Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Εκ περιτροπής η φυσική παρουσία, στα σχολεία, το υπ.Παιδείας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.
Δημοσίευση: 17/03/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως (Δείτε εδώ την απόφαση):

Α. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Τμήματος, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και εν γένει ο άμεσα Προϊστάμενος υπηρεσίας και κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να συντάξει αναλυτική κατάσταση των υφισταμένων του υπαλλήλων που ασκούν διοικητικό έργο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται, ανά υπηρεσιακή μονάδα, Επώνυμο, Όνομα, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο και e-mail. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται σε μορφή excel, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή ή Διευθυντή Εκπαίδευσης όπου αυτός υπάγεται.

Β. Εν συνεχεία καλείται να διερευνήσει, με προγραμματισμό πέντε (5) εργάσιμων ημερών:

I.    Τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται ανά Τμήμα / Δ/νση/μονάδα/υπηρεσία για την αντιμετώπιση του κρίσιμου έργου των υπηρεσιών του.

II.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε πλήρη άδεια ειδικού σκοπού

III.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού

IV.    Τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει, ήτοι τους δικαιούχους ειδικής άδειας απουσίας

V.    Τους υπαλλήλους που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

VI.    Λοιπούς υπαλλήλους

Γ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εναπομείναν προσωπικό (V και VI), μοιράζεται σε δύο Συνεργεία Ασφαλείας για το προσεχές κάθε φορά πενθήμερο (Συνεργείο Α: 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες, Συνεργείο Β: επόμενες 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες).

Δ. Οι τελούντες σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού, κατά τις ημέρες που δεν κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας, οφείλουν να είναι παρόντες στην υπηρεσία.

Ε. Στη συνέχεια αποτυπώνει στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού, τους παρόντες, τους εν αδεία τελούντες, ενώ για τους υπολοίπους τίθεται η ένδειξη «τηλεργασία».

Ζ. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της «ειδικής άδειας απουσίας» (του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει),  δέον όπως τίθενται σε καθεστώς τηλεργασίας.

Η. Οι υπάλληλοι που αποτελούν μέρος των Συνεργείων Ασφαλείας και δεν τελούν εν αδεία, κατά τις ημέρες που δεν προσέρχονται στην υπηρεσία, οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή και αναλόγως προς τη φύση των εργασιακών αναγκών, και δεν λογίζονται ως αδειούχοι. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως οφείλουν να είναι άμεσα προσβάσιμοι μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ομάδας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει σύγχρονη επικοινωνία με ήχο και βίντεο.

Θ. Προς τούτο, το προσεχές διάστημα, ο Άμεσα Προϊστάμενος μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του στην τηλεργασία.

Ι. Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.

Κ. Η συγκρότηση των Συνεργείων Ασφαλείας θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οφείλεται να είναι ονομαστική, να προσδιορίζει επακριβώς το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών και να αποτυπώνεται στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού.

Λ. Οφείλεται δε να αναπροσαρμόζεται, όταν αυτό απαιτείται, ανάλογα με ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το προσωπικό της υπηρεσίας.

Μ. Τα πρώτα Συνεργεία που θα συγκροτηθούν θα λειτουργήσουν  από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου και μέχρι την πρώτη Παρασκευή.

Ν. Οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών συνιστάται να πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Σχόλια (77)

 
Λευτέρης
17 Μαρ 2020 17:02

Όργανα διοίκησης των Σχολείων είναι Ο διευθυντής, οι υποδιευθυντές και ο σύλλογος διδασκόντων. Γιατί άραγε εξαιρούνται από την εκ περιτροπής εργασία οι εκπαιδευτικοί που εκτός των διδακτικών τους καθηκόντων ασκούν και διοικητικό έργο πχ ως υπεύθυνοι τμημάτων; Σίγουρα θα βοηθούσαν αυτές τις μέρες Ανεξήγητο!!!

