Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Στα «κάγκελα» ο π.Πρύτανης του ΤΕΙ Σερρών (Κ. Μακεδονίας): Ο εξοστρακισμός των εκλεγμένων Πρυτανικών Αρχών αποτελεί καταστρατήγηση κάθε ηθικής δεοντολογίας

"Ο παντελής αποκλεισμός των μελών της πανεπιστημιούπολης των Σερρών, από τη ΔΕ του ΔΙΠΑΕ, είναι εντελώς ακατανόητος, προσβάλλει την ακαδημαϊκή της κοινότητα, προκαλεί ύποπτους συνειρμούς για το μέλλον της και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός"
Δημοσίευση: 17/02/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ακατανόητη απόφαση , που , προσβάλλει την ακαδημαϊκή της κοινότητα, χαρακτηρίζει ο πρώην Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Καθηγητής Δημήτρης Χασάπης, με ανοικτή επιστολή στην υπουργό Ν. Κεραμέως τον αποκλεισμό μελών της πανεπιστημιούπολης των Σερρών, από τη Διοικούσα του  Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, και υπογραμμίζει τα εξής:

Εξοστρακισμός εκλεγμένων Πρυτανικών Αρχών  

Η αντικατάσταση των μελών της ΔΕ που είχε ορίσει το Υπουργείο ήταν απόλυτα θεμιτή και αναμενόμενη.

Ο εξοστρακισμός όμως, και μάλιστα επιλεκτικά, των εκλεγμένων Πρυτανικών Αρχών  αποτελεί καταστρατήγηση κάθε  ηθικής δεοντολογίας και θέτει εν αμφιβόλω το όλο εγχείρημα.

Παντελής    αποκλεισμός δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός σε καμία περίπτωση

Ο παντελής  δε αποκλεισμός των μελών της πανεπιστημιούπολης των Σερρών, η οποία λειτουργεί και αναπτύσσεται εδώ και 40 έτη, είναι εντελώς ακατανόητος, αποτελεί σαφέστατη υποβάθμιση του ρόλου της, προσβάλλει την ακαδημαϊκή της κοινότητα, προκαλεί ύποπτους συνειρμούς για το μέλλον της και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός σε καμία περίπτωση.

Πρόταση

Μετά τους παραπάνω ατυχείς χειρισμούς η ΔΕ έχει πλέον απωλέσει κάθε ηθικό και νομικό έρεισμα. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η άμεση τροποποίηση της σύνθεσής της ώστε, εφόσον αυτή παραμείνει δεκαπενταμελής, να συμπεριληφθεί ένας αντιπρόεδρος και δύο μέλη από την πανεπιστημιούπολη Σερρών. Μόνο έτσι αποκαθίσταται η ισότιμη συμμετοχή της όσο διαρκεί η μεταβατική περίοδος, η οποία θα πρέπει να λήξει το συντομότερο δυνατό.

Ολοκληρώθηκε η ένταξη των 400   μελών ΔΕΠ

Αυτό το τελευταίο επιβάλλεται από το γεγονός ότι έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί η ένταξη των 400 περίπου μελών ΔΕΠ σε τακτικές οργανικές θέσεις, οπότε τίποτα δεν δικαιολογεί την παράταση της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής πέραν του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Κάθε πανεπιστημιούπολη θα εκπροσωπείται από έναν τουλάχιστον αντιπρύτανη

Η ΔΕ θα πρέπει, αφού διασφαλίσει (ενδεχομένως μέσω απόφασης που θα ενσωματωθεί αργότερα στον εσωτερικό κανονισμό) ότι κάθε πανεπιστημιούπολη θα εκπροσωπείται από έναν τουλάχιστον αντιπρύτανη, να περιορισθεί στην διεκπεραίωση της καθημερινότητας και να δρομολογήσει την προκήρυξη πρυτανικών εκλογών.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

Σας απευθύνω την ανοιχτή αυτή επιστολή, επειδή η πρόσφατη απόφασή σας για την ανασύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  (ΦΕΚ 106, τ. ΥΟΔΔ/14.2.2020) χρήζει άμεσης θεραπείας.

