ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι δράσεις του Παν. Πατρών

Δημοσίευση: 10/04/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Η Επιτροπή στην 12η συνεδρίασή της, την Τρίτη 7/4/2020, συνεκτίμησε τα έως τώρα δεδομένα από την εφαρμογή του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ενημερώνει την κοινότητα του Ιδρύματος για την κατάσταση όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή.

Από τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Προέδρων των Τμημάτων προκύπτει ότι την πρώτη εβδομάδα ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των θεωρητικών μαθημάτων, του θεωρητικού μέρους και των προσομοιώσεων των εργαστηριακών μαθημάτων, προσφέρθηκε με το σύστημα. Από τα δεδομένα για τη δεύτερη εβδομάδα προκύπτει ότι η μετάπτωση έχει ολοκληρωθεί πλήρως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 97% και μικρός αριθμός μαθημάτων σε επίπεδο Ιδρύματος δεν πραγματοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, από τα 1.384 προγραμματισμένα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν 1.347, ενώ αναβλήθηκαν τα 37 για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Σημειώνεται ότι η μετάπτωση στο νέο σύστημα εκπαιδευτικής λειτουργίας βασίστηκε σε ίδια μέσα και πόρους, στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, στην άμεση δραστηριοποίηση των μελών του διδακτικού προσωπικού και πραγματοποιήθηκε χωρίς καμιά εξωτερική συνδρομή.

Προκειμένου να διερευνηθεί η λειτουργικότητα και ο βαθμός αποδοχής του νέου συστήματος από την φοιτητική κοινότητα, η Επιτροπή διαμόρφωσε ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο μετά από ανακοινώσεις στο studentsnews συμπληρώθηκε από 3.446 φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων. Από την πρώτη ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

•    Ποσοστό 82,30% θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο έδρασε έγκαιρα για την αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
•    Ποσοστό 77,05% διατυπώνει θετικές κρίσεις σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης από τη χρήση του νέου συστήματος εκπαιδευτικής λειτουργίας.
•    Τα τεχνικά προβλήματα κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι περιορισμένα, όμως ποσοστό 54,88% αναφέρει ως πολύ βασικό πρόβλημα την έλλειψη συγγραμμάτων.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης της μετάπτωσης, προκύπτει ότι κατά μέσον όρο σε ημερήσια βάση πραγματοποιούνται περίπου 1.150 ώρες διδασκαλίας καθημερινά με το λογισμικό σύγχρονης εκπαίδευσης, ενώ περισσότεροι από 25.000 φοιτητές συνδέονται καθημερινά στο λογισμικό ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η κινητοποίηση του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας απέδωσε στον μέγιστο δυνατό βαθμό και πλέον η αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας είναι γεγονός.

Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή σε μόνιμη βάση παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και συνεκτιμά στις προτεινόμενες ρυθμίσεις της όλες τις δημιουργικές προτάσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού, αλλά και τις απόψεις της φοιτητικής κοινότητας, για την ενδεχόμενη χρήση και άλλων διαθέσιμων εργαλείων. Ως προς τη συνέχεια της μετάπτωσης, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

•    Αναβαθμίστηκε η υπηρεσία του λογισμικού σύγχρονης εκπαίδευσης μετά από διαπραγμάτευση με τον πάροχο και ήδη από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας η λειτουργία του είναι πολύ σταθερή, δεδομένων και των συνθηκών που επικρατούν διεθνώς στο διαδίκτυο.
•    Λύσεις για λογισμικά εικονικών τάξεων θα προταθούν όταν υπάρξει διαβεβαίωση για τη σταθερότητά τους, από τους αντίστοιχους παρόχους με τους οποίους οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη.
•    Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Τμήματος Δικτύων, κατά μέσον όρο 1.000 περίπου χρήστες την ημέρα χρησιμοποιούν το λογισμικό Microsoft Teams. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης αυτού του λογισμικού, ήδη παρέχεται τεχνική υποστήριξη (από τηλεφωνική γραμμή και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ενώ έχουν δημιουργηθεί και οδηγοί χρήσης για διδακτικό προσωπικό και φοιτητές.

Αναλυτικά στοιχεία για όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στις δύο έως τώρα εκθέσεις απολογισμού της Επιτροπής, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του eclass του Ιδρύματος.

