Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Έτοιμα τα πορίσματα των 16 “σοφών” για τα νέα Προγράμματα Σπουδών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Στα σχέδια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας είναι μέχρι το καλοκαίρι να έχουν συνταχθεί τα νέα Προγράμματα Σπουδών
Δημοσίευση: 20/02/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Έτοιμα είναι τα πορίσματα για τα νέα Προγράμματα Σπουδών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου των 16 “σοφών” πανεπιστημιακών δασκάλων, που   όρισε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεννόηση με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Οι 16 “σοφοί” πέρασαν  από “κόσκινο” όλα τα υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, και  κατέληξαν σε δύο σκέλη προτάσεων:

α/ Για έναν αριθμό Προγραμμάτων Σπουδών να εκπονηθούν νέα, και   

β/ για  έναν άλλο αριθμό την αναθεώρηση υπαρχόντων.

Στα σχέδια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας είναι μέχρι το καλοκαίρι να έχουν συνταχθεί τα νέα Προγράμματα Σπουδών.

Δημιουργία Μητρώου – Υπομητρώων Εμπειρογνωμόνων

Ετσι τις επόμενες ημέρες ο ΙΕΠ θα προχωρήσει στη δημιουργία    Μητρώου  Εμπειρογνωμόνων τόσο για τους Επόπτες/Αξιολογητές όσο και για τους Εκπονητές.

Το εν λόγω Μητρώο  θα διαχωρίζεται σε Υπο-Μητρώα αναλόγως του Γνωστικού Πεδίου και των Γνωστικών Αντικειμένων (μαθημάτων) ή/και κατά ομάδες γνωστικών αντικειμένων.

Το Μητρώο θα δημιουργηθεί με μέριμνα και ευθύνη του Ι.Ε.Π., κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με σαφώς καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία Εμπειρογνωμόνων.

Οι Εμπειρογνώμονες θα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι Επόπτες/Αξιολογητές που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο και στις διαδικασίες εκπόνησης ΠΣ, υποστηρικτικού υλικού, εκπαιδευτικών πακέτων, παραγωγής επιμορφωτικού υλικού, σχεδιασμού επιμορφωτικών σεμιναρίων διά ζώσης και εξ αποστάσεως καθώς και υλοποίησης επιμόρφωσης.

Αναλόγων προσόντων θα είναι και οι Εκπονητές που θα ενταχθούν στο Μητρώο.

Τα συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο και ο τρόπος λειτουργίας του θα αναφέρονται ρητά στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί για τον σκοπό αυτόν.

Η επιλογή τους θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. στην οποία θα δύνανται να συμμετέχουν τα μέλη της ΕΟΕ.

Η επιλογή των Εμπειρογνωμόνων από το Μητρώο θα γίνεται με απόφαση του ΔΣ του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με σχετικό πρακτικό επιλογής της ανωτέρω επιτροπής.

Από το Μητρώο θα καλύπτονται οι ανάγκες του έργου των Επιστημονικών Ομάδων σε Επόπτες/Αξιολογητές και Εκπονητές σε διαρκή βάση.

Οι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο Μητρώο (υπο-μητρώα) δύνανται να αξιοποιηθούν για την επιστημονική εποπτεία/αξιολόγηση ή εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού ή και υλοποίηση της επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με την οποία η παρούσα Πράξη είναι συμπληρωματική και σε συνέργεια.

Η λειτουργία του Μητρώου θα είναι διαρκής, καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης.

Ανά διαστήματα, εφόσον υπάρχουν νέες εγγραφές το Μητρώο θα εμπλουτίζεται.

Από αυτό θα αντλούνται οι επιστημονικοί συνεργάτες /εμπειρογνώμονες της Πράξης.

Υπομητρώο Επιμελητών/Επιμελητριών κειμένων

Παράλληλα θα δημιουργηθεί Υπομητρώο Επιμελητών/Επιμελητριών κειμένων (εφεξής Επιμελητές) οι οποίοι/οποίες θα επεξεργαστούν τα ΠΣ, το υποστηρικτικό υλικό και λοιπά παραδοτέα που θα παραχθούν ώστε να εξασφαλιστεί η γλωσσική επιμέλεια (όπως διόρθωση γλωσσικών-ορθογραφικών και τυπογραφικών σφαλμάτων, ομοιομόρφηση κειμένου).

Σημειώνεται ότι το μητρώο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Πράξης θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης με οποιαδήποτε αντίστοιχη εφαρμογή αναπτυχθεί σε κεντρικό επίπεδο από το ΥΠΑΙΘ (π.χ. Ενιαίο Μητρώο Επιμορφωτών), ενώ η δημιουργία του δεν συνεπάγεται κόστος για την Πράξη.

