Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Εκ περιτροπής η φυσική παρουσία, στα σχολεία, το υπ.Παιδείας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.
Δημοσίευση: 17/03/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως (Δείτε εδώ την απόφαση):

Α. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Τμήματος, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και εν γένει ο άμεσα Προϊστάμενος υπηρεσίας και κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να συντάξει αναλυτική κατάσταση των υφισταμένων του υπαλλήλων που ασκούν διοικητικό έργο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται, ανά υπηρεσιακή μονάδα, Επώνυμο, Όνομα, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο και e-mail. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται σε μορφή excel, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή ή Διευθυντή Εκπαίδευσης όπου αυτός υπάγεται.

Β. Εν συνεχεία καλείται να διερευνήσει, με προγραμματισμό πέντε (5) εργάσιμων ημερών:

I.    Τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται ανά Τμήμα / Δ/νση/μονάδα/υπηρεσία για την αντιμετώπιση του κρίσιμου έργου των υπηρεσιών του.

II.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε πλήρη άδεια ειδικού σκοπού

III.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού

IV.    Τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει, ήτοι τους δικαιούχους ειδικής άδειας απουσίας

V.    Τους υπαλλήλους που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

VI.    Λοιπούς υπαλλήλους

Γ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εναπομείναν προσωπικό (V και VI), μοιράζεται σε δύο Συνεργεία Ασφαλείας για το προσεχές κάθε φορά πενθήμερο (Συνεργείο Α: 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες, Συνεργείο Β: επόμενες 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες).

Δ. Οι τελούντες σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού, κατά τις ημέρες που δεν κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας, οφείλουν να είναι παρόντες στην υπηρεσία.

Ε. Στη συνέχεια αποτυπώνει στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού, τους παρόντες, τους εν αδεία τελούντες, ενώ για τους υπολοίπους τίθεται η ένδειξη «τηλεργασία».

Ζ. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της «ειδικής άδειας απουσίας» (του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει),  δέον όπως τίθενται σε καθεστώς τηλεργασίας.

Η. Οι υπάλληλοι που αποτελούν μέρος των Συνεργείων Ασφαλείας και δεν τελούν εν αδεία, κατά τις ημέρες που δεν προσέρχονται στην υπηρεσία, οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή και αναλόγως προς τη φύση των εργασιακών αναγκών, και δεν λογίζονται ως αδειούχοι. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως οφείλουν να είναι άμεσα προσβάσιμοι μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ομάδας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει σύγχρονη επικοινωνία με ήχο και βίντεο.

Θ. Προς τούτο, το προσεχές διάστημα, ο Άμεσα Προϊστάμενος μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του στην τηλεργασία.

Ι. Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.

Κ. Η συγκρότηση των Συνεργείων Ασφαλείας θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οφείλεται να είναι ονομαστική, να προσδιορίζει επακριβώς το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών και να αποτυπώνεται στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού.

Λ. Οφείλεται δε να αναπροσαρμόζεται, όταν αυτό απαιτείται, ανάλογα με ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το προσωπικό της υπηρεσίας.

Μ. Τα πρώτα Συνεργεία που θα συγκροτηθούν θα λειτουργήσουν  από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου και μέχρι την πρώτη Παρασκευή.

Ν. Οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών συνιστάται να πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Σχόλια (77)

