Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
Δημοσίευση: 06/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 “Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, οι οποίες δεν ήταν εύκολο να παραχθούν, όπως καταλαβαίνει κανείς, από μια δημόσια υπηρεσία, όπως: Υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, μοντάζ, animation, visual design, δημιουργία ψηφιακών μέσων, δημιουργία εικαστικής ταυτότητας” δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στ. Πέτσας, απαντώντας σε ερώτηση σχτικά με την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ιστοσελίδα του υπ. Παιδείας κόστισε 72.000 ευρώ , και σημείωσε:
“Αφορά όλη τη διαδικασία προώθησης αυτών των αναρτήσεων σε διάφορα μέσα. Έχει περιεχόμενο για διαδικτυακή χρήση από τα web panel μέχρι τα cover pictures και διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Και κυρίως, έρχεται να υποστηρίξει όλο αυτό το υλικό, μια καμπάνια περίπου τριών μηνών, στη διάρκεια των οποίων θα πρέπει, ολόκληρο το σύστημα της δημόσιας Παιδείας στη χώρα μας, να μετασχηματιστεί για να παρέχει υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Όπως βλέπουμε ότι γίνεται σήμερα και με τα προγράμματα που έχει εφαρμόσει, σε συνεργασία με την Ε.Ρ.Τ., με την επικοινωνία που γίνεται εξ αποστάσεως και με την τηλε-εκπαίδευση από τα σπίτια των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Επομένως, μιλάμε για ένα ποσό πλήρως ανταποδοτικό, προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού”.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

- προς την κα υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του υπουργείου Παιδείας σε ιδιωτικές εταιρίες, ύψους 128.279,24€ για την κατασκευή ιστοσελίδας, εικαστικών ψηφιακών υλικών και τηλεφωνικού help-desk για την καμπάνια «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας, η κυβέρνηση αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων, των ΙΕΚ και των πανεπιστημίων και προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία το σύστημα τηλεκπαίδευσης.  Όμως παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας, καταγράφονται σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας, δυσχεραίνοντας την εκπαιδευτική καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Έναντι της επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα ψηφιακά εργαλεία της τηλεκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων προέκρινε την απευθείας ανάθεση, συνολικού ύψους 92.716,04€, σε ιδιωτική εταιρία παροχής δικτυακής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την καμπάνια του «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Πιο συγκεκριμένα, με αποφάσεις της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ανατέθηκε στην εταιρία «INTERWEAVE-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ»:

ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΔΑ Ω95Ο46ΜΤΛΗ-Β4Μ / 26-03-2020
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία & λειτουργία ιστοσελίδας     18.068,04€
Συντήρηση ιστοσελίδας & server    2.480,00€

ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΔΑ ΩΘΙΙ46ΜΤΛΗ-ΧΟ7 / 02-04-2020
Δημιουργία ψηφιακού εικαστικού υλικού για χρήση στα social media     72.168€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ    92.716,04€

Επίσης, με παρόμοια απόφαση της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ανατίθεται στην ιδιωτική εταιρία «EIGHT Ε.Ε.» η οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help-desk, έναντι του ποσού των 35.563,20€ . Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), αποτελεί τεχνική εταιρία με αντικείμενο τις δραστηριότητες μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών.

Καταληκτικά, από τις 26 Μαρτίου μέχρι την 02 Απριλίου 2020, η υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων έχει εγκρίνει το ποσό των 128.279,24€ για υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και προώθησης της καμπάνιας «Μαθαίνουμε στο σπίτι».

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή απόφαση σχετικά με την επιτακτική υλικοτεχνική αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), το οποίο αποτελεί τον πυλώνα του συστήματος τηλεκπαίδευσης και που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, όπως επίσης και η μέριμνα για παροχή ή/και επιδότηση τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που δε διαθέτουν.

Επειδή η Κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A' 68/20-Μαρ-2020) έσπευσε μεταξύ άλλων να προβλέψει ότι:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, […] το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων δύναται να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων […]. Η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά» (άρθρο 65).

