Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οδηγία Β. Διγαλάκη να εκκενωθούν τα δωμάτια των φοιτητικών εστιών

Σε τουριστικά καταλύματα θα στεγαστούν φοιτητές (ημεδαποί ή αλλοδαποί) που αποδεδειγμένα δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα
Δημοσίευση: 23/03/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι., μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών τους καλούνται να ενημερώσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαμένοντες στις εστίες ότι θα πρέπει να εκκενώσουν τα δωμάτιά τους, καθώς η λειτουργία των φοιτητικών εστιών διακόπτεται από την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020.

Β. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν φοιτητές των Α.Ε.Ι. ή αλλοδαποί φοιτητές ή επισκέπτες των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται σε εστίες των Α.Ε.Ι. ή σε ξενοδοχειακές μονάδες με κάλυψη της σχετικής δαπάνης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., και δεν δύνανται αποδεδειγμένα να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, δύνανται κατ΄ εξαίρεση να στεγαστούν σε τουριστικά καταλύματα, σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-03-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄987).

Τις παραπάνω οδηγίες δίνει ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Βασίλης Διγαλάκης , με εγκύκλιο προς τα ΑΕΙ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ  ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. οφείλουν να ενημερώσουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με το εάν υπάρχουν διαμένοντες, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν έχουν κατοικία εντός της ελληνικής επικράτειας, όπου δύνανται να διαμείνουν για όσο χρονικό διάστημα οι εστίες τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας.

Στην ως άνω κατηγορία εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν ήδη σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα, είναι ορφανοί από τους δύο γονείς τους, δεν διαθέτουν στην κυριότητα ή κατοχή τους κατοικία εντός της ελληνικής επικράτειας, και δεν έχουν εγγύτερο συγγενή ή άλλο πρόσωπο στην κατοικία του οποίου μπορούν να διαμείνουν προσωρινά.

β) αλλοδαποί/αλλογενείς φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν ήδη σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα, και δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους έως β΄ βαθμού στην κυριότητα ή κατοχή τους κατοικία εντός της ελληνικής επικράτειας.

γ) αλλοδαποί φοιτητές ή επισκέπτες των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών.

Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι.  καλούνται όπως αποστείλουν σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, το αργότερο έως τις 16:00 εκτίμηση του συνολικού αριθμού αυτών που εντάσσονται στις ως άνω κατηγορίες, με σχετική αναφορά της πόλης που βρίσκεται η εστία ή η ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία διαμένουν.

Παράλληλα, οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις δύο πρώτες κατηγορίες και πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο έως τις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ προς τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι. σχετική υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν σε ποια κατηγορία εντάσσονται και ότι πληρούν τις ανά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των φοιτητών αξιολογούνται ως προς το περιεχόμενο τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι. εντός της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Α.Ε.Ι.. Εν συνεχεία κάθε Α.Ε.Ι. οφείλει να αποστείλει το αργότερο έως τις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κατάλογο με τον συνολικό αριθμό των φοιτητών των Α.Ε.Ι (περιπτώσεις α΄ και β΄) και επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών (περίπτωση γ΄) για τους οποίους θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα στέγασης τους σε τουριστικά καταλύματα, τα προσωπικά τους στοιχεία και αναφορά της πόλης που βρίσκεται η εστία ή η ξενοδοχειακή μονάδα που διαμένουν.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 113/12-03-2020 εγκύκλιο «Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», η υποβολή των σχετικών δηλώσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ενώ η υπεύθυνη δήλωση (e-dilosi) δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).

Σχόλια (10)

 
ΧΡΟΝΗΣ
24 Μαρ 2020 22:39

έπρεπε να είχαν εκκενωθεί πολύ νωρίτερα και να απολυμανθούν οι χώροι. Τι δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι; Να γυρίσουν στο χωριό τους ή στην πόλη τους. Υπάρχει πρόβλεψη για αλλοδαπούς. Καλό είναι να εξεταστούν και οι διαμένοντες.

