Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Εκ περιτροπής η φυσική παρουσία, στα σχολεία, το υπ.Παιδείας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.
Δημοσίευση: 17/03/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως (Δείτε εδώ την απόφαση):

Α. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Τμήματος, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και εν γένει ο άμεσα Προϊστάμενος υπηρεσίας και κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να συντάξει αναλυτική κατάσταση των υφισταμένων του υπαλλήλων που ασκούν διοικητικό έργο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται, ανά υπηρεσιακή μονάδα, Επώνυμο, Όνομα, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο και e-mail. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται σε μορφή excel, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή ή Διευθυντή Εκπαίδευσης όπου αυτός υπάγεται.

Β. Εν συνεχεία καλείται να διερευνήσει, με προγραμματισμό πέντε (5) εργάσιμων ημερών:

I.    Τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται ανά Τμήμα / Δ/νση/μονάδα/υπηρεσία για την αντιμετώπιση του κρίσιμου έργου των υπηρεσιών του.

II.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε πλήρη άδεια ειδικού σκοπού

III.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού

IV.    Τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει, ήτοι τους δικαιούχους ειδικής άδειας απουσίας

V.    Τους υπαλλήλους που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

VI.    Λοιπούς υπαλλήλους

Γ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εναπομείναν προσωπικό (V και VI), μοιράζεται σε δύο Συνεργεία Ασφαλείας για το προσεχές κάθε φορά πενθήμερο (Συνεργείο Α: 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες, Συνεργείο Β: επόμενες 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες).

Δ. Οι τελούντες σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού, κατά τις ημέρες που δεν κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας, οφείλουν να είναι παρόντες στην υπηρεσία.

Ε. Στη συνέχεια αποτυπώνει στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού, τους παρόντες, τους εν αδεία τελούντες, ενώ για τους υπολοίπους τίθεται η ένδειξη «τηλεργασία».

Ζ. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της «ειδικής άδειας απουσίας» (του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει),  δέον όπως τίθενται σε καθεστώς τηλεργασίας.

Η. Οι υπάλληλοι που αποτελούν μέρος των Συνεργείων Ασφαλείας και δεν τελούν εν αδεία, κατά τις ημέρες που δεν προσέρχονται στην υπηρεσία, οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή και αναλόγως προς τη φύση των εργασιακών αναγκών, και δεν λογίζονται ως αδειούχοι. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως οφείλουν να είναι άμεσα προσβάσιμοι μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ομάδας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει σύγχρονη επικοινωνία με ήχο και βίντεο.

Θ. Προς τούτο, το προσεχές διάστημα, ο Άμεσα Προϊστάμενος μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του στην τηλεργασία.

Ι. Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.

Κ. Η συγκρότηση των Συνεργείων Ασφαλείας θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οφείλεται να είναι ονομαστική, να προσδιορίζει επακριβώς το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών και να αποτυπώνεται στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού.

Λ. Οφείλεται δε να αναπροσαρμόζεται, όταν αυτό απαιτείται, ανάλογα με ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το προσωπικό της υπηρεσίας.

Μ. Τα πρώτα Συνεργεία που θα συγκροτηθούν θα λειτουργήσουν  από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου και μέχρι την πρώτη Παρασκευή.

Ν. Οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών συνιστάται να πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Σχόλια (77)

 
Χαρά
22 Μαρ 2020 22:13

Ποιος εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση σε όλους τους κωδικούς και τα απόρρητα έγγραφα πέρα απο τον Διευθυντή; Υπάρχει νόμος γι αυτό. Ας σοβαρευτούμε! Θα μας κλεισουν όλους μέσα. Για το Myschool μονο ο Διευθυντης εχει τους κωδικούς! Στο email του σχολειου επίσης δεν έχουμε δικαιώμα πρόσβαση!

