικά κολέγια μέσω ξένων πανεπιστημίων, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στην υποβάθμιση των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αδιαφορώντας για τις μελλοντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια εκπαίδευση και την κοινωνία γενικότερα.

Πρόσφατα το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αντιστοίχησε πτυχίο από ιδιωτικό κολέγιο με διάρκεια φοίτησης πέντε εξαμήνων με πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ με διάρκεια φοίτησης πέντε ετών!

Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία της αντιστοίχισης βασίστηκε στην απλή, γραφειοκρατική σύγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών των δυο σχολών.

Είναι αυτή επιστημονικά τεκμηριωμένη και δίκαιη διαδικασία;

Όπως είναι κατανοητό ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν ιδιωτικά κολέγια τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010, η εν λόγω διαδικασία συντελείται ουσιαστικά με έναν απλό διοικητικό και αυτοματοποιημένο έλεγχο των τίτλων σπουδών, σε όλους τους επιστημονικούς τομείς και ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ,

Ερωτάται η Υπουργός:

1.    Πόσοι είναι οι υπάλληλοι, ανά κλάδο και ειδικότητα που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο Τμήμα;

2.    Οι εν λόγω υπάλληλοι διαθέτουν το πλήθος και το επιστημονικό εύρος των ακαδημαϊκών προσόντων που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων αναγνώρισης που αφορούν όλους τους επιστημονικούς φορείς;

3.    Ποια είναι αναλυτικά η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας;

4.    Πόσες είναι μέχρι σήμερα οι σχετικές αποφάσεις αναγνώρισης που έχει εκδώσει ο Προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και ποια συγκεκριμένα ιδρύματα αφορούν;

5.    Πόσες και ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ο εν λόγω Προϊστάμενος εξέδωσε απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με το άρθρο 57Α του Π.Δ. 38/2010;

6.    Πώς θα διαχειριστεί το Υπουργείο σας τις στρεβλώσεις και τις αδικίες που έχει δημιουργήσει η νομοθέτησή σας; Είναι δυνατόν τα 5 εξάμηνα φοίτησης να είναι ισοδύναμα με τα 5 έτη;

7.    Πώς θα διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου σας τις χιλιάδες των αιτήσεων που βρίσκονται σήμερα σε εκκρεμότητα; Επαρκεί το προσωπικό του συγκεκριμένου Τμήματος για να μπορέσει να διεκπεραιώσει τον τεράστιο όγκο των αιτήσεων αυτών;

Η Ερωτώσα Βουλευτής                                                             
Χαρά Κεφαλίδου

Σχόλια (14)

 
Βιλι
30 Δεκ 2020 09:18

Καλά έκανε και το αντίστοιχησε γιατί ο φοιτητής είχε μεταφερόμενες μονάδες ECTS από σπουδές σε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η νομοθεσία δεν ορίζει ότι πρέπει όλες οι σπουδές να έχουν γίνει στο ίδρυμα που εκδίδει τον τίτλο γι αυτό και υπάρχει ο νόμος 1466/2007 που ορίζει το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μη σπερνετε λοιπόν λαϊκισμούς και fake news.

 
ΚΛΕΙΩ
28 Μάιος 2020 15:30

Προς ενημέρωση κας Κεφαλίδου.
Τα Βρετανικα BSc (ανάλογα με τον κλάδο) έχουν τα εξής έτη φοίτησης : 3 έτη (π.χ. παιδαγωγικό,ψυχολογία κτλ) ,4 έτη (π.χ. μηχανολόγοι,5 έτη (Ιατρική).Ένα έτος λιγότερο δηλαδή από ότι στις αντιστοιχες ειδικότητες ελληνικών Πανεπιστημίων.Σε πολλά όμως bachelor θεωρείται υποχρεωτικό το μεταπτυχιακό π.χ. για ψυχολογία για να εργαστείς ώς ψυχολόγος ή βοηθός ψυχολόγου και όχι ώς σύμβουλος θέλει μεταπτυχιακό.
Ο Ατεεν όπως αναφέρει και στην επίσημη ιστοσελιδα του ΥΠΑΙΘ:
Πεδίο εφαρμογής
Το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 περί επαγγελματικών προσόντων, υπό την προϋπόθεση να πρόκειται για τίτλους:

- τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών,

- μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και

- τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών,

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Αναγνωριση για πτυχίο με 2,5 έτη άρα ......

