Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Εκ περιτροπής η φυσική παρουσία, στα σχολεία, το υπ.Παιδείας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.
Δημοσίευση: 17/03/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως (Δείτε εδώ την απόφαση):

Α. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Τμήματος, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και εν γένει ο άμεσα Προϊστάμενος υπηρεσίας και κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να συντάξει αναλυτική κατάσταση των υφισταμένων του υπαλλήλων που ασκούν διοικητικό έργο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται, ανά υπηρεσιακή μονάδα, Επώνυμο, Όνομα, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο και e-mail. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται σε μορφή excel, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή ή Διευθυντή Εκπαίδευσης όπου αυτός υπάγεται.

Β. Εν συνεχεία καλείται να διερευνήσει, με προγραμματισμό πέντε (5) εργάσιμων ημερών:

I.    Τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται ανά Τμήμα / Δ/νση/μονάδα/υπηρεσία για την αντιμετώπιση του κρίσιμου έργου των υπηρεσιών του.

II.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε πλήρη άδεια ειδικού σκοπού

III.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού

IV.    Τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει, ήτοι τους δικαιούχους ειδικής άδειας απουσίας

V.    Τους υπαλλήλους που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

VI.    Λοιπούς υπαλλήλους

Γ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εναπομείναν προσωπικό (V και VI), μοιράζεται σε δύο Συνεργεία Ασφαλείας για το προσεχές κάθε φορά πενθήμερο (Συνεργείο Α: 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες, Συνεργείο Β: επόμενες 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες).

Δ. Οι τελούντες σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού, κατά τις ημέρες που δεν κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας, οφείλουν να είναι παρόντες στην υπηρεσία.

Ε. Στη συνέχεια αποτυπώνει στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού, τους παρόντες, τους εν αδεία τελούντες, ενώ για τους υπολοίπους τίθεται η ένδειξη «τηλεργασία».

Ζ. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της «ειδικής άδειας απουσίας» (του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει),  δέον όπως τίθενται σε καθεστώς τηλεργασίας.

Η. Οι υπάλληλοι που αποτελούν μέρος των Συνεργείων Ασφαλείας και δεν τελούν εν αδεία, κατά τις ημέρες που δεν προσέρχονται στην υπηρεσία, οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή και αναλόγως προς τη φύση των εργασιακών αναγκών, και δεν λογίζονται ως αδειούχοι. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως οφείλουν να είναι άμεσα προσβάσιμοι μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ομάδας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει σύγχρονη επικοινωνία με ήχο και βίντεο.

Θ. Προς τούτο, το προσεχές διάστημα, ο Άμεσα Προϊστάμενος μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του στην τηλεργασία.

Ι. Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.

Κ. Η συγκρότηση των Συνεργείων Ασφαλείας θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οφείλεται να είναι ονομαστική, να προσδιορίζει επακριβώς το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών και να αποτυπώνεται στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού.

Λ. Οφείλεται δε να αναπροσαρμόζεται, όταν αυτό απαιτείται, ανάλογα με ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το προσωπικό της υπηρεσίας.

Μ. Τα πρώτα Συνεργεία που θα συγκροτηθούν θα λειτουργήσουν  από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου και μέχρι την πρώτη Παρασκευή.

Ν. Οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών συνιστάται να πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Σχόλια (77)

 
Ηλίας
18 Μαρ 2020 18:22

Ρε παιδιά, το έγγραφο του υπουργείου το διάβασε κανείς? Μέσα αναφέρει κατά λέξη :

"...καθώς και του διοικητικού προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους (διευθυντές, υποδιευθυντές)..."

Οι εκπαιδευτικοί ΔΕΝ ασκούν διοικητικό έργο. Ασκούν διδακτικό έργο και αναλαμβάνουν εξωδιδακτικές εργασίες. Γιατί μερικοί φαντάζεστε ότι θα πρέπει να πάνε όλοι ή οι μισοί ή το 1/3 του Συλλόγου Διδασκόντων δεν μπορώ να το καταλάβω. Η υπουργική απόφαση αυτή είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι αποσκοπεί στον αποσυμφορισμό των διοικητικών υπηερεσιών της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες θα λειτουργούν με το ελάχιστο προσωπικό για ευνόητους λόγους.

