Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Εκ περιτροπής η φυσική παρουσία, στα σχολεία, το υπ.Παιδείας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.
Δημοσίευση: 17/03/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως (Δείτε εδώ την απόφαση):

Α. Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Τμήματος, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και εν γένει ο άμεσα Προϊστάμενος υπηρεσίας και κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να συντάξει αναλυτική κατάσταση των υφισταμένων του υπαλλήλων που ασκούν διοικητικό έργο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται, ανά υπηρεσιακή μονάδα, Επώνυμο, Όνομα, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο και e-mail. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται σε μορφή excel, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή ή Διευθυντή Εκπαίδευσης όπου αυτός υπάγεται.

Β. Εν συνεχεία καλείται να διερευνήσει, με προγραμματισμό πέντε (5) εργάσιμων ημερών:

I.    Τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται ανά Τμήμα / Δ/νση/μονάδα/υπηρεσία για την αντιμετώπιση του κρίσιμου έργου των υπηρεσιών του.

II.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε πλήρη άδεια ειδικού σκοπού

III.    Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού

IV.    Τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει, ήτοι τους δικαιούχους ειδικής άδειας απουσίας

V.    Τους υπαλλήλους που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

VI.    Λοιπούς υπαλλήλους

Γ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εναπομείναν προσωπικό (V και VI), μοιράζεται σε δύο Συνεργεία Ασφαλείας για το προσεχές κάθε φορά πενθήμερο (Συνεργείο Α: 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες, Συνεργείο Β: επόμενες 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες).

Δ. Οι τελούντες σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού, κατά τις ημέρες που δεν κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας, οφείλουν να είναι παρόντες στην υπηρεσία.

Ε. Στη συνέχεια αποτυπώνει στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού, τους παρόντες, τους εν αδεία τελούντες, ενώ για τους υπολοίπους τίθεται η ένδειξη «τηλεργασία».

Ζ. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της «ειδικής άδειας απουσίας» (του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει),  δέον όπως τίθενται σε καθεστώς τηλεργασίας.

Η. Οι υπάλληλοι που αποτελούν μέρος των Συνεργείων Ασφαλείας και δεν τελούν εν αδεία, κατά τις ημέρες που δεν προσέρχονται στην υπηρεσία, οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή και αναλόγως προς τη φύση των εργασιακών αναγκών, και δεν λογίζονται ως αδειούχοι. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως οφείλουν να είναι άμεσα προσβάσιμοι μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ομάδας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει σύγχρονη επικοινωνία με ήχο και βίντεο.

Θ. Προς τούτο, το προσεχές διάστημα, ο Άμεσα Προϊστάμενος μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του στην τηλεργασία.

Ι. Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.

Κ. Η συγκρότηση των Συνεργείων Ασφαλείας θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οφείλεται να είναι ονομαστική, να προσδιορίζει επακριβώς το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών και να αποτυπώνεται στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού.

Λ. Οφείλεται δε να αναπροσαρμόζεται, όταν αυτό απαιτείται, ανάλογα με ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το προσωπικό της υπηρεσίας.

Μ. Τα πρώτα Συνεργεία που θα συγκροτηθούν θα λειτουργήσουν  από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου και μέχρι την πρώτη Παρασκευή.

Ν. Οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών συνιστάται να πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Σχόλια (77)

 
Πληροφορικός
17 Μαρ 2020 21:41

Όλες οι δουλειές θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως από όλους!

 
Petros
17 Μαρ 2020 21:19

"V. Τους υπαλλήλους που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

VI. Λοιπούς υπαλλήλους

Γ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εναπομείναν προσωπικό (V και VI), μοιράζεται σε δύο Συνεργεία Ασφαλείας για το προσεχές κάθε φορά πενθήμερο (Συνεργείο Α: 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες, Συνεργείο Β: επόμενες 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες)."

Δηλαδή η κατηγορία V η οποία αποτελείται από άτομα που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες μπαίνει σε συνεργεία.
Κάποιο λάθος έχει γίνει.