Τα μέλη της Επιτροπής αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν τις δομές και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, το σύνολο των μελών του διδακτικού προσωπικού, αλλά και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ανταποκρίθηκαν στις απολύτως έκτακτες περιστάσεις, με αποτέλεσμα την πλήρη και επιτυχή μετάπτωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους της μετάπτωσης, να ανιχνεύει τα προβλήματα όταν και αν εμφανίζονται, να τα επιλύει σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση ακαδημαϊκές μονάδες και δομές και να ενημερώνει την κοινότητα του Ιδρύματος για όλες τις εξελίξεις.

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΝΤΩΝ,ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Καθηγήτρια Αθανασία Μουζάκη

Το Εργαστήριο λειτουργεί από τις 13/03/2020, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Τμήματος Ιατρικής που εξασφαλίζουν την ασφαλή διαχείριση των από αέρος μεταδιδομένων ιών και είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα όργανα για την εκτέλεση μοριακών διαγνωστικών εξετάσεων όπως αυτές της ανίχνευσης του ιού SARS-Cov-2 σε δείγματα ασθενών με υποψία COVID-19.

Η διάγνωση του SARS-CoV-2 εκτελείται με μέθοδο RT-PCR σε πραγματικό χρόνο (Real-timePCR), χρησιμοποιώντας το VIASURE SARS-CoV-2 RT-PCRKit που ανιχνεύει δύο γονίδια του ιού για την ακριβή ανίχνευσή του. Συγκεκριμένα, η μέθοδος ανιχνεύει μια συντηρημένη περιοχή των ORF1ab και Ν γονιδίων για τον ιό SARS-CoV-2. Η μέθοδος έχει όριο ανίχνευσης 10 αντίγραφα RNA για τα γονίδια ORF1ab και Ν.

Η συγκεκριμένη μέθοδος και τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD) σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες από WHO, CDC-US, Pasteur Institute-Paris, Charite-Berlin, CDC-China.

Το Εργαστήριο χειρίζεται όλα τα δείγματα που λαμβάνει προς εξέταση από Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ. Μέχρι τις 9 /04/2020, το Εργαστήριο έχει κάνει 1090 εξετάσεις.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
Αθανασία Μουζάκη, PhD, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν/ου Πατρών [Επιστημονική Υπεύθυνη, ΕΥ]
Μαρία Ρόδη, PhD, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Παν/ου Πατρών
Αθηνά Αλεξανδροπούλου, Τεχνολόγος
Φωτεινή Καλογιάννη, Τεχνολόγος

Το Εργαστήριο επικουρεί το μέλος ΕΔΙΠ του Ιατρικού Τμήματος κ. Αναστάσιος Γεωργακόπουλος, PhD.
Τα μέλη του Εργαστηρίου εργάζονται παράλληλα για τη δημιουργία εναλλακτικών μοριακών μεθόδων ανίχνευσης του ιού SARS-Cov-2, για τη περίπτωση που τα πιστοποιημένα για in vitro διαγνωστική χρήση αντιδραστήρια εξαντληθούν, λόγω της αυξημένης ζήτησης που υπάρχει γι ’αυτά από παρόμοια Εργαστήρια που δραστηριοποιούνται σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
Εφόσον υπάρξει χρηματοδότηση από την 6η ΥΠΕ ή/και ΕΟΔΥ, το Εργαστήριο μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους αντισωμάτων έναντι του SARS-Cov-2 γιατί η κ.Μουζάκη (ΕΥ) είναι Ανοσοβιολόγος με 35χρονη εμπειρία στο αντικείμενο.