Σχετικά με την παρουσία Δ/ντών - Υπ/ντών :

Προσωπικά, θεωρώ ότι όλες οι δουλείες σε αυτή τη φάση μπορούν να γίνουν από απόσταση. Κατά την άποψή μου, η παρουσία του δ/ντή σε ένα ΑΔΕΙΟ σχολείο δεν προσφέρει τίποτα. Ό,τι κάνει σήμερα ένας δ/ντής στο σχολείο μπορεί να το κάνει και από το σπίτι του. Και ΟΧΙ... δεν είναι ανάγκη να πάμε να πάρουμε ΤΩΡΑ, που έχουμε γίνει άνω-κάτω, μία βεβαίωση. Ας δουλέψει και το e-mail λίγο! Και στο κάτω κάτω... αν ο δ/ντής παρουσιάσει συμπτώματα και πρέπει να μείνει σπίτι για 14 μέρες τότε τι θα γίνει? Θα χαθεί ο κόσμος?

Καθημερινά συνεργάζομαι με τον δ/ντή μου, ούτε μία μέρα δεν κουνήθηκα από την καρέκλα μου για να πάω στο σχολείο. Αν δεν μπορεί κάποιος να δουλέψει τα Πληροφοριακά Συστήματα, το e-mail και τις λοιπές υπηρεσίες του διαδικτύου προς όφελος της προσωπικής του ασφάλειας... είναι ο καιρός να μάθει!!!

 
Ert
18 Μαρ 2020 18:29

Ο σύλλογος έχει ορίσει αναπληρωτή δντη; Τι διαβάζουμε θεέ μου.

 
Άρης Δερβενιώτης
18 Μαρ 2020 19:45

Εrt. Γιατί σου φαίνεται παράξενο να έχει οριστεί αναπληρωτής διευθυντής;

 
Makis
18 Μαρ 2020 19:59

Υπάρχουν και σχολεία στα οποία ο διευθυντής δεν κάνει τίποτα απολύτως και τα πάντα τα κάνει ο υποδιευθυντης.

 
Γιάννης Κ.
18 Μαρ 2020 20:05

@ Άρης Δερβενιώτης
Μην συγχέουμε τον αναπληρωτή διευθυντή με τον αναπληρωτή του διευθυντή. Ο αναπληρωτής διευθυντής αναπληρώνει για κάποιο χρονικό διάστημα, που ορίζεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, τον απουσιάζοντα διευθυντή. Άρα, ο αναπληρωτής διευθυντής εκτελεί χρέη διευθυντή. Ο αναπληρωτής του διευθυντή υφίσταται επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για θέση υποδιευθυντή στο σχολείο. Για αυτόν, λοιπόν, υπάρχει η απορία, και από εμένα φυσικά, αν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο εκ περιτροπής με τον διευθυντή.

 
Άρης Δερβενιώτης
18 Μαρ 2020 21:42

Γιάννης Κ. Στον αναπληρωτή του διευθυντή αναφέρομαι.

 
Μπάμπης
18 Μαρ 2020 22:18

Άρα το εξ αποστάσεως διδακτικό έργο θα το επωμιστουν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί πλην του διευθυντη και υποδιευθυντη, οι οποίοι έχουν αναλάβει το διοικητικό έργο

 
Πέτρος Γ.
18 Μαρ 2020 22:20

Διευθυντής είμαι σε 5/θ.Δεν έχω πρόβλημα να πηγαίνω καθημερινά.Αλλά πολλές οι ώρες βρε παιδιά αν ισχύει το 8-2.Θα "σκάσω" μόνος μου στο σχολείο.Γιατί μιλάμε για κάθε μέρα.Δεν έχει υποδιευθυντή το σχολείο.Οτι δουλειά και να κάνω δεν θα περνούν εύκολα οι ώρες.Αλλιώς είναι με τους συναδέλφους με το ωραίο κλίμα που έχουμε.Βέβαια είναι σωστό λόγω του ιού να πηγαίνει μόνο ο δντής.Αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω όλη μέρα εκεί...

 
ds
18 Μαρ 2020 22:22

O αναπληρωτής του Διευθυντή είναι ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός που βρίσκεται , τη στιγμή που απουσιάζει ο Δντής, στο Σχολείο.

 
Νίκος
18 Μαρ 2020 23:12

Ως Διευθυντής Δημοτικού αυτές τις ημέρες πήγα σχολείο μόνο μια φορά για να πάρω στοιχεία που δεν είχα διαθέσιμα στο σπίτι. Διεκπεραιώνω όλες τις υποθέσεις από το σπίτι. Εχθές και σήμερα πέρασα από το πρωί τηλέφωνα 200 μαθητών (άρα περίπου 600 καταχωρίσεις τηλεφώνων) στο Myschool, κοινοποίησα στους εκπαιδευτικούς ό,τι χρειαζόταν και έστειλα στη Διεύθυνση ό,τι ζητούσε. Τα ηλεκτρονικά μέσα του σχολείου είναι ενημερωμένα με όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες για όποιον χρειάζεται οτιδήποτε.Ποιος ο λόγος να πάω στο σχολείο ή γιατί να πάει την επόμενη εβδομάδα ο Υποδιευθυντής; Να κοιτάμε το τηλέφωνο μήπως χτυπήσει, ή να κοιτάμε το μαιλ, που μπορούμε να το κάνουμε από το σπίτι; Το ζητούμενο είναι να γίνει η δουλειά ή να φαίνεται ότι είμαστε εκεί για να γίνει η δουλειά;