 
kon
26 Φεβ 2020 12:41

Τα 5 εξάμηνα ισοδυναμούν με 2,5 χρόνια σπουδών. Προφανώς του είχε αναγνωρίσει και το πανεπιστήμιο του εξωτερικού το 1 εξάμηνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση 3 ετών για τη λήψη πτυχίου είτε από κατοχή προηγούμενου πτυχίου ή από σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος.
Όλα τα bachelor στη Βρετανία και τα συνεργαζόμενα κολέγια είναι τριετή και μπορεί το πανεπιστήμιο να σε κατατάξει στο 2ο έτος σπουδών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ολοκλήρωσες τρία έτη σπουδών και φοίτησης όπως μπορεί να ισχυρίζονται μερικοί φωστήρες.
Η νομοθεσία λέει τρία έτη σπουδών και φοίτησης σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πουθενά δεν λέει ότι οι σπουδές πρέπει να έχουν γίνει εξ ολοκλήρου στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο.

 
Fotis
13 Φεβ 2020 16:47

Η Οδηγία λέει ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και αναγνωριση προσόντων...πουθενα δε γραφει ισοδυναμια τίτλου! ενα ΜΑ ή η Διοικηση Επιχειρήσεων ειναι προσόντα; πρόκειται για προσθηκη που εχει κανει η Ελλάδα! μηπως για αυτα τα πτυχια που ειναι ευρωπαϊκά μεν αλλά δεν υπάγονται στην Οδηγία των προσόντων να βρει η πολιτεία μια πραγματική λύση;

 
Leo
13 Φεβ 2020 15:14

Παίδες όλοι εσείς οι παραπάνω που γράφετε τις απόψεις σας με τι κριτήριο προσδιορίστηκε το 6μηνο στον παραπάνω σπουδαστή; Διότι από όσα γνωρίζω επειδή ήμουν στην Αγγλία αρκετά χρόνια η τελική βαθμολογία βγαίνει ανά έτος και όχι αν εξάμηνο.

 
bob mastoras
13 Φεβ 2020 13:00

Η κ. Κεφαλίδου κάνει μια ερώτηση θέλοντας να ενημερωθεί και να ενημερώσει και τους πολίτες / ψηφοφόρους. Κάνει όμως μία σειρά από λάθη και υποπίπτει σε θηριώδεις ανακρίβειες.
Θα ξεκινήσω με μία δίκη προθέσεων της κ. Κεφαλίδου. Λέει η κ. Κεφαλίδου:
«… μια διαδικασία που έχει «εφευρεθεί» με αποκλειστικό σκοπό την αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν τα ελληνικά κολέγια μέσω ξένων πανεπιστημίων, ...»
Αλήθεια; Η διαδικασία αυτή είναι μία διαδικασία που ξεκίνησε το 1989 με πρωτοβουλία της ελληνίδας επιτρόπου Βάσως Παπανδρέου (κεντρικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ τότε). Μετά από σειρά τροποποιήσεων το 2005 θεσπίζεται η Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Φυσικά η Ελλάδα επαναπαύεται και κωλυσιεργεί για να ικανοποιήσει συντεχνιακά συμφέροντα. Το 2010 όμως υπογράφεται το ΠΔ38/2010 από τους ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΡΕΠΠΑ , ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ, ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟ.
Όλοι αυτοί εφηύραν μία διαδικασία με «αποκλειστικό σκοπό» να κάνουν χατίρια σε κολέγια; Συνεχίζουν λοιπόν οι εταίροι με την ελληνική κυβέρνηση με τον Νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093 το 2012 (το μεσοπρόθεσμο) και επεκτείνουν την διαδικασία αφού διαπιστώσουν τους τακτικισμούς της ελληνικής διοίκησης. Ακολουθούν άλλοι 3 νόμοι και ένα προεδρικό διάταγμα από την ελληνική πλευρά αλλά και μερικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Όλα αυτά για τα κολέγια! Δεν νομίζω.

Τέλος πάντων οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ελάχιστο χρόνο για αναγνώριση βασικού πτυχίου τα 3 χρόνια. Με λιγότερο χρόνο απλά δεν υπάρχει αναγνώριση. Αν υπήρξε κάποιος δεν εφάρμοσε τον νόμο. Η κάποιος παραπληροφορεί για να σπείρει εντυπώσεις και να κινδυνολογήσει. Να πούμε κιόλας ότι αν ο χρόνος των προς αναγνώριση σπουδών υπολείπεται ή αν τα αντικείμενα που καλύφθηκαν διαφέρουν ουσιωδώς προβλέπεται η διαδικασία των αντισταθμιστικών μέτρων. Δηλαδή εξετάσεων. Στην περίπτωση δε των 5ετών σπουδών που καλύπτονται από επιμελητήρια (ή ΝΠΔΔ) τις εξετάσεις τις διενεργεί το επιμελητήριο.