 
Κρατερός
17 Μαρ 2020 17:19

Δεν κατάλαβα....εν μέσω έξαρσης κορονοϊού, και ενώ η κυβέρνηση κλείνει ακόμα και τα μικρομάγαζα, να πηγαίνουμε σε άδειο από μαθητές σχολείο να κάνουμε τι ακριβώς; Να κοιταζόμαστε; Και ποιο μπορεί να είναι το προσωπικό που "ασκεί διοικητικά καθήκοντα" σε ένα μικρό σχολείο, πέρα από τον διευθυντή; Αν το Υπουργείο Παιδείας κόπτεται, λόγω ιδεοληψίας, μην τυχόν και μείνουν χωρίς δουλειά οι εκπαιδευτικοί , ας φροντίσει να ενισχύσει τις δυνατότητες τηλεμάθησης....με πανελλήνιο σύνθημα "μένω σπίτι" ας μου δώσουν τη δυνατότητα να κάνω το μάθημά μου ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ και όχι να με στέλνουν σε σχολείο 50 χλμ μακριά για ανύπαρκτο διοικητικό έργο, δηλαδή τη διαχείριση e-mail που μπορεί να την κάνει κάλλιστα και ο διευθυντής από το σπίτι του.

 
@Λευτερης
17 Μαρ 2020 17:38

Λευτεριά στο Λευτέρη! Δώρισε στο σύλλογο το επίδομα Δ/ντη όλου του έτους. Την αμοιβη ως πρόεδρος εξεταστικου Κέντρου εάν είσαι Δ/ντής σε Λύκειο. Επίσης το επίδομα που πήρες ως πρόεδρος ΚΣΕ και άλλα. Αν το κάνεις γινόμαστε και εμείς όλοι Διοίκηση. Κατάλαβες Ελευθέριε?

 
Τριαντάφυλλος
17 Μαρ 2020 17:58

Αυτό που γράφεις Λευτέρη, έπρεπε να γίνει με την ΚΥΑ της προηγούμενης Τρίτης. Τώρα, θα ήταν αδιανόητο με τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που επέστρεψαν σπίτια τους για την περίοδο αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων.

 
Εεεεεεεεε....
17 Μαρ 2020 18:05

@Λευτέρης, γιατί λείπουν τα τμήματα!

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
17 Μαρ 2020 18:21

Σίγουρα εξαιρούνται; Αφού ο ΣΔ είναι διοικητικό όργανο και ούτως ή άλλως όλοι έχουν διοικητικό έργο άρα εκ περιτροπής όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό παρίσταται στο σχολείο. Μήπως θα πρέπει να δοθούν πιο διευκρινιστικές λεπτομέρειες για τα σχολεία;

 
Κατερίνα
17 Μαρ 2020 19:03

Σωστά για να κολλήσουν όλοι τον ιό εκ περιτροπής! Λυπάμαι που δεν έχουν καταλάβει κάποιοι την κρισιμότητα της κατάστασης! Όταν θα φτάσουμε στα χιλιάδες κρούσματα και στους εκατοντάδες νεκρούς τότε θα είναι αργά.Στη Γαλλία 65 εκατομμύρια άνθρωποι μπαίνουν για 14 μέρες σε καραντίνα και εμείς δεν λέμε να καταλάβουμε τι θα πει να περιοριστούμε στο σπίτι μας!

 
ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
17 Μαρ 2020 19:07

Και φυσικά θα καταβληθούν κανονικά οι υπερωρίες των υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 
τέρμα η γκρίνια των διευθυντών
17 Μαρ 2020 19:37

Επειδή ακούγονται πολλές γκρίνιες από διευθυντές, γκρίνιες του τύπου "γιατί μόνο εμείς και όχι όλος ο σύλλογος διδασκόντων;" την επόμενη φορά που θα γίνουν κρίσεις διευθυντών να μην βάλετε υποψηφιότητα. Διευθυντής, υποδιευθυντής κλπ δεν έγινε κανείς με το ζόρι αλλά όλοι κατόπιν αίτησης τους.

υγ: όταν τον Μάιο του 2019 λόγω των τριπλών εκλογών (ευρωβουλή, περιφέρειες, δήμοι) δεν έφταναν οι δικηγόροι για τα εκλογικά τμήματα και για το λόγο αυτό κάλεσαν και διευθυντές σχολικών μονάδων ως δικαστικούς αντιπροσώπους (είτε ως τακτικούς, είτε ως αναπληρωματικούς) εκεί δεν γκρίνιαξε κανείς διευθυντής. Και γιατί να γκρινιάξει; 1.200 € πήρε όποιος ορίστηκε τακτικός δικαστικός αντιπρόσωπος και 600 € όποιος ορίστηκε αναπληρωματικός δικαστικός αντιπρόσωπος.

 
ΚΜ
17 Μαρ 2020 19:45

Δεν μας παρατάνε λέω 'γω... Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής ... διοικητικό προσωπικό... Έλεος πια..

