Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Διαδικασία διανομής των συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.,

Διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Δημοσίευση: 10/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη  διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Άρθρο 1

1. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκ- παιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433).

2. Η διαδικασία διανομής της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και διαθέτουν την εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής τους. Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχος φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

3. Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και ολοκληρώνεται το αργότερο έως 15 Ιουνίου 2020. Η προθεσμία της παρούσας απόφασης δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση μόνο μία φορά.

Άρθρο 2

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας καλούνται να προβούν σε υποβολή δήλωσης για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 μέσω του Πληροφοριακό Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Οι δικαιούχοι φοιτητές κατά την υποβολή της δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να συμπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα στοιχεία στην καρτέλα «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης» προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν τον τόπο στον οποίον επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων (τόπος παράδοσης), και συγκεκριμένα Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα. Κύπριοι φοιτητές, οι οποίοι έχουν πιθανόν επιστρέψει στις οικίες τους δηλώνουν επίσης ως τόπο παράδοσης, αυτόν που επιθυμούν να παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα, καθώς η κατ’ οίκον διανομή αφορά τόσο την ελληνική επικράτεια, όσο και την Κύπρο.

3. Οι δικαιούχοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. μετά τη συμπλήρωση της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» οφείλουν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από κάθε εμπλεκόμενο φορέα στη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων με σκοπό αποκλειστικά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και έως την αποπεράτωση της διαδικασίας που ορίζεται σε αυτήν.

Άρθρο 3

1. Τα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου άρθρου, παρέχονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» στους εκδοτικούς οίκους, καθώς και τις εταιρίες διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών, οι οποίες έχουν αναλάβει την υλοποίηση της διαδικασίας της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων. Η παροχή πρόσβασης στα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ήτοι την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές.

2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων φοιτητών για σκοπό άλλον από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα απόφαση απαγορεύεται ρητώς τόσο από τους εκδοτικούς οίκους, όσο και από τις εταιρίες διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία διανομής αυτών. Αντίστοιχα, η τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατ’ οίκον παράδοσης απαγορεύεται ρητώς, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της παρούσας, ενώ η τήρηση και συλλογή αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών συνολικά.

3. Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ότι η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και τυχόν παράβαση αυτής επισύρει ποινικές ευθύνες και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του άρθρου 83 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 679/16.

Άρθρο 4

1. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες διεξάγουν την κατ’ οίκον διανομή επιλέγονται αποκλειστικά με ευθύνη των εκδοτικών οίκων και έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τα δηλωμένα συγγράμματα στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας στον τόπο που έχει οριστεί ως «τόπος παράδοσης» στην «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης» του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Οι εκδοτικοί οίκοι έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τη διαδικασία διανομής και να συνεργάζονται με κάθε πρόσφορο μέσο τόσο με τις εταιρίες διαχείρισης εμπορευμάτων, όσο και με τις εταιρίες ταχυμεταφορών, στις οποίες έχει ανατεθεί η υλοποίηση της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων. Αντίστοιχα, οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να παράσχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) σε περίπτωση που ζητηθεί σχετικά με τη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Άρθρο 5

Μετά την ολοκλήρωση της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρωτική λίστα, σε ψηφιακή μορφή, με τα στοιχεία των παραδόσεων που πραγματοποίησαν μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς. Η λίστα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα πεδία: Κω- δικός συγγράμματος στο Πληροφοριακό Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», Τίτλος συγγράμματος, ISBN συγγράμματος, Κωδικός εκδότη στο Πληροφοριακό Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», Κωδικός Φοιτητή στο Πληροφοριακό Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», Ονοματεπώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφορών που πραγματοποίησε την παράδοση κατ’ οίκον και τον μοναδικό κωδικό αποστολής ταχυμεταφοράς του δέματος που εστάλη σε κάθε δικαιούχο φοιτητή.

Άρθρο 6

Ένα μήνα μετά το πέρας της προθεσμίας αποστολής των συγκεντρωτικών λιστών του Άρθρου 5, συντάσσονται βάσει των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις. Με ευθύνη των δικαιούχων εκδοτών αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, προκειμένου σύμφωνα με το προβλεπόμενο διαθέσιμο ποσό να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των εκδοτικών οίκων για τα διανεμηθέντα διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η με αριθμ.125766/Ζ1/28.7.2016 απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433), η οποία εξακολουθεί και ισχύει.

Σχόλια (2)

 
Κούριερ
10 Απρ 2020 14:56

Το οτι γινεται χαμος με τις ταχυμεταφορες και τις καθυστερησεις το γνωριζετε;
Μιλαμε για τραγικους χρονους παραδόσεων δεμάτων.
Ουτε καλοκαιρι δεν πρόκειται να παρουμε συγγράμματα

 
προπτυχιακός
10 Απρ 2020 13:26

Λοιπόν ας τα πάρουμε από την αρχή για να καταλάβουμε όλοι:
1)κλείνουν τα σχολεία αει ιεκ κλπ ενώ δεν έχουν μοιράσει βιβλία!
2)Το υπουργείο και οι εκδότες παίρνουν 2 με 3 περίπου βδομάδες να συνεννοηθούν και να βγάλουν μια πολύ απλή απόφαση δηλ να μοιράσουν βιβλία με courier!
3)Η επιλογή θα γίνει μέσα στον μήνα Απρίλη-Μάιο και θα μοιραστούν κάπου Μάιο (προς το τέλος)!
Συμπεράσματα: Η ανικανότητα και η ασυνεννοησία υπουργείου με εκδότες έχει ως αποτέλεσμα να πάρουμε βιβλία κυριολεκτικά μερικές μέρες πριν την εξεταστική!!! Για πόσο καιρό θα πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια στην ηγεσία του υπουργείου, πως η κεραμέως δεν είναι ικανή υπουργός. Δεν αναφέρομαι μόνο στο θέμα των βιβλίων άλλα και σε πολλά ακόμα θέματα της εκπαίδευσης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.