Επειδή δεν είναι σαφές πως η δαπάνη των 128.279,24€ βελτιώνει ή πρόκειται να βελτιώσει τις συνθήκες πρόσβασης και λειτουργίας στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα ψηφιακά εργαλεία του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την τηλεκπαίδευση.

Επειδή τα κυβερνητικά στελέχη και οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν την τυπική και ηθική υποχρέωση να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον και να προστατεύουν το δημόσιο ταμείο.

Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτη ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19, επισημαίνει πως πρέπει να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια στις περιπτώσεις αναθέσεων για αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα .

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1.    Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δαπάνη των 128.279,24€ σε ιδιωτικές εταιρίες για την αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και προώθησης της καμπάνιας «Μαθαίνουμε στο σπίτι»; Πόσες ήταν οι υποψήφιες προτάσεις και με ποια κριτήρια έγιναν οι συγκεκριμένες αναθέσεις;

2.    Έλαβε χώρα σχετική έρευνα αγοράς και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα πρόταση με γνώμονα τη χρηστή διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων του υπουργείου Παιδείας;

3.    Γιατί δε χρησιμοποιήθηκε η διαθέσιμη τεχνογνωσία, τα μέσα και το προσωπικό του υπουργείου Παιδείας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για την κατασκευή και συντήρηση σχετικής ιστοσελίδας, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού και την υποστήριξη τηλεφωνικού και ψηφιακού help-desk, όπως είθισται διαχρονικά, μειώνοντας στο ελάχιστο το απαιτούμενο κόστος;

4.    Με ποιόν τρόπο αναμένεται να συμβάλει η δαπάνη των 128.279,24€ στη βελτίωση του συστήματος τηλεκπαίδευσης και ποια είναι τα προσδοκώμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα από τις τρεις αποφάσεις ανάθεσης;

Οι υπογράφοντες βουλευτές

Μερόπη Τζούφη

Νίκος Φίλης

Σχόλια (6)

 
Η μη απάντηση...
06 Απρ 2020 19:01

Δυστυχώς ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ερωτήματα αλλά έδωσε μια γενικόλογη απάντηση....

Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Κρίμα που στο μυαλό τους έχουν μόνο πως θα μοιράσουν χρήματα σε εταιρίες..

 
χμμ...
06 Απρ 2020 21:31

σοβαρα τωρα;;; Δεν εχει η ΕΡΤ προσωπικο που κανει τα παρακατω:
Υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, μοντάζ, animation, visual design, δημιουργία ψηφιακών μέσων, δημιουργία εικαστικής ταυτότητας”
ημαρτον..!!!

 
ΜΙΝΑ
06 Απρ 2020 23:04

Εδώ δίναμε χρήματα για το διάστημα και ψηφιακή ενίσχυση (;) και δε θα δώσουμε για την ενημέρωση για τον κορονοιό και μάλιστα όταν δουλεύει ρολόι το σύστημα; Όταν δε βρίσκεις ψεγάδι φαντάζεσαι.

 
Να γνωρίζουμε για τι μιλάμε...
07 Απρ 2020 11:50

@MINA
Η συμμετοχή της Ελλάδας σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με το διάστημα ήταν πολύ έξυπνη επιλογή για τη χώρα μας που υλοποίησε η προηγούμενη Κυβέρνηση.

Κρίμα που εκφράζετε άποψη για κάτι που δεν γνωρίζετε... (διάστημα δεν είναι μόνο να στείλουμε αστροναύτες στον Άρη...).

 
ΑΛΕΚΟΣ
07 Απρ 2020 15:03

Τι φτώχεια επιχειρημάτων !

 
Σε τι αναφέρεστε;
08 Απρ 2020 14:01

@ΑΛΕΚΟΣ

Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ο οποίος δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ερωτήματα αλλά έδωσε μια γενικόλογη απάντηση... (όπως πάντα).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