 
ΠΟΛΙΤΗΣ
17 Μαρ 2020 19:57

@Λευτέρης
Δε φτάνει που έχουμε τον κορονοϊό, έχουμε και τους προβοκάτορες.

 
Αμερόληπτος
17 Μαρ 2020 20:11

Γιατί κάθε Υ.Α. να χρειάζεται πάντοτε ερμηνεία, επεξήγηση ή προσπάθεια αποκωδικοποίησης; Πέστε ξεκάθαρα: στις σχολικές μονάδες, στις περισσότερες των οποίων δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό, ενδεχομένως ούτε υποδιευθυντής, ο Διευθυντής 5 ημέρες την εβδομάδα να βρίσκεται στο σχολείο και ... καθορίστε και την ώρα! Τόσο δύσκολο σας είναι; Ο Διευθυντής είναι, είπαμε, για όλες τις δουλειές και χρήσεις!!! Έτσι δεν γράφετε ορισμένοι στα σχόλιά σας και μάλιστα τονίζετε πως παίρνει και τόσοοοο μεγάλο επίδομα, ας μην έκανε τα χαρτιά του όταν προκηρύχτηκαν οι θέσεις.

 
darkstar
17 Μαρ 2020 20:12

Φίλε Λευτέρη η απόφαση λέει για διοικητικό έργο δηλαδή αυτούς που ασκούν εξ ορισμού και τοποθέτησής τους διοικητικό έργο και μάλιστα με επίδομα θέσης. Ξέρεις γιατί παίρνεις επίδομα; Για τα διοικητικά σου καθήκοντα και το διοικητικό έργο που ασκείς. Άρα όλοι οι Διευθυντές, υποδιευθυντές, τομεάρχες κ.λ.π. διέπονται από την απόφαση αυτή. Άσχετα αν συμφωνώ εγώ ή όχι. Κατ' εμέ θα έπρεπε οι διευθυντές κ.λ.π. να εργάζονται από το σπίτι και μονο αν χρειαστεί να μεταβαίνουν στο σχολείο.

 
ΤΚ9
17 Μαρ 2020 20:16

@Λευτέρης
Γιατί απλά μόνο αυτοί παίρνουν επίδομα,για να ασκούν διοίκηση αγαπητέ.

 
Βασίλης
17 Μαρ 2020 20:42

Αλήθεια τι θα κάνει στο σχολείο ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής που δεν μπορεί να το κάνει από το σπίτι θα δέχεται γονείς; μαθητές;

 
Petros
17 Μαρ 2020 21:19

"V. Τους υπαλλήλους που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

VI. Λοιπούς υπαλλήλους

Γ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εναπομείναν προσωπικό (V και VI), μοιράζεται σε δύο Συνεργεία Ασφαλείας για το προσεχές κάθε φορά πενθήμερο (Συνεργείο Α: 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες, Συνεργείο Β: επόμενες 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες)."

Δηλαδή η κατηγορία V η οποία αποτελείται από άτομα που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες μπαίνει σε συνεργεία.
Κάποιο λάθος έχει γίνει.

 
Πληροφορικός
17 Μαρ 2020 21:41

Όλες οι δουλειές θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως από όλους!

 
Διευθυντής
17 Μαρ 2020 21:51

Προς τι όλη η συζήτηση; Το σχολείο δεν μπορεί να κλείσει ολοσχερώς, διότι προκύπτουν ανάγκες και κάποιοι συμπολίτες πρέπει να εξυπηρετηθούν. Αυτός που προΐσταται της σχολικής μονάδας και γνωρίζει τα διοικητικά θέματα εποπτικά είναι ο διευθυντής. Όπως για την εξ αποστάσεως διδασκαλία επιστρατεύεται ο καθηγητής της πληροφορικής, όμως και πάλι υπεύθυνος για τον συντονισμό της είναι ο διευθυντής, ποιος άλλος θα μπορούσε να οριστεί; Προσωπικά θεωρώ όλη τη συζήτηση που γίνεται επί του θέματος μεμψιμοιρία ή αφορμή για εκδήλωση μίσους κατά περίπτωση. Για να καταστήσω σαφή τη θέση μου, είμαι διευθυντής Λυκείου, πηγαίνω κάθε μέρα στο σχολείο για όλο το ωράριό μου και θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμόζω τις εντολές της υπηρεσιακής ιεραρχίας, ειδικά σε τόσο δύσκολη συγκυρία. Άλλωστε και σε κανονικές συνθήκες δεν χρειάζεται να πάμε νύχτα στο σχολείο γιατί χτυπάει ο συναγερμός ή για να ανάψουμε το καλοριφέρ σε έκτακτες καιρικές συνθήκες και τόσα άλλα;

