ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

21 Πανεπιστημιακοί: Προβληματική η χωρίς μελέτη εισαγωγή θεματικών ενοτήτων Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής γλώσσας και Ρομποτικής στην προσχολική εκπαίδευση

Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 14/02/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετέχουν μέλη όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων  Προσχολικής Εκπαίδευσης της χώρας, παρακολουθεί με ανησυχία τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με την εισαγωγή θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν την αγγλική γλώσσα, τη φυσική αγωγή και τη ρομποτική στο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων.

Βασική επιδίωξη της προσχολικής εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από την έρευνα και τεκμηριώνεται από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, δηλαδή η υποστήριξη της ανάπτυξης όλων των ικανοτήτων τους και η συναισθηματική και κοινωνική τους ενδυνάμωση.

Προκειμένου αυτή η επιδίωξη να επιτυγχάνεται είναι σημαντικό να βασίζεται σε μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση και να υποστηρίζεται από ενημερωμένους και δημιουργικούς εκπαιδευτικούς, εκπαιδευμένους για όσα αναλαμβάνουν.

Στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης μόνο εκπαιδευτικοί που έχουν ειδίκευση αλλά και σχετική γνώση και εμπειρία για την προσέγγιση των μικρών ηλικιών, όπως αυτή προκύπτει από τη φοίτηση τους σε Πανεπιστημιακά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, μπορούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο στα νηπιαγωγεία. 

Το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων ενεργοποιείται εδώ και δώδεκα χρόνια με ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες που επιδιώκουν να υποστηρίζουν τη θεωρητική και την πρακτική γνώση τόσο των υπηρετούντων όσο και των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η εισαγωγή νέων θεματικών ενοτήτων ακούγεται σαν ενδιαφέρουσα προοπτική, όμως οι όποιες αλλαγές στην εκπαίδευση είναι αναγκαίο να ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τα πορίσματα των ερευνών που τεκμηριώνουν το νόημα, τις επιδιώξεις και το πλαίσιο ανάπτυξής της σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα.

Στις προτάσεις που εμφανίστηκαν για το νηπιαγωγείο δεν γίνεται αναφορά σε καμία σχετική μελέτη ούτε στον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να ανταποκριθούν.

Διατυπώθηκαν βιαστικά, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς καμία διαβούλευση με αρμόδιους φορείς, όπως είναι τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων τους, το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων των Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και επίσημοι εκπαιδευτικοί φορείς όπως η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Φοβόμαστε ότι αν οι προτάσεις του Υπουργείου και του ΙΕΠ εφαρμοστούν με αυτή τη διαδικασία του επείγοντος, οι θεματικές ενότητες που εξαγγέλλονται θα πάρουν το χαρακτήρα κλασικών μαθημάτων, καταστρατηγώντας το χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης, υπονομεύοντας τις βασικές επιδιώξεις της και  μετατρέποντας το νηπιαγωγείο σε έναν τύπο σχολείου με όλα τα κακά του κατακερματισμού των μαθησιακών αντικειμένων που πλήττει τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης και επιφέρει κατακερματισμό και στις κατανοήσεις των παιδιών. Κάθε παρέμβαση στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης που επιχειρείται με αυτόν τον βιαστικό και ατεκμηρίωτο τρόπο θεωρούμε ότι είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Τα μέλη του Δικτύου

Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού, Τ.Ε.Α.Π.Η. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αυγητίδου Σοφία, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής – Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Βελλοπούλου Αγγελική, Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστημίου Πατρών

Γιόφτσαλη Κατερίνα, Ε.ΔΙ.Π. Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Πρακτικής Άσκησης, ΤΕΕΠΗ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Γκόρια Σοφία, Ε.ΔΙ.Π. Προσχολικής Παιδαγωγικής: Θεωρία και μεθοδολογία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γρηγοριάδης Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων της Αλληλεπίδρασης στην Προσχολική Ηλικία, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δαφέρμου Χαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής: Προγράμματα και Διδακτική Μεθοδολογία, Τ.Ε.Α.Π.Η. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κακανά Δόμνα, Καθηγήτρια Θεωρίας Προσχολικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Καμπεζά Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστημίου Πατρών