 
K.
20 Μαρ 2020 13:52

Πολλοί από εμάς για να πάμε στο σχολείο μας χρησιμοποιούμε ΜΜΜ και όχι μόνο ένα αλλά και περισσότερα... Εν μέσω πανδημίας το υπουργείο μας λέει να μπαίνουμε σε λεωφορεία και ΚΤΕΛ με κίνδυνο να κολλήσουμε ιό και να τον μεταφέρουμε στην οικογένεια μας και σε συναδέλφους, για εργασία που κάλλιστα μπορεί να γίνει από το σπίτι;

 
Ερτ
19 Μαρ 2020 15:13

Ο αναπληρωτής του δντη ορίζεται κατόπιν πράξης του συλλόγου, εισήγησης ΠΥΣΔΕ που μπορεί να μην λάβει υπόψιν την πράξη και σχετικής απόφασης του δντη.ο αναπληρωτής δντης ορίζεται όταν δεν υπάρχει δντης και υποδιευθυντής για συγκεκριμένο διάστημα που συνήθως είναι μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Δεν είναι απαραίτητα ο αρχαιότερος....εκτός αν δεν θέλει κανείς άλλος.

 
Προβληματικοί για πάντα
19 Μαρ 2020 12:26

ψάχνετε το πρόβλημα ,έτσι;.Πάντα όλα φταίνε όλα στραβά. Δημόσιοι υπάλληλοι με όλα τα κουσούρια.Αυτό λέει η λογική αυτό γίνεται. Ο Διευθυντής πρέπει να πηγαίνει αν δεν μπορεί αυτό ο Υποδιευθυντής .Φυσικό είναι αν είναι σε ομάδες που χρήζουν προστασίας θα πάνε παρακάτω σε έναν εκπαιδευτικό. Καλή θέληση να υπάρχει και όλα λύνονται. Που είναι το τόσο παράξενο που σχολιάζετε όλοι τόσο πολύ.Αυτό είναι το θέμα; Να τα κλείσουμε τελείως όλα και να παίρνουμε τον μισθό μας στο σπίτι; Όταν οι άλλοι στα νοσοκομεία έχουν τόσα μα τόσα προβλήματα σιγά το πρόβλημα !!

 
Panos
19 Μαρ 2020 00:54

Έλεος...βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας...και οι νόμοι υπάρχουν και η τεχνολογία υπάρχει...ας τα αξιοποιήσουμε...

 
ΜΑΡΙΑ
19 Μαρ 2020 00:52

Αντί να βγάζετε τέτοια εμπάθεια κάποιοι προς τους εκπαιδευτικούς καλύτερα είναι να σκεφθείτε τι γίνεται στην Ιταλία. Όταν το καλύτερο εργαλείο για την αντιμετώπιση της διασποράς είναι ο περιορισμός της μετακίνησης γενικά του πληθυσμού τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε; Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το Υπουργείο παίζει με επικοινωνιακούς όρους διακινδυνεύοντας επικίνδυνα τη δημόσια υγεία. Μην κάνετε πως δεν το καταλαβαίνετε. Και μακάρι να γινόταν το ίδιο και με άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Αλλιώς θα γίνουμε σαν την Ιταλία.

 
Ερτ
18 Μαρ 2020 23:22

Ο σύλλογος δεν ορίζει τίποτα, ο διευθυντής εκπαίδευσης αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεως του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Προφανώς ο αναπληρωτής διευθυντής ΕΙΝΑΙ διευθυντής, ο αναπληρωτής του διευθυντή, ΔΕΝ είναι.