 
καθηγητής σε απόγνωση
17 Μαρ 2020 23:44

Γιατί τόση γκρίνια για τους Διευθυντές; Τι είναι αυτό που ενοχλεί;
Ας το πούμε καθαρά.
1. Λέει ο @ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «πηγαίνω κάθε μέρα στο σχολείο για όλο το ωράριό μου και θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμόζω τις εντολές της υπηρεσιακής ιεραρχίας»
Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.
Δηλαδή οι Διευθυντές εφαρμόζουν ό,τι εντολές παίρνουν άκριτα; χωρίς να σκέφτονται αν είναι νόμιμες, αν καταστρατηγούν δικαιώματα, αν προσβάλουν τη κοινή λογική;
Δεν έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους εκπαιδευτικούς υφισταμένους τους από τυχόν αυθαιρεσίες της ιεραρχίας;
Είναι ή όχι αυθαίρετο να δώσει ο διευθυντής τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών σε φορείς εκτός εκπαίδευσης;
Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει κάθε μέρα διάγγελμα με το σύνθημα «ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» η Κεραμέως καταστρατηγώντας την ΚΥΑ που η ίδια ψήφισε στέλνει σωρηδόν τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και μάλιστα σε δύο βάρδιες όταν στο υπουργείο της πάει το 1/3 των εργαζομένων και έχει επί πλέον αποκλειστεί η είσοδος στους πολίτες.
2. Λέει ο @ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «Το σχολείο δεν μπορεί να κλείσει ολοσχερώς, διότι προκύπτουν ανάγκες και κάποιοι συμπολίτες πρέπει να εξυπηρετηθούν»
Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.
Όταν κλείνουν επιχειρήσεις και απολύονται εργαζόμενοι προκειμένου να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πάνε σχολείο μόνο και μόνο για να εκτονώσει η κοινωνία τα αρνητικά της συναισθήματα απέναντι στο δάσκαλο και τον καθηγητή.
Συμπέρασμα ότι γίνεται σήμερα στο υπουργείο Παιδείας είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ και όχι ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.

 
Παύλος
18 Μαρ 2020 00:00

Όλοι πάνω στο Διευθυντή. Όντως πρόκειται για κακοήθεια. Για να δω την αντίδραση όταν ο Διευθυντής επιμείνει να εφαρμόσει τη νομοθεσία της παραμονής στο σχολείο 8-2! Τότε δεν είναι άνθρωπος ή συνάδελφος!Σωστά;

 
Λευτέρης
18 Μαρ 2020 00:22

Και σε άλλους εργασιακούς χώρους εργάζονται περισσότεροι του ενός. Δεν είπα να λείπει ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής, αλλά χρειάζονται βοήθεια. Οι διδάσκοντες έχουν και διοικητικό έργο. Η εκ περιτροπής εργασία είναι στα καθήκοντά τους. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον πολλών για το κύριο έργο τους τη διδασκαλία που θα είναι από απόσταση.

 
Βεβαιώσεις
18 Μαρ 2020 00:42

Διαβάζω τόσα σχόλια. Μπορείτε να αναφέρετε τι θα μπορούσε κάποιος να χρειαστεί εν μέσω κρίσης κορονοναϊού, ώστε να μεταβεί στο σχολείο για να παραλάβει το έγγραφο και από εκεί να πάει όπου πρέπει για να το καταθέσει; Ποιος κόβει βόλτες; Μια εβδομάδα κλειστά τα σχολεία, πόσοι επικοινώνησαν ή χρειάστηκαν κάτι ώστε να χρειαστεί ο Διευθυντής να μεταβεί στο σχολείο; Οι διευθυντές που πηγαίνουν στα σχολεία, πόσους πολίτες εξυπηρέτησαν; Αν η απάντηση είναι: κανέναν, μήπως είναι παράτολμο το να πηγαινοέρχονται καθημερινά στο σχολείο; Αν εξυπηρέτησαν κάποιον πολίτη, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικά από το σπίτι; Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τόση φασαρία είχε γίνει για την ψηφιακή υπογραφή, ποιος ο λόγος να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί σε άδειο σχολείο; Και κάτι ακόμη, δεν έχουν όλα τα σχολεία εκπαιδευτικούς πληροφορικής για να υποστηρίξουν την τηλε-εκπαίδευση. Όπως το δικό μου που έχει 3 καθηγητές πληροφορικής, αλλά και οι 3 έχουν άλλο σχολείο αναφοράς και έρχονται να συμπληρώσουν ωράριο σε εμάς. Λέτε να τους αφήσουν από τα σχολεία τους να έρθουν να υποστηρίξουν το δικό μου σχολείο; Δεν το επιλέξαμε να κλείσουν τα σχολεία, έτσι γίνεται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Το Υπουργείο δεν είχε ποτέ μεριμνήσει για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην τηλε-εκπαίδευση και το βρίσκει τώρα μπροστά του. Δεν είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών αυτό. Ναι, υπάρχει το επίδομα του διευθυντή, και; Αν μπορεί να κάνει τη δουλειά από το σπίτι, ποιο είναι το πρόβλημα; Από μόνοι τους οι περισσότεροι διευθυντές αν παραστεί ανάγκη θα πάνε στο σχολείο (όπως γίνεται και με χιόνια για να ελέγξουν το κτίριο ή για να ανάψουν τη θέρμανση). Δεν χρειάζεται να τους το επιβάλει κανείς