Η συγχώνευση των τεσσάρων Ιδρυμάτων που συναποτελούν το (νέο) Διεθνές Πανεπιστήμιο,  ήταν αντικειμενικά η δυσκολότερη και πολυπλοκότερη όλων των αντιστοίχων διαδικασιών. Αφορούσε την απορρόφηση από ένα μικρό κεντρικό πανεπιστήμιο, με ένα ιδιαίτερο, εμβληματικό νομικό καθεστώς, χωρίς όμως προπτυχιακούς φοιτητές και με μονοψήφιο αριθμό μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού, τριών μεγάλων ΤΕΙ, με εκατοντάδες μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και μεγάλη γεωγραφική διασπορά.
 
Το όλο εγχείρημα στηρίζεται στο όραμα της δημιουργίας ενός σύγχρονου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, το οποίο θα λειτουργεί υπέρ όλων των συνιστωσών του.  Αν και πρόκειται για ένα ακόμη (πολύ μεγάλο) Πανεπιστήμιο με έδρα την Θεσσαλονίκη, το ακαδημαϊκό έργο που επιτελείται στην περιφέρεια όχι μόνο διατηρείται αλλά και αναβαθμίζεται, συνεχίζοντας έτσι να στηρίζει αποφασιστικά την περιφερειακή οικονομία και ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, το νέο Ίδρυμα όχι μόνο διασφαλίζει το μέχρι τώρα επιτελούμενο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο έργο παροχής ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αλλά το επεκτείνει στην πράξη και σε προπτυχιακό επίπεδο.

Στον ιδρυτικό νόμο 4610/2019 του νέου Ιδρύματος προβλέφθηκε η συμμετοχή στην Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου, τα μέλη της οποίας όριζε το Υπουργείο Παιδείας, και των εκλεγμένων Πρυτανικών  Αρχών των τριών ΤΕΙ. Είχαν άλλωστε εκλεγεί από το σύνολο του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων τους μόλις πριν ενάμιση χρόνο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλιζόταν κατ’ αρχήν η απρόσκοπτη συνέχεια της ακαδημαϊκής λειτουργίας τους. Κυρίως όμως η ισότιμη συμμετοχή τους στην λήψη των αποφάσεων κατά την κρίσιμη αρχική φάση του εγχειρήματος, κατά την οποία έπρεπε, πέρα από την αντιμετώπιση των μεγάλων οργανωτικών προκλήσεων, να αποφευχθούν τυχόν τριβές μεταξύ των μελών της διευρυμένης πλέον ακαδημαϊκής κοινότητας και να καλλιεργηθεί το αίσθημα ότι είναι συναγωνιστές και όχι ανταγωνιστές.

Η αντικατάσταση των μελών της ΔΕ που είχε ορίσει το Υπουργείο ήταν απόλυτα θεμιτή και αναμενόμενη.

Ο εξοστρακισμός όμως, και μάλιστα επιλεκτικά, των εκλεγμένων Πρυτανικών Αρχών  αποτελεί καταστρατήγηση κάθε  ηθικής δεοντολογίας και θέτει εν αμφιβόλω το όλο εγχείρημα.

Ο παντελής  δε αποκλεισμός των μελών της πανεπιστημιούπολης των Σερρών, η οποία λειτουργεί και αναπτύσσεται εδώ και 40 έτη, είναι εντελώς ακατανόητος, αποτελεί σαφέστατη υποβάθμιση του ρόλου της, προσβάλλει την ακαδημαϊκή της κοινότητα, προκαλεί ύποπτους συνειρμούς για το μέλλον της και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός σε καμία περίπτωση.

Μετά τους παραπάνω ατυχείς χειρισμούς η ΔΕ έχει πλέον απωλέσει κάθε ηθικό και νομικό έρεισμα. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η άμεση τροποποίηση της σύνθεσής της ώστε, εφόσον αυτή παραμείνει δεκαπενταμελής, να συμπεριληφθεί ένας αντιπρόεδρος και δύο μέλη από την πανεπιστημιούπολη Σερρών. Μόνο έτσι αποκαθίσταται η ισότιμη συμμετοχή της όσο διαρκεί η μεταβατική περίοδος, η οποία θα πρέπει να λήξει το συντομότερο δυνατό.