ΤΟ ΕΚΟ «ΜΕΝΕΙ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Η εξάπλωση του κορωνοιού COVID-19 και η λήψη προληπτικών μέτρων για την περαιτέρω μετάδοση του ιού έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και η ομάδα ΕΚΟ του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζει το έργο της «μένοντας σπίτι» και υποστηρίζοντας τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, παρέχοντας:
-    Ψυχοκοινωνική στήριξη μέσω skype κατόπιν σχετικού αιτήματος στο email: eko@upatras.gr  ή στο τηλέφωνο: 2610969696
-    Συμβουλευτική για ακαδημαϊκά ζητήματα και θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κατόπιν αιτήματος στο email του Γραφείου Διασύνδεσης: grafdias@upatras.gr ή στο τηλέφωνο: 2610 969686
-    Ιατρική συμβουλευτική από τη φυσίατρο της δράσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος στο email: eko@upatras.gr
-    Συμβουλές κινησιοθεραπείας και φυσικοθεραπείας μέσω skype από τον φυσικοθεραπευτή της δράσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος στο email: eko@upatras.gr
-    Ψηφιακή υποστήριξη σε ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των πλατφόρμων της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) κατόπιν αιτήματος στο email: eko@upatras.gr ή στο τηλέφωνο: 2610962615
-    Υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα επιμέλεια και μετατροπή των σημειώσεων και του λοιπού εκπαιδευτικού υλικού σε γραφή Braille για φοιτητές με προβλήματα όρασης.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, τηλέφωνο: 2610969696, email: info-eko@upatras.grκαι eko@upatras.gr.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών και το εκπαιδευτικό του προσωπικό, στο πλαίσιο των συνθηκών της πανδημίας του κορωνοιούCovid 19, έχει σχεδιάσει και θα προβεί στην περιοδική ψηφιακή επικοινωνία με το φοιτητικό πληθυσμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέσω ασύγχρονης ενημέρωσης αρχικά, από τις επόμενες ημέρες, θα γνωστοποιεί και θα κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος, για θέματα και τρόπους συντήρησης της φυσικής κατάστασης, ελέγχου της διατροφής και αύξηση της κίνησης στις δύσκολες αυτές συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://gym.upatras.gr/node/543

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Με ιδιαίτερη χαρά το Πανεπιστήμιο Πατρών πληροφορήθηκε την πρόταση της νέας μεγάλης χορηγίας του Ιδρύματος «Ανδρέας Μεντζελόπουλος», ύψους 1.000.000 ευρώ για 3 χρόνια, με σκοπό να ενισχυθούν οι εργαστηριακές εκπαιδευτικές υποδομές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στα οποία χορηγούνται και oι υποτροφίες «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με τη νέα αυτή χορηγία το Ίδρυμα «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, με την ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού που είναι ανενεργός ή ξεπερασμένος. Ταυτόχρονα θέλει να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή κοινότητα να επιδιώξει να προσελκύσει και άλλους δωρητές για τον ίδιο σκοπό. Η διαδικασία αξιοποίησης της δωρεάς έχει καθοριστεί από τον Δωρητή.

Η ευαισθησία και η αλληλεγγύη του Ιδρύματος «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» απέναντι στην εκπαίδευση και την κοινωνία αποδεικνύονται για μία ακόμη φορά με την νέα μεγάλη αυτή χορηγία, με την οποία συνεχίζεται η παράδοση των μεγάλων ευεργετών, που όπως συνέβαινε και στο παρελθόν στην Ελλάδα, οι μεγάλοι ευεργέτες φάνηκαν πολύ περισσότερο σε δύσκολες εποχές, όπως είναι και η σημερινή.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) ιδρύθηκε το 2016 με απόφαση της Συγκλήτου και πρόσφατα εντάχθηκε  στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Πατρών ως ανεξάρτητη δομή στο πλαίσιο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). Τα πεδία δραστηριοτήτων του ΓΡΑΔΙΜ, περιλαμβάνουν την υποστήριξη των μελών του διδακτικού προσωπικού και την ενημέρωσή τους σε καινοτόμες πρακτικές για την εκπαίδευση φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την υποστήριξη των φοιτητών, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, τη διοργάνωση σεμιναρίων, καθώς επίσης και τη συνεργασία με αντίστοιχες δομές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Με απόφαση της Συγκλήτου έχει οριστεί Συντονιστής του ΓΡΑΔΙΜ ο Καθηγητής Θανάσης Καραλής. Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του πρώτου σεμιναρίου στο οποίο συμμετέχουν μέλη ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσφατα υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΓΡΑΔΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΓΡΑΔΙΜ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, την από κοινού διοργάνωση σεμιναρίων και τη συμμετοχή σε κοινά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Η συνεργασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, με συμμετοχή στο πρώτο πρόγραμμα που οργάνωσε η Συντονίστρια του ΓΡΑΔΙΜ του ΔΠΘ Aν. Καθηγήτρια Κατερίνα Κεδράκα και συνεχίζεται με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που είναι σε εξέλιξη.

Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