 
Νίκος
18 Μαρ 2020 23:12

Ως Διευθυντής Δημοτικού αυτές τις ημέρες πήγα σχολείο μόνο μια φορά για να πάρω στοιχεία που δεν είχα διαθέσιμα στο σπίτι. Διεκπεραιώνω όλες τις υποθέσεις από το σπίτι. Εχθές και σήμερα πέρασα από το πρωί τηλέφωνα 200 μαθητών (άρα περίπου 600 καταχωρίσεις τηλεφώνων) στο Myschool, κοινοποίησα στους εκπαιδευτικούς ό,τι χρειαζόταν και έστειλα στη Διεύθυνση ό,τι ζητούσε. Τα ηλεκτρονικά μέσα του σχολείου είναι ενημερωμένα με όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες για όποιον χρειάζεται οτιδήποτε.Ποιος ο λόγος να πάω στο σχολείο ή γιατί να πάει την επόμενη εβδομάδα ο Υποδιευθυντής; Να κοιτάμε το τηλέφωνο μήπως χτυπήσει, ή να κοιτάμε το μαιλ, που μπορούμε να το κάνουμε από το σπίτι; Το ζητούμενο είναι να γίνει η δουλειά ή να φαίνεται ότι είμαστε εκεί για να γίνει η δουλειά;

 
ds
18 Μαρ 2020 22:22

O αναπληρωτής του Διευθυντή είναι ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός που βρίσκεται , τη στιγμή που απουσιάζει ο Δντής, στο Σχολείο.

 
Πέτρος Γ.
18 Μαρ 2020 22:20

Διευθυντής είμαι σε 5/θ.Δεν έχω πρόβλημα να πηγαίνω καθημερινά.Αλλά πολλές οι ώρες βρε παιδιά αν ισχύει το 8-2.Θα "σκάσω" μόνος μου στο σχολείο.Γιατί μιλάμε για κάθε μέρα.Δεν έχει υποδιευθυντή το σχολείο.Οτι δουλειά και να κάνω δεν θα περνούν εύκολα οι ώρες.Αλλιώς είναι με τους συναδέλφους με το ωραίο κλίμα που έχουμε.Βέβαια είναι σωστό λόγω του ιού να πηγαίνει μόνο ο δντής.Αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω όλη μέρα εκεί...

 
Μπάμπης
18 Μαρ 2020 22:18

Άρα το εξ αποστάσεως διδακτικό έργο θα το επωμιστουν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί πλην του διευθυντη και υποδιευθυντη, οι οποίοι έχουν αναλάβει το διοικητικό έργο

 
Άρης Δερβενιώτης
18 Μαρ 2020 21:42

Γιάννης Κ. Στον αναπληρωτή του διευθυντή αναφέρομαι.

 
Γιάννης Κ.
18 Μαρ 2020 20:05

@ Άρης Δερβενιώτης
Μην συγχέουμε τον αναπληρωτή διευθυντή με τον αναπληρωτή του διευθυντή. Ο αναπληρωτής διευθυντής αναπληρώνει για κάποιο χρονικό διάστημα, που ορίζεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, τον απουσιάζοντα διευθυντή. Άρα, ο αναπληρωτής διευθυντής εκτελεί χρέη διευθυντή. Ο αναπληρωτής του διευθυντή υφίσταται επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για θέση υποδιευθυντή στο σχολείο. Για αυτόν, λοιπόν, υπάρχει η απορία, και από εμένα φυσικά, αν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο εκ περιτροπής με τον διευθυντή.

 
Makis
18 Μαρ 2020 19:59

Υπάρχουν και σχολεία στα οποία ο διευθυντής δεν κάνει τίποτα απολύτως και τα πάντα τα κάνει ο υποδιευθυντης.

 
Άρης Δερβενιώτης
18 Μαρ 2020 19:45

Εrt. Γιατί σου φαίνεται παράξενο να έχει οριστεί αναπληρωτής διευθυντής;

 
Ert
18 Μαρ 2020 18:29

Ο σύλλογος έχει ορίσει αναπληρωτή δντη; Τι διαβάζουμε θεέ μου.

 
Ηλίας
18 Μαρ 2020 18:22

Ρε παιδιά, το έγγραφο του υπουργείου το διάβασε κανείς? Μέσα αναφέρει κατά λέξη :

"...καθώς και του διοικητικού προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους (διευθυντές, υποδιευθυντές)..."

