Placeholder

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Μελέτη – Πρόταση : Μηχανισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Επιμορφωτικών Δράσεων με Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων

Δημοσίευση: 16/03/2020
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μελέτη – Πρόταση για τον Μηχανισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Επιμορφωτικών Δράσεων με Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων  δημοσιοποίησε σήμερα ο  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Η μελέτη είναι  αποτέλεσμα της πολυετούς δραστηριότητας της Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης του Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» σε θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων.

Αναφέρεται στην υλοποίηση και λειτουργία ενός Μηχανισμού Επιμόρφωσης που μέσω ψηφιακών συστημάτων, θα υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο που αφορά στον σχεδιασμό, την οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφώσεων σε διάφορα θεματικά αντικείμενα ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο ενός Εθνικού Συστήματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Η μελέτη έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ

Σύμφωνα με την μελέτη όλοι οι εμπλεκόμενοι – συμμετέχοντες στην επιμόρφωση, θα διαθέτουν κατάλληλη πρόσβαση στα συστήματα και τις εφαρμογές του μηχανισμού αυτού και θα αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία, τις λειτουργίες και υπηρεσίες που θα παρέχει, για να καλύψουν τις ειδικότερες ανάγκες που απορρέουν από το ρόλο τους ή/και το έργο που προβλέπεται να υλοποιήσουν.

Με τον τρόπο αυτό, μέσω του μηχανισμού λειτουργίας ενός εθνικού συστήματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, διαφορετικές ομάδες χρηστών όπως οι παρακάτω, θα μπορούν να εξυπηρετούν τις ειδικότερες ανάγκες τους, ως εξής:

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν

α) να ενημερώνονται για τα προγράμματα επιμόρφωσης που διατίθενται και έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν, δηλαδή να έχουν πληροφόρηση για το περιεχόμενο – πρόγραμμα σπουδών, τον σκοπό και τους ειδικότερους στόχους του προγράμματος, τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις ή άλλες απαιτήσεις, τον τρόπο διεξαγωγής επιμόρφωσης (δια ζώσης συνεδρίες, σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, ασύγχρονες δράσεις), καθώς και για άλλες λεπτομέρειες,

β) να επιλέγουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε εκείνα που τους ενδιαφέρουν,

γ) να παρακολουθούν την πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησής τους,

δ) να εγγράφονται στο πρόγραμμα επιμόρφωσης που επέλεξαν,

ε) να έχουν πρόσβαση στο επιμορφωτικό υλικό και σε άλλο εκπαιδευτικό και επιστημονικό υλικό αναφοράς,

στ) να μελετούν το υλικό και να εκπονούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες,

ζ) να επικοινωνούν με τον επιμορφωτή τους και τους συναδέλφους τους – συν-επιμορφούμενους,

η) να καταθέτουν ηλεκτρονικά («αναρτούν») τις εργασίες τους και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τον επιμορφωτή τους,

θ) να συμμετέχουν σε δοκιμασίες πιστοποίησης και να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους,

ι) να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά Βεβαιώσεις συμμετοχής και τυχόν άλλα Πιστοποιητικά,

ια) να υποβάλλουν ερωτήματα-αιτήματα στην υπηρεσία υποστήριξης για θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την επιμόρφωση (οργανωτικά, τεχνικά, εκπαιδευτικά),

ιβ) να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια (πχ. αξιολόγησης, ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών),

ιγ) να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης και πρακτικής και σε συζητήσεις για διάφορα θέματα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος κ.α.

Οι επιμορφωτές / εκπαιδευτές θα μπορούν

α) να ενημερώνονται σχετικά με τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που τους αφορούν (πχ. για ένταξη σε Μητρώο/ Υπο-Μητρώο Εκπαιδευτών, για ανάληψη επιμορφωτικού έργου σε συγκεκριμένες επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα),

β) να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης σε ένα Ενιαίο Μητρώο Επιμορφωτών του Εθνικού Συστήματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, περιλαμβανομένης της κατάθεσης/ «ανάρτησης» σχετικών δικαιολογητικών (πχ. τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις) του Εθνικού Συστήματος Επιμόρφωσης και να παρακολουθούν την πορεία της,