 
Μια Πρόταση
18 Μαρ 2020 00:56

Ας αθροίσουμε ενός μήνα τις ώρες παραμονής του Διευθυντή στο σχολείο και τις ώρες παραμονής ενός εκπαιδευτικού και να διαιρέσουμε το μηνιαίο μισθό καθενός (αθροίζοντας και το ...τεράστιο... επίδομα του Διευθυντή στο μισθό του) με τις ώρες εργασίας και παρουσίας στο σχολείο. Ποια θα είναι η πιο ακριβοπληρωμένη εργατοώρα;;; (Σημειωτέον ο Διευθυντής βρίσκεται σχεδόν το διπλάσιο χρόνο στο σχολείο από τον εκπαιδευτικό που μπορεί να φύγει ακόμη και 11.30΄)

 
ΣΟΦΙΑ
18 Μαρ 2020 00:59

Συμφωνώ με το σχόλιο του Άκη! Αρκετός φθόνος και κακία με το πενιχρό επίδομα των διευθυντών! Είμαι διευθύντρια σε ένα μικρό επαρχιακό λύκειο, χωρίς υποδιευθυντή και μετακινούμαι με λεωφορείο για να πάω στη δουλειά μου. Σήμερα μου ανακοίνωσαν πως διακόπηκαν τα δρομολόγια λόγω κορονοϊού και να βρω άλλο τρόπο να μετακινούμαι! Συγκατοικώ επιπλέον με τους υπέργηρους γονείς μου τους οποίους φροντίζω. Φυσικά όταν έκανα αίτηση για τη θέση αυτή δεν θα μπορούσα να προβλέψω πως θα υπήρχε η πανδημία και θα έπρεπε να παραμένω στο σχολείο να κοιτάζω τους τοίχους και να κινδυνεύει η υγεία και η ασφάλεια η δική μου και της οικογένειάς μου!
Όλα γίνονται από το σπίτι στην ψηφιακή εποχή μας και δεν χρειάζεται η παρουσία κανενός στα σχολεία!
Θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι αυτοί που βγάζουν τόση χολή και δηλητήριο!
Λυπάμαι πραγματικά για όλα αυτά που γράφουν κάποιοι! Δεν εμποδίζεται κανείς να κάνει αίτηση για θέση ευθύνης αλλά όχι να ζητάμε και "την κεφαλή επί πίνακι" αυτών που μπορεί να είχαν τη νόμιμη φιλοδοξία και δικαίωμα άλλωστε να αναλάβουν μια θέση δ-ντή σε ένα μικρό σχολείο! Μην ξεχνάμε άλλωστε πως είχαν υποσχεθεί πως σε όλα τα σχολεία πρέπει να υπάρχει γραμματέας και να μην ασχολούνται οι εκπαιδευτικοί με διοικητικό έργο.
Σταματήστε επιτέλους τη γκρίνια!