 
Βασίλης
17 Μαρ 2020 20:42

Αλήθεια τι θα κάνει στο σχολείο ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής που δεν μπορεί να το κάνει από το σπίτι θα δέχεται γονείς; μαθητές;

 
ΤΚ9
17 Μαρ 2020 20:16

@Λευτέρης
Γιατί απλά μόνο αυτοί παίρνουν επίδομα,για να ασκούν διοίκηση αγαπητέ.

 
darkstar
17 Μαρ 2020 20:12

Φίλε Λευτέρη η απόφαση λέει για διοικητικό έργο δηλαδή αυτούς που ασκούν εξ ορισμού και τοποθέτησής τους διοικητικό έργο και μάλιστα με επίδομα θέσης. Ξέρεις γιατί παίρνεις επίδομα; Για τα διοικητικά σου καθήκοντα και το διοικητικό έργο που ασκείς. Άρα όλοι οι Διευθυντές, υποδιευθυντές, τομεάρχες κ.λ.π. διέπονται από την απόφαση αυτή. Άσχετα αν συμφωνώ εγώ ή όχι. Κατ' εμέ θα έπρεπε οι διευθυντές κ.λ.π. να εργάζονται από το σπίτι και μονο αν χρειαστεί να μεταβαίνουν στο σχολείο.

 
Αμερόληπτος
17 Μαρ 2020 20:11

Γιατί κάθε Υ.Α. να χρειάζεται πάντοτε ερμηνεία, επεξήγηση ή προσπάθεια αποκωδικοποίησης; Πέστε ξεκάθαρα: στις σχολικές μονάδες, στις περισσότερες των οποίων δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό, ενδεχομένως ούτε υποδιευθυντής, ο Διευθυντής 5 ημέρες την εβδομάδα να βρίσκεται στο σχολείο και ... καθορίστε και την ώρα! Τόσο δύσκολο σας είναι; Ο Διευθυντής είναι, είπαμε, για όλες τις δουλειές και χρήσεις!!! Έτσι δεν γράφετε ορισμένοι στα σχόλιά σας και μάλιστα τονίζετε πως παίρνει και τόσοοοο μεγάλο επίδομα, ας μην έκανε τα χαρτιά του όταν προκηρύχτηκαν οι θέσεις.

 
ΠΟΛΙΤΗΣ
17 Μαρ 2020 19:57

@Λευτέρης
Δε φτάνει που έχουμε τον κορονοϊό, έχουμε και τους προβοκάτορες.

 
ΚΜ
17 Μαρ 2020 19:45

Δεν μας παρατάνε λέω 'γω... Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής ... διοικητικό προσωπικό... Έλεος πια..

 
τέρμα η γκρίνια των διευθυντών
17 Μαρ 2020 19:37

Επειδή ακούγονται πολλές γκρίνιες από διευθυντές, γκρίνιες του τύπου "γιατί μόνο εμείς και όχι όλος ο σύλλογος διδασκόντων;" την επόμενη φορά που θα γίνουν κρίσεις διευθυντών να μην βάλετε υποψηφιότητα. Διευθυντής, υποδιευθυντής κλπ δεν έγινε κανείς με το ζόρι αλλά όλοι κατόπιν αίτησης τους.

υγ: όταν τον Μάιο του 2019 λόγω των τριπλών εκλογών (ευρωβουλή, περιφέρειες, δήμοι) δεν έφταναν οι δικηγόροι για τα εκλογικά τμήματα και για το λόγο αυτό κάλεσαν και διευθυντές σχολικών μονάδων ως δικαστικούς αντιπροσώπους (είτε ως τακτικούς, είτε ως αναπληρωματικούς) εκεί δεν γκρίνιαξε κανείς διευθυντής. Και γιατί να γκρινιάξει; 1.200 € πήρε όποιος ορίστηκε τακτικός δικαστικός αντιπρόσωπος και 600 € όποιος ορίστηκε αναπληρωματικός δικαστικός αντιπρόσωπος.