 
Άκης
17 Μαρ 2020 21:51

Όπως ήταν αναμενόμενο, έβγαλε τη χολή του ο κάθε πικραμένος εναντίον των Διευθυντών. Μέχρι και το επιχείρημα ότι κλήθηκαν να στελεχώσουν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι τα εκλογικά κέντρα... Έλεος...
Και ξανά μανά το επίδομα των 200 ευρώ.... και γιατί το παίρνει και τι κάνει που το παίρνει...
Επειδή λοιπόν παίρνει το επίδομα, ας εκτεθεί στον κίνδυνο του Κοροναϊού!
Να μάθει άλλη φορά! Αφού έκανε αίτηση για Δ/ντής, ας προτάξει τώρα τα στήθη του απέναντι στον ιό! Και ας βγει από το σπίτι του, ας μπει στα μέσα μεταφοράς, ας συγχρωτισθεί με επιβάτες και περαστικούς, για να πάει στο σχολείο να κοιτάζει τα ντουβάρια! Και να επιστρέψει σπίτι του να φέρει τον ιό στην οικογένειά του.
Διότι το Υπουργείο Παιδείας με καμάρι διαφημίζει τα μαθήματα εξ' αποστάσεως και το Υπουργείο Εσωτερικών την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά ο Δ/ντής του σχολείου πρέπει να ελέγξει τα email από τον υπολογιστή του σχολείου! Δεν μπορεί να το κάνει από το σπίτι του! Δεν μπορεί να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τους διάφορους φορείς! Πρέπει να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά το τηλέφωνο του σχολείου και τον υπολογιστή του γραφείου του!
Ας πρόσεχε λοιπόν να μην γινόταν Διευθυντής!
Σα δεν ντρεπόμαστε λέω εγώ!

 
Πλατάρος Γιάννης
17 Μαρ 2020 22:00

Για το επίδομα ΕΥΘΥΝΗΣ των στελεχών εκπαίδευσης.
Από πρωτοδιόριστος άκουγα το μη υποκρυπτόμενο μίσος κάποιων εκπαιδευτικών για το επίδομα του Διευθυντή.
30 χρόνια το ακούω. Άρα μου κάνει εντύπωση ότι κακεντρεχείς το αποδίδουν ως επίδομα Γραμματέα;
Να δούμε τι γράφει η εισηγητική έκθεση επί του νόμου ΣΥΡΙΖΑ για την επιλογή Στελεχών:

.....εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν οποιαδήποτε άλλη θέση γιατην οποία έχουν τα προσόντα, ακόμα και υψηλότερου βαθμού ευθύνης και με υψηλότερες, αντίστοιχα, απολαβές.
............
Την προαγωγή της κινητικότητας και την εναλλαγή στις θέσει ς ευθύνης επιδιώκουν και ο ι περιορισμοί των περιπτώσεων
................
δεν είναι σκόπιμος ο περιορισμός της δεξαμενής των υποψηφιοτήτων. Άλλωστε, στις περιπτώσεις αυτές, η ανάληψη θέσης ευθύνης σε διαφορετική μονάδα, λόγω του μεγάλου αριθμού των σχολικών μονάδων .....
..............
Κανένας νόμος διαχρονικά δεν ομιλεί για γραμματειακό επίδομα.
Ας με καταλάβετε και μένα που παίρνω την σκυτάλη της κακοήθειας, μετά 32 χρόνια από μορφωμένους λειτουργούς του κλάδου μου...
Λέω να την αφήσω να πέσει κάτω, αφού το αγώνισμα της κακοήθειας έχει εξαιρετικά ευέλικτους κανόνες που συνοψίζονται στην φράση, ότι ο φθόνος δεν έχει κανόνες και αυτός είναι ο μόνος κανόνας.

 
προς πληροφορικο
17 Μαρ 2020 22:07

παντα εσυ αγαπητε ολες τις δουλειες ειναι φανερο τις κανεις απο αποσταση

 
Αγγελική Γ
17 Μαρ 2020 22:30

Τη διαχείριση του my school την έχει ο Διευθυντής σε κάθε σχολείο, όπως και τους σχετικούς κωδικούς. Σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε Βεβαίωση, έγγραφο από γονέα, είναι αυτός που μπορεί να το εκδώσει και να το υπογράψει. Αυτό θα πει άλλωστε υπεύθυνος για τα διοικητικά θέματα. Τώρα αν αυτά μπορούν να γίνουν κι από το σπίτι του με αιτήσεις προς το μέιλ του, αυτό είναι κάτι πρέπει να το αποφασισει το Υπουργείο. Αλλά σίγουρα δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοι πρόσβαση στο My school.