Αυτό το τελευταίο επιβάλλεται από το γεγονός ότι έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί η ένταξη των 400 περίπου μελών ΔΕΠ σε τακτικές οργανικές θέσεις, οπότε τίποτα δεν δικαιολογεί την παράταση της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής πέραν του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Η ΔΕ θα πρέπει, αφού διασφαλίσει (ενδεχομένως μέσω απόφασης που θα ενσωματωθεί αργότερα στον εσωτερικό κανονισμό) ότι κάθε πανεπιστημιούπολη θα εκπροσωπείται από έναν τουλάχιστον αντιπρύτανη, να περιορισθεί στην διεκπεραίωση της καθημερινότητας και να δρομολογήσει την προκήρυξη πρυτανικών εκλογών.

Με εκτίμηση

Δημήτριος Δ. Χασάπης
Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ
Πρώην Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του ΔΙΠΑΕ
Πρώην Πρύτανης του ΤΕΙ ΚΜ

Σχόλια (13)

 
Σωστό και μετρημένο
17 Φεβ 2020 08:55

Πιστεύω ότι είναι μία ισορροπημένη επιστολή, με αιτιολογημένα επιχειρήματα και χωρίς λαϊκισμούς.

Ο κ. Χασάπης, όμως, ανέκαθεν αποτελούσε την εξαίρεση στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών. Ίσως γι' αυτό και οι Σέρρες δεν εκπροσωπήθηκαν.

Ελπίζω η κα Υπουργός να αναθεωρήσει και να καταστήσει τη Διοικούσα αντιπροσωπευτικότερη, αλλά μόνον με τα κατάλληλα άτομα.

 
Αριστέα
17 Φεβ 2020 08:59

Ευχόμαστε να ακουστεί η φωνή του κου Χασάπη. Είναι ένας αξιόπιστος άνθρωπος με γνώσεις πάνω στη Διοίκηση και έχει αποδείξει.

 
Νίκος
17 Φεβ 2020 11:04

Πολύ ορθή η τοποθέτηση του κ. Χασάπη, και δίκαιο το αίτημά του, που είναι και αίτημα όλης της πανεπιστημιούπολης των Σερρών.
Λύση υπάρχει, και είναι εύκολη: να αντικατασταθούν τα «εξωτερικά» μέλη της Διοικούσας με μέλη από την πανεπιστημιούπολη των Σερρών. Άλλωστε, είναι προσβλητικό για ένα πανεπιστήμιο 400 μελών ΔΕΠ να υπάρχουν εξωτερικά μέλη στη Διοικούσα του, και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις χαμηλής βαθμίδας και χωρίς καμία διοικητική εμπειρία.
Κυρία Υπουργέ, σας παρακαλούμε να προσέξετε το δίκιο αίτημα του κ. Χασάπη!

 
Ευτύχιος
17 Φεβ 2020 11:43

@Νίκος
Δίκαιο το αίτημα του κ. Χασάπη και των Σερρών σχετικά με την εκπροσώπηση. Το σωστότερο, όμως, είναι να γίνουν εκλογές για αιρετή πρυτανική αρχή, το συντομότερο δυνατό, όπως αρμόζει σε ένα πανεπιστήμιο με περισσότερα από 400 μέλη ΔΕΠ! Ο ρόλος της διορισμένης Διοικούσας πρέπει να είναι προσωρινός (έως 31/8/2020) και να ασχοληθεί μόνο με τρέχοντα λειτουργικά ζητήματα του πανεπιστημίου.

 
@Σωστό και μετρημένο
17 Φεβ 2020 12:58

Δηλαδή εκτός από τον κ. Χασάπη, οι λοιποί Σερραίοι που βρίσκονταν στην προηγούμενη Διοικούσα ήταν ανίκανοι; Επειδή φαίνεσαι Σερραίος, σε παρακαλώ να μην παραπληροφορείς. Τι θα πει εξαίρεση;

Πρέπει να γίνουν εκλογές αλλά να περάσει διάταξη ποσόστωσης στην εκπροσώπηση. Αλλιώς οι Θεσσαλονικείς θα τους εκλέξουν όλους.

