Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Οι αδυναμίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προτάσεις άμεσης υπέρβασής τους

Παραμένει βασική προϋπόθεση η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στο διαδίκτυο και η στοιχειώδης εξοικείωσή τους, όπου απαιτείται.
Δημοσίευση: 26/03/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δρ. Κων/νος Κλουβάτος – Προϊστάμενος ΚΕΣΥ Νάξου

Είναι προφανές ότι όλη αυτή η σοβαρή κρίση δημόσιας υγείας που ενέσκηψε στη χώρα μας και παγκοσμίως βρήκε απροετοίμαστα τα εκπαιδευτικά συστήματα, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, τις υποδομές, αλλά και τις κοινωνίες. Κληθήκαμε όλοι βίαια και αιφνιδιαστικά να εξοικειωθούμε και να χρησιμοποιήσουμε μορφές τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας.

Τις τελευταίες μέρες γίνεται ένας καταιγισμός πληροφοριών, οδηγιών και εντολών προς εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, με δεκάδες συνδέσμους για εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και για απαιτούμενες ενέργειες. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες όμως που καταβάλλει η πολιτεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), οι υφιστάμενες υποδομές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αδυνατούν μέχρι σήμερα να υποστηρίξουν τη μαζική ταυτόχρονη πρόσβαση τόσων εκπαιδευτικών και μαθητών στις σχετικές πλατφόρμες ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ομολογουμένως βρίσκονται ήδη πολύ μπροστά, έχοντας κάνει εξαιρετική δουλειά με τις ασύγχρονες ψηφιακές τάξεις τους, ώστε θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα.

Δημιουργούν και αναρτούν υλικό σε συστηματική βάση και το καθιστούν προσβάσιμο σε όλους σε ιστότοπους ή ιστολόγια που λειτουργούν ως άτυπα αλλά αποτελεσματικά εργαλεία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αυτή η τεχνογνωσία και το υλικό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την πολιτεία και να διαχυθεί στους υπόλοιπους συναδέλφους. Κάποιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου επίσης ανοίγουν δρόμους, κάποιες δομές εκπαίδευσης επίσης.  Δεν είναι εύκολο όμως να φτάσουν όλοι σε αυτό το επίπεδο.

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα στην παρούσα φάση είναι ότι το εκπαιδευτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο διαδίκτυο είναι τόσο αχανές και ανοργάνωτο (παρότι οργανωμένο σε επιμέρους αποθετήρια), ώστε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να το μελετήσουν, να επιλέξουν το καταλληλότερο και να το διοχετεύσουν αποτελεσματικά στους μαθητές τους υπό τις παρούσες συνθήκες. Αν ένας εκπαιδευτικός θελήσει αύριο να κάνει την πρώτη ασύγχρονη ή σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία του ή να αποστείλει υλικό στους μαθητές του, πρέπει να αφιερώσει δυσανάλογα πολύ χρόνο για να δημιουργήσει υλικό ή να επιλέξει μέσα από την πληθώρα υλικού που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Τέλος, δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία που θα αποτρέψει αυθαιρεσίες, υπερβολές, αδράνεια, λανθασμένες ενέργειες, κινδύνους, αστοχίες κ.ο.κ. Μην ξεχνάμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως αντικείμενο αποτελεί αυτόνομο πρόγραμμα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, συνεπώς υπάρχουν πολλές και σύνθετες παράμετροι που καθιστούν επισφαλή την αιφνιδιαστική γενίκευσή της από το σύνολο των εκπαιδευτικών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός εξοικείωσής τους με τέτοιες πρακτικές. Έτσι, απομένει να απαντηθούν δεκάδες ερωτήματα του τύπου τι είδους υλικό να χρησιμοποιήσω, πώς να το διαχειριστώ, πόσες και τι είδους εργασίες να δώσω, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές μου κ.ο.κ.

Μία καλή ιδέα είναι το έργο της καθημερινής προετοιμασίας του υλικού κάθε μαθήματος σε ενότητες εξ αποστάσεως διδασκαλίας να υλοποιείται καθημερινά σε κεντρικό επίπεδο και να αναρτάται σε ειδική για το σκοπό αυτό πλατφόρμα, από την οποία θα διαχέεται εύκολα μέσω των εκπαιδευτικών στους μαθητές των τάξεων που διδάσκουν. Το υλικό αυτό είτε θα είναι νέο είτε (κατά προτίμηση) θα επιλέγεται από την πληθώρα του ήδη έτοιμου υλικού που κυκλοφορεί. Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω προτεινόμενα απαιτείται άμεσα (α) η δημιουργία μιας τέτοιας πλατφόρμας (αυτό θεωρείται εύκολο για τους έχοντες τεχνογνωσία) και (β) η ανάθεση συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευτικών της καθημερινής εκπόνησης, αλλά κυρίως, της επιλογής του αντίστοιχου υλικού σε κάθε βαθμίδας, τάξης και μαθησιακού αντικειμένου. Αυτό είναι παιχνιδάκι για αρκετούς εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης, οι οποίοι πρόθυμα θα προσφέρονταν να συνδράμουν σε ένα τέτοιο έργο. Το διδακτικό - μαθησιακό υλικό θα είναι καθημερινά έτοιμο, χωρισμένο σε πακέτα εξ αποστάσεως διδασκαλίας, διευκολύνοντας αφάνταστα το έργο των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι αναπόφευκτα κάποιοι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να επιτελέσουν αυτό το απαιτητικό έργο. Η ευελιξία φυσικά κάθε εκπαιδευτικού για προσαρμογή του προτεινόμενου ή άλλου υλικού στα μέτρα της τάξης του ή των επιμέρους μαθητών του θεωρείται αυτονόητη. Ακόμη κι αυτό όμως θα μπορούσε να προβλεφθεί με συμπερίληψη υλικού διαφορετικού βαθμού δυσκολίας ή διαφορετικής μαθησιακής προσέγγισης. Η ενσωμάτωση στην ίδια πλατφόρμα όλων των διαθέσιμων εργαλείων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, μετά από δραστική αναβάθμισή τους, θα διευκόλυνε το βέλτιστο συνδυασμό των δύο μορφών τηλεκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς. Υπενθυμίζω ότι, πέρα από τις συμβατικές αίθουσες τηλεδιάσκεψης, πιλοτικά έχουν χρησιμοποιηθεί με πολύ θετικά αποτελέσματα και οι «εικονικοί κόσμοι» (βλέπε http://klouvatos.mysch.gr/eikonikoi_kosmoi.htm#diaforopoiisi_eikonikoi), οι οποίοι επιτρέπουν και ταυτόχρονη συνεργασία μικρών ομάδων σε ξεχωριστές εικονικές αίθουσες.