Οι εκπαιδευτικοί ΔΕΝ ασκούν διοικητικό έργο. Ασκούν διδακτικό έργο και αναλαμβάνουν εξωδιδακτικές εργασίες. Γιατί μερικοί φαντάζεστε ότι θα πρέπει να πάνε όλοι ή οι μισοί ή το 1/3 του Συλλόγου Διδασκόντων δεν μπορώ να το καταλάβω. Η υπουργική απόφαση αυτή είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι αποσκοπεί στον αποσυμφορισμό των διοικητικών υπηερεσιών της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες θα λειτουργούν με το ελάχιστο προσωπικό για ευνόητους λόγους.

Σχετικά με την παρουσία Δ/ντών - Υπ/ντών :

Προσωπικά, θεωρώ ότι όλες οι δουλείες σε αυτή τη φάση μπορούν να γίνουν από απόσταση. Κατά την άποψή μου, η παρουσία του δ/ντή σε ένα ΑΔΕΙΟ σχολείο δεν προσφέρει τίποτα. Ό,τι κάνει σήμερα ένας δ/ντής στο σχολείο μπορεί να το κάνει και από το σπίτι του. Και ΟΧΙ... δεν είναι ανάγκη να πάμε να πάρουμε ΤΩΡΑ, που έχουμε γίνει άνω-κάτω, μία βεβαίωση. Ας δουλέψει και το e-mail λίγο! Και στο κάτω κάτω... αν ο δ/ντής παρουσιάσει συμπτώματα και πρέπει να μείνει σπίτι για 14 μέρες τότε τι θα γίνει? Θα χαθεί ο κόσμος?

Καθημερινά συνεργάζομαι με τον δ/ντή μου, ούτε μία μέρα δεν κουνήθηκα από την καρέκλα μου για να πάω στο σχολείο. Αν δεν μπορεί κάποιος να δουλέψει τα Πληροφοριακά Συστήματα, το e-mail και τις λοιπές υπηρεσίες του διαδικτύου προς όφελος της προσωπικής του ασφάλειας... είναι ο καιρός να μάθει!!!

 
Τώρα γελάμε
18 Μαρ 2020 18:02

Οι υποδιευθυντές σε κάποια σχολεία της πρωτοβάθμιας
είναι δύο , έχουν μειωμένο ωράριο, παίρνουν το επίδομα και απλά δεν κάνουν τίποτε παραπάνω από τους άλλους εκπαιδευτικούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά ο διευθυντής ταλαιπωρείται και παλεύει μόνος του.

 
Ιταλία
18 Μαρ 2020 17:55

Δε θα γίνουμε Ιταλία μην ανησυχείτε χωρίς λόγο υποβάλλουμε ευρωπαϊκές ερευνητικές προτάσεις, γράφουμε συστατικες. Πηγαινε για υπνο Ελενα. Εαν δεν σε πιανει καποιο χαπακι υπνου, Τωρα εδω που τα λεμε το τσιπουρο ειναι το καλυτερο, Δικη σου αποφαση.!

 
ΑΡΗΣ ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ
18 Μαρ 2020 17:32

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟ'Υ'ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

 
προνομιούχοι ...διευθυντές
18 Μαρ 2020 17:04

Στις επιλογές του 2017 στην Δ/νση ΠΕ Α΄Αθήνας για 207 σχολεία υπήρχαν 284 αιτήσεις (μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση πάνω από 3.000).
Γιατί στις αιτήσεις απόσπασης στα ευρωπαϊκά σχολεία οι υποψήφιοι είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιοι από τις θέσεις αν και απαιτείται άριστη γνώση γλώσσας προσόν που έχουν λίγοι σχετικά και για διευθυντές ήταν τόσο λίγοι;
Κάποτε επεδίωκαν πολλοί να αποσπαστούν στα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας. Σήμερα έχουν κενά και γίνονται προκηρύξεις όλο το χρόνο. Αντίστοιχα θα γίνει και με τους διευθυντές αν συνεχιστεί η απαξίωση.