 
ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
17 Μαρ 2020 19:07

Και φυσικά θα καταβληθούν κανονικά οι υπερωρίες των υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 
Κατερίνα
17 Μαρ 2020 19:03

Σωστά για να κολλήσουν όλοι τον ιό εκ περιτροπής! Λυπάμαι που δεν έχουν καταλάβει κάποιοι την κρισιμότητα της κατάστασης! Όταν θα φτάσουμε στα χιλιάδες κρούσματα και στους εκατοντάδες νεκρούς τότε θα είναι αργά.Στη Γαλλία 65 εκατομμύρια άνθρωποι μπαίνουν για 14 μέρες σε καραντίνα και εμείς δεν λέμε να καταλάβουμε τι θα πει να περιοριστούμε στο σπίτι μας!

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
17 Μαρ 2020 18:21

Σίγουρα εξαιρούνται; Αφού ο ΣΔ είναι διοικητικό όργανο και ούτως ή άλλως όλοι έχουν διοικητικό έργο άρα εκ περιτροπής όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό παρίσταται στο σχολείο. Μήπως θα πρέπει να δοθούν πιο διευκρινιστικές λεπτομέρειες για τα σχολεία;

 
Εεεεεεεεε....
17 Μαρ 2020 18:05

@Λευτέρης, γιατί λείπουν τα τμήματα!

 
Τριαντάφυλλος
17 Μαρ 2020 17:58

Αυτό που γράφεις Λευτέρη, έπρεπε να γίνει με την ΚΥΑ της προηγούμενης Τρίτης. Τώρα, θα ήταν αδιανόητο με τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που επέστρεψαν σπίτια τους για την περίοδο αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων.

 
@Λευτερης
17 Μαρ 2020 17:38

Λευτεριά στο Λευτέρη! Δώρισε στο σύλλογο το επίδομα Δ/ντη όλου του έτους. Την αμοιβη ως πρόεδρος εξεταστικου Κέντρου εάν είσαι Δ/ντής σε Λύκειο. Επίσης το επίδομα που πήρες ως πρόεδρος ΚΣΕ και άλλα. Αν το κάνεις γινόμαστε και εμείς όλοι Διοίκηση. Κατάλαβες Ελευθέριε?

 
Κρατερός
17 Μαρ 2020 17:19

Δεν κατάλαβα....εν μέσω έξαρσης κορονοϊού, και ενώ η κυβέρνηση κλείνει ακόμα και τα μικρομάγαζα, να πηγαίνουμε σε άδειο από μαθητές σχολείο να κάνουμε τι ακριβώς; Να κοιταζόμαστε; Και ποιο μπορεί να είναι το προσωπικό που "ασκεί διοικητικά καθήκοντα" σε ένα μικρό σχολείο, πέρα από τον διευθυντή; Αν το Υπουργείο Παιδείας κόπτεται, λόγω ιδεοληψίας, μην τυχόν και μείνουν χωρίς δουλειά οι εκπαιδευτικοί , ας φροντίσει να ενισχύσει τις δυνατότητες τηλεμάθησης....με πανελλήνιο σύνθημα "μένω σπίτι" ας μου δώσουν τη δυνατότητα να κάνω το μάθημά μου ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ και όχι να με στέλνουν σε σχολείο 50 χλμ μακριά για ανύπαρκτο διοικητικό έργο, δηλαδή τη διαχείριση e-mail που μπορεί να την κάνει κάλλιστα και ο διευθυντής από το σπίτι του.

 
Λευτέρης
17 Μαρ 2020 17:02

Όργανα διοίκησης των Σχολείων είναι Ο διευθυντής, οι υποδιευθυντές και ο σύλλογος διδασκόντων. Γιατί άραγε εξαιρούνται από την εκ περιτροπής εργασία οι εκπαιδευτικοί που εκτός των διδακτικών τους καθηκόντων ασκούν και διοικητικό έργο πχ ως υπεύθυνοι τμημάτων; Σίγουρα θα βοηθούσαν αυτές τις μέρες Ανεξήγητο!!!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.