 
Gina
18 Μαρ 2020 04:35

Αφου στελνουν διευθυντες, υποδιευθυντες και γραμματεις στα σχολεια, δεν θα τολμησουν φανταζομαι να παρατεινουν το διδακτικο ετος- κατι τετοιο ακουγεται-, ετσι;
Εδω η Ελλαδα καιγεται, παροτρυνουν τον κοσμο να μεινει σπιτι του, εξεταζονται πιο αυστηρα μετρα, και αστυνομουμενα, φοβομαστε μη γινουμε Ιταλια και Κινα, και αντι να κλεισουν τα παντα για να σταματησει ο εφιαλτης, στελνουν κοσμο στις αδειες υπηρεσιες..
Και καθε μερα-τι να πω γι'αυτο-;
Εδω φοβομαστε να βγουμε εξω απο τα σπιτια μας για τα τελειως αναγκαια, και για ελαχιστο χρονο.
Εχουν καταλαβει οτι ειναι πολεμος, με αορατο φονικο οπλο που σκορπιζει καταστροφη και θανατο;
Δεν υπαρχει χρονος για να κανει κανείς τον ηρωα τωρα, τον νομοταγη υπαλληλο, την ωρα που ο χαρος ειναι πανω απο το κεφαλι του σε καθε εξοδο απο το σπιτι του.
Πρωτα απ'ολα ειναι οι ζωες μας.
Γι'αυτο να τα κλεισουν ολα (τα παντα) για να ζησουμε.
Και μη μπαινουμε στη λογικη του "διαιρει και βασιλευε".
Και οσον αφορα την εξ αποστασεως , υπευθυνος δεν ειναι ο πληροφορικος, αλλα το υπουργειο που δεν εκανε τιποτα πριν το πρωτο κρουσμα.
Που αποφασισαν μετα το κλεισιμο των σχολειων, να γινονται μαθηματα απο αποσταση, ενω γνωριζουν οτι αυτο δεν γινοταν στην εκπαιδευση.
Που δεν υπηρξε καμμια προετοιμασια γι'αυτο.
Που ολος ο κοσμος γνωριζε οτι θα φθασει κι εδω ο κορωναιος, και το υπουργειο ηταν "μη μου τον υπνον ταρρατε".
Που δεν εκανε κανενα σεμιναριο στους εκπαιδευτικους.
Που τους δινει ενα προγραμμα χωρις να τους το δειξει κανεις και ειναι του στυλ "βγαλτε τα περα μονοι σας, εμενα δεν με νοιαζει τι θα κανετε και πως θα το κανετε"
Που πεταει το μπαλακι στους εκπαιδευτικους, απλα για δειχνει προς τα εξω οτι εκανε κατι..
Αν ηθελε να το κανει πρσγματικα, θα το ειχε οργανωσει μετα τις διακοπες των Χριστουγεννων. Και το αφησε για μετα το κλεισιμο των σχολειων. Τι να πω πια;
Ας αναλαβουν τις ευθυνες τους.
Βεβαια τοτε το μελημα ηταν πως να κατακρεουργηθε, και ευτελιστει επομενως, η γιορτη των Τριων Ιεραρχων, κανοντας βεβαιως-βεβαιως και μαθημα.
Φυσικα δεν θα γινοταν τα παιδια "φωστηρες των γραμματων" αν δεν γινοταν αυτο..
Και πιστευα πραγματικα οτι αυτο θα γινει και την 25η Μαρτιου. Δηλαδη 2 ωρες γιορτη και μετα μαθημα.
Ανεπιτρεπτα πραγματα.
Για να δειχνουν οτι βαζουν τους εκπαιδευτικους και δουλευουν, οποτε τους κοβουμε τις γιορτες!!
Πειτε μου, ποιο κρατος που σεβεται τις γιορτες αντιδρα ετσι.
Μιση γιορτη(και ουτε)-μισο μαθημα!!.
Που ξανακουστηκε; Πρωτογνωρο και για τα ελληνικα δεδομενα.
Και ποιο που σεβεται τους δασκαλους του..
Γνωριζω μια παροιμια "Αν δεν στηριξεις το σπιτι σου, θα πεσει να σε πλακωσει".-

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
18 Μαρ 2020 07:30

Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η μιζέρια του κλάδου.......

 
ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΥΤΕΡΗ
18 Μαρ 2020 08:20

Γεμίσαμε άσχετους. Ο 1566 που τον αποδέχεται υποχρεωτικά κάθε δημ. υπαλ. ΚΑΙ εκπαιδευτικός αναφέρει ως όργανα διοίκησης του σχολείου 1) διευθυντής 2) υποδιευθυντής και 3) ο Συλλογος διδασκόντων, ο οποίος έχει υπερεξουσίες.
ΤΕΛΟΣ.
Για παράδειγμα του ποιός ασκεί κεντρική διοίκηση με υπερ εξουσίες να θυμίσω ενδεικτικά ότι ο σύλλογος αναθέτει-ορίζει 1) μέσω ψηφοφορίας Υποδιεθυντή και 2) με τον γνωστό ως νόμο κουκούλα (κου-κλουξ-κλαν ή μυστική ψηφοφορία) Διευθυντή.
Όποιος δεν τα γνωρίζει ή δεν θέλει να τα γνωρίζει είναι τουλάχιστον άσχετος.
Εκ περιτροπής λοιπόν να ασκούνται τα διοικητικά καθήκοντα που είναι σε όλους γνωστά και απλά από την θερινή υπηρεσία που όλοι υπογράφουν ως α.α.
Το διδακτικό έργο δια ζώσης ανεστάλη.
Ούτε τα μαθήματα σταματούν ούτε το διοικητικό έργο όλων .