« Οι εν λόγω υπάλληλοι διαθέτουν το πλήθος και το επιστημονικό εύρος των ακαδημαϊκών προσόντων που απαιτούνται…» Στην αρχή της εφαρμογής του ΠΔ38/2010 προβλεπόταν δε και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από ΔΕΠ για την εξέταση φακέλου υποψηφίου αν παρίστατο ανάγκη. Αν αυτό έχει καταργηθεί μπορούν απλά να το επαναφέρουν. Φοβάμαι όμως ότι ο ισχυρισμός είναι απλά προπέτασμα για να εφαρμοστούν παρελκυστικές πρακτικές.

Τόση έλλειψη ενημέρωσης της κ. Κεφαλίδου ή μήπως είναι άλλοι οι λόγοι;

 
@Βαλεντίνος
13 Φεβ 2020 10:37

Ίσες ευκαιρίες σημαίνει εξέταση μέσω πανελλαδικών όπως όλοι!

 
Ιουλία
13 Φεβ 2020 08:50

Μπορεί να μπέρδεψαν τα εξάμηνα με τα έτη. Συμβαίνουν αυτά. Οπως οι απόφοιτοι τέτοιων σχολών, να κάνουν ότι δεν καταλαβαινουν γιατί γίνονται όσα γίνονται και να θεωρούν πως είναι δίκαιο. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην εργασία, αλλά κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Δεν απαιτείται η ίδια διαδικασία εισαγωγής στα δημόσια και τα ιδιωτικά εκπαιδ. ιδρύματα και δεν είναι το ίδιο. Σορρυ.

 
Βαλεντίνος
13 Φεβ 2020 01:46

Η αγορά εργασίας είναι για όλους ! Γιατί η Ελλαδα είναι στο νούμερο 1 της καταταξης των κρατων με τους περισσότερους φοιτητες σε ξενες χωρες ??? Γιατί τοσα χρονια εχουμε χιλιάδες επαγγελματικά ομήρους του Θεσμου Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και πρώην Σ.Α.Ε.Π. ?? Που είναι οι ίσες ευκαιρίες ? Η αγορά εργασίας ειναι για ολους !

 
ΠΕΤΡΟΣ
12 Φεβ 2020 20:23

Μάθετε κ εσείς οτι πολλοί κατατάσσονται στο 2ο ή και 3ο ετος σπουδών σε βρετανικα πανεπιστημια μετα απο φοίτηση σε ΙΕΚ και ο πραγματικος χρόνος σε πανεπιστήμιο δεν είναι καν 3 έτη/6 εξαμηνα. Οποτε αυτό που λέει η Κεφαλίδου δεν είναι αβάσιμο

 
THOMAS
12 Φεβ 2020 20:00

Καλά έκανε και Αντιστοιχήθηκε ...............

 
ΤΕΙ Αθήνας
12 Φεβ 2020 19:49

Πτυχιούχος ΤΕΙ (ΑΕΙ βάσει του άρθρου 16 του συντάγματος παρ. 5, των νόμων 2916/2001, 3549/2007, 4009/2011 και 4485/2017, του EQF) με 240 ECTS επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων θεωρείται κατώτερος των κολεγίων και των υπολοίπων ΑΕΙ της χώρας.
Τα "συγχαρητήριά" μας σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν!
300 Βουλευτές και ούτε ένας δεν νοιάζεται να κάνει ερώτηση για την αντιστοίχιση των πτυχιούχων των ΤΕΙ οι οποίοι είναι 400.000!
Αυτή είναι η Ελλάδα!!!!

 
Ξεχάσατε τα διδακτορικα
12 Φεβ 2020 15:31

Τα διδακτορικα με επαγγελματική ισοτιμία;;;

 
Μαρια
12 Φεβ 2020 15:18

Μάθετε αγαπητή βουλευτίνα τα βασικά: ΔΕΝ υπάρχει bachelor ευρωπαικου πανεπιστημίου διάρκειας μικρότερης των 3 ετών (6 εξάμηνα )

ΑΠΛΑ, Κουβέντα να γίνεται κ να φαινόμαστε "αγωνιστές" κ τιμητές της "δημόσιας" εκπαίδευσης...
Σας βαρέθηκε πια ο κόσμος με την παραπληροφόρησή σας!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