 
Βασίλης
18 Μαρ 2020 16:39

Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές είναι άνθρωποι με φιλότιμο δεν έχουν χάσει καμία μέρα την επαφή τους με το Σχολείο και διεκπεραιώνουν όλα τα θέματα που προκύπτουν .
Το φιλότιμο τους αυτό το τσακίσατε κ. Υπουργέ βαπτίζοντας τους Διοικητικό προσωπικό.
Αφού λοιπόν αυτό πιστεύετε στις επόμενες κρίσεις σταματήστε να μιλάτε για στελέχη της εκπαίδευσης διορίσετε Διευθυντές και Υποδιευθυντές που να μην είναι εκπαιδευτικοί μήπως έτσι λύσετε και το πρόβλημα των κενών που υπάρχουν .
Κρίμα και πάλι κρίμα για το τρόπο που βλέπεται τη Διοίκηση του σχολείου.

 
Γιάννης Κ.
18 Μαρ 2020 16:20

@Άρης Δερβενιώτης
Αν ένα σχολείο έχει αναπληρωτή διευθυντή, σημαίνει ότι απουσιάζει, για κάποιον λόγο (π.χ. θέμα υγείας) και για κάποιο χρονικό διάστημα, ο διευθυντής. Προφανώς αναφέρεσαι στον αναπληρωτή του διευθυντή, ο οποίος ορίζεται όταν το σχολείο δεν πληροί τις προϋποθέσεις να έχει υποδιευθυντή. Ο προβληματισμός ισχύει για αυτή την περίπτωση.

 
ωράριο παραμονής
18 Μαρ 2020 16:07

Το ωράριο παραμονής δεν είναι 6 ώρες (08.00-14.00) αλλά "όχι πέρα από 6 ώρες". αυτά λέει ο Ν. 1566/1985, μην αφαιρούμε κρίσιμες λέξεις / φράσεις γιατί αλλάζει το νόημα.

αντίστοιχα και η κανονική μας άδεια σύμφωνα με τον ΚΔΥ είναι "ως 10 μέρες" αυτό το "ως" αν παραλειφθεί αλλάζει το νόημα. για αυτό και δεν παίρνουμε υποχρεωτικά όλη την κανονική άδεια όπως γίνεται με τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

 
Λογική
18 Μαρ 2020 15:14

Στα δύσκολα όλα τα επαγγέλματα πρέπει να είναι υπεύθυνα. Οι εργαζόμενοι σε φαρμακεία, σουπερ-μαρκετ και νοσοκομεία δεν παίρνουν επίδομα.
Μην ανησυχείτε αγαπητοί ελεγκτές. Θα τον αναλάβει τον Μπορις η ιστορία...Εγώ εχω και δουλειές να κανω.

 
Άρης Δερβενιώτης
18 Μαρ 2020 14:02

Αν ένα σχολείο δεν έχει υποδιευθυντή, αλλά αναπληρωτή διευθυντή, τι ισχύει τότε;

 
Άννα
18 Μαρ 2020 14:01

Στο ΑΠΘ οι διοικητικοί υπάλληλοι εργάζονται από το σπίτι. Γι αυτούς δεν γκρινιάζει κανείς επειδή δεν έχουν επίδομα θέσης; Ας σοβαρευτούμε λίγο: αν κάποιος πολίτης χρειαστεί οτιδήποτε από το σχολείο το οποίο δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, τότε ο Διευθυντής οφείλει να πάει στο σχολείο και να εξυπηρετήσει. Αν όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, ο Διευθυντής μπορεί να εξυπηρετήσει και από το σπίτι του. Ένα τηλεφώνημα από τον ενδιαφερόμενο και λύνονται όλα. Μην διυλίζουμε τον κώνωπα!

