Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Εκ περιτροπής η φυσική παρουσία, στα σχολεία, το υπ.Παιδείας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.
Δημοσίευση: 17/03/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως (Δείτε εδώ την απόφαση):

Α. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Τμήματος, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και εν γένει ο άμεσα Προϊστάμενος υπηρεσίας και κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να συντάξει αναλυτική κατάσταση των υφισταμένων του υπαλλήλων που ασκούν διοικητικό έργο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται, ανά υπηρεσιακή μονάδα, Επώνυμο, Όνομα, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο και e-mail. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται σε μορφή excel, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή ή Διευθυντή Εκπαίδευσης όπου αυτός υπάγεται.

Β. Εν συνεχεία καλείται να διερευνήσει, με προγραμματισμό πέντε (5) εργάσιμων ημερών:

I.    Τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται ανά Τμήμα / Δ/νση/μονάδα/υπηρεσία για την αντιμετώπιση του κρίσιμου έργου των υπηρεσιών του.

II.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε πλήρη άδεια ειδικού σκοπού

III.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού

IV.    Τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει, ήτοι τους δικαιούχους ειδικής άδειας απουσίας

V.    Τους υπαλλήλους που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

VI.    Λοιπούς υπαλλήλους

Γ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εναπομείναν προσωπικό (V και VI), μοιράζεται σε δύο Συνεργεία Ασφαλείας για το προσεχές κάθε φορά πενθήμερο (Συνεργείο Α: 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες, Συνεργείο Β: επόμενες 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες).

Δ. Οι τελούντες σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού, κατά τις ημέρες που δεν κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας, οφείλουν να είναι παρόντες στην υπηρεσία.

Ε. Στη συνέχεια αποτυπώνει στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού, τους παρόντες, τους εν αδεία τελούντες, ενώ για τους υπολοίπους τίθεται η ένδειξη «τηλεργασία».

Ζ. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της «ειδικής άδειας απουσίας» (του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει),  δέον όπως τίθενται σε καθεστώς τηλεργασίας.

Η. Οι υπάλληλοι που αποτελούν μέρος των Συνεργείων Ασφαλείας και δεν τελούν εν αδεία, κατά τις ημέρες που δεν προσέρχονται στην υπηρεσία, οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή και αναλόγως προς τη φύση των εργασιακών αναγκών, και δεν λογίζονται ως αδειούχοι. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως οφείλουν να είναι άμεσα προσβάσιμοι μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ομάδας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει σύγχρονη επικοινωνία με ήχο και βίντεο.

Θ. Προς τούτο, το προσεχές διάστημα, ο Άμεσα Προϊστάμενος μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του στην τηλεργασία.

Ι. Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.

Κ. Η συγκρότηση των Συνεργείων Ασφαλείας θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οφείλεται να είναι ονομαστική, να προσδιορίζει επακριβώς το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών και να αποτυπώνεται στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού.

Λ. Οφείλεται δε να αναπροσαρμόζεται, όταν αυτό απαιτείται, ανάλογα με ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το προσωπικό της υπηρεσίας.

Μ. Τα πρώτα Συνεργεία που θα συγκροτηθούν θα λειτουργήσουν  από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου και μέχρι την πρώτη Παρασκευή.

Ν. Οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών συνιστάται να πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Σχόλια (77)

 
Ελευθερία-Μας χλευάζουν όλοι
18 Μαρ 2020 11:13

Με αυτές τις αναρτήσεις μας χλευάζουν όλοι. Αντί να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων γκρινιάζουμε και διαμαρτυρόμαστε. Θέλουν να μας πουν οι διευθυντές ότι κινδυνεύουν από ένα άδειο σχολείο και δεν κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στα φαρμακεία, στο super market.....Μετά αναρωτιόμαστε γιατί η κοινωνία μας έχει απέναντι.

 
ΣΔ
18 Μαρ 2020 10:58

Όταν δοθεί παράταση σχολικού έτους ο Δντης που θα είναι οέο;

 
Ελευθερία
18 Μαρ 2020 10:48

Μήπως κάποια από τα στελέχη της εκπαίδευσης θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν στις επόμενες κρίσεις;;; Καλό όμως θα ήταν αυτοί που κινδυνεύουν γιατί ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να το δηλώσουν στην υπηρεσία τους για να προστατευτούν. Τα υπόλοιπα στελέχη καλό θα ήταν να μην γκρινιάζουν γιατί εκθέτουν ολόκληρο τον κλάδο.