Ένας κεντρικός σχεδιασμός θα είχε πολλαπλά οφέλη ως προς (α) την ομοιογένεια του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού, (β) την ομοιογένεια των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, (γ) την ασφάλεια των εμπλεκομένων και (γ) την τήρηση ενός στοιχειώδους κοινού εβδομαδιαίου προγράμματος για όλη την επικράτεια, προκειμένου η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπό τις παρούσες συνθήκες να καλύψει σε ικανοποιητικό βαθμό ακόμη και τη διδακτέα ύλη που απομένει. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, παραμένει βασική προϋπόθεση η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στο διαδίκτυο και η στοιχειώδης εξοικείωσή τους, όπου απαιτείται.

Το συνολικό αποτέλεσμα τεχνογνωσίας, υποδομών και εκπαιδευτικού υλικού που θα προκύψει από ένα τέτοιο εγχείρημα θα αποτελέσει πολύτιμη παρακαταθήκη για το αβέβαιο μέλλον που διαγράφεται για την εκπαίδευση και την κοινωνία γενικότερα. Ας το επιχειρήσουμε σήμερα κιόλας, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος!

Σχόλια (8)

 
μάρκετινγκ υπερ της ιδιωτικής εκπαίδευσης
27 Μαρ 2020 10:14

Τηλε-εκπαίδευση και ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ πάνε πακέτο.
Όποια παιδιά δηλ δεν το χουν ή "δεν το χουν" με την αυτο μόρφωση κατ εμέ θα αποτύχουν όσο και να προσπαθεί ο καθένας απ έξω.
αλλά ας πούμε αυτή είναι η άδικη πλευρά ή η "λογική" του "συν Αθηνά και χείρα κίνει", η ανοργανωσιά και η μη-προβλεψη είναι στα λοιπα....

Ωστόσο το μάρκετινγκ υπερ της ιδιωτικής εκπαίδευσης έγινε μια χαρά...
εκεί υπάρχει ενότητα στόχου (τη βάζουν απευθείας οι γονείς πληρώνοντας)

 
xara
26 Μαρ 2020 23:02

ΕΛΕΟΣ!!!!ΚΛΑΙΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΥΡΑ!!!ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΩ ΣΤΟ e-class υλικό και δεν ανοίγει το σύστημα!!!Εχω έναν υπολογιστη και με το webex σέρνεται κι εχω και δυο παιδιά (διδυμα) Γ Λυκείου!!!!Ποιος μας ακούει;;;;;Βοήθεια!!!

 
εκπ/κός
26 Μαρ 2020 22:11

ΟΙ ΕΚΠΚΟΙ ΖΕΠ ΚΑΙ Π.Σ. ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ;
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΒΠ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ;
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗ;
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΒΑΛΑΤΕ ΛΟΥΚΕΤΟ.
ΟΙ ΕΚΠΚΟΙ ΤΟΥ Τ.Ε.;

 
Κωνσταντίνος
26 Μαρ 2020 19:03

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναφέρεται συνήθως σε Ενήλικες ώριμους, κοινωνικοποιημένους που ξέρουν τι θέλουν. Δεν ξέρω πόσο ωφέλιμη θα είναι για τα Λύκεια και κυρίως τα Γυμνάσια ! Απλά είναι ένα πρόχειρο εργαλείο ανάγκης που σκέφτηκαν κάποιοι στο υπουργείο για να φανεί ότι κάτι κάνουν.

 
εκπ/κός
26 Μαρ 2020 15:11

ΠΟΛΥ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ.....ΑΡΕΣΕΙ

Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 6 ΧΡΟΝΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΨΥΧΑ ΜΑΙΛ ΚΑΙ LINK
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΛΛΙΩΣ Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΦΙ...

 
wraios
26 Μαρ 2020 13:38

Το μόνο ευτυχές γεγονός είναι ότι η συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία είναι στο Υπουργείο Παιδείας και όχι στο Υγείας ή στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Θα είχαμε χιλιάδες νεκρούς τώρα...

 
Μπράβο
26 Μαρ 2020 13:37

Μπράβο συνάδελφε. Πολύ σωστή τοποθέτηση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