 
Μάχιμος εκπαιδευτικός
18 Μαρ 2020 13:36

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, ο Διευθυντής είναι ο χαμάλης του σχολείου.
Κυρίαρχο όργανο Διοίκησης στο σχολείο είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων.
Αν σε ένα σχολείο δεν κάνει «κουμάντο» ο Σ.Δ. τότε υπεύθυνοι είναι οι εκπαιδευτικοί και όχι ο Διευθυντής.
Αν ο Διευθυντής δεν κάνει καλά τη δουλειά του υπεύθυνοι είναι οι εκπαιδευτικοί.
Μπορουν να κάνουν συνεδρίαση (με τη σύμφωνη φνώμη του 1/3 των μελών τους) και να διοικήσουν το σχολείο μόνοι τους. Ο διευθυντής δεν μπορεί ούτε παρατήρηση δεν μπορεί νακάνει στον εκπαιδευτικό αφού δεν ειναι πειθαρχεικός προιστάμενος.
Σταμάτε τη γκρίνια και διαβάστε και κανένα νόμο.

 
Λευτεράκης ΠΕ86
18 Μαρ 2020 13:17

Τα καθήκοντα του/της Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. περιγράφονται αναλυτικά στον «Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ».
Ο/Η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. υποστηρίζει συμβουλευτικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε θέματα που αφορούν στις Τ.Π.Ε., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών
Επισημαίνεται ότι ο/η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αναλαμβάνει την ευθύνη του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών από τον σύλλογο των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του Ν. 4386/11-05-2016 (Φ.Ε.Κ. 83, τεύχος Α΄).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Είναι προφανές από τα παραπάνω, ότι η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ τηλε-εκπαίδευσης δεν είναι στα καθήκοντα του πληροφορικού. Δεν αναφέρεται καν στον κανονισμό εργαστηρίου. Μόνο με το ΤΟΠΙΚΟ εργαστήριό του ασχολείται ο πληροφορικός και αν ρωτηθεί μόνο συμβουλές δίνει, σε καμιά περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εργασιών.

Ας πρόσεχε η πολιτεία, όταν καταργούσε τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

 
ΥΠΑΙΘ
18 Μαρ 2020 11:37

Το ΥΠΑΙΘ αναφέρει σε εγκύκλιο μεταξύ άλλων
"Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
........
Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η αποφυγή συνωστισμού και η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol r, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, /mydocs-minedu
Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 16-03-2020 μέχρι και τις 03-04-2020.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου."

Όταν το ίδιο το υπουργείο προτρέπει τους πολίτες σε χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους, είναι δυνατόν να προτρέπει τους εκπαιδευτικούς (Διευθυντή, Υποδιευθυντή και ΣΔ) να πηγαίνουν στο σχολείο; Ρωτώ: Πόσοι Διευθυντές που πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο αυτές τις ημέρες έχουν εξυπηρετήσει πολίτες που πήγαν στο σχολείο. Το ρώτησε και κάποιος άλλος και απάντηση δεν υπήρξε. Μήπως κανένας πολίτης δεν εμφανίστηκε σε σχολείο για να εξυπηρετηθεί για το οτιδήποτε;;;;; Κάτι ακόμη, στην ίδια την εγκύκλιο αναφέρεται περιορισμός του ωραρίου υποδοχής του κοινού 13:10 - 14:00. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 8:00-14:00;;; Αυτό είναι σίγουρα τιμωρητικό και δεν εξυπηρετεί το κοινό ή οποιονδήποτε άλλο παρά μόνο την "εικόνα" του Υπουργείου πως βάζει τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται. Τελειώνετε με αυτή την ιστορία και τις κινήσεις εντυπωσιασμού του Υπουργείου. Το νομοσχέδιο για την επιλογή στελεχών θα το έθεταν προς διαβούλευση μέχρι τέλος Γενάρη, το είδε κανείς; Σχολεία με κενά μέχρι τώρα. Σχολεία που έχουν ακόμη πίνακες με κιμωλία!!!!Επειδή είναι ανίκανοι να λύσουν τα ουσιαστικά προβλήματα της εκπαίδευσης και των σχολείων, ασχολούνται με το αν θα πάει ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί να κοιτάζουν ένα έρημο σχολείο. Ντροπή...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.