Κοντογιάννη Διονυσία, Επίκουρη Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Καθηγήτρια Θεωρίας και Μεθοδολογίας Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μπιρμπίλη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής στην προσχολική  εκπαίδευση, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μπότσογλου Καφένια, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οικονομίδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Προσχολικής Παιδαγωγικής, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Παπανδρέου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σιδηροπούλου Χριστίνα, Ε.ΔΙ.Π. Διδακτικής Μεθοδολογίας - Πρακτικής Άσκησης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σοφού Ευστρατία, Λέκτορας Γενικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής της Διδακτικής Πράξης, Τ.Ε.Α.Π.Η. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τζεκάκη Μαριάννα, Ομότιμη Καθηγήτρια Επεξεργασίας της Πληροφορίας, Διδασκαλίας και Μάθησης Μαθηματικών Εννοιών, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τσάφος Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής Θεωρίας και Αναλυτικών Προγραμμάτων, Τ.Ε.Α.Π.Η. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φάκου Αιμιλία, Ε.ΔΙ.Π. Κοινωνιολογίας των Παιδαγωγικών Πρακτικών, Τ.Ε.Α.Π.Η. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ετικέτες: 
Νηπιαγωγεία

Σχόλια (8)

 
Εκπαιδευτικός
18 Φεβ 2020 09:13

Πολλά έχουν δει τα μάτια μου μ'αυτό μου φέρνει τρόμο!

 
μελος δεπ
17 Φεβ 2020 11:34

μηπως οι αποψεις ειναι κομματικα κινουμενες;;
οι προτασεις της υπουργου ειναι εξαιρετικες

 
@ Βιοπληροφορική
16 Φεβ 2020 20:59

Μπορούν τα παιδιά ηλικίας 10 ετών να διδαχθούν προγραμματισμό χωρίς να έχουν ξεκινήσει σεμινάρια ρομποτικής από το νηπιαγωγείο.

Σκοπός του σχολείου πρέπει να είναι λίγα και στοχευμένα μαθήματα, με απογευματινό ωράριο για παράλληλες δραστηριότητες (πχ. αθλητισμό, τέχνες, επιστημονικούς ομίλους)

 
Βιοπληροφορική
16 Φεβ 2020 13:58

Δεν πειράζει που δεν μπορούν να διδάξουν ρομποτική οι νηπιαγωγοί. Ας προσλάβει το υπουργείο επιστήμονες της πληροφορικής να αναλάβουν το αντικείμενο.

 
παράξενη χώρα
16 Φεβ 2020 05:37

Λογική η ανησυχία στη χώρα που ζούμε.
Μήπως όμως υπάρχει κάποιος ορθολογικός σχεδιασμός; Μήπως δεν απειλείται κάτι από όλα αυτά που αναφέρονται; Μήπως τελικά έχει κάποιο νόημα η ιδέα και καλό είναι να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της;
Μήπως η νευρική άρνηση και αντίδραση είναι χειρότερη από την συστηματική παρακολούθηση του θέματος;;;;;;

 
Δημήτρης Κ.
15 Φεβ 2020 18:23

Πολύ σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη των μελών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης. Ας το διαβάσει η κ. Κεραμέως και ο τοποθετημένος από αυτή στο ΙΕΠ κ. Αντωνίου.

 
Πειραματόζωα
15 Φεβ 2020 11:00

Στην κοινωνία της άγνοιας και της ημιμάθειας (χειρότερη της αμάθειας) τα εκπαιδευτικά αντικείμενα έχουν απωλέσει την φυσική τους υπόσταση. Έτσι, για να δείξουν κάποιο έργο οι κυβερνήσεις μας (εντός της τετραετίας τους) μετατρέπουν τα υποκέιμενα του εκπαιδευτικού μας συστήματος (τα παιδιά) σε πειραματόζωα προς άσκηση (δήθεν) καινοτόμων πολιτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η φυσική κατάληξη ενός τέτοιου εφήμερου σχεδιασμού είναι πάντοτε η ευκαριακή απασχόληση κάποιων ειδικοτήτων από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που παράγονται σωρηδόν. Οι γονείς, που ήταν η προηγούμενη γενιά (πειραματόζωων) της"πειραματικής" εκπαίδευσης, αποδέχονται ότι και τα παιδία τους θα γίνουν υποκείμενα πειραματισμού?
Ίσως θα πρέπει να θυμηθούμε (τουλάχιστον όσοι τα διδαχθήκαμε) την σοφία των αρχαίων Ελλήνων και να την εφαρμόσουμε στην εκπαιδευτική πολιτική: "Ου εν τω πολλώ το εύ, αλλά εν τω εύ το πολύ". Δηλαδή ¨ΟΧΙ πολλά μαθήματα και ειδικότητες στο σύστημα βασικής επαίδευσης", "ΟΧΙ κάθε τετραετία, εισαγωγή νέων ειδικοτήτων (έχουν φτάσει σε ΠΕ-100!) στο σύστημα βασικής εκπαίδευσης".

 
ΜΙΚΗΣ
14 Φεβ 2020 20:04

Στου κασίδι το κεφάλι προβάρουν το Υ.ΠΑΙ.Θ. .Για εντυπωσιασμό!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