Οι 16 “σοφοί”

Οι 16 “σοφοί”  που εξέδωσαν τα πορίσματα για τα Προγράμματα Σπουδών είναι οι εξής, ανά Επιστημονική Επιτροπή:

Α) Για τα Γνωστικά Πεδία: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά:

1. Καλκάνης Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

2. Πόταρη Δέσποινα, Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

3. Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Β) Για τα Γνωστικά Πεδία: Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πρώτη Σχολική Ηλικία:

1. Βαϊόπουλος Βάιος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2. Βιρβιδάκης Στυλιανός, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ

3. Καζάζης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, ΑΠΘ

4. Κουτσογιάννης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, ΑΠΘ

5. Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Αναπ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ

6. Μπιρμπίλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ

7. Νάκας Αθανάσιος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

8. Σπανός Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Γ) Για τα Γνωστικά Πεδία: Κοινωνικές Επιστήμες, Μουσική και Καλλιτεχνική Παιδεία:

1. Κορναράκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας, ΕΚΠΑ.

2. Μαραγκουδάκης Μανούσος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3. Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Επιστήμης και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

4. Τζαμαργιάς Παναγιώτης, ΕΔΙΠ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

5. Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ».

Σχόλια (20)

 
DK
20 Φεβ 2020 12:18

Ελπιζω οι "σοφοι" να έχουν περάσει μερικές φορές εξω απο Δημοσιο Σχολειο.
Το ιδανικο θα ήταν να εχουν μπει και μεσα σε ταξη , αλλα αυτό το βλεπω δυσκολο...

 
Θεόδωρος
20 Φεβ 2020 12:27

Δηλαδή το Υπουργείο θα υιοθετήσει εισηγήσεις άλλων, ενώ είναι το σοφότερο ;;

 
Κ
20 Φεβ 2020 12:57

Υπάρχει ενημέρωση για το ποια ΠΣ αναμένονται να αλλάξουν;

 
Κλίμακα ριχτερ
20 Φεβ 2020 14:56

Πρώτα θα γίνει ο σεισμός, μετά το τσουνάμι θα πάρει παλιές αντιλήψεις, συντεχνίες, έξυπνα πολυμερή, οικονομικές κατευθύνσεις πολύ πολύ μακριά..

 
KIN
20 Φεβ 2020 15:14

Οι εκπαιδευτικες ...... απορρυθμισεις ( απόπειρες μεταρρύθμισης) εναλλασσονται, όσο εναλλασσονται και οι κυβερνήσεις που τις επιχειρούν. Πάλι εξαγγελίες - υποσχέσεις ότι ΘΑ γίνουν στο μέλλον οι όποιες ενέργειες. Δλδ μπλα μπλα μπλα μπλα, που ΘΑ μπλα μπλα μπλα μπλα, όταν ΘΑ ΘΑ ΘΑ και ΘΑ ΘΑ, τότε μπλα μπλα μπλα.............

 
Υπάρχουν
20 Φεβ 2020 15:42

σοφοί ε; Τους βαφτίσαμε και αυτοί μας τα παν (καθώς είχαν υποχρέωση)

 
Βιοπληροφορική
20 Φεβ 2020 16:38

Για το πρόγραμμα σπουδών της πληροφορικής ποιος αποφάσισε, ο φυσικός, ο τεχνολόγος, ο μαθηματικός ή ο φιλόλογος;

 
Σοφοί και εισηγήσεις
20 Φεβ 2020 17:09

οπότε οι εισηγήσεις των σοφών έγιναν αποδεκτές; ή κάποιοι στο υπουργείο είναι πιο σοφοί;

 
@Βιοπληροφορικη
20 Φεβ 2020 20:19

Αν καποιος ειναι σωστος επιστημονας και δεν ανηκει στο [συντεχνια, αναχρονισμος, εσωστρεφεια, μη κριτικη σκεψη] τοτε ειναι σιγουρο πως θα αποφασισει ορθα και για την Πληροφορικη, καθως η δυναμικη της ειναι τεραστια.

 
Γ.Π.
20 Φεβ 2020 21:09

Οι επιμελητές των κειμένων να προσέξουν ιδιαίτερα την αναγνωσιμότητα των κειμένων, ας γίνουν επιτέλους και κάποιες συγκρίσεις με αντίστοιχα βιβλία άλλων χωρών. Και επειδή τα μικρά υποφέρουν κατά τη διάρκεια μεταφοράς της σάκας τους, ας γίνουν τα βιβλία φυλλάδια...