 
Ερτ
17 Μαρ 2020 22:38

Εδώ μαζεύονται τάχα μου εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίζουν την φράση ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ και όχι γραμματειακής εργασίας; Όταν λέμε διοικητικός υπάλληλος δεν εννοούμε διοίκηση αλλά υπάλληλος διοίκησης. Άρα κανείς εκπαιδευτικός δεν είναι διοικητικός υπάλληλος στα σχολεία.

 
Τελευταία φορά Διευθυντής
17 Μαρ 2020 22:39

Προς το παρόν το καθηκοντολόγιο αναφέρει: Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Γιατί λέτε ότι είναι διοικητικός και όχι παιδαγωγός; Στο σύλλογο σε παιδαγωγικά ζητήματα ο διευθυντής αποφασίζει; Όχι γιατί απλά ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός και συντονιστικός. Έχει λογική το να πάει μόνο ο διευθυντής για έκτακτους λόγους επειδή πολλοί εκπαιδευτικοί έρχονται από μακρυά πάνε σε διάφορα σχολεία πιθανώς θα έχουν άρρωστους ανθρώπους, εύχομαι όχι κηδείες. ΝΑΙ έχει λογική να το κάνει. Αλλά ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ και όχι κύριε δεν πήγαν (παρά ελάχιστοι σε εξαιρετικές περιπτώσεις) διευθυντές στις εκλογές πήγαν καθηγητές νομικοί.

 
Άκης
17 Μαρ 2020 22:43

@Αγγελική Γ
Στο Myschool έχει πρόσβαση ο Διευθυντής και από το σπίτι, και από το κινητό και από παντού... Δεν είναι κλειδωμένοι οι κωδικοί στο σεντούκι του σχολείου για να πάει να τους πάρει από εκεί! Και έγγραφο φτιάχνει και με ηλεκτρονική υπογραφή το στέλνει όπου θες!

 
διαίρει και υπούργευε
17 Μαρ 2020 22:49

Πάντως η νομικός Κεραμέως και το επιτελείο της κατάφεραν στο όνομα της απειλής του κορωνοϊού να θέσουν σε εμφύλιο διευθυντές σχολείων απ' τη μια και απλούς εκπαιδευτικούς απ' την άλλη. Ήδη τα σχόλια βοούν........
Πιο σατανική ενέργεια εν μέσω της κρίσης της κορώνας, από το "διαίρει και βασίλευε" ή καλύτερα από το "διαίρει, υπούργευε και αξιολόγει" δεν θα μπορούσε να υπάρξει.
Όπως τους έχετε κάνει turbo τους διευθυντές των σχολείων, ένα σας λέω
"η α ξ ι ο λ ό γ η σ η έρχεται, έρχεται!!!!"

 
@Άκης 17 Μαρ 2020 21:51
17 Μαρ 2020 22:57

@Άκης 17 Μαρ 2020 21:51

διαφωνείς με το ποσό που πήραν πέρυσι για τις εκλογές;

εγώ γκρίνια δεν άκουσα από κανέναν τότε, είδες τα € τι κάνουν...

στις επόμενες κρίσεις όλοι εσείς οι γκρινιάρηδες μην ξαναδιεκδικήσετε θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών

 
μαργαριταρένιος
17 Μαρ 2020 23:04

Πραγματικά το σχολείο δεν μπορεί να κλείσει "ολοσχερώς", γιατί καραδοκεί ο "εντελώς" κίνδυνος να πληγούν ολοσχερώς οι εκπαιδευτικοί του από το γιό της κορώνας.
Ωχ το μάτι μου ....... αόματος

 
ΣΤΕΛΙΟΣ
17 Μαρ 2020 23:04

Το πρόβλημα είναι μόνο το σχολείο ή τα ΜΜΜ που πρέπει να πάρουμε για να παρουσιαστούμε; Έστω και ένας αν κολλήσει από τα άθλια ΜΜΜ, για να πάει σε ένα άδειο σχολείο, δε θα έχει ευθύνη το Υπουργείο;;

 
Poyet
17 Μαρ 2020 23:11

Κυρία Κεραμέως, μήπως είστε εκτός τόπου και χρόνου;

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.