 
@Rip
18 Μαρ 2020 10:30

Ευχαρίστως. Βέβαια μετά μην ζητήσετε παράταση σχολικού έτους. Δεν...

 
@Κο Πλάταρο @ΛΕΥΤΈΡΗΣ
18 Μαρ 2020 09:50

Οι σκέψεις μας μαζί σας αυτές τις δύσκολες ώρες. Το βράδυ 21:00 θα βγούμε στα μπαλκόνια να σας χειροκροτήσουμε.

 
ΕΛΕΝA
18 Μαρ 2020 09:28

Πόσο μίσος πια για το επίδομα των Διευθυντών! Όποιος το παίρνει στα μάτια του καθενός μεταβάλλεται σε Ωνάση. Κι αμέσως αμέσως στερείται το δικαίωμα ακόμη και της έκφρασης ενός προβληματισμού. Βαρέθηκα σαν Διευθύντρια να ακούω το θλιβερό αφήγημα του επιδόματος.

 
Στράτος
18 Μαρ 2020 09:08

κ. Πλατάρο,
το επίδομα ευθύνης δεν είναι επίδομα Γραμματέα αλλά ο Διευθυντής οφείλει να κάνει και τον Γραμματέα! Το επίδομα ευθύνης απαιτεί από αυτόν που το λαμβάνει να έχει ΕΥΘΥΝΗ.
Το Υπουργείο δεν άκουσε τις εκκλήσεις σας και καλεί σε εκ περιτροπής παρουσία στο σχολείο "του διοικητικού προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους" και για να μην υπάρξουν περιθώρια ερμηνειών όπως η δική σας περί του διοικητικού προσωπικού των σχολείων, θέτει ρητά σε παρένθεση ποιους εννοεί: (διευθυντές, υποδιευθυντές).

 
Rip
18 Μαρ 2020 09:01

Τι μιζερια ειναι αυτή...?Άντε τώρα στα σχολεία το κράτος σας πληρώνει κανονικά δεν είστε σε άδεια ...

 
ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΥΤΕΡΗ
18 Μαρ 2020 08:20

Γεμίσαμε άσχετους. Ο 1566 που τον αποδέχεται υποχρεωτικά κάθε δημ. υπαλ. ΚΑΙ εκπαιδευτικός αναφέρει ως όργανα διοίκησης του σχολείου 1) διευθυντής 2) υποδιευθυντής και 3) ο Συλλογος διδασκόντων, ο οποίος έχει υπερεξουσίες.
ΤΕΛΟΣ.
Για παράδειγμα του ποιός ασκεί κεντρική διοίκηση με υπερ εξουσίες να θυμίσω ενδεικτικά ότι ο σύλλογος αναθέτει-ορίζει 1) μέσω ψηφοφορίας Υποδιεθυντή και 2) με τον γνωστό ως νόμο κουκούλα (κου-κλουξ-κλαν ή μυστική ψηφοφορία) Διευθυντή.
Όποιος δεν τα γνωρίζει ή δεν θέλει να τα γνωρίζει είναι τουλάχιστον άσχετος.
Εκ περιτροπής λοιπόν να ασκούνται τα διοικητικά καθήκοντα που είναι σε όλους γνωστά και απλά από την θερινή υπηρεσία που όλοι υπογράφουν ως α.α.
Το διδακτικό έργο δια ζώσης ανεστάλη.
Ούτε τα μαθήματα σταματούν ούτε το διοικητικό έργο όλων .

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
18 Μαρ 2020 07:30

Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η μιζέρια του κλάδου.......