 
Ερτ
18 Μαρ 2020 23:22

Ο σύλλογος δεν ορίζει τίποτα, ο διευθυντής εκπαίδευσης αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεως του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Προφανώς ο αναπληρωτής διευθυντής ΕΙΝΑΙ διευθυντής, ο αναπληρωτής του διευθυντή, ΔΕΝ είναι.

 
ΜΑΡΙΑ
19 Μαρ 2020 00:52

Αντί να βγάζετε τέτοια εμπάθεια κάποιοι προς τους εκπαιδευτικούς καλύτερα είναι να σκεφθείτε τι γίνεται στην Ιταλία. Όταν το καλύτερο εργαλείο για την αντιμετώπιση της διασποράς είναι ο περιορισμός της μετακίνησης γενικά του πληθυσμού τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε; Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το Υπουργείο παίζει με επικοινωνιακούς όρους διακινδυνεύοντας επικίνδυνα τη δημόσια υγεία. Μην κάνετε πως δεν το καταλαβαίνετε. Και μακάρι να γινόταν το ίδιο και με άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Αλλιώς θα γίνουμε σαν την Ιταλία.

 
Panos
19 Μαρ 2020 00:54

Έλεος...βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας...και οι νόμοι υπάρχουν και η τεχνολογία υπάρχει...ας τα αξιοποιήσουμε...

 
Προβληματικοί για πάντα
19 Μαρ 2020 12:26

ψάχνετε το πρόβλημα ,έτσι;.Πάντα όλα φταίνε όλα στραβά. Δημόσιοι υπάλληλοι με όλα τα κουσούρια.Αυτό λέει η λογική αυτό γίνεται. Ο Διευθυντής πρέπει να πηγαίνει αν δεν μπορεί αυτό ο Υποδιευθυντής .Φυσικό είναι αν είναι σε ομάδες που χρήζουν προστασίας θα πάνε παρακάτω σε έναν εκπαιδευτικό. Καλή θέληση να υπάρχει και όλα λύνονται. Που είναι το τόσο παράξενο που σχολιάζετε όλοι τόσο πολύ.Αυτό είναι το θέμα; Να τα κλείσουμε τελείως όλα και να παίρνουμε τον μισθό μας στο σπίτι; Όταν οι άλλοι στα νοσοκομεία έχουν τόσα μα τόσα προβλήματα σιγά το πρόβλημα !!

 
Ερτ
19 Μαρ 2020 15:13

Ο αναπληρωτής του δντη ορίζεται κατόπιν πράξης του συλλόγου, εισήγησης ΠΥΣΔΕ που μπορεί να μην λάβει υπόψιν την πράξη και σχετικής απόφασης του δντη.ο αναπληρωτής δντης ορίζεται όταν δεν υπάρχει δντης και υποδιευθυντής για συγκεκριμένο διάστημα που συνήθως είναι μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Δεν είναι απαραίτητα ο αρχαιότερος....εκτός αν δεν θέλει κανείς άλλος.

 
K.
20 Μαρ 2020 13:52

Πολλοί από εμάς για να πάμε στο σχολείο μας χρησιμοποιούμε ΜΜΜ και όχι μόνο ένα αλλά και περισσότερα... Εν μέσω πανδημίας το υπουργείο μας λέει να μπαίνουμε σε λεωφορεία και ΚΤΕΛ με κίνδυνο να κολλήσουμε ιό και να τον μεταφέρουμε στην οικογένεια μας και σε συναδέλφους, για εργασία που κάλλιστα μπορεί να γίνει από το σπίτι;

 
Χαρά
22 Μαρ 2020 22:13

Ποιος εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση σε όλους τους κωδικούς και τα απόρρητα έγγραφα πέρα απο τον Διευθυντή; Υπάρχει νόμος γι αυτό. Ας σοβαρευτούμε! Θα μας κλεισουν όλους μέσα. Για το Myschool μονο ο Διευθυντης εχει τους κωδικούς! Στο email του σχολειου επίσης δεν έχουμε δικαιώμα πρόσβαση!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