 
Rip
18 Μαρ 2020 09:01

Τι μιζερια ειναι αυτή...?Άντε τώρα στα σχολεία το κράτος σας πληρώνει κανονικά δεν είστε σε άδεια ...

 
Στράτος
18 Μαρ 2020 09:08

κ. Πλατάρο,
το επίδομα ευθύνης δεν είναι επίδομα Γραμματέα αλλά ο Διευθυντής οφείλει να κάνει και τον Γραμματέα! Το επίδομα ευθύνης απαιτεί από αυτόν που το λαμβάνει να έχει ΕΥΘΥΝΗ.
Το Υπουργείο δεν άκουσε τις εκκλήσεις σας και καλεί σε εκ περιτροπής παρουσία στο σχολείο "του διοικητικού προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους" και για να μην υπάρξουν περιθώρια ερμηνειών όπως η δική σας περί του διοικητικού προσωπικού των σχολείων, θέτει ρητά σε παρένθεση ποιους εννοεί: (διευθυντές, υποδιευθυντές).

 
ΕΛΕΝA
18 Μαρ 2020 09:28

Πόσο μίσος πια για το επίδομα των Διευθυντών! Όποιος το παίρνει στα μάτια του καθενός μεταβάλλεται σε Ωνάση. Κι αμέσως αμέσως στερείται το δικαίωμα ακόμη και της έκφρασης ενός προβληματισμού. Βαρέθηκα σαν Διευθύντρια να ακούω το θλιβερό αφήγημα του επιδόματος.

 
@Κο Πλάταρο @ΛΕΥΤΈΡΗΣ
18 Μαρ 2020 09:50

Οι σκέψεις μας μαζί σας αυτές τις δύσκολες ώρες. Το βράδυ 21:00 θα βγούμε στα μπαλκόνια να σας χειροκροτήσουμε.

 
@Rip
18 Μαρ 2020 10:30

Ευχαρίστως. Βέβαια μετά μην ζητήσετε παράταση σχολικού έτους. Δεν...

 
Ελευθερία
18 Μαρ 2020 10:48

Μήπως κάποια από τα στελέχη της εκπαίδευσης θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν στις επόμενες κρίσεις;;; Καλό όμως θα ήταν αυτοί που κινδυνεύουν γιατί ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να το δηλώσουν στην υπηρεσία τους για να προστατευτούν. Τα υπόλοιπα στελέχη καλό θα ήταν να μην γκρινιάζουν γιατί εκθέτουν ολόκληρο τον κλάδο.

 
ΣΔ
18 Μαρ 2020 10:58

Όταν δοθεί παράταση σχολικού έτους ο Δντης που θα είναι οέο;

 
Ελευθερία-Μας χλευάζουν όλοι
18 Μαρ 2020 11:13

Με αυτές τις αναρτήσεις μας χλευάζουν όλοι. Αντί να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων γκρινιάζουμε και διαμαρτυρόμαστε. Θέλουν να μας πουν οι διευθυντές ότι κινδυνεύουν από ένα άδειο σχολείο και δεν κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στα φαρμακεία, στο super market.....Μετά αναρωτιόμαστε γιατί η κοινωνία μας έχει απέναντι.

 
ΥΠΑΙΘ
18 Μαρ 2020 11:37

Το ΥΠΑΙΘ αναφέρει σε εγκύκλιο μεταξύ άλλων
"Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
........
Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η αποφυγή συνωστισμού και η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol r, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, /mydocs-minedu
Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 16-03-2020 μέχρι και τις 03-04-2020.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου."