 
Xatzisp
21 Φεβ 2020 00:48

Ποιος θα μας σώσει από τους σωτήρες μας; απ όλους αυτούς που αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς; που θα μας πουν εκ της έδρας τι και πώς θα διδάξουμε χωρίς οι ίδιοι να έχουν περάσει από τις αίθουσες του δημοτικού και γυμνασίου να διδαξουν; Κρίμα ένας ολόκληρος κλάδος με τόσα ικανά και σπουδαία στελέχη να μην μπορεί να ρυθμίσει τα του οίκου του και να περιμένει πάντα τους σωτήρες με την πανεπιστημιακή τήβενο...

 
Κατανομή σοφών:
21 Φεβ 2020 08:06

Παιδαγωγικές σχολές: 4
Φιλολογία, Ιστορία, ΦΠΨ:6
Κοινωνιολογικά τμήματα:2
Θεολογία:1
Μαθηματικό:1
Φυσικής αγωγής:1
Μουσικών σπουδών:1
Φυσική,Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία:Μηδέν!!!

 
Φυσική Αγωγή
21 Φεβ 2020 08:27

Φυσική αγωγή; Δε χρειάζεται εκπροσωπηση, κατά τη γνώμη αυτών που έκαναν την επιτροπή;

 
@κατανομή σοφών
21 Φεβ 2020 08:49

τα επιστημονικά αντικείμενα και το ερευνητικό έργο κοιτάμε, όχι το τμήμα

αυτό που δεν μπορούμε να κοιτάξουμε είναι η συντεχνιακή κατανομή στους διαδρόμους. Αυτήν θα την αντιληφθούμε όταν βγει το ωρολόγιο πρόγραμμα του "νέου σχολείου 3", όπως θα το ονομάζω από δω και πέρα αγαπητό esos

 
@επιστημονικά αντικείμενα
21 Φεβ 2020 09:52

Εγώ διαπιστώνω υποτυπώδη έως ανύπαρκτη εκπροσώπηση φυσικών επιστημών, μαθηματικών, πληροφορικής, τεχνολογίας και υπερεκπροσώπηση άλλων επιστημών ή τεχνών.

Αν κοιτάξουμε τα επιστημονικά αντικείμενα όπως λες (και όχι τα τμήματα) θα αλλάξει κάτι;

Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για αναλυτικά προγράμματα Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου που θα διδαχθούν τα παιδιά μας.

 
Θεολόγος γραμματειακής υποστήριξης
22 Φεβ 2020 15:55

Αρκεί να μη γίνει ανάθεση όπως έγινε και με την αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών των Θρησκευτικών, για να προσαρμοστούν μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ, και να επιλεγούν οι άριστοι (και αυτοί δε θα είχαν αντίρρηση να εργαστούν αμισθί).

 
Ελπίδα
22 Φεβ 2020 20:30

Ζητείται σοφός για το αντικείμενο των ξένων γλωσσών.

 
Bill
22 Φεβ 2020 20:55

Αφενός προσχηματικα είναι όλα, και αφετερου δεν επιτρέπεται να μην υπάρχουν 'σοφοι' απο όλους τους κλάδους. ΚΑΝΕΝΑΣ δεν μπορεί να μιλήσει για άλλον κλαδο γιατί απλά δεν γνωριζει. Τώρα τι θα εφαρμοστεί είναι αλλού παπά ευαγγέλιο. Χορτάσαμε τόσα χρόνια με τα βαρύγδουπα 'έξυπνο σχολειο', 'πρώτα ο μαθητής' και άλλα πολλά. Επί της ουσίας όλα καθορίζονται από τη δυναμική και τις πιέσεις που ασκεί κάθε κλάδος, κι όλα αυτά στου κασιδι το κεφάλι. Ελλάς καληνύχτα...

 
Nikos
23 Φεβ 2020 10:03

Δεν σας κάνει εντύπωση ότι κανένας από τους σοφούς δεν διδάσκει σε σχολείο.......

Θα σωθούμε από την πολλή σοφία....

Ούτε ένας εκπαιδευτικός στην ομάδα.

 
Σοφοί και Σοφιστείες...
23 Φεβ 2020 10:41

@Nikos
Πόσο δίκιο έχετε! Προσωπικά, το αντίθετο θα μου έκανε εντύπωση. Το να υπήρχαν δηλαδή, εκπαιδευτικοί "της τάξης", στην επιτροπή. Λέω μάλιστα να γίνει και μία ομάδα σοφών δασκάλων και νηπιαγωγών, που να καταρτίζουν τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