γ) να ενημερώνουν τα στοιχεία τους στο παραπάνω Μητρώο, όταν χρειαστεί,

δ) να έχουν πρόσβαση στο εγκεκριμένο επιμορφωτικό υλικό των θεματικών ενοτήτων που τους αφορούν, όπως και άλλων,

ε) να αναπτύσσουν και να διαθέτουν επιπρόσθετο υλικό (δραστηριότητες-ασκήσεις, επιπλέον σημειώσεις κ.α.) στους επιμορφούμενους τους,

στ) να επικοινωνούν με τους επιμορφωμένους τους και άλλους συναδέλφους επιμορφωτές χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία κατά περίπτωση (πχ. ειδική πλατφόρμα και σχετικά εργαλεία εικονικής τάξης για τις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, forum για συζητήσεις),

ζ) να καθοδηγούν τους επιμορφούμενους στην εκπόνηση δραστηριοτήτων – εργασιών παρέχοντας οδηγίες και ανατροφοδότηση,

η) να αξιολογούν και να βαθμολογούν τις εργασίες και εν γένει την ενεργή συμμετοχή των επιμορφούμενων, κατά περίπτωση,

θ) να επικοινωνούν με τον φορέα ή / και τις δομές υλοποίησης της επιμόρφωσης για διάφορα θέματα (διαχειριστικά κ.α.),

ι) να συμμετέχουν στην κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων των επιμορφωτικών προγραμμάτων – συνεδριών που αναλαμβάνουν,

ια) να συμπληρώνουν παρουσιολόγια σχετικά με τις ώρες απασχόλησης τους,

ιβ) να καταθέτουν ηλεκτρονικά/ «αναρτούν» δικαιολογητικά και άλλα στοιχεία που αφορούν κατά περίπτωση, στην ανάθεση (συμβασιοποίηση), καθώς και στην τεκμηρίωση και παραλαβή του έργου τους για την αποπληρωμή τους από τον εκάστοτε αναθέτοντα φορέα υλοποίησης,

ιγ) να υποβάλλουν ερωτήματα-αιτήματα στην υπηρεσία υποστήριξης για θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την επιμόρφωση (οργανωτικά, τεχνικά, εκπαιδευτικά),

ιδ) να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια (πχ. αξιολόγησης, ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών),

ιε) να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης και πρακτικής και σε συζητήσεις για διάφορα θέματα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος κ.α.

Οι φορείς – μονάδες/ δομές υλοποίησης της επιμόρφωσης θα μπορούν

α) να δημοσιεύουν ανακοινώσεις και να παρέχουν πληροφόρηση προς διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων στην επιμόρφωση (επιμορφωτές, δυνητικούς επιμορφούμενους κ.α.),

β) να σχεδιάζουν και να οργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις μεγάλης κλίμακας ή/και μικρότερες, με συγκεκριμένο στοχευόμενο κοινό (πχ. συγκεκριμένες ειδικότητες, πλήθος, γεωγραφική κατανομή εκπαιδευτικών, ενδοσχολική σε συστάδες σχολείων), σύμφωνα με οδηγίες – προδιαγραφές - πρότυπα που θα διατίθενται για το σκοπό αυτό,

γ) να δημοσιεύουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιμορφωτές για ανάληψη επιμορφωτικού έργου σε συγκεκριμένες επιμορφωτικές δράσεις ή για ένταξη σε αντίστοιχα μητρώα – υπο-μητρώα

δ) να επικοινωνούν και να αναθέτουν το αντίστοιχο έργο στους διάφορους συντελεστές των επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά περίπτωση (επιμορφωτές κ.α.) ή άλλους (πχ. συγγραφείς επιμορφωτικού υλικού),

ε) να παρακολουθούν την υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων μέσω στοιχείων καταγραφής (πχ. παρουσιολόγια, αναφορές, recordings) ή/και να οργανώνουν επιτόπιες επισκέψεις στους τόπους υλοποίησης των δια ζώσης επιμορφωτικών συνεδριών,