Όταν το ίδιο το υπουργείο προτρέπει τους πολίτες σε χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους, είναι δυνατόν να προτρέπει τους εκπαιδευτικούς (Διευθυντή, Υποδιευθυντή και ΣΔ) να πηγαίνουν στο σχολείο; Ρωτώ: Πόσοι Διευθυντές που πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο αυτές τις ημέρες έχουν εξυπηρετήσει πολίτες που πήγαν στο σχολείο. Το ρώτησε και κάποιος άλλος και απάντηση δεν υπήρξε. Μήπως κανένας πολίτης δεν εμφανίστηκε σε σχολείο για να εξυπηρετηθεί για το οτιδήποτε;;;;; Κάτι ακόμη, στην ίδια την εγκύκλιο αναφέρεται περιορισμός του ωραρίου υποδοχής του κοινού 13:10 - 14:00. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 8:00-14:00;;; Αυτό είναι σίγουρα τιμωρητικό και δεν εξυπηρετεί το κοινό ή οποιονδήποτε άλλο παρά μόνο την "εικόνα" του Υπουργείου πως βάζει τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται. Τελειώνετε με αυτή την ιστορία και τις κινήσεις εντυπωσιασμού του Υπουργείου. Το νομοσχέδιο για την επιλογή στελεχών θα το έθεταν προς διαβούλευση μέχρι τέλος Γενάρη, το είδε κανείς; Σχολεία με κενά μέχρι τώρα. Σχολεία που έχουν ακόμη πίνακες με κιμωλία!!!!Επειδή είναι ανίκανοι να λύσουν τα ουσιαστικά προβλήματα της εκπαίδευσης και των σχολείων, ασχολούνται με το αν θα πάει ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί να κοιτάζουν ένα έρημο σχολείο. Ντροπή...

 
Λευτεράκης ΠΕ86
18 Μαρ 2020 13:17

Τα καθήκοντα του/της Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. περιγράφονται αναλυτικά στον «Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ».
Ο/Η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. υποστηρίζει συμβουλευτικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε θέματα που αφορούν στις Τ.Π.Ε., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών
Επισημαίνεται ότι ο/η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αναλαμβάνει την ευθύνη του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών από τον σύλλογο των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του Ν. 4386/11-05-2016 (Φ.Ε.Κ. 83, τεύχος Α΄).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Είναι προφανές από τα παραπάνω, ότι η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ τηλε-εκπαίδευσης δεν είναι στα καθήκοντα του πληροφορικού. Δεν αναφέρεται καν στον κανονισμό εργαστηρίου. Μόνο με το ΤΟΠΙΚΟ εργαστήριό του ασχολείται ο πληροφορικός και αν ρωτηθεί μόνο συμβουλές δίνει, σε καμιά περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εργασιών.

Ας πρόσεχε η πολιτεία, όταν καταργούσε τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

 
Μάχιμος εκπαιδευτικός
18 Μαρ 2020 13:36

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, ο Διευθυντής είναι ο χαμάλης του σχολείου.
Κυρίαρχο όργανο Διοίκησης στο σχολείο είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων.
Αν σε ένα σχολείο δεν κάνει «κουμάντο» ο Σ.Δ. τότε υπεύθυνοι είναι οι εκπαιδευτικοί και όχι ο Διευθυντής.
Αν ο Διευθυντής δεν κάνει καλά τη δουλειά του υπεύθυνοι είναι οι εκπαιδευτικοί.
Μπορουν να κάνουν συνεδρίαση (με τη σύμφωνη φνώμη του 1/3 των μελών τους) και να διοικήσουν το σχολείο μόνοι τους. Ο διευθυντής δεν μπορεί ούτε παρατήρηση δεν μπορεί νακάνει στον εκπαιδευτικό αφού δεν ειναι πειθαρχεικός προιστάμενος.
Σταμάτε τη γκρίνια και διαβάστε και κανένα νόμο.

 
Άννα
18 Μαρ 2020 14:01

Στο ΑΠΘ οι διοικητικοί υπάλληλοι εργάζονται από το σπίτι. Γι αυτούς δεν γκρινιάζει κανείς επειδή δεν έχουν επίδομα θέσης; Ας σοβαρευτούμε λίγο: αν κάποιος πολίτης χρειαστεί οτιδήποτε από το σχολείο το οποίο δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, τότε ο Διευθυντής οφείλει να πάει στο σχολείο και να εξυπηρετήσει. Αν όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, ο Διευθυντής μπορεί να εξυπηρετήσει και από το σπίτι του. Ένα τηλεφώνημα από τον ενδιαφερόμενο και λύνονται όλα. Μην διυλίζουμε τον κώνωπα!

 
Άρης Δερβενιώτης
18 Μαρ 2020 14:02

Αν ένα σχολείο δεν έχει υποδιευθυντή, αλλά αναπληρωτή διευθυντή, τι ισχύει τότε;

 
Λογική
18 Μαρ 2020 15:14

Στα δύσκολα όλα τα επαγγέλματα πρέπει να είναι υπεύθυνα. Οι εργαζόμενοι σε φαρμακεία, σουπερ-μαρκετ και νοσοκομεία δεν παίρνουν επίδομα.
Μην ανησυχείτε αγαπητοί ελεγκτές. Θα τον αναλάβει τον Μπορις η ιστορία...Εγώ εχω και δουλειές να κανω.