 
Gina
18 Μαρ 2020 04:35

Αφου στελνουν διευθυντες, υποδιευθυντες και γραμματεις στα σχολεια, δεν θα τολμησουν φανταζομαι να παρατεινουν το διδακτικο ετος- κατι τετοιο ακουγεται-, ετσι;
Εδω η Ελλαδα καιγεται, παροτρυνουν τον κοσμο να μεινει σπιτι του, εξεταζονται πιο αυστηρα μετρα, και αστυνομουμενα, φοβομαστε μη γινουμε Ιταλια και Κινα, και αντι να κλεισουν τα παντα για να σταματησει ο εφιαλτης, στελνουν κοσμο στις αδειες υπηρεσιες..
Και καθε μερα-τι να πω γι'αυτο-;
Εδω φοβομαστε να βγουμε εξω απο τα σπιτια μας για τα τελειως αναγκαια, και για ελαχιστο χρονο.
Εχουν καταλαβει οτι ειναι πολεμος, με αορατο φονικο οπλο που σκορπιζει καταστροφη και θανατο;
Δεν υπαρχει χρονος για να κανει κανείς τον ηρωα τωρα, τον νομοταγη υπαλληλο, την ωρα που ο χαρος ειναι πανω απο το κεφαλι του σε καθε εξοδο απο το σπιτι του.
Πρωτα απ'ολα ειναι οι ζωες μας.
Γι'αυτο να τα κλεισουν ολα (τα παντα) για να ζησουμε.
Και μη μπαινουμε στη λογικη του "διαιρει και βασιλευε".
Και οσον αφορα την εξ αποστασεως , υπευθυνος δεν ειναι ο πληροφορικος, αλλα το υπουργειο που δεν εκανε τιποτα πριν το πρωτο κρουσμα.
Που αποφασισαν μετα το κλεισιμο των σχολειων, να γινονται μαθηματα απο αποσταση, ενω γνωριζουν οτι αυτο δεν γινοταν στην εκπαιδευση.
Που δεν υπηρξε καμμια προετοιμασια γι'αυτο.
Που ολος ο κοσμος γνωριζε οτι θα φθασει κι εδω ο κορωναιος, και το υπουργειο ηταν "μη μου τον υπνον ταρρατε".
Που δεν εκανε κανενα σεμιναριο στους εκπαιδευτικους.
Που τους δινει ενα προγραμμα χωρις να τους το δειξει κανεις και ειναι του στυλ "βγαλτε τα περα μονοι σας, εμενα δεν με νοιαζει τι θα κανετε και πως θα το κανετε"
Που πεταει το μπαλακι στους εκπαιδευτικους, απλα για δειχνει προς τα εξω οτι εκανε κατι..
Αν ηθελε να το κανει πρσγματικα, θα το ειχε οργανωσει μετα τις διακοπες των Χριστουγεννων. Και το αφησε για μετα το κλεισιμο των σχολειων. Τι να πω πια;
Ας αναλαβουν τις ευθυνες τους.
Βεβαια τοτε το μελημα ηταν πως να κατακρεουργηθε, και ευτελιστει επομενως, η γιορτη των Τριων Ιεραρχων, κανοντας βεβαιως-βεβαιως και μαθημα.
Φυσικα δεν θα γινοταν τα παιδια "φωστηρες των γραμματων" αν δεν γινοταν αυτο..
Και πιστευα πραγματικα οτι αυτο θα γινει και την 25η Μαρτιου. Δηλαδη 2 ωρες γιορτη και μετα μαθημα.
Ανεπιτρεπτα πραγματα.
Για να δειχνουν οτι βαζουν τους εκπαιδευτικους και δουλευουν, οποτε τους κοβουμε τις γιορτες!!
Πειτε μου, ποιο κρατος που σεβεται τις γιορτες αντιδρα ετσι.
Μιση γιορτη(και ουτε)-μισο μαθημα!!.
Που ξανακουστηκε; Πρωτογνωρο και για τα ελληνικα δεδομενα.
Και ποιο που σεβεται τους δασκαλους του..
Γνωριζω μια παροιμια "Αν δεν στηριξεις το σπιτι σου, θα πεσει να σε πλακωσει".-