 
Εστίες
24 Μαρ 2020 16:05

Σε όλο τον κόσμο λειτουργούν φοιτητικές εστίες αλλά χρειάζεται σωστή συντήρηση, με παροχές καθαριότητας.

Η κατάσταση σε παλιές εστίες στην Ελλάδα, που χτίστηκαν πριν 30 χρόνια, είναι άσχημη και κανονικά δε θα έπρεπε να λειτουργούν πλέον. Ας γινόταν μίσθωση σε ξενοδοχεία για τις ανάγκες των φοιτητών απο την αρχή της χρονιάς.

 
Προγραμματισμός
24 Μαρ 2020 14:56

Οι εστίες πρέπει να καταργηθούν, είναι ένας αναχρονιστικός και αντικοινωνικός θεσμός. ΟΙ φοιτητές σε αδυναμία μπορούν να βοηθηθούν με πιο ουσιαστικούς τρόπους (φοροαπαλλαγές γονέων, άμεσες ενισχύσεις κλπ). Οι εστίες πρέπει πρώτα απ' όλα να απολυμανθούν, καθώς αποτελούν δυνάμει υγειονομικές βόμβες, και έπειτα να μετατραπούν σε δομές υγείας ή εξειδικευμένα μικρά κέντρα υγείας, καθώς και δομές εκτακτης ανάγκης, πχ για πανδημίες όπως αυτή, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα μεγάλα νοσοκομεία.

 
Νέες εστίες
24 Μαρ 2020 14:42

Οι νέες εστίες έχουν ατομικές τουαλέτες, άλλωστε πολλοί φοιτητές θα έχουν ήδη γυρίσει μόνοι τους στον τόπο κατοικίας τους. Όσοι μένουν ακόμα σε αυτές μάλλον το κάνουν από ανάγκη.

 
Καιρός ήταν
24 Μαρ 2020 11:58

Έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι εστίες είναι πιθανές εστίες μολύνσεως του γενικού πληθυσμού μεγάλης κλίμακας.

 
gdo
24 Μαρ 2020 08:40

Πραγματικά είναι απίστευτο!!!
Είναι δυνατόν να γίνει αυτό....
Πώς θα πάνε στις πόλεις τους;
Με λεωφορείο (λιγάκι επικύνδυνο τι λέτε;....) η με ταξί 200 ευρώ;
Και στο σπίτι θα μείνουν με τους γονείς και τους παππούδες....
Αποσύρετε τώρα αυτή την απόφαση!!!!
Το σύνθημα είναι "Δεν πάμε στο σπίτι των γονιών και παππούδων μας!!!!"
ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

 
και γιατί να μην πάνε σπίτι τους;;;;;
24 Μαρ 2020 08:12

συνέλθετε τέτοιες ώρες και κλειστείτε σπίτι σας επιτέλους

 
Πανος
24 Μαρ 2020 07:10

Υποψιάζομαι ότι οι εστίες έχουν περισσότερους κοινόχρηστους χώρους. Κοινές κουζίνες και τουαλέτες κ.λ.π. Αυτό αυξάνει την επικινδυνότητα κατά πολύ σε σχέση με τις τυπικές πολυκατοικίες.

 
3 περιπτώσεις
23 Μαρ 2020 22:42

@Φοιτητικές Εστίες
Ή δεν υπήρξατε φοιτητής-τρια ή δεν γνωρίζετε πώς είναι οι φοιτητικές εστίες στην Ελλάδα ή και τα δύο μαζί.

 
Φοιτητικές Εστίες
23 Μαρ 2020 21:27

Γιατί αδειάζουν τις φοιτητικές εστίες, το ίδιο με το να μένουν 20 άνθρωποι σε μια πολυκατοικία. Τι διαφορά έχει η διαμονή σε ξενοδοχείο;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