 
ωράριο παραμονής
18 Μαρ 2020 16:07

Το ωράριο παραμονής δεν είναι 6 ώρες (08.00-14.00) αλλά "όχι πέρα από 6 ώρες". αυτά λέει ο Ν. 1566/1985, μην αφαιρούμε κρίσιμες λέξεις / φράσεις γιατί αλλάζει το νόημα.

αντίστοιχα και η κανονική μας άδεια σύμφωνα με τον ΚΔΥ είναι "ως 10 μέρες" αυτό το "ως" αν παραλειφθεί αλλάζει το νόημα. για αυτό και δεν παίρνουμε υποχρεωτικά όλη την κανονική άδεια όπως γίνεται με τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

 
Γιάννης Κ.
18 Μαρ 2020 16:20

@Άρης Δερβενιώτης
Αν ένα σχολείο έχει αναπληρωτή διευθυντή, σημαίνει ότι απουσιάζει, για κάποιον λόγο (π.χ. θέμα υγείας) και για κάποιο χρονικό διάστημα, ο διευθυντής. Προφανώς αναφέρεσαι στον αναπληρωτή του διευθυντή, ο οποίος ορίζεται όταν το σχολείο δεν πληροί τις προϋποθέσεις να έχει υποδιευθυντή. Ο προβληματισμός ισχύει για αυτή την περίπτωση.

 
Βασίλης
18 Μαρ 2020 16:39

Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές είναι άνθρωποι με φιλότιμο δεν έχουν χάσει καμία μέρα την επαφή τους με το Σχολείο και διεκπεραιώνουν όλα τα θέματα που προκύπτουν .
Το φιλότιμο τους αυτό το τσακίσατε κ. Υπουργέ βαπτίζοντας τους Διοικητικό προσωπικό.
Αφού λοιπόν αυτό πιστεύετε στις επόμενες κρίσεις σταματήστε να μιλάτε για στελέχη της εκπαίδευσης διορίσετε Διευθυντές και Υποδιευθυντές που να μην είναι εκπαιδευτικοί μήπως έτσι λύσετε και το πρόβλημα των κενών που υπάρχουν .
Κρίμα και πάλι κρίμα για το τρόπο που βλέπεται τη Διοίκηση του σχολείου.

 
προνομιούχοι ...διευθυντές
18 Μαρ 2020 17:04

Στις επιλογές του 2017 στην Δ/νση ΠΕ Α΄Αθήνας για 207 σχολεία υπήρχαν 284 αιτήσεις (μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση πάνω από 3.000).
Γιατί στις αιτήσεις απόσπασης στα ευρωπαϊκά σχολεία οι υποψήφιοι είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιοι από τις θέσεις αν και απαιτείται άριστη γνώση γλώσσας προσόν που έχουν λίγοι σχετικά και για διευθυντές ήταν τόσο λίγοι;
Κάποτε επεδίωκαν πολλοί να αποσπαστούν στα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας. Σήμερα έχουν κενά και γίνονται προκηρύξεις όλο το χρόνο. Αντίστοιχα θα γίνει και με τους διευθυντές αν συνεχιστεί η απαξίωση.

 
ΑΡΗΣ ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ
18 Μαρ 2020 17:32

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟ'Υ'ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

 
Ιταλία
18 Μαρ 2020 17:55

Δε θα γίνουμε Ιταλία μην ανησυχείτε χωρίς λόγο υποβάλλουμε ευρωπαϊκές ερευνητικές προτάσεις, γράφουμε συστατικες. Πηγαινε για υπνο Ελενα. Εαν δεν σε πιανει καποιο χαπακι υπνου, Τωρα εδω που τα λεμε το τσιπουρο ειναι το καλυτερο, Δικη σου αποφαση.!

 
Τώρα γελάμε
18 Μαρ 2020 18:02

Οι υποδιευθυντές σε κάποια σχολεία της πρωτοβάθμιας
είναι δύο , έχουν μειωμένο ωράριο, παίρνουν το επίδομα και απλά δεν κάνουν τίποτε παραπάνω από τους άλλους εκπαιδευτικούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά ο διευθυντής ταλαιπωρείται και παλεύει μόνος του.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