 
ΣΟΦΙΑ
18 Μαρ 2020 00:59

Συμφωνώ με το σχόλιο του Άκη! Αρκετός φθόνος και κακία με το πενιχρό επίδομα των διευθυντών! Είμαι διευθύντρια σε ένα μικρό επαρχιακό λύκειο, χωρίς υποδιευθυντή και μετακινούμαι με λεωφορείο για να πάω στη δουλειά μου. Σήμερα μου ανακοίνωσαν πως διακόπηκαν τα δρομολόγια λόγω κορονοϊού και να βρω άλλο τρόπο να μετακινούμαι! Συγκατοικώ επιπλέον με τους υπέργηρους γονείς μου τους οποίους φροντίζω. Φυσικά όταν έκανα αίτηση για τη θέση αυτή δεν θα μπορούσα να προβλέψω πως θα υπήρχε η πανδημία και θα έπρεπε να παραμένω στο σχολείο να κοιτάζω τους τοίχους και να κινδυνεύει η υγεία και η ασφάλεια η δική μου και της οικογένειάς μου!
Όλα γίνονται από το σπίτι στην ψηφιακή εποχή μας και δεν χρειάζεται η παρουσία κανενός στα σχολεία!
Θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι αυτοί που βγάζουν τόση χολή και δηλητήριο!
Λυπάμαι πραγματικά για όλα αυτά που γράφουν κάποιοι! Δεν εμποδίζεται κανείς να κάνει αίτηση για θέση ευθύνης αλλά όχι να ζητάμε και "την κεφαλή επί πίνακι" αυτών που μπορεί να είχαν τη νόμιμη φιλοδοξία και δικαίωμα άλλωστε να αναλάβουν μια θέση δ-ντή σε ένα μικρό σχολείο! Μην ξεχνάμε άλλωστε πως είχαν υποσχεθεί πως σε όλα τα σχολεία πρέπει να υπάρχει γραμματέας και να μην ασχολούνται οι εκπαιδευτικοί με διοικητικό έργο.
Σταματήστε επιτέλους τη γκρίνια!

 
Μια Πρόταση
18 Μαρ 2020 00:56

Ας αθροίσουμε ενός μήνα τις ώρες παραμονής του Διευθυντή στο σχολείο και τις ώρες παραμονής ενός εκπαιδευτικού και να διαιρέσουμε το μηνιαίο μισθό καθενός (αθροίζοντας και το ...τεράστιο... επίδομα του Διευθυντή στο μισθό του) με τις ώρες εργασίας και παρουσίας στο σχολείο. Ποια θα είναι η πιο ακριβοπληρωμένη εργατοώρα;;; (Σημειωτέον ο Διευθυντής βρίσκεται σχεδόν το διπλάσιο χρόνο στο σχολείο από τον εκπαιδευτικό που μπορεί να φύγει ακόμη και 11.30΄)

 
Βεβαιώσεις
18 Μαρ 2020 00:42

Διαβάζω τόσα σχόλια. Μπορείτε να αναφέρετε τι θα μπορούσε κάποιος να χρειαστεί εν μέσω κρίσης κορονοναϊού, ώστε να μεταβεί στο σχολείο για να παραλάβει το έγγραφο και από εκεί να πάει όπου πρέπει για να το καταθέσει; Ποιος κόβει βόλτες; Μια εβδομάδα κλειστά τα σχολεία, πόσοι επικοινώνησαν ή χρειάστηκαν κάτι ώστε να χρειαστεί ο Διευθυντής να μεταβεί στο σχολείο; Οι διευθυντές που πηγαίνουν στα σχολεία, πόσους πολίτες εξυπηρέτησαν; Αν η απάντηση είναι: κανέναν, μήπως είναι παράτολμο το να πηγαινοέρχονται καθημερινά στο σχολείο; Αν εξυπηρέτησαν κάποιον πολίτη, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικά από το σπίτι; Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τόση φασαρία είχε γίνει για την ψηφιακή υπογραφή, ποιος ο λόγος να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί σε άδειο σχολείο; Και κάτι ακόμη, δεν έχουν όλα τα σχολεία εκπαιδευτικούς πληροφορικής για να υποστηρίξουν την τηλε-εκπαίδευση. Όπως το δικό μου που έχει 3 καθηγητές πληροφορικής, αλλά και οι 3 έχουν άλλο σχολείο αναφοράς και έρχονται να συμπληρώσουν ωράριο σε εμάς. Λέτε να τους αφήσουν από τα σχολεία τους να έρθουν να υποστηρίξουν το δικό μου σχολείο; Δεν το επιλέξαμε να κλείσουν τα σχολεία, έτσι γίνεται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Το Υπουργείο δεν είχε ποτέ μεριμνήσει για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην τηλε-εκπαίδευση και το βρίσκει τώρα μπροστά του. Δεν είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών αυτό. Ναι, υπάρχει το επίδομα του διευθυντή, και; Αν μπορεί να κάνει τη δουλειά από το σπίτι, ποιο είναι το πρόβλημα; Από μόνοι τους οι περισσότεροι διευθυντές αν παραστεί ανάγκη θα πάνε στο σχολείο (όπως γίνεται και με χιόνια για να ελέγξουν το κτίριο ή για να ανάψουν τη θέρμανση). Δεν χρειάζεται να τους το επιβάλει κανείς

 
Λευτέρης
18 Μαρ 2020 00:22

Και σε άλλους εργασιακούς χώρους εργάζονται περισσότεροι του ενός. Δεν είπα να λείπει ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής, αλλά χρειάζονται βοήθεια. Οι διδάσκοντες έχουν και διοικητικό έργο. Η εκ περιτροπής εργασία είναι στα καθήκοντά τους. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον πολλών για το κύριο έργο τους τη διδασκαλία που θα είναι από απόσταση.