 
Πατέρας φοιτητή ΔΙΠΑΕ
17 Φεβ 2020 14:25

Πολύ σωστά το έθεσε ο Πρώην Πρύτανης του ΤΕΙ ΚΜ κ. Χασάπης.
Φροντίστε κ. Υπουργέ να διορθώσετε άμεσα την αδικία και να εκπροσωπηθεί ισότιμα η πόλη και ο νομός των Σερρών στο νέο ΔΙΠΑΕ. Δεν θα ανεχθούμε καμία υποβάθμιση στις σπουδές των παιδιών μας!!

 
@Σωστό και μετρημένο
17 Φεβ 2020 14:52

Δημοκρατικές διαδικασίες με ποσοστώσεις στην εκπροσώπηση είναι κοροϊδία.
Όλες οι αντιδράσεις εκπηγάζουν από την μη εκπροσώπηση ενός campus και η αναφορά σε εκλογές είναι ο μανδύας για την "δικαιολόγηση" τους.
Οι Σέρρες κατάφεραν και πήραν την έδρα της κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών και δεν κατάφεραν να βγάλουν Κοσμήτορα από τις Σέρρες καθώς αριθμητικά η Σίνδος υπερτερεί.
Κάτι ήξεραν οι Σερραίοι και οι Καβαλιώτες που όταν αρχικά η Σίνδος είχε αρνηθεί να ενσωματωθεί στο σχήμα του "νέου" Διεθνούς χαιρόντουσαν. Τώρα οι αποσχιστικές τοπικιστικές τάσεις απλώς θα εκδηλωθούν πιο γρήγορα.

 
@ @Σωστό και μετρημένο (17 Φεβ 2020 14:52)
17 Φεβ 2020 22:32

Αγαπητέ φίλε, στο σχόλιο σας γράφετε.
«Δημοκρατικές διαδικασίες με ποσοστώσεις στην εκπροσώπηση είναι κοροϊδία.»

Βουλευτικές Εκλογές: Κάθε εκλογική περιφέρεια, ανάλογα με τον πληθυσμό της, εκπροσωπείται με ορισμένο αριθμό βουλευτών.

Μήπως εννοείτε ότι και οι δημοκρατικές διαδικασίες των βουλευτικών εκλογών, που όντως έχουν ποσόστωση στην εκπροσώπηση, είναι και αυτές κοροϊδία ???

Φυσικά, στα μονοπρόσωπα όργανα ενός Ιδρύματος (Κοσμήτορας, Πρύτανης) δεν μπορεί να υπάρχει ποσόστωση. Στους Αντιπρυτάνεις (4 το πλήθος) όμως θα μπορούσε.

 
Κωνσταντίνος
18 Φεβ 2020 09:37

Απ' ότι φαίνεται αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα του Χασάπη και των συν αυτώ, η μη εκπροσώπησή τους στη διοικούσα του Διεθνούς πανεπιστημίου...το ότι έχουν σχολές πενταετούς φοίτησης που δίνουν σκέτο bachelor , το ότι οι νυν πτυχιούχοι τους μηχανικοί δε θα μπορούν ούτε τακτοποίηση αυθαιρέτων να κάνουν μόνοι τους, το ότι έχουν φοιτητές "ξεκρέμαστους" και απόφοιτους χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα από το 1983 και βάσεις εισαγωγής κάτω του 10 γι' αυτούς τους λόγους (εξού και το ότι δεν τους υπολογίζουν) δε φαίνεται να τους πειράζει!

 
@@@Σωστό και μετρημένο
18 Φεβ 2020 11:11

Αγαπητέ συνάδελφε, μπερδεύεις την πολιτική με τον ακαδημαϊκό χώρο.
Οι εκλογές για τη διοίκηση ενός Ιδρύματος δεν έχουν καμία αναλογία με τις βουλευτικές εκλογές και δεν θα έπρεπε να έχουν και καμία πολιτική χροιά. Ποσόστωση υπάρχει στην διοίκηση του Ιδρύματος καθώς αντιπροσωπεύονται όλες οι Σχολές του από τους εκλεγμένους Κοσμήτορες τους.
Η ποσόστωση που προτείνεις στους αντιπρυτάνεις δεν υπάρχει σε κανένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα, ακόμα και σε αυτά που έχουν περισσότερα του ενός campus (Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Αττικής).