στ) να συγκεντρώνουν (ηλεκτρονικά) δικαιολογητικά και άλλα στοιχεία που αφορούν κατά περίπτωση, στην ανάθεση (συμβασιοποίηση), καθώς και στην τεκμηρίωση και παραλαβή του έργου των συντελεστών της επιμόρφωσης (πχ. επιμορφωτές κ.α.) ώστε να προχωρούν την αποπληρωμή τους,

ζ) οι επιστημονικές τους ομάδες, να σχεδιάζουν νέα θεματικά αντικείμενα επιμόρφωσης (προγράμματα σπουδών, περιεχόμενο κλπ.) και να αναπτύσσουν επιμορφωτικό υλικό με κατάλληλα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο επιμόρφωσης (πχ. δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), σύμφωνα με οδηγίες – προδιαγραφές - πρότυπα που θα διατίθενται για το σκοπό αυτό,

η) να παρέχουν υποστήριξη και να απαντούν σε ερωτήματα - αιτήματα ενδιαφερομένων για διάφορα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση της επιμόρφωσης (εκπαιδευτικά, διαχειριστικά),

θ) να σχεδιάζουν και να διαθέτουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης του εγχειρήματος, καθώς και ερωτηματολόγια ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών (σύμφωνα με οδηγίες – προδιαγραφές - πρότυπα που θα διατίθενται για το σκοπό αυτό), προς διάφορες ομάδες χρηστών (πχ. επιμορφούμενους, επιμορφωτές), καθώς και να συλλέγουν τα συμπληρωμένα στοιχεία προς επεξεργασία κ.α.

Το ΥΠΑΙΘ μέσω των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών του θα μπορεί

α) να λαμβάνει στοιχεία ερωτηματολογίων αξιολόγησης και ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών και άλλες σχετικές επεξεργασίες που θα συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικής σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (πχ. θεματικά αντικείμενα επιμόρφωσης, στοχευόμενο κοινό),

β) να παρακολουθεί κεντρικά την πορεία των επιμορφώσεων που είναι σε εξέλιξη, μέσα από κατάλληλες αναφορές που θα σχεδιαστούν και θα διατίθενται για το σκοπό αυτό

γ) να παρακολουθεί και κατά περίπτωση να συντονίζει και να υποστηρίζει την καλή εκτέλεση της επιμόρφωσης σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω των αντίστοιχων περιφερειακών δομών υποστήριξης ή των στελεχών εκπαίδευσης,

δ) να αξιοποιεί περαιτέρω (πχ. για μικρής έκτασης επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, ημερίδες, workshops κ.α. σε τοπικό επίπεδο ή κεντρικά), μέσω των στελεχών ή άλλων περιφερειακών δομών της εκπαίδευσης ή κεντρικών υπηρεσιών, το πλήρες υλικό των θεματικών αντικειμένων (πχ. περιεχόμενο, επιμορφωτικό υλικό, ειδικότερο υλικό παρουσίασης) που θα αναπτύσσονται και θα διατίθενται μέσω των υποδομών του μηχανισμού,

ε) να παρέχει ενημέρωση και άλλη πληροφόρηση για την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα επιμόρφωσης που αφορούν στην εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πολιτικών κ.α., στ) να δημοσιεύει κατάλληλο υλικό διάχυσης αποτελεσμάτων επιμορφωτικών δράσεων κλπ.,

ζ) εφόσον επιθυμεί να αναλάβει ρόλο φορέα υλοποίησης για ορισμένες επιμορφώσεις, να σχεδιάζει ή/και να υλοποιεί νέα θεματικά αντικείμενα επιμόρφωσης (πχ. για θέματα εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών), νέες επιμορφωτικές δράσεις και εν γένει να έχει τις δυνατότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο που αφορά στους φορείς – μονάδες/ δομές υλοποίησης της επιμόρφωσης.
 

Σχόλια (1)

 
ΑΣΕΠΙΤΗΣ
17 Μαρ 2020 01:23

επιτέλους μια ΠΛΗΡΗ, υλοποιήσιμη και ρεαλιστική πρόταση που έχει προκύψει από εμπειρία ΕΤΩΝ και κυρίως από υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων και όχι από σχέδια επί χάρτου. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.