 
Παύλος
18 Μαρ 2020 00:00

Όλοι πάνω στο Διευθυντή. Όντως πρόκειται για κακοήθεια. Για να δω την αντίδραση όταν ο Διευθυντής επιμείνει να εφαρμόσει τη νομοθεσία της παραμονής στο σχολείο 8-2! Τότε δεν είναι άνθρωπος ή συνάδελφος!Σωστά;

 
καθηγητής σε απόγνωση
17 Μαρ 2020 23:44

Γιατί τόση γκρίνια για τους Διευθυντές; Τι είναι αυτό που ενοχλεί;
Ας το πούμε καθαρά.
1. Λέει ο @ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «πηγαίνω κάθε μέρα στο σχολείο για όλο το ωράριό μου και θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμόζω τις εντολές της υπηρεσιακής ιεραρχίας»
Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.
Δηλαδή οι Διευθυντές εφαρμόζουν ό,τι εντολές παίρνουν άκριτα; χωρίς να σκέφτονται αν είναι νόμιμες, αν καταστρατηγούν δικαιώματα, αν προσβάλουν τη κοινή λογική;
Δεν έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους εκπαιδευτικούς υφισταμένους τους από τυχόν αυθαιρεσίες της ιεραρχίας;
Είναι ή όχι αυθαίρετο να δώσει ο διευθυντής τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών σε φορείς εκτός εκπαίδευσης;
Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει κάθε μέρα διάγγελμα με το σύνθημα «ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» η Κεραμέως καταστρατηγώντας την ΚΥΑ που η ίδια ψήφισε στέλνει σωρηδόν τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και μάλιστα σε δύο βάρδιες όταν στο υπουργείο της πάει το 1/3 των εργαζομένων και έχει επί πλέον αποκλειστεί η είσοδος στους πολίτες.
2. Λέει ο @ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «Το σχολείο δεν μπορεί να κλείσει ολοσχερώς, διότι προκύπτουν ανάγκες και κάποιοι συμπολίτες πρέπει να εξυπηρετηθούν»
Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.
Όταν κλείνουν επιχειρήσεις και απολύονται εργαζόμενοι προκειμένου να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πάνε σχολείο μόνο και μόνο για να εκτονώσει η κοινωνία τα αρνητικά της συναισθήματα απέναντι στο δάσκαλο και τον καθηγητή.
Συμπέρασμα ότι γίνεται σήμερα στο υπουργείο Παιδείας είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ και όχι ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.

 
Poyet
17 Μαρ 2020 23:11

Κυρία Κεραμέως, μήπως είστε εκτός τόπου και χρόνου;

 
μαργαριταρένιος
17 Μαρ 2020 23:04

Πραγματικά το σχολείο δεν μπορεί να κλείσει "ολοσχερώς", γιατί καραδοκεί ο "εντελώς" κίνδυνος να πληγούν ολοσχερώς οι εκπαιδευτικοί του από το γιό της κορώνας.
Ωχ το μάτι μου ....... αόματος

 
ΣΤΕΛΙΟΣ
17 Μαρ 2020 23:04

Το πρόβλημα είναι μόνο το σχολείο ή τα ΜΜΜ που πρέπει να πάρουμε για να παρουσιαστούμε; Έστω και ένας αν κολλήσει από τα άθλια ΜΜΜ, για να πάει σε ένα άδειο σχολείο, δε θα έχει ευθύνη το Υπουργείο;;

 
@Άκης 17 Μαρ 2020 21:51
17 Μαρ 2020 22:57

@Άκης 17 Μαρ 2020 21:51

διαφωνείς με το ποσό που πήραν πέρυσι για τις εκλογές;

εγώ γκρίνια δεν άκουσα από κανέναν τότε, είδες τα € τι κάνουν...