 
ΔΕΠ
18 Φεβ 2020 14:41

πολύ ωραία τα λέτε (τώρα) αγαπητέ πρώην πρύτανη ! Δεν άκουσα όμως λέξη (για εκλογές) όσο ήσασταν εσείς στην 'καρέκλα' σας ... προσωρινά και μέχρι το 2022. Καταφέρατε λέτε τώρα να ολοκληρωθεί η ένταξη των 400 περίπου μελών ΔΕΠ σε τακτικές οργανικές θέσεις, μετά δηλαδή από 8 μήνες (!) για μια απλή πράξη της ΔΕ (που εσείς ήσασταν), για τις χαμηλές βαθμίδες και για μια, λίγο πιο σύνθετη πράξη (!) για τη βαθμίδα των καθηγητών (που ο νόμος προέβλεπε το πολύ 2 μήνες για αυτούς που είχαν τα προσόντα !). Κάποιοι λένε ότι αυτή η καθυστέρηση έγινε ακριβώς για να παραμείνουν (οι πρώην εκλεγμένοι) στη θέση τους.
Και ζητάτε τώρα να διασφαλίσει (ενδεχομένως μέσω απόφασης που θα ενσωματωθεί αργότερα στον εσωτερικό κανονισμό) ότι κάθε πανεπιστημιούπολη ... θα εκπροσωπείται από έναν τουλάχιστον αντιπρύτανη, ενώ στον νέο οργανισμό, που εσείς ως μέλος της ΔΕ διαμορφώσατε και βγήκε ήδη σε σχετικό ΦΕΚ, όλες οι γενικές Διευθύνσεις (των διοικητικών υπηρεσιών αλλά και του ΕΛΚΕ) συγκεντρώνονται στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως πρόβλεψη για διοικητική αποκέντρωση !
Κρίμα λοιπόν, που τα 'αυτονόητα' έρχονται στην πρώτη γραμμή, τώρα που 'χάσατε' την καρέκλα σας και χωρίς να πετ'υχετε τίποτα, ώστε να λειτουργήσει το νέο σχήμα του ... διεθνούς κατά τα άλλα πανεπιστημίου μας αποκεντρωμένα και αποτελεσματικά ....

 
@ΔΕΠ
18 Φεβ 2020 16:59

Ο κ. Χασάπης φταίει για την απαράδεκτη κατάσταση ή η κεφαλή της Διοίκησης; Το τεράστιο σχήμα της προηγούμενης Διοικούσας, η συσκότιση που επικρατούσε είνα ιαπόρροια της ανικανότητας μόνο του κ. Χασάπης. Ο άνθρωπος αναφέρει κάτι απολύτως λογικό: πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση από τον κόμβο των Σερρών για να μεταφέρονται με ακρίβεια και ταχύτητα τα προβλήματα στο όργανο λήψης αποφάσεων.
Επίσης, κακά τα ψέματα, σε κάθε κατανομή κονδυλίων, σε κάθε κατανομή ΔΕΠ και υποτρόφων, σε κάθε διαγωνισμό σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν οι παρόντες στα κέντρα εξουσίας όχι μόνο στο ΔΙΠΑΕ αλλά παντού στην υφήλιο και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.
Ο κ. Χασάπης υποστηρίζει ότι το εγχείρημα πρέπει να στηρίζεται σε ισότιμο ρόλο όλων των εταίρων.

 
@@@@Σωστό και μετρημένο
18 Φεβ 2020 18:20

Κανένα ίδρυμα στη χώρα δεν προέκυψε από τη συνένωση 4 ιδρυμάτων, μες τρεις πλήρως λειτουργούσες πανεπιστημιουπόλεις (αυτή του ΔΙΠΑΕ απλώς δεν υπήρχε). Δεν αναφέρεται ο κ. Χασάπης στα μεμονωμένα τμήματα (Κατερίνη, Κιλκίς, Διδυμότειχο κ.ά.) αλλά σε υφιστάμενες μεγάλες δομές με πλήθος τρεχουσών αναγκών, οι οποίες πρέπει να εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση.

Για να προλάβω πιθανό σχολιασμό: Τα εξακτινωμένα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πελοποννήσου απέκτησαν εξ αρχής αυτή τη λογική και δεν προέκυψαν από εθελούσια συνέργεια μεταξύ απολύτως οργανωμένων ιδρυμάτων, με πολυετή παρουσία και επνεδύσεις.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