στις επόμενες κρίσεις όλοι εσείς οι γκρινιάρηδες μην ξαναδιεκδικήσετε θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών

 
διαίρει και υπούργευε
17 Μαρ 2020 22:49

Πάντως η νομικός Κεραμέως και το επιτελείο της κατάφεραν στο όνομα της απειλής του κορωνοϊού να θέσουν σε εμφύλιο διευθυντές σχολείων απ' τη μια και απλούς εκπαιδευτικούς απ' την άλλη. Ήδη τα σχόλια βοούν........
Πιο σατανική ενέργεια εν μέσω της κρίσης της κορώνας, από το "διαίρει και βασίλευε" ή καλύτερα από το "διαίρει, υπούργευε και αξιολόγει" δεν θα μπορούσε να υπάρξει.
Όπως τους έχετε κάνει turbo τους διευθυντές των σχολείων, ένα σας λέω
"η α ξ ι ο λ ό γ η σ η έρχεται, έρχεται!!!!"

 
Άκης
17 Μαρ 2020 22:43

@Αγγελική Γ
Στο Myschool έχει πρόσβαση ο Διευθυντής και από το σπίτι, και από το κινητό και από παντού... Δεν είναι κλειδωμένοι οι κωδικοί στο σεντούκι του σχολείου για να πάει να τους πάρει από εκεί! Και έγγραφο φτιάχνει και με ηλεκτρονική υπογραφή το στέλνει όπου θες!

 
Τελευταία φορά Διευθυντής
17 Μαρ 2020 22:39

Προς το παρόν το καθηκοντολόγιο αναφέρει: Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Γιατί λέτε ότι είναι διοικητικός και όχι παιδαγωγός; Στο σύλλογο σε παιδαγωγικά ζητήματα ο διευθυντής αποφασίζει; Όχι γιατί απλά ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός και συντονιστικός. Έχει λογική το να πάει μόνο ο διευθυντής για έκτακτους λόγους επειδή πολλοί εκπαιδευτικοί έρχονται από μακρυά πάνε σε διάφορα σχολεία πιθανώς θα έχουν άρρωστους ανθρώπους, εύχομαι όχι κηδείες. ΝΑΙ έχει λογική να το κάνει. Αλλά ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ και όχι κύριε δεν πήγαν (παρά ελάχιστοι σε εξαιρετικές περιπτώσεις) διευθυντές στις εκλογές πήγαν καθηγητές νομικοί.

 
Ερτ
17 Μαρ 2020 22:38

Εδώ μαζεύονται τάχα μου εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίζουν την φράση ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ και όχι γραμματειακής εργασίας; Όταν λέμε διοικητικός υπάλληλος δεν εννοούμε διοίκηση αλλά υπάλληλος διοίκησης. Άρα κανείς εκπαιδευτικός δεν είναι διοικητικός υπάλληλος στα σχολεία.

 
Αγγελική Γ
17 Μαρ 2020 22:30

Τη διαχείριση του my school την έχει ο Διευθυντής σε κάθε σχολείο, όπως και τους σχετικούς κωδικούς. Σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε Βεβαίωση, έγγραφο από γονέα, είναι αυτός που μπορεί να το εκδώσει και να το υπογράψει. Αυτό θα πει άλλωστε υπεύθυνος για τα διοικητικά θέματα. Τώρα αν αυτά μπορούν να γίνουν κι από το σπίτι του με αιτήσεις προς το μέιλ του, αυτό είναι κάτι πρέπει να το αποφασισει το Υπουργείο. Αλλά σίγουρα δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοι πρόσβαση στο My school.

 
προς πληροφορικο
17 Μαρ 2020 22:07

παντα εσυ αγαπητε ολες τις δουλειες ειναι φανερο τις κανεις απο αποσταση

 
Πλατάρος Γιάννης
17 Μαρ 2020 22:00

Για το επίδομα ΕΥΘΥΝΗΣ των στελεχών εκπαίδευσης.
Από πρωτοδιόριστος άκουγα το μη υποκρυπτόμενο μίσος κάποιων εκπαιδευτικών για το επίδομα του Διευθυντή.
30 χρόνια το ακούω. Άρα μου κάνει εντύπωση ότι κακεντρεχείς το αποδίδουν ως επίδομα Γραμματέα;
Να δούμε τι γράφει η εισηγητική έκθεση επί του νόμου ΣΥΡΙΖΑ για την επιλογή Στελεχών:

.....εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν οποιαδήποτε άλλη θέση γιατην οποία έχουν τα προσόντα, ακόμα και υψηλότερου βαθμού ευθύνης και με υψηλότερες, αντίστοιχα, απολαβές.
............
Την προαγωγή της κινητικότητας και την εναλλαγή στις θέσει ς ευθύνης επιδιώκουν και ο ι περιορισμοί των περιπτώσεων
................
δεν είναι σκόπιμος ο περιορισμός της δεξαμενής των υποψηφιοτήτων. Άλλωστε, στις περιπτώσεις αυτές, η ανάληψη θέσης ευθύνης σε διαφορετική μονάδα, λόγω του μεγάλου αριθμού των σχολικών μονάδων .....
..............
Κανένας νόμος διαχρονικά δεν ομιλεί για γραμματειακό επίδομα.
Ας με καταλάβετε και μένα που παίρνω την σκυτάλη της κακοήθειας, μετά 32 χρόνια από μορφωμένους λειτουργούς του κλάδου μου...
Λέω να την αφήσω να πέσει κάτω, αφού το αγώνισμα της κακοήθειας έχει εξαιρετικά ευέλικτους κανόνες που συνοψίζονται στην φράση, ότι ο φθόνος δεν έχει κανόνες και αυτός είναι ο μόνος κανόνας.

 
Διευθυντής
17 Μαρ 2020 21:51

Προς τι όλη η συζήτηση; Το σχολείο δεν μπορεί να κλείσει ολοσχερώς, διότι προκύπτουν ανάγκες και κάποιοι συμπολίτες πρέπει να εξυπηρετηθούν. Αυτός που προΐσταται της σχολικής μονάδας και γνωρίζει τα διοικητικά θέματα εποπτικά είναι ο διευθυντής. Όπως για την εξ αποστάσεως διδασκαλία επιστρατεύεται ο καθηγητής της πληροφορικής, όμως και πάλι υπεύθυνος για τον συντονισμό της είναι ο διευθυντής, ποιος άλλος θα μπορούσε να οριστεί; Προσωπικά θεωρώ όλη τη συζήτηση που γίνεται επί του θέματος μεμψιμοιρία ή αφορμή για εκδήλωση μίσους κατά περίπτωση. Για να καταστήσω σαφή τη θέση μου, είμαι διευθυντής Λυκείου, πηγαίνω κάθε μέρα στο σχολείο για όλο το ωράριό μου και θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμόζω τις εντολές της υπηρεσιακής ιεραρχίας, ειδικά σε τόσο δύσκολη συγκυρία. Άλλωστε και σε κανονικές συνθήκες δεν χρειάζεται να πάμε νύχτα στο σχολείο γιατί χτυπάει ο συναγερμός ή για να ανάψουμε το καλοριφέρ σε έκτακτες καιρικές συνθήκες και τόσα άλλα;

 
Άκης
17 Μαρ 2020 21:51

Όπως ήταν αναμενόμενο, έβγαλε τη χολή του ο κάθε πικραμένος εναντίον των Διευθυντών. Μέχρι και το επιχείρημα ότι κλήθηκαν να στελεχώσουν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι τα εκλογικά κέντρα... Έλεος...
Και ξανά μανά το επίδομα των 200 ευρώ.... και γιατί το παίρνει και τι κάνει που το παίρνει...
Επειδή λοιπόν παίρνει το επίδομα, ας εκτεθεί στον κίνδυνο του Κοροναϊού!
Να μάθει άλλη φορά! Αφού έκανε αίτηση για Δ/ντής, ας προτάξει τώρα τα στήθη του απέναντι στον ιό! Και ας βγει από το σπίτι του, ας μπει στα μέσα μεταφοράς, ας συγχρωτισθεί με επιβάτες και περαστικούς, για να πάει στο σχολείο να κοιτάζει τα ντουβάρια! Και να επιστρέψει σπίτι του να φέρει τον ιό στην οικογένειά του.
Διότι το Υπουργείο Παιδείας με καμάρι διαφημίζει τα μαθήματα εξ' αποστάσεως και το Υπουργείο Εσωτερικών την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά ο Δ/ντής του σχολείου πρέπει να ελέγξει τα email από τον υπολογιστή του σχολείου! Δεν μπορεί να το κάνει από το σπίτι του! Δεν μπορεί να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τους διάφορους φορείς! Πρέπει να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά το τηλέφωνο του σχολείου και τον υπολογιστή του γραφείου του!
Ας πρόσεχε λοιπόν να μην γινόταν Διευθυντής!
Σα δεν ντρεπόμαστε λέω εγώ!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